יחזקאל חיים דויטש ז”ל

אבלים: משפחות: דויטש, רוטנשטיין, פולק ונויגרשל.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 25.05.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אביגדורי 6, על ידי רחוב שטראוס, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.30.
המנוח היה בנו של מרדכי ז”ל, חתנו של יוסף הלוי פרנק ז”ל.

חנה כץ ז”ל – ז׳ סיון תשע״ה

אוניברסיטת בר אילן, ההנהלה, הסגל האקדמי, הסגל המינהלי והמחלקה לגיאוגרפיה מנחמים את פרופ’ יוסי כץ על מות אמו.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 25.05.15, בשעה 16.30, מבית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, לחלקת יקירי ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב גת 10, כניסה ג’, קרית משה, ירושלים.

חיה ביילא וייס ז”ל

אבלים: משפחות: וייס, ליזרוביץ, שלסר, פומרנץ, קמינר, גולדפלם וגלברד.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 21.05.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב גרוסברג 5, גוש 80, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של שלמה צבי (הערש) וייס ז”ל מחסידי גור, בתו של אליעזר גלברד ז”ל מחסידי גור.

הילדה חביון ז”ל

אבלים: יעל ואבי חנני, דני ואלינור חביון ומשפחותיהם.
ההלוויה תתקיים ביום ה’ ה- 21.05.15, בשעה 16.00, בית ההספד, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב הפלמ”ח 32, ירושלים, תאום ביקורים בטלפונים: יעל – 054-4664279, דני – 052-2976338.

חיה גינדל שטיפנהולץ ז”ל

אבלים: משפחות: שטיפנהולץ, מונדרי, אירנשטיין, גרוסברד, אבוביץ, גולדברג ווינריך.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 18.05.15, בשעה 10.30, בית הלוויות שמגר, בית עלמין הר המנוחות, חלקת דרום, גוש ל”ו.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב קב ונקי 5, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של יחזקאל יבדל”א, בתו של אהרן לייב אבוביץ ז”ל, תושבת תל אביב וירושלים.

חברי השיעור בבית החסידים ר”ש בן שטח באשדוד: המג”ש ישראל מנלה, פנחס אדלר, משה אברמוביץ, בנימין גוטליב, י. מנדל גוטרמן, א. עקיבא גולדווסר, אברהם י. גולדשמיד, אברהם א. חרש, שמואל יודקביץ, אריה כהן, שאול סולניק, ישראל פרידלנדר, יוסף י. צישינסקי ואברהם מ. קליין מנחמים את ישראל שטיפנהולץ והמשפחה על פטירת יקירתם.

ארגון Lev’s מנחם את ישראל שטיפנהולץ, עובד הארגון, והמשפחה על פטירת האם.

מ.ב. אלתר, י. אקרמן, ש. גוטרמן, י. חסקלסון, ח. טייטל, ז. טראובה, י.א. יעקובוביץ, ש. ליפל, א. סולניק, י. פרידמן, א.י. פרנקל, א. קוזיץ וי.י. שיינפלד מנחמים את לוי יצחק שטיפנהולץ והמשפחה על פטירת האם.

חברת אושר עד מנחמת את אברהם שטיפנהולץ והמשפחה על פטירת האם.

החברים המתפללים בבית החסידים נר אברהם דחסידי גור,  מנחמים את לוי יצחק שטיפנהולץ והמשפחה על פטירת האם.

הסתדרות אגודת ישראל סניף תל אביב וועד החינוך תל אביב מנחמים את הרב יחזקאל שטיפנהולץ, סגן ראש המועצה הדתית תל אביב בעבר ומראשי ועד החינוך של אגודת ישראל בתל אביב, והמשפחה על פטירת יקירתם.

הרב אליעזר ליפמן ורקר ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ד’ ה- 13.05.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת פולק, רחוב גרוסברג 5, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב בזמן.
המנוח היה בנו של יחיאל יוסף ז”ל, נמנה על יקירי קרתא ירושלים.

