ר’ אהרן יוסף ב”ר יונה הכהן האלבערשדאדט ז”ל

אבלים: משפחות: האלבערשטאדט, במברגר, סופר ופרידמן.
ההלוויה תצא ביום ה’ ה- 26.02.15, בשעה 10.00, מבית הלוויות שמגר, דרך בית המדרש דחסידי ביאלא, רחוב הרב יעקובזון 5, לבית עלמין הר הזיתים, חלקת וואלין.
יושבים שבעה עד השעה 14.30 בבית משפחת הלברשטט, רחוב מבוא תמנע 1 א’, סנהדריה, ירושלים ולאחר מכן בבית המנוח במנשסתר, טלפון: 00441617922799.
המנוח היה תושב מנשסתר, אנגליה.

ר’ ירוחם זלצברג ז”ל

אבלים: משפחות: זלצברג, סלומון, וינוגרד וורנר.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 23.02.15, בית עלמין פוניבז’, בני ברק.
יושבים שבעה ברחוב אבטליון 15, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ נתן ז”ל, חתנו של ר’ שלמה טנא ז”ל ומורה יותר מ- 40 שנים בעיר תל אביב.

חברת קוקה קולה מנחמת את משפחת זלצברג על פטירת אבי המשפחה.
המנוח היה מראשי מחלקת הכשרות ברבנות תל אביב.

בית הכנסת המרכזי “נחלת אבות” אבל על פטירתו.
המנוח היה רב בית הכנסת המרכזי “נחלת אבות”, רב שכונה בלב תל אביב וחבר הרבנות הראשית תל אביב יפו.

איחוד בני הישיבות תל אביב אבל על פטירתו.
המנוח היה ראש הכולל בית המדרש זלטופול צורטקוב.

ר’ משה דוב בן ר’ דוד פישער ז”ל

אבלים: משפחות: פישער, רוזנגרטן וטוביאס.
ההלוויה תצא ביום ג’ ה- 24.02.15, בשעה 12.30, מבית המנוח, רחוב יונה הנביא 23, בני ברק, תעבור דרך הרחובות חבקוק וחזון איש לבית מדרשו ברחוב וילקומירר, בדרכה לבית עלמין פוניבז.
יושבים שבעה בבית המנוח, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה מראשי ישיבת לוצערן, התגורר בציריך שוויץ ובבני ברק.

הינדא מרים אקר ז”ל

אבלים: משפחות: אקר, רוחמקין, מרגליות, וועג, לוריא ושטיין, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 23.02.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב דמשק אליעזר 43, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 21.30.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ יוסף מנחם שליט”א, בתו של ר’ ישראל ברוך וועג ז”ל, נכדתו של ר’ מנחם מנדל וועג ז”ל.

ר’ יצחק פינקל ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 20.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב העמלים 33, ליד ישיבת מיר, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה ר”מ בישיבת מיר וראש כולל מיר במודיעין עילית, בנו של ר’ נתן צבי, ראש ישיבת מיר, ז”ל, חתנו של ר’ עמנואל גרוסברג ז”ל.

ישיבת מיר אבלה על מותו.
זמני תפילות בשבעה: שחרית – 07.30, מנחה – 13.15, מעריב – 19.30.

שושנה רייזל פריד ז”ל

אבלים: משפחות: פריד, אייזנטל, רוט והרשלר.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 20.02.15, בית עלמין מושב יסודות.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת פריד, רחוב דרוק 73, רמת שלמה, ירושלים, עד יום ה’ ה- 26.02.15 בבקר.
המנוחה הייתה בתו של ר’ יוסף צבי ויינשטוק ז”ל, אשתו של ר’ ברוך פריד ז”ל.

גיטל טובה מאשא מייזלס ז”ל

אבלים: משפחות: דומניץ ופריימן, בנה, בנותיה, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 19.02.15, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית הבת, רחוב סמטת אפרים 5, בני ברק. בתה, גב’ פריימן, תשב ביום ג’ ה- 24.02.15, משעה 13.00, בביתה, רחוב קצנלבוגן 10, הר נוף, ירושלים. בתה, גב’ דומניץ, תשב ביום ג’ ה- 24.02.15, בין השעות 16.00 – 22.00, בביתה, רמת צבי 835, זכרון יעקב.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ קלמן מייזלס ז”ל, בתו של ר’ חנוך הענך ז”ל.

