שרה ישכרוף ז”ל

אבלים: משפחות: ישכרוף, אייזנבך, קופמאן, ברוין, קטן, פשעמיש, ערליך, גרינפעלד, מוסבכר, בורנשטיין וקובלסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 17.06.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בנה, ר’ הערשל שליט”א, רחוב תכלת מרדכי 5, קומה ג’, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ דוד ציון ישכרוף שליט”א מלונדון, בתו של ר’ אברהם שלמה קובלסקי ז”ל, שו”ב העיר ציריך.

הרבנית חיה אסתר שיר ז”ל

אבלים: משפחות: שיר, מינקה וגולדשטיין, הנכדים והנינים.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 15.06.14, בית עלמין סנהדריה ירושלים.
יושבים שבעה בימים א’- ד’ ה- 15-18.06.14, בבית הרב אהרן יוסף שיר, רחוב חפץ חיים 2, ירושלים, בימים ה’-ו’ – 19-20.06.14, הרב חיים אריה שיר ישב ברחוב רבי עקיבא 26, קרית ספר, הרב נחום שיר ישב ברחוב טולידנו 4, נתניה, גב’ מינקה תשב ברחוב חזון איש 3, בני ברק וגב’ גולדשטיין תשב בישוב מיצר, גוש עציון.
המנוחה הייתה בתו של הרב שמעון לוי ז”ל, אלמנתו של הרב יעקב פנחס שיר ז”ל, רב העיר כפר סבא.

רחל טייטעלבוים ז”ל

מוסדות חוסט, מתפללי בית המדרש בית אהרן משה ירושלים, קהל חסידי חוסט עמנואל, קהל חסידי חוסט ראשון לציון ומוסדות חוסט בית שמש אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.
יושבים שבעה עד יום ד’ ה- 18.06.14, בבית המדרש, רחוב אלמושנינו 5, רמת שלמה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.

ר’ ישראל דייטש ז”ל

אבלים: משפחות: דייטש, גרוב וברוינר.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 15.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית הוריו, רחוב הצבעוני 10, רובע ח’, אשדוד.
המנוח היה בנו של רבי אברהם פנחס שליט”א, חתנו של ר’ אברהם מרדכי שוירץ שליט”א, חסיד גור.

בני החבורה אבלים ומנחמים את אביו, המחנך ר’ אברהם פינחס, והמשפחה על פטירת יקירם.

בית החסידים דגור שיח יצחק ומתפללי בית החסידים אבלים ומנחמים את בנו ר’ אברהם פנחס והמשפחה על פטירת יקירם.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את אמו, אחיותיו בוגרות ותלמידות הסמינר על פטירת יקירם.

ר’ נפתלי יוסף רוזמרין ז”ל

אבלים: משפחות: רוזמרין, מרקוביץ וורדיגר.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 11.06.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מלכי ישראל 73, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה מחסידי גור, בנו של ר’ אברהם יהודה לייב ז”ל, חתנו של ר’ יהונתן זילברברג ז”ל.

תלמוד תורה תולדות ישכר ד’מאשאלו ארה”ב, המלמדים, המחנכים ומאיר ווארך בשם הנהלת הישיבה מנחמים את רבי ברוך שרגא רוזמרין, המנהל הרוחני של הישיבה על פטירת אביו.

ר’ בנימין מרדכי אלטשולר ז”ל

אבלים: משפחות: אלטשולר, פרקל, שוירץ, וייס ופרידמן.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 12.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
המנוח היה מחסידי גור ברוקלין, ניו יורק, בן של ר’ יהודה ז”ל, חתנו של ר’ שמאול יוסף גרינבוים ז”ל.

חיה ליבא (חביבה) גסנר ז”ל

אבלים: בעליה: בן ציון גסנר, אחיה: יעקב גוטמן, אחותה: מרים ברקוביץ והמשפחה.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 10.06.14 בחיפה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מיכאל 23, חיפה, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 21.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.15, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה בתו של ר’ יוסף גוטמן ז”ל, תושבת טורנא וחיפה.

