ר’ חיים קאהן ז”ל

אבלים: משפחות: קאהן, סלמון וגרייפמן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 26.07,14, בית עלמין יסודות.
יושבים שבעה עד יום ד’ ה- 30.07.14, בבית המנוח, רחוב ניסנבוים 42, בת ים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00, טלפונים: 03-5514799, שמחה – 052-7617754, אברהם – 058-3235389, שלמה ובן ציון – 052-7636360.
המנוח היה בנו של ר’ מרדכי ז”ל, חתנו של ר’ שמחה מאיר וינמן ז”ל, מראשי ק”ק באבוב בת ים (בית חלקיה).

חיה הרשקוביץ ז”ל

אבלים: משפחות: הרשקוביץ, פישר, בקר, שטיין, פלדמן, פסח, פריינד וגרטנר.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 22.07.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב תחכמוני 17, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ מאיר ז”ל מחסידי גור, בתו של ר’ אלתר דוד גרטנר ז”ל.

ביילא בלומה יאקאב ז”ל

אבלים: משפחות: אלבום, ניישטיין, ויינגרטן, הרשקופ, ברנשטיין ואייזנבך.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 21.07.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית אחותה, משפחת וינגרטן, רחוב גרוסברג 3, קומה ב’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ אשר יאקאב ז”ל, בתו של ר’ מרדכי אהרן הרשקופ ז”ל.

גיטל חי (טובה) פליישמן ז”ל

אבלים: בנה: ר’ יעקב צבי פליישמן, כלתה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 17.07.14, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
בנה, ר’ יעקב צבי יושב שבעה בבית המנוחה, רחוב ר’ עקיבא 14, כפר אברהם, פתח תקווה.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ משה פליישמן ז”ל ובתו של ר’ יעקב ז”ל.

רוניא שפריצר ז”ל

אבלים: בניה ובתה: משפחת שפריצר ומשפחת מליק, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 16.07.14, בית עלמין קרית שאול.
יושבים שבעה בבית המנוחה, שדרות ויזניץ 22, קומה א’, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ משה אלי ז”ל מחסידי בעלזא, בתו של ר’ צבי שטורץ ז”ל, תושבת מדינוב ובני ברק.

רבקה רחל אייזנשטיין ז”ל

אבלים: בניה, בנותיה, אחיה, אחותה, נכדיה וניניה, משפחות: אייזנשטיין, בקר, מנדלאל, ברזל, רוזנטל ולשינסקי.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 12.07.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת ברזל, רחוב יהודה המכבי 13, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00. אחיה, ר’ שבתי רוזנטל שליט”א ואחותה, מרים לשינסקי, ישבו ברחוב יהודה הנשיא 15, ברכפלד, בנה, צבי שליט”א, ישב ביום ו’ ה- 18.07.14, בביתו, רחוב שדי חמד 16, קרית ספר.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ דוב מאיר אייזנשטיין ז”ל מעורכי האנציקלופדיה התלמודית ומחבר הספר נטעי אדם, בתו של רבי יצחק רוזנטל ז”ל, מקים מדרש בני ציון.

נחמן פעלדמאן ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 11.07.14, בית עלמין זכרון מאיר – שומרי שבת, בני ברק.
יושבים שבעה ברחוב אהבת שלום 24, בני ברק, עד יום ב’ ה- 14.04.14, בשעה 13.00, ואחר כך בלונדון.
המנוח היה בנו של ר’ יוסף אריה שליט”א מלונדון, תלמיד ישיבה לצעירים אמרי חיים, שיכון ויז’ניץ.

ר’ צבי שטול ז”ל

אבלים: משפחות: שטול, סגל, אלטמן, ברינר ושטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 10.07.14, בית עלמין ירקון, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית הוריו, רחוק קהילות יעקב 38, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ נתן נטע שליט”א, ר”מ ישיבת חידושי הרי”מ.

קרית ישיבת חידושי הרי”מ, הרבנים, התלמידים והנהלת הישיבה מנחמים את ר’ נתן נטע שטול שליט”א והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה בוגר הישיבה.

