פרנק (אפרים) קולב ז”ל Frank (Ephraim) Colb

אבלים: סנדי ופולה קולב, גלוריה וביל זאסקי, הנכדים והנינים.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 25.07.16, בשעה 20.00, מבית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב שער הגיא 2, רחובות.

Mourned by: Sandy and Paula Colb, Gloria and Bill Zoske, Grandchildren and Great Grandchildren.
The funeral will take place on Monday, 25.07.16, at 20.00, Beit Hahesped Kehilat Yerushalayim, Har Hamenuchot cemetery, Jerusalem.
The Shiva will take place at 2 Shaar Hagai St., Rehovot.

Jerusalem College of Technology, the Board of Trustees, management, faculty and students and Lev Academic Center mourn his passing and extend their condolences to Sandy Colb, Chairman of the Board of Trustees.

חיה רחל גרינוולד ז”ל

אבלים: משפחות: גרינוולד, זלצר וטרובע.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 19.07.16, בית עלמין הר המנוחות, חלקת קהל מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב האדמו”ר מבעלזא 4, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של יעקב מיטלמן ז”ל, אלמנתו של שמואל צבי ז”ל מחסידי בעלזא.

הדסה שולמית סלסיק ז”ל

אבלים: משפחות: סלסיק, שיינר, זולטי, רייזמן ופרוז.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 13.07.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה: הבעל והילדים בפריז rue des annelets 6, 75109 Paris, France; האב וגב’ זולטי ברחוב כנפי נשרים 2 ד’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 12.00, 16.00 – 19.30.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה וערבית – במועד.
המנוחה הייתה אשתו של הרב רפאל סלסיק שליט”א, בתו של ישראל שיינר שליט”א.

בית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור מנחם את ישראל שיינר, מעמודי התווך של בית המדרש, והמשפחה על פטירת בתו.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל, הרבנים, התלמידים וההנהלה המרכזית מנחמים את אביה ישראל שיינר, בעלה הרב רפאל סלסיק והמשפחה על פטירת יקירתם.

רבי יוסף יהושע טויב האדמו”ר מבנימינה ז”ל

בית המדרש ייטב פרי, המשפחה, הרבנים, התלמידים ומתפללי בית המדרש אבלים על פטירת יקירם.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 12.07.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המדרש, רחוב מלכי ישראל 67, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.

רבי ישראל הזה ז”ל

אבלים: משפחות: הזה, בורשטין, שפירא ופאלי.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 12.07.13, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב פרנק 27, בית וגן, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.30.
המנוח היה בנו של פנחס ז”ל, נמנה על חסידי סוכטשוב.

בית המדרש דחסידי סוכטשוב אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

אליהו אבראמטשיק ז”ל

אבלים: משפחות: אבראמטשיק, גריפעל, וואסרטייל ופלדמן.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 11.07.16, בשעה 09.00, מבית הלוויות שמגר, תעבור דרך בית המדרש גור ברחוב רלב”ח, בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה לאחר הלוויה עד השעה 13.00, בבית משפחת קליין, רחוב תכלת מרדכי 3, ירושלים, ולאחר מכן בבית המנוח בציריך.
המנוח היה בנו של נח ז”ל, נמנה על חסידי גור ראדומסק והיה תושב ססנוביץ וציריך.

חיים זאב הלוי מילשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: מילשטיין, הורן, ארנרייך, לב, באטוס ואשכנזי.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 06.07.16, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הר סיני 21, בני ברק, בין השעות 10.30 – 13.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.45, מנחה – 19.30, מעריב – 20.30.
המנוח היה בנו של הלל ז”ל, חתנו של דוד הורן ז”ל ונמנה על חסידי גור.

הידידים אברכי בית החסידים צעירים היכל מרדכי מנחמים את שמחה בונים מילשטיין, אברך בבית החסידים, והמשפחה על פטירת האב.

רחל פרומט רייז ז”ל

אבלים: משפחות: רייז ורובין.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 05.07.16, בית עלמין הר המנוחות חלקת הרבנים.
יושבים שבעה ברחוב השורה 17, רמת גן.
המנוחה הייתה בתו של הרב אברהם צבי רומעלט ז”ל, אלמנתו של הרב מרדכי רייז ז”ל שנמנה על חסידי בעלזא אנטוורפן.

