נחמה רעלא דרייפוס ז”ל

אבלים: משפחות: דרייפוס, שפיגעל, געלבוואקס, רוזנבוים וניימן.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 07.09.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בארץ ביום ב’ ה- 08.09.14, עד השעה 13.00, בבית בנה, רחוב רבי יוחנן בן זכאי 12, בית שמש, ומשעה 14.00 בבית בנה, ר’ יעקב דרייפוס שליט”א, רחוב תכלת מרדכי 2/61, ירושלים. אחר כך יושבים בבית המנוחה בניו יורק.
המנוחה הייתה אשתו של רבי מיכאל שליט”א מבורו פארק, בתו של רבי ישראל רוזנבוים ז”ל.

מוסדות נצח ישראל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את בנה רבי יואל דויד שפיגעל שליט”א, ראש המוסדות והמשפחה על פטירת אמו.

בית הכנסת נתיבות שלום דחסידי סלונים באלעד, ארגון החסד חסדי בינה והמתפללים אבלים ומנחמים את בנה ר’ דוד שפיגל שליט”א, רב קהילת נצח ישראל בבית שמש, והמשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה ייסדה את ארגון חסדי בינה.

הנהלת סמינר בית יעקב חסידי שבילי בינה אבלה על פטירתה.
המנוחה ייסדה את סמינר שבילי בינה.

ר’ משה מנחם מנדל מרגושס ז”ל

אבלים: משפחות: מרגושס, ורנר ופרנקל.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרצל 47/9, זכרון יעקב, בין השעות 10.00 – 20.00. אחותו, פייגא פרנקל, יושבת בביתה, רחוב אריה בן אליעזר 7, קרית הבעש”ט, פתח תקווה.
המנוח היה בנו של ר’ אלעזר ניסן ז”ל, אב”ד דורנא ווטרה – רומניה.

ר’ שמואל חיים האס ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 29.08.14.
יושבים שבעה בבית המנוח. האחיות לבית וונגר, פרגוס וזילבער יושבות בבית משפחת פרגוס, רחוב דברי חיים 25, ירושלים. האח, ר’ יחיאל, יושב בביתו, רחוב אברהם בן דוד 30, בני ברק, בין השעות 11.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
המנוח היה מחסידי ויז’ניץ, תושב אנסי באנטוורפן, בנו של הרב משה יוסף ז”ל, חתנו של ר’ יצחק ווייסמאנן ז”ל.

ר’ משה אליהו הלוי אירנשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: אירנשטיין, פישר, קירשבוים, קונופניצקי, ריגל וליפשיץ.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 31.08.14, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רמח”ל 12, פינת רבי יהושע 21, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. אחיו, ר’ מנחם אירנשטיין, ישב ביום ו’ ה- 05.09.14, בביתו, רחוב הישיבה 10, קומה ב’, ירושלים, טלפון: 052-7128125.
המנוח היה בנו של ר’ חנון העניך ז”ל, חתנו של ר’ זלמן ינקלביץ ז”ל, חסיד גור, ראש עיריית בני ברק לשעבר וסגן יו”ר המרכז הארצי של אגודת ישראל.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, מ”מ ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי המועצה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל, המרכז הארצי אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

סמינר חסידי בית יעקב גור ומרכז השתלמויות, ההנהלה, הצוות והתלמידות אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו עלייה לקברו והקמת מצבה ביום ב’ ה- 29.09.14, בשעה 17.00, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.

דבורה קבלקין ז”ל

אבלים: משפחות: קבלקין, הלברג, גרינבוים ושולגסר.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 01.09.14.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב שערי תורה 15, בית וגן, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ נח שליט”א, בתו של ר’ נפתלי הלוי גולדפרב ז”ל מפרדס חנה.

מרים גאלדא רויזנפעלד ז”ל

אבלים: משפחות: רויזנפעלד, ברקוביץ, גרינפעלד, קליין, לורינץ, פוקס ושמעי’.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 31.08.14, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית משפחת ברקוביץ, שדרות ויז’ניץ 15, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 23.00. מיום ד’ ה- 03.09.14, ישבו: הבת, גב’ קליין, בביתה, רחוב תרפ”ט 18, צפת, הבת, גב’ גרינפעלד, האח ר’ יעקב גדליה לורינץ, האחיות גב’ פוקס וגב’ שמעי’, ישבו בלונדון.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 18.30, מעריב – 19.30.
המנוחה הייתה בתו של ר’ שמעון לורינץ ז”ל, אשתו של ר’ ברוך משה רויזנפעלד שליט”א.

