ד”ר יוסף קלינמן ז”ל

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירם תתקיים עליה לקברו ביום ב’ ה- 17.11.14, בשעה 15.45, בית עלמין הר המנוחות, גוש ל”ה, חלקה ד’, הר תמיר.
לאחר מכן תתקיים התכנסות בבית הכנסת “תהילה”, רחוב ארזי הבירה 50, ירושלים. בשעה 18.00 – תפילת ערבית, בשעה 18.15 – ערב לימוד ודברים לזכרו.

גאולה גשייד ז”ל

אבלים: משפחות: גשייד, רויטנבארג ומנדלבוים.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 11.11.14, בית עלמין נציבי פוניבז’.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב על שם טוב 10, בני ברק, בין השעות 09.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של ר’ בנימין דוד גוטסגנדה ז”ל, אלמנתו של ר’ נחמן ז”ל.

הרב שמואל רוזנפלד ז”ל

מוסדות דחסידי דאראג אבלים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 12.11.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חבקוק 15, קומה א’, בני ברק, בין השעות 11.00 – 13.00, 17.30 – 22.00, עד יום ג’ ה- 18.11.14, טלפון 052-7106586. הבת, מרת קניגסברג יושבת אחר הצהריים בלבד, טלפון 058-3269009
המנוח היה בנו של הרב מרדכי אברהם ז”ל, חתנו של ר’ יהושע פרענקל ז”ל, תושב דאראג, מאקווא וירושלים.

עירית בני ברק, הרב חנוך זייברט, ראש העיר, מ”מ ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי מועצת העירייה אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה מחסידי בעלז.

מכון שבילים, ההנהלה וההורים, תלמוד תורה תפארת בנים, ההנהלה וההורים מנחמים את ר’ שלום רוזנפלד, יו”ר מכון שלבים, על פטירת אחיו.

תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל, המרכז הארצי בארץ ישראל ואגודת ישראל בני ברק מנחמים את המשפחה וחסידי דאראג על פטירת יקירם.

ר’ אהרן אריה ברלינר ז”ל

אבלים: משפחות: ברלינר, מנצ’יק, קופרמן, גינזבורג ואברמוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 09.11.14, בית עלמין קרית שאול, תל אביב.
יושבים שבעה בבית הוריו, רחוב דונלו 7, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח היה מחסידי גור וגבאי בית החסידים דגור ברחוב אברבנל, בנו של ר’ בנימין יצחק שליט”א, חתנו של ר’ צבי יוסף באטום שליט”א.

זק”א מחוז תל אביב, הרב יעקב רוז’ה, רב זק”א תל אביב, חיים נוגלבלט, מפקד זק”א וצבי חסיד, מנכ”ל, רבני היחידה, ראשי היחידה והמתנדבים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

חברת קליעה למטרה, ישראל קלוגמן וצוות המשרד מנחמים את ר’ יוסף ברלינר, סמנכ”ל החברה והמשפחה על פטירת יקירם.

בית החסידים דגור אברבנאל פרדס כץ, החברים, המתפללים, הרב יצחק שלמה פייגנבוים, רב בית החסידים והרב נתן ברקוביץ, מג”ש בית החסידים, אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה גבאי ומייסד בית החסידים.

החברים מנחמים את ר’ ישראל יהושע ברלינר והמשפחה על פטירת יקירם.

דוד אדרי, מנהל מותג אומן, מנחם את ר’ יוסף ברלינר, סמנכ”ל חברת קליעה למטרה, על פטירת אחיו.

עיתון המודיע ואגף השיווק מנחמים את ר’ יוסף ברלינר, סמנכ”ל חברת קליעה למטרה על פטירת אחיו.

חברת צרכנית הלבשה, סניף בני ברק וסניף בית שמש מנחמים את ר’ יוסף ברלינר, סמנכ”ל חברת קליעה למטרה והמשפחה על פטירת יקירם.

בית אברהם חיפה, הרבנים, התלמידים וההנהלה מנחמים את ר’ בנימין יצחק ברלינר והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה בוגר ישיבת בית אברהם.

חברה קדישא גחש”א מחוז תל אביב יפו, עו”ד יעקב שינברג, יו”ר, אברהם מנלה, המנהל הכללי, ההנהלה והעובדים מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו עליה לקברו והקמת מצבה ביום ב’ ה- 08.12.14, בשעה 10.00, בית עלמין קרית שאול תל אביב. נפגשים בחניה.

