חיה שרה (יהודית) גולדשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: גולדשטיין, סורסקי, לוי וקריצלר, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 25.11.15, בית עלמין סגולה פתח תקווה, חלקת חרדי בני ברק.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב הר סיני 24, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.15 – 22.00. בנה מאיר ישב במוצ”ש ה- 28.11.15 בביתו. בנה זאב יש במוצ”ש ה- 28.11.15 בביתו, רחוב בלוי 8 ירושלים, החל משעה 20.30. אחותה, גב’ קריצלר, תשב בביתה, רחוב אלקנה 8, ירושלים במוצ”ש ה- 28.11.15 עד השעה 22.30 וביום א’ ה- 29.11.15 בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.30.
המנוחה הייתה אלמנתו של בנימין אריה ז”ל, בתו של דוד שכטר ז”ל, תושבת באר שבע ובני ברק.

הרבנית שרה רבקה ליכטשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: ליכטשטיין ופריי.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 26.11.15.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב צפניה 32, ירושלים. הבנים אברהם ישעיהו ומשה ישבו במוצ”ש ה- 28.11.15, ברחוב ר’ עקיבא 12, מודיעין עילית.
המנוחה הייתה אלמנתו של הרב אשר ליכטשטיין ז”ל, ראש ישיבת קמניץ, בתו של הרב משה ברנשטיין ז”ל.

יצחק זאב ז”ל אביו של הרב מאיר סירוטה

ידידים, ארגון מתנדבים ארצי, מאיר וינר, יו”ר, ההנהלה והמתנדבים מנחמים את הרב מאיר סירוטה, מו”צ בבי”ד של העדה החרדית ורב הארגון, על פטירת אביו.

אילה חיה הינדה רוזנברג ז”ל

אבלים: משפחות: רוזנברג, רוזנבוים, רייכברד, שיינשניידר, קורן ויודקביץ.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 15.11.15, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מבצע חורב 2, כניסה ב’, קומה ד’, אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ישראל רוזנברג שליט”א מחסידי גור, בתו של נפתלי חיים רוזנבוים שליט”א.

מתפללי בית החסידים בית ברלינר אשדוד מנחמים את בעלה: ישראל רוזנברג וילדיה: עקיבא, יצחק ופנחס מנחם על פטירת האשה והאם.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלות ומנחמות את משפחתה, הוריה ואחיותיה בוגרות הסמינר על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה בוגרת הסמינר.

בנימין אפוליון ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 17.11.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי עקיבא 18, כניסה ב’, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.30.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 16.20, מעריב – במועד.
המנוח היה בנו של דוד לייב ז”ל.

יעקב איילנברג ז”ל

אבלים: משפחות: איילנברג, רובינשטיין, פרידמן, פנטין, מרמלשטיין, גליקשטט ונוימן.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 15.11.15, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בארה”ב, טלפון: 718-8530562, טלפונים ניידים של הבנים ישראל – 1-347-907-9251, בונים – 1-347-563-6477.
המנוח היה בנו של אברהם שמעון ז”ל, תושב ניו יורק, נמנה על חסידי גור.

מוסדות תפארת משה בצלאל, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל אברהם, הנהלת הישיבה, הרבנים, התלמידים, חברי הוועד והידידים אבלים ומנחמים את אלמנתו, בניו, בוגרי הישיבה, בנותיו, אחותו והמשפחה על פטירת יקירם.

יוסף פוטש ז”ל

אבלים: משפחות: פוטש, סיגל, רוזנטל, שור, שפירא, וינגרטן, רובינשטיין ואייזנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 11.11.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב האתרוג 85, גבעת זאב, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של יעקב ז”ל, חתנו של אהרן ליב קרמר ז”ל, נמנה על חסידי סטאלין קארלין.

מרדכי שמחה ז”ל

אבלים: משפחות: שמחה, ריכארד, שוירץ ולויתן, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 12.11.15, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה בארה”ב, טלפונים: 0722572769, 13479561889.
המנוח היה בנו של יקותיאל זושא ז”ל, תושב ארצות הברית ובני ברק, נמנה על חסידי גור.

נחום הלוי מושקוביץ ז”ל

אבלים: משפחות: מושקוביץ, בריסק, טרייטל, רוטר, בראון, ברזבסקי, קליין, דייטש ושטרן.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 11.11.15, בית עלמין במונרו, ארה”ב.
יושבים שבעה ברחוב גורדון 24, נתניה, טלפון: 09-8823260, עד יום ד’ ה- 18.11.15 בבקר.
המנוח היה בנו של שלמה ז”ל, תושב ויליאמסבורג, ניורק.

