הרב אברהם וקסלשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: וקסלשטיין, אייכלר, וייס, שרייבר וגפנר.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 31.05.15, בית עלמין הר המנוחות, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בר אילן 37, פינת רחוב אדוניהו הכהן, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ישכר דב וקסלשטיין, חתנו של מרדכי אייכלר ומחסידי סלונים.

מתיבתא דרבינו עמרם חסידא, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.

הרבנית שרה וידר ז”ל

אבלים: משפחות: וידר, נייהויז, ויזל, קויפמן, טויסיג וקופשיץ, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 29.05.15, בית עלמין ויז’ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב עוזיאל 49, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב בזמן.
המנוחה הייתה אשתו של רבי יצחק שליט”א, רב קהילת קדושי אושוויץ בבאר שבע, בתו של רבי אהרן טויסיג ז”ל.

יעקב צוובנר ז”ל

אבלים: משפחות: שרביט, ברגר-סלמון, כץ, לוי, צוובנר, קניג, ברוורמן, בלוי, גינזבורג, גולדבלט וכהן.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 25.05.15, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה במושב בית מאיר. האח, מנחם צוובנר, ישב מיום ה’ ה- 28.05.15, בשעה 19.00, ברחוב ריינס 11, בני ברק.

ישראל לייב וקסלר ז”ל

אבלים: משפחות: וקסלר, לוצקין, צויקרמן, נמירובסקי, ווייסנשטרן וקויפמאן.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 25.05.15, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה עד יום א’ ה – 01.06.15, בבית המנוח, רחוב יהודה המכבי 9, פינת רחוב בר גיורא 40, שכונת מקור ברוך, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 23.00. בנו, הרב יצחק דב, ישב בביתו מיום ה’ ה- 28.05.15, רחוב השלשה 29 א’, בני ברק.
המנוח היה בנו של יצחק דב ז”ל, חתנו של שמואל קליינרמן ז”ל, למד בישיבת תורת חיים.

יחזקאל חיים דויטש ז”ל

אבלים: משפחות: דויטש, רוטנשטיין, פולק ונויגרשל.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 25.05.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אביגדורי 6, על ידי רחוב שטראוס, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.30.
המנוח היה בנו של מרדכי ז”ל, חתנו של יוסף הלוי פרנק ז”ל.

הרב אברהם ריגר ז”ל

אבלים: משפחות: ריגר, רוטנברג, קוליץ, גולדשטיין ואליצור.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 25.05.15, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז’, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גוטליב 4, בני ברק, בין השעות 09.30 – 13.30, 17.00 – 22.00. בנו, יהושע, ישב ביום ו’ ה- 29.05.15, בביתו, רחוב אלי כהן 3, קטמון, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 19.15, ערבית – 20.15.
המנוח היה אב”ד תל אביב, בנו של הרב זוסמן ז”ל, אב”ד חיפה.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם תתקיים עצרת הספד וזכרון ביום ב’ ה- 22.06.15, בבית הכנסת בגנו, רחוב גוטליב 6, בני ברק.
תפילת מעריב תתקיים בשעה 20.15.
בעצרת ישאו דברים: רבי נחום שיינין, חבר בין הדין הגדול, הרב יצחק ריגר, בן המנוח, יאמר סיום ש”ס משניות ודברים לזכרו והרב ד”ר מאיר גרוזמן.
טקס גילוי מצבה יתקיים ביום ג’ ה- 23.06.15, בשעה 09.30, בית עלמין פוניבז’, בני ברק.

חיה ביילא וייס ז”ל

אבלים: משפחות: וייס, ליזרוביץ, שלסר, פומרנץ, קמינר, גולדפלם וגלברד.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 21.05.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב גרוסברג 5, גוש 80, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של שלמה צבי (הערש) וייס ז”ל מחסידי גור, בתו של אליעזר גלברד ז”ל מחסידי גור.

הרב משה יקותיאל עליאס ז”ל

מוסדות באבוב קדושת ציון, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים ומנחמים את אלמנתו, בניו ובתו על פטירת יקירם.
המנוח נפטר ביום ד’ ה- 19.0515, הלוויתו התקיימה בניו ג’רסי, ארה”ב.
המנוח היה בנו של הרב מרדכי יעקב ז”ל.

