חנה רעכיל הורביץ ז”ל

אבלים: ילדיה, נכדיה וניניה למשפחות: הורביץ, ניימן, קירשנבוים, שימון ובלומנטל, אחיה: חיים אביב.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 27.03.16, בית עלמין קרית שאול תל אביב.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב לוחמי הגטו 10, פתח תקווה, בין השעות 08.00 – 13.00, 16.00 – 22.00..
זמני תפילות: שחרית – 07.20, מנחה – 18.45, מעריב – 19.20.
המנוחה הייתה בתו של צבי אלימלך גרינשפן ז”ל, אלמנתו של אריה ז”ל, תושבת פתח תקווה.

הרב משה אלימלך בורנשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: בורנשטיין, לנדא וגולדברג.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 27.03.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בילו 62, רחוב ניסנבוים 50, קרית באבוב, בת ים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.30 – 22.30, הבנים מחו”ל ישבו בבית המנוח עד יום ג’ ה- 29.03.16 בערב.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה וערבית במועד.
המנוח היה בן הרב אפרים אביגדור הלוי ז”ל מוורשה, תושב קרית באבוב, בת ים.

משה יוסף פורסט ז”ל

אבלים: משפחות: פורסט, דסקל, גוטווין, וייספיש וובר.
ההלוויה התקיימה ביום ה’  ה- 24.03.16, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה ביום א’ ה- 27.03.16 – כל אחד בביתו, בימים ב’-ג’ ה- 28-29.03.16 – בבית משפחת וויספיש, רחוב רבי עקיבא 145, בני ברק, בין השעות 10.30 – 13.30, 17.00 – 22.00. גב’ ובר תשב בבית משפחת וויספיש גם ביום א’ ה- 27.03.16. קמים מהשבעה ביום ד’ ה- 30.03.16. טלפון לבירורים: 03-8060031.
המנוח היה בנו של שלום ז”ל, תושב ראשון לציון, עמנואל וירושלים.

חיה רייכנברג ז”ל

אבלים: משפחות: רייכנברג, גריידינגר, מנקין ובלזם.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 26.03.16, בית עלמין מושב יסודות.
יושבים שבעה בבית משפחת מנקין, רחוב ברנד 17, שכונת הר נוף, ירושלים. בתה, גב’ גריידינגר תשב בבני ברק ביום ה’ ה- 31.03.16, בין השעות 16.00 – 20.00 וביום ו’ ה- 01.04.16, בין השעות 09.00 – 14.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של מרדכי רייכנברג ז”ל, בתו של שאול יוסף סוכוצבסקי ז”ל, מנהלת בית הספר בית יעקב במושב יסודות.

עדי הורונצ’יק ז”ל

אבלים: משפחות: הורונצ’יק, ליפשיץ, חלמיש וורדיגר.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 26.03.16, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב צפניה 5, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.30.
המנוחה הייתה בתו של אברהם שמעון פלז ז”ל, אשתו של שאול משה יבדל”א.

מערכת עיתון המודיע מנחמת את יעקב יהודה הורונצ’יק והמשפחה על פטירת האם.

החברים מתפללי בית החסידים דגור אור החיים מנחמים את יעקב יהודה הורונציק, אביו: שאול משה הורונציק והמשפחה על פטירת יקירתם.

אלימלך חשין ז”ל

חברה קדישא הראשית והכללית, ההנהלה, החברים והעובדים אבלים ומנחמים את בנו אליהו, חבר בחברה קדישא, בניו ובנותיו על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר הנהלה בחברה קדישא.

חיה שרה טאבאק ז”ל

אבלים: משפחות: טאבאק, זיידא, מוטצן, שאנהפעלד, אלטמן, שטיין, מרקוס וקליין.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 22.03.16.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אהבת שלום 6, קרית ויז’ניץ, בני ברק, עד יום ב’ ה- 28.03.16 בבקר, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – ב-07.30 וב-08.30, מנחה ב-13.30 וב-17.15, מעריב ב-18.30.
המנוחה הייתה בתו של שמעון רוזנבוים ז”ל, אלמנתו של בן ציון ז”ל, תושבת ברוקלין ושכון ויז’ניץ בני ברק.

