שרה מילכה ברנדויין ז”ל

אבלים: משפחות: שור, צוובנר, גוטליב, הלפרין וכהן.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 06.03.16, בית עלמין טבריה העתיק.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת גוטליב, רחוב ברוכים 7, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה תושבת טבריה וירושלים, בתו של חיים רוזנשטיין ז”ל מחסידי באיאן, אלמנתו של מנחם מנדל ברנדויין ז”ל מחסידי סטולין קרלין.

נחמה הכט ז”ל

אבלים: משפחות: גרוס, ליכטנשטיין, פרידמן, פריד והלפרט.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 29.02.16, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, שדרות ויז’ניץ 6, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ירמיהו אהרן שיפר ז”ל, אלמנתו של יצחק ישראל הכט ז”ל.

מנחם יצחק וייס ז”ל

אבלים: משפחות: וייס, פרל, פלדמן, הורביץ וכץ.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 01.03.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דרוק 91, רמת שלמה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי סערט ויז’ניץ והיה בנו של חיים צבי ז”ל, חתנו של יהודה משולם פשקוס ז”ל.

דב (בעריל) וילנר ז”ל

אבלים: אשתו, ילדיו, נכדיו, וניניו, משפחות: וילנר וקליין.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרצוג 27, בני ברק.
המנוח היה בנו של יהודה ז”ל, נמנה על חסידי סדיגורא.

ליבא יהודית זאלץ ז”ל

אבלים: משפחות: זאלץ ופישמן.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 22.02.16.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב עזרת תורה 10, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 20.00. אחותה, מרת פישמן, תשב בביתה החל מיום ה’ ה- 25.01.16, רחוב צפניה 46, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של יוסף משה שלום זאלץ ז”ל מחסידי קרלין סטולין טבריה ובתו של יחיאל יעקב ליכטנשטיין ז”ל.

אהרן שטיינהויז ז”ל, מרים לוינגר ז”ל, הדסה קזצקוב ז”ל

מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל והנהלת המרכז מודיעים כי עם פטירתם של וותיקי וראשוני בית החינוך העצמאי: אהרן שטיינהויז ז”ל, מנהל המזכירות הפדגוגית, מרים לוינגר ז”ל, מנהלת אגף כח אדם בהוראה והדסה קזצקוב ז”ל, עובדת מחלקת כח אדם בהוראה, תתקיים עצרת חיזוק והתעוררות, ביום ד’ ה- 24.02.16, בשעה 10.00, באולם הישיבות של בית החינוך העצמאי בירושלים, בהשתתפות ראשי החינוך העצמאי.

האדמו”ר מערלוי הרב יוחנן סופר ז”ל

יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב משמר העם 11, קטמון, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
זמני כניסת נסים לאהל שבחצר ישיבת שפת אמת: יום ד’ ה- 24.02.16, בין השעות 20.15 – 21.15, ביום ה’ ה- 25.02.16, בין העותת 07.15 – 08.30, 13.30 – 14.45, 16.45 – 17.30.

הישיבה הגדולה אהל שמעון ערלוי, בני הישיבה, הרבנים, התלמידים והרמי”ם אבלים על פטירתו.

מכון חתם סופר אבל על פטירתו.
המנוח היה ממשיך השושלת של חתם סופר.

מועצת גדולי התורה בארץ ישראל אבלה על פטירתו.
המנוח היה חבר נשיאות מועצת גדולי התורה.

רשת יש חסד אבלה ומנחמת את בנו ממשיך דרכו, בניו ומשפחתו על פטירת יקירם.

מוסדות ערלוי בארץ הקודש, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 22.02.16, בית עלמין הר תמיר, חלקת ערלוי.

מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל והנהלת החינוך העצמאי בארץ ישראל אבלים על פטירתו.

