חנה מרים שרייבער ז”ל

אבלים: משפחות: שרייבער, אדלר וגרליץ.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 31.08.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום א’ ה- 06.09.15, בבית בתה, רחוב אהלי יוסף 5 א’, ירושלים, בניה: עקיבא ויואל ישבו עד יום ד’ ה- 02.09.15 בשעה 10.00 בבית בתה כאמור ולאחר מכן באנטוורפען.
המנוחה הייתה אלמנתו של שמעון שמחה שרייבער ז”ל מאנטוורפען, בתו של שמואל יעקב הרמן ז”ל.

הרבנית רבקה פולק ז”ל

אבלים: משפחות: פולק, בנדיקט, ארנברג, בלאו מניו יורק, דויטש ונויגרשל, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 30.08.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב פנים מאירות 5, כניסה ג’, קרית מטרסדורף, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
מועדי תפילות: מנחה – 19.00, ערבית – 20.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של הרב יעקב יהודה פולק ז”ל, בתו של הרב מרדכי דויטש ז”ל.

יהודה דב צישינסקי ז”ל

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם תתקיים עלייה לקברו לטקס הקמת מצבה ביום ג’ ה- 01.09.15, בשעה 16.30, בית עלמין הר המנוחות.
תחבורה תצא בשעה 16.00, מבית המדרש גור, רחוב מלכי ישראל פינת רחוב רלב”ח, ירושלים, טלפון – 053-3123030.
המנוח נמנה על חסידי גור.

יוסף ניימן ז”ל

לרחל ניימן והילדים
משתתפים בצערכם על מות בעלך ואביכם היקר
יוסף ניימן ז”ל
חבר מועצת הלואה וחסכון ירושלים
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
ההנהלה, המועצה, ועדת הביקורת, העובדים והמנכ”ל
הלואה וחסכון ירושלים בע”מ

מודעת השתתפות המודיע 1.9.15

מרים וייס ז”ל

אבלים: משפחות: וייס, לוונשטיין ולוסטיג.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 29.08.15.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב עמוס 12, בני ברק, אחיה: דוד, ישראל ושבתי ישבו ביום ו’ ה- 04.09.15 בביתם.
המנוחה הייתה בתו של הרב משה יעקב וייס ז”ל.

הרב יוסף סגל ז”ל

אבלים: משפחות: סגל, נוסבוים, זלזניק, מישקובסקי, גרז, זוננפלד, שפירא ואיתן, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 27.08.15, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בית וגן 47, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 23.00.
המנוח היה בנו של הרב מאיר אריה ז”ל, חתנו של הרב אהרן הלוי שארר ז”ל.

רבי זעליג לייב טויסיג ז”ל

אבלים: משפחות: טויסיג, ווגל, אדלר, בלעדי, לב, פראנק, פרידמן, קורץ וגורפיין.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 26.08.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית אמו, רחוב גבעת שאול 24/8, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00, אחיו, הרב נתנאל, ישב ביום א’ משעה 16.00 בערד.
המנוח היה אדמו”ר בית המדרש תולדות שמואל, בנו של רבי שמואל טויסיג ז”ל, חתנו של רבי שמואל צבי קובלסקי ז”ל.

מוסדות תולדות שמואל, הלומדים והמתפללים בבית המדרש תולדות שמואל אבלים על פטירתו.

אסתר דימנט ז”ל

אבלים: משפחות: מליק וטירר.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 23.08.15, בית עלמין שדה יהושע שער תמר חיפה.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת טירר, רחוב מקור ברוך 10, רמת ויז’ניץ, חיפה, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של יעקב נייס ז”ל, אלמנתו של משה אשר ז”ל תושבת בני ברק וחיפה.

אסתר שטרן ז”ל

אבלים: משפחות: שטרן, מילר ושוהם.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 15.08.15, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב יוחנן בן זכאי 83, אלעד.
המנוחה הייתה בתו של יחזקאל הלוי מרמלשטיין ז”ל, אלמנתו של אברהם דניאל ז”ל.

ינחני, בית הועד לראשי ישיבות ומשגיחים בישיבות, הרב פנחס ברייער והרב נפתלי שובקס מנחמים את הרב ישראל שטרן, יו”ר ינחני והרב אלימלך שטרן, המנהל הרוחני של ינחני, ר”מ ישיבת באבוב ומשפיע ישיבת סערט ויז’ניץ בני ברק, על פטירת אמם.