אהובה ליבא דבורה ברנשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: ברנשטיין, רייזנר, לוסטיג, לוין, זייבלד, הולצמן, שפיצר, אייכנשטיין ופרל.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 06.11.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב בירנבוים 5, פינת רחוב דוד ילין 10, שכונת זכרון משה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה היתה אשתו של ר’ ישראל ברנשטיין שליט”א, בתו של ר’ משה יהודה לייב אייכנשטיין ז”ל משערי חסד.

מרדכי הלוי אורזל ז”ל

אבלים: משפחות: אורזל ורכניצר.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 08.11.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
בניו: ר’ חיים אלעזר ור’ אברהם יושבים שבעה ברחוב הרב שך 12, בני ברק; בנו: ר’ אברהם ישב בבתו, רחוב גשר החיים 12, ירושלים ביום ב’ ה- 10.11.14; אחיו: הרב ר’ שמעון אורזל , ישב במלון רמת תמיר, חדר 324; בנו: הרב ר’ עקיבא, ישב בארה”ב, עד יום ה’ ה- 13.11.14, טלפון 7184350895; בתו, מרת רכניצר, תשב ברחוב הרב שך 12, בני ברק, בימים ג’-ד’ ה- 10-12.11.14, טלפון: 052-7661453.
המנוח היה בנו של ר’ עקיבא ז”ל, תושב בענדין, ניו יארק ובני ברק.

ר’ שמואל רפאל רייך ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 09.11.14, בית עלמין שיכון וותיקים, נתניה.
יושבים שבעה בבית משפחת רייך, רחוב רבי עקיבא 23, קרית צאנז, נתניה.
המנוח היה בנו של ר’ יחזקאל רייך ז”ל, מחסידי צאנז, תושב ירושלים וקרית צאנז, נתניה.

קבוצת אימג’סטור מערכות בע”מ, הנהלת החברה והעובדים מנחמים את בן ציון, משה ואפריים, מנהלי החברה, על פטירת אביהם.

שלום אהרון בעדני ז”ל

ראש הממשלה, ממשלת ישראל והעם בישראל אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח נפצע בפיגוע דריסה בירושלים ונפטר מפצעיו.

עיריית ירושלים, ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, חברי הנהלת העיר, המועצה, עובדי העירייה והתושבים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח נרצח בידי בן עוולה.

הרבנית לאה אסתר צ’ולק ז”ל

ארגון עזר מציון מודיע כי במלאות שנה לפטירתה תתקיים התכנסות של ידידותיה ומוקירות זכרה במוצאי שבת ה- 08.11.14, בשעה 20.00, במרכז הפיס הקהילתי, רמת אלחנן, בני ברק.
ישאו דברים: רבי אריה לייב שפירא, משגיח ישיבת פוניבז’ לצעירים, הרב חנניה צ’ולק, הרבנית מנוחה לוי והרבנית מלכה ברונפמן.
עלייה לקברה תתקיים ביום א’ ה- 09.11.14, בשעה 16.00, בית עלמין פוניבז’, בני ברק.

רבי שלמה שלוש ז”ל

בית הדין הרבני האזורי חיפה, הדיינים, העובדים, המזכיר הראשי וסגנו אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ראש אבות בתי הדין והרב הראשי לחיפה.

עיריית חיפה, יונה יהב, ראש העיר, סגניו וחברי מועצת העיר אבלים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 05.11.14.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב גאולה 46,חיפה.

שרה פרנקנטהל ז”ל

אבלים: משפחות: פרנקנטהל ומנלה, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 05.11.14, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית בתה, משפ’ מנלה, רחוב הקבלן 63/2, הר נוף, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ יואל ז”ל, בתו של ר’ יהודה הלוי קמינר ז”ל, ניצולת שואה, ילידת פולין, תושבת ירושלים.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, מ”מ ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי מועצת העירייה, העובדים והתושבים מנחמים את רבי יששכר פרנקנטהל, ראש העיר האחד עשר של בני ברק, והמשפחה על פטירת האם.

בית החסידים דגור “בית ישראל חיים”, וועד קרן הבניין, הגבאים והמתפלים מנחמים את ר’ ישכר פרנקנטהל, על פטירת אמו.