אהובה ליבא צירל גוטרמן ז”ל

אבלים: משפחות: גוטרמן, מנדלבוים, קירשנפלד ופיירמן.
ההלוויה תצא ביום א’ ה- 03.07.16, בשעה 11.00, מבית הלוויות שמגר, בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב בר גיורא 42, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ישראל משה שליט”א מחסידי גור, בתו של שלמה זלמן פיירמן ז”ל.

חברת אור החיים, ההנהלה והעובדים מנחמים את הרב מנחם מנדל גוטרמן על פטירת אמו.

חברי השיעור בבית החסידים רחוב שמעון בן שטח אשדוד: המג”ש ר’ ישראל מנלה, משה אברמוביץ, ר’ פנחס אדלר, בנימין גוטליב, אברהם גולדווסר, אברהם גולדשמיד, אברהם חרש, שמואל יודקביץ, אריה כהן, שאול סולניק, ישראל פרידלנדר, יוסף צישינסקי, אברהם קליין וישראל שטיפנהולץ מנחמים את יצחק מנדל גוטרמן, ממשתתפי השיעור, אביו ישראל משה והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

אהרן מאיר ניימן ז”ל

אבלים: משפחות: ניימן ואפטר.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 28.06.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גשר החיים 14, כניסה א’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30 ומשעה 17.00.
המנוח היה בנו של יחיאל יצחק ז”ל, חתנו של הרב הלל ליברמן ז”ל, נמנה על חסידי גור.

מרכז בית יעקב, רשת בתי ספר תיכוניים וסמינרים למורות, מנחם את משפחת ניימן על פטירת ראש המשפחה.
המנוח היה ניצול שואה, מזכיר הנהלת המרכז.

Patrice Dweck

We deeply mourn the passing of
Patrice Dweck
Funeral: Friday, June 24, 1:00 P.M.
Kehilat Yerushalayim, Har Hamenuchot, Jerusalem
Shiva: Rehov Masaryk 8, Jerusalem, until noon, Monday, June 27
Mourners: Jack Dweck and family. For info, call 0545-900437

Jerusalem Post Obituary 24 June 2016

מלכה גולדקנופף ז”ל

חברה קדישא גחש”א חסידים מנחמת את יצחק גולדקנופף, חבר הנהלת החברה קדישא, והמשפחה על פטירת אמו.

משרד רודניק ורצל ושות’, רואי חשבון, שמחה רודניק, משה וורצל והעובדים מנחמים את הרב יצחק גולדקנופף, מנכ”ל רשת החינוך גני ילדים ומעונות יום בית יעקב ומשפחתו על פטירת יקירתם, נשיאת הרשת.
המנוחה הייתה אלמנתו של הרב יהודה אריה גולדקנופף ממייסדי רשת החינוך.

חברי וועדת הרבנים למען קדושת השבת בארץ ישראל מנחמים את יצחק גולדקנופף, מזכיר הוועדה ומשפחתו על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה בתו של הרב משה מרדכי מרגליות ז”ל.

כולל לאברכים מצוינים שתילי אריה, הרמי”ם והתלמידים מנחמים את יצחק גולדקנופף, פטרון הכולל, על פטירת האם.
המנוחה הייתה נשיאת רשת מעונותיום בית יעקב ושתילי אריה.

מרכז איגוד התתי”ם, ההנהלה, מועצת המנהלים והעובדים מנחמים את הרב יצחק גולדקנופף, המנהל הכללי של מרכז איגוד התתי”ם, ומשפחתו על פטירת יקירתם.

מגדל חברה לביטוח בע”מ מנחמת את הרב יצחק גולדקנופף על מות אמו.

פתחיה, מוסדות לחינוך מיוחד, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את בנה יצחק גולדקנופף, יו”ר פתחיה, והמשפחה על פטירת יקירתם.

מרכז פדגוגי שתילי אריה, ההנהלה וצוות המרכז מנחמים את הרב יצחק גולדקנופף ומשפחת גולדקנופף על פטירת יקירתם.