זלדה רימר ז”ל

אבלים: משפחות: רימר, טויב, שיינר, כהן ולאער.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 16.08.15, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת טויב, רחוב דובב מישרים 3, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של הרב אליהו שחור ז”ל, אלמנתו של הרב מרדכי רימר ז”ל.

יחיאל פישל וינגרטן ז”ל

אבלים: משפחות: וינגרטן, מורגנבסר, פליצ’יק וברמן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 15.08.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ברחוב בן ציון 18, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00, אחיו חיים זאב וינגרטן, ישב בביתו, רחוב האמרכלים 27, קומת כניסה, ירושלים, עד יום ו’ ה- 21.08.15 בצהריים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
המנוח היה בנו של אהרן יוסף ז”ל, ניהל את בית היתומות הכללי ירושלים.

בית היתומות הכללי ירושלים וההנהלה אבלים על פטירתו.

בית הכנסת משכן שמעון, הגבאים, המתפללים ושומעי השיעורים אבלים ומנחמים את משפחת וינגרטן ובנו, משה יעקב, רב קהילת משכן שמעון, על פטירת יקירם.

חיה רחל רוט (בלזם) ז”ל

אבלים: משפחות: רוט וברמן.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 13.08.15.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב גאולה 52, חיפה עד יום ד’ ה- 19.08.15 בבקר, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. בנה מנחם ובתה גב’ ש. ברמן ישבו במוצ”ש ה- 15.08.15, עד השעה 23.30, ברחוב העצמאות 33, קרית אתא.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.

רבקה חנה שרה פרוש ז”ל

אבלים: משפחות: פרוש, ולס, ידלר, וורטהיימר וקסטלניץ.
ההלוויה תצא ביום ו’ ה- 14.08.15, בשעה 09.30, מבית הלוויות שמגר בדרכה לבית עלמין הר הזיתים חלקת הנביאים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבנו גרשום 30, כניסה א’, קומה ב’, שכונת נוה צבי, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של הרב שלמה זלמן פרוש שליט”א, בתו של משה נתנאל וורטהיימר ז”ל.

הרב יעקב ישעיהו ברנדס ז”ל

אבלים: משפחות: ברנדס ודויטש.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 11.08.15באנטווערפן.
יושבים שבעה בבית המנוח באנטווערפן עד יום ב’ ה- 17.08.15 בבקר, טלפונים: 0032-3226-2959, 0032-48511-1235, פקס: 3232303210.
המנוח היה בנו של נתן שרגא ז”ל, מחסידי גור אנטווערפן וממייסדי בית החסידים.

חיה מלכה לעהרער ז”ל

אבלים: משפחות: לעהרער, שטראסמאן, טיפנברונר, מייזעלס, פלדמן, הולס וקורניק.
המנוחה נפטרה ביום ה’ ה- 06.08.15.
יושבים שבעה באנטוורפן עד יום ד’ ה- 12.08.15 בבקר, טלפונים: 0032475859311, 0032475611044, 0032485832431.
המנוחה היתה בתו של גרשון ז”ל, אלמנתו של שלמה זלמן הלוי לעהרער ז”ל מאנטוורפן.

שרה בר ז”ל – כ״ה אב תשע״ה

אבלים: משפחות: בר, קנטור, ביבלה ואיבנבוים.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 09.08.15, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה.
המנוחה הייתה בתו של מרדכי זאב הכהן איבנבוים ז”ל, אשתו של צבי יצחק יבדל”א.

הרב יחזקאל מאנדל (גרינפעלד) ז”ל

אבלים: משפחות: מאנדל, גרינפעלד וברים.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 06.08.15, בשעה 10.00, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה: בנו, ישראל משה ישב בביתו, רחוב רבי ינאי 36, אשדוד, אחותו, מרת ברים, תשב בביתה, רחוב דוד 28, ירושלים, בין השעות 16.30 – 22.00, בניו ואחיו ישבו בחו”ל.
המנוח היה בנו של רבי מרדכי גרינפלד ז”ל, אב”ד נירעדהאז, וינה, מחסידי בעלזא, תושב אנטוורפן.

