רב גונדר ד”ר מרדכי ורטהיימר ז”ל

אבלים: משפחות: טננבוים, הילמן וורטהיימר.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 11.02.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים בשעה בבית המנוח, רחוב דיסקין 9, וילה 10, קרית וולפסון, ירושלים.
המנוח היה בנו של יצחק ז”ל, חתנו של אליעזר טוקר ז”ל ונציב שירות בתי הסוהר לשעבר.

נציבת בתי הסוהר וסגל שב”ס אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

רחל (רוזי) דויטש ז”ל

אבלים: משפחות: דויטש, דופלט והנדלר.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 09.02.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית משפחת הנדלר, רחוב עזרת תורה 4, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 21.00.
המנוחה הייתה בתו של הרב שמעון יהודה בורגר ז”ל, אלמנתו של יהודה דויטש ז”ל.

נחום גרינוואלד ז”ל

אבלים: משפחות: גרינוואלד, גרין, דייטש והרשטיק.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 06.02.16, בית עלמין הר המנוחות, חלקת קהל מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב יואל 7, ירושלים.
המנוח היה בנו של יהושע ז”ל, נמנה על חסידי בעלזא.

Leesha Chava Rose z”l

Mourned by: Yaacov, Rocky and their families.
The funeral will take place on Monday, 08.02.16, at 15.30, at Har Hamenuchot Cemetery, Beit Hesped Kehilat Yerushalayim.
The Shiva will take place at Beit Bart, 56 Derech Hevron St., from 09.00 – 13.00 and 16.00 – 19.00.

רבקה חנה בלוי ז”ל

אבלים: משפחות: בלוי, יונגרייז גולדברגר.
ההלוויה תצא ביום א’ ה- 07.02.16, בשעה 10.30, מבית הלוויות שמגר, לבית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב שטראוס 12, קומה ג’, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של ראובן צבי בלוי שליט”א, בתו של אהרן קינסטליכר ז”ל.

אינג’ מאיר קיטנר ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ו’ ה- 05.02.16, בשעה 10.00, מבית ההספד קהילת ירושלים (מול בית החולים הרצוג), בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה ברחוב משעול הרותם 12, רמות ב’, ירושלים.

Hanya Leah Geller z”l

Mourned by: Husband: Victor Geller, Children: Sharon & Izzy Metal, Deena & Jonathan Porat, Moshe Geller, Sister: Mildred Gorodetzer and their families.
The funeral will take place on Monday, 01.02.16, at 10.00, at Beit Hesped Kehillat Yerushalayim, Har Hamenuchot Cemetery.
The Shiva will take place at 16 a/4 Sokolov St., Jerusalem, rest period 13.00 – 15.00.
Prayers time: Shacharit – 06.45, Mincha – 17.05.

פרופ’ טרודה דותן ז”ל prof. Trude Dothan

אבלים: דני, אורי, לני, שאשא, דמלה, לורלה, ילי ודליה.
ההלוויה תצא ביום א’ ה- 31.01.16, בשעה 15.00, מבית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות.

מוזיאון ישראל ירושלים, מועצת המנהלים, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את בניה: דני ואורי והמשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה חברה במועצת המנהלים ועמיתת כבוד של המוזיאון.

The Israel Museum, Jerusalem, The Board of Directors and Staff mourn her passing and extend their condolences to her sons Dani and Uri and to the entire family.
The deceased was an archaeologist, member of the Board of Directors and Honorary Fellow of the Museum.

האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, המכון לארכיאולוגיה והחוג לארכיאולוגיה ולמזרח הקרוב הקדום אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירתם.

יעקב יצחק מרגליות ז”ל

אבלים: אשתו, בניו, בתו, נכדיו וניניו, משפחות: מרגליות וכהן.
ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 24.01.16, בית עלמין הר המנוחות, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, רחוב מלכי ישראל 36, ירושלים, בין השעות 09.00 – 13.00, 15.00 – 21.30.
המנוח היה בנו של הרב משה מרדכי מרגליות ונמנה על חסידי קרלין.

