אודות אוצר החייל מודעות אבל

אתר זה מהווה המחשה לאתר מודעות אבל למעסיקים. באתר כזה יכול הארגון לתת כבוד אחרון לעובדיו, גימלאיו וידידיו. ניתן לחפש מנוח/ה בשדה החיפוש.  ניתן לכתוב תנחומים על מודעת אבל ולשתף באימייל וברשתות חברתיות. אתר מודעות אבל למעסיק שולח עדכונים יומיים על מודעות אבל באימייל. בעמוד זה מופיעות מודעות האבל העדכניות. אתר זה אינו מטעם בנק ישראל, והוא מבוסס על מידע ממודעות אבל שפורסמו בעיתונות הכתובה. 

Share Button

תנחומים are closed.