גיטה מארוקו ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 12.10.14.
יושבים שבעה החל ממוצאי החג, יום ה’ ה- 16.10.14, בבית בנה, ר’ דב אברמצ’יק, רחוב וינברג 4, בני ברק.
זמני תפילות: שחרית – 06.45, מנחה – 17.45.
המנוחה הייתה בתו של ר’ יצחק מאיר פראנק ז”ל, אלמנתו של ר’ יעקב מארוקו ז”ל.

רבי אהרון יעקובוביץ ז”ל

בית המדרש אמרי שי וואדקערט, המתפללים והלומדים אבלים על פטירתו.
המנוח היה בנו של רבי שמעון יחזקאל ז”ל, מייסד בית המדרש.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 12.10.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הושע 7, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.30.
המנוח היה חסיד בעלזא, חתנו של רבי אברהם צבי אונגער בעל ה”מחנה אברהם”, רב ור”מ קאפאוואר.

חוה רעכיל רישא הקלמן ז”ל

אבלים: משפחות: הקלמן, שטרן, לוברבום, וינשטוק ושמואלי.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 07.10.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ד’ ה- 08.10.14, בבית המנוחה, רחוב עזרת תורה 34, כניסה ב’, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של הרב שכנא ז”ל, בתו של ר’ יצחק מרדכי לוברבום ז”ל.

אסתר מלכה נחשי ז”ל

אבלים: משפחות: דויטש, שטיינברגר, פוקסברומר, רבינוביץ ומליק.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 05.10.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב יהושע בן נון 33, קטמון.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ יעקב נחשי (רזמיבש) ז”ל, בתו של ר’ יעקב ירוחם רובין ז”ל משכונת קטמון.

רבקה לאה מאשקאוויטש ז”ל

אבלים: משפחות: מאשקאוויטש, אופמאן, קליין ופרקש.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 06.10.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת קהל מחזיקי הדת.
יושבים שבעה עד יום ד’ ה- 08.10.14, בבית משפחת קליין, רחוב דובר שלום 11, קרית בעלזא, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של ר’ יואל צבי שווארץ ז”ל מאיבראני, אלמנתו של ר’ אברהם יעקב ז”ל מאנטווערפען.

ר’ שמחה דוד בלכרוביץ ז”ל

אבלים: משפחות: בלכרוביץ, צ’רני, לבקוביץ, פרנקל וכהן.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 06.10.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ד’ ה- 08.10.14, בבית המנוח, רחוב מלכי ישראל 73, ירושלים.
המנוח היה מחסידי גור, בנו של ר’ יעקב יהושע ז”ל, חתנו של ר’ משה שלמה כשר ז”ל.

ר’ אפרים גרוב ז”ל

אבלים: משפחות: גרוב, דריימן, ליברמן ואלבוים.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 06.10.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ד’ ה- 08.10.14, בבית חתנו, ר’ יהודה ליברמן, רחוב חיסדא 21, אשדוד.
המנוח היה מחסידי גור, תושב קרית אתא, חיפה ואשדוד, בנו של ר’ מנחם חנוך גרוב ז”ל.

מרים גיטל הופמן ז”ל

אבלים: משפחות: הופמן, וקסלשטיין, גולדמן, לנציצקי, אייכלר ואדלר.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 02.10.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ביום ו’ ה- 03.10.14, בבית בתה: משפחת לנציצקי, רחוב עזרת תורה 37, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ גבריאל שמעון הופמן ז”ל, בתו של ר’ יהודה דוד גולדברג ידלר ז”ל, תושבת גבעת שאול, ירושלים.

רבי מיכאל פנחס לייבוש הרצל ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 28.09.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבת המנוח, בתי אונגרין 193, הכניסה מרחוב שומרי אמונים 4, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 21.00.
המנוח היה בנו של ר’ נפתלי צבי ז”ל, חתנו של ר’ נחום חנון ז”ל.

האדמו”ר רבי אברהם מיכלאוויטש מראדוויל מונסי ז”ל

קהל אור יצחק ראדוויל מאנסי אבל.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 29.09.14, בעשה 10.00, מבית המדרש מכנובקא, רחוב רש”י 31, בני ברק לבית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית אחותו, הרבנית ממכנובקא, רחוב רש”י 31, בני ברק, בניו: ר’ משה יושע מילאוויטש, ר’ מיכל מיכלאוויטש ור’ מרדכי מילאוויטש ובנותיו מבית שמש: הרבנית מאסקאוויטש והרבנית שנייבלג ישבו עד יום ב’ ה- 28.09.14 בשעה 22.00.

