מלכה ליברמן ז”ל

אבלים: בניה, נכדיה, ניניה ובני ניניה, משפחות: ליברמן, פוקס, ווייס, שמרלר וקליין.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 13.02.15, בית עלמין הר המנוחות, חלקת הרבנים.
יושבים שבעה עד יום ה’ ה- 19.02.15, בבית המנוחה, רחוב אבינדב 5, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.20 – 22.00. בעלה, הרב יוסף ליברמן, ישב בין השעות 12.00 – 13.30, 18.00 – 20.00. אחותה, הרבנית ש. קליין, תשב ברחוב רלב”ח 12, ירושלים, בין השעות 17.00 – 20.00.
המנוחה הייתה ניצולת שואה, בתו של ר’ יחיאל חיים לאבין ז”ל, אשתו של ר’ יוסף ליברמן שליט”א, מחבר משנת יוסף, ראש ישיבות שומרי החומות ורב קהל סדיגורא בירושלים.

בית המדרש הגבוה לדיינות “היכל המשפט”, החברים והרבנים מנחמים את בנה, רבי יהושע ליברמן, מורה בבית המדרש ובעלה, רבי יוסף ליברמן, ראש כולל שומרי החומות ורב בית המדרש סאדיגורה ירושלים, על פטירת יקירתם.

הרב יהודה זאב וועלוול פרקל ז”ל

אבלים: משפחות: פרקל, וסרצוג, בלזם, רייז, אטלס, מנלה, הפטקה, אדלר, רוזנוולד, לוברבום ואירנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 12.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ישעיהו 20 א’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ יוסף ז”ל, חתנו של ר’ שלמה צדוק זייבלד ז”ל, מחסידי גור, תושב עמנואל וירושלים.

מוסדות עלי שיח, המרכז לחינוך מיוחד מגן אברהם, המנהלים, העובדים, ההורים, הדיירים והתלמידים מנחמים את הרב חיים פרנקל, מנהל מוסדות עלי שיח ומגן אברהם, על פטירת אחיו.

סמינר בית יעקב גור ירושלים, ההנהלה, המחנכות והתלמידות מנחמות את בתו, מרת ג’ וסרצוג, מנהלת הסמינר, אמו ובנותיו על פטירת יקירן.

סמינר גור אשדוד, המנהלת, המורות והתלמידות מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

ר’ שמואל זאב פרוכטר ז”ל

אבלים: משפחות: פרוכטר, הופמן, אורלנצ’יק ואינדיג.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 07.02.15, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.30 – 23.00. אחיו, ר’ משה שליט”א, ישב ביום ו’ ה- 13.02.15, בביתו בחיפה.
המנוח היה בנו של ר’ יוסף מאיר ז”ל.

ביילא שטעקל ז”ל

אבלים: משפחות: שטעקל, בראון, פרוכטר, שכטר והמשפחה.
ארונה יגיע ביום ד’ ה- 11.02.15, בטיסת אל על 008 בשעה 17.20.
ההלוויה תצא ביום ד’ ה- 11.02.15, בשעה 19.30, מבית המדרש הגדול בקרית ויז’ניץ בדרכה לבית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית אחותה, משפחת שכטר, רחוב עזרא 54, בני ברק. בניה ישבו בכתובת זו עד יום ה’ ה- 12.02.15, שעה 20.00. פרטים נוספים בטלפון 052-7638247.
המנוחה הייתה בתו של ר’ יוסף וגנר ז”ל מחסידי בויאן, אשתו של ר’ קלונימוס קלמן שטעקל שליט”א מבורו פארק ניו יורק.

ר’ יוסף דרנגר ז”ל

אבלים: משפחות: דרנגר, אורנבך, שוירץ, זיידל ורנד.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 10.02.15, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב קוטלר 21, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.30. הבנות אורנבך, שוירץ וזיידל ישבו ביום ה’ ה- 12.02.15, בין השעות 17.00 – 22.00, בבית משפחת שוירץ, רחוב הלל 7, אשדוד.
המנוח היה בנו של ר’ אלכסנדר זיסקינד ז”ל, חתנו של ר’ שלום וקס ז”ל ומחסידי גור.

