המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 09.12.18, בשעה 13.00, בית עלמין קיבוץ עמיעד.
יושבים בעה בבית המנוח בקיבוץ עמיעד.
המנוח היה בנם של דוד מוזל פולט.

עיתון ישראל היום מנחם את סיגל פלד ומשפחתה על מות האב.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 14.11.12, בשעה 15.00, בית עלמין קיבוץ עמיעד.
יושבים שבעה בבית המנוח בקיבוץ עמיעד.

רשות הניקוז ונחלים כינרת ומינהלת הכינרת, אהרון ולנסי, יו"ר רשות הניקוז, והעובדים מנחמים עת פטירתו.
המנוח היה יו"ר כבוד של רשות הניקוז, תרם למשק המים והחקלאות בגליל.

אבלים: בנו אלון שדה ומשפחתו; בנו איתן ויילר ומשפחתו; בתו אורנה ויילר; אחיו אברהם ויילר, ירושלים; והמטפלת המסורה סביטה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה-7.9.12.
יושבים שבעה בקיבוץ עמיעד.
טלפון: 04-6909632.

ההנהלה וציבור עובדי יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה מנחמת את איתן ויילר על מות אביו.