Lea (Erica) Steinlauf A”H

We deeply mourn the passing of
Lea (Erica) Steinlauf A”H
Who passed away on Shabbat Kodesh, 9 Adar 5775
Mother of Ellen & Emanuel Kronitz, Jay & Karen Spitzer, Yaffa & David Wenner, Avi & Carrie Spitzer
Grandmother of Ita & Aaron, Yedidyah, Leora & Ygal, Shaya & Laya, Arye, Yosef, Shira, Avia, Tamara, Roni, Adi, Lieba, Zahavit, Elad, Hallel and Odelia
Great grandmother of Shmuel, Yaakov and Atara
Funeral: Sunday March 1, 2015, Har Hamuchot Parking Lot at 11:00 am
052-812-2662, Shiva: 15 Mapu, Raanana

Jerusaelm Post Obituary 1 March 2015

הינדא מרים אקר ז”ל

אבלים: משפחות: אקר, רוחמקין, מרגליות, וועג, לוריא ושטיין, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 23.02.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב דמשק אליעזר 43, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 21.30.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ יוסף מנחם שליט”א, בתו של ר’ ישראל ברוך וועג ז”ל, נכדתו של ר’ מנחם מנדל וועג ז”ל.

עו”ד חיים קורפו ז”ל

אבלים: רעייתו: דבורה, בנותיו וחתניו: ציפי ויצחק אוליקר, מיכל ואלי טל, נכדיו: לירון ואיתי, ליטל ועודד, יעלה, תומר, רותם ושקד, אחיו: אהרון כפיר.
ההלוויה תתקיים ביום ג’ ה- 24.02.15, בשעה 15.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות חלקת האצ”ל, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה בבית משפחת טל, רחוב ברקת 5, שכונה 11, קיסריה.

ראש הממשלה וממשלת ישראל אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח כיהן כשר התחבורה לשעבר.

רשות שדות התעופה, אליעזר מרום, יו”ר מועצת הרשות וחברי המועצה, יעקב גנות, מנכ”ל רשות שדות התעופה, המנהלים והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה יו”ר מועצת רשות שדות התעופה בשנים 1992 – 1996.

שר התחבורה, המנהל הכללי, הנהלת משרד התחבורה והעובדים מנחמים את המשפחה על מות יקירם.

יושב ראש הכנסת, יולי (יואל) אדלשטיין, חברי הכנסת, חברי הכנסת לשעבר ועובדי הכנסת אבלים על פטירתו.
המנוח היה חבר כנסת לשעבר.

חברת נמל חיפה, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את דבורה, ציפי ומיכל על מות יקירן.
המנוח פעל להקמת מסוף המכולות המזרחי בנמל חיפה.

חנה פיילכנפלד ז”ל

אבלים: נעמי ואלברט אביגדול ובני ביתם, דוד ואסתר פיילכנפלד ובני ביתם, מיכל ואבנר הלפרין ובני ביתם, אפרת וגיל שפר ובני ביתם, רחל וילקנסקי, ערן וילקנסקי, עמוס תובל ובני ביתם.
ההלוויה תתקיים ביום ג’ ה- 24.02.15, בשעה 11.00, בית הלוויות קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מאפו 3, ירושלים.

השותפים והעובדים במשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל מנחמים את מיכל הלפרין על מות אמה.

האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע והמכון לכימיה אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירתם.

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית מנחם את דוד פיילכנפלד על מות אמו.

קבוצת Neto מנחמת את מיכל על מות אמה.

ועד סגל המחקר ברפאל ומועצת סגל המחקר ברפאל מנחמים את ד”ר נעמי אביגדול והמשפחה על מות אמה.

ארגון סגל המחקר במשרד הביטחון, ברפאל ובמשרד ראש הממשלה מנחם את ד”ר נעמי אביגדול והמשפחה על מות אמה.

ר’ יצחק פינקל ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 20.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב העמלים 33, ליד ישיבת מיר, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה ר”מ בישיבת מיר וראש כולל מיר במודיעין עילית, בנו של ר’ נתן צבי, ראש ישיבת מיר, ז”ל, חתנו של ר’ עמנואל גרוסברג ז”ל.

ישיבת מיר אבלה על מותו.
זמני תפילות בשבעה: שחרית – 07.30, מנחה – 13.15, מעריב – 19.30.