ר’ ישראל יצחק קוזק ז”ל

אבלים: משפחות: קוזק וסנקביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 10.06.14, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב קוק 40, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ שלמה זלמן ז”ל מחסידי גור.

חיה פאללאק ז”ל

אבלים: בניה: ר’ יצחק זעקל הלוי פאללאק, דומ”צ קהילת החרדים מחזיקי הדת אנטוורפן, ר’ זכריה הלוי פאללאק מציריך, משפחת גולדברג מאנטוורפן ומשפחת גינסבערג מציריך.
יושבים שבעה בבית משפחת פאללאק, רחוב ירמיהו 60, כניסה א’, קומה ב’, ירושלים עד יום ד’ ה- 11.06.14 בבקר, אחר כך יושבים באנטוורפן.
המנוחה הייתה תושבת אנטוורפן, בלגיה.

ר’ יצחק גפנר ז”ל

אבלים: משפחות: גפנר, בסר, קרויס, באב”ד, בוימגולד ומילקובסקי.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 08.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הקבלן 67, הר נוף, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר’ ישראל צבי ז”ל, חתנו של ר’ נחמן אלבוים שליט”א מניו יורק.

עיתון המודיע, אגף השיווק, מנחם את ר’ ראובן גפנר והמשפחה על פטירת אביו.

זהבה זלאטע רחל כהן ז”ל

אבלים: משפחות: כהן, לב, רובינשטיין, לוינטל ומילשטיין.
המנוחה נפטרה ביום שבת ה- 07.06.14.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 07.06.14, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב נחמיה 17, בני ברק.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ יחזקאל שליט”א, בתו של ר’ דוד יוסף הלוי מונצ’נג ז”ל.

בית המדרש יביע אומר, הרב יגאל כהן, המתפללים והאברכים מנחמים את הרב יעקב כהן שליט”א ומשפחת כהן על פטירת יקירתם.

בית מדרש יחיאל קאצק, נאמני ההקדש, המתפללים ולומדי הכולל בהשכמה מנחמים את ר’ יחזקאל כהן, ר’ מאיר דוב כהן, מייסד הכולל בהשכמה, והמשפחה על פטירת יקירתם.

מכירות החסד איש את רעהו בני ברק, המארגנים והמתנדבים מנחמים את ר’ יעקב כהן על פטירת אמו.

מוסדות התורה והחסד מאור ישראל דחסידי גור, ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, הכוללים והאברכים, הנהלת המוסדות, הרבנים, התלמידים, הנהלת הישיבה, הרמ”ים, המשגיחים, אברכי הכוללים, תלמידי הישיבה הקטנה ותלמידי הישיבה הגדולה מנחמים את הרב יעקב כהן, מנהל המוסדות, ר’ יחזקאל כהן והמשפחה על פטירת יקירתם.

ישעיה מורגנשטרן ואברכי הכולל לפנה”צ, אחה”צ וכולל ערב מנחמים את ר’ יעקב כהן שליט”א והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

כולל אברכים למצויינים, אברכי הכולל, הרב בן ציון בבצ’יק ונתן דריימן מנחמים את ר’ יעקב כהן שליט”א והמשפחה על פטירת האם.

כולל אברכים מצויינים שתילי אריה, פטרוני הכולל, ראשי הכולל ולומדי הכולל מנחמים את ר’ יעקב כהן שליט”א, ר’ יחזקאל שליט”א והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

פורום מנהלים מנחם את ר’ יעקב הכהן, מנכ”ל מוסדות מאור ישראל בני ברק, והמשפחה על פטירת אמו.

שלמה זלמן קוזלובסקי ז”ל

המשפחה אבלה.
המנוח נפטר ביום ה’ ה- 05.06.14.
ההלוויה התקיימה בבית עלמין הר המנוחות ירושלים.
המנוח היה בנו של ר’ שרגא פייבל שליט”א.

בית החסידים קול הדף בני ברק והידידים מתפללי בית החסידים מנחמים את ר’ חיים קוזולובסקי שליט”א והמשפחה על פטירת יקירם.