רחל רייך ז”ל

אבלים: משפחות: רייך, קניאל, פישמן, נייהויז, רייז, יוסט, מצגר והיימן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 30.08.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת קניאל, רחוב כפר עברי 8, נווה יעקב.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ יחיאל יוסף הכהן רייך שליט”א מחסידי ויז’ניץ, בתו של ר’ מאיר פישמן ז”ל.

ר’ שלמה זלמן זוננפלד ז”ל

אבלים: משפחות: זוננפלד, פיין ווידר.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 28.08.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סורוצקין 47, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00. בנו, הרב יעקב מאיר שליט”א ישב ביום א’ ה- 31.08.14, מהשעה 16.00 – 22.00, בביתו ברכסים.
המנוח היה בנו של הרב אברהם דוב ז”ל.

ר’ יואל צוובנר ז”ל

אבלים: משפחות: צוובנר, פרוש, פרידמן, גוטליב, גולדברג וביננפלד.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 26.08.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, נוף רמות 71/4, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.30.
המנוח היה מחסידי קרלין סטולין, בנו של ר’ רפאל חיים אשר זעליג ז”ל, חתנו של ר’ מנחם מנדל ברנדוויין ז”ל.

חיה וינברג ז”ל

אבלים: משפחות: וינברג, הרשלר ובילר.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 23.08.14, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה בבית הוריה, רחוב מיימון 47, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ יעקב וינברג שליט”א מחסידי סלונים אלעד, בתו של ר’ פנחס הרשלר שליט”א.

ר’ ברוך מאיר כהן ז”ל

אבלים: משפחות: כהן, גוטסמן וכץ.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 19.08.14, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, שדרות ויז’ניץ 15, קרית ויזניץ, בני ברק.
זמני תפילות: שחרית – 09.00, מנחה – 19.00 ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של ר’ מנחם הכהן ז”ל.

ר’ שלמה הלוי לוי ז”ל

אבלים: משפחות: לוי, ספרין, הויזמן, וואלך, מלאך, שווארץ, מונק, מרגלית ופרוינדליך.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 18.08.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ברחוב צדקת יוסף 1/20, אשדוד עד יום ג’ ה- 19.08.14 בצהריים. לאחר מכן יושבים בבית המנוח בלונדון. אחותו, הגב’ מונק, תשב בביתה, רחוב בעלזא 15, בני ברק. טלפון בלונדון: 0044-2088020172.
המנוח היה בנו של ר’ אליעזר ז”ל, חתנו של ר’ יהודה אריה הכהן ליברמן ז”ל, מחסידי גור בלונדון.

ר’ אברהם אלכסנדר צבי פריינד ז”ל

אבלים: משפחות: פריינד, בוקשפן, גפנר, שפירא.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 14.08.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנו, עד יום ד’ ה- 20.08.14, רחוב סורוצקין 49, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.30.
המנוח היה בנו של ר’ פנחס ז”ל, חתנו של ר’ משה ברי”ל ווינשטוק ז”ל.

חנה עלזאס ז”ל

אבלים: משפחות: עלזאס, דינר, כרמל, אברהמס ושפיצר.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 16.08.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מענה שמחה 22, רוממה, ירושלים (פניה שניה שמאלה מרחוב המ”ג). בנה הרב נפתלי שליט”א, ישב בביתו, רחוב אמרי חיים 13, בני ברק מיום ה’ ה- 21.08.14 בלילה.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ אברהם יצחק ז”ל, בתו של ר’ יעקב נפתלי אברהמס ז”ל.

