הרב שמואל ערערא ז”ל

אבלים: משפחות: ערערא, זילבר, מרמורשטיין, בלוידא ודרייפוס.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 24.12.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית משפחת שכטר, רחוב אסטורה 124/2, קרית קמניץ, נוה יעקב, ירושלים (בסוף החניון מול רחוב כפר עברי), בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ דוד, מראשי ישיבת “חכמי צרפת” בעקס לע באן.

זעלדא מרים הומינר ז”ל

אבלים: משפחות: הומינר, אלפרוביץ, טייטלבוים, פרלשטיין, רכניצר, לוק, פרל, פיקסלר ורוזנברג.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 22.12.14, בית עלמין רחובות, חלקת קרעטשניף.
יושבים שבעה בבית המנוחה, קרית קרעטשניף, רחובות, בין השעות 11.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה וערבית במועד.
המנוחה הייתה בתו של ר’ אברהם צבי יזראל ז”ל מנתניה, אשתו של ר’ יוסף אליעזר שליט”א.

טובה חיה גיטל גוטליב ז”ל

אבלים: משפחות: גוטליב, מיליקובסקי, גוטליב, פריימן, שפירא וברנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 21.12.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנה, ר’ אברהם, רחוב ברוכים 7, גוש 80, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 18.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ אהרן גוטליב שליט”א מחסידי קרלין סטאלין, בתו של ר’ שמעון זיידל שפירא ז”ל.

זהבה (ג’ורג’ט) אנקאווה ז”ל

גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, ההנהלה, הפיקוח, המנהלות והרכזות מנחמים את ליאורה כהן, אחראית מחשוב ובקרה במשרד הכלכלה, והמשפחה על פטירת אמה.
המנוחה הייתה אשתו של הרב עמרם חיים אנקווה שליט”א.

רבי מתתיהו שרים ז”ל

נשיא בית הדין הרבני הגדול, נשיא מועצת הרב הראשי לישראל, הדיינים, הנהלת בתי הדין הרבניים ועובדי בתי הדין מנחמים את הרבנית שמחה שרים והרב עידו שחר, עוזר משפטי בבית הדין הרבני הגדול, על פטירת ראש המשפחה.
המנוח היה אב”ד בבית הדין הרבני בירושלים בדימוס.

הרב שמעון יהודה מנדלזון ז”ל

אבלים: משפחות: מנדלזון, מילגרוד, דובדבני, וולס ופרנקל.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 17.12.14.
יושבים שבעה בבית בנו, ר’ יונה מנדלזון, רחוב יואל 17, בני ברק. בנו ר’ חיים מנחם ישב במוצ”ש ה- 20.12.14, בביתו, רמות ג’ 53/331, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר’ פינחס צבי ז”ל, יליד שערי חסד.

שרה לדרמן ז”ל

אבלים: משפחות: לדרמן, גלבנדורף ובראון.
ארונה יגיע ביום ג’ ה- 16.12.14, בשעה 12.30, בטיסת אל על 002.
ההלוויה תצא ביום ג’ ה- 16.12.14, בשעה 14.00, מבית הלוויות שמגר לבית עלמין הר הזיתים. ברורים בטלפון: 053-3111613.
יושבים שבעה ביום ג’ ה- 16.12.14, עד השעה 21.30, בתפארת רמות 82/24, ירושלים ולאחר מכן בבית המשפחה בארה”ב, Parkville 133, ניו יורק.
המנוחה הייתה אשתו של הרב ישראל דוד שליט”א, בתו של הרב אפרים דוד יהודה ז”ל תושבת ניו יורק – בורו פארק.

אסתר הורביץ ז”ל

אבלים: משפחות: הורביץ, גריינמן, סופר, ריזל, פרידמן, רבינוביץ ושכטר, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א’  ה- 14.12.14, בית עלמין טבריה.
יושבים שבעה בבית בנה, ר’ יעקב, רחוב סורוצקין 43, ירושלים. בתה, גב’ גריינמן, תשב מיום ג’ ה- 16.12.14, בביתה, רחוב רבי חייא 18, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של הרב יוסף הורביץ ז”ל, בתו של ר’ אשר סופר ז”ל.

שפרה סגל ז”ל

אבלים: משפחות: סגל, קושלנד, סרבניק, קלגסבלד, פרל ונייר.
ההלוויה התקיימה מוצ”ש ה- 13.12.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת סרבניק, רחוב אגסי 24/5, הר נוף, ירושלים. אחיותיה: גב’ קלגסבלד וגב’ פרל ישבו בבית משפחת קלגסבלד, רחוב בעלז 10, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ פנחס הלוי סגל ז”ל מחסידי גור, בתו של ר’ שמואל נייר ז”ל.

