מתתיהו דוב הכהן טייכמאן ז”ל

אבלים: משפחות: טייכמאן, טאוב ושפירא.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 02.07.15, בשעה 15.00, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה ברחוב דובר שלום 7, קרית בעלזא, ירושלים. בנו, נחמן, ישב מיום ב’ ה- 06.07.15, בביתו, רחוב דוב גור 49/9, אשדוד, אחותו וצאצאיו הגרים בחו”ל ישבו בארה”ב, טלפון: 718-438-0510.
המנוח היה בנו של ישעיה יהושע פאליק ז”ל, תושב ווערעצקי ובארא פארק, חסיד בעלזא.

יוסף אשר ברנשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: ברנשטיין, גוטליב, אייזנשטיין, פנסטר, אופנר, קופ, מושקוביץ ואוירבך.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 30.06.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מיכה 6, גאולה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. אחיו, מרדכי ברנשטיין, בנו הרב חיים ברנשטיין ובתו, גב’ מושקוביץ, ישבו ביום ו’ ה- 03.07.15, ברחוב הרב שך 10, בני ברק, עד השעה 14.00.
המנוח היה בנו של משה טוביה ז”ל, חתנו של האדמו”ר יעקב יצחק בידרמן ז”ל, תושב לעלוב וירושלים.

הישיבה הגדולה נועם התורה, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את רבי מרדכי ברנשטיין, מורה בישיבה, והמשפחה על פטירת אחיו.

רבי נחמיה בקר ז”ל

אבלים: משפחות בקר, פישר ווינברג.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 30.06.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת פישר, רחוב יונה 31, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 23.00.
המנוח היה בנו של רבי ברוך ז”ל, חתנו של אפרים הכהן הלפרין ז”ל, מלמד בתלמוד תורה קמניץ ירושלים.

הרב שמחה תיק ז”ל

אבלים: בניו, בנותיו, חתניו, נכדיו וניניו, משפחות: תיק, גודמן, טייכמן, ויינגורט ומרלו.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 29.06.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית משפחת ויינגורט, רחוב חזו”א 26, רמת שלמה, ירושלים עד יום ג’ ה- 30.06.15 לאחר תפילת שחרית, טלפונים: 058-3211430, 02-5711430.
המנוח התגורר בעיר ניו יורק.

רחל רוזה אליוף ז”ל

אבלים: בניה: ישראל אליוף ובני ביתו וידידיה אליוף ובני ביתו, אחיותיה: מרגלים שוהם ואסתר פוזיילוב, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 23.06.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בגלריה מאירהוף, רחוב דובנוב 8, תל אביב, בין השעות 09.00 – 21.30.

אברהם (בייגל) ברגיל ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ד’ ה- 24.06.15, בשעה 16.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גלבר 20, ירושלים.

האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח והמכון ליהדות זמננו אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח ניהל בעבר את המכון ליהדות זמננו.

שרה שביד גלעדי ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 22.06.15, בשעה 18.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית משפחת שביד, רחוב כרכום 34, צור הדסה, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 20.00. ביום ג’ ה- 23.06.15, יוסף שביד ישב באחוזת בית הכרם.

החברים במרכז הארצי לבחינות ולהערכה מנחמים את צבי שביד והמשפחה על מות אמו.

רות ארבל (לבית פפרמן) ז”ל

אבלים: בעלה: מנחם ארבל, בניה: דן ושרית ארבל, חגי ושוי לן ארבל, נכדיה: הילה, גיל, עידו, מאיה, נועה ועדי.
ההלוויה תתקיים ביום א’ ה- 21.06.15, בשעה 13.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.

בית חולון אלי”ן מנחם את מנחם ארבל, חבר הועד המנהל, על מות רעייתו.

שמאי צוויגרייך ז”ל

אבלים: בנותיו: חנה ובני פרי זן, מיכל ואבי נחמני, שרון ואמיר יגודה, נכדיו: יונתן, עדי, רותי, תמר, יוני, דניאל, מיקה וליאן, ניניו: יובל ואורי.
ההלוויה תתקיים ביום ה’ ה- 18.06.15, בשעה 12.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה בבית הבת, חנה פרי זן, רחוב קהילת ונציה 4 א’, תל אביב.

