הלן אלעזרי ז"ל Helen Eieasari (1934 – 2020) nee Kaye

Mourned by: her children: Rava Eleasari Gelbets and Eylat Poliner, grandchildren: Anna Kaye Poliner and Yoav Gelbetz.

The Jerusalem Post newspaper, staff and management mourn the passing of friend and colleague.

אוניברסיטת תל אביב, אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים והחברים בקמפוס מנחמים את רוה, אחותה איילת ומשפחתה על פטירת האם.

Share Button

תנחומים אחד

  1. Myra and Richard Bennett

    Dear Rava and Eylat and families,
    We are very sad to hear of your mother's passing. We had the pleasure of spending many years working together with Helen on various LOGON productions. She was a very talented director and was very dedicated to her work and to our group. She always pushed us to be our best on stage. We learned a lot of stage craft from her over the years both as actors and stage managers/producers. She stayed at our house from time to time and we and our family had a very friendly relationship with her. We have many happy memories of our time together with your mother and of the productions she directed. We will take comfort from those memories and hope that you and your family are comforted in your time of grief by your own memories of your mother.
    With heartfelt sympathy,
    Myra and Richard Bennett

כיתבו תנחומים על מודעת אבל

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.