ר’ יוסף אליעזר לוברט

אבלים: משפחות: לוברט, נוסבוים וליברמן.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 17.08.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית אביו, רחוב הצנחנים 22, קרית הרי”מ לוין, תל אביב. ביום ג’ ה- 19.08.14 בין השעות 17.00 – 22.00 וביום ד’ ה- 19.08.14, ישבו בבית המנוח, רחוב בן קיסמא 31, בית שמש.
המנוח היה בנו של הרב נפתלי יצחק שליט”א, חתנו של ר’ אביגדור מאיר רובינשטיין שליט”א, חסיד גור מבית שמש.

ניחום אבלים בבית משפחת לוברט, רחוב בן קיסמא 31, בית שמש, ביום ג’ ה- 19.08.14, בין השעות 17.00 – 21.30, ביום ד’ ה- 20.08.14, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 19.00, מעריב – 20.00.

עיריית תל אביב יפו, מנחם לייבה, מנכ”ל העירייה והעובדים, רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו וחברי מועצת העיר מנחמים את הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר, על פטירת בנו.

הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל, סניף תל אביב, הרב שבתאי שינפלד, יו”ר וההנהלה מנחמים את רבי נפתלי לוברט שליט”א, נציג יהדות התורה והשבת בתל-אביב יפו ואת רבי אביגדור רובנישטיין, ראש ישיבת מאור ישראל ואת המשפחה על פטירת יקירם.

חברה קדישא גחש”א תל אביב יפו והמחוז, עו”ד יעקב שינברג, יו”ר, אברהם מנלה, המנהל הכללי מנחמים את ר’ נפתלי יצחק לוברט שליט”א, סגן ראש העיר תל אביב יפו, ואת ר’ אביגדור רובינשטיין שליט”א, ראש ישיבת מאור ישראל ואת המשפחה על פטירת יקירם.

בית חסידים דגור בית שמש ומתפללי בית החסידים אבלים ומנחמים את אלמנתו, ילדיו, אביו, חותנו והמשפחה על פטירת יקירם.

סמינר למורות ולגננות בית יעקב תל אביב מנחם את ר’ נפתלי לוברט, סגן ראש העיר, האחיות בוגרות הסמינר גב ר. נוסבוים וגב’ א. ליברמן והמשפחה על פטירת יקירם.

קרית ישיבת חידושי הרי”מ, הרבנים, התלמידים וההנהלה מנחמים את הרב נפתלי לוברט, סגן ראש העיר תל אביב, ומשפחתו על פטירת בנם.

ת”ת אביר יעקב, ת”ת אמרי דוד – שערי ציון, ת”ת בעלזא, ת”ת יחד בנים, ת”ת יסודי בתורה, ת”ת קהילות יעקב, ת”ת שילה – אריאל יפו, ת”ת שמחת תורה, בית יעקב המרכז – אוליפנט, בית יעקב אור ישראל, בית יעקב בית הילד, בי”ס יחד בנות, בית יעקב גור – קרית הרי”מ לוין, בית יעקב קהילות יעקב, בי”ס שובו, בית יעקב תפארת יוסף – שערי ציון, המנהלים, צוות ההוראה, ההורים והתלמידים מנחמים את ר’ נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר תל אביב יפו, והמשפחה על פטירת בנם.

רשת מוסדות חינוך יחד, שע”י מרכז החינוך העצמאי בא”י, בתי ספר, חט”ב וגני ילדים, רשת הכוללים זכר שלמה תל אביב, המורים, העובדים, התלמידים, ההורים, הבוגרים, ההנהלה וצוות המשרד מנחמים את רבי נפתלי לוברט שליט”א והמשפחה על פטירת יקירם.

ח”כ הרב יעקב ליצמן, הרב חנוך זייברט, ראש העיר בני ברק, הרב מרדכי ליברמן מאשדוד, הרב ישעיהו ארנרייך מבית שמש, הרב שמחה שטיצברג מבני ברק, הרב ישראל הפטקה מבני ברק, הרב אריה בליטנטל מחיפה, הרב יוסף ביננפלד מחצור הגלילית, הרב יוחנן ויצמן מירושלים, הרב משה קבס מערד, הרב יצחק מאיר וייס מערד, הרב אברהם מרדכי ארנרייך מערד, הרב ברוך שמחה שלסר מערד והרב ישראל פרידמן מפתח תקווה מנחמים את הרב נפתלי לוברט, סגן ראש העיר תל אביב, והמשפחה על פטירת בנם.