עיריית צפת, אילן שוחט, ראש העיר ונחמן גלבך, נציג אגודת ישראל במועצת העיר אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו, בנו, שמעון סופר, רב דק”ק תורת משה בעיר צפת ובניו על פטירת אביהם.

עיריית ביתר, מאיר רובינשטיין, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הסגנים וחברי המועצה אבלים על פטירתו.

ארגון טהרת הבית, חברי ועדת הרבנים וההנהלה אבלים על פטירתו.

עיריית אלעד, ישראל פרוש, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הסגנים וחברי מועצת העיר אבלים על פטירתו.
המנוח היה זקן האדמו”רים.

חברת מיה אבלה ומנחמת את קהילת ערלוי בארץ על פטירת יקירם.

חברת איקאה ישראל אבלה ומנחמת את בנו ממלא מקומו, משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם.

חברת שניב, תעשיות נייר בע”מ, אברהם ברנט, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את בניו, משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם.

רשת פאר לי, שיווק פירות וירקות, אבלה ומנחמת את משפחתו על פטירת יקירם.

רוני ועמיר בירם אבלים על פטירתו.

חברת טעמן נדל”ן ושלום חיים, יו”ר, אבלים על פטירתו.

עיריית ירושלים, ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, סגניו, חברי מועצת העיר ותושבי ירושלים אבלים ומנחמים את משפחתו ותלמידו על פטירת יקירם.
המנוח התגורר ופעל בירושלים שנים רבות.

בד”ץ שע”י קהילות החרדים בארץ הקודש, הרבנים, השוחטים, המשגיחים, חברי הבד”ץ וההנהלה אבלים ומנחמים את משה, בנו ממשיך דרכו, בניו, המשפחה וקהל חסידי ערלוי בארץ ובתפוצות על פטירת יקירם.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובנישטיין, ממלא מקום ראש העיר, פרץ אברמוביץ, חבר מועצת העיר ומנכ”ל מוסדות ערלוי בארץ הקודש, סגני ראש העיר וחברי המועצה אבלים ומנחמים את בנו ממשיך דרכו, בנו רב קהילת ערלוי בבני ברק ובניו הרבנים על פטירת יקירם.

מפעל הש”ס העולמי, ההנהלה הרוחנית וההנהלה הכללית אבלים ומנחמים את בנו ממשיך דרכו ובניו הרבנים על פטירת יקירם.
המנוח ישב בנשיאות מפעל הש”ס העולמי מאז יסודו.

ארגון אגודים למהדרין והנהלת הארגון אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו, בניו ועדת ערלוי על פטירת יקירם.

הסתדרות אגודת ישראל העולמית והועד הפועל אבלים על פטירתו.
המנוח היה מראשי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל העולמית.

אגודת ישראל בארץ ישראל אבלה על פטירתו.

מרכז התורה וועד הישיבות בארץ ישראל, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
המנוח ייסד את רישת מתיבתא רבתי אהל שמעון.

הנהלת פאגי הבנק הבינלאומי אבלה על פטירתו.

הנהלת ארגון פעילים יד לאחים אבלה ומנחמת את בניו ואחיו על פטירת יקירם.

חברת רוזנר’ס פיש אבלה ומנחמת את בנו ממשיך דרכו, בניו, המשפחה וקהל בית ערלוי על פטירת יקירם.

קבוצת שטראוס, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה, חסידיו ומעריציו על פטירת יקירם.

חברת סנו מפעלי ברונוס בע”מ אבלה ומנחמת את בניו, חתניו והמשפחה על פטירת יקירם.

הנהלת חברת רזיט שיווק בע”מ אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

חברת ש. שסטוביץ בע”מ, יוסי שסטוביץ, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה וקהל תלמידי וחסידי ערלוי על פטירת יקירם.

חברת כרמית אבלה ומנחמת את משפחתו על פטירת יקירם.

הנהלת יקבי כרמל אבלה ומנחמת את בנו ממלא מקומו והמשפחה על פטירת יקירם.

