אבלים: משפחות: מילר, אייזן, שמחה, גולדברג, טיטלבוים ובהגן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 01.07.18, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבינו אשר 9, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של משה מאיר ז"ל, חתנו של רבי מנחם מנדל ויסבוים ז"ל, ר"מ בישיבת חידושי הרי"מ ובעמח"ס עבודת אמת.

ישיבת חידושי הרי"מ, בית המדרש הגדול בית ישראל, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אלמנתו, בניו: אברהם מרדכי, ישראל, יוסף צבי וחיים בצלאל, בוגרי הישיבה, משפחות: אייזן, שמחה, גולדברג, טייטלבוים ובהגן ותלמידיו בארץ ובחו"ל על פטירת יקירם, ר"מ בישיבה יותר משלושים שנים.

אבלים: משפחות: פרנקל, מוזס, ברסלר, אייזקוביץ, קרול וסורסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 24.05.18, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רשב"י 12, אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של מנחם בנימין בייניש ז"ל, חתנו של יצחק מרדכי ארזון ז"ל, נמנה על חסידי גור, תושב קרית אתא ואשדוד.

אבלים: בעלה, בניה, בנותיה, אחיה ואחיותיה, נכדיה וניניה, משפחות: שוירץ, קליין, מוסבכר, קורניק, רוזנבוים, פרסטר ווידנבוים.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 15.05.18, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית בנה, משפחת שוירץ, רחוב היסמין 8/3, אשדוד, עד יום ו' ה- 18.05.18 אחה"צ.
המנוחה הייתה אשתו של יוסף יחזקאל שליט"א, בתו של שלמה חנוך קורניק ז"ל.

בית אבות צימרמן רעננה, ההנהלה, חברי העמותה, העובדים והדיירים מנחמים את ישראל קורניק, חבר הנהלת עמותת בית האבות, על פטירת אחותו.

אבלים: משפחות: גוטליב, שטיין, פרל, וייס וגליק.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 19.03.18, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הצבעוני 14/8, קומה ג', אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה ראש כולל ש"ס אהל משה באשדוד, בנו של דוד ז"ל וחתנו של משה הלוי מונדרי שליט"א.

מתפללי בית החסידים דגור הפרחים אשדוד אבלים ומנחמים את המשפחה, אמו, אלמנתו ובניו: דוד, אברהם חיים, שמחה בונים ומאיר ובנותיו על פטירת יקירם.

תלמידי הישיבה הגדולה מאור ישראל מנחמים את אברהם חיים גוטליב על פטירת אביו.

כולל ש"ס ופוסקים אהל משה, כולל בני בנים וכולל חוסן ישועות אבלים ומנחמים את משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם שכיהן כר"מ בכוללים שנים רבות.

חבורת שבת אחים, ראשי החבורה ובחורי החבורות מנחמים את אברהם חיים גוטליב ומשפחתו על פטירת האב.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 07.03.18, בשעה 11.00, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית משפחת מנשה, רחוב שניר 28, רמת השרון.

המשפחה מודיעה כי במלאות שבעה ימים לפטירת יקירם יתקיימו אזכרה וסעודת מצווה ביום ב' ה- 12.03.18, בשעה 16.30, בבית הכנסת שאר ישוב, רחוב מונטיפיורי 4, אשדוד. תתקיים תפילה, לאחריה סעודת מצווה ודברים לזכרו של המנוח.

אבלים: משפחות: רייס, ינקלביץ, שטרנשוס, לודמיר, נוסבוים ווסרמן, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 25.01.18, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שמאי 16, אשדוד, עד יום ה' ה- 01.02.18, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00. האחים והאחות ישבו ביום ב' ה- 29.01.18 אחר הצהריים בבית משפחת וסרמן, רחוב יצחק מאיר הכהן 5, בני ברק.
המנוח ניהל את סמינר שצ'רנסקי בתל אביב והיה בנו של פנחס מנחם ז"ל.

עיתון המודיע אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם אשר העשיר את התוספת התורנית של העיתון שנים רבות.

סמינר למורות ולגננות בית יעקב ע"ש הרב מאיר שצ'רנסקי אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם, מנהל הסמינר.

סמינר למורות וגננות בית יעקב מודיע כי במלאות שבעה לפטירת מנהל הסמינר תתקיים עצרת התעוררות, תפילה וזכרון ביום א' ה- 04.02.18, בין השעות 08.00 – 13.00, באולם הפיס, רחוב רבינוב, בני ברק.
ישמיעו דברים: רבנים, מנהלי הסמינר, בוגרות הסמינר ונציג המשפחה.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 25.01.18, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית הוריה, רחוב הורקנוס 8, אשדוד.
המנוחה הייתה בתו של מאיר שליט"א.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלות ומנחמות את הוריה ואחיותיה, תלמידות הסמינר, על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: שפרנוביץ, צישינסקי ואופנהים.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 03.01.18, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חטיבת הנגב 33/7, רובע ג', אשדוד. אחיו, יצחק מאיר שפרנוביץ, ישב ביום א' ה- 07.01.18 בביתו, רחוב צפניה 47, ירושלים.
המנוח היה בנו של שמחה בונם ז"ל, חתנו של שמחה צישינסקי ז"ל.

