נח אברהם גרשון גרשוני ז"ל

אבלים: משפחות: גרשוני, מנדלוביץ וגרז.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 29.05.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה ברחוב ניסנבוים 8, בני ברק, בנו הרב יצחק ישב ביום ו' ה- 03.06.16 עד כניסת השבת בביתו, רחוב חזו"א 51, ירושלים, בתו, הרבנית רחל מנדלוביץ, תשב ביום ו' ה- 03.06.16 עד כניסת השבת, בביתה, רחוב זית רענן 4, ירושלים.
המנוח היה בנו של אליהו ז"ל.

בילא רבקה ווייס ז"ל

אבלים: משפחות: ווייס, ברוין, גרינוולד, פויגל, נוישטאט, רוזנפלד, כהן, קלוגר וברס.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 24.05.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב זית רענן 4/4, קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00, ביום ו' ה- 27.05.16 בין השעות 10.00 – 14.00, ישבו הבנות בביתן: גב' גרינוולד, רחוב ישמח משה 15 א', בני ברק, גב' פויגל, רחוב גני גד 9, בני ברק וגב' נוישטאט, רחוב יהודה הנשיא 65, אלעד.
המנוחה הייתה אשתו של הרב שלמה, יבדל"א, בתו של אליהו כהן שליט"א.

יעקב אהרן לנדוי ז"ל

אבלים: משפחות: לנדוי, נוסבוים, ולס, פריד ודייטש.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 24.05.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב בלוי 12, כניסה ד', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי סלונים, היה בנו של בצלאל לנדוי ז"ל, חתנו של יחיאל גוטליב ז"ל.

עיתון המודיע אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח נמנה על סופרי העיתון הוותיקים.

מכון דרכי נעם אבל ומנחם את משפחתו על פטירת יקירם.
המנוח היה ממייסדי המכון.

בית המדרש נתיבות שלום דחסידי סלונים אבל ומנחם את משפחתו על פטירת יקירם.

ברכה אהובה גרנביץ ז"ל

מרכז הכשרה והשתלמות מורות סמינר חסידי גור בני ברק, הצוות והמשתלמות אבלים ומנחמים את משפחתה על פטירת יקירתם.
המנוחה עבדה במרכז ההשתלמות.

קרית ישיבת חידושי הרי"מ, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל אברכים, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את בעלה צבי נחמיה, בנה פנחס מנחם, תלמיד הישיבה, אחיה ישראל, בוגר הישיבה ומשפחתה על פטירת יקירתם.

הידידים והחברים מתפללי בית החסידים נר יהודה מנחמים את ישראל רומנוב על פטירת אחותו.

אברכי בית החסידים דגור, בית ישראל חיים בני ברק, מנחמים את בעלה צבי נחמיה, מבאי בית החסידים, בניה מרדכי דוד ופנחס מנחם מהשטיבל ובנה לייבי, תלמיד תלמוד התורה פני מנחם, על פטירת יקירתם.

ישיבת אמרי אמת דחסידי גור בני ברק, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את מרדכי דוד גרנביץ, תלמיד הישיבה, אביו צבי נחמיה והמשפחה על פטירת יקירתם.

גבריאל צבי קליין ז"ל

אבלים: משפחות: קליין, סגל, זילברשלג, נייהוז, ולצר, שמעון, קטינא, לוי, גנץ, קוט ובלס.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 23.05.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, סנהדריה מורחבת 117, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00, אחיו אליהו קליין ואחותו מרת גנץ ישבו ביום ו' ה- 27.05.16, ברחוב רבינא 3, בני ברק.
המנוח היה בנו של אריה ז"ל, חתנו של יוסף מאיר מרגליות ז"ל, גבאי בית המדרש מאור חיים ויז'ניץ ירושלים.

חברת שמיכות פריד, ההנהלה והעובדים מנחמים את משפחת קליין על פטירת ראש המשפחה.

אסתר לידר ז"ל

בית הספר החסידי בית יעקב, ההנהלה, המורות, המזכירות והתלמידות אבלים על פטירת תלמידת בית הספר ומנחמים את הוריה, את אחותה רבקה, תלמידת בית הספר ואת המשפחה על פטירת יקירתם.

הרבנית חנה שרה אריאלי ז"ל

אבלים: משפחות: אריאלי, דייטש, קופלוביץ, אפשטין, שלזינגר והירשוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 15.05.16.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב גשר החיים 9, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של הרב גרשון ז"ל, בתו של אהרן דייטש ז"ל.

מגדל חברה לביטוח מנחמת את שולמית הירשוביץ על מות אמה.