ר’ מרדכי יוסף הכהן קמיונקה ז”ל

אבלים: משפחות: קמיונקה, שפירא, לודמיר, מילר, קרנביסר והורוויץ.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 22.09.14, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת כהנא שפירא, רחוב הזית 10, ירושלים. בניו: ר’ בצלאל ור’ אברהם פסח יושבים בלונדון.
המנוח היה רב צעירי אגודת ישראל בלונדון ומחסידי גור.

סמינר גור אשדוד, המנהלת, המורות והתלמידות מנחמים את גב’ ר. לודמיר, מורה בסמינר והמשפחה על פטירת אמה.

רייזל שושנה פישמן ז”ל

אבלים: משפחות: פישמן, קליין, ברזל וגרינוואלד.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 19.09.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנה, ר’ שמאול עזרא שליט”א, רחוב ישא ברכה 15, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של ר’ ברוך קליין ז”ל מחסידי סאטמאר בירושלים.

נחמה ז”ל בתו של ר’ יהודה אריה לייב שוירץ ז”ל

בית חסידים דגור ע”ש ר’ סנדר ברגמן ואברכי בית החסידים מנחמים את ר’ יהודה אריה לייב שוירץ ומשפחתו על פטירת בתם.
ההלוויה התקיימה בבית עלמין הר המנוחות.

ר’ עמרם יוסף שפירא ז”ל

אבלים: משפחות: שפירא, טויסיג, הלברשטאם ובלוי.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 22.09.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית אחיו, ר’ בן ציון שליט”א, רחוב אלעזר המודעי 16, ביתר עילית, עד יום ג’ ה- 17.09.14 בבקר, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של רבי דוב בער ז”ל.

ר’ משה לפה ז”ל

אבלים: משפחות: לפה וולפין.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 19.09.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנו, ר’ ישראל מאיר לפה, רחוב היסמין 16, רובע ח’, אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה מחסידי גור ממונטריאול קנדה, בנו של ר’ אלימלך ז”ל.

ר’ אברהם שלום הלוי ז”ל

תלמוד תורה “זכרו תורת משה”, ההנהלה, המלמדים, ההורים והתלמידים מנחמים את הרב עקיבא הלוי הורביץ שליט”א, מנהל תלמוד התורה על פטירת אביו.
המנוח היה בנו של ר’ ראובן נתן נטע הלוי ז”ל.

ברכה סימה רושגולד ז”ל

אבלים: משפחות: רושגולד, פרייא, ארליך, גולדקנופף ומרגליות.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 17.09.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רשב”י 23, אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.30. אחותה, מלכה גולדקנופף, תשב בביתה, רחוב תכלת מרדכי 8, קומה א’, ירושלים, בין השעות 11.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ זאב שליט”א, בתו של ר’ משה מרדכי מרגליות ז”ל.

סמינר גור אשדוד, המנהלת, המורות והתלמידות מנחמים את גב’ צ. פרייא, מורה בסמינר והמשפחה על פטירת אמה.

נחמה גלינרט ז”ל

אבלים: משפחות: גלינרט, וינפלד, קריבוס, מאיר ובן שם.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 17.09.14, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית הבת, משפחת וינפלד, רחוב הרב משה פרדו 15, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ שמשון שליט”א, בתו של ר’ לייבל פרידמן ז”ל מתל אביב.

ר’ משה דוד פאלוך ז”ל

אבלים: משפחות: חורז’בסקי, הורוביץ, צישינסקי וברוס.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 17.09.14, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת חורז’בסקי, רחוב שמעיה 1, בני ברק (מכיוון רחוב מימון).
המנוח הייה בנו של ר’ יצחק שמחה ז”ל מחסידי גור, תושב קרושנביץ, לודז’, קוממיות ובני ברק.

המשפחה מודיעה כי בתום השבעה לפטירת יקירם יתקיימו תפילה והתעוררות על קברו ביום ד’ ה- 24.09.14, בשעה 09.00, בית עלמין בני ברק.

