אבלים: בעלה, בתה, חתנה ונכדיה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 05.01.20.
פרטים על השבעה בטלפונים: 050-7219439, 050-5544421.

הרשות השופטת מנחמת את ג'ויה סקפה שפירא, שופטת בית משפט השלום ירושלים, ומשפחתה על מות אמה.

החברים ממשרד עורכי דין אפרים אברמזון ושות' מנחמים את ג'ויה סקפה שפירא ומשפחתה על פטירת יקירתם.

אבלים: ילדיה וכלותיה: אפרים ורונית, אריה וחוה, יורם ומכבית, אחיה: יהודה כהן, עמוס כהן ובני ביתם, נכדיה: רונית, עודד, דניאלה, ליאור, יצחק, ליהי, תומר ועמרי והמטפלת: שוני.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 23.09.18, בשעה 10.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה בבית אפרים אברמזון, רחוב שמשון 5 ירושלים, עד סמוך לכניסת חג הסוכות ובימים ד'-ה' ה- 26-27.09.18, בין השעות 10.00 – 20.00.

החברים ממשרד עורכי דין אפרים אברמזון ושות' מנחמים את אפי ומשפחת אברמזון על מות האם.

התזמורת הפילהרמונית הישראלית וזובין מהטה, המנהל המוזיקלי, מנחמים את אפרים אברמזון, חבר דירקטוריון התזמורת, ומשפחתו על פטירת אמו.

הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים בחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ מנחמים את עו"ד אפרים אברמזון על מות האם.

חברת אורבוטק מנחמת את אפרים אברמזון ומשפחתו על מות אמו.

אבלים: בעלה: חיים נוימן, ילדיה: יגאל ויערה נוימן, ישי ויעל נוימן, ורדית ודוד מוזס, נכדיה: שחר, עדו, נעה, מתן, הילה, יותם, איתי, טוביה, נדב, נורי, אבשלום ורועי.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 30.12.16.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב ברלין 18, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 06.30, מנחה ומעריב – 16.20.

החברים ממשרד עורכי הדין אפרים אברמזון ושות' מנחמים את ישי ומשפחת נוימן על מות האם.

בנק מזרחי טפחות מנחם את חיים נוימן, גמלאי הבנק, על פטירת אשתו.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 13.10.16, בית עלמין גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב א.ד. גורדון 11, ירושלים.

צוות המוסד לבוררות מוסכמת בשירות הציבורי מנחם את שלמה גוברמן והמשפחה על מות הבן.

שר הבריאות, הנהלת משרד הבריאות והעובדים מנחמים את משפחת גוברמן על פטירת יקירם, מנהל אגף רישוי מוסדות ומכשירים רפואיים.

החברים ממשרד עורכי הדין אפרים אברמזון ושות' מנחמים את נגה ומשפחת גוברמן על מות האב.

הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים בחברת אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ מנחמים את גתית גוברמן והמשפחה על מות יקירם.

מרכז רפואי רמות אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה רופא.

דירקטוריון והנהלת חברת צאם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ מנחמים את גתית ומשפחתה על מות יקירם.

יהושע (שיקי) שני וצוות חברת לוקהיד מרטין ישראל אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, עובד החברה.

החברים ממשרד עורכי הדין אפרים אברמזון ושות' מנחמים את ג'פרי ומשפחת רשב"א על מות יקירם.

Midreshet Moriah
mourns the passing of
Harav Dr. Reuven Aberman זצ"ל
Devoted teacher to generations of women
Man of Halacha, wisdom, and compassion
Rabbi Meyer and Vicky Berglas
Faculty, Staff and Alumnae

Jerusalem Post Obituary 25 September 2015

החברים ממשרד עורכי דין אפרים אברמזון ושות' מנחמים את אברהם אברמן ומשפחתו על מות האב.

מדרשת נשמת אבלה ומנחמת את הרבנית חיה והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה מראשוני רבני מדרשת נשמת ומחלוצי לימוד התורה לנשים.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיים ערב לימוד והספד לזכרו במוצ"ש ה- 24.10.15, בשעה 10.30, בבית המדרש בבית ספר הימלפרב, רחוב תורה ועבודה 6, ירושלים.