מוסדות ווישווא וויז’ניץ, מתפללי בית המדרש, הנהלת המוסדות ולומדי הכוללים מנחמים את בניה על פטירת אמם.
בעלה המנוח ניהל את המוסדות שנים רבות.

יהודה לייב קרויזר ז”ל

אבלים: משפחות קרויזר וברג.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 21.03.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רפפורט 20, שכונת בית ישראל, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב מרדכי יהושע ז”ל.

ארגון זה לזה, ילדי בני מלכים והחונכים, חבורת בני עליה והרכזים ומרכזי ומנהלי הסניפים אבלים ומנחמים את בנו מרדכי קרויזר, ממייסדי ארגון זה לזה, אחיו גרשון קרויזר והמשפחה על פטירת יקירם.

הרב יעקב ישראל בוקצין ז”ל

אבלים: משפחות: בוקצין וויסבוים.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 20.03.16, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית בנו, רחוב רבנו גרשום 3, ירושלים, בתו, גב’ ויסבוים תשב ביום ד’ ה- 23.03.16, בביתה, רחוב ריינס 11, בני ברק.
המנוח היה בנו של הרב נתן מאיר ז”ל, זקן חסידי פינסק קארלין.

יצחק אייזיק דאווידאוויטש ז”ל

אבלים: משפחות: דאווידאוויטש, לעווינגער, פרידמאן, טרייטל, פויגל ולנדאו.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 18.03.16, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר, בני ברק.
יושבים שבעה ברחוב ישמח משה 36, בני ברק, בין השעות 10.30 – 13.30, 17.00 – 21.00.
המנוח היה בנו של הרב יוסף דאווידאוויטש ז”ל, חתנו של הרב משה דוד טעלער ז”ל.

אהרן פרומר ז”ל

אבלים: רעייתו: רבקה פרומר, בנו: צבי פרומר, בנותיו: שרה בראון ואריאלי ברוקמן, חתניו, כלתו, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 18.03.16.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גוטליב 9, בני ברק, בין השעות 08.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.15, מנחה – 17.30, ערבית – במועד.
המנוח היה בנו של שלום צבי ז”ל.

עו”ד חיים פולני ז”ל

אבלים: אשתו: ורדה פולני, בתו: ענת גבריאל, בניו: אמיר ולירון פולני, אחותו, חתנו, כלותיו, נכדיו, נינו והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 21.03.16, בשעה 13.00, בית עלמין הרצליה הישן, רחוב פינסקר.
יושבים שבעה בבית המנוח.

ורדה, ענת, אמיר, לירון
משתתפים באבלכם הכבד במות
חיים פולני
איש יקר
הנהלת רשת נווה שבא

מודעת השתתפות ידיעות אחרונות 20.3.16

החברים בחברת יוניליוור ישראל מנחמים את ענת גבריאל ומשפחתה על מות האב.

משפחות בן ציון, פריד וקינן מנחמות את ורדה ומשפחת פולני על מות אב המשפחה.

רשת סופר פארם מנחמת את ענת גבריאל על מות אביה.

משרד פרסום מימד מנחם את ענת גבריאל, מנכ”לית חברת יוניליוור, על פטירת אביה.

הרבנית מלכה בתיה כהן ז”ל

אבלים: משפחות: כהן, קוך, פלס, קולדצקי, פישר, זילברמן, פולק, לובין, דייטש, שטיגל, קרמר, סגל, שינקר, בורשטיין, טומבק ופישר.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 14.03.16, בית עלמין חוף הכרמל, חיפה הישן.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב ברכת משה 25, חיפה, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה בתו של הרב אברהם עמרם קוך ז”ל, אשתו של הרב מרדכי ליבר שליט”א.

הלל גאנץ ז”ל

אבלים: משפחות: גאנץ, פויגל והוס.
ההלוויה תצא ביום ה’ ה- 17.03.16, בשעה 11.30, מבית הלוויות שמגר ירושלים ותתקיים בבית עלמין הר המנוחות, הר תמיר, חלקת שומרי החומות.
אוטובוס יצא בשעה 10.00 מקרית ויז’ניץ בני ברק לירושלים, פרטים והרשמה בטלפון 053-3123670.
אלמנתו, בתו ואחותו גב’ הוס ישבו שבעה עד יום א’ ה- 20.03.16 בצהריים בבית משפחת הוס, רחוב דמשק אליעזר 3, קרית ויז’ניץ, בני ברק. גב’ הוס תשב מיום א’ ה- 20.03.16 בצהריים בביתה, רחוב השל”ה 15, בני ברק.
המנוח היה בנו של יצחק ז”ל, חתנו של מרדכי ברטלר ז”ל, תושב בני ברק ואנטרוורפן.