רבי משה הרשטיק ז”ל

אבלים: בניו וחתניו, משפחות: הרשטיק, רוזנברג, קסטלניץ, קיפר ושנק.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 02.11.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בורוכוב 35, תל אביב, עד יום א’ ה- 09.11.14, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה וערבית במועד.
המנוח היה בנו של ר’ מרדכי הרשטיק ז”ל, חתנו של ר’ אשר פריינד ז”ל.

בית הכנסת המרכזי נחלת אבות, כולל אברכים צורטקוב זלטפול אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה רב שכונה במרכז תל אביב ומרבני לב תל אביב.

רבי דוד משה לוי ז”ל

ישיבת חכמי לובלין, הנהלת הישיבה וגבאי בית המדרש מודיעים כי במלאות שבעה למותו תתקיים התכנסות לשמיעת דברי הספד והתעוררות ביום ב’ ה- 03.11.14, בשעה 19.30, בהיכל בית המדרש הגדול, רחוב דסלר 17, בני ברק.
ישאו דברים: הרב שמואל מאיר גלבר, הרב אברהם יעקב איצקוביץ, מרן האדמו”ר ממעליץ, הרב אהרן טויסיג.

המשפחה מודיעה כי עלייה לקבר יקירם והקמת מצבה התקיימו ביום א’ ה- 07.12.14, בית עלמין סגולה, חלקת חרדי בני ברק.
המנוח היה ר”מ ישיבת חכמי לובלין בבני ברק.

דוד דוב גרוס ז”ל

אבלים: משפחות: גרוס, וייס, כהנא, צין, גפנר, ברקוביץ, ציטרין והירש.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 01.11.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ו’ ה- 07.11.14, בבית הוריו, שדרות ויז’ניץ 6, קרית ויז’ניץ, בני ברק, משפחת גרוס תשב ביום ג’ ה- 04.11.14, בבית המנוח בירושלים, רחוב אדוניהו הכהן 33, פינת בר אילן, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה מחסידי ויז’ניץ בירושלים, בנו של ר’ בנימין שליט”א מקרית ויז’ניץ, בני ברק, חתו של ר’ מרדכי דרברמדיקר שליט”א מירושלים.

ר’ פנחס הלוי רוזנשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: רוזנשטיין, רבינוביץ, ברנדווין, הלפרין וכהן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 01.11.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 7 א’, בני ברק, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.00 – 22.00. אחותו, פרידה כהן, יושבת בבית בנה, סנהדריה מורחבת 129/8, ירושלים.
המנוח היה מחסידי סלונים, בנו של ר’ חיים מרדכי הלוי ז”ל, חתנו של ר’ מאיר שלום רבינוביץ ז”ל, נצר לרבי משה מברדיטשוב ז”ל.

מרכז החינוך העצמאי, תלמוד תורה ר’ עקיבא מרכז, הרב ב.א. פרוכטר, מנהל תלמוד התורה, הרבנים והתלמידים מנחמים את משפחת רוזנשטיין על פטירת יקירם.
המנוח היה מנהל לשעבר של תלמוד התורה.

רבי יעקב יוסף מרדכי גודלבסקי ז”ל

אבלים: משפחות: גודלבסקי, דוידוביץ, בנעט, לפקוביץ ודייטש.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 30.10.14, בית עלמין פוניבז’, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סורוצקין 6, בני ברק.
המנוח היה רב ומנהל מוסדות קרן הילד בנות בני ברק, יליד שנחאי ותושב ברוקלין ובני ברק.

רבי שלום משולם וויינברגר ז”ל

אבלים: משפחות: ויינברגר, הורביץ, ברזובסקי, בידרמן, זלמנוביץ ובראנדער.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 29.10.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת הרבנים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אליעזרוב 7, גוש 80, ירושלים, בין השעות 10.30 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה גאב”ד טשאבא.

בית המדרש עטרת שמואל טשאבא, המתפללים, הרבנים, התלמידים, הגבאים ואברכי הכולל עטרת שמואל אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

בית המדרש עטרת שמואל טשאבא, המתפללים, הרבנים, התלמידים, המשפחה ואברכי הכולל מודיעים כי בתום השבעה לפטירת יקירם יתקיימו עלייה לקברו והקמת מצבה ביום ג’ ה- 03.11.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת הרבנים.