סערל איצקוביץ ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 20.05.15, בית עלמין פוניבז’.
יושבים שבעה בבית בנה, הרב אברהם יעקב הלוי איצקוביץ, רחוב חזון איש 45, קומה ב’, בני ברק. בנה, הרב שלמה, ישב ביום ה’ ה- 21.05.15, בביתו, רחוב ישמח ישראל 3, ביתר עילית, בין השעות 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של אברהם יצחק יעקב הכהן כץ ז”ל, אלמנתו של יחזקאל יוסף הלוי ז”ל.

הרב שלום צבי ארנפלד ז”ל

אבלים: משפחות: ארנפלד, גבירץ, כרמל, קלוגר, שוורץ, הלוי ורוזנפלד.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 17.05.15, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב פרדו 13, בני ברק.
המנוח היה בנו של ישראל שמואל ז”ל.

ציונה צינה ויכסלבוים ז”ל

אבלים: משפחות: ויכסלבוים, יעקובזון, לויליכט, מאירספלד, גלינסקי, פביאן ושפירא.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 14.05.15.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב וסרמן 9, בני ברק. אחיה, הרב יצחק אהרן שפירא ואחותה, גב’ פביאן, יושבים בבית הרב שפירא, רחוב בן פתחיה 12, בני ברק. חיה יעקובזון תשב ביום ג’ ה- 19.05.15 בערב בביתה, רחוב קצנלבוגן 44, ירושלים.
המנוחה היתה בתו של הרב יואל שפירא ז”ל, אלמנתו של שמואל אריה לוי ז”ל.

חיה גינדל שטיפנהולץ ז”ל

אבלים: משפחות: שטיפנהולץ, מונדרי, אירנשטיין, גרוסברד, אבוביץ, גולדברג ווינריך.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 18.05.15, בשעה 10.30, בית הלוויות שמגר, בית עלמין הר המנוחות, חלקת דרום, גוש ל”ו.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב קב ונקי 5, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של יחזקאל יבדל”א, בתו של אהרן לייב אבוביץ ז”ל, תושבת תל אביב וירושלים.

חברי השיעור בבית החסידים ר”ש בן שטח באשדוד: המג”ש ישראל מנלה, פנחס אדלר, משה אברמוביץ, בנימין גוטליב, י. מנדל גוטרמן, א. עקיבא גולדווסר, אברהם י. גולדשמיד, אברהם א. חרש, שמואל יודקביץ, אריה כהן, שאול סולניק, ישראל פרידלנדר, יוסף י. צישינסקי ואברהם מ. קליין מנחמים את ישראל שטיפנהולץ והמשפחה על פטירת יקירתם.

ארגון Lev’s מנחם את ישראל שטיפנהולץ, עובד הארגון, והמשפחה על פטירת האם.

מ.ב. אלתר, י. אקרמן, ש. גוטרמן, י. חסקלסון, ח. טייטל, ז. טראובה, י.א. יעקובוביץ, ש. ליפל, א. סולניק, י. פרידמן, א.י. פרנקל, א. קוזיץ וי.י. שיינפלד מנחמים את לוי יצחק שטיפנהולץ והמשפחה על פטירת האם.

חברת אושר עד מנחמת את אברהם שטיפנהולץ והמשפחה על פטירת האם.

החברים המתפללים בבית החסידים נר אברהם דחסידי גור,  מנחמים את לוי יצחק שטיפנהולץ והמשפחה על פטירת האם.

הסתדרות אגודת ישראל סניף תל אביב וועד החינוך תל אביב מנחמים את הרב יחזקאל שטיפנהולץ, סגן ראש המועצה הדתית תל אביב בעבר ומראשי ועד החינוך של אגודת ישראל בתל אביב, והמשפחה על פטירת יקירתם.

הרבנית מרים שטרנבוך ז”ל

אבלים: משפחות: שטרנבוך, פייג, רבינוביץ, סטמפל, בורנשטיין, אויערבאך ואייכנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 14.05.15, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר, חלקת ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, רחוב מלכי ישראל 36, קומת כניסה, דירה 71, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.30, טלפונים: 02-5343401, 02-5669736.
המנוחה הייתה אשתו של רבי אליהו שטרנבוך שליט”א ובתו של האדמו”ר מסערט ויזניץ.

מרכז מוסדות סערט ויז’ניץ, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.