ר’ יצחק אייזיק הכהן הלפרין ז”ל

ת”ת באר יהושע, ההנהלה, הצוות והתלמידים אבלים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה-13.09.14, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שטרסר 8, בני ברק.
המנוח ייסד וניהל את תלמוד התורה, חיבר את הספרים “אבני שהם” על התורה, “מקדשי שביעי” ו”חגים וזמנים”.

איאן אקשטיין ז”ל

המרכז ע”ש ורה סלומונס מהאגודה ע”ש ל.א. מאיר, מועצת המנהלים, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.

המוזיאון לאמנות האיסלאם, הועד המנהל, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.

הרב משה יעקב רביקוב ז”ל

ד”ר אברהם גולן מודיע כי במלאות 48 שנים לפטירת יקירו יתקיימו עלייה לקברו והתייחדות עם זכרו ביום ו’ ה- 17.10.14, בשעה 11.00, בית עלמין שומרי שבת, זכרון מאיר בני ברק.
המנוח היה סנדלר.

דבורה פרסטר ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 13.09.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת חסידי בעלזא.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב דובר שלום 9, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של רבי חיים אלימלך דריימן מחסידי גור, אלמנתו של רבי דוד אריה פרסטר ז”ל מחסידי בעלזא.

משפחת סמיילוב ממיאמי פלורידה מנחמת את משפחות פרסטר, לייזרזון, לודמיר ואיינהורן על פטירת האם.

הבת: צילקה קרויזר אבלה.
יושבים שבעה בבית הבת, רחוב יוסלה רוזנבלט 16, רמות ג’, ירושלים.

הנהלת איחוד מוסדות גור בארץ ישראל מנחמת את ר’ יצחק מאיר פרסטר שליט”א, חבר מועצת הנשיאות העולמית שעל יד איחוד מוסדות גור והמשפחה על פטירת יקירתם.

ר’ משה דוד מילשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: מילשטיין, כרמל, ברסקי, רוזפנלד ובר אור.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 12.09.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, בתי ורשא 11, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00, אחיו, ר’ מוטל מילשטיין שליט”א, ישב בביתו, רחוב מהרש”ל 19, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
המנוח נמנה על חסידי גור, בנו של ר’ יחזקאל אליעזר ז”ל, חתנו של ר’ יעקב סירוטה ז”ל.

סמינר גור אשדוד, המנהלת, המורות והתלמידות מנחמות את גב’ י. רוזנפלד והמשפחה על פטירת אביה.

רחל פייגא היימפלד לבית לדרברגר ז”ל

אבלים: משפחות לדרברגר בארץ ובחו”ל, אחיה: הרב ר’ לייביש מנדלבאום מארה”ב, משפחות: פישר, וייס, גיטלר ופינס.
ארונה יגיע בטיסה ביום ו’ ה- 12.09.14, בשעה 07.00.
ההלוויה תצא ביום ו’ ה- 12.09.14, בשעה 10.00 מבית הלוויות שמגר בירושלים, לבית עלמין הר הזיתים.
המנוחה הייתה ניצולת שואה, אשתו של הרב ר’ יהושע היימפלד ז”ל ממלבורן, אוסטרליה.

מרים רייכמן ז”ל

אבלים: משפחות: רייכמן וגנץ, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה תצא ביום ד’ ה- 10.09.14, בשעה 11.00, מבית המנוחה: רחוב הרב בלוי 7, שיכון פאג’י, לבית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב בלוי 7, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ ברוך רייכמן ז”ל, בתו של ר’ שמואל אוש ז”ל מפאקש.

טובה הלר (בנקרוט) ז”ל

אבלים: משפחות: הלר, שפירא, טור, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 08.09.14, בית עלמין נחלת יצחק, גבעתיים.
בנה מאיר הלוי ישב שבעה בביתו, רחוב זרח ברנט 11, הר נוף, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ פנחס מנחם הלר ז”ל, ילידת ויז’ניץ.

פערל עטיל קופרמן ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 08.09.14.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב דוד 31, שכונת הבוכרים, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ מרדכי אשר שליט”א, בתו של ר’ יצחק זאב וולס שליט”א.

מרכז מוסדות ראחמיסטריווקא, ישיבת מאור חיים, קהל חסידי ראחמיסטריווקא, הנהלת המוסדות, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.