דוד בנדה ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 11.11.15, בית עלמין קרית שאול תל אביב, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חיסין 4 א’, תל אביב.
המנוח היה בנו של יוסף גרשון ז”ל, תושב וולוין, לאדז’ ותל אביב, נמנה על חסידי גור.

דב צבי קרלנשטיין ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 11.11.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה ביום ו’ ה- 13.11.15, ברחוב רב אמי 7, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.30.
המנוח היה בנו של הרב ירוחם פישל ז”ל, ראש ישיבה בעיר אשדוד.

תלמידי הישיבה והרבנים אבלים על פטירתו.

הסתדרות מורי אגודת ישראל בישראל, הועד הפועל, המזכירות, המורים והמורות חברי ההסתדרות אבלים ומנחמים את אחיו, הרב שלמה קרלנשטיין, מנהל תלמוד תורה רבי עקיבא זכרון מאיר בני ברק, והמשפחה על פטירת יקירם.

טובה כהן ז”ל – כ״ט במרחשון תשע״ו

בית התנועה להסתדרות פא”י בני ברק מנחם את הרבנית אשתו של גרשום הרפנס ז”ל ועו”ד הרב יצחק הרפז והמשפחה על פטירת יקירתם.
יושבים שבעה בבית משפחת הרפנס, רחוב נחמיה 9, בני ברק.
המנוחה הייתה אשתו של הרב יצחק משה כהן שליט”א.

פרחה (בלומה ראדה) גולומב ז”ל

אבלים: משפחות: גולומב, קנובלוביץ, ספרנוביץ, ליכטשיין, גולדברג, ורדיגר, מרגליות, מונדרי, סקולסקי וגלובינסקי.
ההלוויה תצא ביום ד’ ה- 11.11.15, בשעה 11.00, מבית המנוחה, רחוב רבי אליעזר 6, בני ברק, לבית הלוויות שמגר בירושלים ותתקים בשעה 14.00, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי אליעזר 6, בני ברק, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.00 – 21.30.
המנוחה הייתה אשתו של צבי הרשל שליט”א, בתו של אלחנן דוב מרגליות ז”ל.

רשת מוסדות החינוך והחסד דחסידי גור קרית גת, תלמוד תורה, מתיבתא לב אריה, כולל אברכים, בית יעקב בית יוכבד, גני ילדים, מעונות יום  אהלי יעקב, צוותות החינוך, התלמידים והנהלת המוסדות מנחמים את צבי (העשקע) גולומב שליט”א והמשפחה על פטירת רעייתו.

ישיבת אמרי אמת בני ברק, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל אברכים, כולל ערב, בית צדרבויים והנהלת הישיבה מנחמים את צבי הרשל גולומב על פטירת רעייתו.

חיים רוטנברג ז”ל – כ״ט במרחשון תשע״ו

אבלים: משפחות: רוטנברג, פרושוביץ, ששון ושמואלי.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 10.11.15.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דוד רזיאל 5, גבעת שמואל, טלפון 03-5325372. אחיו, משה רוטנברג ישב מיום ו’ ה- 13.11.15 בביתו, רחוב מעפילי אגוז 10, בית שמש.
המנוח היה בנו של אכלסנדר זושא ז”ל, תושב ירושלים, ישמח משה וגבעת שמואל.

הרב אפרים יחזקאל פאנעט ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ד’ ה- 11.11.15 מבית המנוח, רחוב טולידנו 2, בני ברק, תעבור דרך בית המדרש באבוב, רחוב נחום 45 ודרך בית המדרש מאקווא, רחוב רבינו תם בדרכה לבית עלמין סגולה פתח תקווה, חלקת ספינקא. לבירור שעת ההלוויה – טלפון: 077-2610147.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב טולידנו 2, בני ברק, בין השעות 09.30 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב דב בעריש ז”ל, חתנו של הרב יהודה יאקאב ז”ל, תושב דעעש וירושלים ואבד”ק רמת אליהו ראשון לציון.

הרב חיים יחיאל רוטמן ז”ל

ראש הממשלה, ממשלת ישראל והעם בישראל אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח נפצע בפיגוע בבית כנסת קהילות בני תורה בשכונת הר נוף בירושלים ב- 18.11.14, ונפטר מפצעיו.