הרב אלחנן היילפרין ז”ל

אבלים: משפחות: היילפרין, טווערסקי משערנאביל, למברגער ממאקאווא, לייפער מנדבורנא וחיפה ושניאורסון מטשעבין.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 18.02.15, בית עלמין הר הזיתים, חלקת פרמישלאן-שאץ.
יושבים שבעה בבית בנו, רחוב שלום סיון 22, רמות ג’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. פקס: 02-5370739.
המנוח היה גאב”ד ראדאמישלא.

ישיבת הגאון מטשעבין כוכב יעקב, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
המנוח היה רב בית שמואל ראדומישלא ונשיא התאחדות קהילת החרדים בלונדון, חותנו של מרן ראש הישיבה.

הרב גדליה משה דייטש ז”ל

אבלים: משפחות: דייטש, רגוזניצקי, קוריץ, פקשר, פרידמן, בוק, דבורקס, אקר וסרולוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 16.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אבן האזל 15, ירושלים. הרב אברהם בנימין דייטש ומשפחות אקר וסרולוביץ ואחותו: נחמה דייטש ישבו ביום ג’ ה- 17.02.15, בין השעות 17.00 – 20.00, ברחוב אבן גבירול 8, בני ברק.
המנוח היה ר”מ בישיבת זוועהיל, בנו של ר’ יצחק מרדכי ז”ל, חתנו של ר’ צבי פסח פראנק שליט”א.

מרכז מוסדות זוועהיל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

לאה קאהן ז”ל

אבלים: משפחות: קאהן, לוי ושנק.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 15.02.15, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר בני ברק.
יושבים שבעה בבית משפחת לוי, רחוב נחמיה 14, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00. הבן, הרב אברהם קאהן, ישב ביום ג’ ה- 17.02.15, בין השעות 07.00 – 11.00, בביתו, רחוב פנים מאירות 2, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ משה קאהן ז”ל, בתו של הרב צבי שענק ז”ל מוינה.

ר’ שלמה במברגר ז”ל

אבלים: משפחות: במברגר, לוי, מרגלית, מסטבוים, פרידמן, חזנקין, קרוטובסקי ולברן, הנכדים והנינים.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 15.02.15, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 49, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של ר’ יצחק הלוי ז”ל, ממייסדי בית הכנסת הר צבי בירושלים.

ר’ משה מנחם הכהן רוטלוי ז”ל

אבלים: משפחות: רוטלוי, ברודבקר, כץ, שווירץ, טראובה, הרשקוביץ ואורנבך.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 15.02.15, בית עלמין צפת.
יושבים שבעה בבית המנוח.
המנוח היה בנו של ר’ דב יונה הכהן ז”ל, חתנו של ר’ יוסף דזלובסקי שליט”א.

הידידים בישיבת בית ישראל אשדוד והתלמידים מנחמים את שמחה בונם שליט”א והמשפחה על פטירת אביו.

בית החסידים דחסידי גור אשדוד, הידידים מתפללי בית החסידים מנחמים את ר’ שלמה שמאי הכהן רוטלוי על פטירת אביו.

בית החסידים דגור חיפה והמתפללים מנחמים את ר’ אלימלך ור’ חיים ממתפללי בית החסידים והמשפחה על פטירת יקירם.

אברכי בית החסידים דגור בני ברק מנחמים את ר’ אליהו ראובן רוטלוי והמשפחה על פטירת יקירם.

סמינר באר מרים, ההנהלה, המנהלת, הצוות והתלמידות מנחמים את מרת מ. רוטלוי, רכזת פרח בסמינר, בנותיה, בוגרות הסמינר והמשפחה על פטירת יקירם.

בית החסידות “דברי אמת” מחצור הגלילית מנחם את המשפחה על פטירת יקירם.

