מנחם מענדיל מאירוביץ ז"ל

אבלים: משפחות: מאירוביץ, וייס וקליין.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 26.09.16, בשעה 09.30, מבית המדרש הגדול קרית ויזניץ בני ברק, בדרכה אל בית עלמין הלפרין שומרי שבת זכרון מאיר, בני ברק.
יושבים שבעה ביום ב' ה- 26.09.16 עד השעה 13.00, בבית משפחת מאירוביץ, רחוב האדמו"ר מגור 2/5, בני ברק, ומיום ג' עד יום ו' ה- 27-30.09.16 בוינה. בנו יעקב ישב ביום ו' ה- 30.09.16 ברחוב ירמיהו 42, ירושלים, בתו, הגב' קליין, תשב מיום ה' ה- 29.09.16 בשעה 17.00, ברחוב ירמיהו 42, ירושלים.
המנוח היה בנו של מנחם ז"ל, תושב וינה.

Share Button

כיתבו תנחומים על מודעת אבל

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The maximum upload file size: 256 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.