קהל מחזיקי הדת בארץ ישראל, הרבנים והתלמידים חסידי בעלזא אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו הרב משה, בנו הרב יעקב, רב קהילת ערלוי בביתר עילית, בנו הרב אברהם שמואל בנימין, ראש ישיבת אהל שמעון ערלוי, בנו הרב שמעון, רב בית המדרש תורת משה בצפת, בנו הרב עקיבא מנחם, רב קהילת ערלוי בני ברק, בנו הרב זלמן ישעיה דוד, רב קהילת ערלוי בורו פארק, בנו הרב אהרן, רב קהילת ערלוי אלעד, תלמידיו וקהילתו על פטירת יקירם.

חברת תנובה אבלה ומנחמת את בניו הרבנים, משפחתו, תלמידיו ועדת חסידי ערלוי על פטירת יקירם.

חברת גרפצ’יק בע”מ, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את בניו, המשפחה ועדת ערלוי על פטירת יקירם.

חברת אמונה וחסד דפוס וכריכיה בע”מ ואהרן רוזנטל אבלים ומנחמים את בניו על פטירת יקירם.

בנק מרכנתיל, יאיר ברוכיאן, מנהל סניף גאולה, שוקי בורשטיין, מנכ”ל, חיים הולצברג, מנהל המרכז למוסדות ועסקים אבלים ומנחמים את בניו, המשפחה, הנהלת מוסדות ערלוי וקהל עדת ערלוי על פטירת יקירם.

חברת ציון תורג’מן אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

במלאות שלושים לפטירת האדמו”ר יתקיים טקס הקמת מצבה על קברו ביום ד’ ה- 16.03.16, בשעה 17.00, בית עלמין הר תמיר ירושלים, חלקת ערלוי.
לאחר מכן, בשעה 18.30, תתקיים עצרת מספד והתעוררות בהיכל בית המדרש הגדול, רחוב יותם 1, קטמון. ישאו דברים: אדמו”ר מתולדות אברהם יצחק, הרב יעקב יחזקיהו סופר, גאב”ד טאראנטא, הרב אליעזר דוד פרידמן, רב בית המדרש מכנובקה בעלזא בלונדון, הרב יהושע אייכנשטיין, ראש ישיבת יד אהרן בקטמון והרב שמחה הכהן קוק, רב העיר רחובות.

האדמו”ר מראדושיץ דוד צבי שלמה הורנצ’יק ז”ל

מוסדות ראדושיץ, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 19.02.16.
יושבים שבעה בבית האדמו”ר, רחוב ריב”ל 2, בית שמש, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.

קהל עדת פרמישלאן, הנהלת המוסדות, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אחותו ומשפחתו על פטירת יקירם.
אחותו תשב שבעה בימים ג’-ד’ ה- 23-24.02.16 ברחוב אברבנאל 9, קרית פרמישלאן, בני ברק בין השעות 11.00 – 13.00, 18.00 – 22.00.

ארגון מגדיל ישועות, ההנהלה, הרבנים והמשפחות אבלים ומנחמים את בנו ממשיך דרכו וממלא מקומו על פטירת אביו.

רחל גולדברג ז”ל – י״ג באדר א׳ תשע״ו

קבוצת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע”מ, העובדים וההנהלה מנחמים את גודי ומשפחת גולדברג על מות האם.

משרד פרסום מימד מנחם את משה (גודי) גולדברג, מנהל מידע קונצרני בקבוצת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע”מ, על פטירת אמו.

גיניא רבקה פישמן ז”ל

אבלים: משפחות: פישמן, טוכובר וכהנא.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 20.02.16, בית עלמין שדה יהושע שער תמר.
יושבים שבעה בבית בנה, בן ציון פישמן, רחוב מקור ברוך 15, רמת ויז’ניץ, חיפה, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של אשר אנטשיל דב פישמן ז”ל, בתו של בן ציון שטיינברג ז”ל.