יהושע (שוקי) צפורי ז”ל

אבלים: אשתו: דבורה, אמו: שרה צפורי, בתו: צילית יעקובסון ובני ביתה, בתו: ענת קסירר ובני ביתה, בנו: איתמר צפורי ובני ביתו, בתו: רעות צפורי, אחותו: טובה גליק ובני ביתה ואחיו: אליעזר צפורי ובני ביתו.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 06.08.15, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב פנחס חגין 4, פתח תקווה.
המנוח היה בנו של חיים ז”ל.

צוות מלון ויז’ניץ צפורי קלאס, צוות צפורי בכפר – חפץ חיים וצוות מסעדת צפוני מנחמים את אליעזר צפורי, יו”ר רשת מלונות צפורי קלאס והמשפחה על פטירת האח.

עמותת בת מלך מנחמת את צילית יעקסון, יושבת ראש העמותה, על פטירת אביה.

עיתון המודיע מנחם את אליעזר צפורי, יו”ר רשת מלונות ציפורי קלאס, והמשפחה על פטירת האח.

שמעון רווח וצוות שחור לבן מנחמים את אליעזר צפורי, יו”ר רשת מלונות צפורי, על פטירת אחיו.

שלמה גרוסברג ז”ל

אבלים: משפחות: גרוסברג, גרשוני, מרשליק וגליק.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 03.08.15, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ראב”ד 4, בני ברק.
המנוח היה בנו של הרב יוסף ז”ל, תושב בודפסט ובני ברק.

הרב דוד גפנר ז”ל

אבלים: משפחות: גפנר, ברים, שפר, רוטנברג, שטרן וביקסנשפן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 01.08.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קצנלבויגן 76, הר נוף, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח הייתה בנו של אברהם ז”ל, חתנו של ראובן ברים ז”ל, מחסידי ויז’ניץ, נפטר ביום שבת ה- 01.08.15.

השר לשירותי דת, נשיא בית הדין הרבני הגדול, נשיא מועצת הרב הראשי לישראל, הדיינים, מנהל בתי הדין הרבניים והעובדים מנחמים את הרב שמואל גפנר, עובד בית הדין האזורי רחובות, על פטירת אחיו.

אברהם בן ציון רבינוביץ ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 28.07.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מאה שערים 7, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.0, 17.00 – 22.00.
המנוח היה מחסידי באיאן, בנו של אריה מרדכי לייבוש ז”ל, חתנו של שלמה זלמן שלזינגר ז”ל, משגיח בישיבת פרשבורג.

פנחס יחזקאל וגנר ז”ל

אבלים: משפחות: וגנר, ואפלין וכהן.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 29.07.15, בית עלמין הר המנוחות, הר תמיר.
יושבים שבעה בבית משפחת ואפלין, רחוב מנחת יצחק 9/1, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.30.
המנוח היה תושב מאנסי וירושלים, בנו של יצחק אייזיק ז”ל.

מלכה ציפא ברנדוויין ז”ל

אבלים: משפחות: ברנדוויין, הרשקוביץ, ווקסמן, רייניץ, ברים, רייכמן, גפנר, שמרלר, וגשל (קלפהולץ), קופמן (ויזניצר), רוט וגולדברג, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 26.07.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אמרי בינה 16, קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי יהודה צבי (הערש) ברנדוויין ז”ל מחסידי באיאן, בתו של רבי מנחם מענדל ראובן גפנר ז”ל.

הרבנית מזל אביחצירא ז”ל

המשפחה מודיעה כי במלאות 7 ימים לפטירתה תתקיים עצרת מספד והתעוררות ביום ד’ ה- 29.07.15, בשעה 18.00, בבית הכנסת יצחק ירגן, רחוב דוד ילין 3, רובע ב’, אשדוד, בהשתתפות רבנים.
יושבים שבעה בבית הכנסת יצחק ירגן, רחוב דוד ילין 3, רובע ב’, אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 -22.00.
המנוחה הייתה אשתו של הרב מאיר אביחצירא ז”ל.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירתם תתקיים עצרת מספד ביום א’ ה- 23.08.15, בשעה 18.00, בית הכנסת יצחק ירנן, רחוב דוד ילין 3, פינת רחוב יוספטל, רובע ב’, אשדוד.
העצרת תתקיים במעמד אדמו”ר רבי דוד אביחצירא, אדמו”ר רבי רפאל אביחצירא, אדמו”ר רבי יקותיאל אביחצירא, אדמו”ר רבי פינחס אביחצירא ובנה אדמו”ר רבי ישועה ורחמים אביחצירא.
לאחר העצרת תתקיים תפילת ערבית.