כולל בית ישראל, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים ומנחמים את זוגתו, בניו, בנותיו, אחיו ואחותו ובנו ר’ יצחק דרנגר, מקים ומנהל הכולל, על פטירת יקירם.

בית חסידים דגור תפילה למשה, ועד קרן הבניין ולומדי השיעור היומי מנחמים את ר’ נתן דרנגר על פטירת אביו.

ר’ יהודה אריה שכטר ז”ל

אבלים: משפחות: שכטר, ברסקי, הירשלר, לייזר, דז’לובסקי, קופלוביץ וקליר.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 10.02.15, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר.
יושבים שבעה בבית המנוח.
המנוח היה בנו של ר’ יצחק ז”ל.

בית החסידים דגור חסדי יצחק, המתפללים, הגבאים וועד קרן הבנין אבלים ומנחמים את אלמנתו ובנו, ר’ ישעיהו יונה, ממתפללי בית החסידים, על פטירת יקירם.

ידיד המשפחה: משה יצחק אוסדיטשר ומשפחתו מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

בורסת היהלומים הישראלית בע”מ, שמואל שניצר, נשיא, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את משפחת שכטר על פטירת ראש המשפחה.

בית החסידים דגור אשדוד, הגבאים, ועד קרן הבניין והמתפללים מנחמים את ר’ אפרים שכטר והמשפחה על פטירת אחיו.

רבי חיים הלוי לוי ז”ל

אבלים: משפחות: לוי, ווייל, קושלנד וקהן, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 09.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
בנו הרב עזריאל לוי ישב שבעה בביתו, רחוב הדף היומי 7, ביתר עילית, אחותו אביגיל קושלנד תשב בביתה, רחוב כ”ט בנובמבר 22, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה ראש קהילת “עדת יראים” (רי-קדה) בפריז, בנו של הרב שמואל שאול לוי ז”ל.

אסתר ביכלר ז”ל

אבלים: משפחות: ביכלר, גרינפלד, סטפנסקי, שפריי, איצקוביץ ובן מאיר, בניה, בנותיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 08.02.15, בית עלמין נציבי פוניבז’, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב האדמו”ר מגור 27, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00. בנה ר’ אהרון יצחק ישב במוצ”ש ה- 14.02.15, ברחוב איתמר בן אבי 73, נתניה, בניה ר’ מרדכי ור’ משה ישבו ביום ו’ ה- 13.02.15 ברחוב אהל יהושע 3, ירושלים בין השעות 09.30 – 14.00.
המנוחה הייתה אשתו של הרב יהושע ביכלר ז”ל, בתו של ר’ אליעזר גומבו ז”ל, ניצולת שואה.

ר’ יהושע בן ר’ צבי שיף ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 08.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
בנותיו למשפחות ברלין תשבנה שבעה ברחוב אבן האזל 13, ירושלים.
המנוח היה ראש הישיבה דמתיבתא בית שרגא מונסי ניו יורק, חתנו של ר’ שרגא פייבל מנדולוביץ ז”ל.

ר’ חיים נחום פריימן ז”ל

אבלים: משפחות: פריימן, פנט, פוליטנסקי, בלוי, ארליכמן, מירמילשטיין, גוטליב, אדלר, הרשברג וגלז.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 06.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קויפמן 6, רמות ג’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.30. בימים ג’ ו- ד’ ה- 10-11.02.15, ישבו אביו, אחיו ואחיותיו אצל אחיו, ר’ יהודה פריימן, רחוב אנילביץ 72, בני ברק.
המנוח היה ממקימי העיר ביתר עילית, בנו של ר’ מרדכי דוד אלימלך פריימן שליט”א מחסידי זווהעיל בבני ברק, חתנו של ר’ שלמה זלמן כהן ז”ל.

מרכז מוסדות זוועהיל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את משפחתו על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר הנהלת המוסדות.

