רחל סגל ז”ל – ב׳ כסלו תשע״ה

אבלים: משפחות: סגל, מינצברג, ברנד, הרצל ופיליפ.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 22.11.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אלשיך 8, שכונת אחוה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ יעקב הלוי סגל שליט”א, בתו של ר’ דוד צבי קלאר.

גיטל חינקא עהרנפלד ז”ל

אבלים: משפחות: עהרנפלד, בוים, בר חורין, גליק, וינגרטן, גרויז, גרינוולד ומאירוביץ.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 22.11.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה ברחוב דברי חיים 23, קומה ב’, קרית בעלזא, ירושלים, בין השעות 11.00 – 14.00, 16.30 – 21.30. טלפון בלונדון: 00-4420-8800-0467.
זמני תפילות: שחרית – 09.10, מנחה – 16.15, מעריב – 18.00.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ יצחק משה שליט”א מחסידי בעלזא בירושלים, בתו של הרב גבריאל מנשה בוים מלונדון.

רבי שילה רפאל ז”ל

מוסד הרכב קוק מודיע כי במלאות 20 שנים לפטירתו תתקיים עלייה לקברו ביום ג’ ה- 25.11.14, בשעה 16.00, בית עלמין הר המנוחות, הר תמיר.
ביום א’ ה- 23.11.14 יתקיים כנס זכרון בבית הכנסת אהל יצחק בשכונת קרית משה בירושלים, בהשתתפות אבות בית דין, רבני ערים ואישי ציבור.
בכנס ישאו דברים: הרב יוסף והרב לאו, הרבנים הראשיים לישראל, הרב שלזינגר, רב שכונת גילה בירושלים, חתנו הרב מובשוביץ, רב שכונת קרית משה בירושלים ובנו הרב יהודה רפאל, יו”ר הנהלת מוסד הרב קוק.
המנוח היה רב שכונת קרית משה בירושלים ומראשי מוסד הרב קוק.

Charley Levine z”l

Mourners: Wife: Shelley Levine, Children: Doni & Dalia Levine, Dori & Avi Schiowitz, Zvi Levine and Grandchildren, Sisters: Carol Fink & Gene Goldner.
The funeral will take place on Monday, 17/11/14, at 16.00, at Har Hamenuchot Cemetery – Beit Halvayot HaSfaradi.
The Shiva will take place at Levine home, Mitzpeh Navo 96/3, Maale Adumim.

חיה רבקה קוריץ ז”ל

אבלים: משפחות: קוריץ, לוי, רוט, חשין, דויטש וברגמן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 15.11.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב דרוק 69/7, רמת שלמה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב – במועד.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ גדליה קוריץ שליט”א, בתו של הרב מרדכי חשין ז”ל.

מלכה גרינברגר ז”ל

אבלים: משפחות: גרינברגר, רייכמן, בוכינגר, שטראוס, ניילנדר, הוס, קוביטשעק,רוזנברג וסגל.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 13.11.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אליהו ראם 5, שכונת בית ישראל, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.15 – 21.30.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ זאב גרינברגר ז”ל מחסידי דושינסקיא, בתו של ר’ אהרן משה קוביטשעק ז”ל.

ד”ר יוסף קלינמן ז”ל

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירם תתקיים עליה לקברו ביום ב’ ה- 17.11.14, בשעה 15.45, בית עלמין הר המנוחות, גוש ל”ה, חלקה ד’, הר תמיר.
לאחר מכן תתקיים התכנסות בבית הכנסת “תהילה”, רחוב ארזי הבירה 50, ירושלים. בשעה 18.00 – תפילת ערבית, בשעה 18.15 – ערב לימוד ודברים לזכרו.

הרב שמואל רוזנפלד ז”ל

מוסדות דחסידי דאראג אבלים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 12.11.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חבקוק 15, קומה א’, בני ברק, בין השעות 11.00 – 13.00, 17.30 – 22.00, עד יום ג’ ה- 18.11.14, טלפון 052-7106586. הבת, מרת קניגסברג יושבת אחר הצהריים בלבד, טלפון 058-3269009
המנוח היה בנו של הרב מרדכי אברהם ז”ל, חתנו של ר’ יהושע פרענקל ז”ל, תושב דאראג, מאקווא וירושלים.

