משפחת גרוסמן אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 31.10.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבנין מוסד נחלת ישראל, רחוב יסמין 6, קומה תחתונה, שכונת נוף העמק מגדל העמק. האחים הרב זלמן והרב יעקב ישבו בחדר האוכל של תלמוד תורה פינסק קארלין, רחוב לנדנר 6, שכונת בית ישראל, ירושלים. האחיות הרבניות: נוסבוים, פריד, לייבוביץ ולוריא ישבו בבית משפחת לייבוביץ, רחוב פישל 26, שכונת נווה צבי, ירושלים. האח הרב אליעזר גרוסמן ישב בביתו, רחוב מקור ברוך 13, קרית ויזניץ, חיפה.
המנוח כתב את ספר ילקוט יוסף על התורה, היה בנו של רבי ישראל ז"ל, ראש ישיבת פינסק קארלין.

אבלים: משפחות: בוקצין וויסבוים.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 20.03.16, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית בנו, רחוב רבנו גרשום 3, ירושלים, בתו, גב' ויסבוים תשב ביום ד' ה- 23.03.16, בביתה, רחוב ריינס 11, בני ברק.
המנוח היה בנו של הרב נתן מאיר ז"ל, זקן חסידי פינסק קארלין.

אבלים: בניה: הרב יצחק רוקובסקי מאנסי, הרב ישראל רוקובסקי מאנסי, בנותיה: משפחות: שוואב, ליהמן ולוינסון מארה"ב.
ארונה יגיעה ביום ג' ה- 06.12.11, בשעה 17.15, בטיסת אל על 008.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 06.12.11, בשעה 19.00, מבית הלוויות שמגר לחלקת הנביאים בבית העלמין בהר הזיתים.
יושבים שבעה עד השעה 22.00, ברחוב משקלוב 5, הר נוף, ירושלים, טלפון: 057-3115474.
המנוחה הייתה אשתו של ר' מאיר רוקובסקי ז"ל ובתו של ר' ישראל באללאג ז"ל משוויץ.

מוסדות פינסק קארלין בארץ הקודש, הרבנים, התלמידים וההנהלה מנחמים את יצחק רוקובסקי והמשפחה על מות האם.

ארגון נשי פינסק-קארלין בני ברק מודיע כי הרבנית מפינסק-קארלין בני ברק יושבת שבעה, עד יום א' בבקר, בביתה, רחוב רלב"ג 9, בני ברק, עד השעה 14.00, ומשעה 17.00 עד 22.30. המנוחה הייתה אלמנתו של ר' מענדל פרידמן ז"ל מויליאמסבורג.