יקותיאל צבי (הערשל) שוורץ ז”ל

נשיא בית הדין הרבני הגדול, נשיא מועצת הרב הראשי לישראל, הדיינים, המנהלת הכללית במשרד המשפטים ועובדי בתי הדין מנחמים את אהרן שוורץ, עובד בית הדין הרבני פתח תקווה, על פטירת אחיו.

אסתר מלכה שטינמץ ז”ל

אבלים: משפחות: שטינמץ, שפונד, גרוסמן, לקס, בניה, בנותיה, נכדיה, ניניה והמשפחה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 12.12.14, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז’, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חזו”א 34, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של ר’ מרדכי לקס ז”ל, אשתו של ר’ רזיאל שטינמץ שליט”א.

הדסה קורניק ז”ל

אבלים: משפחות: קורניק, נוסבוים, פשנדזה, ברלינר וקוזק.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 10.12.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ברחוב אמרי חיים 9, בני ברק, בין השעות 09.30 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של ר’ ישראל יהושע ברלינר ז”ל, אשתו של ר’ ירוחם קורניק שליט”א.

ארגון צהר הלב, ההנהלה, העובדים והתלמידים  מנחמים את ר’ ישראל קורניק, מנכ”ל המוסדות, על מות אמו.

ארגון צהר הלב, תלמוד תורה וישיבה ראשית חכמה, ההנהלה והצוות מנחמים את גב’ א. פשנדזה, עובדת מוסדות מגן הלב בית שמש, והמשפחה על פטירת האם.

ר’ פנחס הלוי הורוביץ ז”ל

אבלים: משפחות: הורוביץ, ברגר, לנדאו ופרידמן.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 09.12.14, בית עלמין שומרי שבת, זכרון מאיר, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דמשק אליעזר 29, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ מרדכי אריה ז”ל, מראשי אגודת ישראל ויו”ר רשת הגנים של אגודת ישראל.

תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל והמרכז הארצי אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה סגן יו”ר אגודת ישראל בארץ ישראל.

רשות הגנים של אגודת ישראל, הרב יצחק רייך, מנכ”ל, ההנהלה, חברי העמותה, צוות המשרד, הגננות והסייעות אבלים ומנחמים את משפחתו על פטירת יקירם.
המנוח כיהן כיו”ר העמותה והיה חבר העמותה מיום היווסדה.

פרומה (פרומט) פולק ז”ל

אבלים: אברהם שמואל פולק מלונדון, שלמה אלטר פולק ופנחס אריה פולק מלונדון, בתה: גב’ בעער, אחיותיה: משפחות כ”ץ (הרצוג) ובלומר, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 10.12.14, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי חייא 13, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ חיים יעקב פולק ז”ל מתל אביב, בתו של ר’ זאב וואלף יחיאל לנדא ז”ל.

סעריל מאליק ז”ל

אבלים: משפחות: מאליק, פיעטרקובסקי, הורוביץ וראדז’ימינסקי.
ארונה יהיגע בטיסת אל על 002 LY.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 08.12.14, בשעה 14.30, מבית הלוויות שמגר ותתקיים בבית עלמין הר המנוחות. ברורים בטלפונים: 054-8439696, 050-4128006.
יושבים שבעה ביום ב’ ה- 08.12.14, עד הערב, ברחוב תכלת מרדכי 8, ירושלים. טלפון לניחומים בארה”ב 17188515494.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ אליהו מאליק ז”ל, בתו של ר’ יוסף בעק ז”ל.

הרבנית שרה מרגליות ז”ל

בית הכנסת הגר”א ומתפללי בית המדרש מנחמים את ר’ משה שטרנובך, ראש הישיבה, והמשפחה על פטירת יקירתם.
ר’ משה שטרנבוך יושב שבעה בביתו, רחוב קצננלבוגן 4/2, הר נוף, עד יום ה’ ה- 11.12.14, בין השעות 11.00 – 13.00, 19.00 – 21.00.
המנוחה הייתה אשתו של מאיר מרגליות ז”ל, בתו של ר’ אשר שטרנבוך ז”ל.

ר’ ישראל מרדכי סימון ז”ל

המשפחה מודיעה כי עליה לקבר יקירם והקמת מצבה יתקיימו ביום ב’ ה- 08.12.14, בשעה 15.00, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת. אוטובוס יצא מבית בנו, משפחת סימון, רחוב דברי חיים 25, ירושלים, בשעה 14.30.
המנוח היה בנו של ר’ אליהו ז”ל, מחסידי בעלזא אנטווערפן.