רבי אליהו נחום שפירא ז”ל

בצער רב וביגון קודר הננו מודיעים על הסתלקותו הפתאומית של אבינו, מורנו ואב משפחתנו, הגאון הצדיק
רבי אליהו נחום שפירא
זכר צדיק לברכה
הלוויתו הייתה במוצאי שבת אור לי”ד שבט תשע”ה. נטמן בהר המנוחות בירושלים

ישראל ערערא ז”ל

אבלים: משפחות: ערערא, ברקוביץ, כהן, שחורי, לב וזיגלבוים.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 23.01.16, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בן איש חי 31 א’, דירה 4, בית שמש, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.30..
המנוח היה בנו של דוד חיים שליט”א, חתנו של חיים יחזקאל מלאך שליט”א, נמנה על חסידי גור בית שמש, נפטר ביום ו’ ה- 22.01.16.

מתפללי בית החסידים דגור שיר ברמה בית שמש אבלים ומנחמים את בנו דוד חיים, חתנו חיים יחזקאל מלאך והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממייסדי בית החסידים.

תלמוד תורה מגן אברהם, הרב חיים פרקל, מנכ”ל, ההנהלה, התלמידים וההורים מנחמים את דוד חיים ערערא, מחנך בבית התלמוד, והמשפחה על פטירת בנו.

סמינר גור “שירת מרים” בית שמש, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את יהודית ונחמי, תלמידות הסמינר, והמשפחה על פטירת יקירם.

בית המדרש הגבוה להוראה ודיינות ברכת אברהם שעל יד ישיבת נזר התורה, ראש הישיבה, ראש הכולל, אבכי הכולל ותלמידי הישיבה אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה אברך בכולל.

בית החסידים דגור בית שמש ואברכי השטיבל מנחמים את הרב לייבל ערערא שליט”א והמשפחה על פטירת יקירם.

בית הספר בית יעקב גור, ההנהלה, המורות והתלמידות מנחמים את אסתי ושבי, תלמידות בית הספר והמשפחה על פטירת יקירם.

הרב רפאל הלוי שמואלביץ ז”ל

אבלים: משפחות: שמואלביץ, סגל, שפירא, פינס, וולף, אזרחי וויס.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 19.01.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בית ישראל 20, ירושלים.
המנוח היה ראש ישיבת מיר, בנו של הרב חיים לייב ז”ל, חתנו של הרב אברהם יהודה פרבשטיין ז”ל.

ישיבת מיר אבלה על פטירת ראש הישיבה.

דבורה פייגא יברוב ז”ל

אבלים: משפחות: יברוב, פרנס, גליקמן, פוברסקי, בלוי, אביש, גשטטנר וזינגרביץ.
ההלוויה תתקיים ביום ה’ ה- 14.01.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב בראנד 22, הר נוף, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של הרב חיים צבי יברוב ז”ל, בתו של משה בלוי ז”ל.

חסיה ויינר ז”ל

אבלים: בנה: בנצי וטלי ויינר ובני ביתם, בתה: חנה ועקיבא טבת ובני ביתם, אחיה ואחיותיה: יוסף ברוכשטיין, אהובה אורנשטיין ומרגלית לב.
ההלוויה תתקיים ביום ה’ ה- 14.01.16, בשעה 15.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
המשפחה מבקשת להימנע מביקורי ניחומים.

נחמן זאב הכהן אנגל ז”ל

אבלים: משפחות: אנגל, קצנלבוגן וזילברפרב.
ההלוויה תצא ביום ד’ ה- 13.01.16, בשעה 15.00, מבית המדרש ברסלב אור אברהם, רחוב גבעת משה 8, ירושלים, אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סנהדריה מורחבת 104, כניסה ג’ (מבוא רב”צ יאדלר), ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 2.00.
המנוח היה בנו של יצחק שבתי הכהן שליט”א, חתנו של צבי גבירר שליט”א.