החזן ר’ שמעון קוגל ז”ל

אבלים: משפחות: קוגל, יונה, שטורמן ורודנר..
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 08.02.15, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בימים א’-ב’ ה- 08-09.02.15, בבית משפחת קוגל, רחוב קצנלבוגן 62, קומה 8, הר נוף, ירושלים ולאחר מכן בניו יורק.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב – 16.45.
המנוח היה בנו של ר’ שמעון ז”ל, תושב ניו יורק וירושלים.

ר’ יצחק מאיר לבנברג ז”ל

אבלים: משפחות: לבנברג, שפירא, ברגר, גולדברג ווייס.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 06.02.15, בית עלמין סגולה פתח תקווה, חלקת חרדי בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת שפירא, רחוב סורוצקין 8, רמת אהרון, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.30.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 16.50, מעריב – 19.00.
המנוח היה בנו של ר’ ישראל דב ז”ל, תושב יאנווע, פודולסק ובני ברק.

ר’ יעקב אליעזר הכהן כהנא ז”ל

אבלים: משפחות: כהנא וליבערפאן, נכדיו, ניניו והמשפחה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 08.02.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אמרי ברוך 11, קרית ויזניץ, בני ברק. בנו ר’ יהודה צבי ישב ביום ג’ ה- 10.02.15, משעה 19.00 ועד 22.00, בביתו, רחוב עלי הכהן 15, ירושלים.
המנוח היה מחסידי ויזניץ, בנו של ר’ שמואל הכהן ז”ל מסיגעט, חתנו של ר’ עזריאל זאב שטרן ז”ל.

ר’ הלל רבינוביץ ז”ל

אחיו: ר’ חיים יהודה רבינוביץ אבל.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חנה 17, ירושלים.

רשת מעונות עלה בישראל מנחמת את ר’ שמעון רבינוביץ ומשפחתו על פטירת אביו.

נשיא בית הדין הרבני הגדול, נשיא מועצת הרב הראשי לישראל, הדיינים, המנהלת הכללית במשרד המשפטים ועובדי בתי הדין מנחמים את הרב יהודה רבינוביץ, אב בית הדין הרבני ירושלים, על פטירת אחיו.
המנוח היה ראש ישיבת תורת אמת חב”ד.

ר’ שמעון אברהם גרינפעלד ז”ל

בית המדרש בית מרדכי נירעדהאז, המתפללים והתלמידים מודיעים כי במלאות שלושים לפטירתו תתקיים עצרת מספד והתעוררות במוצ”ש ה- 07.02.15, בשעה 20.30, בבית המדרש. ישאו דברים:
גאב”ד מאקווא שליט”א, ר’ סיני האלבערשטאם שליט”א, רב אב”ד שיכון ג’, ר’ משה וועבר שליט”א, דומ”ץ חסידי בעלזא, ר’ חיים צבי מייזליש שליט”א, ראש ישיבת סאטמר.
תתקיים במקום גם סעודת מלווה מלכה.

ר’ צבי הירש כהנא ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 04.02.15, בית עלמין הר הזיתים, חלקת ספינקא.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עמוס 22, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה האדמו”ר מזידיטשוב, בנו של ר’ אלטר אליעזר כהנא ז”ל, חתנו של ר’ נפתלי האלברשטאם שליט”א.

הרב אברהם יצחק שלוסברג ז”ל

אבלים: משפחות: שלוסברג, כהן, לינר, איזנפלד, פריד, פוזן, כץ, שלזינגר וולך.
ההלוויה תצא ביום ד’ ה- 04.02.15, בשעה 10.30, מבית הלוויות שמגר בדרכה לבית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב פנים מאירים 26, ביתר עילית. אחיו, הרב דוד, ישב בביתו, רחוב דולב 17/2, בית שמש ובימים א’ ו-ב’ ה-08-09.02.15 ישב בביתר.
המנוח היה תושב בלטימור וביתר עילית, בנו של ר’ נתן ז”ל.