ר’ דוד ציון ישכרוף ז”ל

אבלים: משפחות: ישכרוף, אייזנבאך, קויפמאן, ברוין, קטן, פשעמיש, ערליך, גרינפלעד.
ההלוויה תצא ביום ו’ ה- 11.07.14, בשעה 08.00, מבית בנו, רחוב תכלת מרדכי 5, ירושלים, לבית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בנו, ר’ הערשל, רחוב תכלת מרדכי 5, קומה ג’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 19.00, מעריב במועד.
המנוח היה תושב לונדון, בנו של ר’ ראובן ז”ל, חתנו של ר’ אברהם שלמה קובלסקי ז”ל, שו”ב העיר ציריך.

ר’ מרדכי שמעון זיכרמן ז”ל

אבלים: משפחות: זיכרמן, הורביץ, קופרשטיין, רוזנפלד, רינגל, מילר וברגר.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 04.07.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דובר שלום 1, קרית בעלזא, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.30.
המנוח היה מחסידי בעלזא, בנו של ר’ ברוך כלב ז”ל, חתנו של ר’ שלמה הלוי קליין ז”ל.

שושנה וקספרס ז”ל

אבלים: משפחות: וקספרס, הורוביץ, פולק, נבירובסקי, ברנשטיין ואברהם.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 04.07.14, בית עלמין קרית שאול תל אביב.
יושבים שבעה בבית בנה, ר’ יהושע, רחוב פרדו 10, בני ברק. בתה, גב’ הורוביץ, תשב בביתה, רחוב מעינה של תורה 1, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ר’ יעקב ז”ל, אלמנתו של ר’ חיים ז”ל מחסידי בעלזא, תושבת בני ברק ובת ים.

ר’ חיים מאיר לינשה ז”ל

אבלים: משפחות: לינשה, גנזלר, וצלר, קניג, נוימן, גפנר, רבינוביץ וקאופמן.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 04.07.14, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב יצחק ניסים 23, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ יהודה לייב הלוי לינשה יבדל”א, חתנו של ר’ מאיר יהודה פדר שליט”א.

תלמוד תורה תפארת מרדכי נדבורנה, הנהלת המוסדות, המלמדים והתלמידים אבלים על פטירתו.
המנוח היה מחנך בתלמוד התורה.

ר’ משה רוזנוסר ז”ל

אבלים: משפחות: רוזנוסר, רובינשטיין ובורזיקובסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 02.07.14, בית עלמין כפר סמיר חיפה.
המנוח היה תושב לודז’ וחיפה, בנו של ר’ יהודה לייב ז”ל ומחסידי גור.

ר’ שמחה בונם פרוידיגר ז”ל

אבלים: משפחות: פרוידיגר, שולזינגר, יונגרמן, אלישיב, לוז, הנכדים והנינים.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 30.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת יונגרמן, רחוב נועם אלימלך 11 א’, בני ברק. בתו גב’ אלישיב, תשב ביום ו’ ובמוצ”ש ה- 04-05.07.14 בביתה, רחוב הרשלר 4, רמת שלמה, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.15, מנחה – 19.00, ערבית – 20.30.
המנוח היה בנו של ר’ פנחס דוד ז”ל.

ר’ משולם זישא גרליץ ז”ל

אבלים: משפחות: גרליץ, ברלינר, אייזנברג, הגר, קוזלובסקי ומייזלס.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 30.06.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רח’ רבי יוחנן מזרחי 6, שכונת בית ישראל, ירושלים, אחותו, גב’ קוזלובסקי יושבת בביתה, רחוב הר סיני 12, בני ברק, בנו ר’ אלימלך, יישב ביום ו’ ה- 04.07.14 ובמוצ”ש ה- 05.07.14, בביתו, רחוב מיכה 7, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ אברהם יעקב ז”ל, חתנו של ר’ אהרן ויינטרויב ז”ל, תושב ירושלים ומחסידי סטריקוב.