ר’ יצחק פייגנבויים ז”ל

אבלים: משפחות: פייגנבויים, בייניש ורושצקי.
המנוח נפטר בחג השבועות, יום ד’ ה- 04.06.14.
ההלוויה התקיימה במוצאי חג השבועות, יום ד’ ה- 04.06.14, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה עד יום ד’ ה- 11.06.14, רחוב בן זכאי 29, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00, אחותו, גב’ בייניש, יושבת בביתה, שדרות כפר ציון 4, בני ברק, אחותו הרבנית רושצקי, יושבת החל ממוצ”ש ה- 07.06.14, בביתה בחצור הגלילית, טלפון: 0573-120119.
המנוח היה בנו של ר’ משה אריה ז”ל, מחסידי ביאלה אלכסנדר.

ברוך מרדכי קופילוביץ ז”ל

אבלים: משפחות: קופילוביץ, רובינשטיין, נייהוז, בוים, וקס ולב.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 07.06.14, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אור החיים 25, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ אליעזר יהודה שליט”א, חתנו של ר’ צבי הרש הכהן קירשנבוים מחסדי גור.

תלמוד תורה ר’ עקיבא מרכז, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את הרב אליעזר יהודה קופילוביץ, מורה בתלמוד תורה, על פטירת בנו.

רשת מוסדות החינוך והחסד דחסידי גור קרית גת, תלמוד תורה, מתיבתא לב אריה, כולל אברכים בית יעקב בית יוכבד, גני ילדים, מעונות יום אהלי יעקב, הנהלת המוסדות, המורות, המזכירות והתלמידות מנחמים את גב’ א. רובינשטיין והמשפחה על פטירת אביה.

הרבנית לאה טשערסקי ז”ל

אבלים: משפחות: טשערסקי, ראטהפעלד וכהנא.
המנוחה נפטרה ביום ד’ ה- 04.06.14.
ארונה יגיע ביום ב’ ה- 09.06.14.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 09.06.14, מבית הלוויות שמגר לבית עלמין הר המנוחות. טלפונים לבירור מועד ההלוויה: 05731-77789, 05276-16420.
יושבים שבעה ברחוב דובב מישרים 1, עד יום ג’ ה- 10.06.14 בשעה 12.00, ואחר כך בלונדון, טלפון: 44-2088006377. בנה, הרב אנשל דוד שליט”א, ישב מיום ד’ ה- 11.06.14, בביתו בחצור הגלילית, טלפון: 05276-45535.
המנוחה התגוררה בלונדון, הייתה אשתו של רבי אברהם שליט”א, בתו של ר’ יחיאל וואלטנער ז”ל.

אהרן הלוי דייטש ז”ל

אבלים: משפחות: דייטש, רינגל וקליין.
ההלוויה יצאה ביום ד’ ה- 04.06.14, מוצאי חג השבועות, מרחבת בית המדרש הגדול בקרית בעלזא ירושלים לבית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עמוס 24, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ משה ז”ל, חתנו של ר’ יחיאל מיכל ברייער מחסידי בעלזא.

ר’ מרדכי טישלר ז”ל

ישיבת אברכים מדרש אליהו אלעד, אברהם משה פכטר, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 03.06.14, בית עלמין נתניה.
המנוח היה בנו של ר’ משה יוסף שליט”א.

תלמוד קרן אברהם, ההנהלה והחברים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממייסדי התלמוד.

התאחדות תלמידי ובוגרי ישיבת חזון נחום בארץ הקודש, ישיבת חזון נחום, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים והתאחדות התלמידים בארץ ובחו”ל אבלים.
ראש הישיבה ישא דברי הספד ביום ב’ ה- 08.06.14, בשעה 16.30, בהיכל ישיבת אברכים מדרש אליהו, רחוב חוני המעגל 10, אלעד.

מרכז מוסדות ספינקא בארה”ב והנהלת המוסדות מנחמים את ר’ משה יוסף טישלר על פטירת יקירו.

מרכז מוסדות ספינקא בארץ הקודש והנהלת המוסדות מנחמים את ר’ משה יוסף טישלר שליט”א על פטירת יקירו.