ר’ שמואל לנדאו ז”ל

אבלים: משפחות: לנדאו, גרין, אייזנברגר ומילר.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גורליץ 4, קרית צאנז, נתניה, עד יום ב’ ה- 09.02.15. החל ממוצ”ש ה- 07.02.15, ישבו האחים: הרב טוביה, ברחוב הירדן 23, בני ברק, הרב ראובן יואל, ברחוב הרב שך 58, בני ברק, הרב דוד, ברחוב עונג שבת 2, ירושלים והרב שלום ברוך, ברחוב רבי עקיבא 26, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ ישראל ז”ל וחתנו של ר’ יעקב דייטש ז”ל.

ר’ שלום בן ציון פלמן ז”ל

אבלים: משפחות: פלמן, ליפקוביץ, גרוסברד, שולמן, וינמן ופלשינצקי.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 01.02.15, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז’.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב זוננפלד 10, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ שמואל ז”ל.

הרב יעקב משה בן ר’ אלחנן דוד מגיד ז”ל

אבלים: משפחות: מגיד ושטיינפלד.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 02.02.15, בשעה 14.30, מישיבת מיר ירושלים בדרכה לבית עלמין הר הזיתים.
הבנים: הרב דוד, הרב ירוחם והרב נחום יישבו שבעה ביום ב’ ה- 02.02.14, עד השעה 21.00 בבית משפחת שטיינפלד, רחוב שאולזון 64/2, פקס בחו”ל – 4167845601.
המנוח היה תושב מונטריאול קנדה, משרידי ישיבת מיר שנחאי.

ר’ מאיר פנחס מליק ז”ל

אבלים: משפחות: מליק, קראוס, רובינפיין, שטיין, לוין ולידר.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 28.01.15, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שמעיה 18, בני ברק, בין השעות 09.30 – 13.00, 16.00 – 21.30.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 16.45, מעריב במועד.
המנוח היה בנו של ר’ אפרים משה יבדל”א, חתנו של ר’ חיים שמואל שטרנקוקר, שליט”א, מחסידי ביאלא.

אברכי כולל אור המאיר מנחמים את משפחת מליק על פטירת יקירם.

ר’ חיים שמואל וחנה שטרנקוקר מבני ברק, ר’ משה מרדכי ווינשטיין ומשפחתו מאלעד, ר’ מיכאל בנימין שטרנקוקר ומשפחתו מקרית פרמישלאן, ר’ משה בויאר ומשפחתו מברכפלד, ר’ אברהם וולף הרשקוביץ ומשפחתו מאלעד, ר’ אשר דופלט ומשפחתו מברכפלד, ר’ דוד משה שטרנקוקר ומשפחתו מאלעד, ר’ אברהם שטרנקוקר ומשפחתו מקרית פרמישלאן, ר’ חזקיהו רוט ומשפחתו מקרית פרמישלאן ור’ יצחק יחיאל שטרנקוקר ומשפחתו מאלעד מנחמים את חיה שרה רבקה והילדים על פטירת יקירם.

מרכז אחיה, ההנהלה וצוותי ההוראה והטיפול אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח הקים את מרכז אחיה.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיים טקס הקמת מצבה ביום ה’ ה- 26.02.15, בשעה 15.45, בית עלמין ויז’ניץ.
לאחר מכן יתקיימו כנס התעוררות וסעודת מצווה בבית המדרש ביאלא, רחוב חידושי הרי”מ 8, בני ברק.

חוה זלצר ז”ל

אבלים: משפחות: זלצר וקריצלר.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 28.01.15, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב יגאל 1, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ר’ אריה יהודה ז”ל, אלמנתו של ר’ ישראל זאב ז”ל, תושבת בני ברק.

ר’ חיים אהרן יעקב שידלא ז”ל

המשפחה אבלה.
בנו, הרב משה, יושב שבעה באוסטרליה עד יום ב’ ה- 02.02.15, טלפון 0722588440 שלוחה 155.
המנוח היה בנו של ר’ ישראל אליהו ז”ל, תושב מלבורן אוסטרליה.

