אהרן הלוי דייטש ז”ל

אבלים: משפחות: דייטש, רינגל וקליין.
ההלוויה יצאה ביום ד’ ה- 04.06.14, מוצאי חג השבועות, מרחבת בית המדרש הגדול בקרית בעלזא ירושלים לבית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עמוס 24, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ משה ז”ל, חתנו של ר’ יחיאל מיכל ברייער מחסידי בעלזא.

ר’ מרדכי טישלר ז”ל

ישיבת אברכים מדרש אליהו אלעד, אברהם משה פכטר, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 03.06.14, בית עלמין נתניה.
המנוח היה בנו של ר’ משה יוסף שליט”א.

תלמוד קרן אברהם, ההנהלה והחברים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממייסדי התלמוד.

התאחדות תלמידי ובוגרי ישיבת חזון נחום בארץ הקודש, ישיבת חזון נחום, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים והתאחדות התלמידים בארץ ובחו”ל אבלים.
ראש הישיבה ישא דברי הספד ביום ב’ ה- 08.06.14, בשעה 16.30, בהיכל ישיבת אברכים מדרש אליהו, רחוב חוני המעגל 10, אלעד.

מרכז מוסדות ספינקא בארה”ב והנהלת המוסדות מנחמים את ר’ משה יוסף טישלר על פטירת יקירו.

מרכז מוסדות ספינקא בארץ הקודש והנהלת המוסדות מנחמים את ר’ משה יוסף טישלר שליט”א על פטירת יקירו.

ר’ יעקב ציטרין ז”ל

אבלים: משפחות: ציטרין, הירש ופליגלמן.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 02.06.14, בית עלמין הר הזיתים, חלקת כולל פולין.
יושבים שבעה בארה”ב, טלפון לניחום אבלים: 718-677-5640, פקס: 1-206-2788432.
המנוח היה בנו של ר’ אהרן שליט”א, חתנו של ר’ אברהם סלייטער שליט”א, גבאי בית החסידים דגור, פלאטבוש, ארה”ב.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל, המורים, הרבנים, התלמידים וההנהלה המרכזית בירושלים מנחמים את ר’ אהרן ציטרין שליט”א, חבר מועצת הנשיאות העולמית, על פטירת בנו.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 02.06.14, בית עלמין הר הזיתים, חלקת כולל פולין.

אגודת בית המדרש דחסידי גור, וועד בית המדרש, המתפללים ובאי בית המדרש אבלים ומנחמים את ר’ אהרן ציטרין, חבר המייסדים, ממקימי בית המדרש החדש ומנכבדי עדת חסידי גור ארה”ב, על פטירת בנו.

הרבנית גיצה יעקבזון ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 31.05.14, בית עלמין באר יעקב.
יושבים שבעה בבית המנוחה, קריית הסמינר, באר יעקב.
המנוחה הייתה בתו של ר’ אברהם פולק ז”ל, אלמנתו של רבי משה מנחם ז”ל.

הרבנית שרה לייפער ז”ל

אבלים: קהל ובית המדרש ברכת אהרן ד’טעמעשוואר, הנהלת הקהילה ומתפללי בית המדרש.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 30.05.14, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המדרש.
המנוחה הייתה בתו של ר’ אהרן ארי’ מביסטריץ ז”ל, אמו של מרן אדמו”ר שליט”א.

בית המדרש ברכת אהרן נדבורנא פתח תקווה, מתפללי בית המדרש והגבאים אבלים ומנחמים את בניה, בנותיה והמשפחה על פטירת יקירתם.
יושבים שבעה בבית המדרש, רחוב סוקולוב 7, למעט בין השעות 14.00 – 16.00, הנשים תשבנה בבית המנוחה, רחוב הרב קוטלר 9.

אסתר שרה שידלובסקי ז”ל

אבלים: משפחות: שידלובסקי ופרומן.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 30.05.14, בית עלמין קרית שאול, תל אביב.
יושבים שבעה בבית בנה, ר’ ראובן יהושע שידלובסקי שליט”א, רחוב חשב סופר (השלושה) 9, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ר’ ראובן רוטנשטיין ז”ל, אלמנתו של ר’ שמואל שידלובסקי ז”ל, תושבת קאליש, תל אביב ובני ברק.