אגודת אחים אנשי אמריקה אבלים ומנחמים את חתנו רבי יהושע פולק שליט”א והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר הנהלת האגודה עשרות שנים.

רבי בנימין מנדלזון ז”ל

הנהלת קרן השביעית מודיעה כי במלאות 36 שנים לפטירתו של גאב”ד קוממיות, מייסד ונשיא קרן השביעית, תתקיים עלייה לקברו ביום ד’ ה- 13.05.15, בשעה 18.00, בית עלמין הר המנוחות, חלקת הרבנים.

שלמה בוקשפן ז”ל

שלמה בוקשפן זלנפרדים
משלמה בוקשפן
עטוף בחייו באהבת אשתו, בנותיו, נכדיו וניניו
יושבים שבעה בבית המשפחה
המשפחה האוהבת

מודעת אבל הארץ 12.5.15

הרצל ביבי וחברת ניצת הדובדבן, ההנהלה והעובדים מנחמים את אלי ומירה שוויקי ובני ביתם על פטירת יקירם.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 11.05.15, בשעה 14.00, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה בשיכון הריאל 3, בית הכרם, ירושלים.

הרב שמעון בירן ז”ל

המשפחה וקיבוץ כפר דרום מודיעים כי במלאות עשרים ושלוש שנים לפטירת יקירם תתקיים אזכרה ביום ד’ ה- 13.05.15, בשעה 17.00, בית עלמין הר הזיתים.
הסעה ממוגנת תצא בשעה 16.45, מחניון בית הכנסת ע”ש רייך, רחוב מפרץ שלמה 10, גבעת המבתר. יש להירשם מראש בטלפון 054-4939164.
המנוח היה הרב של קיבוץ כפר דרום.

ד”ר אלי מילגלטר ז”ל

אבלים: רעייתו: אביבה, ילדיו ובני זוגם: בועז וקלי, רון וויקטוריה ויעל וערן, אחיו: נחום ומשפחתו.
ההלוויה תתקיים ביום ו’ ה- 08.05.15, בשעה 10.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה ברחוב הסנונית 8/5, מבשרת ציון, בין השעות 16.00 – 20.00.

פרופ’ עוז שפירא וצוות המחלקה לניתוחי לב-חזה במרכז הרפואי הדסה, ירושלים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח היה מבכירי מנתחי הלב בארץ.

אליהו (אלי) זהר ז”ל

אבלים: רעייתו: חוה זהר, בנותיו: תמר זהר הראל ובני ביתה, דנה שורק ובני ביתה, אחיו: מנחם זהר ובני ביתו והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום ה’ ה- 07.05.15, בשעה 17.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה: חוה, תמי ודנה ב”נופי ירושלים”, רחוב שחראי 24, קומה 6, דירה 630, בית וגן, ירושלים ומנחם זהר ברחוב שלדג 45, חופית.

הנהלת המכון הגיאולוגי והעובדים מנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח ניהל בעבר את המכון הגיאולוגי.

הרב יוסף יהודה הכהן קוטס ז”ל

אבלים: משפחות: קוטס, ציטרנבוים ומונטג.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 05.05.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרא”ש 24, רובע ט’, אשדוד, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ עמנואל ז”ל, חסיד גור, תושב בני ברק ואשדוד.

בית החסידים דגור עטרת שלמה, הגבאי, ועד קרן הבניין והמתפללים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

הניה בתיה קרימלובסקי ז”ל

אבלים: משפחות: קרימלובסקי, גורן, קירזון, פרידמן ודותן.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 03.05.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב פרנק 30, בית וגן, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 20.00.
המנוחה הייתה אשתו של שאול הכהן קרימלובסקי שליט”א, בתו של הרב אברהם שמואלי ז”ל.