מרים המבורגר ז"ל

אבלים: משפחות: המבורגר, רובינשטיין, הורוביץ, כהן, רוטמן והומינר.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 13.05.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה ברחוב האדמו"ר מויז'ניץ 3, סנהדריה מורחבת 116/20, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של הרב פנחם נחום שליט"א, בתו של משה ריבלין ז"ל.

יוכבד בוים ז"ל

אבלים: משפחות: בוים ורוזנטל, בניה, נכדיה וניניה.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 15.05.16, בשעה 12.00, בית עלמין חולון, חלקת שומרי שבת.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב חזון איש 63, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של הרב פינחס מונדרי ז"ל מחסידי גור, אלמנתו של מיכאל מנחם ז"ל מחסידי אמשינוב תל אביב.

יוטא רבקה גליקסון ז"ל

אבלים: משפחות: גליקסון, ויסברוד, לוין, פלוסברג, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה תצא ביום ד' ה- 11.05.16, בשעה 12.00, מבית בתה, משפחת לוין, רחוב הרב הרצוג 25, בני ברק, בדרכה אל בית עלמין קרית שאול, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת לוין, רחוב הרב הרצוג 25, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של מרדכי אליהו פלוסברג ז"ל, אלמנתו של צבי יצחק ז"ל מחסידי גור, תושבת תל אביב וניו יורק.

אורה עוזרי ז"ל

השר לשירותי דת, נשיא בית הדין הרבני הגדול, נשיא מועצת הרב הראשי לישראל, הדיינים, מנהל בתי הדין הרבניים והעובדים בבתי הדין הרבניים מנחמים את בתיה מנזלי, גמלאית ומתנדבת בבית הדין הרבני בתל אביב, על פטירת אמה.

נעמי זיסל רוחמה פלדשטיין (זק"ש) ז"ל

אבלים: משפחות: פלדשטיין, זק"ש, פריימן, קנפלמכר, קצבורג וליבפרוינד.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 09.05.16.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב קהילות יעקב 9, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של הרב פסח יצחק פלדשטיין, בתו של הרב רפאל אליהו הלוי קצנלבויגן ז"ל.

קרן קמח, ההנהלה והעובדים מנחמים את הרב מרדכי פלדשטיין, מנכ"ל הקרן, והמשפחה על פטירת אמו.

הרב יהודה מאיר אברמוביץ ז"ל

הסתדרות אגודת ישראל העולמית והועד הפועל ירושלים מבקשים מהלומדים כי במלאות 9 שנים לפטירת יו"ר הועד הפועל העולמי של אגודת ישראל, יעלו את זכרו ויקדישו את הלימוד לעילוי נשמתו.
המנוח כיהן כיו"ר הועדה המרכזית להפצת לימוד הדף היומי.

אלעזר גולדברג ידלר ז"ל

אבלים: משפחות: גודלברג ידלר, גוטפריד, זינגר, שטיינמץ, רובין, קוט, פישמן ובריכטא.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.05.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב יהודית 2, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – חצי שעה לפני השקיעה, מעריב – במועד
המנוח היה בנו של יצחק זאב ז"ל, חתנו של דוד קויפמן ז"ל, נמנה על חסידי נדבורנא.

הינדא (הלן) לב ז"ל

אבלים: משפחות: לב, מיירנץ, קושמרסקי, הלפגוט, הוניגסברג, רושצקי, גלקופף, קופרברג, ליברמן וצוקר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.05.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה עד יום ה' ה- 12.05.16 בבקר, רחוב אלקנה 10, שיכון חב"ד, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של דוד לב שליט"א מחסידי גור, בתו של הרב אלעזר וורהפטיג ז"ל מלונדון.

סמינר גור אשדוד, המנהלת, המורות והתלמידות מנחמים את גב' צ. רושצקי, מחנכת בסמינר והמשפחה על פטירת אמה.

הרבנית יוכבד הלוי ז"ל

תלמוד תורה תשב"ר, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים ומנחמים את בעלה הרב משה הלוי, מנהל תלמוד התורה, בנה שמואל ומשפחתו על פטירת יקירתם.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 04.05.16.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב וסרמן 3, בני ברק.

יצחק אהרון ויזן ז"ל

אבלים: משפחות: ויזן ופרידמן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 24.04.16, בית עלמין ירקון שער גאולה.
יושבים שבעה החל ממוצ"ש ה- 30.04.16, בבית חתנו, משפחת פרידמן, רחוב נועם אלימלך 11 ב', בני ברק.
המנוח היה בנו של חיים משה צבי ז"ל, תושב חיפה ובני ברק.