המרכז העולמי להפצת התורה, הרבנים והתלמידים מנחמים את רעייתו והמשפחה על פטירת יקירם.

חיה מרק ז”ל

אבלים: בנה: יהודה אריה מרק ובני ביתו מקרית גת, בנה: שמואל מרק ובני ביתו מחיפה, בנה: משה מרק ובני ביתו מבני ברק, בתה: שרה לאבל ובני ביתה מפתח תקווה, כלתה: שרה מרק ובני ביתה מרחובות.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 13.02.15.
יושבים שבעה בבין הבן, משה מרק, רחוב נורוק 15, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ר’ יהודה אריה ז”ל.

מלכה ליברמן ז”ל

אבלים: בניה, נכדיה, ניניה ובני ניניה, משפחות: ליברמן, פוקס, ווייס, שמרלר וקליין.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 13.02.15, בית עלמין הר המנוחות, חלקת הרבנים.
יושבים שבעה עד יום ה’ ה- 19.02.15, בבית המנוחה, רחוב אבינדב 5, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.20 – 22.00. בעלה, הרב יוסף ליברמן, ישב בין השעות 12.00 – 13.30, 18.00 – 20.00. אחותה, הרבנית ש. קליין, תשב ברחוב רלב”ח 12, ירושלים, בין השעות 17.00 – 20.00.
המנוחה הייתה ניצולת שואה, בתו של ר’ יחיאל חיים לאבין ז”ל, אשתו של ר’ יוסף ליברמן שליט”א, מחבר משנת יוסף, ראש ישיבות שומרי החומות ורב קהל סדיגורא בירושלים.

בית המדרש הגבוה לדיינות “היכל המשפט”, החברים והרבנים מנחמים את בנה, רבי יהושע ליברמן, מורה בבית המדרש ובעלה, רבי יוסף ליברמן, ראש כולל שומרי החומות ורב בית המדרש סאדיגורה ירושלים, על פטירת יקירתם.

הרב יהודה זאב וועלוול פרקל ז”ל

אבלים: משפחות: פרקל, וסרצוג, בלזם, רייז, אטלס, מנלה, הפטקה, אדלר, רוזנוולד, לוברבום ואירנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 12.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ישעיהו 20 א’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ יוסף ז”ל, חתנו של ר’ שלמה צדוק זייבלד ז”ל, מחסידי גור, תושב עמנואל וירושלים.

מוסדות עלי שיח, המרכז לחינוך מיוחד מגן אברהם, המנהלים, העובדים, ההורים, הדיירים והתלמידים מנחמים את הרב חיים פרנקל, מנהל מוסדות עלי שיח ומגן אברהם, על פטירת אחיו.

סמינר בית יעקב גור ירושלים, ההנהלה, המחנכות והתלמידות מנחמות את בתו, מרת ג’ וסרצוג, מנהלת הסמינר, אמו ובנותיו על פטירת יקירן.

סמינר גור אשדוד, המנהלת, המורות והתלמידות מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

ר’ שמואל זאב פרוכטר ז”ל

אבלים: משפחות: פרוכטר, הופמן, אורלנצ’יק ואינדיג.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 07.02.15, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.30 – 23.00. אחיו, ר’ משה שליט”א, ישב ביום ו’ ה- 13.02.15, בביתו בחיפה.
המנוח היה בנו של ר’ יוסף מאיר ז”ל.

ביילא שטעקל ז”ל

אבלים: משפחות: שטעקל, בראון, פרוכטר, שכטר והמשפחה.
ארונה יגיע ביום ד’ ה- 11.02.15, בטיסת אל על 008 בשעה 17.20.
ההלוויה תצא ביום ד’ ה- 11.02.15, בשעה 19.30, מבית המדרש הגדול בקרית ויז’ניץ בדרכה לבית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית אחותה, משפחת שכטר, רחוב עזרא 54, בני ברק. בניה ישבו בכתובת זו עד יום ה’ ה- 12.02.15, שעה 20.00. פרטים נוספים בטלפון 052-7638247.
המנוחה הייתה בתו של ר’ יוסף וגנר ז”ל מחסידי בויאן, אשתו של ר’ קלונימוס קלמן שטעקל שליט”א מבורו פארק ניו יורק.

