גיטל וינברג ז”ל

אבלים: משפחות: וינברג, מלכיאל, לוי סלסני וגרז.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 27.07.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המדרש טאלנא, רחוב דוד חזן 10, ירושלים, בין השעות 10.00 – 12.30, 17.30 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של האדמו”ר מטאלנא ז”ל, אשתו של הרב ישראל צבי וינברג שליט”א, תושבת בית וגן, ירושלים.

בית המדרש טאלנא אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירתם.

מרים מוזסון ז”ל

אבלים: משפחות: מוזסון, רוט והרשקוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 25.07.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה: בנה, ר’ אלעזר, בביתו, רחוב הפרחים 10/17, אשדוד, בנה, ר’ יעקב שלמה, בביתו, רחוב מירסקי 29/4, רמות ד’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ אברהם ז”ל, בתו של ר’ צבי הרשקוביץ ז”ל.

ר’ דוד ברקוביץ ז”ל

אבלים: משפחות: ברקוביץ, דויטש, גרינבוים, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 25.07.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ה’ ה- 31.07.14, בבית המנוח, רחוב פנים מאירות 1, כניסה ב’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ ישעיה ז”ל, גבאי בית הכנסת המרכזי מטרסדורף לשעבר.

חיה הרשקוביץ ז”ל

אבלים: משפחות: הרשקוביץ, פישר, בקר, שטיין, פלדמן, פסח, פריינד וגרטנר.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 22.07.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב תחכמוני 17, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ מאיר ז”ל מחסידי גור, בתו של ר’ אלתר דוד גרטנר ז”ל.

רבקה רחל אייזנשטיין ז”ל

אבלים: בניה, בנותיה, אחיה, אחותה, נכדיה וניניה, משפחות: אייזנשטיין, בקר, מנדלאל, ברזל, רוזנטל ולשינסקי.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 12.07.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת ברזל, רחוב יהודה המכבי 13, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00. אחיה, ר’ שבתי רוזנטל שליט”א ואחותה, מרים לשינסקי, ישבו ברחוב יהודה הנשיא 15, ברכפלד, בנה, צבי שליט”א, ישב ביום ו’ ה- 18.07.14, בביתו, רחוב שדי חמד 16, קרית ספר.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ דוב מאיר אייזנשטיין ז”ל מעורכי האנציקלופדיה התלמודית ומחבר הספר נטעי אדם, בתו של רבי יצחק רוזנטל ז”ל, מקים מדרש בני ציון.

רבקה גלעדי ז”ל

אבלים: ילדיה: דגנה ואהרן לופז, יאיר ושרה גלעדי, נכדיה: אלי ודבורה לופז וילדיהם, גדעון ואני לופז וילדיהם, יוקי ואושרת לופז וילדיהם, דורון ורויטל לופז וילדיהם, תמר גלעדי ודרור קורלנדר ובנותיהם, אורן ויעל גלעדי ובניהם ויעל ונועם גלעדי ובנותיהם.
ההלוויה תצא ביום ו’ ה- 11.07.14, בשעה 10.30, מבית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה בנווה עמית, רחוב פארן 10, דירה 320, רמת אשכול, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00. במוצ”ש כל אחד ישב בביתו.
המנוחה הייתה כלת פרס החינוך, בת 104 במותה.

ר’ מרדכי שמעון זיכרמן ז”ל

אבלים: משפחות: זיכרמן, הורביץ, קופרשטיין, רוזנפלד, רינגל, מילר וברגר.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 04.07.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דובר שלום 1, קרית בעלזא, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.30.
המנוח היה מחסידי בעלזא, בנו של ר’ ברוך כלב ז”ל, חתנו של ר’ שלמה הלוי קליין ז”ל.