עוזיאל מנחם עציוני טימברג ז"ל

אבלים: משפחות: עציוני טימברג, רידר, נרקיס וטוגנדהפט.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 01.05.16, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, סמטת מנשה 8, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.

בורסת היהלומים הישראלית בע"מ, יורם דבש, נשיא, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את משפחת עציוני על פטירת ראש המשפחה.
המנוח היה חבר בבורסת היהלומים.

ועד הישיבות בארץ ישראל מנחם את הרב אליעזר עציוני, מזכיר ועד הישיבות, והמשפחה על פטירת יקירם.

נאמנות בית דוד ואסתר שליד ועד הישיבות בארץ ישראל מנחמת את הרב אליעזר עציוני, מזכיר ועד הישיבות, על פטירת אביו.

יחיאל מיכל קרפונקעל ז"ל

ישיבת סלבודקה בני ברק, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את רעייתו, אחיו מנדל יצחק, בנו שמואל דב, בנו ברוך, חתנו דב זיסקינד והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה בנו של ישראל יהודה קרפונקעל ז"ל.

הרב נפתלי צבי שווארץ ז"ל

אבלים: משפחות: שווארץ, רונס, טויב, הולס ובילדמאן.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 22.04.16, בית עלמין בנתניה.
המנוח היה בנו של משה יוסף ז"ל, חתנו של משה שמעיה ז"ל.

רפאל שמחה בלוי ז"ל

אבלים: משפחות: בלוי, אפל, ויזל, ווינברגר ופריד.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 20.04.16, בית עלמין הר המנוחות.
המנוח היה בנו של יחיאל ז"ל, חתנו של חיים לונגר ז"ל.

הרב שלמה יהודה דייטש ז"ל

מוסדות אנשי מעמד לתורת הנגלה והנסתר מודיעים כי במלאות עשרים ואחת שנים לפטירתו יערכו תפילות, סיומים וסעודות מצווה לזכרו ביום א' ה- 01.05.16:
בשעה 07.00 סעודת הילולא במערת שמעון הצדיק, אולם שע"י, שכונת נחלת שמעון, ירושלים;
בשעה 13.00 סעודת עניים ע"י מפעל מרכזי לצדקה וחסד חסדי יוסף, בבית התבשיל, רחוב דוד 2, ירושלים;
בשעה 17.00 אמירת תהילים בהר הזיתים, אוטובוסים יצאו בשעה 16.30 מרחוב אהלי יוסף 18, ירושלים.
בשעה 20.30 סעודת הלולא מרכזית בהיכל הישיבה, רחוב זוננפלד 1, ירושלים, הסעודה לנשים תתקיים בבית המדרש משכן יוסף, רחוב יואל 3, ירושלים.

חיה בלומא וייס (יעקובוביץ) ז"ל

אבלים: משפחות: יעקובוביץ, מרמורשטיין (וינגרטן) ולאנדא.
המנוחה נפטרה ביום ד' ה- 27.04.16.
יושבים שבעה בבית בנה הרב גדליה יעקובוביץ, רחוב החוזה מלובלין 22, קרית צאנז, נתניה, בתה, גב' מרמורשטיין (וינגרטן) תשב ביום א' ה- 01.05.16 בביתה, רחוב חזו"א 18, רמת שלמה, ירושלים, עד השעה 21.00.
המנוחה הייתה תושבת באר שבע, רחובות וקרית צאנז נתניה.

יצחק מאיר ליכטשיין ז"ל

אבלים: משפחות: ליכטשיין, גרוסגליק, פומרנץ, זייברט וורשביאק.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 26.04.16, בית עלמין הר המנוחות.
המנוח היה בנו של אברהם מרדכי ז"ל, חתנו של יעקב משה פרייברג ז"ל, נמנה על חסידי גור.

המשפחה אבלה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב יצחק שולאל 2, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00, אחיו הרב מנחם ישב בכתובת הנ"ל בין השעות 09.00 – 17.30, אחותו תשב בביתה, רחוב החשמונאים 23, כניסה א', בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 20.00.

הרב ירוחם בלוך ז"ל

אבלים: בניו, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
המנוח נפטר ביום ה' ה- 28.04.16.
יושבים שבעה בבית משפחת בלוך, רחוב קהילות יעקב 10, בני ברק, מיום ב' ה- 02.05.16 ועד יום ו' ה- 06.05.16 בבקר, בין השעות 09.00 – 14.00, 17.00 – 22.00, בניו לייב ודב ישבו ביום א' ה- 01.05.16, ברחוב החוזה מלובלין 16, קרית צאנז, נתניה, הבן אפריים ישב ביום א' ה- 01.05.16 בביתו, רחוב הרב לוין 5/1, רובע ז', אשדוד.