ר’ יוסף דרנגר ז”ל

אבלים: משפחות: דרנגר, אורנבך, שוירץ, זיידל ורנד.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 10.02.15, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב קוטלר 21, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.30. הבנות אורנבך, שוירץ וזיידל ישבו ביום ה’ ה- 12.02.15, בין השעות 17.00 – 22.00, בבית משפחת שוירץ, רחוב הלל 7, אשדוד.
המנוח היה בנו של ר’ אלכסנדר זיסקינד ז”ל, חתנו של ר’ שלום וקס ז”ל ומחסידי גור.

כולל בית ישראל, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים ומנחמים את זוגתו, בניו, בנותיו, אחיו ואחותו ובנו ר’ יצחק דרנגר, מקים ומנהל הכולל, על פטירת יקירם.

בית חסידים דגור תפילה למשה, ועד קרן הבניין ולומדי השיעור היומי מנחמים את ר’ נתן דרנגר על פטירת אביו.

ר’ יהודה אריה שכטר ז”ל

אבלים: משפחות: שכטר, ברסקי, הירשלר, לייזר, דז’לובסקי, קופלוביץ וקליר.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 10.02.15, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר.
יושבים שבעה בבית המנוח.
המנוח היה בנו של ר’ יצחק ז”ל.

בית החסידים דגור חסדי יצחק, המתפללים, הגבאים וועד קרן הבנין אבלים ומנחמים את אלמנתו ובנו, ר’ ישעיהו יונה, ממתפללי בית החסידים, על פטירת יקירם.

ידיד המשפחה: משה יצחק אוסדיטשר ומשפחתו מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

בורסת היהלומים הישראלית בע”מ, שמואל שניצר, נשיא, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את משפחת שכטר על פטירת ראש המשפחה.

בית החסידים דגור אשדוד, הגבאים, ועד קרן הבניין והמתפללים מנחמים את ר’ אפרים שכטר והמשפחה על פטירת אחיו.

רבי חיים הלוי לוי ז”ל

אבלים: משפחות: לוי, ווייל, קושלנד וקהן, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 09.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
בנו הרב עזריאל לוי ישב שבעה בביתו, רחוב הדף היומי 7, ביתר עילית, אחותו אביגיל קושלנד תשב בביתה, רחוב כ”ט בנובמבר 22, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה ראש קהילת “עדת יראים” (רי-קדה) בפריז, בנו של הרב שמואל שאול לוי ז”ל.

אסתר ביכלר ז”ל

אבלים: משפחות: ביכלר, גרינפלד, סטפנסקי, שפריי, איצקוביץ ובן מאיר, בניה, בנותיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 08.02.15, בית עלמין נציבי פוניבז’, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב האדמו”ר מגור 27, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00. בנה ר’ אהרון יצחק ישב במוצ”ש ה- 14.02.15, ברחוב איתמר בן אבי 73, נתניה, בניה ר’ מרדכי ור’ משה ישבו ביום ו’ ה- 13.02.15 ברחוב אהל יהושע 3, ירושלים בין השעות 09.30 – 14.00.
המנוחה הייתה אשתו של הרב יהושע ביכלר ז”ל, בתו של ר’ אליעזר גומבו ז”ל, ניצולת שואה.

ר’ יהושע בן ר’ צבי שיף ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 08.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
בנותיו למשפחות ברלין תשבנה שבעה ברחוב אבן האזל 13, ירושלים.
המנוח היה ראש הישיבה דמתיבתא בית שרגא מונסי ניו יורק, חתנו של ר’ שרגא פייבל מנדולוביץ ז”ל.