אייל יפרח, גיל-עד שער ונפתלי פרנקל ז”ל Eyal Yifrach, Gilad Shaar, Naftali Frankel z”l

הסתדרות הנוער העובד והלומד ותנועת דרור ישראל על חבריה, מדריכיה וחניכיה
המומים וכואבים על הרצח הנפשע של שלושת הבנים שבוצע ע”י בני בליעל
אייל, גיל-עד ונפתלי ז”ל
ליבנו עם בני המשפחות ועם שותפינו מתנועות בני עקיבא ועזרא
יהי זכרם ברוך

מודעת השתתפות ידיעות אחרונות 2.7.14

חברת אינטל מנחמת את ישי פרנקל, דודו של נפתלי פרנקל, ומשפחתו יוני יפרח, דודו של אייל יפרח ומשפחתו ומשפחתו של גיל-עד שער על פטירת יקיריהם.

ראש הממשלה, ממשלת ישראל והעם בישראל אבלים ומנחמים את המשפחות על הירצח יקיריהם בידי מחבלים.

התנועה הקיבוצית ואיתן ברושי, מנכ”ל, מנחמים את משפחות שער, פרנקל ויפרח על פטירת הבנים.

ראשי המועצות האזוריות, שמואל ריפמן, יו”ר מרכז המועצות האזוריות, אבלים ומנחמים את משפחות הנרצחים.

הנהלת מגדל חברת לביטוח והעובדים מנחמים את משפחות יפרח, שער ופרנקל על מות בניהם.

הקונגרס היהודי העולמי, רונלד לאודר, נשיא ורוברט זינגר, מנכ”ל עולמי, אבלים ומנחמים את המשפחות על פטירת יקיריהם.

World Jewish Congress, Ronald S. Lauder, President, Robert Singer, Chief Executive Officer mourn and extend their condolences to the families upon the murder of their sons.

הנהלת מכללת אוהלו, המרצים, העובדים ואגודת הסטודנטים מנחמים את משפחות שער, פרנק ויפרח על מות יקיריהם.

ישיבת שבי חברון אבלה ומנחמת את המשפחות על הירצח יקיריהם.
אייל יפרח היה תלמיד בישיבה.

The Israeli Jewish Congress (NPO) and Jewish leaders from across Europe extend their condolences to the families.

עיריית אלעד, רבני העיר ראש העיר, מ”מ ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי העירייה והתושבים אבלים ומנחמים את המשפחות על הירצח יקיריהם.
אייל יפרח היה תושב העיר ותלמיד ישיבת שבי חברון, גיל-עד שער ונפתלי פרנקל היו תלמידי ישיבת מקור חיים.

היישוב נוף איילון אבל ומנחם את המשפחות על הירצח יקיריהם.

בנק פועלי אגודת ישראל, ההנהלה, המנהלים והעובדים בסניף כנפי נשרים אבלים ומנחמים את המשפחות והרבנים והתלמידים בישיבת מקור חיים על מות יקיריהם.

מפלגת הבית היהודי אבלה על הירצחם.

איגוד הישיבות הגדולות אבל ומנחם את המשפחות על הירצח יקיריהם.

המשפחות מודיעות כי האזכרה שאמורה הייתה להתקיים ביום א’ ה- 06.07.14, בבית הכנסת הגדול, נדחתה.

Midreshet Nishmat, the Board, staff, students, alumnae and yoatzot halacha extend their condolences to the families and pray for the safety of our soldiers.

מדרשת נשמת, הצוות, התלמידות, הבוגרות ויועצות ההלכה אבלות ומנחמות את המשפחות על מות יקיריהן ומתפללות לשלום החיילים.

הסתדרות המורים בישראל, יוסף וסרמן, מזכ”ל, גד עידי, מ”מ מזכ”ל ויו”ר עו”ה בחמד מנחמים את המשפחות במלאות שלושים לרצח יקיריהם.
המנוחים היו תלמידי מוסדות החינוך ממ”ד.

Midreshet Nishmat calls on all women and girls to join in Torah learning on the Shloshim of their murder, Wednesday, 30/07/14.