מגדל חברה לביטוח בע”מ מנחמת את בן ציון פישמן על מות אמו.

יהודה מנחם בוים ז”ל

אבלים: משפחות: בוים ובריסטובסקי, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 17.02.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רוזובסקי 10, קרית הבעש”ט, פתח תקווה.
המנוח היה בנו של אברהם משה ז”ל, מחסידי גור ואמשינוב.

בית אבות צימרמן רעננה, ההנהלה, חברי העמותה, העובדים והדיירים מנחמים את משפחת בוים על פטירת ראש המשפחה.
המנוח ניהל את בית האבות שנים רבות.

פרימעט רידער ז”ל

משפחת מנדלוביץ ממונסי ניו יורק אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ו’ ה- 19.02.16, בשעה 10.00, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים. טלפונים לבירורים – 02-5869764, 053-3165640
המנוחה הייתה בתו של דוד הלוי לייבוביץ ז”ל, אלמנתו של יהושע אריה רידער ז”ל, תושבת מלבורן אוסטרליה.

ישראל שטרנשוס ז”ל

אבלים: משפחות: שטרנשוס, אדלר, ברוינר, רוזנשטרוך, ברגר, מנלה ואלתר.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 17.02.16, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בן יעקב 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00. אחותו, גב’ אלתר, תשב ביום ו’ ובמוצ”ש ה-19-20.02.16, בביתה, רחוב ינאי 38, אשדוד.
זמני תפילות: שחרית – 07.45, מנחה – 15 דקות לפני השקיעה, מעריב – במועד.
המנוח היה בנו של חיים שמואל אהרן ז”ל, חתנו של מרדכי קפלן ז”ל.

בית החסידים דגור שפת אמת, מתפללי השטיבל, הגבאים וקרן הבניין מנחמים את בנו מאיר דוד משה שטרנשוס והמשפחה על פטירת האב.

יעקב אשכנזי ז”ל – ח׳ באדר א׳ תשע״ו

אבלים: משפחות: אשכנזי ופרסר.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 17.02.16, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב השלושה 19, בני ברק, הבת גב’ פרסר, תשב החל מיום ו’ ה- 19.02.16 בביתה, רחוב הרב פרנק 19, ירושלים.
המנוח היה בנו של חיים אלעזר ניסן ז”ל, תושב אנטוורפן, ערד ובני ברק.

ששת נוסעי קו 402 ז”ל

חברת אגד אבלה ומנחמת את המשפחות על אובדן יקיריהם.
ואלה שמות ההרוגים: לוי יצחק אמדדי ז”ל, ישראל וינברג ז”ל, יעקב מאיר חשין ז”ל, אהרן מרדכי כהן ז”ל, לאה מלמוד ז”ל וחנה פעשא פרנקיל ז”ל.

שאול אהרן הלוי וואנחאצקער ז”ל

הועדה המרכזית לחיזוק שמירת השבת בני ברק אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה מראשוני “המשטרה המתנדבת” לשמירת השבת בבני ברק.

סימה רחל רבינוביץ ז”ל

אבלים: משפחות: רבינוביץ, שלזינגר וצינוירט.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 13.02.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מאה שערים 7, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה בתו של שלמה זלמן שלזינגר ז”ל, אלמנתו של אברהם בן ציון ז”ל.

חנה חיה וייס ז”ל

אבלים: משפחות: וויס, קליין, גרינפלד, אסטרייכר, פוירשטיין, שכטר ווייס.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 13.02.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב דובר שלום 1, קרית בעלזא, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 21.30. ביום ה’ ה- 18.02.16 החל מהשעה 18.00 וביום ו’ ה- 19.02.16 ישבו משפחות קליין, גרינפלד ואסטרייכר ברחוב ברנדשטטר 5, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של הרב יהושע פאליק גרינבוים ז”ל, אשתו של הרב נפתלי וייס שליט”א, מחסידי בעלזא.