פנחס הופשטיין ז”ל

אבלים: משפחות: הופשטיין ופיגה, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 09.01.16, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית בנו, רחוב גרוסברג 3, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00. בתו, הגב’ פיגה, תשב בימים ה’-ו’ ה- 14-15.01.16, בביתה, רחוב קובלסקי 2, בני ברק.
המנוח היה מראשוני תלמידי ישיבת שפת אמת בירושלים, בנו של דוד ז”ל.

בנימין בנימיני ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום א’ ה- 10.01.16, בשעה 12.30, מבית הכנסת שבת אחים, רחוב בזל 3, בת ים ותגיע בשעה 14.15, לבית עלמין הר המנוחות ירושלים.נפגשים בבית ההספד קהילת ירושלים. אוטובוס יעמוד לרשות המלווים בבית הכנסת.
יושבים שבעה באולם רביבים, בית הכנסת שבת אחים, בת ים (ליד עיריית בת ים), בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 20.00.
המנוח היה בנם של אריה וזולאי ז”ל.

הרב זכריה מנחם (מנדל) קויפמאן ז”ל

אבלים: משפחות: קויפמאן, צימרמן, זאננשיין, פיללער, כץ, שטרן, שאנדורף, שטיינמץ, אייז ושטארק.
ההלוויה תצא ביום א’ ה- 10.01.16, בשעה 22.45, מבית הלוויות שמגר בדרכה לבית עלמין הר המנוחות. לבירורים והסעות טלפונים: 054-8493228, 058-3203622.
יושבים שבעה בבית משפחת צימרמן, רחוב האדמו”ר מגור 20, בני ברק, עד יום ב’ ה- 11.01.16 בלילה. הבנים משה ושמעון ישבו עד יום ב’ בשעה 14.00, פקס 0044191-4772697.
המנוח היה בנו של משה ז”ל, תושב גייטסהעד אנגליה.

כולל רזא דשבא – חשקת חיים וחסידי גור ירושלים, אברכי הכולל, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את בניו והמשפחה על פטירת יקירם.

העיר גייטסהעד, הרב המקומי, הפרנס וחברי ועד העיר אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממייסדי בית המדרש החדש המשולב עם מקווה טהרה.

הנהלת איחוד מוסדות גור בארץ ישראל מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

ארגון לקראת, רכזי הסניפים, מערך ההתנדבות, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את משפחתו על פטירת יקירם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיים הספד ביום א’ ה- 07.02.16, בשעה 20.15, בבית המדרש שבט הלוי, רחוב אהלי יוסף, ירושלים.
יספידו: הרב יצחק טוביה ווייס, גאב”ד ירושלים, האדמו”ר מביאלה, הרב משה חיים דנדרוביץ, אברהם יוסף לייזרזון ובני המשפחה.

אסתר ברטוב ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ה’ ה- 07.01.16, בשעה 12.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות בירושלים.
יושבים שבעה באחוזת בית הכרם, רחוב אביזוהר 8, ירושלים.

ד”ר עדית יאפו לבית הופמן ז”ל

אבלים: בתה: יונה יאפו קרומהולץ ואפלרד קרומהולץ, נכדיה: תמרה ויוסף קרומהולץ.
ההלוויה תצא ביום ה’ ה- 07.01.16, בשעה 12.30, מבית ההספד ותתקיים בבית עלמין הר המנוחות בירושלים.
יושבים שבעה ברחוב שמעוני 30, כניסה ב’, ירושלים, עד יום ד’ ה- 13.01.16, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 19.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ד”ר אליעזר יאפו, בת 109 במותה.

שרה טרויבע ז”ל

אבלים: משפחות: ברלינר, טיברג, ויינדלינג, בוים ושפורן.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 02.01.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בארצות הברית, טלפון 718-8714668, בתה, גב’ טיברג, תשב בביתה, רחוב שרי ישראל 9/9, ירושלים, עד יום ה’ ה- 07.01.16 בבקר, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00, טלפון: 02-5380842.
המנוחה הייתה אלמנתו של שמואל יעקב יואל הכהן טרויבע ז”ל.