יטל כהנא ז”ל

אבלים: משפחות: הברפלד, שטיינמץ, ווייס, יאקאב, נכדיה, ניניה והמשפחה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 29.06.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אליהו הנביא 9, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ר’ אברהם קליין ז”ל מבודפסט, אלמנתו של ר’ שלמה שמואל זנביל ז”ל.

פריידא זילבר ז”ל

אבלים: משפחות: זילבר, כץ, קרויזר, פלר, נכדיה, ניניה והמשפחה.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 28.06.14, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב דמשק אליעזר 5, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של ר’ מרדכי רוזנר ז”ל, אלמנתו של ר’ אשר אנשל ז”ל.

פרידא (עליזה) רוזנפלד ז”ל

אבלים: משפחות: רוזנפלד, וינהויז, מנצר, אפשטיין, גולדשטיין, כוכב לב, רוטנברג, אחיה ואחיותיה: משפחות: צייטלין, גרינבוים והמרמן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 28.06.14, בית עלמין סגולה, חלקת ספינקא, פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית בתה, רחוב יהודה הנשיא 60, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. בנה, בתה ואחיה מירושלים ישבו ביום ו’ ה- 04.07.14, בבית המנוחה, רחוב בינת יששכר 2, קרית בעלזא, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ אליעזר רוזנפלד ז”ל, בתו של ר’ יחיאל צייטלין ז”ל.

רבקה כהן רות ז”ל

אבלים: משפחות: כהן, ווייס, קליין, קורץ, כהן-ססובר, כהנא ופרטר.
ההתוויה התקיימה ביום ב’ ה- 30.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנה, ר’ שמואל דוד שליט”א, רחוב רבנו גרשום 24, ירושלים, הבנות גב’ קורץ וגב’ כהנא ישבו בשדרות ויז’ניץ 4, בני ברק, הגב’ ווייס תשב ביום ו’ ובמוצ”ש ה- 04-05.07.14 בבני ברק.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 19.30 וערבית במועד.
המנוחה הייתה בתו של ר’ מאיר חיים מילר ז”ל, אלמנו של ר’ שלום כהן ז”ל.

הרבנית טויבא הדסה רוזנר ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 27.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ברחוב בראנד 6, הר נוף, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00, טלפון: 057-3115474.
המנוחה הייתה בתו של ר’ דוב בעריש ז”ל, אשתו של הרב אליעזר רוזנר שליט”א.

ר’ אלעזר מרדכי גלבשטיין ז”ל

הנהלתאבלים: משפחות: גלבשטיין, פינקוביץ, שטיינברגר ואינהורן.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 26.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב איתמר בן אב”י 9, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 21.30.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה מחסידי חב”ד, בנו של ר’ משה מנחם מנדל ז”ל, חתנו של ד”ר יצחק דב ברנר ז”ל.

חברה קדישא הראשית והכללית ירושלים, ההנהלה, החברים והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה בנו של ר’ משה מנחם מנדל ז”ל, מנהל החברה קדישא לשעבר.

חברה קדישא גחש”א קהילת ירושלים, ר’ אריה אלתר, יו”ר ההנהלה, ר’ חנניה שחור, מנכ”ל, אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים, אלחנן גלט, יו”ר, הלל הורוביץ, מנהל, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח ניהל את חברה קדישא הראשית והכללית ירושלים והיה חבר הנהלת מועצת בתי העלמין.

חברות הקדישא הגדולות בישראל, אברהם מנלה, יו”ר מנכ”ל חברה קדישא תל אביב, עו”ד זאב רוזנברג, מנכ”ל, מרדכי אלבוים, מנכ”ל חברה קדישא כפר סבא, עקיבא וויץ, מנכ”ל חברה קדישא חיפה, יצחק פלח, מנכ”ל חברה קדישא הרצליה, יוסף גרשון, מנכ”ל חברה קדישא חדרה, ברוך פולק, מנכ”ל חברה קדישא רחובות, חנניה שחור, מנכ”ל חברה קדישא קהילת ירושלים, יניב לוי, מנכ”ל חברה קדישא תל מונד, ישראל הורביץ, מנכ”ל חברה קדישא ראשון לציון, יהודה פורת, מנכ”ל חברה קדישא פתח תקווה, שלמה שיטגליץ, מנכ”ל חברה קדישא נתניה, אורית מסמי, מזכירה, אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

ארגון מגן דוד אדום וארגון נוער מד”א, ההנהלה, העובדים והמתנדבים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח היה יו”ר ארגון נוער מד”א וחבר הוועד הפועל של מגן דוד אדום לשעבר.

