שירות בתי הסוהר, נציבת בתי הסוהר וסגל שב"ס אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, גמלאי השב"ס.
ביקורי ניחומים בבית העם בדלית אל כרמל במשך שלושה ימים ולאחר מכן בבית המשפחה.

אבלות: משפחות: רובין, גרוסמן וקורניצר.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 15.06.22, בית עלמין קרית שאול.
יושבים שבעה בחוג המשפחה.

יעל ורוני יצחקי והחברים בקבוצת יצחקי מנחמים את מיכל על מות אביה.