עיריית ירושלים, ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, חברי הנהלת העיר, המועצה, עובדי העירייה ותושבי ירושלים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי החברה ע”ש גרשון גורדון, התכנית למדיניות ציבורית למנהלים, מורי ובוגרי התכנית מנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח היה בוגר התכנית למדיניות ציבורית למנהלים.

חנוך שלמה אסתרזון ז”ל

אבלים: משפחות: אסתרזון, אבוביץ, לבקוביץ, שרייבר, לילינטל, אדמוני ורוזנטל.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 27.10.15, בית עלמין פוניבז’ בני ברק.
המנוח נמנה על חסידי ביאלא, היה תושב חיפה, בני ברק וניו יורק, בנו של אליעזר אביגדור ז”ל וחתנו של אלימלך מנחם מיודובניק ז”ל.

מנחם זאב (מענדל וואלף) הלוי אידלשטיין ז”ל

הנהלת מכרז מוסדות סערט ויז’ניץ בארץ הקודש אבלה על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 25.10.15, בית עלמין ויזניץ בני ברק.

איגוד מוסדות ויזניץ בארץ הקודש, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
המנוח היה בנו של עזרא ז”ל, תושב מיאמי וירושלים, מייסד ויו”ר קרן תומכי ויזניץ וחבר נשיאות הוועד הפועל העולמי של איגוד מוסדות ויזניץ.

הרב מאיר בנדיקט ז”ל

אבלים: משפחות: בנדיקט והרצוג.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 26.10.15, בית עלמין פוניבז’ בני ברק.
המנוח היה תושב וויצען וגענף – שוויץ, ממייסדי קהילת גענף, בנו של שמואל חיים ז”ל, חתנו של הרב אריה לייב הכהן זילבר ז”ל.

הרב ישראל יעקב וידובסקי ז”ל

אבלים: משפחות: וידובסקי, מנדל, קליין, ווטנשטיין, שטיין וסיימון.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 03.11.15, בית עלמין הר המנוחות, חלקת קהל מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סורוצקין 48, כניסה א’.
המנוח נמנה על חסידי בעלזא, היה בנו של שמחה בונם ז”ל.

הרב מנחם מנדל צ’צ’יק ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 02.11.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בית שערים 2, גבעת שאול, ירושלים.
המנוח היה בנו של הרב אברהם חיים צ’צ’יק ז”ל, חתנו של הרב שמעון דב כהן ז”ל, מחבר הספר ניב מנחם.

אברהם מרדכי הכהן סלר ז”ל

אבלים: משפחות: סלר, וקסלר, מנדלסון, זוננפלד וצישינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 03.11.15, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 6 א’, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 21.45.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 16.35, מעריב – במועד.
המנוח היה בנו של נתן נטע הכהן סלר ז”ל, חתנו של זאב וולף קיבל ז”ל.

אדריכל גיורא גור ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ד’ ה- 04.11.15, בשעה 11.00, בית עלמין שדה יהושע שער תמר, חיפה.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב דרך הים 131 א’, מאחורי 133 ב’, חיפה.

חברת אמי מתום מהנדסים יועצים בע”מ מנחמת את משפחת גור על מות יקירם.

חברת גיורא גור ושות’ אדריכלים בע”מ, השותפים והעובדים אבלים על פטירתו.
המנוח ייסד את החברה והיה שותף בה.

חברת גב ים לקרקעות מנחמת את משפחת גור על מות יקירם.

משרד ארנה ומשה צור, אדריכלים מנחמים את סילביה והמשפחה על מות יקירם.

ישרס חברה להשקעות בע”מ מנחמת את משפחת גור על פטירת יקידם.

חברת ים סוף נדל”ן מקבוצת פפושדו מנחמת את משפחת גור על פטירת יקירם.

שינדיל רחל פרוכטהנדלר ז”ל

אבלים: משפחות: פרוכטהנדלר, רובין, וולף ווינטרוב.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 29.10.15, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב עמוס 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.30.
המנוחה הייתה אלמנתו של משה יששכר ז”ל, בתו של אברהם וולף ז”ל, תושבת מאדען ובני ברק.

כולל חבת ירושלים לעדת גאליציע, הנהלת הכולל בארץ ובחו”ל, העובדים ובני הכולל בארץ מנחמים את שלמה פרוכטהנדלר, מנהל הכולל והמשפחה על פטירת אמו.