אברהם הלוי הוניגסברג ז”ל

אבלים: משפחות: הוניגסברג, זייברט, דרוק וגלברט.
ההלוויה תצא ביום ג’ ה- 28.04.15, בשעה 11.30, מבית המנוח, רחוב פבזנר 37, חיפה ותעבור דרך בית החסידים דגור, רחוב ארלוזרוב 27, ודרך בית כנסת צא”י, רחוב ביתר 1, בדרכה לירושלים בית הלוויות שמגר, ובשעה 16.00 תעבור דרך בית המדרש דגור לבית עלמין הר המנוחות. פרטים נוספים בטלפון: 050-4111000.
יושבים שבעה בבית המנוח.
המנוח היה מחסידי גור בחיפה, בנו של ר’ משה זלמן הלוי ז”ל.

ד”ר דב ב. שמורק ז”ל

אבלים: אריאל שמר ומשפחת שמורק.
ההלוויה תתקיים ביום א’ ה- 26.04.15, בשעה 15.00, בית עלמין הר המנוחות, בית ההספד קהילת ירושלים.
יושבים שבעה בבית שמר, רחוב אהוד 4, תל אביב, בימים ב’-ד’ ה- 27-29.04.15, בין השעות 16.00 – 20.00.

יד ושם, רשות הזכרון לשואה ולגבורה, ההנהלה והוועדה לציון חסידי אומות העולם אבלות ומנחמות את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר הוועדה לציון חסידי אומות העולם.

אליעזר צבי (הרשל) פינקלשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: פינקלשטיין, ויינר, ינקלביץ, זילברשטיין, לבקוביץ, קליינמן ורשוואר.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 22.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רחוב אבן יהושע 1, פינת חיי אדם, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה מחסידי גור ירושלים, בנו של ר’ ירחמיאל משה ז”ל, חתנו של ר’ אפרים גוטליב ז”ל.

יצחק אפרים פישל דוד היינה ז”ל

אבלים: משפחות: היינה, וידנבוים, רוזנבוים, ביאלוסטוצקי, כהן, הופשטיין, פומרנץ, ורדיגר, גורט וגולד.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 20.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ביל”ו 6, תל אביב. אביו ואחיותיו ישבו ברחוב סמטת אפרים 3, בני ברק, בין השעות 10.00 – 12.00, 17.00 – 19.00. ביום ו’ ה- 24.04.15, ישבו כולם בבני ברק ובמוצ”ש ה- 25.04.15 ישבו גם אחיותיו בתל אביב.
המנוח היה בנו של שמואל שמריהו שליט”א, חתנו של דוד ארליך ז”ל, חסיד גור, תושב תל אביב.

אליהו נועם ז”ל

אבלים: בנו: מאיר נועם, בנו וכלתו: יורם ומאירה נועם, נכדיו, נכדותיו וניניו.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 20.04.15, בשעה 16.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול ירושלים.
יושבים שבעה בחוג המשפחה.

נשיאת בית המשפט העליון, מנהל בתי המשפט, השופטים והעובדים במערכת בתי המשפט מנחמים את יורם נועם, שופט בכיר בבית המשפט המחוזי בירושלים והמשפחה על מות אביו.
המנוח היה סגן נשיא בדימוס של בית המשפט המחוזי ירושלים.

מלכה ניסל קרל ז”ל

אבלים: משפחות: קרל, ארזון וויזל.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 12.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רש”י 37, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 18.50, מעריב – 19.40.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ יצחק מאיר ז”ל, בתו של ר’ אלימלך ויזלר ז”ל.

יהודה אריה טרגר ז”ל

אבלים: משפחות: טרגר, לורינץ, גרליק, רוזנגרטן, שרייבר, רייכנבך, רייז, לנדא, קלכהיים ולייבוביץ..
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 14.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מנחת יצחק 8, ירושלים.
המנוח היה בנו של רבי אברהם זאב טרגר ז”ל, חתנו של רבי שלמה זלמן אויערבאך ז”ל.

תלמידיו ומעריציו אבלים ומנחמים את אלמנתו, בניו, בנותיו וחתניו על פטירת יקירם.
המנוח עמד בראש ישיבת עץ חיים באנטווערפען שנים רבות.

מוסדות יסודי התורה ובית יעקב אנטווערפען, ההנהלה, צוות החינוך, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אלמנתו והמשפחה על פטירת יקירם.