כוללי הוראה דחסידי גור בית שמש ובני ברק, ראש הכוללים, האברכים, הנהלת המוסדות ואפרים הכט מלונדון מנחמים את ר’ נפתלי לוברט שליט”א ואת רבי אביגדור מאיר הלוי רובנישטיין, ראש ישיבת מאור ישראל, על פטירת יקירם.

בית החסידים דגור דרכי אי”ש, הגבאים, המתפללים ותושבי קריית הרי”ם לוין תל אביב מנחמים את ר’ נפתלי לוברט, סגן ראש העיר תל אביב יפו, והמשפחה על פטירת בנם.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, מ”מ ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי המועצה מנחמים את ר’ נפתלי יצחק לוברט, שליט”א, סגן ראש עיריית תל אביב ובעבר מבכירי עיריית בני ברק, ואת רבי אביגדור מאיר רובנישטיין שליט”א, ראש הישיבה הגבוהה מאיר ישראל ואת המשפחה על פטירת יקירם.

ארגון זק”א מחוז תל אביב, הרב יעקב רוז’ה, רב זק”א תל אביב, חיים נוגלבלט, מפקד זק”א תל אביב, צבי חסיד, מנכ”ל, רבני היחידה, ראשי היחידה והמתנדבים מנחמים את ר’ נפתלי לוברט, נציג היהדות בעיריית תל אביב, על פטירת בנו.

מירי ולנשטיין ז”ל

החברים במשרד אדלר חומסקי מנחמים את שגיא, מאיה, נועה ועידו על פטירת יקירתם.

החברים מחברת מקאן תל אביב מנחמים את שגיא ומשפחתו על מות יקירתם.

אורן אלימלך ופרסום גל אורן BSD אבלים ומנחמים את בעלה שגיא, ילדיה והמשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה ניהלה צוות פרסום במחלקת שיווק ופרסום בנק הפועלים.

עיתון המודיע, אגף השיווק, מנחם את משפחת ולנשטיין וצוות אגף שיווק בנק הפועלים על מות יקירתם.

שרה גאלדא ברגופן (שורי ויזל) ז”ל

אבלים: משפחות: ברגופן וויזל.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 12.08.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית אמה, רחוב אמרי חיים 4, קרית ויז’ניץ, רחובות, בין השעות 10.30 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של הרב יוסף ויזל ז”ל, אשתו של ר’ אברהם לייב שליט”א.

מוסדות החינוך לבנות קרעטשניף, בית הספר לבנות אסתר, סמינר חסידי קרעטשניף, קרית קרעטשניף, רחובות, ההנהלה, הצוות החינוכי והתלמידות מנחמות את אמה,  אחיותיה, תלמידות המוסדות והמשפחה על פטירת יקירתן.
המנוחה הייתה בוגרת מוסדות החינוך.

הרבנית גיטל לאה סלונים ז”ל

אבלים: משפחות: סלונים ואזדאבא.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 11.08.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הנביאים 74, ירושלים (מול בית החולים ביקור חולים).
המנוחה הייתה אשתו של רבי זאב דוב סלונים שליט”א, רב מרכז ירושלים וחבר בד”צ חב”ד, בתו של רבי ישראל פלדמן ז”ל, רב בית שמש.

חברה קדישא גחש”א חסידים, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את רבי זאב דוב סלונים, רב פוסק של החברא קדישא, והמשפחה על פטירת יקירתם.

ר’ יוסף צבי ליהמן ז”ל

בית חסידים דגור תולדות יוסף צבי אבל על פטירתו.
ההלוויה התקיימה במוצאי שבת ה- 09.08.14, בית עלמין זכרון מאיר, בני ברק.
המנוח היה ניצול שואה, בנו של ר’ משה בנימין ז”ל, מתלמידי הרב מאמסטוב ומחבר הספר תולדות יוסף צבי על הש”ס.