ר’ יעקב ציטרין ז”ל

אבלים: משפחות: ציטרין, הירש ופליגלמן.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 02.06.14, בית עלמין הר הזיתים, חלקת כולל פולין.
יושבים שבעה בארה”ב, טלפון לניחום אבלים: 718-677-5640, פקס: 1-206-2788432.
המנוח היה בנו של ר’ אהרן שליט”א, חתנו של ר’ אברהם סלייטער שליט”א, גבאי בית החסידים דגור, פלאטבוש, ארה”ב.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל, המורים, הרבנים, התלמידים וההנהלה המרכזית בירושלים מנחמים את ר’ אהרן ציטרין שליט”א, חבר מועצת הנשיאות העולמית, על פטירת בנו.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 02.06.14, בית עלמין הר הזיתים, חלקת כולל פולין.

אגודת בית המדרש דחסידי גור, וועד בית המדרש, המתפללים ובאי בית המדרש אבלים ומנחמים את ר’ אהרן ציטרין, חבר המייסדים, ממקימי בית המדרש החדש ומנכבדי עדת חסידי גור ארה”ב, על פטירת בנו.

הרבנית גיצה יעקבזון ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 31.05.14, בית עלמין באר יעקב.
יושבים שבעה בבית המנוחה, קריית הסמינר, באר יעקב.
המנוחה הייתה בתו של ר’ אברהם פולק ז”ל, אלמנתו של רבי משה מנחם ז”ל.

הרבנית שרה לייפער ז”ל

אבלים: קהל ובית המדרש ברכת אהרן ד’טעמעשוואר, הנהלת הקהילה ומתפללי בית המדרש.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 30.05.14, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המדרש.
המנוחה הייתה בתו של ר’ אהרן ארי’ מביסטריץ ז”ל, אמו של מרן אדמו”ר שליט”א.

בית המדרש ברכת אהרן נדבורנא פתח תקווה, מתפללי בית המדרש והגבאים אבלים ומנחמים את בניה, בנותיה והמשפחה על פטירת יקירתם.
יושבים שבעה בבית המדרש, רחוב סוקולוב 7, למעט בין השעות 14.00 – 16.00, הנשים תשבנה בבית המנוחה, רחוב הרב קוטלר 9.

אסתר שרה שידלובסקי ז”ל

אבלים: משפחות: שידלובסקי ופרומן.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 30.05.14, בית עלמין קרית שאול, תל אביב.
יושבים שבעה בבית בנה, ר’ ראובן יהושע שידלובסקי שליט”א, רחוב חשב סופר (השלושה) 9, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ר’ ראובן רוטנשטיין ז”ל, אלמנתו של ר’ שמואל שידלובסקי ז”ל, תושבת קאליש, תל אביב ובני ברק.

ר’ נתנאל פרידמן ז”ל

אבלים: משפחות: פרידמן, הירשמן, אייזנבך, שישא, פרקוביץ, שלזינגר, לדרמן וראטה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 30.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד ערב החג, יום ג’ ה- 03.06.14, בבית המנוח, רחוב ניסן בק 31, פינת אהלי יוסף, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר’ נחום ז”ל, חתנו של ר’ ליפא גודלשטיין ז”ל.

שיינא רחל סטוביצקי ז”ל

אבלים: משפחות: סטוביצקי, ענדן, פיגנבוים, פינקלשטיין וברקוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 28.05.14, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב האדמו”ר מגור 12, בני ברק.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ חיים פרץ סטוביצקי יבדל”א, בתו של ר’ יעקב שבתי דרורי ז”ל מחסידי גור.

ר’ משה אברהם רייזמן ז”ל

אבלים: משפחות: אוסיבל, פרישמן, זינגר, אייכלר, פרנקל, בעק ורוט.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 28.05.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב זוננפלד 6, בני ברק.
המנוח היה מחסידי בעלזא, תושב בני ברק, בנו של ר’ שלום ז”ל, חתנו של ר’ ברוך שוורץ ז”ל מכפר אתא.

