אבלים: ילדיה: עפר, דרור ואילת, בני/בנות זוגם: עינת, נועה וחבייר, אחותה וגיסה: נירה ועמוס, נכדיה: רוני, מיכל, עילי, ענבל, דנה, עידן, תומר, איתן ונטע.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 17.04.22.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב תורה ועבודה 2, שיכון חיל הים, כפר סבא, בימים ב'-ה' ה- 18-21.04.22, בין השעות 09.00 – 12.30, 16.30 – 20.00.

צוות ארגון גמלאי צה"ל (ע.ר.) אבל ומנחם את המשפחה על מות יקירתם.
המנוחה הייתה אלמנתו של אל"מ אורי הר ז"ל והתגוררה בכפר סבא.

בס"ד,
לזכרו של הרב יצחק גלזר זצ"ל.
מאת: ישראל זיסק
הרב יצחק גלזר זצ"ל, מי שהיה הרב הראשון של בית הכנסת "קדושי אושוויץ" בבאר שבע.
17 שנים לפטירתו.
להלן ציוני דרך בחייו:
נולד בשנת תרע"ד (1914) באזור ברסבוב מרמורש שברומניה.
לאביו: אלתר מאיר אליהו
ולאימו: שיינה רוחל.
השני מתוך שלושה אחים.
לאחיו הבכור קראו: אברהם
ולצעיר: מנחם.
בתקופת השואה היה במחנה עבודה ברומניה
ובהמשך הוגלה לרוסיה.
לאחר השואה חזר לרומניה והתחתן עם לאה(ילידת תרפ"ז-1926) לבית גרובר.
לזוג נולדו להם שלושה ילדים.
שתי בנות ובן בשם מאיר.
בשנת תשכ"ג(1963) עלו לארץ ישראל.
תחילה התגוררו אצל קרובי משפחה בצפת
ובהמשך לבאר שבע.
המשפחה גרה בשכונה ג'
ולאחר מכן עברו לשכונה ד'.
הרב אשר היה חסיד וויזניץ מובהק,
הצטרף לבית הכנסת "קדושי אושוויץ"
והיה לרב הראשון למקום.
שם העביר שעורי תורה והיה עובר כחזן לפני התיבה.
גם בנו מאיר יבדל"א היה בין מתפללי בית הכנסת.
מספר אבי צרויה:
"הרב ישב ב"קיר המזרח" מימין לר' אביגדור פוגל.
עסק בשחיטת בהמות, אשר עבר לארגנטינה לכמה שנים(כשליח הרבנות)
עד שחזר ארצה. כשחזר בנו דיבר ספרדית רהוטה.
הרב גלזר היה ידוע כחזן מעולה, בעל קול ונעימה יפה.
גם עכשיו אני נזכר בו "כשליח ציבור" ביום הכיפורים".
במקביל במסגרת "המועצה הדתית"
התפרנס כשוחט, משגיח כשרות ועורך חתונות.
גם בנו מאיר המשיך בדרכו והיה לשוחט.
בשנת תשל"ו(1976) המשפחה עברה להתגורר
בשכונת גבעת שאול בירושלים.
הרב יצחק גלזר זצ"ל הלך לעולמו בתאריך י"ט באדר ב' תשס"ה(2005)
בן 91 היה במותו.
הובא למנוחת עולמים בבית העלמין שבהר הזיתים.
לאה רעייתו הלכה לעולמה בתאריך:
ה' בתמוז תשע"ה(2015).
בת 88 הייתה במותה.

על מצבתו של הרב יצחק גלזר זצ"ל נכתב:
"ויצא יצחק לשוח בשדה פ"נ ידיו לאל אמונה,
על משמרת השחיטה בתפוצות ישראל עמד יומם ולילה
בהצנע לכת עסק בתורה ברבותיו דבק ודבריהם שינן תמיד צדקת ה'
עשה קדושת וטהרת ישראל בהרבותו צוה להזהר בגמ"ח לכל איש ישראל
בזריזות לעשותו ולא לדחותו חינך צאצאיו בגופו ובמאודו בגאון ובעוז להמשיך
בדרכי אבות חסדו גבר, מהונו עזר לכל דכפין בסבר פנים יפות קולו הנעים
השמיע בלהבות אש מגרונו כיבד את ה' אלקיו קל כנשר בכל מעשיו פעולותיו
חרותים בלב מכיריו מורנו הרב החסיד ר' יצחק גלאזער זללה"ה בן מוה"ר אלטר מאיר אליהו זצ"ל
נתבקש לישיבה של מעלה בן צדיק שנה אור ליום רביעי בו נטלו המאורותלסדר
בקרבי אקדש-שמיני י"ט לחדש אדר שני תשס"ה ק' תנצב"ה שם אמו שינא רחל".

"תהא נשמתם צרורה
בצרור החיים".
אמן.