דירקטוריון חברת פעילים ניהול תיקי השקעות, ההנהלה והעובדים מנחמים את חנה פרי זן, יו”ר הדירקטוריון, והמשפחה על מות אביה.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, המנהל הכללי, העובדים במשרד מבקר המדינה והגמלאים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה משנה למנכ”ל משרד מבקר המדינה לשעבר.

אגודת ידידי מוזיאון ישראל, ירושלים מנחמת את חנה פרי זן, חברת ההנהלה, ומשפחתה על מות אביה.

המכללה האקדמית תל חי, חבר הנאמנים והנהלת המכללה מנחמים את חנה פריזן על פטירת אביה.

הרב אברהם חיים פרידמן ז”ל

אבלים: משפחות: פרידמן, גולד, בראון ופישר.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 15.06.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הושע 16 א’, פינת רחוב יחזקאל, ירושלים. האח, יצחק צבי, יישב ביום ו’ ובמוצ”ש ה- 19-20.06.15, ברחוב דבורה הנביאה 13, בני ברק.
המנוח היה בנו של פתחיה רפאל שמעון ז”ל, חתנו של שלמה זלמן שלזינגר ז”ל ונמנה על חסידי גור.

לאה גודל (פייבוש) ז”ל

אבלים: משפחות: פרגר, גרין, רוט, פרקש, ברנדס, ברנד ומינצברג, נכדיה וניניה בארץ ובחו”ל והמשפחה.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 13.06.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב גבעת פנחס 6, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של אברהם חיים ז”ל מחיפה, בתו של אלימלך פרקש ז”ל ממושב בית חלקיה.

אברהם למפרום ז”ל

אבלים: בנו: גלעד ולאה למפרום, בנו: ארנון ותמר למפורם, נכדיו: רותם, יעל, רותי, נגה ונמרוד.
ההלוויה תתקיים ביום ו’ ה- 12.06.15, בשעה 10.00, בית הלוויות קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בימים א’-ד’ ה- 14-17.06.15, ברחוב יוסף צבי רימון 64/9, רמת בית הכרם, ירושלים.

משרד ראש הממשלה, הנהלת המשרד והעובדים מנחמים את ארנון למפורם והמשפחה על מות אביו.

שרה קלאר (לייפער) ז”ל

אבלים: משפחות: קלאר, גרינפעלד וברים.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 03.06.15 בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב דוד 31, ירושלים עד יום ג’ ה- 09.06.15 בבקר, בין השעות 10.30 – 14.00, 16.30 – 22.00. אחותה, מרת בוים, תשב בביתה, רחוב דוד 28, ירושלים, בין השעות 11.00 – 14.00, 16.30 – 22.00. אחיה יושבים שבעה בחו”ל.
המנוחה הייתה אלמנתו של דוד צבי קלאר ז”ל מחסידי ויז’ניץ מאנסי, בתו של רבי מרדכי גרינפעלד, אב”ד נירעדהאז וינה.

הרב אברהם וקסלשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: וקסלשטיין, אייכלר, וייס, שרייבר וגפנר.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 31.05.15, בית עלמין הר המנוחות, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בר אילן 37, פינת רחוב אדוניהו הכהן, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ישכר דב וקסלשטיין, חתנו של מרדכי אייכלר ומחסידי סלונים.

מתיבתא דרבינו עמרם חסידא, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.

מיכאל ניר ז”ל

אבלים: אשתו: הדסה, אחותו: חנה, ילדיו: טלי ויורם, נועה ושמעון, נכדיו וניניו.
ההלוויה תתקיים ביום א’ ה- 31.05.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב גואטמלה 23, ירושלים.
המנוח היה מוסיקאי ואיש אמנות.

יחזקאל חיים דויטש ז”ל

אבלים: משפחות: דויטש, רוטנשטיין, פולק ונויגרשל.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 25.05.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אביגדורי 6, על ידי רחוב שטראוס, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.30.
המנוח היה בנו של מרדכי ז”ל, חתנו של יוסף הלוי פרנק ז”ל.

חנה כץ ז”ל – ז׳ סיון תשע״ה

אוניברסיטת בר אילן, ההנהלה, הסגל האקדמי, הסגל המינהלי והמחלקה לגיאוגרפיה מנחמים את פרופ’ יוסי כץ על מות אמו.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 25.05.15, בשעה 16.30, מבית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, לחלקת יקירי ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב גת 10, כניסה ג’, קרית משה, ירושלים.