רבי יהודה מאיר ב”ר יעקב שמעשון ומרגלא שפירא ז”ל

לומדי הדף היומי מודיעים כי במלאות 81 שנים לפטירת מייסד ישיבת חכמי לובלין ומחולל רעיון הדף היומי יתקיימו לימוד משניות ואמירת קדיש לעילוי נשמתו, ביום ו’ ה- 31.10.14.
יאמר קדיש גם על זוגתו, מלכה טאבה ב”ר יעקב דוד ז”ל.
המנוח טמון בבית עלמין הר המנוחות בירושלים.

רבקה פיירוורגר ז”ל

אבלים: משפחות: פרוכטר וגליק, הנכדים, הנינים ובני הנינים.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 28.10.14, בית עלמין רחובות, חלקי שומרי שבת.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת פרוכטר, רחוב עזרא 30, קומה ב’, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ נטע ז”ל, בתו של ר’ אליעזר ברקוביץ ז”ל שנספה בשואה.

קרן ימימה מוסקרה בררה ז”ל

ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, חברי הנהלת העיר, המועצה, עובדי העירייה ותושבי העיר ירושלים אבלים ומנחמים את המשפחה על רצח יקירתם בידי בן עוולה.

ראש הממשלה, ממשלת ישראל והעם בישראל אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירתם.
המנוחה נפצעה בפיגוע דריסה בירושלים ונפטרה מפצעיה.

הרבנית חיה ביילא לייפער מקאליש ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 27.10.14, בשעה 14.00 מרחבת בית המדרש הגדול בקרית קרעטשעניף ברחובות ותתקיים בבית עלמין רחובות, חלקת קרעטשניף, על ידי אוהל אביה.
מרן אדמו”ר קרית קרעטשניף רחובות ואחיו מרן אדמו”ר מקרית גת יישבו שבעה בין השעות 18.00 – 21.30 ובמוצ”ש 20.00 – 22.30. הרבנית מאסאסוב תשב בבית מרן אדמו”ר כל היום.

מוסדות קרעטשניף בישראל אבלים על פטירתה.
המנוחה הייתה אשתו של רבי מרדכי לייפער מקאליש שליט”א.

פסיה מרים נוגלבלט ז”ל

אבלים: משפחות: נוגלבלט, רוזנווסר, דויטש, פרידמן, פשדנובק ודייטש.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 26.10.14, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רשב”י 10, אשדוד.
המנוחה הייתה בתו של ר’ יעקב לייב ז”ל, אלמנתו של ר’ בנימין שמואל נוגלבלט ז”ל.

זק”א מחוז תל אביב, הרב יעקב רוז’ה, רב זק”א תל אביב, הרב אלעזר גפני, יו”ר וצבי חסיד, מנכ”ל, רבני היחידה, ראשי היחידה והמתנדבים מנחמים את ר’ חיים נוגלבלט, מפקד זק”א תל אביב על פטירת אמו.

חברת קדישא גחש”א תל אביב והמחוז, עו”ד יעקב שיינברג, יו”ר, אברהם מנלה, המנהל הכללי, ההנהלה והעובדים מנחמים את ר’ חיים נוגלבלט, חבר הנהלת החברה קדישא ומנהל זק”א תל אביב והמשפחה על פטירת אמו.

פייגא מינדה ברייטשטיין ז”ל

המשפחה אבלה.
פרטים על מועד ההלוויה בטלפונים: 052-7610101, 052-7119585.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ אברהם שליט”א מתל אביב, בתו של ר’ יחזקאל רוזמרין ז”ל.

אבלים: משפחות: ברייטשטיין, פרידמן, בניש, רוזנבוים, רוזמרין, שטרן, וינגרטן וקמיונקה.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 27.10.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב נחמני 45 א’, תל אביב. האחיות: שטרן, וינגרטן וקמיונקה ישבו ביום ה’ ה- 30.10.14, ברחוב מיכאל 25, חיפה.
המנוחה הייתה תושבת תל אביב.

רבי יצחק דוד סגל ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 26.10.14, בית עלמין פוניבז’, בני ברק.
יושבים שבעה ברחוב רבי עקיבא 139, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00, אחיו, רבי צבי אריה, ישב בבית האבלים ביום ג’ ה- 28.10.14, בין השעות 10.00 – 12.00.
המנוח היה ראש ישיבת היכל אברהם אלימלך (קרלין).