דבורה שרה מנדלבוים ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 14.05.15, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב קושניר 19, בני ברק.
המנוחה הייתה אשתו של יוסף מנדלבוים שליט”א, בתו של האדמו”ר ברוך שלום הלוי אשלג ז”ל.

בתה: מלכה אפוליון אבלה.
יושבים שבעה ברחוב ר’ עקיבא 18, בני ברק, עד יום ד’ ה- 20.05.15.

הרב אליעזר ליפמן ורקר ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ד’ ה- 13.05.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת פולק, רחוב גרוסברג 5, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב בזמן.
המנוח היה בנו של יחיאל יוסף ז”ל, נמנה על יקירי קרתא ירושלים.

אגודת אחים אנשי אמריקה אבלים ומנחמים את חתנו רבי יהושע פולק שליט”א והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר הנהלת האגודה עשרות שנים.

שרה ויטמן ז”ל

סמינר בית יעקב תל אביב מודיע כי במלאות עשר שנים לפטירתה יתקיים כנס זכרון והתעוררות ביום א’ ה- 17.05.15, בשעה 19.00, באולם בית המורה, רחוב רבי עקיבא 64, בני ברק.
בכנס ישאו דברים: הרב בנימין שצ’רנסקי, מנכ”ל הסמינר, הרב משה רייס, מנהל הסמינר והרבנית ר. רוטנברג בהרצאה בנושא “תנו לנו מפרי ידיה” וכן יתקיים שיח מורות ובוגרות.
המנוחה הייתה מורה בסמינר.

רבי בנימין מנדלזון ז”ל

הנהלת קרן השביעית מודיעה כי במלאות 36 שנים לפטירתו של גאב”ד קוממיות, מייסד ונשיא קרן השביעית, תתקיים עלייה לקברו ביום ד’ ה- 13.05.15, בשעה 18.00, בית עלמין הר המנוחות, חלקת הרבנים.

איידל וויטא מונד ז”ל

משפחת מונד אבלה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הלל 14, בית שמש, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. אחיה, האדמו”ר משאץ-מונטריאול ישב בביתו במונטריאול.
המנוחה הייתה אשתו של הרב שלמה לייב שליט”א, בתו של רבי יואל מאסקאוויטש ז”ל.

דבורה פדר ז”ל

אבלים: משפחות: שינבך, וינברג, פרידמן, כץ, פאדווא, דוידוביץ וואזנר.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 08.05.15, בית עלמין סגולה, פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מהר”ל 5, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי יצחק שמעון פדר ז”ל, בתו של רבי אברהם שלמה כץ ז”ל.

גולדה רבקה (זהבה) פרייברג ז”ל

אבלים: משפחות: פרייברג ומרקסון.
ההלוויה תתקיים ביום ו’ ה- 08.05.15, בשעה 12.30, בית עלמין קריית שאול.
יושבים שבעה ברחוב שמעון בן צבי 40, קומה 9, דירה 53, גבעתיים. האח, מנחם מרקסון, ישב בבית המנוחה בימים א’-ד’ ה- 10-14.05.15, בין השעות 17.30 – 20.30.
המנוחה הייתה אלמנתו של שמואל ז”ל, בתו של פנחס מרקסון ז”ל.

בנק מזרחי טפחות מנחם את לאה פרייברג, עובדת מרכז ההדרכה על פטירת אמה.

הרב יוסף יהודה הכהן קוטס ז”ל

אבלים: משפחות: קוטס, ציטרנבוים ומונטג.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 05.05.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרא”ש 24, רובע ט’, אשדוד, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ עמנואל ז”ל, חסיד גור, תושב בני ברק ואשדוד.

בית החסידים דגור עטרת שלמה, הגבאי, ועד קרן הבניין והמתפללים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

ישכר דוב הכהן כץ ז”ל

אבלים: משפחות: כץ, ויזל, בראנדוויין, פריד ושטרן, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 04.05.15, בית עלמין פוניבז’.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גבעת פנחס 10, קרית ויזניץ, בני ברק.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה ומעריב בזמן.
המנוח היה בנו של ר’ צבי הכהן ז”ל.

הניה בתיה קרימלובסקי ז”ל

אבלים: משפחות: קרימלובסקי, גורן, קירזון, פרידמן ודותן.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 03.05.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב פרנק 30, בית וגן, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 20.00.
המנוחה הייתה אשתו של שאול הכהן קרימלובסקי שליט”א, בתו של הרב אברהם שמואלי ז”ל.

