משה חיים (מרוין) הרשקוביץ ז"ל Marvin (MOshe Chaim) Hershkowitz

מדרשת נשמת, הרבנית חנה הנקין, הרבנית נועה לאו ואבי טובולסקי מנחמים את סטיוארט הרשקוביץ, יו"ר מדרשת נשמת, על פטירת אביו, שחקן כדרוסל מצטיין לשעבר שויתר על קריירה כספורטאי לטובת חיי תורה.

Nishmat, the Jeanie Schottenstein Centr, Rabbanit Chana Henkin, Dean, Rabbanit Noa Lau, Associate Dean and Avraham Tobolsky, Director, mourn his passing and extend their condolences to his son Stuart Hershkowitz, Nishmat's Chairman of the Board.
The deceased was basketball player who change his life and joined Yeshiva University Jewish Studies Program for newcomers to Torah study, and become a coach and camp director.

Share Button

כיתבו תנחומים על מודעת אבל

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here