רוזא בלומה פערלשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: פערלשטיין, אייזיקסאן, וואלדנער ווילליגער.
ההלוויה תצא ביום ד’ ה- 16.03.16, בשעה 14.15 מבית המדרש מנחת אליעזר מונקאטש, רחוב יואל 6, ירושלים, בדרכה לבית עלמין הר המנוחות.
בנה משה בנימין יש שבעה עד השעה 21.30 אצל משפחת פרנס, רחוב גשר החיים 12, כניסה א’, ירושלים. טלפונים: 050-4112205, 050-4142265.
המנוחה הייתה אלמנתו של הרב יוסף פערלשטיין ז”ל, בתו של הרב מרדכי ווילליגער ז”ל, תושבת מונקאטש וניו יורק.

אסתר שטיין ז”ל

אבלים: משפחות: שטיין, קרקובסקי ופאש.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 15.03.16.
יושבים שבעה בבית משפחת קרקובסקי, רחוב צירלזון 18, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של מרדכי הכהן ז”ל, תושבת בעלזא, תל אביב ובני ברק.

בן ציון אפרים מנחם ניילינגר ז”ל

אבלים: אחיה: אריק וחיה בן צבי ובני ביתם, אחיה: אברהם בן צבי ואילנה שור ובני ביתם.
ההלוויה תתקיים ביום ד’ ה- 16.03.16, בשעה 11.00, בית עלמין מושב כפר ויתקין – מושב חופית.
יושבים שבעה בבית אברהם בירושלים, בין השעות 19.00 – 22.00, טלפונים: 054-4456239, 02-6434475.

הרבנית טויבא הורווביץ ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ג’ ה- 15.03.16, בשעה 14.30, מבית המדרש המרכזי קרית צאנז, רחוב דברי הים 4, נתניה ותתקיים בבית עלמין שיכון וותיקים, חלקת צאנז.
יושבים שבעה בבית המנוחה בניו יורק.
המנוחה הייתה תושבת בארא פארק, ארה”ב, אשתו של הרב שלום הורוויץ ז”ל, בתו של הרב יחזקאל שרגא ראזענפעלד ז”ל.

הרב יחזקאל אליהו הורביץ ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 14.03.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מנחת יצחק 22, דירה 55, ירושלים, עד יום א’ ה- 20.03.16 בבקר,  בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00. אחיו מנחם ישב במוצ”ש ה- 19.03.16, בביתו, רחוב רבי חיא 6, בני ברק; אחותו הרבנית אנגלרד, תשב במוצ”ש ה- 19.02.16, בביתה, רחוב חזון איש 45, בני ברק, עד השעה 23.00; בנו הרב חיים מאיר ישב ביום ו’ ה- 18.03.16 אחה”צ בביתו, רחוב האיילות 25, גבעת זאב.
המנוח היה בנו של הרב יהושע הורביץ ז”ל.

קהילת עטרת ישועה דז’יקוב גבעת זאב, ההנהלה, גבאי בית המדרש, כולל להוראה “אמרי נעם” וחברי הקהילה אבלים ומנחמים את בנו הרב חיים מאיר הורוביץ, מקים הקהילה, עומד בראשה, ר”מ דז’יקוב ואב”ד לדיני ממונות, על פטירת אביו.

מוסדות חסידי דז’יקוב, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
המנוח עמד בראש המוסדות.