שרה גיטל לודמיר ז”ל

אבלים: משפחות: לודמיר, קיל, קליין, כץ, רייס וכהן.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 28.07.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, סהנדריה מורחבת 135, כניסה ב’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של מרדכי דוד לודמיר ז”ל, בתו של הרב הלל הכהן ז”ל.

הרב חיים משה קנופף ז”ל

אבלים: משפחות: קנופף וטאוב.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 26.07.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית הבן, הרב אלעזר קנופף, רחוב יהודה המכבי 4, מקור ברוך, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה מחסידי גור, בעל תפילה ובעל קורא בבית המדרש של אדומו”רי גור, עורך ומנהל עיתון המודיע מיום היווסדו, בנו של יהודה אריה ז”ל, חתנו של נתן ברסקי ז”ל.

תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל והמרכז הארצי אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

כולל בית ישראל דחסידי גור ירושלים, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את בנו אלעזר קנופף, מנכ”ל עיתון המודיע, והמשפחה על פטירת יקירם.

בנק מרכנתיל, ההנהלה והמרכז למוסדות ועסקים מנחמים את הרב אלעזר קנופף, מנכ”ל עיתון המודיע והמשפחה על פטירת האב.

חברת חמדת הארץ וישראל צישינסקי, מנכ”ל, מנחמים את האב אליעזר קנופף, מנכ”ל עיתון המודיע והמשפחה על פטירת ראש המשפחה.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, מ”מ ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי המועצה מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

חברת מפעלי המקור בע”מ אבלה ומנחמת את הרב אלעזר קנופף, מנכ”ל המודיע, והמשפחה על פטירת יקירם.

קבוצת בר הפצה מנחמת את הרב אלעזר קנופף, מנכ”ל עיתון המודיע והמשפחה על פטירת יקירם.

עיתון המודיע, המערכה והמינהלה מנחמים את בניו: אריה, ר”מ ישיבת חידושי הרי”מ, אלעזר, מנכ”ל המודיע, יצחק מרדכי, לומד כולל בית תלמוד והוראה, חנוך העניך, ר”מ ישיבת שפת אמת, את בתו ואת המשפחה על פטירת יקירם.

הסתדרות אגודת ישראל העולמית, הוועד הפועל, הרב יעקב ליצמן, ס/יו”ר אגודת ישראל העולמית וס/שר הבריאות ומשה גבירץ, מנכ”ל אגודת ישראל העולמית אבלים ומנחמים את בנו, אלעזר קנופף והמשפחה על פטירת יקירם.

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים (קבוצת קוקה קולה ישראל) מנחמת את אלעזר קנופף, מנכ”ל עיתון המודיע, והמשפחה על פטירת ראש המשפחה.

חברי הועד להפצת תורה ויהדות מנחמים את אלעזר קנופף, מנכ”ל עיתון המודיע, והמשפחה על פטירת האב.

בנק פועלי אגודת ישראל וההנהלה מנחמים את אלעזר קנופף, מנכ”ל עיתון המודיע, והמשפחה על פטירת יקירם.

מוסדות יד עזרה וההנהלה אבלים ומנחמים את בנו: אלעזר והמשפחה על פטירת יקירם.

בית חסידים דגור ירושלים, האברכים ולומדי הכוללים אבלים ומנחמים את בנו: אלעזר קנופף והמשפחה על פטירת יקירם.

רשת ספרי אור החיים, יעקב ביבלה וההנהלה אבלים ומנחמים את בנו: אלעזר קנופף, מנכ”ל המודיע והמשפחה על פטירת יקירם.

 מכבי שירותי בריאות אבלה ומנחמת את הרב אלעזר קנופף, מנכ”ל עיתון המודיע והמשפחה על פטירת יקירם.

יגאל רווח וקבוצת אפיקים מנחמים את אלעזר קנופף, מנכ”ל המודיע, והמשפחה על פטירת יקירם.

עיתון גלובס ועיתון כספים מבית גלובס מנחמים את הרב אלעזר קנופף, מנכ”ל עיתון המודיע והמשפחה על פטירת יקירם.

בית מדרש וכולל להוראה דחסידי גור אשדוד, ההנהלה, ראש הכולל והאברכים מנחמים את אלעזר קנופף והמשפחה על פטירת יקירם.