הרב גדליה משה דייטש ז”ל

אבלים: משפחות: דייטש, רגוזניצקי, קוריץ, פקשר, פרידמן, בוק, דבורקס, אקר וסרולוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 16.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אבן האזל 15, ירושלים. הרב אברהם בנימין דייטש ומשפחות אקר וסרולוביץ ואחותו: נחמה דייטש ישבו ביום ג’ ה- 17.02.15, בין השעות 17.00 – 20.00, ברחוב אבן גבירול 8, בני ברק.
המנוח היה ר”מ בישיבת זוועהיל, בנו של ר’ יצחק מרדכי ז”ל, חתנו של ר’ צבי פסח פראנק שליט”א.

מרכז מוסדות זוועהיל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

מלכה ליברמן ז”ל

אבלים: בניה, נכדיה, ניניה ובני ניניה, משפחות: ליברמן, פוקס, ווייס, שמרלר וקליין.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 13.02.15, בית עלמין הר המנוחות, חלקת הרבנים.
יושבים שבעה עד יום ה’ ה- 19.02.15, בבית המנוחה, רחוב אבינדב 5, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.20 – 22.00. בעלה, הרב יוסף ליברמן, ישב בין השעות 12.00 – 13.30, 18.00 – 20.00. אחותה, הרבנית ש. קליין, תשב ברחוב רלב”ח 12, ירושלים, בין השעות 17.00 – 20.00.
המנוחה הייתה ניצולת שואה, בתו של ר’ יחיאל חיים לאבין ז”ל, אשתו של ר’ יוסף ליברמן שליט”א, מחבר משנת יוסף, ראש ישיבות שומרי החומות ורב קהל סדיגורא בירושלים.

בית המדרש הגבוה לדיינות “היכל המשפט”, החברים והרבנים מנחמים את בנה, רבי יהושע ליברמן, מורה בבית המדרש ובעלה, רבי יוסף ליברמן, ראש כולל שומרי החומות ורב בית המדרש סאדיגורה ירושלים, על פטירת יקירתם.

הרב יהודה זאב וועלוול פרקל ז”ל

אבלים: משפחות: פרקל, וסרצוג, בלזם, רייז, אטלס, מנלה, הפטקה, אדלר, רוזנוולד, לוברבום ואירנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 12.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ישעיהו 20 א’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ יוסף ז”ל, חתנו של ר’ שלמה צדוק זייבלד ז”ל, מחסידי גור, תושב עמנואל וירושלים.

מוסדות עלי שיח, המרכז לחינוך מיוחד מגן אברהם, המנהלים, העובדים, ההורים, הדיירים והתלמידים מנחמים את הרב חיים פרנקל, מנהל מוסדות עלי שיח ומגן אברהם, על פטירת אחיו.

סמינר בית יעקב גור ירושלים, ההנהלה, המחנכות והתלמידות מנחמות את בתו, מרת ג’ וסרצוג, מנהלת הסמינר, אמו ובנותיו על פטירת יקירן.

סמינר גור אשדוד, המנהלת, המורות והתלמידות מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

רבי חיים הלוי לוי ז”ל

אבלים: משפחות: לוי, ווייל, קושלנד וקהן, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 09.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
בנו הרב עזריאל לוי ישב שבעה בביתו, רחוב הדף היומי 7, ביתר עילית, אחותו אביגיל קושלנד תשב בביתה, רחוב כ”ט בנובמבר 22, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה ראש קהילת “עדת יראים” (רי-קדה) בפריז, בנו של הרב שמואל שאול לוי ז”ל.

ר’ יהושע בן ר’ צבי שיף ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 08.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
בנותיו למשפחות ברלין תשבנה שבעה ברחוב אבן האזל 13, ירושלים.
המנוח היה ראש הישיבה דמתיבתא בית שרגא מונסי ניו יורק, חתנו של ר’ שרגא פייבל מנדולוביץ ז”ל.

ר’ חיים נחום פריימן ז”ל

אבלים: משפחות: פריימן, פנט, פוליטנסקי, בלוי, ארליכמן, מירמילשטיין, גוטליב, אדלר, הרשברג וגלז.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 06.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קויפמן 6, רמות ג’, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.30. בימים ג’ ו- ד’ ה- 10-11.02.15, ישבו אביו, אחיו ואחיותיו אצל אחיו, ר’ יהודה פריימן, רחוב אנילביץ 72, בני ברק.
המנוח היה ממקימי העיר ביתר עילית, בנו של ר’ מרדכי דוד אלימלך פריימן שליט”א מחסידי זווהעיל בבני ברק, חתנו של ר’ שלמה זלמן כהן ז”ל.