המשפחה מודיעה כי במלאות שבעה למותו תתקיים עלייה לקברו ביום א’ ה- 17.08.14, בשעה 11.00, בית עלמין שומרי שבת, בני ברק.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו עלייה לקברו והקמת מצבה ביום ב’ ה- 08.09.14, בשעה 18.00, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר, בני ברק.

ר’ יואל פליישמן ז”ל

אבלים: אשתו, בניו, בנותיו, חתניו, כלותיו, נכדיו, נכדותיו, ניניו, נינותיו ובן נינתו, משפחות: פליישמן, ברגמן, פולישוק, לנדא ולב.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 08.08.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב אחינועם 13, שיכון פאג”י, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ שלמה ז”ל, גבאי בית הכנסת פאג”י ירושלים.

רייצא (גיטא) פלדמן ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 04.08.14, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב דסלר 19, בני ברק, עד יום א’ ה- 10.08.14 בבקר.
המנוחה הייתה בתו של ר’ זאב וואלף וילנר ז”ל, אלמנתו של הרב ירמיהו פלדמן ז”ל.

הרבנית שיינדל פינקלשטיין ז”ל

אבלים: בניה: ר’ ראובן, ר’ יצחק זאב (וולוועל) ור’ אברהם יהודה פינקלשטיין.
יושבים שבעה עד יום ה’ ה- 07.08.14 אחה”צ, ברחוב תורה מציון 14, כניסה ב’, ירושלים, טלפונים: 052-7139872, 052-7620037.
המנוחה הייתה רעייתו של ר’ יעקב שלמה מרדכי פינקלשטיין שליט”א מניו יורק.

אבלים: בעלה וילדיה: משפחות פינלקשטיין, פרידמן, מגיד, אחיה ואחיותיה: משפחות פישביין, גרינגרס, לוברט, פייגלשטוק וגרונר.
המנוחה נפטרה ביום ג’ ה- 05.08.14 בניו יורק.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 06.08.14, בית עלמין דנציבי ישיבת פוניבז.
בעלה ר’ יעקב שלמה מרדכי פינקלשטיין שליט”א היה מתלמידי ישיבת מיר בשנחאי, המנוחה הייתה תושבת ברוקלין ניו יורק.

ר’ חיים שמואל אייזנטל ז”ל

אבלים: משפחות: אייזנטל, אייכלר, גוטמן, מייבסקי, מנדלסון וסלוד.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 07.08.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שמעון רוקח 39, שכונת בית ישראל, ירושלים, בין השעות 11.00 – 14.00, 17.00 – 21.00.
המנוחח היה בנו של ר’ פנחס יהודה ז”ל.

סמינר גור אשדוד, המנהלת, המורות והתלמידים מנחמים את מרת י. גוטמן, מורה בסמינר, והמשפחה על פטירת אביה.

ר’ מרדכי אפרים פישל זוסמן סופר ז”ל

אבלים: משפחות: זוסמן, פרץ, בנדיקט, פריד, פולק, קליין, בלום ושטראוס.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 02.08.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב וולפסון 12, בני ברק, לא בין השעות 14.00 – 17.00.
המנוח נמנה על חסידי בעלזא, תושב חיפה ובני ברק, בנו של ר’ שמעון אליעזר ז”ל, חתנו של ר’ דוד אליעזר פטמן ז”ל.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות מנחמות את מרת ז. פרץ, מחנכת בסמינר, ומשפחתה על פטירת אביה.

ר’ משה צבי דוד הנדלסמן ז”ל

אבלים: משפחות: הנדלסמן, קורנגוט, מרגלית, דויטש, פרידמן, הלחמי, קנר, רפפורט, מושקוביץ ומקובר.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 03.08.14, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח.
המנוח היה בנו של ר’ ירחמיאל ז”ל, חתנו של ר’ אלתר יחיאל שיינר ז”ל.

בית החסידים דגור חסדי יצחק שד”ל ומתפללי בית החסידים מנחמים את ר’ דב הנדלסמן שליט”א והמשפחה על פטירת אביהם.

בית החסידים רבי שמעון בן שטח מאשדוד, המתפללים והגבאי מנחמים את ר’ ירחמיאל הנדלסמן שליט”א והמשפחה על פטירת יקירם.