חיים אלעזר אורנבך ז”ל

אבלים: משפחות אורנבך, אייזנר ואיגל.
ההלוויה תצא ביום ג’ ה- 15.03.16, בשעה 15.15, מבית הלוויות שמגר, ובשעה 16.15 תעבור בבית המדרש דחסידי גור ברחוב רלב”ח. טלפונים לבירור מועד ההלוויה: 053-3109079, 053-3177197.
יושבים שבעה בבית הבת, משפחת אייזנר, בארה”ב. האח משה אורנבך ישב ברחוב אבטליון 3, בני ברק, הבן דוד שמעון אורנבך ישב בארה”ב, טלפונים: 347-581-7968, 718-438-3750, הבן יונה אורנבך ישב בביתו, רחוב היסמין 18/17, אשדוד, עד יום ד’ ה- 16.03.16 ולאחר מכן בארה”ב.
המנוח היה בנו של מרדכי ז”ל, יליד ירוסלאב, תושב קראקא, סיביר וניו יורק, נמנה על חסידי גור.

ישראל מרדכי מנחם בוקשפן ז”ל

אבלים: משפחות: בוקשפן, ליהמן, דונט, רוטה, כהנא, קופילוביץ, טאומן, פריזנד, ליפשיץ ורוזן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 12.03.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אשלג 21, ירושלים.
המנוח היה בנו של משה אהרן ז”ל, נמנה על חסידי קרלין סטולין.

גני ילדים מעונות יום בית יעקב, הרב יצחק גולדקנופף, מנכ”ל, ההנהלה, הפיקוח, העובדים והעובדות מנחמים את טויבה רוטה, מפקחת ברשת גני הילדים בית יעקב, והמשפחה על פטירת האב.

שמואל פביאן ז”ל

אבלים: משפחות: פביאן ופישמן, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 13.03.16, בית עלמין ויז’ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב ורנר 4, בני ברק.
המנוח היה בנו של שמחה בונם ז”ל, תושב אנטוורפן ובני ברק.

הרב ישראל גריינימן ז”ל

אבלים: משפחות: גרינמן, רייסנר, פוליקמן, פרוכטר, ברלינגר, יעקב וזק.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 13.03.16, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חזון איש 85, בני ברק.

חוה יוטא פולק ז”ל

אבלים: משפחות: פולק, דרייפוס, הלוי, אסף, שוורץ, אורטנר ופלדמן.
ההלוויה תצא ביום א’ ה- 13.03.16, בשעה 10.30, מבית המדרש הגדול בשיכון ויז’ניץ, לבית עלמין שומרי שבת הלפרין, בני ברק.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב רבנו תם 8, בני ברק, עד יום ג’ ה- 15.03.16 בלילה ומיום ד’ ה- 16.03.16 אחה”צ בבית המנוחה בלונדון HILL 101 London Stamford. אחיה, אפרים פלדמן ואחותה, גב’ אורטנר, ישבו מיום ד’ ה- 16.03.16 בבקר בשדרות האדמו”ר מויז’ניץ 14, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של אברהם שמואל פולק ז”ל מלונדון ובתו של מרדכי פלדמן ז”ל.

מיכאל שלמה הכט ז”ל

אבלים: משפחות: הכט, הורוביץ, גולדמן, הולס, נכדיו ונינו.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 12.03.16, בית עלמין קרית שאול, תל אביב.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב נועם אלימלך 8, כניסה ב’, בני ברק.
המנוח היה בנו של אפרים ז”ל ונמנה על חסידי קרעטזניף.

יעקב קאפל הלוי ברמינקה ז”ל

אבלים: משפחות: ברמינקה ווינד, נכדיו, ניניו ובני נינו.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 07.03.16, בית עלמין פוניבז’, חלקת ויז’ניץ.
יושבים שבעה עד יום ה’ ה- 10.03.16 בלילה בבית משפחת ברמינקה, רחוב דמשק אליעזר 7, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00, ומיום ו’ ה- 11.03.16 ועד יום ב’ ה- 14.03.16, בבית משפחת וינד, רחוב דובר שלום 9, ירושלים. ביום ה’ ה- 10.03.16 תשב בתו בבית משפחת וינד בירושלים.
המנוח היה בנו של חיים ז”ל, נמנה על חסידי ויזניץ והיה תושב מרגרעטין ומושב קוממיות.