הנהלת חברה קדישא גחש”א חסידים מנחמת את ר’ יצחק ומשפחתו על פטירת יקירם.

רחל לאה קליין ז”ל

אבלים: משפחות: קליין, ויטריאול, הברפלד, קאליש ומילר.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 25.06.14, בית עלמין קרית אתא הישן.
יושבים שבעה בבית המנוחה, שדרות המגינים 14, קרית אתא. אחותה, גב’ מילר, תשב בביתה, רחוב שטרסר 7, בני ברק, בין השעות 11.00 – 13.30, 17.30 – 20.30. בתה, גב’ קאליש, תשב במוצ”ש וביום א’ ה- 28-29.06.14, בביתה, רחוב דברי חיים 9, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של ר’ ישראל מנחם וייס ז”ל מקאשוי, אלמנתו של ר’ צבי אלימלך הלוי ז”ל מקאשוי וקרית אתא.

ר’ אברהם בן ציון פרידמן ז”ל

אבלים: משפחות: פרידמן, נאה, פרל ונוסנצוויג.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 22.06.14, בית עלמין נתניה, חלקת ק”ק צאנז.
יושבים שבעה בבית המנוח, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה גדולה – 13.30, מנחה – 19.20, מעריב – 20.30.
המנוח היה בנו של ר’ לוי יצחק ז”ל יליד קלויזנבורג, תושב באר שבע ובני ברק.

שרה ספרא ז”ל

אבלים: משפחות: ספרא, נענה,  מרק, חשין והויזמן.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 23.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב גבעת שאול 13, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ מנחם מנדל ספרא ז”ל, בתו של ר’ יצחק יוסף מרק ז”ל, גבאי בית הכנסת פרושים בתי ורשא.

הרב רפאל שטיינהרטר ז”ל

אבלים: משפחות: שטיינהרטר, קרישבסקי, ברזילי וברנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 22.06.14, בית עלמין חיפה הישן שער תמר.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב פבזנר 45, חיפה. האחים הרב יעקב והרב יששכר והאחות, הרבנית ברנשטיין יישבו בימים ד’- ו’, ה- 25-27.06.14, ברחוב רוזנהיים 6, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.30 – 20.30.
המנוח היה בנו של ר’ שלמה שטיינהרטר ז”ל מבני ברק וחתנו של ר’ מנחם גרוס ז”ל מחיפה.

ר’ מרדכי אברהם לוי ז”ל

אבלים: משפחות: לוי וברוינר.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 22.06.14, בית עלמין טבריה הישן.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבינו תם 31, רובע ט’, אשדוד. בנו, ר’ מאיר דב, ישב ביום ד’ ה- 25.06.14, בביתו, קרית הרי”ם לוין.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 07.30, ערבית – במועד.
המנוח היה בנו של ר’ מאיר דב ז”ל, חסיד גור, תושב פולין, ניו יורק ואשדוד.

בית החסידים ע”ש רוטה, לומדי השיעורים והמתפללים מנחמים את ר’ אפרים לוי שליט”א, מייסד וגבאי בית החסידים, ר’ מאיר דב שליט”א והמשפחה על פטירת יקירם.

הרב זאב נחום שלזינגר ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 22.06.14, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז’.
האחיות, צפורה פישהוף ושושנה אייזנר ישבו שבעה ברחוב בית שמאי 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה תושב ניו יורק, ארה”ב, בנו של ר’ דוד ז”ל, נכדו של הרב יעקב רוזנהיים ז”ל, חבר הוועד הפועל של אגודת ישראל בארה”ב.