עירית בני ברק, הרב חנוך זייברט, ראש העיר, מ”מ ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי מועצת העירייה אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה מחסידי בעלז.

מכון שבילים, ההנהלה וההורים, תלמוד תורה תפארת בנים, ההנהלה וההורים מנחמים את ר’ שלום רוזנפלד, יו”ר מכון שלבים, על פטירת אחיו.

תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל, המרכז הארצי בארץ ישראל ואגודת ישראל בני ברק מנחמים את המשפחה וחסידי דאראג על פטירת יקירם.

רבי אליעזר (לזר) יצחק בן בצלאל הכהן כהנא זצ”ל

ברוך דיין האמת
נפלה עטרת ראשנו
בצער רב אנו מודיעים על פטירתו בשיבה טובה של בעלי, אבינו וסבנו
רבי אליעזר (לזר) יצחק בן בצלאל הכהן כהנא זצ”ל
מצאצאי ה”מראה יחזקאל”
הלוויה תתקיים ביום ג’, בשעה 12:00, בהר המנוחות בירושלים (נפגשים ברחבת החניה מימין)
יושבים שבעה ברח’ בזל 35, ת”א
אבלים:
רעייתו: רייזי קהאן, וינה
אחותו: יהודית רייכרד, וינה
בנותיו וחתניו: גבי ויעקב רייס, איוי ויעקב שוורדט – ניו יורק
נכדיו וניניו

מודעת אבל ידיעות אחרונות 11.11.14

מרדכי הלוי אורזל ז”ל

אבלים: משפחות: אורזל ורכניצר.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 08.11.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
בניו: ר’ חיים אלעזר ור’ אברהם יושבים שבעה ברחוב הרב שך 12, בני ברק; בנו: ר’ אברהם ישב בבתו, רחוב גשר החיים 12, ירושלים ביום ב’ ה- 10.11.14; אחיו: הרב ר’ שמעון אורזל , ישב במלון רמת תמיר, חדר 324; בנו: הרב ר’ עקיבא, ישב בארה”ב, עד יום ה’ ה- 13.11.14, טלפון 7184350895; בתו, מרת רכניצר, תשב ברחוב הרב שך 12, בני ברק, בימים ג’-ד’ ה- 10-12.11.14, טלפון: 052-7661453.
המנוח היה בנו של ר’ עקיבא ז”ל, תושב בענדין, ניו יארק ובני ברק.

מנחם יואל צבי שפיצר ז”ל

בצער רב אנו מודיעים על פטירת
מנחם יואל צבי שפיצר ז”ל
הלוייה תתקיים ביום ראשון בבוקר, ט”ז בחשון, 9.11.14 בשעה 11:00 בהר המנוחות בירושלים
יושבים שבעה ברח’ חלר”פ 2, ירושלים, עד יום שלישי, ולאחר מכן בציריך, שוייץ
אשתו: שרלוט אחיו: שמואל שפיצר וב”ב, אחותו: יונה פישמן וב”ב ילדיו: איבון, ז’ולייט, רוג’ר, מרים ודניאל, חתניו, כלותיו נכדיו ונכדותיו

מודעת אבל מקור ראשון 7.11.14

מודעת אבל מעריב 7.11.14

שרה פרנקנטהל ז”ל

אבלים: משפחות: פרנקנטהל ומנלה, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 05.11.14, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית בתה, משפ’ מנלה, רחוב הקבלן 63/2, הר נוף, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ יואל ז”ל, בתו של ר’ יהודה הלוי קמינר ז”ל, ניצולת שואה, ילידת פולין, תושבת ירושלים.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, מ”מ ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי מועצת העירייה, העובדים והתושבים מנחמים את רבי יששכר פרנקנטהל, ראש העיר האחד עשר של בני ברק, והמשפחה על פטירת האם.

בית החסידים דגור “בית ישראל חיים”, וועד קרן הבניין, הגבאים והמתפלים מנחמים את ר’ ישכר פרנקנטהל, על פטירת אמו.