ז’ני גורודצקי ז”ל

אבלים: בניה: גבריאל ורפאל גורודצקי, כלותיה: לאה ורות, נכדיה: יונתן, דניאל, שירה ואמיר.
ההלוויה תתקיים ביום ו’ ה- 04.07.14, בשעה 10.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות גבעת שאול.
יושבים שבעה בבית הבן, רחוב כפיר 32, מלחה, ירושלים, טלפון: 02-6788379.

ר’ שמחה בונם פרוידיגר ז”ל

אבלים: משפחות: פרוידיגר, שולזינגר, יונגרמן, אלישיב, לוז, הנכדים והנינים.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 30.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת יונגרמן, רחוב נועם אלימלך 11 א’, בני ברק. בתו גב’ אלישיב, תשב ביום ו’ ובמוצ”ש ה- 04-05.07.14 בביתה, רחוב הרשלר 4, רמת שלמה, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.15, מנחה – 19.00, ערבית – 20.30.
המנוח היה בנו של ר’ פנחס דוד ז”ל.

ר’ משולם זישא גרליץ ז”ל

אבלים: משפחות: גרליץ, ברלינר, אייזנברג, הגר, קוזלובסקי ומייזלס.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 30.06.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רח’ רבי יוחנן מזרחי 6, שכונת בית ישראל, ירושלים, אחותו, גב’ קוזלובסקי יושבת בביתה, רחוב הר סיני 12, בני ברק, בנו ר’ אלימלך, יישב ביום ו’ ה- 04.07.14 ובמוצ”ש ה- 05.07.14, בביתו, רחוב מיכה 7, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר’ אברהם יעקב ז”ל, חתנו של ר’ אהרן ויינטרויב ז”ל, תושב ירושלים ומחסידי סטריקוב.

יטל כהנא ז”ל

אבלים: משפחות: הברפלד, שטיינמץ, ווייס, יאקאב, נכדיה, ניניה והמשפחה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 29.06.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אליהו הנביא 9, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ר’ אברהם קליין ז”ל מבודפסט, אלמנתו של ר’ שלמה שמואל זנביל ז”ל.

רבקה כהן רות ז”ל

אבלים: משפחות: כהן, ווייס, קליין, קורץ, כהן-ססובר, כהנא ופרטר.
ההתוויה התקיימה ביום ב’ ה- 30.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנה, ר’ שמואל דוד שליט”א, רחוב רבנו גרשום 24, ירושלים, הבנות גב’ קורץ וגב’ כהנא ישבו בשדרות ויז’ניץ 4, בני ברק, הגב’ ווייס תשב ביום ו’ ובמוצ”ש ה- 04-05.07.14 בבני ברק.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 19.30 וערבית במועד.
המנוחה הייתה בתו של ר’ מאיר חיים מילר ז”ל, אלמנו של ר’ שלום כהן ז”ל.

Dian Berkofsky z”l

The family mourns.
The funeral will take place on Monday, 30/06/14, at 16.00, at Har Hamenuchot Cemetery.
The Shiva will take place at the deceased’s home, 12 Hatikva St., Jerusalem.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 30.06.14, בשעה 16.00, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
ישובים שבעה בבית המנוחה, רחוב התקווה 12, ימין משה, ירושלים.

אורי יובל ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 30.06.14, בשעה 18.00, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים. נפגשים בבית ההספד.
יושבים שבעה ברחוב בורלא 26, דירה 6, ניות, ירושלים.

מוסד ביאליק, ירושלים, אהרון ידלין, יו”ר, ההנהלה והעובדים מנחמים את עמוס יובל והמשפחה על מות בנו.

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה להנדסה ע”ש איבי ואלדד פליישמן והמחלקה להנדסת תעשייה אבלות ומנחמות את המשפחה על פטירת יקירם.

יעקב יובל, ציפי ומירון מן ובני ביתם, יהודית יובל רקנאטי ובני ביתה, אליהו (אולק) אברמוביץ’ ובני ביתו מנחמים את אילה, רותי, עמוס ואמנון ומשפחות: מילוא, קש וולודבסקי על מות יקירם.

