נגיד בנק ישראל, הנהלת הבנק, העובדים והגמלאים מנחמים את משפחת לוק על פטירת יקירתם, גמלאית הבנק שעבדה בחטיבת משאבי אנוש ומינהל.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 01.06.22.
יושבים שבעה ברחוב יעקב פולוצקי 23, קומה 4, דירה 9, ירושלים.