ר’ נתנאל פרידמן ז”ל

אבלים: משפחות: פרידמן, הירשמן, אייזנבך, שישא, פרקוביץ, שלזינגר, לדרמן וראטה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 30.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד ערב החג, יום ג’ ה- 03.06.14, בבית המנוח, רחוב ניסן בק 31, פינת אהלי יוסף, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר’ נחום ז”ל, חתנו של ר’ ליפא גודלשטיין ז”ל.

שיינא רחל סטוביצקי ז”ל

אבלים: משפחות: סטוביצקי, ענדן, פיגנבוים, פינקלשטיין וברקוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 28.05.14, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב האדמו”ר מגור 12, בני ברק.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ חיים פרץ סטוביצקי יבדל”א, בתו של ר’ יעקב שבתי דרורי ז”ל מחסידי גור.

ר’ משה אברהם רייזמן ז”ל

אבלים: משפחות: אוסיבל, פרישמן, זינגר, אייכלר, פרנקל, בעק ורוט.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 28.05.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב זוננפלד 6, בני ברק.
המנוח היה מחסידי בעלזא, תושב בני ברק, בנו של ר’ שלום ז”ל, חתנו של ר’ ברוך שוורץ ז”ל מכפר אתא.

רפאל יעקב צימר ז”ל

אבלים: משפחות: צימר, טאוב, קופל, אברמוביץ, פרי, וקס, דויד, אנדרי וטוביאס.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 27.05.14, בית עלמין נתניה, חלקת צאנז.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי עקיבא 10, קרית צאנז, נתניה, האחיות לבית טאוב ואברמוביץ ישבו בימים ו’ ה- 30.05.14 וביום א’ ה- 01.06.14, ברחוב האדמו”ר מנדבורנה 68, קרית נדבורנה, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ אברהם מרדכי ז”ל, תושב יאסי, ירושלים וקרית צאנז נתניה.

ר’ אברהם יצחק סג”ל לוינגר ז”ל

אבלים: משפחות: לוינגר, ליכטנשטיין, שטרנברג, ראב, הנדלר, גרבר, קויט, קליין, דויטש, אדלר ווייסנשטרן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 24.05.14, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שטרסר 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 19.00, ערבית – 20.15.
המנוח היה בנו של ר’ מיכאל ז”ל.

ר’ אברהם אבא וינשטיין

אבלים: משפחות: וינשטיין, וידיסלבסקי, וקס, וינד וברלינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 21.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 28, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה מחסידי גור, בן של ר’ שלמה מרדכי אפרים ז”ל, חתנו של ר’ יחיאל בוקצ’ין ז”ל.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות, המזכירות והתלמידות מנחמים את הגב’ מ. וידיסלבסקי והמשפחה על פטירת אב המשפחה.

עיתון המודיע מנחם את ר’ מאיר וויינשטיין והמשפחה על פטירת אחיו.

שושנה רייזל פבזנר ז”ל

אבלים: משפחות: פבזנר, כהן, קרביצקי, הורביץ ורוזנברג.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 20.05.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי עקיבא 39, ביתר עילית, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.30.
המנוחה הייתה תושבת בית וגן וביתר עילית, אלמנתו של ר’ יצחק שלמה ז”ל מחסידי חב”ד, בתו של ר’ שלום הורביץ ז”ל.

שושנה דינה פוריס ז”ל

אבלים: משפחות: פוריס, בקנרוט ומן.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 20.05.14, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית הוריה, משפחת בנקרוט, רחוב האדמו”ר מגור 14, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של ר’ מרדכי בנקרוט שליט”א, אשתו של ר’ יואל פוריס שליט”א.

ר’ יהושע אשר רבינוביץ ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 20.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המדרש פוריסוב, רחוב רבי לוי יצחק מברדיצ’וב 6, ירושלים, בין השעות 16.30 – 21.00.
המנוח היה בנו של האדמו”ר מפוריסוב שליט”א.

ר’ יהודה אריה לייב וידיסלבסקי ז”ל

אבלים: משפחות: וידיסלבסקי, רוזנבום-אפל ובר שלום.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 19.05.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חרל”פ 6, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.30. אחיו, ר’ יעקב משה וידיסלבסקי, ישב בבית המנוח בשעות אחר הצהריים בלבד.
המנוח היה בנו של ר’ מאיר ז”ל, חתנו של ר’ ארי’ מרדכי רבינוביץ, הרב הראשון של בני ברק.