התאחדות הוצאות ספרים בישראל, רחלי אידלמן, יו”ר, מנחמות את עמוס יובל והמשפחה על מות בנו.

הרבנית טויבא הדסה רוזנר ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 27.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ברחוב בראנד 6, הר נוף, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00, טלפון: 057-3115474.
המנוחה הייתה בתו של ר’ דוב בעריש ז”ל, אשתו של הרב אליעזר רוזנר שליט”א.

ר’ אלעזר מרדכי גלבשטיין ז”ל

הנהלתאבלים: משפחות: גלבשטיין, פינקוביץ, שטיינברגר ואינהורן.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 26.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב איתמר בן אב”י 9, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 21.30.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה מחסידי חב”ד, בנו של ר’ משה מנחם מנדל ז”ל, חתנו של ד”ר יצחק דב ברנר ז”ל.

חברה קדישא הראשית והכללית ירושלים, ההנהלה, החברים והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה בנו של ר’ משה מנחם מנדל ז”ל, מנהל החברה קדישא לשעבר.

חברה קדישא גחש”א קהילת ירושלים, ר’ אריה אלתר, יו”ר ההנהלה, ר’ חנניה שחור, מנכ”ל, אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים, אלחנן גלט, יו”ר, הלל הורוביץ, מנהל, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח ניהל את חברה קדישא הראשית והכללית ירושלים והיה חבר הנהלת מועצת בתי העלמין.

חברות הקדישא הגדולות בישראל, אברהם מנלה, יו”ר מנכ”ל חברה קדישא תל אביב, עו”ד זאב רוזנברג, מנכ”ל, מרדכי אלבוים, מנכ”ל חברה קדישא כפר סבא, עקיבא וויץ, מנכ”ל חברה קדישא חיפה, יצחק פלח, מנכ”ל חברה קדישא הרצליה, יוסף גרשון, מנכ”ל חברה קדישא חדרה, ברוך פולק, מנכ”ל חברה קדישא רחובות, חנניה שחור, מנכ”ל חברה קדישא קהילת ירושלים, יניב לוי, מנכ”ל חברה קדישא תל מונד, ישראל הורביץ, מנכ”ל חברה קדישא ראשון לציון, יהודה פורת, מנכ”ל חברה קדישא פתח תקווה, שלמה שיטגליץ, מנכ”ל חברה קדישא נתניה, אורית מסמי, מזכירה, אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

ארגון מגן דוד אדום וארגון נוער מד”א, ההנהלה, העובדים והמתנדבים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח היה יו”ר ארגון נוער מד”א וחבר הוועד הפועל של מגן דוד אדום לשעבר.

הנהלת חברה קדישא גחש”א חסידים מנחמת את ר’ יצחק ומשפחתו על פטירת יקירם.

שרה ספרא ז”ל

אבלים: משפחות: ספרא, נענה,  מרק, חשין והויזמן.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 23.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב גבעת שאול 13, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ מנחם מנדל ספרא ז”ל, בתו של ר’ יצחק יוסף מרק ז”ל, גבאי בית הכנסת פרושים בתי ורשא.

מלכה פלד ז”ל

אבלים: אמיר והניה פלד, אורי ומלכי פלד, חביבה ז”ל ואריה כרמלי, נכדיה וניניה.
ההלוויה תצא ביום ה’ ה- 19.06.14, בשעה 13.00, מבית ההספד קהילת ירושלים לבית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה (למעט מוצ”ש ה- 21.06.14) בבית המנוחה, רחוב עין גדי 6, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של בן ציון פלד ז”ל.

גאלדא וינד ז”ל

במלאות שנה לפטירתה התקיימה הקמת מצבה ביום ג’ ה- 17.06.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
המנוחה הייתה אשתו של אליהו שמואל וינד שליט”א, דומ”ז קהל מחזיקי הדת ובתו של ר’ משה גרינבוים ז”ל.