נפתלי לאו לביא ז”ל Naftali Lau Lavie

אבלים: אשתו, אחיו, בתו, בניו, נכדיו וניניו.
ההלוויה תצא ביום א’ ה- 07.12.14, בשעה 15.30, מבית ההספדים קהילת ירושלים ותתקיים בבית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי מאיר 12, קטמון, ירושלים. אחיו הרב ישראל מאיר לאו, ישב בביתו, רחוב שרת 65, תל אביב החל מיום ג’ ה- 09.12.14.

Shaare Zedek Medical Center, Jerusalem, Board of Directors, Board of Governors, Management and Staff mourn his passing and extend their condolences to his entire family.
The deceased was member of the Center’s Board of Directors.

ישיבת חיי משה אבלה ומנחמת את אחיו, נשיא הישיבה והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה בנו של רבי משה חיים לאו ז”ל, אבד”ק שאץ, פרעשוב ופיעטרקוב.

יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, ההנהלה, המועצה והעובדים מנחמים את הרב ישראל מאיר לאו, יו”ר מועצת יד ושם והמשפחה על מות אחיו.
המנוח היה ניצול שואה.

איל”ר, ארגון יהודי עולמי להשבת רכוש, ההנהלה והעובדים בארץ ובחו”ל מנחמים את המשפחת על פטירת יקירם.
המנוח היה סגן יו”ר איל”ר לשעבר.

צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה מנחם את הרב בני לאו ומשפחתו על מות אביו.

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית וגילה בן הר מנחמים את הרב בני לאו ובני ביתו על מות האב.

הועד המנהל, מועצת הנגידים, ההנהלה והעובדים במרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים אבלים ומנחמים את משפחת לאו לביא על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר הוועד המנהל של המרכז הרפואי.

The Jewish Federation of North America, Michael Siegal, Chair, Board of Trustees, Diane S. Feinberg, Chair, Executive Committee, Jerry Silverman, President & CEO and Rebecca Caspi, Director General, Israel Office, extend their condolences to the entire Lau-Lave family on the passing of their beloved.

שר החוץ, המנהל הכללי, הנהלת משרד החוץ, העובדים והגמלאים אבלים על מותו.

מירי, שלדון ומשפחת אדלסון מנחמת את הרב לאו ומשפחתו על מות אחיו.

The Board of Directors, Administration, Staff and Friends of MELABEV extend their condolences to Jaon Lau Lavie and family on the passing of their beloved.

בית הכנסת היכל משה, ההנהלה והמתפללים מנחמים את הרב ישראל מאיר לאו על פטירת אחיו.

מדרשת נשמת מנחמת את הרב בני לאו ומשפחתו על פטירת אביו.

עיתון בשבע וערוץ שבע מנחמים את הרב ישראל מאיר לאו, רב העיר תל אביב ואת הרב בנימין לאו, רב קהילת רמב”ן על פטירת האב והאח.

חברה קדישא גחש”א, תל אביב והמחוז, יעקב שיינברגר, יו”ר, אברהם מנלה, המנהל הכללי, ההנהלה והעובדים מנחמים את ר’ ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לתל אביב יפו על פטירת אחיו.

פורום מנהלים מנחם את ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לתל אביב יפו ונשיא פורום מנהלים, על פטירת אחיו.

מזל צאיג ז”ל

משפחת צאיג אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום א’ ה- 07.12.14, בשעה 15.00, בית עלמין רחובות (דרך מנחם בגין).
יושבים שבעה בבית הבת, הדס, בקיבוץ יראון.

חברת אסם, מועצת המנהלים, ההנהלה והעובדים מנחמים את איציק צאיג, מנכ”ל קבוצת אסם, על מות האם.

אילן שילוח, ריצ’י הנטר וקבוצת מקאן תל אביב מנחמים את איציק צאיג והמשפחה על מות אמו.

יגאל רווח, יו”ר קבוצת אפיקים מנחמים את איציק צאיג, מנכ”ל חברת אסם, על פטירת אמו.

חברת Publicis מנחמת את איציק צאיג על פטירת אמו.

ההנהלה והעובדים ברשת ויקטורי מנחמים את איציק צאיג והמשפחה על מות האם.

עיתון המודיע אגף השיווק מנחם את איציק צאיג, מנכ”ל קבוצת אסם ומשפחתו על פטירת אמם.

משרד פרסום מימד מנחם את איציק צאיג, מנכ”ל חברת אסם ומשפחתו על פטירת אמו.