ר’ דוד הנדלר ז”ל

אבלים: משפחות: הנדלר, אשר, דסקל, גריברגר ושלאס.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 19.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הישיבה 3, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ נתן נטע ז”ל, חתנו של ר’ אברהם הכט ז”ל.

עיתון המודיע מנחם את ר’ אליהו צבי הנדלר שליט”א, סמנכ”ל שיווק של העיתון והמשפחה על פטירת אחיו.

הרב אברהם קלוגר, יו”ר וארגון חזקו, המשפחה להורים שכולים, מנחמים את ר’ אליהו צבי הנדלר שליט”א והמשפחה על פטירת יקירם.

ביילא גרינשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: גרינשטיין, הניג, וויינברגר, רוזנר והלטובסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 19.05.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב שומרי אמונים, בלוק ה’, כניסה א’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ מיכאל יעקב שליט”א ובתו של ר’ מנשה רוזנר ז”ל.

ר’ חיים אברהם זוננפלד ז”ל

אבלים: משפחות: זוננפלד, מילר, אשר, סייפש, סילבר ופלדמן.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 15.05.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב לויטן 2, נווה אביבים, תל אביב, בין השעות 10.30 – 13.30, 17.00 – 22.00. אחיו, ר’ יוסף, ישב בביתו במוצ”ש ה- 17.05.14, אחיו, ר’ מרדכי, ישב בביתו מיום ג’ ה- 20.05.14 אחה”צ.
המנוח היה בנו של ר’ אהרן יחזקאל ז”ל, רבה של רמת אביב, נווה אביבים תל אביב, חתנו של ר’ שפטיה סגל ז”ל, נינו של ר’ יוסף חיים זוננפלד ז”ל.

בית כנסת נווה קודש מודיע כי במלאות שלושים לפטירתו תתקיים עצרת מספד והתעוררות ביום א’ ה- 15.06.14, בשעה 20.30, בבית הכנסת, רחוב אופנהיימר 5, נווה אביבים, תל אביב.
בעצרת ישאו דברים: הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי של תל אביב יפו, הרב א. י. הכהן קוק, ראש ישיבת מאור התלמוד, הרב אליהו חזות, רב בית הכנסת היכל חיים ברמת אביב, הרב יעקב זוננפלד, בנו של המנוח, הרב יוסף הלוי אשר, חתנו של המנוח.
תפילת ערבית תתקיים בשעה 20.15.
המנוח היה רב בית הכנסת נווה קודש מלמעלה מ- 40 שנים.

ר’ ישראל צבי (הערשל) בלויא ז”ל

אבלים: משפחות: בלויא, בורנשטיין, וויץ, מילר, ברנד וקפל.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 14.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, קרית מאור חיים 5, כניסה ב’, צפת.
המנוח היה בנו של הרב יעקב זלמן ז”ל, חתנו של ר’ יהודה ליב דובוב שליט”א מניו יורק.

פערל פרידמאן (זילבארמאן) ז”ל

אבלים: משפחות: פרידמאן, גאלדמאן, ראטה והערמאן.
ארונה יגיע ביום ג’ ה- 13.05.14, בשעה 12.20, בטיסת אל על 002 מניו יורק.
ההלוויה תצא בשעה 17.00, מרחבת בית המדרש הגדול בקרית בעלזא ירושלים, לבית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת, ליד החיד”א. טלפון לבירורים: 052-7680208.
יושבים שבעה, בניה: ר’ פנחס ור’ אהרון, ברחוב דובר שלום 11, קומה 3, קרית בעלזא, ירושלים, טלפון 02-5389126, בנותיה: גב’ גאלדמאן, גב’ ראטה וגב’ הערמאן ישבו בביתן בארה”ב, טלפון 1718-8711475, בנה, ר’ שמשון, ישב בארץ ישראל עד יום ד’ ה- 14.05.14 בערב.
המנוחה הייתה בתו של החסיד ר’ פנחס הכהן לייטנער ז”ל, אלמנתו של ר’ יהושע פרידמאן ז”ל, מחסידי בעלזא.