גאלדא וינד ז”ל

במלאות שנה לפטירתה התקיימה הקמת מצבה ביום ג’ ה- 17.06.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
המנוחה הייתה אשתו של אליהו שמואל וינד שליט”א, דומ”ז קהל מחזיקי הדת ובתו של ר’ משה גרינבוים ז”ל.

שרה ישכרוף ז”ל

אבלים: משפחות: ישכרוף, אייזנבך, קופמאן, ברוין, קטן, פשעמיש, ערליך, גרינפעלד, מוסבכר, בורנשטיין וקובלסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 17.06.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בנה, ר’ הערשל שליט”א, רחוב תכלת מרדכי 5, קומה ג’, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ דוד ציון ישכרוף שליט”א מלונדון, בתו של ר’ אברהם שלמה קובלסקי ז”ל, שו”ב העיר ציריך.

הרבנית חיה אסתר שיר ז”ל

אבלים: משפחות: שיר, מינקה וגולדשטיין, הנכדים והנינים.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 15.06.14, בית עלמין סנהדריה ירושלים.
יושבים שבעה בימים א’- ד’ ה- 15-18.06.14, בבית הרב אהרן יוסף שיר, רחוב חפץ חיים 2, ירושלים, בימים ה’-ו’ – 19-20.06.14, הרב חיים אריה שיר ישב ברחוב רבי עקיבא 26, קרית ספר, הרב נחום שיר ישב ברחוב טולידנו 4, נתניה, גב’ מינקה תשב ברחוב חזון איש 3, בני ברק וגב’ גולדשטיין תשב בישוב מיצר, גוש עציון.
המנוחה הייתה בתו של הרב שמעון לוי ז”ל, אלמנתו של הרב יעקב פנחס שיר ז”ל, רב העיר כפר סבא.

רחל טייטעלבוים ז”ל

מוסדות חוסט, מתפללי בית המדרש בית אהרן משה ירושלים, קהל חסידי חוסט עמנואל, קהל חסידי חוסט ראשון לציון ומוסדות חוסט בית שמש אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.
יושבים שבעה עד יום ד’ ה- 18.06.14, בבית המדרש, רחוב אלמושנינו 5, רמת שלמה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.

ר’ ישראל דייטש ז”ל

אבלים: משפחות: דייטש, גרוב וברוינר.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 15.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית הוריו, רחוב הצבעוני 10, רובע ח’, אשדוד.
המנוח היה בנו של רבי אברהם פנחס שליט”א, חתנו של ר’ אברהם מרדכי שוירץ שליט”א, חסיד גור.

בני החבורה אבלים ומנחמים את אביו, המחנך ר’ אברהם פינחס, והמשפחה על פטירת יקירם.

בית החסידים דגור שיח יצחק ומתפללי בית החסידים אבלים ומנחמים את בנו ר’ אברהם פנחס והמשפחה על פטירת יקירם.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את אמו, אחיותיו בוגרות ותלמידות הסמינר על פטירת יקירם.

ר’ נפתלי יוסף רוזמרין ז”ל

אבלים: משפחות: רוזמרין, מרקוביץ וורדיגר.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 11.06.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מלכי ישראל 73, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה מחסידי גור, בנו של ר’ אברהם יהודה לייב ז”ל, חתנו של ר’ יהונתן זילברברג ז”ל.

תלמוד תורה תולדות ישכר ד’מאשאלו ארה”ב, המלמדים, המחנכים ומאיר ווארך בשם הנהלת הישיבה מנחמים את רבי ברוך שרגא רוזמרין, המנהל הרוחני של הישיבה על פטירת אביו.

ר’ בנימין מרדכי אלטשולר ז”ל

אבלים: משפחות: אלטשולר, פרקל, שוירץ, וייס ופרידמן.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 12.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
המנוח היה מחסידי גור ברוקלין, ניו יורק, בן של ר’ יהודה ז”ל, חתנו של ר’ שמאול יוסף גרינבוים ז”ל.