אסתר ישראלי ז”ל – ט״ו אייר תשע״ה

אבלים: משפחות: ישראלי, טאבאק, פרידמן ויעקובוביץ, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 01.05.15, בית עלמין שיכון וותיקים, נתניה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חזו”א 28, בני ברק, בין השעות 09.30 – 14.00, 17.30-23.30.
זמני תפילות: שחרית ומנחה – 07.00, מעריב – 21.00.
המנוחה היית בתו של הרב יוסף הכהן ווינשטיין ז”ל, אשתו של הרב משה הכהן ישראלי שליט”א.

הרב יונה דוד רקובסקי ז”ל

אבלים: בניו, נכדיו, ניניו, משפחות: רקובסקי וברמן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 02.05.15, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה ברחוב יהלום 24, דירה 3, פתח תקווה. בניו: הרב ברוך ואביאל ישבו מיום ג’ ה- 05.05.15, ברחוב ים סוף 101 א’, סנהדריה מורחבת, ירושלים.
המנוח היה בנו של רבי אברהם ברוך אבא ז”ל, תושב וינה ובני ברק.

רבי יצחק יוסף מאיר ז”ל

אבלים: משפחות: מאיר, שטיינמץ ודוידזון, בניו, בתו, חתנו, כלותיו, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 30.04.15, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הגר”א 12, בני ברק. אחותו, גב’ דוידזון, תשב בביתה, רחוב רבי עקיבא 70, בני ברק, בין השעות 17.00 – 19.00.
המנוח היה בנו של צבי מאיר ז”ל, חסיד גור, מנכ”ל החינוך העצמאי וראש עיריית בני ברק לשעבר.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובנישטיין, מ”מ ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי המועצה, העובדים והתושבים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל והמרכז הארצי אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

גנזך קידוש השם, ההנהלה, הצוות וועד הנאמנים מנחמים את משפחת מאיר על פטירת ראש המשפחה.
המנוח היה יו”ר ועד הנאמנים של הגנזך.

בית החסידים דגור, ככר אחים מאיר, הגבאים, הלומדים והמתפללים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממייסדי שיכון חסידי גור בבני ברק.

אלישבע כהנמן ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 27.04.15, בית עלמין נציבי הישיבה, חלקת הרבנים ראשי הישיבה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב הירש 23, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.30.
המנוחה הייתה בתו של רבי מרדכי שלמה ברמן ז”ל, אשתו של הרב אליעזר שליט”א.

אברהם הלוי הוניגסברג ז”ל

אבלים: משפחות: הוניגסברג, זייברט, דרוק וגלברט.
ההלוויה תצא ביום ג’ ה- 28.04.15, בשעה 11.30, מבית המנוח, רחוב פבזנר 37, חיפה ותעבור דרך בית החסידים דגור, רחוב ארלוזרוב 27, ודרך בית כנסת צא”י, רחוב ביתר 1, בדרכה לירושלים בית הלוויות שמגר, ובשעה 16.00 תעבור דרך בית המדרש דגור לבית עלמין הר המנוחות. פרטים נוספים בטלפון: 050-4111000.
יושבים שבעה בבית המנוח.
המנוח היה מחסידי גור בחיפה, בנו של ר’ משה זלמן הלוי ז”ל.

אברהם יוסף דריימן ז”ל

אבלים: משפחות: דריימן, פלינקר, פלדינגר, פלד, גרוסמן, בוים, גינזבורג, שטאובר, וינברגר וברלינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 22.04.15, בית עלמין בית שמש.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בן קיסמא 27, בית שמש, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ יצחק ז”ל, חתנו של ר’ משה יהודה פרייא ז”ל, מחסידי גור, תושב בני ברק ובית שמש.

אברכי בית המדרש קאצק לאמז’ מנחמים את חברם מאיר דריימן ומשפחתו על פטירת ראש המשפחה.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל, קופת עזר נישואין דחסידי גור בארץ ישראל, הנהלת איחוד המוסדות, מפעל ותלמודו בידו, הנהלת קופת העזר, חברי הנשיאות וועד הידידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח ייסד את מפעל ותלמודו בידו ואת קרן כתר בית ישראל.

ארגון מודעות, ההנהלה ואברכי הכולל מנחמים את מאיר דריימן והמשפחה על פטירת האב.