חברת מישו”ר חשבות וייעוץ עסקי בע”מ ומשרד אביגיל שקוביצקי רואי חשבון מנחמים את הרב יצחק גולדקנופף, מנכ”ל רשת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, על פטירת אמו.

גני ילדים ומעונות יום בית יעקב והמשפחה מודיעים כי במלאות שלושים לפטירת יקירתם תתקיים עלייה לקברה להקמת מצבה ביום ד’ ה- 20.07.16, בשעה 17.15, בית עלמין הר המנוחות, חלקת החסידים.
תחבורה תצא בשעה 17.00 מרחוב תכלת מרדכי 8, טלפון: 02-6268860.

פרופ’ זינה בן ישי ז”ל

אבלים: האחות: קורה דראל, הבנות: יעל ודליה, הנכדים: רפאל, דן, נועם ושמואל והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום ד’ ה- 22.06.16, בשעה 17.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה בבית משפחת בן ישי, רחוב משה קול 60, דירה 11, ירושלים, בימים ד’-ו’ ה-22-24.06.16 וביום א’ ה- 26.06.16, בין השעות 15.00 – 20.00.

האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לרפואה, המכון למחקר רפואי ישראל קנדה והמחלקה לנוירוביולוגיה רפואית אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.

חוה חיה שרה פרידלנדר ז”ל

משפחת פרידלנדר מסאו פאולו – ברזיל אבלה.
ההלוויה תצא ביום ה’ ה- 16.06.16, בשעה 10.00, מבית הלוויות שמגר בדרכה כל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה במלון לאונרדו פלזה ירושלים, בין השעות 09.30 – 13.00, 16.30 – 21.30.
המנוחה הייתה אלמנתו של נפתלי צבי נח ז”ל.

הנהלת מוסדות בית לפליטות, קרית בנות ובית החלמה ליולדות אבלה ומנחמת את נטע אריה יהודה והמשפחה על פטירת יקירתם.

לאה הוכוולד ז”ל

אבלים: משפחות: הוכוולד, רוזנפלד, קירשנבוים, ברנהולץ, הלפרין ויברוב.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 12.06.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב כתב סופר 20 ב’, כניסה ג’, גבעת שאול, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.30 – 21.30.
המנוחה הייתה אשתו של מנחם שליט”א, בתו של אברהם משה קירשנבוים ז”ל.

מרדכי דוד הולנדר ז”ל Mordechai David Hollander

אבלים: אשתו: לילי, בתו: אבלין ופרי נוסן, נכדיו וניניו.
ההלוויה תצא ביום ד’ ה- 08.06.16, בשעה 16.30, מבית ההספד הספרדי, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח.
המנוח היה ניצול שואה.

Mourned by: his wife Lily, his daughter  Evelyn and Perry Nuszen, his grand children and great grandchildren.
The funeral took place on Wednesday 08/06/16.
The Shiva is taking place at the deceased’s home.
The deceased was son of Haya Esther and Yitzhak Yehoshua z”l.

מוסדות בית אל, הרב זלמן ברוך מלמד, ראש הישיבה וראש מוסדות בית אל, יעקב כץ (כצל’ה), יו”ר מוסדות בית אל, קרית הישיבה בית אל, אולפנת רעיה, ישיבת בני צבי, המכינה הצבאית, ערוץ 7 ועתון בשבע אבלים ומנחמים את רעייתו לילי, בתו אבלין, חתנו פרי, נכדיו וניניו על פטירת יקירם.
המנוח היה נשיא אגודת ידידי מוסדות בית אל בארה”ב.

יהודית קלאר ז”ל

אבלים: משפחות: קלאר, קרויזר, וינגוט, זילברשטיין, גולדברג ואורלנצ’יק.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 03.06.16, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב ברסלב 16, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של יוסף שרגא זילברשטיין ז”ל מירושלים, אשתו של אהרן קלאר שליט”א.

מרתה נתן ז”ל

אבלים: בנה וכלתה: יאיר ורחל נתן, בנה וכלתה: אלון ויהודית נתן, נכדיה: ניצן, גלעד, נמרוד, רועי, ניר, שחר ונינותיה.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 06.06.16, בשעה 15.00, מבית ההספד הספרדי, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, גן רחביה כניסה ג’, הכניסה ליד רחוב מרדכי נרקיס 5, ירושלים.