ר’ ישראל דייטש ז”ל

אבלים: משפחות: דייטש, גרוב וברוינר.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 15.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית הוריו, רחוב הצבעוני 10, רובע ח’, אשדוד.
המנוח היה בנו של רבי אברהם פנחס שליט”א, חתנו של ר’ אברהם מרדכי שוירץ שליט”א, חסיד גור.

בני החבורה אבלים ומנחמים את אביו, המחנך ר’ אברהם פינחס, והמשפחה על פטירת יקירם.

בית החסידים דגור שיח יצחק ומתפללי בית החסידים אבלים ומנחמים את בנו ר’ אברהם פנחס והמשפחה על פטירת יקירם.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את אמו, אחיותיו בוגרות ותלמידות הסמינר על פטירת יקירם.

ר’ בנימין מרדכי אלטשולר ז”ל

אבלים: משפחות: אלטשולר, פרקל, שוירץ, וייס ופרידמן.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 12.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
המנוח היה מחסידי גור ברוקלין, ניו יורק, בן של ר’ יהודה ז”ל, חתנו של ר’ שמאול יוסף גרינבוים ז”ל.

ר’ יצחק גפנר ז”ל

אבלים: משפחות: גפנר, בסר, קרויס, באב”ד, בוימגולד ומילקובסקי.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 08.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הקבלן 67, הר נוף, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר’ ישראל צבי ז”ל, חתנו של ר’ נחמן אלבוים שליט”א מניו יורק.

עיתון המודיע, אגף השיווק, מנחם את ר’ ראובן גפנר והמשפחה על פטירת אביו.

שלמה זלמן קוזלובסקי ז”ל

המשפחה אבלה.
המנוח נפטר ביום ה’ ה- 05.06.14.
ההלוויה התקיימה בבית עלמין הר המנוחות ירושלים.
המנוח היה בנו של ר’ שרגא פייבל שליט”א.

בית החסידים קול הדף בני ברק והידידים מתפללי בית החסידים מנחמים את ר’ חיים קוזולובסקי שליט”א והמשפחה על פטירת יקירם.

הרבנית לאה טשערסקי ז”ל

אבלים: משפחות: טשערסקי, ראטהפעלד וכהנא.
המנוחה נפטרה ביום ד’ ה- 04.06.14.
ארונה יגיע ביום ב’ ה- 09.06.14.
ההלוויה תצא ביום ב’ ה- 09.06.14, מבית הלוויות שמגר לבית עלמין הר המנוחות. טלפונים לבירור מועד ההלוויה: 05731-77789, 05276-16420.
יושבים שבעה ברחוב דובב מישרים 1, עד יום ג’ ה- 10.06.14 בשעה 12.00, ואחר כך בלונדון, טלפון: 44-2088006377. בנה, הרב אנשל דוד שליט”א, ישב מיום ד’ ה- 11.06.14, בביתו בחצור הגלילית, טלפון: 05276-45535.
המנוחה התגוררה בלונדון, הייתה אשתו של רבי אברהם שליט”א, בתו של ר’ יחיאל וואלטנער ז”ל.

אהרן הלוי דייטש ז”ל

אבלים: משפחות: דייטש, רינגל וקליין.
ההלוויה יצאה ביום ד’ ה- 04.06.14, מוצאי חג השבועות, מרחבת בית המדרש הגדול בקרית בעלזא ירושלים לבית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עמוס 24, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ משה ז”ל, חתנו של ר’ יחיאל מיכל ברייער מחסידי בעלזא.

הרבנית שרה לייפער ז”ל

אבלים: קהל ובית המדרש ברכת אהרן ד’טעמעשוואר, הנהלת הקהילה ומתפללי בית המדרש.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 30.05.14, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המדרש.
המנוחה הייתה בתו של ר’ אהרן ארי’ מביסטריץ ז”ל, אמו של מרן אדמו”ר שליט”א.