אסתר רבקה דייטש ז”ל

אבלים: משפחות: דייטש, אייזנבך, גרינוולד וקוביטשעק.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 13.02.16, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב דברי חיים 25, קרית בעלזא, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.30.
המנוחה הייתה בתו של אליהו עזיראל אייזנבך ז”ל, אלמנתו של אלעזר דייטש ז”ל מחסידי בעלזא.

מלכה שטרן ז”ל

אבלים: משפחות: שטרן, צין, גנוט, אחיותיה: משפחות: טברסקי, סירוטקין וציינוירט.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 11.02.16.
יושבים שבעה בבית המנוחה, גבעת פנחס 4, קרית ויז’ניץ, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.30, מרת טברסקי יושבת בשדרות ר’ טרפון 12, בני ברק בין השעות 17.00 – 20.00, מרת סירוטקין יושבת ברחוב פרנקפורטר, רמות א’, ירושלים, בין השעות 17.00 – 20.00.
המנוחה הייתה אשתו של חיים ישראל שליט”א, בתו של יעקב שמשון מרגליות ז”ל.

גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, ההנהלה, הפיקוח, העובדים והרב יצחק גולדקנופף, מנכ”ל, מנחמים את אלקה גנוט, מפקחת ארצית מעונות יום בית יעקב, והמשפחה על פטירת האם.

הרבנית הנדל לאה (הניה) שיף ז”ל

אבלים: משפחות: שיף, רוזנבוים ואלתר.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 13.02.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב פינס 2, קומה ג’, ירושלים (בחניה שמאחורי מלון המרכז), בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של הרב שמחה שיף שליט”א, בתו של שמעון נפתלי אלתר ז”ל.

מתפללי בית החסידים אוהל יצחק אשדוד מנחמים את הרב שמחה שיף שליט”א והרב אברהם מרדכי הלוי שליט”א על פטירת יקירתם.

ישיבת זהר מרדכי איתרי, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים ומנחמים את הרב שמחה שיף שליט”א, מורה בישיבה, על מות אשתו.

המשפחה מודיעה כי במלאות שבעה לפטירת יקירתם תתקיים עליה לקברה ביום א’ ה- 21.02.16, בשעה 10.00, בית עלמין הר המנוחות.
הסעה תצא מבית המנוחה, רחוב פינס 2, ירושלים (ליד מלון המרכז).

מכון בית יעקב למורות בירושלים, הסגל החינוכי וההנהלה מודיעים כי במלאות שלושים לפטירתה יתקיים כנס זיכרון והתעוררות, במוצ”ש, ה- 12.03.16, בשעה 20.30, באולם הסמינר.
ישאו דברים: הרב חיים רייך והרב מיכאל אריה רנד.
המנוחה הייתה רבנים ומחנכת.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירתם תתקיים עליה לקברה ביום ב’ ה- 14.03.16, בשעה 14.30, בית עלמין הר המנוחות.
הסעה תצא בשעה 14.00 מבית המנוחה, רחוב פינס 2, ירושלים (בחניה מאחורי מלון המרכז).

חיה קליין ז”ל

אבלים: משפחות: קליין, יעקבי, פשקוס, וימר, גרבר וצינוירט.
ארונה יגיע ארצה ביום א’ ה- 14.02.16, בטיסת אל על 008.
ההלוויה תצא ביום א’ ה- 14.02.16, בשעה 20.00 מבית הלוויות שמגר, תעבור דרך קלויז הגדול תפארת ישראל דחסידי באיאן, רחוב מלכי ישראל 44, בדרכה לבית עלמין הר המנוחות.
טלפון לבירורים: 052-7102295.
המנוחה הייתה אשתו של מאיר משה קליין שליט”א, בתו של אהרן יעקבי שליט”א.