אבלים: משפחות: שידלא, רובינפעלד, בייקער ופאנעט.
ארונו יגיע בטיסת אל על LY82, ביום ה’ ה- 05.02.15, בשעה 06.40.
ההלוויה תצא ביום ו’ ה- 06.02.15, בשעה 10.00, מבית הלוויות שמגר בדרכה לבית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד השעה 13.00, בבית משפחת דייטש, רחוב עזרת תורה 33, דירה 17, טלפונים: 052-7146834, 054-8452570.

הרב חיים יעקב Jeffrey דייוויס ז”ל

אבלים: משפחת דייוויס מגבעת שאול, משפחת דייוויס מבית וגן, משפחת דייוויס מלונדון, משפחת דייוויס מגייטסהד, משפחת ווייס מלייקווד, משפחת שטיינברג ממנצ’סטר, משפחת לרפלד מארה”ב ואחיו: הרב דוד שלמה מלונדון.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 27.01.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ברחוב קהתי 20, קומה ב’, גבעת שאול, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 16.45, מעריב במועד.
המנוח היה בנו של הרב אלתר אהרן ז”ל, תושב לונדון וירושלים וכיהן שנים רבות כמנכ”ל אגודת ישראל באנגליה.

הסתדרות אגודת ישראל העולמית והועד הפועל אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

הרב נתנאל ידלר גולדברג ז”ל

אבלים: משפחות: ידלר-גולדברג, פלמן, רכטשפר, דייטש, שרייבר, שינברגר, למברגר ואגסי (קלמרסקי).
ההלוויה תתקיים ביום ג’ ה- 27.01.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קוטלר 6, כניסה ג’, קומה ד’, גבעת שאול, ירושלים, בין השעות 09.30- 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח לימד בתלמוד תורה עץ חיים 50 שנים, היה בנו של ר’ חיים דוד ז”ל, חתנו של ר’ נטע הורביץ ז”ל.

ניסל פינדר ז”ל

אבלים: משפחות: פינדר, מילר וגינזבורג.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 28.01.15, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב בית וגן 105, בין השעות 09.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה ניצולת שואה, אלמנתו של ר’ דוד מרדכי ז”ל, בתו של ר’ יהודה דב אייז ז”ל.

הרב יוסף שמעון גוטסמן ז”ל

אבלים: משפחות: גוטסמן, וסרצוג, מילר, שפירא, מנדלבוים, שפירא, שמחה, גאביאוף ושפרן.
ההלוויה תצא ביום ה’ ה- 29.01.15, בשעה 09.30, מבית הלוויות שמגר, תעבור דרך בית המדרש גור ברחוב רלב”ח בדרכה לבית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בנו, ר’ ישראל פנחס, רחוב אלפנדרי 2, עד יום ה’ ה- 29.01.15, בשעה 23.00. בניו: חיים, נפתלי, מנחם הערש, אחותו: שפרן ובתו: גב’ מילר ישבו ב- 29.01.15, עד השעה 14.00. לאחר מכן תתקיים השבעה בלונדון, טלפונים: 442088022995, 442088025636, 447525456318, 447980874020, 0533161718. אחיו, הרב חיים, ישב ביום ו’ ה- 30.01.15 בביתו, רחוב קהילות יעקב 31, בני ברק.
המנוח היה בנו של הרב יצחק ז”ל, חתנו של הרב יצחק הכהן קאהן ז”ל, מחסידי גור לונדון.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיים טקס הקמת מצבה ביום ו’ ה- 27.02.15, בשעה 09.00, בית עלמין הר הזיתים, חלקת החסידים ורשא ג’. הסעה תצא בשעה 08.45 מרחוב ירמיהו (מול תחנת אפריון), ירושלים.

שמעון גרינבוים ז”ל

מגדל חברה לביטוח בע”מ מנחמת את עדינה ברוידא על מות אחיה.

צביקה גיור וחברת ניופאן מנחמים את מוקי, יונתן ומשפחת גרינבוים על מות יקירם.

החברים: אנגלסמן מלכה ואורי, אקר טובה ואלדן, זהר פסיה ואהרון, לוינוביץ טובה ואיציק, מאיר צביה וליפא, משיח חדוה ויוסי, פרקש אטי ויהודה, רוזנברג מירי ואריק, שטרן תקוה ועזגד, שטרסבורגר דבור ורובי ושרייאר עזיה ויעקב מנחמים את שושי, קרן, יהונתן, דניאל, אביגיל ומשפחת גרינבוים על פטירת יקירם.