מרכז מוסדות זוועהיל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את משפחתו על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר הנהלת המוסדות.

ר’ יעקב אליעזר הכהן כהנא ז”ל

אבלים: משפחות: כהנא וליבערפאן, נכדיו, ניניו והמשפחה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 08.02.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אמרי ברוך 11, קרית ויזניץ, בני ברק. בנו ר’ יהודה צבי ישב ביום ג’ ה- 10.02.15, משעה 19.00 ועד 22.00, בביתו, רחוב עלי הכהן 15, ירושלים.
המנוח היה מחסידי ויזניץ, בנו של ר’ שמואל הכהן ז”ל מסיגעט, חתנו של ר’ עזריאל זאב שטרן ז”ל.

יהושע פונדמינסקי ז”ל

אבלים: רעייתו: סימה פונדמינסקי, בנותיו: הילה, שירי ושלומית, אחותו: חנה מצקביץ’ והמשפחה.
ההלוויה תצא ביום ה’ ה- 05.02.15, בשעה 13.00, מבית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בני בתירא 8, ירושלים.

הרב אברהם יצחק שלוסברג ז”ל

אבלים: משפחות: שלוסברג, כהן, לינר, איזנפלד, פריד, פוזן, כץ, שלזינגר וולך.
ההלוויה תצא ביום ד’ ה- 04.02.15, בשעה 10.30, מבית הלוויות שמגר בדרכה לבית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב פנים מאירים 26, ביתר עילית. אחיו, הרב דוד, ישב בביתו, רחוב דולב 17/2, בית שמש ובימים א’ ו-ב’ ה-08-09.02.15 ישב בביתר.
המנוח היה תושב בלטימור וביתר עילית, בנו של ר’ נתן ז”ל.

זליג סגל ז”ל

אבלים: רעייתו: אביבה סגל, בנו: שחר סגל ומשפחתו, בנו: עידו סגל ומשפחתו.
ההלוויה תצא ביום ד’ ה- 04.02.15, בשעה 13.00, מבית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, דרך חברון 67, ירושלים.

פרנסיס ג’ויס פיש ז”ל Joyce Fisch z”l

אבלים: ילדיה: מנחם פיש ובני ביתו, דוד הראל ובני ביתו, יוסי הראל פיש ובני ביתו, שיפי דרור פרנק ובני ביתה, אלי אופיר ובני ביתה, נכדיה וניניה, אחיה: מאיר רוסטון והמטפלת: מרלי.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 29.01.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב שושנה 26, מבשרת ציון. אחיה מאיר רוסטון יושב במגדלי הים התיכון בנורדיה.

Weizmann Institute of Science and the Faculty of Mathematics and Computer Science extend their condolences to Prof. David Harel and the entire family on the passing of his mother.

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי הרוח ע”ש לסטר וסאלי אנטין, בית הספר לפילוסופיה, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים, הדקאן, הסגל והסטודנטים מנחמים את פרופ’ מנחם פיש על מות אמו.

מכון ויצמן למדע מנחם את פרופ’ דוד הראל על מות אמו.
יושבים שבעה ברחוב שושנה 26, מבשרת ציון.

הנהלת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול והעובדים מנחמים את ד”ר יוסי הראל פיש והמשפחה על מות אמו.

 נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) דורית בייניש, נגידת האוניברסיטה הפתוחה, זאב אבלס, יו”ר הוועד המנהל, פרופ’ קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה, הנהלת האוניברסיטה והעובדים מנחמים את פרופ’ דוד הראל ופרופ’ מנחם פיש, חברי המועצה והסנאט של האוניברסיטה הפתוחה והמשפחה על מות אמם.

Dame Vivien Duffield and the Trustees and staff of the Clore Israel Foundation extend their condolences to Prof. David Harel and his family on the passing of his mother.

יעקב לוובר ז”ל

אבלים: אשתו: גרטה, בתו וחתנו: רותי ואורי יפה, בתו וחתנו: מאירה ויורם נועם, נכדותיו, נכדיו וניניו.
ההלוויה תתקיים ביום ו’ ה- 30.01.15, בשעה 10.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב בני בתירא 9, דירה 11, ירושלים.

