תנועת ערכים, המרצים, הפעילים והצוות אבלים ומנחמים את הרב יוסף וליס, יו"ר תנועת ערכים העולמית והמשפחה על פטירת אמו.
יושבים שבעה ברחוב הגליל 58, רעננה, עד יום ה' ה- 22.06.17 בבקר.
המנוחה הייתה ניצולת שואה, אלמנתו של יהודה אריה ז"ל, בתו של הרב שרגא פייבל וינקלר ז"ל.

הנהלת ארגון הידברות מנחמת את הרב יוסף וליס, יו"ר ארגון ערכים, והמשפחה על פטירת אמו, ניצולת השואה.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, ממלא מקום ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי מועצת העיר אבלים על פטירתו.
המנוח היה בנו של ר' שמואל גריינמן ז"ל.

עיריית אלעד, ישראל פרוש, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי העירייה אבלים על פטירתו.

מרכז לחינוך תורני זכרון יעקב, הנהלת המוסדות, הרבנים, התלמידים ובני הקהילה אבלים ומנחמים את בניו על פטירת אביהם.

תנועת ערכים ופעיליה אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

ארגון אפיקים להנחת המורשת היהודית, ההנהלה, החניכים והתלמידים בארץ ובעולם אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

אגודת ישראל בארץ ישראל, המרכז הארצי והוועדה המייעצת לפטור בנות דחיות מצה"ל אבלים על פטירתו.