ר’ יוסף עוזר ברבר ז”ל

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיים טקס הקמת מצבה ביום ג’ ה- 13.05.14, בשעה 16.30, בית עלמין סגולה פתח תקווה, חלקת חרדים בני ברק.
הסעה תצא מבני ברק בשעה 16.00. טלפון לתאום: 054-8446000.

פערל לאבל ז”ל

אבלים: משפחות: לאבל, פרידלאנדער ופראטאווין.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 10.05.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית חתנה, ר’ מרדכי פרידלאנדער, רב קרית שומרי החומות רמת שלמה, רחוב אגרות משה 9, ירושלים, בין השעות: 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב – במועד.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ יעקב דוד יהודה לאבל ז”ל מניו יורק וירושלים, בתו של ר’ אהרן לעזער ז”ל מקאשוי ופתח תקווה.

ר’ זאב דב רוזנפלד ז”ל

אבלים: משפחות: רוזנפלד, בינט, מטיאש ופעקטע.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 07.05.14, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סמטת אפרים 5, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ משה ז”ל.

ר’ זונדל קרויזר ז”ל

עדת כולל הורודנא, ההנהלה וחברי העדה אבלים ומנחמים את בניו, חברי העדה, על פטירת אביהם.
המנוח חיבר את “אור החמה” והיה חבר הנהלת כולל הורודנא שנים רבות.

בד”צ אגודת ישראל, חברי הבד”צ, המשגיחים וההנהלה מנחמים את בנו, ר’ שמעון קרויזר, מעמודי התווך של מערכת הכשרות, והמשפחה על פטירת יקירם.

יעל שביט ז”ל

אבלים: משפחות: שביט, ויסרברג, פלד וספרבר.
ההלוויה תצא ביום ו’ ה- 09.05.14, בשעה 11.30, מבית הכנסת במושב חרב לאת.
יושבים שבעה בבית משפחת שביט, רחוב מאיר יערי 6/19, תל אביב, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 21.00.

אורה, רחלי, גיא, משפחת שביט
ליבי נשבר בי
עם מות
יעל
אתכם בכאבכם, בת דודתכם, עירית

מודעת השתתפות ידיעות אחרונות 14.5.14

לרמי שביט וכל המשפחה
משתתפים בצערכם ובאבלכם הכבד
על פטירתה בטרם עת של האישה היקרה
יעל שביט
שי פרמינגר, רוני נתנזון
וכל משפחת ERN – סליקת תשלומים

מודעת השתתפות גלובס 11.5.14

לרמי שביט ולילדים: סער, אופק ונגה
משתתפים באבלכם הכבד על פטירתה בטרם עת של האם
יעל שביט ז”ל
אבי שקד וכל בית שריונית חסם

מודעת השתתפות ידיעות אחרונות 11.5.14

לרמי שביט
הילדים ובני המשפחה
אתכם באבלכם הכבד על מותה של
יעל
משפחת הדיה

מודעת השתתפות ידיעות אחרונות 13.5.14

עאמר מסלמני וחברת מסלמני גרופ בע”מ מנחמים את רמי ומשפחת שביט על פטירת יקירתם.

דירקטוריון חברת המשביר בתי כלבו מנחם את רמי שביט והילדים על מות האם והרעיה.

ראובן וסימה אבלגון, נגה קנז, ליאור פייס והחברים בחברת רוסאריו קפיטל מנחמים את רמי שביט על מות הרעיה.

אייזיק דבח, צביקה שווימר וחברת דלתא גליל תעשיות בע”מ מנחמים את רמי שביט על פטירת רעייתו.

חברת דניה קוסמטיקס מנחמת את רמי שביט ומשפחתו על מות הרעיה והאם.

קבוצת Neto מנחמת את רמי שביט ומשפחתו על מות יקירתם.

חברת 365 טכנולוגיות בע”מ, לוי כהן והעובדים מנחמים את רמי שביט והמשפחה על מות רעייתו.

קבוצת דיפלומט מנחמת את רמי והמשפחה על פטירת יקירתם.

ליאורה עופר, אבי לוי ומשה רוזנבלום מנחמים את רמי על מות רעייתו.