חיה ביילא וייס ז”ל

אבלים: משפחות: וייס, ליזרוביץ, שלסר, פומרנץ, קמינר, גולדפלם וגלברד.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 21.05.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב גרוסברג 5, גוש 80, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של שלמה צבי (הערש) וייס ז”ל מחסידי גור, בתו של אליעזר גלברד ז”ל מחסידי גור.

הילדה חביון ז”ל

אבלים: יעל ואבי חנני, דני ואלינור חביון ומשפחותיהם.
ההלוויה תתקיים ביום ה’ ה- 21.05.15, בשעה 16.00, בית ההספד, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב הפלמ”ח 32, ירושלים, תאום ביקורים בטלפונים: יעל – 054-4664279, דני – 052-2976338.

חיה גינדל שטיפנהולץ ז”ל

אבלים: משפחות: שטיפנהולץ, מונדרי, אירנשטיין, גרוסברד, אבוביץ, גולדברג ווינריך.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 18.05.15, בשעה 10.30, בית הלוויות שמגר, בית עלמין הר המנוחות, חלקת דרום, גוש ל”ו.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב קב ונקי 5, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של יחזקאל יבדל”א, בתו של אהרן לייב אבוביץ ז”ל, תושבת תל אביב וירושלים.

חברי השיעור בבית החסידים ר”ש בן שטח באשדוד: המג”ש ישראל מנלה, פנחס אדלר, משה אברמוביץ, בנימין גוטליב, י. מנדל גוטרמן, א. עקיבא גולדווסר, אברהם י. גולדשמיד, אברהם א. חרש, שמואל יודקביץ, אריה כהן, שאול סולניק, ישראל פרידלנדר, יוסף י. צישינסקי ואברהם מ. קליין מנחמים את ישראל שטיפנהולץ והמשפחה על פטירת יקירתם.

ארגון Lev’s מנחם את ישראל שטיפנהולץ, עובד הארגון, והמשפחה על פטירת האם.

מ.ב. אלתר, י. אקרמן, ש. גוטרמן, י. חסקלסון, ח. טייטל, ז. טראובה, י.א. יעקובוביץ, ש. ליפל, א. סולניק, י. פרידמן, א.י. פרנקל, א. קוזיץ וי.י. שיינפלד מנחמים את לוי יצחק שטיפנהולץ והמשפחה על פטירת האם.

חברת אושר עד מנחמת את אברהם שטיפנהולץ והמשפחה על פטירת האם.

החברים המתפללים בבית החסידים נר אברהם דחסידי גור,  מנחמים את לוי יצחק שטיפנהולץ והמשפחה על פטירת האם.

הסתדרות אגודת ישראל סניף תל אביב וועד החינוך תל אביב מנחמים את הרב יחזקאל שטיפנהולץ, סגן ראש המועצה הדתית תל אביב בעבר ומראשי ועד החינוך של אגודת ישראל בתל אביב, והמשפחה על פטירת יקירתם.

הרב אליעזר ליפמן ורקר ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ד’ ה- 13.05.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת פולק, רחוב גרוסברג 5, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב בזמן.
המנוח היה בנו של יחיאל יוסף ז”ל, נמנה על יקירי קרתא ירושלים.

אגודת אחים אנשי אמריקה אבלים ומנחמים את חתנו רבי יהושע פולק שליט”א והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר הנהלת האגודה עשרות שנים.

רבי בנימין מנדלזון ז”ל

הנהלת קרן השביעית מודיעה כי במלאות 36 שנים לפטירתו של גאב”ד קוממיות, מייסד ונשיא קרן השביעית, תתקיים עלייה לקברו ביום ד’ ה- 13.05.15, בשעה 18.00, בית עלמין הר המנוחות, חלקת הרבנים.

שלמה בוקשפן ז”ל

שלמה בוקשפן זלנפרדים
משלמה בוקשפן
עטוף בחייו באהבת אשתו, בנותיו, נכדיו וניניו
יושבים שבעה בבית המשפחה
המשפחה האוהבת

מודעת אבל הארץ 12.5.15

הרצל ביבי וחברת ניצת הדובדבן, ההנהלה והעובדים מנחמים את אלי ומירה שוויקי ובני ביתם על פטירת יקירם.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 11.05.15, בשעה 14.00, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה בשיכון הריאל 3, בית הכרם, ירושלים.