בית זה לזה, חבורת בני עליה והרכזים, ילדי בני מלכים והחונכים, ההנהלה ומרכזי ומנהלי הסניפים אבלים ומנחמים את אלעזר קנופף, מנכ”ל עיתון המודיע ומשפחתו על פטירת יקירם.

הישיבה הגדולה שפת אמת ירושלים, ההנהלה והתלמידים מנחמים את בנו: חנוך העניך, מג”ש הישיבה, והמשפחה על פטירת יקירם.

הנהלת מכון בית יעקב למורות אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח כיהן כיו”ר מכון בית יעקב למורות.

תלמוד תורה ומתיבתא גירסת ישראל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את אלעזר קנופף, מנכ”ל עיתון המודיע, יהודה אריה, יצחק מרדכי, חנוך העניך ומשפחת טאוב על פטירת ראש המשפחה.

אליהו קליין מירושלים מנחם את אלעזר קנופף, מנכ”ל המודיע, והמשפחה על פטירת יקירם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם התקיימה הקמת מצבה על קברו ביום ב’ ה- 24.08.15, בית עלמין הר המנוחות, גוש ל”ו (דרום).

הרב שמעון שמואל ז”ל – ח׳ אב תשע״ה

אבלים: משפחות: שמואל, פרקש, מרמורשטיין, קאהן, לפקוביץ ווצלר.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 23.07.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי זעירא 4 (מול ישיבת יד אהרון), קטמון, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 19.25, מעריב – 20.10.
המנוח היה תושב קטמון וירושלים, בנו של ר’ יודא אריה ז”ל, חתנו של יודא מרדכי גרוס ז”ל.

ישראל דוב לוי ז”ל

אבלים: משפחות: לוי, פריזנט, אייזן, רובינשטיין, קמינר, בורז’יקובסקי וגרף.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 23.07.15, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חזון איש 14/3, רמת שלמה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה מחסידי גור, תושב רמת שלמה, בנו של צבי משה ז”ל, חתנו של נתנאל צבי וקס ז”ל.

הידידים בקבוצת צעירים והגבאי מנחמים את רפאל שנאור זלמן לוי על פטירת אביו.

 סמינר גור ירושלים מנחם את גב’ לוי, פייגי, תלמידת הסמינר, שפרה, חנה ודבורה, בוגרות הסמינר על פטירת יקירם.

הידידים מתפללי שטיבל בית ישראל חיים בני ברק מנחמים את יצחק דוד לוי והמשפחה על פטירת אביו.

הידידים מבית החסידים דגור אנטוורפן אבלים ומנחמים את בנו: אברהם בנימין הלוי לוי על פטירת אביו.

הענא מינדל (מינה) פרידמן ז”ל

אבלים: משפחות: פרידמן, שטרולי, ווגשל, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 22.07.15, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית בנה, משה פרידמן יבדל”א, רחוב יהושע 35, קומה ב’, דירה 10, בני ברק. האחים ישראל יוסף ווגשל ויצחק צבי ווגשל ישבו מיום א’ ה- 26.07.15 בערב, בבית יוסף ווגשל, רחוב מנחת יצחק 6, דירה 3, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של שמחה פרידמן יבדל”א מתל אביב, בתו של החסיד רבי שמואל אהרן ווגשל ז”ל.

כולל חבת ירושלים, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את בעלה שמחה פרידמן, חבר הנהלת הכולל, בתה, בניה ואחיה על פטירת יקירתם.

רישל קוטלר ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 20.07.15, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
טלפון לבירורים – 058-3277999.
המנוחה היתה בתו של אריה מלכיאל פרידמן ז”ל, אשתו של מרן ראש הישיבה הרב יוסף חיים שניאור קוטלר ז”ל.

הרב יהודה מנדלסון ז”ל

אבלים: משפחות: מנדלסון, ליברמן, אלבום, וובר, אברמוביץ וגרינבוים.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 18.07.15, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ארזי הבירה 50/20, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי גור, בנו של הרב מאיר מנדלסון ז”ל, חתנו של יצחק מאיר יוסקוביץ ז”ל.

הידידים מתפללי בית החסידים צעירים קרית הרי”ם לוין מנחמים את צבי מנדלסון והמשפחה על פטירת ראש המשפחה.