שלום אלטר מארק ז”ל

אבלים: משפחות: מארק, הערבסט ווייס.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 07.03.16, בשעה 20.00, מתלמוד תורה גור, רחוב ירמיהו, תעבור דרך בית המנוח, רחוב עובדיה 3, ירושלים, תעבור דרך בית המדרש גור ברחוב רלב”ח ותתקיים בבית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה ברחוב עובדיה 3, ירושלים, בנו הרב מנחם ישב עד יום ג’ ה- 08.03.16 בערב ואלמנתו תשב עד יום ה’ ה- 10.03.16 בערב.
המנוח היה בנו של מנחם מענדל ז”ל, יליד אוסטרוב פולין ותושב ניו יורק וירושלים, נמנה על חסידי גור.

תלמוד תורה “גירסת ישראל” ומתיבתא “אמרי אמת” דחסידי גור ירושלים, ההנהלה, המחנכים והתלמידים אבלים ומנחמים את אלמנתו לאה והמשפחה על פטירת יקירם.

שרה מילכה ברנדויין ז”ל

אבלים: משפחות: שור, צוובנר, גוטליב, הלפרין וכהן.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 06.03.16, בית עלמין טבריה העתיק.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת גוטליב, רחוב ברוכים 7, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה תושבת טבריה וירושלים, בתו של חיים רוזנשטיין ז”ל מחסידי באיאן, אלמנתו של מנחם מנדל ברנדויין ז”ל מחסידי סטולין קרלין.

נחמה הכט ז”ל

אבלים: משפחות: גרוס, ליכטנשטיין, פרידמן, פריד והלפרט.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 29.02.16, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, שדרות ויז’ניץ 6, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ירמיהו אהרן שיפר ז”ל, אלמנתו של יצחק ישראל הכט ז”ל.

מנחם יצחק וייס ז”ל

אבלים: משפחות: וייס, פרל, פלדמן, הורביץ וכץ.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 01.03.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דרוק 91, רמת שלמה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי סערט ויז’ניץ והיה בנו של חיים צבי ז”ל, חתנו של יהודה משולם פשקוס ז”ל.

דב (בעריל) וילנר ז”ל

אבלים: אשתו, ילדיו, נכדיו, וניניו, משפחות: וילנר וקליין.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרצוג 27, בני ברק.
המנוח היה בנו של יהודה ז”ל, נמנה על חסידי סדיגורא.

ליבא יהודית זאלץ ז”ל

אבלים: משפחות: זאלץ ופישמן.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 22.02.16.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב עזרת תורה 10, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 20.00. אחותה, מרת פישמן, תשב בביתה החל מיום ה’ ה- 25.01.16, רחוב צפניה 46, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של יוסף משה שלום זאלץ ז”ל מחסידי קרלין סטולין טבריה ובתו של יחיאל יעקב ליכטנשטיין ז”ל.

אהרן שטיינהויז ז”ל, מרים לוינגר ז”ל, הדסה קזצקוב ז”ל

מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל והנהלת המרכז מודיעים כי עם פטירתם של וותיקי וראשוני בית החינוך העצמאי: אהרן שטיינהויז ז”ל, מנהל המזכירות הפדגוגית, מרים לוינגר ז”ל, מנהלת אגף כח אדם בהוראה והדסה קזצקוב ז”ל, עובדת מחלקת כח אדם בהוראה, תתקיים עצרת חיזוק והתעוררות, ביום ד’ ה- 24.02.16, בשעה 10.00, באולם הישיבות של בית החינוך העצמאי בירושלים, בהשתתפות ראשי החינוך העצמאי.

האדמו”ר מערלוי הרב יוחנן סופר ז”ל

יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב משמר העם 11, קטמון, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
זמני כניסת נסים לאהל שבחצר ישיבת שפת אמת: יום ד’ ה- 24.02.16, בין השעות 20.15 – 21.15, ביום ה’ ה- 25.02.16, בין העותת 07.15 – 08.30, 13.30 – 14.45, 16.45 – 17.30.

הישיבה הגדולה אהל שמעון ערלוי, בני הישיבה, הרבנים, התלמידים והרמי”ם אבלים על פטירתו.

מכון חתם סופר אבל על פטירתו.
המנוח היה ממשיך השושלת של חתם סופר.

מועצת גדולי התורה בארץ ישראל אבלה על פטירתו.
המנוח היה חבר נשיאות מועצת גדולי התורה.