רבי משה הרשטיק ז”ל

אבלים: בניו וחתניו, משפחות: הרשטיק, רוזנברג, קסטלניץ, קיפר ושנק.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 02.11.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בורוכוב 35, תל אביב, עד יום א’ ה- 09.11.14, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה וערבית במועד.
המנוח היה בנו של ר’ מרדכי הרשטיק ז”ל, חתנו של ר’ אשר פריינד ז”ל.

בית הכנסת המרכזי נחלת אבות, כולל אברכים צורטקוב זלטפול אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה רב שכונה במרכז תל אביב ומרבני לב תל אביב.

דוד דוב גרוס ז”ל

אבלים: משפחות: גרוס, וייס, כהנא, צין, גפנר, ברקוביץ, ציטרין והירש.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 01.11.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ו’ ה- 07.11.14, בבית הוריו, שדרות ויז’ניץ 6, קרית ויז’ניץ, בני ברק, משפחת גרוס תשב ביום ג’ ה- 04.11.14, בבית המנוח בירושלים, רחוב אדוניהו הכהן 33, פינת בר אילן, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה מחסידי ויז’ניץ בירושלים, בנו של ר’ בנימין שליט”א מקרית ויז’ניץ, בני ברק, חתו של ר’ מרדכי דרברמדיקר שליט”א מירושלים.

ר’ פנחס הלוי רוזנשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: רוזנשטיין, רבינוביץ, ברנדווין, הלפרין וכהן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 01.11.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 7 א’, בני ברק, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.00 – 22.00. אחותו, פרידה כהן, יושבת בבית בנה, סנהדריה מורחבת 129/8, ירושלים.
המנוח היה מחסידי סלונים, בנו של ר’ חיים מרדכי הלוי ז”ל, חתנו של ר’ מאיר שלום רבינוביץ ז”ל, נצר לרבי משה מברדיטשוב ז”ל.

מרכז החינוך העצמאי, תלמוד תורה ר’ עקיבא מרכז, הרב ב.א. פרוכטר, מנהל תלמוד התורה, הרבנים והתלמידים מנחמים את משפחת רוזנשטיין על פטירת יקירם.
המנוח היה מנהל לשעבר של תלמוד התורה.

נחמה ליטני (לבית פת) ז”ל

אבלים: בנה: יהודה ולבנה ליטני, בנה: דני ותמי ליטני, אחותה: מלכה לוי, אחיה: גדעון ואן פת, נכדיה: חיים, מיכל, אבישי, יואב ויובל, ניניה: דניאלה, שירה, תמר ודילן ומשפחת טולידאנו.
ההלוויה תתקיים ביום א’ ה- 02.11.14, בשעה 12.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה בבית יהודה ליטני, רחוב הרב יוסף חיים שרים 3, דירה 5, רמת דניה, ירושלים.
המנוחה הייתה בת ירושלים.

החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה מנחמת את המשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה עבדה בחברה.

רבי שלום משולם וויינברגר ז”ל

אבלים: משפחות: ויינברגר, הורביץ, ברזובסקי, בידרמן, זלמנוביץ ובראנדער.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 29.10.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת הרבנים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אליעזרוב 7, גוש 80, ירושלים, בין השעות 10.30 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה גאב”ד טשאבא.

בית המדרש עטרת שמואל טשאבא, המתפללים, הרבנים, התלמידים, הגבאים ואברכי הכולל עטרת שמואל אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

בית המדרש עטרת שמואל טשאבא, המתפללים, הרבנים, התלמידים, המשפחה ואברכי הכולל מודיעים כי בתום השבעה לפטירת יקירם יתקיימו עלייה לקברו והקמת מצבה ביום ג’ ה- 03.11.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת הרבנים.

רבי יהודה מאיר ב”ר יעקב שמעשון ומרגלא שפירא ז”ל

לומדי הדף היומי מודיעים כי במלאות 81 שנים לפטירת מייסד ישיבת חכמי לובלין ומחולל רעיון הדף היומי יתקיימו לימוד משניות ואמירת קדיש לעילוי נשמתו, ביום ו’ ה- 31.10.14.
יאמר קדיש גם על זוגתו, מלכה טאבה ב”ר יעקב דוד ז”ל.
המנוח טמון בבית עלמין הר המנוחות בירושלים.