ר’ חיים נחום פריימן ז”ל

אבלים: משפחות: פריימן, פנט, פוליטנסקי, בלוי, ארליכמן, מירמילשטיין, גוטליב, אדלר, הרשברג וגלז.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 06.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קויפמן 6, רמות ג’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.30. בימים ג’ ו- ד’ ה- 10-11.02.15, ישבו אביו, אחיו ואחיותיו אצל אחיו, ר’ יהודה פריימן, רחוב אנילביץ 72, בני ברק.
המנוח היה ממקימי העיר ביתר עילית, בנו של ר’ מרדכי דוד אלימלך פריימן שליט”א מחסידי זווהעיל בבני ברק, חתנו של ר’ שלמה זלמן כהן ז”ל.

מרכז מוסדות זוועהיל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את משפחתו על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר הנהלת המוסדות.

החזן ר’ שמעון קוגל ז”ל

אבלים: משפחות: קוגל, יונה, שטורמן ורודנר..
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 08.02.15, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בימים א’-ב’ ה- 08-09.02.15, בבית משפחת קוגל, רחוב קצנלבוגן 62, קומה 8, הר נוף, ירושלים ולאחר מכן בניו יורק.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב – 16.45.
המנוח היה בנו של ר’ שמעון ז”ל, תושב ניו יורק וירושלים.

ר’ יצחק מאיר לבנברג ז”ל

אבלים: משפחות: לבנברג, שפירא, ברגר, גולדברג ווייס.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 06.02.15, בית עלמין סגולה פתח תקווה, חלקת חרדי בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת שפירא, רחוב סורוצקין 8, רמת אהרון, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.30.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 16.50, מעריב – 19.00.
המנוח היה בנו של ר’ ישראל דב ז”ל, תושב יאנווע, פודולסק ובני ברק.

ר’ יעקב אליעזר הכהן כהנא ז”ל

אבלים: משפחות: כהנא וליבערפאן, נכדיו, ניניו והמשפחה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 08.02.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אמרי ברוך 11, קרית ויזניץ, בני ברק. בנו ר’ יהודה צבי ישב ביום ג’ ה- 10.02.15, משעה 19.00 ועד 22.00, בביתו, רחוב עלי הכהן 15, ירושלים.
המנוח היה מחסידי ויזניץ, בנו של ר’ שמואל הכהן ז”ל מסיגעט, חתנו של ר’ עזריאל זאב שטרן ז”ל.

ר’ הלל רבינוביץ ז”ל

אחיו: ר’ חיים יהודה רבינוביץ אבל.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חנה 17, ירושלים.

רשת מעונות עלה בישראל מנחמת את ר’ שמעון רבינוביץ ומשפחתו על פטירת אביו.

נשיא בית הדין הרבני הגדול, נשיא מועצת הרב הראשי לישראל, הדיינים, המנהלת הכללית במשרד המשפטים ועובדי בתי הדין מנחמים את הרב יהודה רבינוביץ, אב בית הדין הרבני ירושלים, על פטירת אחיו.
המנוח היה ראש ישיבת תורת אמת חב”ד.

ר’ שמעון אברהם גרינפעלד ז”ל

בית המדרש בית מרדכי נירעדהאז, המתפללים והתלמידים מודיעים כי במלאות שלושים לפטירתו תתקיים עצרת מספד והתעוררות במוצ”ש ה- 07.02.15, בשעה 20.30, בבית המדרש. ישאו דברים:
גאב”ד מאקווא שליט”א, ר’ סיני האלבערשטאם שליט”א, רב אב”ד שיכון ג’, ר’ משה וועבר שליט”א, דומ”ץ חסידי בעלזא, ר’ חיים צבי מייזליש שליט”א, ראש ישיבת סאטמר.
תתקיים במקום גם סעודת מלווה מלכה.

ר’ צבי הירש כהנא ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 04.02.15, בית עלמין הר הזיתים, חלקת ספינקא.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עמוס 22, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה האדמו”ר מזידיטשוב, בנו של ר’ אלטר אליעזר כהנא ז”ל, חתנו של ר’ נפתלי האלברשטאם שליט”א.

