ר' ירמי' הלוי פלדמן ז"ל

המשפחה אבלה. ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 24.07.11, בבית העלמין הר המנוחות, ירושלים. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב דסלר 19, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30 ו- 16.00 – 22.00. המנוח היה בנו של ר' שמואל ברוך ז"ל מגראסווארדין ובני ברק. (25.07.11)

ישיבת פרשבורג בירושלים והנהלת הישיבה מנחמים את אלמנתו, גיטה, ובניו: ר' זאב פלדמן, ר' שמואל, ר' אלעזר ור' משה על פטירתו. (26.07.11)

הנהלת צדקת רבי מאיר בעל הנס, כולל שומרי החומות מנחמת את ר' זאב הלוי פלדמן, רב ואב"ד "תורה עץ חיים וחבר ועד הרבנים לצדקת מאיר בעל הנס כולל שומרי החומות לונדון ומשפחתו על פטירתו. המנוח היה בנו של ר' שמול ברוך ז"ל. (27.07.11)

Share Button

כיתבו תנחומים על מודעת אבל

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The maximum upload file size: 256 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.