אבי מוסלר, ההנהלה והעובדים בחברת אמות השקעות מנחמים את רמי שביט ומשפחתו על מות האם והרעיה.

אסף בן דב וחברת המשביר לצרכן מנחמים את רבי שביט והילדים: סער, אופק ונגה על מות יקירתם.

ליאת אריאב והעובדים בחברת ליאת אריאב תקשורת מנחמים את רמי, הילדים והמשפחה על פטירת הרעיה והאם.

דגנית וירון אשל, ז’נט אמיר, כנרת ויורי גיא רון, אורלי וארז כהן, ריבי ובני כרמלי, יפה ואפרים סידון, ליאת ועמי קובו ורוחה וחנוך רוזן מנחמים את רמי, סער, אופק ונגה על פטירת יקירתם.

בלהה ברוקס וחברת ניו פארם מנחמות את רמי שביט, הילדים והמשפחה על פטירת הרעיה והאם.

יורם מוטעי וחברת קשרי תעופה מנחמים את משפחת שביט, רמי, סער, אופק ונגה על מות יקירתם.

קבוצת המשביר 365 החזקות, המנהלים והעובדים, המשביר לצרכן, ניו פארם, מועדון 365, קוסט 365, טכנולוגיות 365 וקשרי תעופה אבלים ומנחמים את משפחת שביט על פטירת יקירתם.

ניסים חסאן, המנהלים והעובדים בחברת קוסט 365 מנחמים את רמי, הילדים ומשפחת שביט על פטירת יקירתם.

אורי שוקר, המנהלים והעובדים במועדון 365 בע”מ ומועדון 365 פיננסים בע”מ מנחמים את רמי שביט, הילדים והמשפחה על פטירת הרעיה והאם.

חברת סנו מפעלי ברונוס בע”מ מנחמת את רמי שביט על מות רעייתו.

חברת FEMINA מנחמת את רמי שביט ומשפחתו על מות רעייתו.

החברים בחברת ש. שסטוביץ בע”מ מנחמים את רמי שביט והמשפחה על מות יקירתם.

יובל גביש, יור הדירקטוריון, דורון ספיר, מנכ”ל, ההנהלה והעובדים בחברת Cal מנחמים את רמי שביט ומשפחתו על מות הרעיה והאם.

זליג ירושלמי, אריק קצנגולד וחברת דארלן מנחמים את רמי, הילדים והמשפחה על מות יקירתם.

חברת לילית קוסמטיקה מנחמת את רמי שביט על מות רעייתו.

עיתון ישראל היום מנחם את רמי שביט על מות הרעיה.

החברים מחברת מקאן אריקסון מנחמים את רמי שביט ומשפחתו על מות יקירתם.

חברת Sodexo, חיים בן סימון ודניס משואל מנחמים את רמי שביט ומשפחתו על פטירת יקירתם.

חברת אלפא קוסמטיקה, ההנהלה והעובדים מנחמים את רמי שביט ומשפחתו על פטירת יקירתם.

הנהלת המרכז ללימודים אקדמיים, העובדים והסטודנטים מנחמים את רמי שביט ומשפחתו על פטירת הרעיה.

קבוצת עזריאלי בע”מ מנחמת את רמי שביט ומשפחתו על מות הרעיה.

החברים בחברת אייזנברג אליאש מנחמים את רמי שביט על פטירת יקירתו.

החברים בחברת ניקוי הגליל מנחמים את רמי שביט ומשפחתו על מות הרעיה והאם.

קבוצת אסתי לאודר מנחמת את רמי שביט ומשפחתו על מות יקירתם.

נאוה רביד, מנכ”ל, והנהלת חברת לוריאל ישראל מנחמות את רמי שביט והמשפחה על מות יקירתם.

חברת דורי מעיין גנים סחר והשקעות בע”מ מנחמת את רמי שביט ומשפחתו על מות הרעיה והאם.

חברת גזית גלוב ישראל מנחמת את רמי שביט והמשפחה על מות יקירתם.

פרופ’ מריו מיקולינסר, דיקן, בית הספר לפסיכולוגיה והמרכז הבינתחומי הרצליה מנחמים את משפחת שביט על מות יקירתם. המנוחה עבדה ביחידה ללקויות למידה והפרעות קשב.