משה ממרוד חברת תדיראן גרופ מנחמים את משפחת גרינבוים על מות יקירם.

הנהלת חברת אורשר מחסני ערובה (1985) בע”מ מנחמת את משפחת גרינבוים וחברת סלע לוגיסטיקה על מות יקירם.

קבוצת סלע מסחר ולוגיסטיקה וחברת לוגיסטים הפצה מתקדמת אבלות על פטירתו.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 24.01.15.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב ליטווינסקי 18, רמת גן.
המנוח ייסד את הקבוצה והיה מנכ”ל החברה.

משה רחימה וחברת אדנים טרי.פי.אל בע”מ מנחמים את משפחת גרינבוים על מות יקירם.

בית המדרש שערי תפילה דחסידי גור, הגבאים והמתפללים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
אבי המנוח, ר’ קלמן, היה ממייסדי בית המדרש.

משרד Deloitte, השותפים והעובדים מנחמים את משפחות גרינבוים, זיו וברוידא על פטירת יקירם.

עמותת אקים אבלה על מותו.
המנוח היה יקיר אקים ישראל ופעל להעסקת עובדים את מוגבלות שכלית בחברת סלע לוגיסטיקה אותה ייסד וניהל.

ר’ חיים מאיר אנגלרד ז”ל

אבלים: משפחות: אנגלרד, טירר, ברנשטיין, שרייבר ומרמרוש.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 22.01.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שמעון חכם 4, פינת בר אילן, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00, האחיות ברנשטין, שרייבר ומרמרוש ישבו במוצ”ש ה- 24.01.15, בבית משפחת ברנשטין, רחוב הרב שך 10, בני ברק.
המנוח נמנה על חסידי באבוב, בנו של רבי אברהם אנגלרד ז”ל, חתנו של ר’ משה נתן נטע לעמבערגער ז”ל.

מוסדות מאקאווא, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.

בת שבע רוזנר ז”ל

אבלים: בנה: חיים רוזנר ובני ביתו, בתה וחתנה: הניה ויגאל לב ובני ביתם, אחותה: שרה סובוביץ שדמי.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 22.01.15, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית משפחת רוזנר, רחוב עזרת תורה 2, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.30. בתה, הניה לב, תשב ביום ו’, מוצ”ש וביום ד’ ה- 23-24.01.15, 28.01.15, בביתה, רחוב רבי עקיבא 16, בני ברק.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 16.15, מעריב במועד.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ אברהם הלוי רוזנר ז”ל, תושבת טרנבה, פתח תקווה וירושלים.

ר’ משה שלום ברגמן ז”ל

אבלים: משפחות: ברגמן, נייהויז, טלוביץ, גליק וגרינבלט.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 21.01.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שמאי 2, אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ אריה לייב ז”ל, חתנו של ר’ מרדכי לוי ויצמן ז”ל, חסיד גור, ממייסדי בית החסידים דגור בבני ברק, תושב בני ברק ואשדוד.

חברת אושר עד מנחמת את יצחק זאב על פטירת ראש המשפחה.

הידידים מבית החסידים הגולן מרכוס קרית הרי”ם לוין תל אביב מנחמים את ר’ אברהם שלמה על פטירת אביו.

בית החסידים דגור אשדוד, המתפללים, ועד קרן הבנין והגבאי מנחמים את בנו, ר’ יצחק, ממקימי בית החסידים, והמשפחה על פטירת יקירם.

בית החסידים דגור ע”ש רוטה, הגבאי והמתפללים מנחמים את אלמנתו, אחיו וילדיו על פטירת יקירם.