הרבנית פעריל פנינה פרומט גודלבסקי ז"ל

אבלים: משפחות: גודלבסקי, דוידוביץ, בנעט, דאוויד, סיבו, יורוביץ וקרש.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 19.04.16, בית עלמין פוניבז', בני ברק.
יושבים שבעה ברחוב סורוצקין 6, בני ברק, ביום ו' ה- 22.04.16 ישבו הבנות בבית הבת, משפחת דוידוביץ, רחוב בית הלל 9, בני ברק, הבנים ישבו מיום ד' ה- 20.04.16 בפנימיית קרן הילד – בנות, רחוב גיבורי ישראל 35, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של יעקב יוסף מרדכי גודלבסקי ז"ל, בתו של הרב משה דוד דאוויד ז"ל, תושבת ברוקלין ובני ברק, מנהלת פנימיית קרן הילד – בנות.

דינה נאה ז"ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 19.04.16, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב האורים 11, פתח תקווה, הבן, אברהם חיים, ישב מיום ה' ה- 21.04.16 ברחוב ברכת משה 33, חיפה.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה אלמנתו של הרב משה צבי ז"ל, בתו של הרב יצחק משה שיף ז"ל.

ר' שלמה גוטפריד ז"ל

ר שלמה גוטפריד זלבצער רב וביגון אנו מודיעים על פטירת
ר' שלמה גוטפריד ז"ל
מייסד חברת יהודה יצוא ויבוא, מבוני ארץ ישראל
ההלוויה התקיימה ביום ג', 19.4.16
יושבים שבעה עד כניסת החג ברח' יקים 6, ירושלים
משפחת גוטפריד והנהלת יהודה יצוא יבוא

מודעת אבל גלובס 19.4.16

אבלים: משפחות: גוטפריד, אלטר, וייס, ניימן, כהן, פניגשטיין, וידר ופרומן.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 19.04.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ארזי הבירה 47/7, ירושלים.
המנוח נמנה על חסידי באיאן.

הנהלת ארגון החסד והצדקה "יעזורו" דחסידי באיאן אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

ישיבת רוז'ין, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים ומנחמים את רעייתו נעמי ובניו על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר הנהלת הישיבה.

בית עטרת כהנים ותושבי קדמת ציון אבלים ומנחמים את רעייתו נעמי והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח תרם להקמת שכונת קדמת ציון בהר הזיתים בירושלים.

המרכז הארצי למען טהרת המשפחה, הרב מרדכי אויערבך, נשיא המרכז והנהלת המרכז מנחמים את הרב שמואל גוטפריד, אחיו ומשפחתו על פטירת ראש המשפחה.

קלויז תפארת מרדכי שלמה דחסידי באיאן בני ברק ומתפללי הקלויז אבלים ומנחמים את בניו הרב יעקב והרב אריה והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממייסדי הקלויז.

הידידים במשרד הרמן, מקוב ושות' מנחמים את משפחת גוטפריד על פטירת יקירם.

קלויז חסידי באיאן תפארת מרדכי שלמה – היכל משה ביתר עילית, מתפללי הקלויז והגבאים אבלים ומנחמים את הרב שמואל, הרב יצחק, האלמנה והמשפחה על פטירת יקירם.

חברת הדס מנחמת את הרב שמואל גוטפריד, הרב יצחק גוטפריד והרב יעקב גוטפריד במלאות שלושים לפטירת אביהם.

חיה אסתר כהנא ז"ל

אבלים: משפחות: כהנא ויינברגר וקופמן.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 12.04.16, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב גשר החיים 14, כניסה ג', ירושלים, הבנות ישבו ביום ו' ומוצ"ש ה- 15-16.04.16 בביתן.
המנוחה היית תושבת קאליב, בני ברק ובית אבות נוה שמחה ירושלים, בתו של נפתלי צבי וינקלר ז"ל, אלמנתו של יוסף הכהן כהנא ז"ל מחסידי בעלזא בני ברק.

הרב יצחק אליעזר מילצקי ז"ל

אבלים: משפחות: מילצקי, וייספיש וז'ולטי.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 12.04.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בצלאל 28 (ליד שכונת כנסת), מאחורי בתי ברוידא, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 18.45, מעריב – 19.45.
המנוח היה בנו של הרב חיים חייקל זאב מילצקי ז"ל.