פייגא פסיא ויסברג ז”ל

אבלים: משפחות: ויסברג, לרנר, וימר, פרלוב, שוורץ, הלברשטאם, שטרן, שכטר, יוזביץ וקלוגהויפט.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 07.09.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב גשר החיים 14, כניסה ג’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של המוהל ר’ יוסף דוד ויסברג ז”ל, בתו של ר’ מנחם מנדל דב הלוי שכטר ז”ל.

חיה דבורה גורפיין ז”ל

אבלים: משפחות: גורפיין, מנדלסון, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 05.09.14, בית עלמין נציבי פוניבז’, בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת מנדלסון, רחוב יונה הנביא 5, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה היתה בתו של ר’ יוסף ז”ל, אלמנתו של ר’ משה ז”ל מחסידי רוז’ין.

נחמה רעלא דרייפוס ז”ל

אבלים: משפחות: דרייפוס, שפיגעל, געלבוואקס, רוזנבוים וניימן.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 07.09.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בארץ ביום ב’ ה- 08.09.14, עד השעה 13.00, בבית בנה, רחוב רבי יוחנן בן זכאי 12, בית שמש, ומשעה 14.00 בבית בנה, ר’ יעקב דרייפוס שליט”א, רחוב תכלת מרדכי 2/61, ירושלים. אחר כך יושבים בבית המנוחה בניו יורק.
המנוחה הייתה אשתו של רבי מיכאל שליט”א מבורו פארק, בתו של רבי ישראל רוזנבוים ז”ל.

מוסדות נצח ישראל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את בנה רבי יואל דויד שפיגעל שליט”א, ראש המוסדות והמשפחה על פטירת אמו.

בית הכנסת נתיבות שלום דחסידי סלונים באלעד, ארגון החסד חסדי בינה והמתפללים אבלים ומנחמים את בנה ר’ דוד שפיגל שליט”א, רב קהילת נצח ישראל בבית שמש, והמשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה ייסדה את ארגון חסדי בינה.

הנהלת סמינר בית יעקב חסידי שבילי בינה אבלה על פטירתה.
המנוחה ייסדה את סמינר שבילי בינה.

ר’ משה מנחם מנדל מרגושס ז”ל

אבלים: משפחות: מרגושס, ורנר ופרנקל.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרצל 47/9, זכרון יעקב, בין השעות 10.00 – 20.00. אחותו, פייגא פרנקל, יושבת בביתה, רחוב אריה בן אליעזר 7, קרית הבעש”ט, פתח תקווה.
המנוח היה בנו של ר’ אלעזר ניסן ז”ל, אב”ד דורנא ווטרה – רומניה.

ר’ שמואל חיים האס ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 29.08.14.
יושבים שבעה בבית המנוח. האחיות לבית וונגר, פרגוס וזילבער יושבות בבית משפחת פרגוס, רחוב דברי חיים 25, ירושלים. האח, ר’ יחיאל, יושב בביתו, רחוב אברהם בן דוד 30, בני ברק, בין השעות 11.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
המנוח היה מחסידי ויז’ניץ, תושב אנסי באנטוורפן, בנו של הרב משה יוסף ז”ל, חתנו של ר’ יצחק ווייסמאנן ז”ל.

ר’ משה אליהו הלוי אירנשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: אירנשטיין, פישר, קירשבוים, קונופניצקי, ריגל וליפשיץ.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 31.08.14, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רמח”ל 12, פינת רבי יהושע 21, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. אחיו, ר’ מנחם אירנשטיין, ישב ביום ו’ ה- 05.09.14, בביתו, רחוב הישיבה 10, קומה ב’, ירושלים, טלפון: 052-7128125.
המנוח היה בנו של ר’ חנון העניך ז”ל, חתנו של ר’ זלמן ינקלביץ ז”ל, חסיד גור, ראש עיריית בני ברק לשעבר וסגן יו”ר המרכז הארצי של אגודת ישראל.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, מ”מ ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי המועצה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל, המרכז הארצי אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

סמינר חסידי בית יעקב גור ומרכז השתלמויות, ההנהלה, הצוות והתלמידות אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו עלייה לקברו והקמת מצבה ביום ב’ ה- 29.09.14, בשעה 17.00, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.

דבורה קבלקין ז”ל

אבלים: משפחות: קבלקין, הלברג, גרינבוים ושולגסר.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 01.09.14.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב שערי תורה 15, בית וגן, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ נח שליט”א, בתו של ר’ נפתלי הלוי גולדפרב ז”ל מפרדס חנה.