רחל (רוזי) דויטש ז”ל

אבלים: משפחות: דויטש, דופלט והנדלר.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 09.02.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית משפחת הנדלר, רחוב עזרת תורה 4, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 21.00.
המנוחה הייתה בתו של הרב שמעון יהודה בורגר ז”ל, אלמנתו של יהודה דויטש ז”ל.

שפרינצא לאה שלומוביץ ז”ל

אבלים: משפחות: שלומוביץ, קויפמן, ויז’ניצר, כהן, איצקוביץ, סנדרוביץ, וידר, כהנא, גפנר, ברטלר, ויז’ניצר, גפנר ומעהרינג.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 10.02.16, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב גבעת פנחס 4, קרית ויז’ניץ, בני ברק, בין השעות 10.30 – 13.30, 16.45 – 22.30.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה וערבית במועד.
המנוחה הייתה בתו של גבריאל יוסף ויז’ניצר ז”ל, אשתו של אליעזר שלומוביץ שליט”א.

הרב יצחק אברהם אייזיק עביר וייס ז”ל

אבלים: משפחות: וייס, דייטש, הגר, ויזל וגלבר.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 07.02.16, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גבעת פנחס 13, קרית ויזניץ, בני ברק, עד יום א’ ה- 14.02.16 בבקר.
המנוח היה בנו של יוסף ז”ל, מנהלו הרוחני של תלמוד תורה וישב”ק קרית ויזניץ.

הרבנית בת ציון אסתר פרנקל ז”ל

אבלים: משפחות: פרנקל, פרידמן, שרון, הלפרין, לנדא.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 08.02.16, בית עלמין נחלת יצחק, גבעתיים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב ביל”ו 18, תל אביב. האדמו”ר שליט”א מוואסלי ישב ביום ו’ ה- 12.02.16 בין השעות 10.00 – 12.00 ובמוצ”ש ה- 13.02.12, משעה 20.30, בביתו, רחוב יצחק מאיר הכהן 5, בני ברק.
המנוחה הייתה אשתו של הרב שמעון פרנקל שליט”א, רב לב תל אביב, בתו של אדמו”ר מוואסלוי ז”ל.

סמדר ואמיר ליפשיץ, רויטל ושלמה פרי, עפרה ועמיעד ליפשיץ ומשפחותיהם מנחמים את הרב שמעון פרנקל והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

משרד PwC Israel מנחם את חיים פרנקל, שותף במשרד, והמשפחה על מות האם.

קבוצת אפריקה ישראל מנחמת את אהרון פרנקל ומשפחתו על פטירת אמו.

ישראל משה שוורץ ז”ל

אבלים: משפחות: שוורץ, גיברשטיין וקנר.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 07.02.16, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי עקיבא 16, בני ברק.
המנוח היה בנו של אברהם יצחק ז”ל, חתנו של שלמה אפרים פישל פויגעל ז”ל.

נחום גרינוואלד ז”ל

אבלים: משפחות: גרינוואלד, גרין, דייטש והרשטיק.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 06.02.16, בית עלמין הר המנוחות, חלקת קהל מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב יואל 7, ירושלים.
המנוח היה בנו של יהושע ז”ל, נמנה על חסידי בעלזא.

בן ציון שכטר ז”ל

אבלים: משפחות: שכטר, בנט, שמילוביץ וועג.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 07.02.16, בית עלמין נציבי פוניבז’, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מקור ברוך 15, רמת ויז’ניץ, חיפה, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של יהושע מנחם ז”ל, נמנה על חסידי סערט ויז’ניץ.

רבקה חנה בלוי ז”ל

אבלים: משפחות: בלוי, יונגרייז גולדברגר.
ההלוויה תצא ביום א’ ה- 07.02.16, בשעה 10.30, מבית הלוויות שמגר, לבית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב שטראוס 12, קומה ג’, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של ראובן צבי בלוי שליט”א, בתו של אהרן קינסטליכר ז”ל.