פנחס מנחם זעליג ברסלר ז"ל

אבלים: משפחות: ברסלר, גרנביץ, שטיפנהולץ וקורניק.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 12.04.16, בית עלמין פוניבז'.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי נחמן מברסלב 6, קומה ג', בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00. אחיו, יעקב ברסלר מלונדון, ישב עם האבלים.
זמני תפילות: שחרית – מניין א' בנץ, מניין ב' 07.40, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של הרב חיים אריה ז"ל, חתנו של יצחק יעקב גרינפלד ז"ל, נמנה על חסידי גור.

יעקב פרץ ז"ל – ה׳ בניסן תשע״ו

משפחת פרידמן אבלה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אבינועם ילין 6, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של הרב שלמה זלמן ז"ל, אבד"ק טענקא.

גיטל (טובה) מיירנץ ז"ל

אבלים: משפחות: מיירנץ, קרול, גליקסברג, מוזסון, וקסשטוק ויוסקוביץ, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 11.04.16, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב נחמני 65, תל אביב, אחותה, גב' יוסקוביץ, תשב במוצ"ש ה- 16.04.16 בביתה, רחוב הגר"א 9, בני ברק.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב – במועד.
המנוחה היתה אשתו של הרב מרדכי שליט"א, בתו של חיים חנוך שלסר ז"ל.

מרדכי גימפל הלוי רובינשטיין ז"ל

אבלים: משפחות: רובינשטיין, ניימאן ורוזנוולד, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 12.04.16, בשעה 10.30, מבית המנוח, רחוב הרב רוזובסקי 8, בני ברק ובשעה 13.00, מבית המדרש דגור, רחוב רלב"ח, ירושלים, אל בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב רוזובסקי 8, קומה 2, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של אביגדור הלוי ז"ל, תושב לודז', ניו יורק ובני ברק ונמנה על חסידי גור.

הרב נח וינברג ז"ל

אבלים: משפחות: וינברג, קופילוביץ, כץ וברזובסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 12.04.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב יונה 8, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב מרדכי שלמה ז"ל, חתנו של הרב חיים אלעזר וקסלשטיין ז"ל.

הקדש קאצק, בית המדרש "מדרש יחיאל" קאצק, מתפללי בית המדרש, נאמני ההקדש והגבאים מנחמים את הרב משה וינברג, נאמן ההקדש, והמשפחה על פטירת האב.

הרב ישראל ברנשטיין ז"ל

אבלים: משפחות: ברנשטיין, רייזנר, לוסטיג, לוין, זייבלד, הולצמן, שפיצר, ברנדווין, בוימל וקרויזר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 10.04.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בירנבוים 5 (פינת רחוב דוד ילין 10), שכונת זכרון משה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 12.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב יעקב חנניה ז"ל, חתנו של הרב משה יהודה לייב אייכנשטיין ז"ל.

בצער רב מבכים אנו את הסתלקותו של אבינו ואחינו, מזקני וחשובי חסידי צאנז בירושלים מגזע אראלים ותרשישים, מאיר פנים לכל אדם
הרה"ח ר' ישראל ברנשטיין ז"ל
בן הרה"ג ר' יעקב חנניה זצ"ל – ראש מוסדות חיים עולם
וחתן הרה"ג ר' משה לייב אייכנשטיין זצ"ל
אשר נתבקש לבית עולמו ביום ראשון פ' מצורע, ב' ניסן תשע"ו
לאחר שנזדכך בייסורים קשים ומרים
יושבים שבעה בביתו רח' בירנבוים 5 בירושלים עד יום שישי פר' מצורע

גולדה ויינטראוב ז"ל

אבלים: משפחות: ויינטראוב ואדלר, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 08.04.16, בית עלמין קרית שאול.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב העליה השנייה 5, בני ברק.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 18.45, מעריב – במועד.
המנוחה הייתה אלמנתו של משה ז"ל, תושבת עכו ובני ברק.

יונה זאב וייסברגר ז"ל

אבלים: משפחות: וייסברגר, שנק, דונט, פריינד, בלך ופרקש.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 08.04.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב האדמור מסדיגורא 17, רמת שלמה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00, הוריו ואחיותיו ישבו ביום ג' ה- 12.04.16 בביתם, רחוב הר"ן 13/10, ביתר עילית.
המנוח נמנה על חסידי צאנז, תושב רמת שלמה ירושלים, בנו של הרב משה טוביה וייסברגר שליט"א, חתנו של יהודא אריה כ"ץ שליט"א.