דבורה פרידמן ז”ל – כ״ה ניסן תשע״ה

אבלים: משפחות: פרידמן, לב, סנקביץ ווקשטוק.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 11.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית הוריה, רחוב צפניה 64, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של ר’ שלמה מיכאל הכהן פרידמן שליט”א.

סמינר בית יעקב גור ירושלים, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את משפחתה על פטירת יקירתם.

מוסד רפואה וישועה למען הילד המיוחד, ההנהלה, הרכזות והמתנדבות מנחמות את משפחת פרידמן על פטירת בתם.

חיים מרדכי קופליק ז”ל

אבלים: משפחות: קופליק ושטרנליכט.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 09.04.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב רוזובסקי 10, בני ברק, עד השעה 14.00 ומשעה 16.15.
המנוח היה מראשי קהילת אגודת אחים ציריך, תושב ציריך ובני ברק, בנו של ר’ שלמה יוסף ז”ל, חתנו של יצחק לייב בלאו ז”ל.

שרגא פייבל כ”ץ ז”ל

אבלים: משפחות כ”ץ וקוהן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 11.04.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שאולזון 28, הר נוף, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. בנו , ר’ יעקב, ישב מיום ד’ ה- 14.03.15 בביתו, רחוב רוזובסקי 11, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ יעקב ז”ל מחסידי אלכסנדר, חתנו של ר’ חיים בנימין וירניק ז”ל מחסידי גור.

המשפחה מודיעה כי הקמת מצבה על קבר יקירם תתקיים ביום ב’ ה- 11.05.15, בשעה 16.00, בית עלמין הר מנוחות, חלקת חסידים י”ג-ה, ירושלים.
הסעה תצא בשעה 15.30 מרחוב יוסף בן מתתיהו 49, ירושלים, ובשעה 15.30 מרחוב שאולזון 28, הר נוף, ירושלים.

פלטיאל הלוי סירוטקין ז”ל

אבלים: משפחות: סירוטקין, בולבין ואילוביצקי.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 09.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ה’ ה- 16.04.15, בבית המנוח, רחוב פרנקפורטר 3, דירה 4, רמות א’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.00.
המנוח היה גבאי בית המדרש זופניק בגבעת שאול, בנו של ר’ צבי הלוי ז”ל, חתנו של ר’ יעקב שמשון מרגליות ז”ל.

שר החוץ, המנהל הכללי, הנהלת משרד החוץ והעובדים אבלים ומנחמים את יפה אוליבצקי על מות אביה.

שפרה (צילי) וולף ז”ל

אבלים: משפחות: וולף, גולדשטיין, לזנגה, דרנגר, ליכטנשטיין ושמידט.
ארונה יגיע בטיסת אל על 348 מצירך בשעה 17.35.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 06.04.15, בשעה 19.15, מבית הלוויות שמגר בירושלים לבית עלמין הר המנוחות. טלפונים לבירורים – 050-4141055, 050-4107643.
יושבים שבעה החל מצאת החג, מוצ”ש ה- 11.04.15 בבית בתה, משפחת ליכטנשטיין, רחוב ברויאר 6, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ר’ דב בער שלייכער ז”ל, אשתו של ר’ משה וולף מציריך, שוויץ.

רות רבקה שפיצר ז”ל

אבלים: משפחות: שפיצר, לוי, אייזנשטט, המר ויוסטמן, אחיה: הרב אליהו שלום ברקוביץ, אחיותיה: משפחות לוי וונדרוולדה, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 31.03.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד ערב החג, יום ו’ ה- 03.04.15, בבית המנוחה, רחוב גרוסברג 10, גוש 80, ירושלים, לפני הצהריים עד השעה 13.30, ובין השעות 16.30 – 22.30. בנה ישב ביום ו’ ה- 03.04.15 ברחוב טולדינו 2, בני ברק (תפילת שחרית בשעה 07.30), אחיותיה ישבו בימים ה’-ו’ ה-02-03-04.15 בביתן, גב’ לוי ברחוב ברנשטטר 5, בני ברק וגב’ ונדרוולדה ברחוב בית וגן 82, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של הרב שרגא שפיצר שליט”א, בתו של ר’ יצחק יהודה שינברגר ז”ל מפרשבורג.