רפאל יעקב צימר ז”ל

אבלים: משפחות: צימר, טאוב, קופל, אברמוביץ, פרי, וקס, דויד, אנדרי וטוביאס.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 27.05.14, בית עלמין נתניה, חלקת צאנז.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי עקיבא 10, קרית צאנז, נתניה, האחיות לבית טאוב ואברמוביץ ישבו בימים ו’ ה- 30.05.14 וביום א’ ה- 01.06.14, ברחוב האדמו”ר מנדבורנה 68, קרית נדבורנה, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ אברהם מרדכי ז”ל, תושב יאסי, ירושלים וקרית צאנז נתניה.

ר’ אברהם יצחק סג”ל לוינגר ז”ל

אבלים: משפחות: לוינגר, ליכטנשטיין, שטרנברג, ראב, הנדלר, גרבר, קויט, קליין, דויטש, אדלר ווייסנשטרן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 24.05.14, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שטרסר 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 19.00, ערבית – 20.15.
המנוח היה בנו של ר’ מיכאל ז”ל.

ר’ אברהם אבא וינשטיין

אבלים: משפחות: וינשטיין, וידיסלבסקי, וקס, וינד וברלינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 21.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 28, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה מחסידי גור, בן של ר’ שלמה מרדכי אפרים ז”ל, חתנו של ר’ יחיאל בוקצ’ין ז”ל.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות, המזכירות והתלמידות מנחמים את הגב’ מ. וידיסלבסקי והמשפחה על פטירת אב המשפחה.

עיתון המודיע מנחם את ר’ מאיר וויינשטיין והמשפחה על פטירת אחיו.

שושנה רייזל פבזנר ז”ל

אבלים: משפחות: פבזנר, כהן, קרביצקי, הורביץ ורוזנברג.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 20.05.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי עקיבא 39, ביתר עילית, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.30.
המנוחה הייתה תושבת בית וגן וביתר עילית, אלמנתו של ר’ יצחק שלמה ז”ל מחסידי חב”ד, בתו של ר’ שלום הורביץ ז”ל.

שושנה דינה פוריס ז”ל

אבלים: משפחות: פוריס, בקנרוט ומן.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 20.05.14, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית הוריה, משפחת בנקרוט, רחוב האדמו”ר מגור 14, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של ר’ מרדכי בנקרוט שליט”א, אשתו של ר’ יואל פוריס שליט”א.

ר’ יהושע אשר רבינוביץ ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 20.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המדרש פוריסוב, רחוב רבי לוי יצחק מברדיצ’וב 6, ירושלים, בין השעות 16.30 – 21.00.
המנוח היה בנו של האדמו”ר מפוריסוב שליט”א.

ר’ יהודה אריה לייב וידיסלבסקי ז”ל

אבלים: משפחות: וידיסלבסקי, רוזנבום-אפל ובר שלום.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 19.05.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חרל”פ 6, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.30. אחיו, ר’ יעקב משה וידיסלבסקי, ישב בבית המנוח בשעות אחר הצהריים בלבד.
המנוח היה בנו של ר’ מאיר ז”ל, חתנו של ר’ ארי’ מרדכי רבינוביץ, הרב הראשון של בני ברק.

ר’ דוד הנדלר ז”ל

אבלים: משפחות: הנדלר, אשר, דסקל, גריברגר ושלאס.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 19.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הישיבה 3, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ נתן נטע ז”ל, חתנו של ר’ אברהם הכט ז”ל.

עיתון המודיע מנחם את ר’ אליהו צבי הנדלר שליט”א, סמנכ”ל שיווק של העיתון והמשפחה על פטירת אחיו.

הרב אברהם קלוגר, יו”ר וארגון חזקו, המשפחה להורים שכולים, מנחמים את ר’ אליהו צבי הנדלר שליט”א והמשפחה על פטירת יקירם.

ביילא גרינשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: גרינשטיין, הניג, וויינברגר, רוזנר והלטובסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 19.05.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב שומרי אמונים, בלוק ה’, כניסה א’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ מיכאל יעקב שליט”א ובתו של ר’ מנשה רוזנר ז”ל.