אבלים: משפחות: אדלר וחרש.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 25.09.17, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב עזרא 44, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.30.
המנוחה הייתה אשתו של מנחם יחזקאל הכהן שליט"א, בתו של ישראל ב"ח ז"ל.

מרכז רפואי רבין, בית חולים בילינסון – השרון, הנהלת מרכז רפואי רבין והנהלת עמותת הידידים, ד"ר ערן הלפרן, מנהל מרכז רפואי רבין ופנחס (פיני) כהן, יו"ר עמותת הידידים, מנחמים את ברוריה ודודי ויסמן והמשפחה על פטירת אחיה של ברוריה.