רבקה הענדיל זילברברג ז”ל

אבלים: בניה, בנותיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה, אחיה ואחיותיה, משפחות: זילברברג, בירנהאק, איזנברג, אויערבך, פייג, וקס ומושקוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 21.01.15, בבית עלמין בניו ג’רזי, ארה”ב.
יושבים שבעה בניו יורק, ארה”ב, פקס: 1-718-3313594, בנה, חיים יעקב נפלי, יושב בביתו, שדרות רוטשילד 90, פינת בלפור, תל אביב, עד יום ג’ ה- 27.01.15, בין השעות 09.00 – 13.00, 16.30 – 22.00, פקס 03-5605322.
המנוחה הייתה בתו של רבי אברהם בנימין בינוש אויערבך ז”ל, אלמנתו של ר’ ישכר מנדל ז”ל.

ישעיה חנוך העניך אדלער (פליגעל) ז”ל

אבלים: משפחות אדלער וראדז’יק.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 19.01.15, בשעה 14.45, מבית הלוויות שמגר, דרך בית המדרש גור, רחוב רלב”ח, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה ביום ב’ ה- 19.01.15 עד השעה 22.00, בבית טובי העיר, טלפון 053-3123521, ובארה”ב טלפון 718-627-1910.
המנוח היה בנו של ר’ אברהם שמואל ז”ל, חתנו של ר’ אריה הלר ז”ל מטומאשוב, מחסידי גור, תושב ראדום ניו יורק וגבאי בית החסידים דגור ד’איסט פלטבוש.

ר’ יעקב יהודה שטרסר ז”ל

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו אזכרה והקמת מצבה ביום ב’ ה- 19.01.14, בשעה 15.30, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
הסעה תצא בשעה 14.00 מבית הכנסת “חוג חתם סופר”, רחוב האדמו”ר מגור.

אדמו”ר מזלאטשוב רבי יחיאל מיכל מיכלוביץ ז”ל

אבלים: קהל ובית המדרש ברכת אהרון, הנהלת הקהילה והמתפללים.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 14.01.15, בית עלמין שיכון וותיקים נתניה.
בתו יושבת שבעה בביתה, רחוב רד”ק 5, בני ברק.
המנוח היה תושב נתניה ומאנסי.

מוסדות זלאטשוב אבלים על פטירתו.

אגודת ישראל בארץ ישראל והמרכז הארצי אבלים על פטירתו.

רבי מרדכי שמואל אשכנזי ז”ל

ועד כפר חב”ד אבל.
ההלוויה תצא ביום ה’ ה- 15.01.15 מבית המנוח, תעבור דרך בתי הכנסת והיכלי התורה בכפר חב”ד בדרכה לבית העלמין הישן בטבריה. אוטובוס יעמוד לרשות המלווים ברחבת בית אגודת חסידי חב”ד 770 בכפר חב”ד.

מערכת פאר מקודשים, רבני ועדת ההיגוי וחברי המערכת אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

ר’ דוד משה פרצל ז”ל

ברוך דיין אמת
בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו בשיבה טובה של אבינו וסבנו היקר
ר’ דוד משה פרצל ז”ל
הלוויה התקיימה ביום ג’, כ”ב בטבת, תשע”ה
יושבים שבעה ברח’ מנדלי מוכר ספרים 6, רחובות
המשפחה האבלה – רחובות, מינכן, וינה

מודעת אבל המודיע 15.1.15

נחמה ורנר ז”ל

אבלים: משפחות: ורנר, אוירבך, דייטש, שרייבר ובלוי.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 13.01.14, בית עלמין טבריה הישן.
פרטים על השבעה בטלפון 02-5374150.
המנוחה הייתה בתו של ר’ אהרן יוסף לוריא ז”ל.

המשפחה אבלה.
יושבים שבעה: בנותיה בבית המנוחה, רחוב סלנט 15, ירושלים, בניה בימים א’ וב’ ה- 18-19.01.15 ישבו בבית המנוחה, רחוב סלנט 15, ירושלים, בנה ר’ שמחה בונם ישב עד מוצ”ש ה- 17.01.15, בביתו, רחוב הרב ורנר 4, טבריה, טלפון: 04-6720368, בנה, ר’ חיים שלמה ישב בביתו, רחוב סלנט 15, ירושלים, טלפון: 052-7653741.