ישעיה חרוש ז”ל

אבלים: בנו וכלתו: יורם ומושי חרוש, נכדיו וניניו.
ההלוויה תתקיים ביום א’ ה- 03.01.16, בשעה 15.45, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים. יציאה מהחנייה המרכזית.
יושבים שבעה ברחוב השחף 11, חופית.

אסתר בנצלוביץ ז”ל

אבלים: משפחות: בנצלוביץ, מרגליות, מנלה ורוזנברג.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 29.12.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הקבלן 67/16, הר נוף, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של נפתלי צבי בנצלוביץ שליט”א, בתו של דוד יהודה מרגליות שליט”א.

סמינר גור ירושלים, ההנהלה, המורות והתלמידות מנחמות את בנותיה רחל, מלכה ורייזי, בוגרות הסמינר ושרי, תלמידת הסמינר והמשפחה על פטירת יקירתם.

בית החסידים דגור מנחם את נפתלי צבי בנצלוביץ, ממתפללי בית החסדים, משפחתו ומשפחת מרגליות על פטירת רעייתו.

הרב עזריאל חיים למברגר ז”ל

אבלים: משפחות: למברגר וגרין מבני ברק וקרית צאנז נתניה.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 29.12.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי עקיבא 94 ב’, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב משה ברוך למברגר ז”ל.

מרים חרל”פ ז”ל

אבלים: מיכל ויסוקר תמיר, קרוביה ומוקיריה.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 28.12.15, בית עלמין הר המנוחות ירושלים. פרטים נוספים בטלפון: 052-6884852.
המנוחה הייתה אלמנתו של שלמה חרל”פ ז”ל לבית גלנץ.

אהרון מנשה ז”ל

ההלוויה התקיימה ביום א’ ה- 20.12.15, בשעה 15.00, בית ההספד לעדה הספרדית בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אשר 5, שכונת בקעה, ירושלים.
המנוח כיהן בעבר כקמ”ט אוצר במנהל האזרחי.
אסיר ציון לשעבר.
יהי זכרו ברוך

מנהל בתי המשפט, השופטים והעובדים במערכת בתי המשפט מנחמים את אביבה ורטמן, עובדת בית המשפט העליון והמשפחה על מות האב.

אילזה פרנק (לבית ורטהיימר) ז”ל

אבלים: משפחות: פרנק ובנר, הילדים, הנכדים והנינים.
ההלוויה תתקיים ביום ב’ ה- 21.12.15, בשעה 13.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב שופן 4, ירושלים.

רחל דבורה שכטר ז”ל

אבלים: משפחות: באקשט ורואו.
ההלוויה התקיימה ביום ה’ ה- 17.12.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב שאולזון 66, הר נוף.
המנוחה הייתה בתו של הרב יעקב חנוך צימרמן ז”ל מלונדון, אלמנתו של הרב יצחק באקשט ז”ל מלונדון ואלמנתו של הרב יצחק ברוך שכטר מאנטוורפן.

לאה אברמוביץ ז”ל

אבלים: אהרן אברמוביץ ובני ביתו, איתן אברמוביץ ובני ביתו, ליאורה רבינוביץ ובני ביתה, האחים, האחות, הנכדים והנינים.
ההלוויה תצא ביום ו’ ה- 18.12.15, בשעה 11.00, מבית ההספד קהילת ירושלים (מול בית החולים הרצוג), ותתקיים בבית עלמין הר המנוחות גבעת שאול.
יושבים שבעה בבית משפחת רבינוביץ, רחוב משה קול 17, ירושלים.
המנוחה הייתה בת ירושלים, לוחמת האצ”ל.

המנכ”ל, ההנהלה והעובדים של החברה לניהול הקופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית מנחמים את משפחת אברמוביץ על פטירת האם.

השותפים והעובדים במשרד ליפא מאיר ושות’ מנחמים את אהרון על פטירת אמו.