רויזא שושנה רוזנפלד ז”ל

אבלים: משפחות: רוזנפלד, פיונטק ואיינשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 29.07.14.
יושבים שבעה בבית הבת, משפחת פיונטק, רחוב רוזנהיים 17, בני ברק, עד יום ב’ ה- 04.08.24.
המנוחה הייתה בתו של ר’ יהודה דיקמן ז”ל, אלמנתו של ר’ יעקב ז”ל, תושבת פרעשבורג וינה, יד אליהו בתל אביב ובני ברק.

דינה אלישבע פיין (לבית זוננפלד) ז”ל

אבלים: בתה: שיפי פיין, אחיה ואחיותיה: רבקה גרלר, משה זוננפלד, חיים זוננפלד, אתי וייסבראון, חנה כהן, שולמית וייל ומשפחותיהם.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 02.08.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה ברחוב ליליוס 8, ירושלים.

אבלים: משפחות: פיין, זוננפלד, גרלר, כהן, וייסבראון ווייל.
המנוחה הייתה בתו של רבי אליהו מרדכי זוננפלד ז”ל, אחותו של אברהם שלמה זוננפלד ז”ל שנפטר בסאו פאולו, ברזיל ב- 28.07.14.

הרב אברהם בנימין דוד ברנשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: ברנשטיין, אנגלנדר, קסטלניץ, טננבוים, טננהויז, ברנדווין, בוימל וקרויזר.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 31.07.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דברי חיים 10, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ יעקב חנניה ברנשטיין ז”ל, חתנו של ר’ לייבל כהן ז”ל.

מוסדות התורה חיי עולם, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את בניו, אלמנתו והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר הנהלת מוסדות התורה חיי עולם.

הינדה לייכר ז”ל

אבלים: משפחות: לייכר, שמיט ואורבך.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 01.08.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה ברחוב נחמיה 3, אפרת, טלפון: 02-9933070, בתה, גב’ שמיט, טלפון: 052-7621569.
המנוחה הייתה בתו של ר’ דב בער ז”ל, אלמנתו של ר’ יהודה ז”ל תושבת ארגנטינה וירושלים.

ר’ שלמה זלמן פרוש ז”ל

אבלים: משפחות: פרוש, זייבלד, דייטש וקרליץ.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 29.07.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קהילות יעקב 2, מודיעין עילית.
המנוח היה בנו של ר’ דוד פרוש שליט”א מבית שמש, מחבר “באר דוד” על הש”ס, חתנו של ר’ אהרון זאב חשין שליט”א מקרית צאנז ירושלים.

זיסל נורדון ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 26.07.14, בית עלמין קרית שאול, חלקת החסידים, תל אביב
המנוחה הייתה ניצולת שואה, תושבת דזונסקא-וואלע ותל אביב, בתו של ר’ אברהם יהודה הרשברג ז”ל מחסידי סטריקוב פולין, אלמנתו של ר’ שמואל גורדון.

גיטל וינברג ז”ל

אבלים: משפחות: וינברג, מלכיאל, לוי סלסני וגרז.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 27.07.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המדרש טאלנא, רחוב דוד חזן 10, ירושלים, בין השעות 10.00 – 12.30, 17.30 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של האדמו”ר מטאלנא ז”ל, אשתו של הרב ישראל צבי וינברג שליט”א, תושבת בית וגן, ירושלים.

בית המדרש טאלנא אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירתם.

מרים מוזסון ז”ל

אבלים: משפחות: מוזסון, רוט והרשקוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 25.07.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה: בנה, ר’ אלעזר, בביתו, רחוב הפרחים 10/17, אשדוד, בנה, ר’ יעקב שלמה, בביתו, רחוב מירסקי 29/4, רמות ד’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ אברהם ז”ל, בתו של ר’ צבי הרשקוביץ ז”ל.

ר’ דוד ברקוביץ ז”ל

אבלים: משפחות: ברקוביץ, דויטש, גרינבוים, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 25.07.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ה’ ה- 31.07.14, בבית המנוח, רחוב פנים מאירות 1, כניסה ב’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ ישעיה ז”ל, גבאי בית הכנסת המרכזי מטרסדורף לשעבר.