ר’ חיים אהרן יעקב שידלא ז”ל

המשפחה אבלה.
בנו, הרב משה, יושב שבעה באוסטרליה עד יום ב’ ה- 02.02.15, טלפון 0722588440 שלוחה 155.
המנוח היה בנו של ר’ ישראל אליהו ז”ל, תושב מלבורן אוסטרליה.

אבלים: משפחות: שידלא, רובינפעלד, בייקער ופאנעט.
ארונו יגיע בטיסת אל על LY82, ביום ה’ ה- 05.02.15, בשעה 06.40.
ההלוויה תצא ביום ו’ ה- 06.02.15, בשעה 10.00, מבית הלוויות שמגר בדרכה לבית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד השעה 13.00, בבית משפחת דייטש, רחוב עזרת תורה 33, דירה 17, טלפונים: 052-7146834, 054-8452570.

הרב חיים יעקב Jeffrey דייוויס ז”ל

אבלים: משפחת דייוויס מגבעת שאול, משפחת דייוויס מבית וגן, משפחת דייוויס מלונדון, משפחת דייוויס מגייטסהד, משפחת ווייס מלייקווד, משפחת שטיינברג ממנצ’סטר, משפחת לרפלד מארה”ב ואחיו: הרב דוד שלמה מלונדון.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 27.01.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ברחוב קהתי 20, קומה ב’, גבעת שאול, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 16.45, מעריב במועד.
המנוח היה בנו של הרב אלתר אהרן ז”ל, תושב לונדון וירושלים וכיהן שנים רבות כמנכ”ל אגודת ישראל באנגליה.

הסתדרות אגודת ישראל העולמית והועד הפועל אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

הרב נתנאל ידלר גולדברג ז”ל

אבלים: משפחות: ידלר-גולדברג, פלמן, רכטשפר, דייטש, שרייבר, שינברגר, למברגר ואגסי (קלמרסקי).
ההלוויה תתקיים ביום ג’ ה- 27.01.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קוטלר 6, כניסה ג’, קומה ד’, גבעת שאול, ירושלים, בין השעות 09.30- 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח לימד בתלמוד תורה עץ חיים 50 שנים, היה בנו של ר’ חיים דוד ז”ל, חתנו של ר’ נטע הורביץ ז”ל.

חנה אלישע לבית לופס ז”ל

אבלים: בנה: ד”ר חיים אלישע ומשפחתו, בתה: רחל לביא ומשפחתה, בתה: דבורה גורן ומשפחתה, אחיה, אחיותיה, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 28.01.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב קרית משה 5, שיכון המקשר, ירושלים, בין השעות 10.00 – 20.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של יהודה אלישע ז”ל, אמם של הטייס רב סרן רפאל אלישע ז”ל וד”ר דוד אלישע ז”ל, יקירת העיר ירושלים.

רבקה ליבנה ליסקובסקי ז”ל

אבלים: הבנים, הנכדים והנכדות.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 26.01.15, בשעה 15.00, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית משפחת ליבנה, רחוב מרכוס 9 ירושלים.

משרד ראש הממשלה, ההנהלה והעובדים מנחמים את גלעד ליבנה, עובד המשרד, והמשפחה על מות אמו.

חנה ריבלין (לבית שלנק) ז”ל

אבלים: בניה: יובל ואסתר ריבלין, יוסי וחדוה ריבלין, נכדיה: קרן, הילה, ליאור, מילי, נוען ומתן, ניניה: עלמה, עיינה, יהונתן, גיל, נועם, ליאן וליב.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 25.01.15, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב מרגלית 4, כניסה ב’, דירה 12, מבשרת ציון, בין השעות 10.00 – 12.00, 16.00 – 20.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של יהושע אליהו ריבלין ז”ל.

ר’ חיים מאיר אנגלרד ז”ל

אבלים: משפחות: אנגלרד, טירר, ברנשטיין, שרייבר ומרמרוש.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 22.01.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שמעון חכם 4, פינת בר אילן, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00, האחיות ברנשטין, שרייבר ומרמרוש ישבו במוצ”ש ה- 24.01.15, בבית משפחת ברנשטין, רחוב הרב שך 10, בני ברק.
המנוח נמנה על חסידי באבוב, בנו של רבי אברהם אנגלרד ז”ל, חתנו של ר’ משה נתן נטע לעמבערגער ז”ל.

