בנק מזרחי טפחות מנחם את אלעד רוזנסון, עובד סניף צפת, על פטירת אמו.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 11.03.15.
יושבים שבעה ברחוב הלר חיים 12, ירושלים.

משרד פרסום בריש גלי מנחם את פרופ' ישראל רוזנסון, ראש מכללת אפרתה, על מות אשתו.

חברי הועד המנהל והמועצה האקדמית של מכללת אפרתה, ליאורה מינקה, חנה מלמד, ד"ר צבי גסטוירד, מרדכי קורן ופרופ' מני קוסלובסקי מנחמים את פרופ' ישראל רוזנסון, נשיא מכללת אפרתה והמשפחה על פטירת יקירתם.

נשות תנועת אמונה, הנהלת בית הספר לאמנויות של מכללת אמונה, המרצים, עובדים והסטודנטיות, ליאורה מינקה, יו"ר אמונה ישראל, חנה מלמד, יו"ר עמותת מכללת אמונה ועמוס ספראי, ראש בית הספר לאמניות, מנחמים את פרופ' ישראל רוזנסון, נשיא המכללה והמשפחה על פטירת יקירתם.

מכללת ליפשיץ, ד"ר יאיר ברקאי, ראש המכללה ושלמה בקיש, יו"ר העמותה, מנחמים את פרופ' ישראל רוזנסון ומשפחתו על פטירת יקירתם.

המרצים, העובדים והסטודנטיות במכללת אפרתה אבלים ומנחמים את פרופ' ישראל רוזנסון, ראש המכללה ומשפחתו על פטירת יקירתם.

רמ"א, מועצת נשיאי המכללות האקדמיות לחינוך והחברים ראשי המכללות האקדמיות לחינוך מנחמים את פרופ' ישראל רוזנסון, נשיא המכללה האקדמית אפרתה, והמשפחה על פטירת רעייתו.

רכבת ישראל, חברי הדירקטוריון, מנכ"ל רכבת ישראל בע"מ, ההנהלה והעובדים מנחמים את רפיק עליאן על מות אביו.

נשיאי וראשי המכללות האקדמיות לחינוך מנחמים את פרופ' סלמאן עליאן ומשפחתו על מות האב.