החברה הכלכלית ירושלים מנחמת את רמי שביט ומשפחתו על מות רעייתו.

חברת דיזנגוף סנטר, משפחת פילץ ומשפחת פלטו שרון מנחמות את רמי שביט ומשפחתו על מות יקירתם.

מירי רוזנברג, ורד היבשר והעובדים בחברת מפות יגר מנחמים את רמי שביט והמשפחה על פטירת יקירתם.

עמותת רעות מנחמת את רמי שביט ומשפחתו על פטירת יקירתם.

חברת תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון (1983) בע”מ מנחמת את רמי שביט ומשפחתו על מות הרעיה והאם.

חברת רמות סוכניות ביטוח בע”מ, ההנהלה והעובדים מנחמים את רמי שביט ומשפחתו על מות יקירתם.

מפעלי ד”ר פישר מנחמים את רמי שביט והמשפחה על מות רעייתו.

חברת אחים אוזן, חברה לבנייה בע”מ, מנחמת את רמי שביט ומשפחת שביט על מות האם והרעיה.

חברת מעדני מיקי, ההנהלה והעובדים מנחמים את רמי שביט ומשפחתו על מות יקירתם.

יעקב גיטרץ, לריסה אפשטיין, אביטן משה ושמעון בויקו מנחמים את רמי שביט, הילדים והמשפחה על פטירת הרעיה והאם.

גיל גזית והנהלת קניון הזהב מנחמים את רמי שביט ומשפחתו על מות יקירתם.

חטיבת הרשתות הקמעוניות לשכת המסחר מנחמת את רמי שביט ומשפחתו על מות האם והרעיה.

משרד גולדפרב, זליגמן ושות’, השותפים והעובדים מנחמים את רמי ומשפחת שביט על מות יקירתם.

משרד Deloitte, בריטמן, אלמגור, זהר, השותפים והעובדים מנחמים את רמי ומשפחת שביט על פטירת יקירתם.

קבוצת בריל מנחמת את רמי שביט ובני ניתו על מות יקירתם.

דוד ליברמן וחברת סולתם רדד בע”מ מנחמים את רמי שביט על מות יקירתו.

חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ, ההנהלה והעובדים מנחמים את רמי שביט ומשפחתו על פטירת יקירתם.

חברת ביכורי שדה דרום מנחמת את משפחת שביט על מות יקירתם.

אורן אלימלך וצוות פרסום גל אורן BSD מנחמים את רמי שביט והמשפחה על פטירת הרעיה והאם.

בית ארצי, חברת חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע”מ, מנחמים את רמי שביט והמשפחה על פטירת הרעיה והאם.

רוני ויוסי אירני וצוות עובדי חברת אל שרד מנחמים את רמי שביט ומשפחתו על פטירת יקירתם.

דוד ומשה נביאי וחברת רונן מודל מנחמים את משפחת שביט על מות יקירתם.

סטודיו C מנחם את רמי שביט והמשפחה על מות הרעיה והאם.

חברת ליימן שליסל בע”מ מנחמת את רמי שביט ומשפחתו על פטירת הרעיה והאם.

Michael Rositan, רוברט וקבוצת IDW מנחמים את רמי שביט ומשפחת שביט על מות יקירתם.

עיתון בשבע, אורן אלימלך וצוות פרסום גל אורן מנחמים את רמי שביט והמשפחה על פטירת הרעייה ואם המשפחה.

חנה שיינא ברנט ז”ל

אבלים: משפחות: ברנט, הרשקוביץ ובורנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 05.05.14, בית עלמין הר תמיר.
יושבים שבעה בבית הוריה, רחוב מעון 15/6, ערד, טלפונים: 08-9958571, 052-7616571, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 21.00.
המנוחה הייתה אשתו של האברך ר’ שמחה בונם ברנט יבדל”א ובתו של ר’ מאיר יוסף הרשקוביץ יבדל”א מערד.

בית החסידים דגור ערד ומתפללי בית החסידים מנחמים את ר’ שמחה בונים ברנט על פטירת יקירתו.

בית החסידים דגור ירושלים והחברים מתפללי בית החסידים מנחמים את ר’ ישראל הרשקוביץ, ממתפללי בית החסידים, ואת ר’ מאיר יוסף והמשפחה  על פטירת יקירתם.