מוסדות מאקאווא, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.

ר’ משה שלום ברגמן ז”ל

אבלים: משפחות: ברגמן, נייהויז, טלוביץ, גליק וגרינבלט.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 21.01.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שמאי 2, אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ אריה לייב ז”ל, חתנו של ר’ מרדכי לוי ויצמן ז”ל, חסיד גור, ממייסדי בית החסידים דגור בבני ברק, תושב בני ברק ואשדוד.

חברת אושר עד מנחמת את יצחק זאב על פטירת ראש המשפחה.

הידידים מבית החסידים הגולן מרכוס קרית הרי”ם לוין תל אביב מנחמים את ר’ אברהם שלמה על פטירת אביו.

בית החסידים דגור אשדוד, המתפללים, ועד קרן הבנין והגבאי מנחמים את בנו, ר’ יצחק, ממקימי בית החסידים, והמשפחה על פטירת יקירם.

בית החסידים דגור ע”ש רוטה, הגבאי והמתפללים מנחמים את אלמנתו, אחיו וילדיו על פטירת יקירם.

ד”ר לאה דולברג ז”ל

אבלים: בנה: פרופ’ שאול וד”ר אורית, בנה: יונתן וד”ר דפנה, נכדיה והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום ו’ ה- 23.01.15, בשעה 10.30, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים. נפגשים באולם ההספד.
יושבים שבעה בבית בנה, שאול, רחוב המשורר יעקב כהן 20, רמת גן.

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר, הדקאן, הסגל האקדמי, הסגל המינהלי והסטודנטים מנחמים את פרופ’ שאול דולברג על מות אמו.

ר’ יעקב יהודה שטרסר ז”ל

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו אזכרה והקמת מצבה ביום ב’ ה- 19.01.14, בשעה 15.30, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
הסעה תצא בשעה 14.00 מבית הכנסת “חוג חתם סופר”, רחוב האדמו”ר מגור.

אהרן שמעון ספיר ז”ל

אבלים: משפחות: ספיר, פלבינסקי, רוזנווסר, ארליך ופייבוש.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 12.01.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה במלון רמת תמיר, חדר 304, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00. אחותו, גב’ ארליך, יושבת בביתה רחוב כהנמן 64 ד’, בני ברק וביום א’ ה- 18.01.15, תשב במלון רמת תמיר בירושלים.
המנוח היה מחסידי גור, תושב בעדין, תל אביב וירושלים, בנו של ר’ שמואל לייב ספיר ז”ל.

אבלות: אחיותיו: רבקה רוזנווסר ולאה פייבוש.
יושבות שבעה ברחוב רבא 5, אשדוד, וביום א’ ה- 18.01.15, ישבו בירושלים, במלון רמת תמיר, חדר 304.

מערכת עיתון המודיע מנחמת את ר’ אשר ספיר והמשפחה על פטירת האב.

בית חסידים דגור “מנחת ספיר”, המתפללים והגבאים מנחמים את ר’ אשר זליג ספיר על פטירת ראש משפחתו.

כולל מנחת ספיר, בית החסידים שכונת נעורים ואברכי הכולל מנחמים את ר’ אשר זעליג ספיר, ראש הכולל, על פטירת ראש משפחתו.

ליאורה חיות ז”ל

אבלים: אמה והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום ג’ ה- 13.01.15, בשעה 15.30, בית הלוויות הספרדי, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה בבית אמה, גילה חיות, רחוב מטודלה 30, קומה עליונה, ירושלים.

ר’ דוד הכהן גולדשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: ברייער, גולדשטיין ולוי.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 11.01.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אהרן פישל 24, שכונת נווה צבי, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ מאיר ז”ל, חתנו של ר’ יעקב דוב רוזמן שליט”א.

ארגון מגן דוד אדום, ההנהלה, העובדים והמתנדבים מנחמים את משפחת גולדשטיין על מות יקירם.
המנוח התנדב במרחב ירושלים של הארגון.

ר’ נח אליעזר שוורץ

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירם התקיים טקס הקמת מצבה ביום א’ ה- 04.01.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
המנוח היה בנו של ר’ משה ז”ל, מחסידי בעלזא.