פרופ’ עמירב גורדון ז”ל

אבלים: רעיתו: אילה, בנו: אריאל ומשפחתו: אתי, שיר, ענבל ותמר, אחותו: תקוה ניב ובני ביתה, משפחות: גורדון, גויטיין, רוזנר ובני ביתם.
ההלוויה תתקיים ביום ה’ ה- 30.10.14, בשעה 14.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה ברחוב רות 4, ירושלים.

האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון למחקר רפואי והפקולטה לרפואה אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.

פייגא מינדה ברייטשטיין ז”ל

המשפחה אבלה.
פרטים על מועד ההלוויה בטלפונים: 052-7610101, 052-7119585.
המנוחה הייתה אשתו של ר’ אברהם שליט”א מתל אביב, בתו של ר’ יחזקאל רוזמרין ז”ל.

אבלים: משפחות: ברייטשטיין, פרידמן, בניש, רוזנבוים, רוזמרין, שטרן, וינגרטן וקמיונקה.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 27.10.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב נחמני 45 א’, תל אביב. האחיות: שטרן, וינגרטן וקמיונקה ישבו ביום ה’ ה- 30.10.14, ברחוב מיכאל 25, חיפה.
המנוחה הייתה תושבת תל אביב.

רבי יוסף ניסן הלוי לובינסקי ז”ל

אבלים: משפחות: לובינסקי, גשייד, רייך, מורגנשטרן, הורוביץ וגעלדצעהלער.
ההלוויה התקיימה ביום ו’ ה- 24.10.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח באנטווערפען, טלפונים: 323-2307-872+, 323-2306-302+. אחיו ר’ אהרון ובנו ר’ פנחס יושבים בסנהדריה מורחבת 137, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 21.30.
המנוח היה מחסיגי גור באנטווערפען, בנו של ר’ פנחס יהודה ז”ל, חתנו של ר’ חיים שלאף ז”ל מלונדון.

הנהלת מוסדות תורת חכם אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

ר’ אשר זעליג קרויזר ז”ל

אבלים: משפחות: קרויזר, וילמן, בלומנשטוק, אוירבך, אברמוב, ורטהיימר, קוריץ וקניג.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 23.10.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב העליה השניה 8, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00. האחים, האחיות ובנו ר’ ישראל, ישבו ביום ב’ ה- 27.10.14, בבית האח ראובן, רחוב יצחק 3, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר’ בערל קרויזר ז”ל, תושב פתח תקווה, ניו יורק ובני ברק.

פרסום מימד מנחם את שרה אוירבך, מזכירת החברה, על פטירת אביה.

איזי (יצחק) בן אריה ברמן ז”ל

אבלים: רעייתו: גלוריה ברמן, בניו: מייקל ומארק ברמן ובני ביתם, בתו: מוניקה ברמן, עליה ויצחק ברמן והנהלת מאפיית ברמן ירושלים.
ההלוויה תצא ביום ג’ ה- 28.10.14, בשעה 13.30, מבית ההספד בית עלמין הר המנוחות גבעת שאול, ירושלים.
המנוח נפטר בארה”ב.

רס”ן שוקי (יהושע) שקדי ז”ל

אבלים: המשפחה ומושב כפר הס.
ההלוויה תתקיים ביום ו’ ה- 24.10.14, בשעה 13.00, בית עלמין תל מונד.
יושבים שבעה בבית משפחת שקדי, רחוב הכרם 10, כפר הס.

צוות ארגון גמלאי צה”ל (ע.ר.) אבל ומנחם את המשפחה על מות יקירם.
המנוח שירת בחיל האוויר והיה תושב מושב כפר הס.