הרב אברהם יצחק שלוסברג ז”ל

אבלים: משפחות: שלוסברג, כהן, לינר, איזנפלד, פריד, פוזן, כץ, שלזינגר וולך.
ההלוויה תצא ביום ד’ ה- 04.02.15, בשעה 10.30, מבית הלוויות שמגר בדרכה לבית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב פנים מאירים 26, ביתר עילית. אחיו, הרב דוד, ישב בביתו, רחוב דולב 17/2, בית שמש ובימים א’ ו-ב’ ה-08-09.02.15 ישב בביתר.
המנוח היה תושב בלטימור וביתר עילית, בנו של ר’ נתן ז”ל.

ר’ שמואל לנדאו ז”ל

אבלים: משפחות: לנדאו, גרין, אייזנברגר ומילר.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גורליץ 4, קרית צאנז, נתניה, עד יום ב’ ה- 09.02.15. החל ממוצ”ש ה- 07.02.15, ישבו האחים: הרב טוביה, ברחוב הירדן 23, בני ברק, הרב ראובן יואל, ברחוב הרב שך 58, בני ברק, הרב דוד, ברחוב עונג שבת 2, ירושלים והרב שלום ברוך, ברחוב רבי עקיבא 26, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ ישראל ז”ל וחתנו של ר’ יעקב דייטש ז”ל.

ר’ שלום בן ציון פלמן ז”ל

אבלים: משפחות: פלמן, ליפקוביץ, גרוסברד, שולמן, וינמן ופלשינצקי.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 01.02.15, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז’.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב זוננפלד 10, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ שמואל ז”ל.

הרב יעקב משה בן ר’ אלחנן דוד מגיד ז”ל

אבלים: משפחות: מגיד ושטיינפלד.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 02.02.15, בשעה 14.30, מישיבת מיר ירושלים בדרכה לבית עלמין הר הזיתים.
הבנים: הרב דוד, הרב ירוחם והרב נחום יישבו שבעה ביום ב’ ה- 02.02.14, עד השעה 21.00 בבית משפחת שטיינפלד, רחוב שאולזון 64/2, פקס בחו”ל – 4167845601.
המנוח היה תושב מונטריאול קנדה, משרידי ישיבת מיר שנחאי.

ר’ מאיר פנחס מליק ז”ל

אבלים: משפחות: מליק, קראוס, רובינפיין, שטיין, לוין ולידר.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 28.01.15, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שמעיה 18, בני ברק, בין השעות 09.30 – 13.00, 16.00 – 21.30.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 16.45, מעריב במועד.
המנוח היה בנו של ר’ אפרים משה יבדל”א, חתנו של ר’ חיים שמואל שטרנקוקר, שליט”א, מחסידי ביאלא.

אברכי כולל אור המאיר מנחמים את משפחת מליק על פטירת יקירם.

ר’ חיים שמואל וחנה שטרנקוקר מבני ברק, ר’ משה מרדכי ווינשטיין ומשפחתו מאלעד, ר’ מיכאל בנימין שטרנקוקר ומשפחתו מקרית פרמישלאן, ר’ משה בויאר ומשפחתו מברכפלד, ר’ אברהם וולף הרשקוביץ ומשפחתו מאלעד, ר’ אשר דופלט ומשפחתו מברכפלד, ר’ דוד משה שטרנקוקר ומשפחתו מאלעד, ר’ אברהם שטרנקוקר ומשפחתו מקרית פרמישלאן, ר’ חזקיהו רוט ומשפחתו מקרית פרמישלאן ור’ יצחק יחיאל שטרנקוקר ומשפחתו מאלעד מנחמים את חיה שרה רבקה והילדים על פטירת יקירם.

מרכז אחיה, ההנהלה וצוותי ההוראה והטיפול אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח הקים את מרכז אחיה.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיים טקס הקמת מצבה ביום ה’ ה- 26.02.15, בשעה 15.45, בית עלמין ויז’ניץ.
לאחר מכן יתקיימו כנס התעוררות וסעודת מצווה בבית המדרש ביאלא, רחוב חידושי הרי”מ 8, בני ברק.

חוה זלצר ז”ל

אבלים: משפחות: זלצר וקריצלר.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 28.01.15, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב יגאל 1, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ר’ אריה יהודה ז”ל, אלמנתו של ר’ ישראל זאב ז”ל, תושבת בני ברק.