הרב יהושע העשיל צבי הלוי ויזל ז”ל

אבלים: משפחות: ויזל, גרין, גרינוולד, הורוביץ, מרמור, שפיץ, פרידמן ופוקס.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 04.06.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אבינדב 3/7, ירושלים, אמו ואחיותיו ישבו ברחוב סורוצקין 29, קומת קרקע, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.30, אחיו אברהם חיים ואחותו גב’ מרמור ישבו ביום ג’ ה- 07.06.16, ברחוב דמשק אליעזר 19, בני ברק בין השעות 17.00 – 22.00, אחותו גב’ פרידמן תשב ביום ג’ ה- 07.06.16 בביתה, רחוב רשב”י 43/18, מודיעין עילית, בין השעות 18.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של יצחק אייזיק אריה לייב הלוי ז”ל, חתנו של הרב חיים אלעזר קליין שליט”א.

Dr. Sue Zohar Desheh z”l

Mourned be the Koenigsberg Family.
The funeral will take place on Thursday, 02.06.16, at 10.00, Har Hamenuchot cemetery.
Further details: Moriah Weiss – 054-5703260.
The deceased was mother of Lt. Gilad Desheh who fell in the Yom Kippur War, and teacher of children with special needs.

Sali Berger z”l

Mourned by: Bryskman, gershinsky and berger families.
The funeral will take place on Wednesday, 01.06.16, at 10.30, Beit Hahesped Kehilat Yerushalayim, Har Hamenuchot cemetery.
The Shiva will take place at the deceased’s home, Hizkiyahu Hamelech 51/3 St., until Tuesday , 07/01/16, morning.

בילא רבקה ווייס ז”ל

אבלים: משפחות: ווייס, ברוין, גרינוולד, פויגל, נוישטאט, רוזנפלד, כהן, קלוגר וברס.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 24.05.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב זית רענן 4/4, קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00, ביום ו’ ה- 27.05.16 בין השעות 10.00 – 14.00, ישבו הבנות בביתן: גב’ גרינוולד, רחוב ישמח משה 15 א’, בני ברק, גב’ פויגל, רחוב גני גד 9, בני ברק וגב’ נוישטאט, רחוב יהודה הנשיא 65, אלעד.
המנוחה הייתה אשתו של הרב שלמה, יבדל”א, בתו של אליהו כהן שליט”א.

גבריאל צבי קליין ז”ל

אבלים: משפחות: קליין, סגל, זילברשלג, נייהוז, ולצר, שמעון, קטינא, לוי, גנץ, קוט ובלס.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 23.05.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, סנהדריה מורחבת 117, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00, אחיו אליהו קליין ואחותו מרת גנץ ישבו ביום ו’ ה- 27.05.16, ברחוב רבינא 3, בני ברק.
המנוח היה בנו של אריה ז”ל, חתנו של יוסף מאיר מרגליות ז”ל, גבאי בית המדרש מאור חיים ויז’ניץ ירושלים.

חברת שמיכות פריד, ההנהלה והעובדים מנחמים את משפחת קליין על פטירת ראש המשפחה.

חוה צביאלי (לבית מטל) ז”ל

אבלים: בתה: בלהה ניצן ומשפחתה, בתה: רוחמה פרוינד ומשפחתה, בנה: שלמה צביאלי ומשפחתו.
ההלוויה תתקיים ביום ג’ ה- 10.05.16, בשעה 14.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות חלקת יקירי ירושלים.
יושבים שבעה בבית משפחת ניצן, רחוב שברץ 8, רעננה.
זמני תפילות: שחרית – 06.30, מנחה – 19.00.
המנוחה הייתה יקירת ירושלים.

אלעזר גולדברג ידלר ז”ל

אבלים: משפחות: גודלברג ידלר, גוטפריד, זינגר, שטיינמץ, רובין, קוט, פישמן ובריכטא.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 07.05.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב יהודית 2, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – חצי שעה לפני השקיעה, מעריב – במועד
המנוח היה בנו של יצחק זאב ז”ל, חתנו של דוד קויפמן ז”ל, נמנה על חסידי נדבורנא.