קבוצת טללים, הנציגות וההנהלה מנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.

ר’ שמעון צבי קליין ז”ל

אבלים: משפחות: קליין ולזר.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 06.05.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה ברחוב אלשיך 10, שכונת אחוה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.00, האחים והאחות ישבו במוצ”ש ה- 10.05.14, בבית משפחת לזר, רחוב הרב ורנר 9, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ יצחק אייזיק ז”ל, חתנו של ר’ שלמה גליק ז”ל.

ביילא רחל פרנקל ז”ל

אבלים: משפחות: פרנקל, גולדשטיין וארלנגר.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 03.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מנחם משיב 12 ב’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ חיים הכהן פרנקל ז”ל, בתו של ר’ פישל פוטש ז”ל.

מרגלית טולדנו ז”ל

המשפחה אבלה.
הלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 03.05.14.
יושבים שבעה בבית הרב טולידנו, רחוב יעלים 7, גבעת זאב, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ יוסף טולידנו שליט”א, בתו של האדמו”ר רבי מאיר אבו חצירא ז”ל.

גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, הרב יצחק גולדקנופף, מנהל כללי, ההנהלה, הפיקוח והעובדים מנחמים את שמחה מלכה, רכזת ומנהלת איזורית של רשת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב בגבעת זאב, ואת יוסף טולידאנו, רבה של גבעת זאב, ואת האחים: ר’ דוד, ר’ יקותיאל, ר’ רפאל ור’ ישועה ורחמים והמשפחה על פטירת יקירתם.

המשפחה מודיעה כי עם תום השבעה לפטירת יקירתם תתקיים עצרת מספד  והתעוררות ביום ה’ ה- 08.05.14, בשעה 18.30, בחצר בית המשפחה, רחוב יעלים 7, גבעת זאב, במעמד גדולי התורה והחסידות.
עלייה לקברה תתקיים ביום א’ ה- 11.05.14, בשעה 09.00, בית עלמין הר הזיתים, חלקת האדמו”ר הבבא מאיר ז”ל.

חיה גייגר ז”ל

אבלים: משפחות: גייגר, קינד, ניימן, וינמן, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 03.05.14, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אהבת שלום 24, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ מרדכי בלוך ז”ל, בתו של ר’ אביגדור אברהם ז”ל.

ר’ יחיאל מנחם מענדיל גנזלר ז”ל

אבלים: משפחות: גנזלר, קאהן, גליק ופישמן.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 02.05.14, בית עלמין שדה יהושע כפר סמיר שער תמר.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מקור ברוך 14, רמת ויז’ניץ, חיפה, עד יום ה’ ה- 08.05.14, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ אברהם הלוי ז”ל.

מערכת עיתון המודיע מנחמת את גב’ מ. גליק ומשפחתה על פטירת ראש המשפחה.
המנוח היה מחסידי סערט, ויז’ניץ.

איטא סימא מרים גולדמן ז”ל

מוסדות קהילת זוועהיל והנהלת המוסדות אבלים על פטירתה.
יושבים שבעה בבניין הישיבה, רחוב רפפורט, בית ישראל, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00, אחיה, ר’ מאיר שטרנברג, יושב בביתו, רחוב השל”ה 8, בני ברק, אחיה ר’ נחום שטרנברג, יושב בביתו בארה”ב, טלפון 1718-774-2060.
המנוחה הייתה בתו של רבי צרדכי שטרנברג ז”ל.

מרכז מוסדות זוועהיל בארץ הקודש אבלים על פטירתה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 02.05.14, בית עלמין הר הזיתים, חלקת אדמו”רי זוועהיל.

מוסדות זוועהיל ביתר עילית אבלים על פטירתה.

ישיבה לצעירים מצויינים תורת שלמה, הנהלת הישיבה, צוות הישיבה והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.

ר’ יהושע הורוביץ ז”ל האדמו”ר מדזיקוב

המשפחה וקהל חסידי דזיקוב מודיעים כי במלאות 12 שנים לפטירת יקירם יתקיים טקס הקמת מצבה ביום ו’ ה- 02.05.14, בשעה 10.00, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ מאיר ז”ל.