בית המדרש ברכת אהרן נדבורנא פתח תקווה, מתפללי בית המדרש והגבאים אבלים ומנחמים את בניה, בנותיה והמשפחה על פטירת יקירתם.
יושבים שבעה בבית המדרש, רחוב סוקולוב 7, למעט בין השעות 14.00 – 16.00, הנשים תשבנה בבית המנוחה, רחוב הרב קוטלר 9.

ר’ נתנאל פרידמן ז”ל

אבלים: משפחות: פרידמן, הירשמן, אייזנבך, שישא, פרקוביץ, שלזינגר, לדרמן וראטה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 30.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד ערב החג, יום ג’ ה- 03.06.14, בבית המנוח, רחוב ניסן בק 31, פינת אהלי יוסף, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר’ נחום ז”ל, חתנו של ר’ ליפא גודלשטיין ז”ל.

ר’ משה אברהם רייזמן ז”ל

אבלים: משפחות: אוסיבל, פרישמן, זינגר, אייכלר, פרנקל, בעק ורוט.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 28.05.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב זוננפלד 6, בני ברק.
המנוח היה מחסידי בעלזא, תושב בני ברק, בנו של ר’ שלום ז”ל, חתנו של ר’ ברוך שוורץ ז”ל מכפר אתא.

אלוף (מיל’) הרב מרדכי פירון ז”ל General (res.) Rabbi Mordechai Piron z”l

צוות ארגון גמלאי צה”ל (ע.ר.) אבל ומנחם את המשפחה על מות יקירם.
המנוח היה תושב ירושלים.

צבא ההגנה לישראל, רב אלוף בנימין (בני) גנץ, ראש המטה הכללי ופורום המטה הכללי אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה לוחם ומפקד, שירת במגוון ותפקידים וכיהן כרב הצבאי הראשי וכמדריך במכללה לביטחון לאומי.

Sapir Center mourns his passing.
The funeral took place on Wednesday, 28/05/14, Har HaMenuchot cemetery.
The deceased was Chairman of Sapir center, second Chief Rabbi of IDF and Chief Rabbi of the Zurich Jewry community. A man of book and sword.

מרכז ספיר אבל.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 28.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
המנוח היה יו”ר מכרז ספיר, ניצול שואה, יקיר ירושלים, הרב הראשי השני לצה”ל והרב הראשי של קהילת יהודי ציריך. איש ספרא וסייפא.

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, ההנהלה, הסגל האקדמי והסטודנטים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.

יובל פלד ז”ל

אבלים: זמרה ואלעד, רבקה, רחלי וחוסה פלד קוארטס, שרי ולירון גורן, יעל ואיתי גבריאלי, רפאל, אוריאל, מעיין ויערה.
ההלוויה תצא ביום ג’ ה- 27.05.14, בשעה 17.00, מבית ההספד הספרדי בגבעת שאול לבית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית פלד, רחוב הפלמ”ח 125, מבשרת ציון, טלפון: 02-5341137.
המנוח היה בנם של זמרה ואלעד.

לזמרה ואלעד פלד
משתתפים באבלכם הכבד
על מותו ללא עת של בנכם
יובל
חבריכם ב”פרסה”
נעימה ומנחם אבירם, אלה ואשר לוי, זיוה ושלמה להט, נורית לנדאו ואלי זעירא, גלה ושלמה גזית, זהבה ועמי גוב, מיכל ויצחק ארד, שרה ויצחק אלרון, רות ויעקב שדה, נתן ארד, חוה יוטבת, יעל נוי ודב בן-מאיר, רחל צור

מודעת השתתפות הארץ 29.5.14

דוד ונעמי קוליץ מנחמים את אלעד, זימרה, יעל, רבקה והילדים על מות יקירם.

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, ההנהלה, הסגל האקדמי והסטודנטים מנחמים את רבקה ססובר פלד והמשפחה על מות בעלה.