פרוייקט מסע מיסודן של ממשלת ישראל והסוכנות היהודית מנחם את עו”ד אהרן אברמוביץ והמשפחה על פטירת יקירתם.

הספריה הלאומית, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את עו”ד אהרון אברמוביץ’, חבר הדירקטוריון, על מות אמו.

הרב מתתיהו ספרין ז”ל

אבלים: משפחות: סאפרין, בראוער, רוזנבוים, ווייס, מעכלאויטש, אשכנזי, דנציגר, פרנקל, גולדמן, אהרנסון, טאוב וגשטטנר.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אמרי בינה 28, ירושלים. אביו, אמו, אחיו ואחיותיו יושבים ברחוב ארזי הבירה 45, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של האדמו”ר מקאמרנא שליט”א, חתנו של הרב משה אדלר ז”ל.

חסידיו ומעריציו בארץ ובחו”ל אבלים.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 15.12.15, בית עלמין הר המנוחות.

מוסדות קאמרנא, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.

הוצאה לאור מכון אור פני יצחק אבלה על פטירתו.

המשפחה מודיעה כי במלאות שבעה לפטירת יקירם תתקיים עלייה לקברו ביום ב’ ה- 21.12.15, בשעה 10.30, בית עלמין הר המנוחות, חלקה י”א.

מרים קרן ז”ל

הלוויה תצא ביום א’, א’ בטבת תשע”ו (13/12/15), בשעה 11:30, מבית ההספד “קהילת ירושלים” בהר המנוחות
יושבים שבעה בבית משפחת גוטרייך, רחוב ישראל אלדד 10/24, ירושלים

הרב משה וייס ז”ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד’ ה- 09.12.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מנחת יצחק 11, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 17.30, 19.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב מאיר ז”ל, מחסידי צאנז קלויזענבורג.

בית המדרש להוראה זכרון שבתי, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את בנו הרב אשר וייס, נשיא בית המדרש, והמשפחה על פטירת אביו.

הישיבה הגדולה למצויינים בני עליה תורה חיים, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את בנו, ראש הישיבה, אחיו, הרב חיים אלעזר, מראשי הישיבה והמשפחה על פטירת יקירם.

נפשרגש, מרכז מידע, אבחון, הפניה לטיפול, ליווי והדרכה, קויתי, מידע וסיוע רגשי, CBT צישינסקי, מרכז חרדי לטיפול קוגניטיבי התנהגותי, הרב שמחה צישינסקי, יו”ר המרכז והמטפלים מנחמים את הרב מרדכי דוד וויס, מרבני לונדון וראש מוסדות התורה וההוראה אורייתא, על פטירת אביו.

מתפללי בית המדרש להוראה אורייתא מנחמים את הרב מרדכי דוד וויס על פטירת אביו.

מוסדות חינוך וחסד דיסקין, נאמני בית דיסקין, הרבנים, התלמידים וקרן היתומים אבלים על פטירתו.
המנוח היה נאמן בית דיסקין וחבר הנהלת המוסדות.

נטע ליפשיץ ומשפחתו מנחמים את אלמנתו ובניו על פטירת יקירם.

קהילה קדושה ומוסדות צאנז קלויזענבורג בארץ הקודש, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

הנהלת ישיבת לומדי תורה דחסידי מכנובקא בעלזא אבלה ומנחמת את הרב מרדכי דוד ווייס, רב ור”מ דק”ק “אורייתא” לונדון, והמשפחה על פטירת אביו.

בית המדרש והכולל המרכזי להוראה דחסידי גור אשדוד, אברכי הכולל, ראש הכולל והנהלת הכולל מנחמים את הרב מרדכי דוד וייס, ראש מוסדות התורה וההוראה אורייתא ומרבני לונדון והמשפחה על פטירת יקירם.