חברת צ’אם תעשיות מזון, ההנהלה והעובדים מנחמים את איציק צאיג ומשפחתו על מות האם.

רחל עציוני הולץ ז”ל

אבלים: משפחות: עציוני, ווידבסקי, הנכדים והנינים.
ההלוויה תצא ביום ו’ ה- 05.12.14, בשעה 10.00, מבית המנוחה, רחוב הנגבה 9, גבעתיים לבית עלמין נחלת יצחק, תל אביב.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הנגבה 9, גבעתיים.
המנוחה הייתה בתו של ר’ ישעיה מאיר אייבשיץ ז”ל, אלמנתו של ר’ צבי אריה יהודה ז”ל.

בית החסידים “שם משמעון” דחסידי גור, הגבאים והאברכים מנחמים את ר’ ישעיהו מאיר עציוני והמשפחה על פטירת אמם.

באבע רבקה כהן ז”ל

אבלים: משפחות: כהן, מרבך וקריבוס.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 02.12.14, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי סעדיה גאון 19, בני ברק, עד יום ג’ ה- 09.12.14 בבקר, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 23.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה בתו של רבי ישראל אורנשטיין ז”ל מטשרונביץ, אשתו של הרב נפתלי כהן שליט”א מחסידי סקווירא.

גיטל לוי ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 02.12.14, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית בנה, ר’ ישראלי לוי, רחוב רבן גמליאל 5, בני ברק. בנה, ר’ מנחם לוי, ישב ביום ו’ ומוצ”ש ה- 05-06.11.14, בביתו, רחוב עלי הכהן 34, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 16.20, מעריב – במועד.
המנוחה הייתה בתו של ר’ מנחם מנדל פרקש ז”ל, אלמנתו של ר’ אברהם יוסף אפרים הלוי ז”ל מחסידי דעעש.

ליובא מיכלא זרחי ז”ל

כולל אברכים דגור רמות, ירושלים, ראש הכולל, האברכים וההנהלה מנחמים את רבי דוד פישר על פטירת חמותו.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ אברהם מאיר זרחי ז”ל.

מתפללי בית המדרש בקרית מטרסדורף ירושלים ומשפחותיהם מנחמים את ר’ שמואל חיים דוד פישר, רעייתו והמשפחה על פטירת יקירתם.

הרב מאיר גומבו ז”ל

מוסדות מאקאווא, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את זוגתו, אחיו: גבריאל אלכסנדר, אחותו: מרת וועבער, בניו: ר’ משה אריה, ר’ שלמה זלמן, ר’ מרדכי יהודה והמשפחה על פטירת יקירם.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 27.11.14, בית עלמין קרית פאפא, ניו יורק.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת גרינוולד, רחוב 45, 1269 בודו פארק. טלפונים: 17184366882, בנו ר’ משה אריה גומבו: 0722171286.
המנוח היה יו”ר מוסדות מאקאווא.

מערכת פאר מקודשים מנחמת את ר’ משה אריה גומבו, חבר המערכת, והמשפחה על פטירת יקירם.

שמחה שלמה לוין ז”ל

אבלים: משפחות: וינשטוק, שולמן, קרלנשטיין, סופר, רפפורט ופלצ’ינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 26.11.14, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אלקנה 12, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 16.00.
המנוח היה בנו של רב אריה לוין ז”ל, ראש בית מדרש נאות אריה.

אסתר פעריל קופצ’יק ז”ל

אבלים: משפחות: קופצ’יק, וויס, בורושנסקי, דיסקין, יעקב וגשייד.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 24.11.14, בית עלמין קרית אתא הישן.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב ארלוזרוב 12, קרית אתא.
המנוחה הייתה בתו של ר’ ראובן גשייד ז”ל, אשתו של ר’ שלמה קופצ’יק ז”ל, שליח הרבי מליובאוויטש בקרית אתא, מחנכת ומורה בבית ספר בית יעקב.

בנק מזרחי טפחות מנחם את יעקב גשייד, גמלאי הבנק, על פטירת אחותו.
יושבים שבעה ברחוב שמעון המכבי 4, ירושלים, עד יום ב’ ה- 01.12.14.

מלכה בלומה רכניצר ז”ל

אבלים: משפחות: רכניצר, דסקל, אידלמן, רוסוף וירט.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 24.11.14, בית עלמין סגולה, פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב האדמו”ר מבאבוב 10, קרית באבוב, בת ים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00. אביה, ר’ משה, אחיה ואחיותיה יישבו בימים ה’-ו’ ה- 27-28.11.14, עד השעה 12.30, ברחוב תורת חסד 2, קרית צאנז, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של ר’ משה הכהן אידמן שליט”א.