ישראל יעקובי ז”ל

ישראל יעקובי זלבצער רב אנו מודיעים על פטירתו של יקירנו
ישראל יעקובי ז”ל
ההלוויה תצא ביום ה- 23.10.14, בשעה 16:00, מבית ההספד קהילת ירושלים בהר המנוחות בגבעת שאול
יושבים שבעה בבית משפחת יעקובי, רחוב השמש העולה 5, בית פנימי, רמות השבים
אבלים:
אישתו: אני יעקובי
בנו וכלתו: יגאל וענת יעקובי
בנו וכלתו: דני והדרה יעקובי
בנו וכלתו: יוסי והילה יעקובי
נכדיו: ליאור, יובל, שירי, עומר, ירדן, רגב ובן

רבי שלום שכנא קורנט ז”ל

אבלים: משפחות: קורנט, פרוש, דובינקי, זוננפלד, גולדשטיין וריבלין.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 21.10.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ברחוב עבודת ישראל 28, בתי ורשא, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר’ יצחק ז”ל.

רבי חיים משה אלימלך זילברשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: זילברשטיין, גוטסמן, קליינהנדלר, וידיסלבסקי וקמינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 21.10.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עוזיאל 37, בני ברק. אחיו, רבי אברהם שליט”א, ישב בביתו, רחוב רב חיסדא 13/3, אשדוד, בין השעות 16.30 – 21.30, האחים רבי מאיר שליט”א ורבי יצחק שליט”א, ישבו ממוצ”ש ה- 25.10.14, ברחוב בר גיורא 4, ירושלים.
המנוח היה מחסידי גור, תושב תל אביב ובני ברק, חבר הרבנות הראשית ורב מחלקת המקוואות בתל אביב יפו כ- 50 שנים, רב ביהח”ס גור “שלמה המלך” ורב במרכז תל אביב, בנו של רבי זאב (וואווע) ז”ל, חתנו של רבי אברהם קופרמן ז”ל מטבריה.

ר’ יצחק מאיר קרל ז”ל

אבלים: משפחות: קרל, ארזון, מארטש וגולדנטל.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 21.10.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רש”י 37, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 17.45, מעריב במועד.
המנוח היה מחסידי גור, בנו של ר’ שמואל אליהו ז”ל, חתנו של ר’ אלימלך ויזל ז”ל.

נורה כהן ז”ל

אבלים: בנה וכלתה: אריק ונגה כהן, נכדיה: גור וענת כהן, טלי ואופיר אלקלעי, רוני ושי צוויג וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 19.10.14, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה בבית משפחת כהן, רחוב נוף הרים 39, הר אדר.

Claire Pfeffer ע”ה

Our beloved mother
Claire Pfeffer ע”ה
(widow of Anshel Pfeffer ז”ל)
passed away on Shabbat Kodesh, 24th Tishrei
Deeply mourned by her children:
Brenda and Jonathan Coren
David and Miryam Pfeffer
Raphael and Rachele Pfeffer
Daniel and Lea Pfeffer
Rosalind and Eddy Elbaum
Avrom and Debby Pfeffer
Grandchildren and great-grandchildren, brother and sisters
The funeral will take place on Sunday evening, 19th October a Bet HaHesped Har Hamenuchot Givat Shaul, Jerusalem
For funeral information please email: pfefferjerusalem@gmail.com
Shiva at Hamoshava ,Apt. 52, R. Hizkiyahu Hamelch 11, Katamon,
Jerusalem

Jerusalem Post Obituary 19 October 2014

פרופ’ (אמריטוס) רות גוטמן ז”ל

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של אמנו וסבתנו
פרופ’ רות גוטמן
הלוויה תתקיים ביום א’ ה-19 באוקטובר בשעה 16:00
בבית ההספדים הכללי הר המנוחות גבעת שאול ירושלים
השבעה תתקיים בביתה, רח’ ניות 58, ירושלים
נורית גוטמן ובוב קראמק
עדי ורותי גמון
דפנה גוטמן וגיורא אבידר
ניבה, אורן, בני, שירי, דן, קרן, אלון ומיכל

מודעת אבל הארץ 17.10.14

אוניברסיטת תל אביב, החברים בפקולטה למדעי החברה ע”ש גרשון גורדון ובחוג לתקשורת מנחמים את פרופ’ נורית גוטמן על מות אמה.

האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה והמחלקה לפסיכולוגיה אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירתם.

פרופ’ (בדימוס) יהושע סילביו ישועה ז”ל

אבלים: אשתו: רותי ישועה, בנותיו: תמי גלוטמן ובני ביתה, אביטל לימן ובני ביתה, מירה ביטון ובני ביתה.
ההלוויה תתקיים ביום ו’ ה- 17.10.14, בשעה 13.00, בית עלמין הספרדי הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים. (אחרי השומר ימינה).
יושבים שבעה בבית המנוח.

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי הרוח ע”ש לסטר וסאלי אנטין, החוג ללימודי צרפת, הדקאן, הסגל והסטודנטים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה מרצה.

שרית אילן ז”ל

אבלים: בנה: יונתן, כלתה: לי, נכדתה: דניאל, בנה: יואב, אמה: זיוה אביטל, אחותה: פנינה אילן ובני ביתה, אחייניה: חגי ועודד שריר ובני ביתם.
ההלוויה תתקיים ביום ו’ ה- 17.10.14, בשעה 11.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב האייל 38, דירה 4, ירושלים.

ד”ר רבקה בליבוים ז”ל

אבלים: בעלה: פרופ’ סטוארט מרגוליס, בתה: שירה בליבוים ובעלה: זיו שפר, בן דודה: מאיר רייכרט ובני ביתו.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 14.10.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המשפחה, החל מצאת שמחת תורה, יום ה’ ה- 16.10.14, רחוב רחל אימנו 47, ירושלים.
המנוחה הייתה בתם של יעקב ישראל ושרה, ילידת חיפה, בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים ומרצה באוניברסיטה.

רבי אהרון יעקובוביץ ז”ל

בית המדרש אמרי שי וואדקערט, המתפללים והלומדים אבלים על פטירתו.
המנוח היה בנו של רבי שמעון יחזקאל ז”ל, מייסד בית המדרש.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 12.10.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הושע 7, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.30.
המנוח היה חסיד בעלזא, חתנו של רבי אברהם צבי אונגער בעל ה”מחנה אברהם”, רב ור”מ קאפאוואר.

אברהם כליפא ז”ל

בצער רב אנו מודיעים על פטירת אבינו, אחינו, דודנו וסבנו היקר
אברהם כליפא ז”ל
ההלוויה תתקיים ביום ראשון, י”ח בתשרי, 12.10.14 בשעה 16:00
נפגשים ברחבה המרכזית של בית העלמין הר המנוחות גבעת שאול ירושלים
יושבים שבעה החל מיום חמישי מוצאי שמחת תורה בבית המנוח, רח’ המתנחלים בהר 5, רמת מוצא
המשפחה האבלה

חוה רעכיל רישא הקלמן ז”ל

אבלים: משפחות: הקלמן, שטרן, לוברבום, וינשטוק ושמואלי.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 07.10.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ד’ ה- 08.10.14, בבית המנוחה, רחוב עזרת תורה 34, כניסה ב’, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של הרב שכנא ז”ל, בתו של ר’ יצחק מרדכי לוברבום ז”ל.

אסתר מלכה נחשי ז”ל

אבלים: משפחות: דויטש, שטיינברגר, פוקסברומר, רבינוביץ ומליק.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 05.10.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב יהושע בן נון 33, קטמון.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר’ יעקב נחשי (רזמיבש) ז”ל, בתו של ר’ יעקב ירוחם רובין ז”ל משכונת קטמון.

רבקה לאה מאשקאוויטש ז”ל

אבלים: משפחות: מאשקאוויטש, אופמאן, קליין ופרקש.
ההלוויה התקיימה ביום ב’ ה- 06.10.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת קהל מחזיקי הדת.
יושבים שבעה עד יום ד’ ה- 08.10.14, בבית משפחת קליין, רחוב דובר שלום 11, קרית בעלזא, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של ר’ יואל צבי שווארץ ז”ל מאיבראני, אלמנתו של ר’ אברהם יעקב ז”ל מאנטווערפען.