 מרכז התורה באר מים חיים קרית צאנז ירושלים מודיע כי במלאות שלושים לפטירתו תתקיים עצרת מספר והתעוררות ביום ה’ ה- 07.01.16 בשעה 20.45, בהיכל בית המדרש, רחוב דברי חיים 4, ירושלים.
בעצרת ישאו דברים: הרב משה שטרנבוך, ראב”ד ירושלים, הרב שמואל רוזנגרטן, ראש ישיבת בעלזא, הרב דניאל חיים אלתר, הרב מנשה ישראל רייזמן, ר”מ בית המדרש בית יהושע ואחד מבני המשפחה.
עליה לקברו תתקיים ביום ה’ ה- 07.01.16, בשעה 13.45, בית עלמין הר המנוחות. תחבורה תצא בשעה 13.15, מרחוב מנחת יצחק 11, ירושלים.

Ernie Meyer z”l

Mourned by: his wife Naomi, his children, grandchildren and great grandchildren.
The funeral took place on Tuesday, 08.12.15, at Har Hamenuchot cemetery, Jerusalem.
The Shiva is taking place at the home of the deceased, 5 Bergman St., Bayit Vegan, Jerusalem.

The Jerusalem Post, management and staff mourn the loss of former reporter and colleague.

הרב ישראל צבי קניג ז”ל

אבלים: משפחות: קניג, סגל, וינטרויב, קרישבסקי, וינשטוק, רבינוביץ, קליין, ארלנגר, בלוי, קרביץ ווינלס.
ההלוויה התקיימה במוצ”ש ה- 05.12.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דרוק 55, שכונת רמת שלמה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.00.
מועדי תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 16.15, מעריב – 25 דקות לאחר השקיעה.
המנוח היה בנו של הרב יעקב גרשון ז”ל, חתנו של הרב אברהם אהרן שיינברגר ז”ל.

נחמה ברס ז”ל

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירתם תתקיים עלייה לקברה ביום ו’ ה- 11.12.15, בשעה 11.00, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.

עמינדב ברנשטיין ז”ל

אבלים: רעייתו: אסתר, בנותיו ובני זוגן: יעל, תמר ואפרת, בני ואייל, נכדיו: גלעד, עמרי, ענת, יפתח, הגר ונעמה.
ההלוויה תתקיים ביום א’ ה- 06.12.15, בשעה 13.00, בית עלמין מנוחה נכונה באר שבע.
יושבים שבעה ברחוב מבצע נחשון 78, דירה 23, באר שבע, בימים א’ – ה’ ה- 06-10.12.15, בין השעות 10.00 – 20.00 וביום ו’ ה- 11.12.15, עד השעה 14.00.
המנוח היה מורה לביולוגיה.

יהודית זילברשטיין ז”ל

אבלים: בנה: אורן, כלתה: קרן ונכדיה.
ההלוויה תתקיים ביום א’ ה- 06.12.15, בשעה 15.00, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הלוחמים 111, עתלית.

יעל אבנר ז”ל Yael Avner

אבלים: מיכאל ונורית אבנר, רות קורמן ונתן ליבהבר, דן אבנר, נכדיה: גיא, דנה, טל, אביב, קרן, טוני ואריק.
ההלוויה תתקיים ביום ה’ ה- 03.12.15, בשעה 12.00, בית עלמין הר המנוחות גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה בבית משפחת אבנר, רחוב יהודה הנשיא 67, רמת השרון.

החברים במשרד איתן מהולל & שדות מנחמים את מייק אבנר ומשפחתו על מות אמו.

The Mourners: Michael and Nurit Avner, Ruth Korman and Natan Libhaber, Dan Avner, Her Grandchildren: Guy, Dana, Tal, Aviv, Keren, Tony and Erik
The funeral will take plce on Thursday, 03/12/15, at 12.00, Har hamenuchot cemetery Givat Shaul, Jerusalem.
The Shiva will take place in the Avner home, 67 Yehuda Hanasi St., Ramat Hasharon. .

מיכלא דואיק ז”ל

אבלים: משפחות: דואיק, זוינצקי ושפירא.
ההלוויה התקיימה ביום ג’ ה- 01.12.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בניו יורק.
המנוחה הייתה תושבת ניו יורק, אלמנתו של אברהם ז”ל.