יצחק הערץ ז”ל

אבלים: משפחות: הערץ, ליכטמן, גולדברג וברנרס.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 01.04.15, בית עלמין הר המנוחות, הר תמיר, ירושלים.
יושבים שבעה עד ערב חג הפסח, יום ו’ ה- 03.04.15, בבית משפחת ליכטמן, רחוב רבי עקיבא 135, הבן, ר’ אלחנן, ישב בביתו בארה”ב, טלפון: 0018454259129.
המנוח היה בנו של ר’ מנחם ז”ל, ממקימי ישיבת לוצרן ומתלמידי ישיבת טעלז ליטא, תושב לוצרן ובני ברק.

פרופ’ שלום שראל ז”ל

פרופ שלום שראל זלאבלים: רעייתו: מאירה שראל, ילדיו: מירי ואבי שמידע, דני וענת שראל, טל וניצן שרון, נכדיו: גלעד, איתי, נעה, עידו; רועי, זהר, מיה; עמרי, נעם, שקד ובני זוגם, ניניו: רחלי, רפאל, דוד, נחום; משה, יהודה, רות וגל.
ההלוויה תצא ביום ד’ ה- 01.04.15, בשעה 10.00, מבית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ב’ ה- 06.04.15, בבית משפחת שראל, רחוב ז’בוטינסקי 36, קומה 4, ירושלים.

האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לרפואה, בית הספר לרוקחות, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע והמכון לכימיה אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.

למאירה, מירי, דני, טלי והמשפחות
דואבים איתכם את פטירת דודנו היקר
פרופ’ שלום שראל ז”ל
מהשמיים תנוחמו
מרים וצבי סגל וב”ב
ליאורה ורמי שקלנובסקי וב”ב
משה ורותי ישראלאשוילי וב”ב

מודעת אבל הארץ 6.4.15

יוסף חיים פישמן ז”ל

אבלים: משפחות: פישמן, נייהוז, רייז, יוסט, מצנר והיימן בארץ ובחו”ל.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 29.03.15, בית עלמין הר המנוחות.
אחיו, ר’ שמואל בנימין פישמן, יושב שבעה ברחוב אברמסקי 39, קרית הרצוג, בני ברק.
המנוח היה בנו של הרב מאיר פישמן ז”ל, תושב גבעת שאול, ירושלים.

חיים יעקב גרוסמן ז”ל

אבלים: משפחות: גרוסמן, מרמרוש וזילברברג.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 30.03.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ו’ ה- 03.04.15, בבית המנוח, רחוב רבי יוסי בן חלפתא 15, אשדוד.
המנוח היה חסיד גור, בנו של ר’ יצחק צבי ז”ל, חתנו של ר’ אברהם יוסף גרינוולד ז”ל.

שרה הרכבי ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום א’ ה- 29.03.15, בשעה 15.00, מבית ההספד קהילת ירושלים (מול בית החולים הרצוג), בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שעה בבית משפחת הרכבי, רחוב א. שמחוני 6, כפר סבא.

ר’ מאיר גולד ז”ל

אבלים: בניו, בנותיו, נכדיו, ניניו ומשפחות: גולד, ענדען ושוורץ.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 24.03.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת שוורץ, רחוב רש”י 74 (מול רחוב רש”י 13), ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.30, פקס 1532-5377477.
המנוח היה בנו של ר’ גדליה ז”ל, תושב קלויזנבורג, סידני, ברוקלין וירושלים, חסיד גור, הקים את בית המדרש זכרון גדליה בירושלים ובבני ברק.

בית המדרש וכולל לדיינות ולהוראה זכרון גדליה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

צירל (ססיל) מצגר ז”ל

אבלים: משפחות: מעצגר, לעמל ונוימן.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 23.03.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, דירה 233, בין השעות 09.00 – 13.00, 16.00 – 21.00.
המנוחה הייתה אשתו של ד”ר נפתלי מעצגר, תושבת בריסל וירושלים.