אברכי בית החסידים דגור בית שמש אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם תתקיים הקמת מצבה על קברו ביום ה’ ה- 21.05.15, בשעה 16.45, בית עלמין בית שמש.

בית החסידים דגור בית שמש, הגבאים וחברי השטיבל מודיעים כי במלאות שלושים לפטירתו יתקיימו מעמד שתיית לחיים וקריאת השם של בית החסידים ביום ה’ ה- 21.05.15, בשעה 17.45, בבית החסידים.

יעקב גוטוויין ז”ל

אבלים: משפחות: גוטוויין, רובינשטיין ופשיגורסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 23.04.15, בית עלמין סגולה, חלקת ספינקא, פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סוקולוב 4, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ אברהם ז”ל, חתנו של ר’ אברהם חיים פיגנבוים ז”ל, מחסידי באבוב.

יצחק אפרים פישל דוד היינה ז”ל

אבלים: משפחות: היינה, וידנבוים, רוזנבוים, ביאלוסטוצקי, כהן, הופשטיין, פומרנץ, ורדיגר, גורט וגולד.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 20.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ביל”ו 6, תל אביב. אביו ואחיותיו ישבו ברחוב סמטת אפרים 3, בני ברק, בין השעות 10.00 – 12.00, 17.00 – 19.00. ביום ו’ ה- 24.04.15, ישבו כולם בבני ברק ובמוצ”ש ה- 25.04.15 ישבו גם אחיותיו בתל אביב.
המנוח היה בנו של שמואל שמריהו שליט”א, חתנו של דוד ארליך ז”ל, חסיד גור, תושב תל אביב.

ישראל אברהם הלוי ויזנפלד ז”ל

אבלים: משפחות: ויזנפלד, גוטפריד, שרייבר, וייטמן ולפידות, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 16.04.15, בית עלמין סגולה, פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית חתנו, שמואל גוטפריד, רחוב מנחת יצחק 16, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה – 15 דקות לאחר השקיעה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של ר’ זאב ז”ל, מוותיקי קרית ישמח משה סאסוב וחסיד ספינקא.

גיטל איינהורן ארנפלד ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 14.04.15, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית בנה, גדליה איינהורן, רחוב סוקולוב 9 ב’, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
מועדי תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 18.45, מעריב – במועד.
המנוחה הייתה בתו של ר’ יהודה לייב הלוי ז”ל.

מלכה ניסל קרל ז”ל

אבלים: משפחות: קרל, ארזון וויזל.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 12.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רש”י 37, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 18.50, מעריב – 19.40.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ יצחק מאיר ז”ל, בתו של ר’ אלימלך ויזלר ז”ל.

יעקב משה וינר ז”ל

אבלים: משפחות: וינר, פרייס וקורן.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 09.04.15, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב שך 17, בני ברק, עד יום ו’ ה- 17.04.15 בבקר.
המנוח היה בנו של ר’ ישראל איסר ז”ל, תושב צרפת ובני ברק.

יהודה אריה טרגר ז”ל

אבלים: משפחות: טרגר, לורינץ, גרליק, רוזנגרטן, שרייבר, רייכנבך, רייז, לנדא, קלכהיים ולייבוביץ..
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 14.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מנחת יצחק 8, ירושלים.
המנוח היה בנו של רבי אברהם זאב טרגר ז”ל, חתנו של רבי שלמה זלמן אויערבאך ז”ל.

תלמידיו ומעריציו אבלים ומנחמים את אלמנתו, בניו, בנותיו וחתניו על פטירת יקירם.
המנוח עמד בראש ישיבת עץ חיים באנטווערפען שנים רבות.

מוסדות יסודי התורה ובית יעקב אנטווערפען, ההנהלה, צוות החינוך, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אלמנתו והמשפחה על פטירת יקירם.

דבורה פרידמן ז”ל – כ״ה ניסן תשע״ה

אבלים: משפחות: פרידמן, לב, סנקביץ ווקשטוק.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 11.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית הוריה, רחוב צפניה 64, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של ר’ שלמה מיכאל הכהן פרידמן שליט”א.

סמינר בית יעקב גור ירושלים, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את משפחתה על פטירת יקירתם.

מוסד רפואה וישועה למען הילד המיוחד, ההנהלה, הרכזות והמתנדבות מנחמות את משפחת פרידמן על פטירת בתם.