ר’ ישראל וקסלמן ז”ל

אבלים: משפחות: וקסלמן, קאופמן, שטיצברג, ווייץ, פיק, רייכברד, שרייבר וטרויבע.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 01.01.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גרוסברג 11, גוש 80, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.15 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ ישעיה יעקב ז”ל, חתנו של ר’ מאיר ברלינסקי שליט”א, מחסידי גור ירושלים.

בית החסידים דגור “בית ישראל חיים”, הידידים והמתפללים מנחמים את ר’ יהודה אריה וקסלמן והמשפחה על פטירת יקירם.

בית הספר החסידי בית יעקב, ההנהלה, המורות, המזכירות, התלמידות וההורים מנחמים את גב’ ר. וסלמן והמשפחה על פטירת ראש המשפחה.

בית החסידים ר”ע 56 ׁׁ(מרכז) הידידים והמתפללים מנחמים את ר’ שמחה בונים וקסלמן והמשפחה על פטירת האב.

תלמידי המנוח מנחמים את ר’ חנוך והמשפחה על פטירת אביו.

הנהלת קופת עזר לנצרכים מנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

סמינר בית יעקב גור ירושלים, ההנהלה, המחנכות, המורות והתלמידות מנחמות את גב’ ש. קאופמן והמשפחה על פטירת יקירם
המנוח היה מחנך בעדת חסידי גור.

ישראלה פיירמן (לבית אמירה) ז”ל

אבלים: אחיותיה: עזגד ומנחם בנדל ובני ביתם, לאורה אמירה, גבי ושמואל פלג ובני ביתם והמטפלת: טסי קווינטו.
ההלוויה תתקיים ביום ד’ ה- 31.12.14, בשעה 14.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה בבית אחותה, עזגד בנדל, רחוב עזה 33, ירושלים.

אסתר שומר ז”ל – ז׳ טבת תשע״ה

אבלים: משפחת ברונר, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 28.12.14, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת ברונר, רחוב האדמו”ר מגור 4 ב’, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ר’ מרדכי דוד קנובליך ז”ל, אלמנתו של ר’ אלעזר שומר ז”ל.

הרב שמואל ערערא ז”ל

אבלים: משפחות: ערערא, זילבר, מרמורשטיין, בלוידא ודרייפוס.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 24.12.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית משפחת שכטר, רחוב אסטורה 124/2, קרית קמניץ, נוה יעקב, ירושלים (בסוף החניון מול רחוב כפר עברי), בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר’ דוד, מראשי ישיבת “חכמי צרפת” בעקס לע באן.

טובה חיה גיטל גוטליב ז”ל

אבלים: משפחות: גוטליב, מיליקובסקי, גוטליב, פריימן, שפירא וברנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 21.12.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנה, ר’ אברהם, רחוב ברוכים 7, גוש 80, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 18.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ אהרן גוטליב שליט”א מחסידי קרלין סטאלין, בתו של ר’ שמעון זיידל שפירא ז”ל.

הרב אהרון חי לוי ז”ל

אבלים: אשתו: הדסה (אביצור) לוי ובניה, בנו: צבי לוי וילדיו, בנו וכלתו: אמיר וגילת לוי וילדיהם, בנו וכלתו: משה (מויש) ונילי לוי וילדיהם, בנו וכלתו: אופיר והדס לוי וילדיהם, אחיו ואחיותיו.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 20.12.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אליעזר הלוי 16, קומה 3, דירה 7, קרית משה, ירושלים.
המנוח היה בנם של הרב משה ורחל לוי ז”ל.

בנק מזרחי טפחות מנחם את אריה לוי, גמלאי הבנק, על פטירת אחיו.

ר’ אשר אנשל ז”ל

אבלים: משפחות: פרל ושטרנפלד.
ההלוויה תצא ביום ו’ ה- 19.12.14, בשעה 10.00, מבית הלוויות שמגר לבית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב נלסון גליק 23, דירה 2.

שפרה סגל ז”ל

אבלים: משפחות: סגל, קושלנד, סרבניק, קלגסבלד, פרל ונייר.
ההלוויה התקיימה מוצ”ש ה- 13.12.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת סרבניק, רחוב אגסי 24/5, הר נוף, ירושלים. אחיותיה: גב’ קלגסבלד וגב’ פרל ישבו בבית משפחת קלגסבלד, רחוב בעלז 10, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ פנחס הלוי סגל ז”ל מחסידי גור, בתו של ר’ שמואל נייר ז”ל.