הינדא (הלן) לב ז”ל

אבלים: משפחות: לב, מיירנץ, קושמרסקי, הלפגוט, הוניגסברג, רושצקי, גלקופף, קופרברג, ליברמן וצוקר.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 07.05.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה עד יום ה’ ה- 12.05.16 בבקר, רחוב אלקנה 10, שיכון חב”ד, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של דוד לב שליט”א מחסידי גור, בתו של הרב אלעזר וורהפטיג ז”ל מלונדון.

סמינר גור אשדוד, המנהלת, המורות והתלמידות מנחמים את גב’ צ. רושצקי, מחנכת בסמינר והמשפחה על פטירת אמה.

לאה ברונשטיין ז”ל

אבלים: בתה: רונית דותן חופש וגדי חופש, בנה: דורון וקטי ברונשטיין, נכדיה: אלון, שי וג’ורדן, ניניה: יהל ואריאל.
ההלוויה תצא ביום ה’ ה- 05.05.16, בשעה 12.00, מבית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה ביום ה’ ה- 05.05.16 בין השעות 17.00 – 21.00 וביום ו’ ה- 06.05.16, בין השעות 10.00 – 13.00, באחוזת בית הכרם, דירה 384, ירושלים, וממוצ”ש ה- 07.05.16, בין השעות 17.00 – 21.00 ברחוב ש”י עגנון 19, הרצליה, בשאר ימות השבוע בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.

אהרון אייזן ז”ל

אבלים: ילדיו: רולנדו ואן מישל אייזן, רותי ומוטי בן ארי ובני ביתם, נכדיו: אריאל, תמר, דנה, טל, שי, רוני ומיה ומשפחותיהם וניניו.
ההלוויה תתקיים ביום ד’ ה- 04.05.16, בשעה 16.00, בית עלמין הר המנוחות גבעת שאול.
המנוח נפטר בשנת ה- 103 לחייו, היה יקיר ירושלים, חתן פרס התעשייה, שגריר, תעשיין והקים את החינוך היהודי בפנמה.

יצחק זמל ז”ל

אבלים: הילדים: איתן וחיה זמל, עמוס ויהודית זמל, יעל ויוסף כהן סבן, הנכדים והנינים.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 24.04.16, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
פרטים נוספים בטלפונים: 02-6407465, 054-7291983, 050-8569841.

רפאל שמחה בלוי ז”ל

אבלים: משפחות: בלוי, אפל, ויזל, ווינברגר ופריד.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 20.04.16, בית עלמין הר המנוחות.
המנוח היה בנו של יחיאל ז”ל, חתנו של חיים לונגר ז”ל.

רחל רונן ז”ל

אבלים: בתה וחתנה: רותי רונן וזאבי ברגמן, בנה: גלעד רונן, אחיה וגיסתה: אליעזר וגאולה שמואלי, נכדיה: אויר, עילי ונגה והמטפלת: ריטה לאמה.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 21.04.16, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.

נשיאת בית המשפט העליון, מנהל בתי המשפט, השופטים והעובדים במערכת בתי המשפט מנחמים את רות רונן, שופטת בית המשפט המחוזי תל אביב, והמשפחה על מות אמה.

יצחק מאיר ליכטשיין ז”ל

אבלים: משפחות: ליכטשיין, גרוסגליק, פומרנץ, זייברט וורשביאק.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 26.04.16, בית עלמין הר המנוחות.
המנוח היה בנו של אברהם מרדכי ז”ל, חתנו של יעקב משה פרייברג ז”ל, נמנה על חסידי גור.

המשפחה אבלה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב יצחק שולאל 2, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00, אחיו הרב מנחם ישב בכתובת הנ”ל בין השעות 09.00 – 17.30, אחותו תשב בביתה, רחוב החשמונאים 23, כניסה א’, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 20.00.

פרופ’ משה סיקרון ז”ל

אבלים: ילדיו ובני זוגם: נעם סיקרון וסמדר נבו, אילה סיקרון ועמיחי סרי מנקס, נכדותיו: צרויה, אביטל ותמה, אחיותיו, אחיו ובני ביתם: שרה ניב, משולם סיקרון, חיים סיקרון וחנה זר.
ההלוויה תצא ביום ג’ ה- 19.04.16, בשעה 13.00, מבית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב טשרניחובסקי 26, ירושלים.