רשת יש חסד אבלה ומנחמת את בנו ממשיך דרכו, בניו ומשפחתו על פטירת יקירם.

מוסדות ערלוי בארץ הקודש, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 22.02.16, בית עלמין הר תמיר, חלקת ערלוי.

מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל והנהלת החינוך העצמאי בארץ ישראל אבלים על פטירתו.

עיריית צפת, אילן שוחט, ראש העיר ונחמן גלבך, נציג אגודת ישראל במועצת העיר אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו, בנו, שמעון סופר, רב דק”ק תורת משה בעיר צפת ובניו על פטירת אביהם.

עיריית ביתר, מאיר רובינשטיין, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הסגנים וחברי המועצה אבלים על פטירתו.

ארגון טהרת הבית, חברי ועדת הרבנים וההנהלה אבלים על פטירתו.

עיריית אלעד, ישראל פרוש, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הסגנים וחברי מועצת העיר אבלים על פטירתו.
המנוח היה זקן האדמו”רים.

חברת מיה אבלה ומנחמת את קהילת ערלוי בארץ על פטירת יקירם.

חברת איקאה ישראל אבלה ומנחמת את בנו ממלא מקומו, משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם.

חברת שניב, תעשיות נייר בע”מ, אברהם ברנט, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את בניו, משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם.

רשת פאר לי, שיווק פירות וירקות, אבלה ומנחמת את משפחתו על פטירת יקירם.

רוני ועמיר בירם אבלים על פטירתו.

חברת טעמן נדל”ן ושלום חיים, יו”ר, אבלים על פטירתו.

עיריית ירושלים, ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, סגניו, חברי מועצת העיר ותושבי ירושלים אבלים ומנחמים את משפחתו ותלמידו על פטירת יקירם.
המנוח התגורר ופעל בירושלים שנים רבות.

בד”ץ שע”י קהילות החרדים בארץ הקודש, הרבנים, השוחטים, המשגיחים, חברי הבד”ץ וההנהלה אבלים ומנחמים את משה, בנו ממשיך דרכו, בניו, המשפחה וקהל חסידי ערלוי בארץ ובתפוצות על פטירת יקירם.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובנישטיין, ממלא מקום ראש העיר, פרץ אברמוביץ, חבר מועצת העיר ומנכ”ל מוסדות ערלוי בארץ הקודש, סגני ראש העיר וחברי המועצה אבלים ומנחמים את בנו ממשיך דרכו, בנו רב קהילת ערלוי בבני ברק ובניו הרבנים על פטירת יקירם.

מפעל הש”ס העולמי, ההנהלה הרוחנית וההנהלה הכללית אבלים ומנחמים את בנו ממשיך דרכו ובניו הרבנים על פטירת יקירם.
המנוח ישב בנשיאות מפעל הש”ס העולמי מאז יסודו.

ארגון אגודים למהדרין והנהלת הארגון אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו, בניו ועדת ערלוי על פטירת יקירם.

הסתדרות אגודת ישראל העולמית והועד הפועל אבלים על פטירתו.
המנוח היה מראשי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל העולמית.

אגודת ישראל בארץ ישראל אבלה על פטירתו.

מרכז התורה וועד הישיבות בארץ ישראל, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
המנוח ייסד את רישת מתיבתא רבתי אהל שמעון.

הנהלת פאגי הבנק הבינלאומי אבלה על פטירתו.

הנהלת ארגון פעילים יד לאחים אבלה ומנחמת את בניו ואחיו על פטירת יקירם.

חברת רוזנר’ס פיש אבלה ומנחמת את בנו ממשיך דרכו, בניו, המשפחה וקהל בית ערלוי על פטירת יקירם.

קבוצת שטראוס, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה, חסידיו ומעריציו על פטירת יקירם.

חברת סנו מפעלי ברונוס בע”מ אבלה ומנחמת את בניו, חתניו והמשפחה על פטירת יקירם.

הנהלת חברת רזיט שיווק בע”מ אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

חברת ש. שסטוביץ בע”מ, יוסי שסטוביץ, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה וקהל תלמידי וחסידי ערלוי על פטירת יקירם.