חנה קרקואר ז”ל

אבלים: משפחות קרקואר ולעדערייך.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 02.11.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה בציריך, טלפון: 0041-444638551.
המנוחה הייתה אלמנתו של יוסף לייב ז”ל מציריך שווייץ, אמו של טוביה חיים קרקואר שליט”א.

אלטע רוחמה רותם ז”ל

אבלים: בנה, כלותיה, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 30.10.15.
יושבים שבעה בבית בנה, עו”ד יצחק רותם, רחוב בית אל 7 א’, רמת גן.
המנוחה הייתה בתו של אברהם אהרן קלמן ז”ל, אשתו של יהודה לייב ז”ל.

הנהלת האגודה למען הזקן בני ברק מנחמת את יצחק רותם, חבר הנהלת האגודה, על מות אמו.

הרב יעקב יוסף אויערבאך ז”ל

אבלים: משפחות: אוירבאך, רובין, הלר, פלדשטיין, שפירא וליברמן.
ההלוויה תצא ביום ו’ ה- 23.10.15, בשעה 10.30, מבית מדרשו, בית כנסת ישורון, רחוב אלוף דוד 187, רמת גן ותתקיים בבית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בכפר המכביה, רחוב פרץ ברנשטיין 7, רמת גן.
המנוח היה רבה של שכונת רמת חן, בנו של רבי אליעזר ז”ל, חתנו של רבי מנחם מאיר ציוני ז”ל.

חברת אופטיקה הלפרין מנחמת את בינה פלדשטיין, מנכ”ל פרסום פידבק ומשפחתה על מות אביה.

חברת יפה נוף מנחמת את בינה פלדשטיין, מנהלת פרסום פידבק והמשפחה על פטירת האב.

עיתון המודיע ואגף השיווק מנחמים את בינה פלדשטיין, מנכ”ל משרד פרסום פידבק והמשפחה על פטירת ראש המשפחה.

צוות משרד Feedback מנחם את בתו: גב’ ב. פלדשטיין, מנכ”ל פרסום פידבק, והמשפחה על פטירת יקירם.

תלמידיו מודיעים כי במלאות שלושים לפטירת רבם תתקיים עצרת מספד והתעוררות במוצ”ש ה- 21.11.15, בשעה 20.30, בבית הכנסת ישורון, רחוב האלוף דוד 187, רמת חן, רמת גן.
בעצרת ישאו דברים: הרב יצחק זילברשטיין, הרב ברוך ויסבקר, הרב משה אליעזר הלר, הרב אהרון כץ ופרופ’ אבינועם כהן, בנו וממלא מקומו הרב ניסן בן ציון אויערבאך יקרא מצוואתו וסיום ש”ס משניות על ידי ידיד המשפחה עו”ד דב ברייער.
טקס הקמת מצבה יתקיים ביום א’ ה- 22.11.15, בשעה 13.00, בית עלמין הר המנוחות.

חיים אלכסנדר ספרין ז”ל

אבלים: משפחות: ספרין, בהריר, פרידלנדר ורפפורט.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 22.10.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מוהליבר 9, בני ברק, בין השעות 09.00 – 12.00, 14.00 – 18.00. בימים שישי, מוצ”ש וראשון ישבו הוריו, אחיו ואחיותיו ברחוב ישעיהו 2, ירושלים.
המנוח היה בנו של אברהם מרדכי שליט”א.

רחל שטיינברג ז”ל

אבלים: משפחות: שטיינברג, לוינזון, אברמן ומילר.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 21.10.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית משפחת לוינזון, רחוב אבינועם ילין 3, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00. בנה, יוסף, ישב במוצ”ש ה- 24.10.15 בביתו, רחוב התעוררות התשובה 1, ביתר עילית.
זמני תפילות: שחרית – 07.45, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה אלמנתו של חיים שטיינברג ז”ל.

ארגון לב מלכה, ההנהלה, העובדים והמתנדבים מנחמים את הרבנית הגב’ אברמן והמשפחה על פטירת אמה.

הרב יעקב יוסף זינגר ז”ל

גבעת שמואל, הרב אלעזר אלבז, רב העיר, יוסי ברודני, ראש העיר וחברי מועצת העיר, מר יעקב רייכר, יו”ר המועצה הדתית וחברי המועצה אבלים על פטירתו.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרצל 14, גבעת שמואל.
המנוח היה רבה של גבעת שמואל, בנו של הרב יהודה דב זינגר ז”ל.