הנהלת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה הסטטיסטיקן הממשלתי השני בין השנים 1972 – 1993.

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות אבל על מותו.
המנוח היה ממייסדי המכון.

האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה והמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה דמוגרפיה אבלות ומנחמות את המשפחה על מות יקירם.

המרכז הגרעיני שורק מנחם את נועם סיקרון, עובד המרכז, על מות אביו.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם תתקיים עליה לקברו לגילוי מצבה ביום ו’ ה- 20.05.16, בשעה 12.30, בית עלמין הר המנוחות. נפגשים במגרש החניה בכניסה לבית העלמין.

חיה אסתר כהנא ז”ל

אבלים: משפחות: כהנא ויינברגר וקופמן.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 12.04.16, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב גשר החיים 14, כניסה ג’, ירושלים, הבנות ישבו ביום ו’ ומוצ”ש ה- 15-16.04.16 בביתן.
המנוחה היית תושבת קאליב, בני ברק ובית אבות נוה שמחה ירושלים, בתו של נפתלי צבי וינקלר ז”ל, אלמנתו של יוסף הכהן כהנא ז”ל מחסידי בעלזא בני ברק.

הרב יצחק אליעזר מילצקי ז”ל

אבלים: משפחות: מילצקי, וייספיש וז’ולטי.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 12.04.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בצלאל 28 (ליד שכונת כנסת), מאחורי בתי ברוידא, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 18.45, מעריב – 19.45.
המנוח היה בנו של הרב חיים חייקל זאב מילצקי ז”ל.

גיטל (טובה) מיירנץ ז”ל

אבלים: משפחות: מיירנץ, קרול, גליקסברג, מוזסון, וקסשטוק ויוסקוביץ, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 11.04.16, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב נחמני 65, תל אביב, אחותה, גב’ יוסקוביץ, תשב במוצ”ש ה- 16.04.16 בביתה, רחוב הגר”א 9, בני ברק.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב – במועד.
המנוחה היתה אשתו של הרב מרדכי שליט”א, בתו של חיים חנוך שלסר ז”ל.

יונה זאב וייסברגר ז”ל

אבלים: משפחות: וייסברגר, שנק, דונט, פריינד, בלך ופרקש.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 08.04.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב האדמור מסדיגורא 17, רמת שלמה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00, הוריו ואחיותיו ישבו ביום ג’ ה- 12.04.16 בביתם, רחוב הר”ן 13/10, ביתר עילית.
המנוח נמנה על חסידי צאנז, תושב רמת שלמה ירושלים, בנו של הרב משה טוביה וייסברגר שליט”א, חתנו של יהודא אריה כ”ץ שליט”א.

הרב דוד אלימלך גאליצקי ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ד’ ה- 06.04.16, בשעה 13.00, מרחבת בית המדרש הגדול בקרית בעלזא, אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח באנטוורפן, טלפון 00-323-232-2844. בניו, מנדל ומרדכי ובתו מרת שטארק ישבו ביום ד’ ה- 06.04.16, ברחוב דברי חיים 30, קומת כניסה, אחותו, מרת סנדרוביץ טסלר, תשב ברחוב תורת חיים 3, בני ברק.
המנוח היה עסקן, תושב אנטוורפן, בנו של אהרן משה ז”ל.

בת שבע יעקובוביץ ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 04.04.16, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית חתנה, הרב חיים פסח הורוביץ, רחוב חטיבת הנגב 19, אשדוד, בנה, הרב ישי, ישב בביתו, רחוב עובדיה 2, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של הרב אהרן יעקובוביץ ז”ל מחסידי בעלזא, בתו של הרב אברהם צבי אונגער ז”ל.

הרב יעקב נטע בעק ז”ל

אבלים: משפחות: בעק, שמרלר, שטיין, נוימן וקרניאול.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 04.04.16, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, רחוב מלכי ישראל 36, חדר 69, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה תושב ציריך שוויץ וירושלים, בנו של הרב אשר אנשיל ז”ל.