חנה מנוחה ברסלר ז”ל

אבלים: משפחות: ברסלר, פישר, כץ, קורניק, ויצמן, יוסטמן, רוגוזינסקי ורוזנצוייג.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 25.10.14, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רמב”ם 17, בני ברק, אחיה, ר’ מאיר יוסף ויצמן, ישב מיום ה’ ה- 30.10.14, אחה”צ בביתו, רחוב דון יוסף נשיא 1, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של רבי אברהם יצחק ויצמן ז”ל.

שרת המשפטים, נשיא בית הדין הרבני הגדול, נשיא מועצת הרב הראשי לישראל, הדיינים, מנהלת בתי הדין הרבניים ועובדי בתי הדין מנחמים את יהודה ברסלר, עובד בית הדין הרבני באר שבע, על פטירת אמו.

הרבנית חסידה פרומט חדש ז”ל

אבלים: משפחות: חדש, סומפולינסקי, גולדשטוף, פינקל ונבנצל.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 25.10.14.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב בית ישראל 5 (ליד הישיבה), בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.30. אחיה, רבי אריה פינקל, ישב בשעות הבוקר בביתו, רחוב אבינדב 9 ואחר הצהריים בבית המנוחה.
המנוחה הייתה אשתו של רבי אהרן דוד שליט”א, בתו של רבי חיים זאב פינקל ז”ל, משגיח ישיבת מיר, נכדתו של רבי אליעזר יהודה פינקל ז”ל, ראש הישיבה.

ישיבת מיר אבלה על פטירתה.

רבי יוסף ניסן הלוי לובינסקי ז”ל

אבלים: משפחות: לובינסקי, גשייד, רייך, מורגנשטרן, הורוביץ וגעלדצעהלער.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 24.10.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח באנטווערפען, טלפונים: 323-2307-872+, 323-2306-302+. אחיו ר’ אהרון ובנו ר’ פנחס יושבים בסנהדריה מורחבת 137, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 21.30.
המנוח היה מחסיגי גור באנטווערפען, בנו של ר’ פנחס יהודה ז”ל, חתנו של ר’ חיים שלאף ז”ל מלונדון.

הנהלת מוסדות תורת חכם אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

ר’ אשר זעליג קרויזר ז”ל

אבלים: משפחות: קרויזר, וילמן, בלומנשטוק, אוירבך, אברמוב, ורטהיימר, קוריץ וקניג.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 23.10.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב העליה השניה 8, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00. האחים, האחיות ובנו ר’ ישראל, ישבו ביום ב’ ה- 27.10.14, בבית האח ראובן, רחוב יצחק 3, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר’ בערל קרויזר ז”ל, תושב פתח תקווה, ניו יורק ובני ברק.

פרסום מימד מנחם את שרה אוירבך, מזכירת החברה, על פטירת אביה.

חיה זיסל בראון ז”ל

עיירית ירושלים, ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, חברי הנהלת העיר, המועצה, עובדי העירייה ותושבי ירושלים אבלים ומנחמים את המשפחה על רצח בתם בידי בן עוולה.

ראש הממשלה, ממשלת ישראל והעם בישראל אבלים ומנחמים את המשפחה על רצח בתם בפיגוע דריסה בירושלים.

רבי שלום שכנא קורנט ז”ל

אבלים: משפחות: קורנט, פרוש, דובינקי, זוננפלד, גולדשטיין וריבלין.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 21.10.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ברחוב עבודת ישראל 28, בתי ורשא, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר’ יצחק ז”ל.

רבי חיים משה אלימלך זילברשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: זילברשטיין, גוטסמן, קליינהנדלר, וידיסלבסקי וקמינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 21.10.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עוזיאל 37, בני ברק. אחיו, רבי אברהם שליט”א, ישב בביתו, רחוב רב חיסדא 13/3, אשדוד, בין השעות 16.30 – 21.30, האחים רבי מאיר שליט”א ורבי יצחק שליט”א, ישבו ממוצ”ש ה- 25.10.14, ברחוב בר גיורא 4, ירושלים.
המנוח היה מחסידי גור, תושב תל אביב ובני ברק, חבר הרבנות הראשית ורב מחלקת המקוואות בתל אביב יפו כ- 50 שנים, רב ביהח”ס גור “שלמה המלך” ורב במרכז תל אביב, בנו של רבי זאב (וואווע) ז”ל, חתנו של רבי אברהם קופרמן ז”ל מטבריה.