הרב שמעון בירן ז”ל

המשפחה וקיבוץ כפר דרום מודיעים כי במלאות עשרים ושלוש שנים לפטירת יקירם תתקיים אזכרה ביום ד’ ה- 13.05.15, בשעה 17.00, בית עלמין הר הזיתים.
הסעה ממוגנת תצא בשעה 16.45, מחניון בית הכנסת ע”ש רייך, רחוב מפרץ שלמה 10, גבעת המבתר. יש להירשם מראש בטלפון 054-4939164.
המנוח היה הרב של קיבוץ כפר דרום.

ד”ר אלי מילגלטר ז”ל

אבלים: רעייתו: אביבה, ילדיו ובני זוגם: בועז וקלי, רון וויקטוריה ויעל וערן, אחיו: נחום ומשפחתו.
ההלוויה תתקיים ביום ו’ ה- 08.05.15, בשעה 10.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה ברחוב הסנונית 8/5, מבשרת ציון, בין השעות 16.00 – 20.00.

פרופ’ עוז שפירא וצוות המחלקה לניתוחי לב-חזה במרכז הרפואי הדסה, ירושלים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח היה מבכירי מנתחי הלב בארץ.

אליהו (אלי) זהר ז”ל

אבלים: רעייתו: חוה זהר, בנותיו: תמר זהר הראל ובני ביתה, דנה שורק ובני ביתה, אחיו: מנחם זהר ובני ביתו והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום ה’ ה- 07.05.15, בשעה 17.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה: חוה, תמי ודנה ב”נופי ירושלים”, רחוב שחראי 24, קומה 6, דירה 630, בית וגן, ירושלים ומנחם זהר ברחוב שלדג 45, חופית.

הנהלת המכון הגיאולוגי והעובדים מנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח ניהל בעבר את המכון הגיאולוגי.

הרב יוסף יהודה הכהן קוטס ז”ל

אבלים: משפחות: קוטס, ציטרנבוים ומונטג.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 05.05.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרא”ש 24, רובע ט’, אשדוד, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ עמנואל ז”ל, חסיד גור, תושב בני ברק ואשדוד.

בית החסידים דגור עטרת שלמה, הגבאי, ועד קרן הבניין והמתפללים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

הניה בתיה קרימלובסקי ז”ל

אבלים: משפחות: קרימלובסקי, גורן, קירזון, פרידמן ודותן.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 03.05.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב פרנק 30, בית וגן, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 20.00.
המנוחה הייתה אשתו של שאול הכהן קרימלובסקי שליט”א, בתו של הרב אברהם שמואלי ז”ל.

אברהם הלוי הוניגסברג ז”ל

אבלים: משפחות: הוניגסברג, זייברט, דרוק וגלברט.
ההלוויה תצא ביום ג’ ה- 28.04.15, בשעה 11.30, מבית המנוח, רחוב פבזנר 37, חיפה ותעבור דרך בית החסידים דגור, רחוב ארלוזרוב 27, ודרך בית כנסת צא”י, רחוב ביתר 1, בדרכה לירושלים בית הלוויות שמגר, ובשעה 16.00 תעבור דרך בית המדרש דגור לבית עלמין הר המנוחות. פרטים נוספים בטלפון: 050-4111000.
יושבים שבעה בבית המנוח.
המנוח היה מחסידי גור בחיפה, בנו של ר’ משה זלמן הלוי ז”ל.

ד”ר דב ב. שמורק ז”ל

אבלים: אריאל שמר ומשפחת שמורק.
ההלוויה תתקיים ביום א’ ה- 26.04.15, בשעה 15.00, בית עלמין הר המנוחות, בית ההספד קהילת ירושלים.
יושבים שבעה בבית שמר, רחוב אהוד 4, תל אביב, בימים ב’-ד’ ה- 27-29.04.15, בין השעות 16.00 – 20.00.

יד ושם, רשות הזכרון לשואה ולגבורה, ההנהלה והוועדה לציון חסידי אומות העולם אבלות ומנחמות את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר הוועדה לציון חסידי אומות העולם.

אליעזר צבי (הרשל) פינקלשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: פינקלשטיין, ויינר, ינקלביץ, זילברשטיין, לבקוביץ, קליינמן ורשוואר.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 22.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רחוב אבן יהושע 1, פינת חיי אדם, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה מחסידי גור ירושלים, בנו של ר’ ירחמיאל משה ז”ל, חתנו של ר’ אפרים גוטליב ז”ל.