מלכה בר אילן ז”ל

אבלים: משפחת גלבינסקי, הנכדים: שירה ואלכס, המטפלים: משה וג’ולי והאפוטרופוס: עו”ד יאיר גרין.
ההלוויה תצא ביום ג’ ה- 24.03.15, בשעה 15.00, מבית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
המנוחה נפטרה בביתה בירושלים.

נחום זיו ז”ל

אבלים: שפרה זיו, ימינה וראובן ברניס, נועם זיו ואיריס מור, הלה ורענן בורל, אמתי ומרגלית זיו, אחותו: רחל סיבקין מרסון, נכדיו ובני זוגם: תמר, עומרי, גלעד, יאיר, ענבר, איל, גיל, אסף, אופיר, עמית, ליאור, יובל וזיו, נינותיו: אלמה ואופיר.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 23.03.15, בשעה 16.00, בית עלמין הר המנוחות, קהילת ירושלים.
יושבים שבעה בבית מוזס, דרך בית לחם 50, דירה 25, ירושלים, כניסה מרחוב יעל 10, בימים ב’-ו ה- 23-27.03.15, בין השעות 10.00-13.00, 16.00 – 20.00.

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר, הדקאן, הסגל האקדמי, הסגל המינהלי והסטודנטים מנחמים את פרופ’ אמתי זיו על מות אביו.

המרכז הרפואי ע”ש חיים שיבא, ההנהלה והעובדים מנחמים את פרופ’ אמיתי זיו על פטירת אביו.

נגידת בנק ישראל, הנהלת הבנק, העובדים והגמלאים מנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח היה גמלאי בנק ישראל.

שמעון (בוב) אנגלסמן ז”ל Bob Engelsman z”l

Mourners: Uri and Malka Engelsman, Margaliet Engelsman, Itamar and Judy Engelsman, his grandchildren and great grandchildren.
The funeral will take place on Friday, 20/03/15, at 12.00, at Har Hamenuchot Cemetry, Givat Shaul, Jerusalem (Kehilat Yerushalayim).
The Shiva will be at Beth Juliana, 22 David Raziel St., Hertzliya.

אבלים: אורי ומלכה אנגלסמן, מרגלית אנגלסמן, איתמר וג’ודי אנגלסמן, נכדיו וניניו.
ההלוויה תתקיים ביום ו’ ה- 20.03.15, בשעה 12.00, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים (קהילת ירושלים).
יושבים שבעה מיום א’ ה- 22.03.15, בבית יוליאנה, רחוב דוד רזיאל 22, הרצליה.

גבריאלה (גבי) הרמל ז”ל

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה בשיבה טובה של אמא, סבתא, סבתא רבתא
גבריאלה (גבי) הרמל ז”ל
ההלוויה תתקיים ביום ה’, 19.3.15, בשעה 15.00, בבית עלמין הר המנוחות, ירושלים
גדעון ויעל הרמל, חוה ורוני בן-דוד
הנכדים: אפרת, אסף, איילת, יונתן, איתמר, אביטל והנינים
המטפלת המסורה: רוזמי

מודעת אבל הארץ 19.3.15

חנה ריבא ברגמן ז”ל

אבלים: משפחות: ברגמן, גנוט, קנל וגרינפלד, בניה, בנותיה, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 13.03.15, בית עלמין הר מנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב עלי הכהן 32, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ אברהם דוד ז”ל, בתו של ר’ נח דננברג ז”ל.

מתפללי בית החסידים רמות דוד קרית גת מנחמים את משפחת ברגמן על פטירת האם.

ר’ ישכר דוב פרלוב ז”ל

אבלים: משפחות: פרלוב וקוזלובסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 12.03.15, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ברוכים 5, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר’ משה נפתלי צבי ז”ל, חתנו של ראש גולת אריאל האדמו”ר מבעלזא.

עיתון המודיע, אגף השיווק, מנחם את ר’ יעקב פרלוב, חבר ועד הכשרות OK, על פטירת אביו.