יעקב לוי ז”ל – כ״ח בשבט תשע״ו

אבלים: משפחות: לוי ושטיגליץ.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 05.02.16, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ברטנורא 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.30.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 17.00, מעריב – במועד.
המנוח היה בנו של יצחק אהרן הלוי ז”ל, חתנו של הרב שרגא צבי אלטמן ז”ל.

הרב חיים ישראל הלוי בעלסקי ז”ל

ועד הכשרות שעל יד איחוד הקהילות החרדיות בארצות הברית, הרבנים והמנהלים אבלים ומנחמים את הבנים והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה פוסק ועד הכשרות שנים רבות.

שיינדל מאטיל ברגמן ז”ל

אבלים: משפחות: ברגמן, ברלינר וסרצוג.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 01.02.16, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רב חסדא 23, אשדוד, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ישראל ברגמן שליט”א מחסידי גור, בתו של משה יוסף ברלינר ז”ל.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את אמה גב’ א. ברלינר, אחותה גב’ ל. וסרצוג, בתה יהודית, תלמידת הסמינר, והמשפחה על פטירת יקירתם.

בית הספר בית יעקב גור אשדוד, ההנהלה המורות והתלמידות מנחמים את בעלה, אמה, בתה יהודית, בוגרת בית הספר, ובנותיה רבקי ויוטי, תלמידות בית הספר, והמשפחה על פטירת יקירתם.

קרית ישיבת חידושי הרי”מ, הישיבה הקטנה, הישיבה הגדולה, כולל האברכים, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את בנה, שמחה בונים, תלמיד הישיבה, אחיה: מתתיהו, אברהם מרדכי וישראל, בוגרי הישיבה והמשפחה על פטירת יקירתם.

מרגלית פלד ז”ל

אחותה: שרה ביינהורן אבלה.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, רחוב מלכי ישראל 36, קומה ב’, חדר 219, ירושלים, עד יום ו’ ה- 05.02.16, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
המנוחה הייתה תושבת מונקאץ’, ארה”ב, בתו של צבי דב קליין ז”ל.

עטל קורנבלי ז”ל

אבלים: משפחות: קורנבלי, אקסלרוד, וקסלר ושיינין.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 30.01.16, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב בילו 13, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 21.30.
זמני תפילות: שחרית – 07.45, מנחה ומעריב – במועד.
המנוחה הייתה אשתו של ישכר דב קורנבלי שליט”א מחסידי בעלזא, בתו של הרב יהודה ברגר ז”ל.

יענטא יהודית גולדברג ז”ל

אבלים: משפחות: גולדברג, שוורץ וגלבשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 27.01.16, בית עלמין בית שמש חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב לב שמחה 10, בית שמש. במוצ”ש ה- 30.01.16, ישבו בנה יוסף ובתה מרת גלבשטיין בבית משפחת גלבשטיין, רחוב צירלסון 21 א’, בני ברק.
המנוחה הייתה ניצולת שואה, בתו של משה גריץ ז”ל, אלמנתו של משה זרח גולדברג ז”ל מחסידי לעלוב.

מאיר הלחמי ז”ל

אבלים: משפחות: הלחמי, ארשטיין, ברמץ ורבינוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 27.01.16, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מוצפי 2, בית וגן, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה – 16.45, מעריב – 17.45 ו- 19.00.
המנוח היה בנו של יעקב דוד ז”ל מחסידי אמשינוב.

גיטל נעכא קוסטינר ז”ל

אבלים: במשפחות: קוסטינר, מרמורשטיין, זילברשלג, פישר, כ”ץ, פרידמן, האס, וינברג ושפירא.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 27.01.16, בית עלמין שדה יהושע כפר סמיר.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מקור ברוך 18, רמת ויז’ניץ, חיפה, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של יהודה לייב קוסטינר שליט”א מחסידי סערט ויז’ניץ, בתו של יודל האס ז”ל מחסידי אנטניא.