יצחק אפרים פישל דוד היינה ז”ל

אבלים: משפחות: היינה, וידנבוים, רוזנבוים, ביאלוסטוצקי, כהן, הופשטיין, פומרנץ, ורדיגר, גורט וגולד.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 20.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ביל”ו 6, תל אביב. אביו ואחיותיו ישבו ברחוב סמטת אפרים 3, בני ברק, בין השעות 10.00 – 12.00, 17.00 – 19.00. ביום ו’ ה- 24.04.15, ישבו כולם בבני ברק ובמוצ”ש ה- 25.04.15 ישבו גם אחיותיו בתל אביב.
המנוח היה בנו של שמואל שמריהו שליט”א, חתנו של דוד ארליך ז”ל, חסיד גור, תושב תל אביב.

אליהו נועם ז”ל

אבלים: בנו: מאיר נועם, בנו וכלתו: יורם ומאירה נועם, נכדיו, נכדותיו וניניו.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 20.04.15, בשעה 16.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול ירושלים.
יושבים שבעה בחוג המשפחה.

נשיאת בית המשפט העליון, מנהל בתי המשפט, השופטים והעובדים במערכת בתי המשפט מנחמים את יורם נועם, שופט בכיר בבית המשפט המחוזי בירושלים והמשפחה על מות אביו.
המנוח היה סגן נשיא בדימוס של בית המשפט המחוזי ירושלים.

מלכה ניסל קרל ז”ל

אבלים: משפחות: קרל, ארזון וויזל.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 12.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רש”י 37, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 18.50, מעריב – 19.40.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ יצחק מאיר ז”ל, בתו של ר’ אלימלך ויזלר ז”ל.

יהודה אריה טרגר ז”ל

אבלים: משפחות: טרגר, לורינץ, גרליק, רוזנגרטן, שרייבר, רייכנבך, רייז, לנדא, קלכהיים ולייבוביץ..
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 14.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מנחת יצחק 8, ירושלים.
המנוח היה בנו של רבי אברהם זאב טרגר ז”ל, חתנו של רבי שלמה זלמן אויערבאך ז”ל.

תלמידיו ומעריציו אבלים ומנחמים את אלמנתו, בניו, בנותיו וחתניו על פטירת יקירם.
המנוח עמד בראש ישיבת עץ חיים באנטווערפען שנים רבות.

מוסדות יסודי התורה ובית יעקב אנטווערפען, ההנהלה, צוות החינוך, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אלמנתו והמשפחה על פטירת יקירם.

דבורה פרידמן ז”ל – כ״ה ניסן תשע״ה

אבלים: משפחות: פרידמן, לב, סנקביץ ווקשטוק.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 11.04.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית הוריה, רחוב צפניה 64, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של ר’ שלמה מיכאל הכהן פרידמן שליט”א.

סמינר בית יעקב גור ירושלים, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את משפחתה על פטירת יקירתם.

מוסד רפואה וישועה למען הילד המיוחד, ההנהלה, הרכזות והמתנדבות מנחמות את משפחת פרידמן על פטירת בתם.

חיים מרדכי קופליק ז”ל

אבלים: משפחות: קופליק ושטרנליכט.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 09.04.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב רוזובסקי 10, בני ברק, עד השעה 14.00 ומשעה 16.15.
המנוח היה מראשי קהילת אגודת אחים ציריך, תושב ציריך ובני ברק, בנו של ר’ שלמה יוסף ז”ל, חתנו של יצחק לייב בלאו ז”ל.

שרגא פייבל כ”ץ ז”ל

אבלים: משפחות כ”ץ וקוהן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 11.04.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שאולזון 28, הר נוף, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. בנו , ר’ יעקב, ישב מיום ד’ ה- 14.03.15 בביתו, רחוב רוזובסקי 11, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ יעקב ז”ל מחסידי אלכסנדר, חתנו של ר’ חיים בנימין וירניק ז”ל מחסידי גור.

המשפחה מודיעה כי הקמת מצבה על קבר יקירם תתקיים ביום ב’ ה- 11.05.15, בשעה 16.00, בית עלמין הר מנוחות, חלקת חסידים י”ג-ה, ירושלים.
הסעה תצא בשעה 15.30 מרחוב יוסף בן מתתיהו 49, ירושלים, ובשעה 15.30 מרחוב שאולזון 28, הר נוף, ירושלים.