אבלים: בעלה: דודה, אחיה: אברהם ושמעיה ובני ביתם, ילדיה: בועז, חיים, אורנה, תרצה ויורם ובני ביתם וקיבוץ סעד.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 03.03.15, בית עלמין קיבוץ סעד.
יושבים שבעה בקיבוץ סעד.

החברים ממשרד עורכי דין אפרים אברמזון ושות' מנחמים את אורנה ומשפחת עשהאל על פטירת האם והסבתא.

אבלים: בעלה: מרדכי קופ, ילדיה: שושי גוטשלק, נילי וצבי ינאי, רענן וענת קופ, רויטל ואברמי שמרון אברמן, נכדיה וניניה, משפחות אחיה: קאופמן, שיצקובסקי, שקדי ואוהלי.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 02.11.14.
יושבים שבעה ברחוב בן ציון 20, כניסה ג', קרית משה, ירושלים.

החברים ממשרד עורכי דין אפרים אברמזון ושות' מנחמים את רויטל שמרון אברמן, שקד אופן והמשפחה על פטירת האם והסבתא.

אבלים: רעייתו: מלכה, בתו וחתנו: רונית ואפרים אברמזון, בתו: עפרה רוקח, בנו וכלתו: אלדד והילה רוקח, אחותו: מירלה סרמנוטה, נכדיו: ליאור, תומר, עמרי, אוריה, עומר ועדי.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 02.02.14, בשעה 13.00, בית עלמין חוף הכרמל שער ראשי, חיפה. (כניסה מכביש החוף, שדרות ההגנה).
יושבים שבעה בימים א'-ג' ו-ו' ה- 02-04.02.13 ו- 07.02.13, בבית משפחת רוקח, רחוב א.ה. סילבר 4/26, חיפה, בימים ד'-ה' ה- 05-06.02.13, בבית משפחת אברמזון, רחוב שמשון 5, ירושלים.

החברים במשרד עורכי דין אפרים אברמזון ושות' מנחמים את רונית אברמזון ומשפחות רוקח ואברמזון על פטירת יקירם.

קבוצת בזן, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את רונית אברמזון, חברת דירקטוריון קבוצת בזן, והמשפחה על מות אביה.

משפחות רוקח ואברמזון מודיעות כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו עלייה לקברו והתייחדות עם זכרו ביום ב' ה- 03.03.14, בשעה 14.30, בית עלמין חוף הכרמל שער ראשי, חיפה. כניסה מכביש החוף, שדרות ההגנה.
המשפחות מודות לכל המנחמים.

משפחות רוקח ואברמזון מודיעין כי במלאות 11 חודשים לפטירת יקירם יתקיימו עליה לקברו והתייחדות עם זכרו ביום ה' ה- 25.12.14, בשעה 15.00, בית עלמין חוף הכרמל שער ראשי, חיפה. הכניסה מכביש החוף, שדרות ההגנה.

אבלים: האח: יעקב גרינוולד, האחות: רבקה כהנא, הילדים: יונינה ויצחק פלורסהיים, יקי וצופית עשהאל, אמוץ ונורית אשהאל, יאיר ואורנה עשהאל, הנכדים והנינים.
ההלוויה תצא ביום ו' ה- 09.03.12, בשעה 11.00, מבית הלוויות של חברא קדישא לעדת הספרדים בהר המנוחות לחלקת המועצה הדתית ירושלים.
יושבים שבעה בבית משפחת עשהאל, רחוב ישראל אלדד 8, ארנונה, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 06.45, מנחה – 17.30.
המנוחה הייתה בתם של מרדכי צבי וטובה פריידה גרינוולד ז"ל ואלמנתו של צבי עשהאל ז"ל.

קרן מנדל ישראל, מכון מנדל למנהיגות, מרכז מנדל למנהיגות בנגב, חברי הסגל, העמיתים והבוגרים מנחמים את יוינה פלורסהיים והמשפחה על פטירת אמה.

החברים במשרד עורכי דין אפרים אברמזון ושות' מנחמים את יאיר עשהאל ומשפחתו על מות אמו.