הרבנית אסתר קופצ’ק ז”ל

אבלים: אחיה: ר’ יעקב גשייד ור’ ישראל גשייד.
ר’ יעקב גשייד יושב שבעה בביתו, רחוב שמעון המכבי 4, ירושלים, עד יום א’ ה- 30.11.14, ר’ ישראל גשייד יושב בביתו, רחוב ארלוזרוב 15, קרית אתא, בין השעות 10.30 – 13.00, 17.00 – 21.00.

רחל סגל ז”ל – ב׳ כסלו תשע״ה

אבלים: משפחות: סגל, מינצברג, ברנד, הרצל ופיליפ.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 22.11.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אלשיך 8, שכונת אחוה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ יעקב הלוי סגל שליט”א, בתו של ר’ דוד צבי קלאר.

הנהלת ארגון זה לזה והצוות אבלים ומנחמים את בעלה, ר’ יעקב סגל, בניה והמשפחה על פטירת יקירתם.

גיטל חינקא עהרנפלד ז”ל

אבלים: משפחות: עהרנפלד, בוים, בר חורין, גליק, וינגרטן, גרויז, גרינוולד ומאירוביץ.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 22.11.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה ברחוב דברי חיים 23, קומה ב’, קרית בעלזא, ירושלים, בין השעות 11.00 – 14.00, 16.30 – 21.30. טלפון בלונדון: 00-4420-8800-0467.
זמני תפילות: שחרית – 09.10, מנחה – 16.15, מעריב – 18.00.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ יצחק משה שליט”א מחסידי בעלזא בירושלים, בתו של הרב גבריאל מנשה בוים מלונדון.

חנה רחל פרשל ז”ל

אבלים: משפחות: פרשל, הרצוג ופלאם.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 23.11.14, בית עלמין הר הזיתים.
בניה יושבים שבעה ברחוב פטאל 86, רמת שלמה, ירושלים עד יום ג’ ה- 25.11.14, בשעה 20.30. לאחר מכן בלייקווד Leonard St, עד יום א’ ה- 30.11.14, טלפונים: 057-3112049, 052-7111586.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ טוביה ז”ל, בתו של הרב דוד פלאם ז”ל.

רבי שילה רפאל ז”ל

מוסד הרכב קוק מודיע כי במלאות 20 שנים לפטירתו תתקיים עלייה לקברו ביום ג’ ה- 25.11.14, בשעה 16.00, בית עלמין הר המנוחות, הר תמיר.
ביום א’ ה- 23.11.14 יתקיים כנס זכרון בבית הכנסת אהל יצחק בשכונת קרית משה בירושלים, בהשתתפות אבות בית דין, רבני ערים ואישי ציבור.
בכנס ישאו דברים: הרב יוסף והרב לאו, הרבנים הראשיים לישראל, הרב שלזינגר, רב שכונת גילה בירושלים, חתנו הרב מובשוביץ, רב שכונת קרית משה בירושלים ובנו הרב יהודה רפאל, יו”ר הנהלת מוסד הרב קוק.
המנוח היה רב שכונת קרית משה בירושלים ומראשי מוסד הרב קוק.

אברהם גולדברג ז”ל

ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, חברי הנהלת העיר, המועצה, עובדי העירייה ותושבי ירושלים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח נרצח בידי בני עוולה.

ראש הממשלה, ממשלת ישראל והעם בישראל אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח נרצח בפיגוע בבית כנסת בשכונת הר נוף בירושלים.

תנועת אגודת ישראל אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

אריה קופינסקי ז”ל

ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, חברי הנהלת העיר, המועצה, עובדי העירייה ותושבי ירושלים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח נרצח בידי בני עוולה.

ראש הממשלה, ממשלת ישראל והעם בישראל אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח נרצח בפיגוע בבית כנסת בשכונת הר נוף בירושלים.

ישיבת נתיב מאיר, הרבנים, ההנהלה, המורים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על רצח יקירם.
המנוח היה בוגר הישיבה.

תנועת אגודת ישראל אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

קלמן זאב לוין ז”ל

ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, חברי הנהלת העיר, המועצה, עובדי העירייה ותושבי ירושלים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח נרצח בידי בני עוולה.

ראש הממשלה, ממשלת ישראל והעם בישראל אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח נרצח בפיגוע בבית כנסת בשכונת הר נוף בירושלים.

תנועת אגודת ישראל אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.