ר’ יצחק מאיר קרל ז”ל

אבלים: משפחות: קרל, ארזון, מארטש וגולדנטל.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 21.10.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רש”י 37, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 17.45, מעריב במועד.
המנוח היה מחסידי גור, בנו של ר’ שמואל אליהו ז”ל, חתנו של ר’ אלימלך ויזל ז”ל.

ר’ אברהם יצחק קמפינסקי ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 20.10.14, בית עלמין סגולה, חלקת שומרי שבת בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אבטליון 8, בני ברק. בנו ר’ דוד ישב ביום ו’ ומוצ”ש ה- 24-25.10.14, בביתו, רחוב מלאכי 21 א’, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר’ יעקב צבי ז”ל, חסיד גור.

ציפורה דבורה ויזנפלד ז”ל

אבלים: משפחות: ויזנפלד, גוטפריד, ויטמן, שרייבר, לפידות, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 19.10.14.
יושבים שבעה בבית המנוחה, עד יום א’ ה- 26.10.14, רחוב עין גנים 30, קרית ישמח משה, גני תקווה.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה וערבית במועד.
המנוחה הייתה אשתו של הרב ישראל אברהם שליט”א, בתו של הרב נפתלי הרץ רוזנפלד ז”ל.

דבורה טירנואר ז”ל

אבלים: משפחות: טירנואר, ווסרטל וסמט.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 19.10.14, בית עלמין סגולה פתח תקווה, חלקת ספינקא.
יושבים שבעה בבית בנה, הרב אלימלך שליט”א, רחוב עלי הכהן 17, ירושלים. בתה, מרת ווסרטל, תשב בבית המנוחה, בויליאמסבורג, ארה”ב, טלפון: 1-718-3846211.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי משה מנחם הלוי ז”ל, בתו של רבי אלימלך פיקסלר ז”ל, תושבת פתח תקווה וניו יורק.

כולל ש”ס “יד שלמה”, בית המדרש כלל חסידי טמשוואר, ראש הכולל, הנהלת הכולל והאברכים מנחמים את הרב אלימלך טירנואר, נשיא ומקים הכולל, אחיו: יוסף וגרשון ואחותו: מרת ווסרטל על פטירת אמם.

מוסדות אוהל בת שבע, מפעל המשניות, כוללי אוהל אלעזר, הנהלת המוסדות, ראש הכוללים, הרבנים והתלמידים מנחמים את הרב אלימלך טירנואר שליט”א והמשפחה על פטירת אמם.

תלמוד תורה “זכרו תורת משה”, ההנהלה, המלמדים והתלמידים מנחמים את הרב אלימלך טירנאור שליט”א והמשפחה על פטירת אמם.

הרבנית חנה פרבשטיין ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 08.10.12.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב משאת משה 4, גבעת מרדכי, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 23.00.
המנוחה הייתה אשתו של רבי אברהם יהודה ז”ל, בתו של רבי יחזקאל סרנא ז”ל ונכדתו של רבי משה מרדכי אפשטיין ז”ל, ראשי ישיבת חברון.

גיטה מארוקו ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 12.10.14.
יושבים שבעה החל ממוצאי החג, יום ה’ ה- 16.10.14, בבית בנה, ר’ דב אברמצ’יק, רחוב וינברג 4, בני ברק.
זמני תפילות: שחרית – 06.45, מנחה – 17.45.
המנוחה הייתה בתו של ר’ יצחק מאיר פראנק ז”ל, אלמנתו של ר’ יעקב מארוקו ז”ל.

רבי אהרון יעקובוביץ ז”ל

בית המדרש אמרי שי וואדקערט, המתפללים והלומדים אבלים על פטירתו.
המנוח היה בנו של רבי שמעון יחזקאל ז”ל, מייסד בית המדרש.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 12.10.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הושע 7, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.30.
המנוח היה חסיד בעלזא, חתנו של רבי אברהם צבי אונגער בעל ה”מחנה אברהם”, רב ור”מ קאפאוואר.