ריקי ויוסי דסקל, שרה וגבי מענית, דליה ורוני סיון, אילנה ודני זילברשטיין, ליאורה ואמירעם היידקר, אסתי ואמנון יעקבי, ציפי ועמירם מל ושלומית (שולוב) ונמרוד ברקן מנחמים את רבקה, רחלי, שרי ודוד על מות יקירם.
המנוח היה אמן.

סטף ורטהיימר, יו”ר כבוד חברת ישקר, רותי אופק, מנהלת המוזיאונים הפתוחים, מנחמים את אלעד, זמרה, רבקה ומשפחת פלד על פטירת יקירם.

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי החיים ע”ש ג’ורג’ ס. וייז, המחלקה לזואולוגיה, דקאן הפקולטה, ראש המחלקה, המורים, העובדים והסטודנטים מנחמים את ד”ר יעל גבריאלי על מות אחיה.

פרופ’ לב ברגלסון ז”ל Prof. Lev Bergelson z”l

Mourners: Families: Bergelson and Ponizovsky.
The funeral will take place on Monday, 26/05/14, at 12.00, at Kehilat Yerushalyim funeral parlor, Har Hamenuchot cemetery, Givat Shaul.
The Shiva will take place at the home of his daughter, Luba Bergelson, 35 Hakinor St., Ma’aleh Adumim.
The deceased was son of Tsila (Tsippora) and David Bergelson z”l.

האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לרפואה ובית הספר לרוקחות אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח היה גמלאי בית הספר לרוקחות.

ר’ אברהם אבא וינשטיין

אבלים: משפחות: וינשטיין, וידיסלבסקי, וקס, וינד וברלינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 21.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 28, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה מחסידי גור, בן של ר’ שלמה מרדכי אפרים ז”ל, חתנו של ר’ יחיאל בוקצ’ין ז”ל.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות, המזכירות והתלמידות מנחמים את הגב’ מ. וידיסלבסקי והמשפחה על פטירת אב המשפחה.

עיתון המודיע מנחם את ר’ מאיר וויינשטיין והמשפחה על פטירת אחיו.

ר’ יהושע אשר רבינוביץ ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 20.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המדרש פוריסוב, רחוב רבי לוי יצחק מברדיצ’וב 6, ירושלים, בין השעות 16.30 – 21.00.
המנוח היה בנו של האדמו”ר מפוריסוב שליט”א.

ר’ יהודה אריה לייב וידיסלבסקי ז”ל

אבלים: משפחות: וידיסלבסקי, רוזנבום-אפל ובר שלום.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 19.05.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חרל”פ 6, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.30. אחיו, ר’ יעקב משה וידיסלבסקי, ישב בבית המנוח בשעות אחר הצהריים בלבד.
המנוח היה בנו של ר’ מאיר ז”ל, חתנו של ר’ ארי’ מרדכי רבינוביץ, הרב הראשון של בני ברק.

ר’ דוד הנדלר ז”ל

אבלים: משפחות: הנדלר, אשר, דסקל, גריברגר ושלאס.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 19.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הישיבה 3, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ נתן נטע ז”ל, חתנו של ר’ אברהם הכט ז”ל.

עיתון המודיע מנחם את ר’ אליהו צבי הנדלר שליט”א, סמנכ”ל שיווק של העיתון והמשפחה על פטירת אחיו.

הרב אברהם קלוגר, יו”ר וארגון חזקו, המשפחה להורים שכולים, מנחמים את ר’ אליהו צבי הנדלר שליט”א והמשפחה על פטירת יקירם.

ר’ ישראל צבי (הערשל) בלויא ז”ל

אבלים: משפחות: בלויא, בורנשטיין, וויץ, מילר, ברנד וקפל.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 14.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, קרית מאור חיים 5, כניסה ב’, צפת.
המנוח היה בנו של הרב יעקב זלמן ז”ל, חתנו של ר’ יהודה ליב דובוב שליט”א מניו יורק.