חברת כרמית אבלה ומנחמת את משפחתו על פטירת יקירם.

הנהלת יקבי כרמל אבלה ומנחמת את בנו ממלא מקומו והמשפחה על פטירת יקירם.

קהל מחזיקי הדת בארץ ישראל, הרבנים והתלמידים חסידי בעלזא אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו הרב משה, בנו הרב יעקב, רב קהילת ערלוי בביתר עילית, בנו הרב אברהם שמואל בנימין, ראש ישיבת אהל שמעון ערלוי, בנו הרב שמעון, רב בית המדרש תורת משה בצפת, בנו הרב עקיבא מנחם, רב קהילת ערלוי בני ברק, בנו הרב זלמן ישעיה דוד, רב קהילת ערלוי בורו פארק, בנו הרב אהרן, רב קהילת ערלוי אלעד, תלמידיו וקהילתו על פטירת יקירם.

חברת תנובה אבלה ומנחמת את בניו הרבנים, משפחתו, תלמידיו ועדת חסידי ערלוי על פטירת יקירם.

חברת גרפצ’יק בע”מ, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את בניו, המשפחה ועדת ערלוי על פטירת יקירם.

חברת אמונה וחסד דפוס וכריכיה בע”מ ואהרן רוזנטל אבלים ומנחמים את בניו על פטירת יקירם.

בנק מרכנתיל, יאיר ברוכיאן, מנהל סניף גאולה, שוקי בורשטיין, מנכ”ל, חיים הולצברג, מנהל המרכז למוסדות ועסקים אבלים ומנחמים את בניו, המשפחה, הנהלת מוסדות ערלוי וקהל עדת ערלוי על פטירת יקירם.

חברת ציון תורג’מן אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

במלאות שלושים לפטירת האדמו”ר יתקיים טקס הקמת מצבה על קברו ביום ד’ ה- 16.03.16, בשעה 17.00, בית עלמין הר תמיר ירושלים, חלקת ערלוי.
לאחר מכן, בשעה 18.30, תתקיים עצרת מספד והתעוררות בהיכל בית המדרש הגדול, רחוב יותם 1, קטמון. ישאו דברים: אדמו”ר מתולדות אברהם יצחק, הרב יעקב יחזקיהו סופר, גאב”ד טאראנטא, הרב אליעזר דוד פרידמן, רב בית המדרש מכנובקה בעלזא בלונדון, הרב יהושע אייכנשטיין, ראש ישיבת יד אהרן בקטמון והרב שמחה הכהן קוק, רב העיר רחובות.

האדמו”ר מראדושיץ דוד צבי שלמה הורנצ’יק ז”ל

מוסדות ראדושיץ, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 19.02.16.
יושבים שבעה בבית האדמו”ר, רחוב ריב”ל 2, בית שמש, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.

קהל עדת פרמישלאן, הנהלת המוסדות, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אחותו ומשפחתו על פטירת יקירם.
אחותו תשב שבעה בימים ג’-ד’ ה- 23-24.02.16 ברחוב אברבנאל 9, קרית פרמישלאן, בני ברק בין השעות 11.00 – 13.00, 18.00 – 22.00.

ארגון מגדיל ישועות, ההנהלה, הרבנים והמשפחות אבלים ומנחמים את בנו ממשיך דרכו וממלא מקומו על פטירת אביו.

רחל גולדברג ז”ל – י״ג באדר א׳ תשע״ו

קבוצת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע”מ, העובדים וההנהלה מנחמים את גודי ומשפחת גולדברג על מות האם.

משרד פרסום מימד מנחם את משה (גודי) גולדברג, מנהל מידע קונצרני בקבוצת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע”מ, על פטירת אמו.

גיניא רבקה פישמן ז”ל

אבלים: משפחות: פישמן, טוכובר וכהנא.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 20.02.16, בית עלמין שדה יהושע שער תמר.
יושבים שבעה בבית בנה, בן ציון פישמן, רחוב מקור ברוך 15, רמת ויז’ניץ, חיפה, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של אשר אנטשיל דב פישמן ז”ל, בתו של בן ציון שטיינברג ז”ל.

מגדל חברה לביטוח בע”מ מנחמת את בן ציון פישמן על מות אמו.