יוטל ווילליגער ז”ל

אבלים: משפחות: ווילליגער, דייאמאנט וראוזמאן.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 20.10.15, בית עלמין הר תמיר ירושלים.
פרטים על השבעה בטלפונים: 050-4112205, 052-7637250.
המנוחה הייתה אשתו של הרב יוסף בנימין ווילליגער שליט”א, בתו של הרב אליעזר פאשקעס ז”ל, תושבת מונקאטש וניו יורק.

הרב יהודה מאיר שפירא ז”ל וזוגתו הרבנית מלכה טויבא ז”ל

ישיבת לובלין מבקשת כי ביום ג’ ה- 20.10.15, הוא יום השנה ה- 88 לפטירת הרב מייסד ישיבת חכמי לובין ומחולל רעיון הדף היומי, ילמדו משניות ויאמרו קדיש לזכר הרב וזוגתו בכל שיעורי הדף היומי.

יוסף בלזם ז”ל

אבלים: משפחות: בלזם ואברמוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 16.10.15, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז’, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דונלו 7, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.30.
המנוח היה בנו של שמואל אלתר ז”ל.
המנוח ביקש לפרסם שאם יש למישהו תביעת ממון אליו שיפנה למשפחתו בטלפון 03-6196965.

הרב אברהם צבי שינפלד ז”ל

אבלים: בנותיו: משפחת לבקוביץ מבני ברק ומשפחת פומרנץ מירושלים.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 16.10.15 בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ה’ ה- 20.10.15 בבוקר, בבית בתו, משפחת פומרנץ, רחוב ישא ברכה 8, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי גור, היה חתנו של יוסף מנדלקורן ז”ל.

מאיר חי יזדי ז”ל

אבלים: משפחות: יזדי, כהן, מזרחי, חדד, ישראלי, מיכאלי, רווח, דוד ולוזון.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 17.10.15.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב באכר זאב 32, תל אביב.
המנוח היה בנו של רבי אבא יהודה ז”ל.

עיתון המודיע ואגף השיווק מנחמים את גב’ א. מזרחי, מנהלת במשרד פרסום אפיקים והמשפחה על פטירת ראש המשפחה.

עיתון מקור ראשון מנחם את אביטל מזרחי, מנכ”ל משרד הפרסום אפיקים, על פטירת אביו.

הרב יעקב רוזנהיים ז”ל

הסתדרות אגודת ישראל העולמית והועד הפועל מודיעים כי במלאות יובל לפטירת נשיא האגודה ומקימה תתקיים עליה לקברו ביום ד’ ה- 21.10.15, בשעה 14.30, בית עלמין הר המנוחות, חלקת הרבנים, ירושלים.

בונא מרים קרלבך ז”ל

אבלים: משפחות: קרלבך, הופמן, ורהפטיג, כהן ורייזנר.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 14.10.15, בית עלמין שומרי שבת בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מהרש”ל 7, בני ברק. הבנים: הרב מאיר, הרב אברהם ישעיהו והרב יצחק ישבו ביום ו’ ה- 16.10.15 ובמוצ”ש ה- 17.10.15 בבית משפחת קרלבך, רחוב פאטל 9, רמת שלמה, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של יעקב אדלר ז”ל, אלמנתו של נתן ז”ל.

רוזה שטיין ז”ל

אבלים: משפחות: שטיין, שוורץ ושיינר.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 13.10.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית הבן, ישראל שטיין, רחוב אהבת ציון 23, תל אביב.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 18.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של שלמה אהרן הכהן שטיין ז”ל.

חיים יעקב הלוי סירוקה ז”ל

אבלים: משפחות: סירוקה, כץ, רוזין, קליינמן, קניג, וינשטוק, גליק וטורנהיים.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 13.10.15, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב נועם אלימלך 10, בני ברק.
המנוח היה בנו של צבי שמעון ז”ל, חתנו של מנחם מנדל ברוק ז”ל, לימד תשב”ר בתלמוד תורה תורת אמת בבני ברק ונמנה על חסידי ביאלא.

ישעיהו קרישבסקי ז”ל

עיריית ירושלים, ניר ברקת, ראש העיר, חברי הנהלת העיר, המועצה, עובדי העירייה ותושבי ירושלים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח נרצח בפיגוע דריסה ודקירה בירושלים.

ראש הממשלה, ממשלת ישראל והעם בישראל אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.