כולל חושן משפט איילת השחר, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, ראש הכולל.

המשפחה מודיעה כי במלאות שבעה לפטירת יקירם תתקיים עלייה לקברו ביום ג' ה- 09.01.18, בשעה 10.45, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים מספר 89.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם תתקיים עלייה לקברו להקמת מצבה ביום ה' ה- 01.02.18, בשעה 14.45, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים מספר 89.

אבלים: משפחות: קוזלובסקי ופרייברג.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 09.12.17, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חזון איש 41, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00. אחיו מנחם ישב בבית המנוח אחר הצהריים.
המנוח היה בנו של ישראל דוד ז"ל, חתנו של לייבל בריקמן ז"ל, נמנה על חסידי גור.

חברת כובעי פרסטר, יצחק מאיר פרסטר והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 26.10.17, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית הוריו, רחוב תדהר 8, ערד, בין השעות 09.30 – 13.00, 15.00 – 22.00, טלפונים: 052-7181184, 054-8593185.
המנוח היה בנו של הרב יונה שליט"א, תלמיד ישיבת לב שמחה בערד.

אברכי בית החסידים דגור ערד אבלים ומנחמים את רבי יונה גובנר, רב בית החסידים, מראשי כולל נחלת יצחק ור"מ ישיבת לב שמחה, את הורי המנוח, את אחיו: יצחק ומשה גדליה ואת המשפחה על פטירת יקירם, מאברכי בית החסידים ותלמיד ישיבת לב שמחה.

מוסדות התורה והחינוך לב שמחה גור ערד, ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, כולל מרכזי נחלת יצחק, הנהלת המוסדות, הרבנים והתלמידים מנחמים את הרב יונה גובנר, ר"מ הישיבה, מו"ץ בקהילה ומראשי הכולל, על פטירת בנו.

אבלים: משפחות: מונדרי, סלומיאנסקי, מרגלית, סקולסקי וגלובינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 23.10.17, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מבוא שניר 7/17, קריית גת. אחיה ישראל מרגלית ישב מיום ה' עד מוצ"ש ה- 26-28.10.17 בביתו, רחוב החשמונאים 14, ירושלים. האחיות גב' סקולסקי וגב' גלובינסקי ישבו מיום ד' ועד מוצ"ש ה- 25-28.10.17 בבית משפחת סקולסקי, רחוב סוקולוב 8, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של אלחנן דב מרגלית ז"ל, אשתו של יוסף חיים צבי מונדרי שליט"א.

אבלים: משפחות: לסקי, בלושטיין, פריימן, זילברשטיין, ורדיגר, רוזנווסר, גרוס, אייזנברג ומינץ.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 24.10.17, בשעה 10.30, מבית המנוחה, רחוב יואל 17, בני ברק בדרכה אל בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב יואל 17, בני ברק. ביום א' ה- 29.10.17 ישבו בבית משפחת גרוס, רחוב רבא 7, אשדוד.
המנוחה הייתה בתו של אברהם טוביה רוזנווסר ז"ל מחסידי גור, אלמנתו של שמואל ישעיהו לסקי ז"ל מחסידי גור.

בנק מזרחי טפחות מנחם את חיה אייזנברג, עובדת חטיבת הטכנולוגיה על פטירת אחותה.

אבלים: משפחות: ברסלואר, פרידמן, אבוביץ, וויינגרטן, גרוס, כהן, ווייס ושטמר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 01.10.17, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית בתה משפחת פרידמן, רחוב רבא 3/1, אשדוד, עד ערב חג הסוכות, יום ד' ה- 04.10.17.
המנוחה הייתה בתו של ישראל גרוס ז"ל ממושב יסודות, אלמנתו של שמואל ברסלואר ז"ל מאשדוד.

אבלים: אשתו, בניו, כלותיו, נכדיו, נכדותיו, אחיו, גיסיו, גיסותיו, חבריו וידידיו.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 12.09.17, בשעה 16.00, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית משפחת ברגר, רחוב האלמוגים 22, אשדוד.

הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים בחברת נמל אשדוד אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, מנהל נמל אשדוד בשנים 1970 – 1974.

קופת חולים מאוחדת, יו"ר הדירקטוריון וחברי הדירקטוריון, המנהל הכללי, ההנהלה והעובדים, יו"ר המועצה וחברי המועצה אבלים ומנחמים את רעייתו, בניו והמשפחה על פטירת יקירם, יו"ר הוועד המפקח בשנים 2005 – 2008.

אבלים: בתו וחתנו: אלישבע ויוסי ברזילי, בנו וכלתו: אריה ומרסל ברמר, נכדיו: עמרי ואור, נדב וירדן, עידו ופזית, אור, עין-בר ואמתי, ניניו: ריף, כרמל ודרור.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 21.08.17, בשעה 16.30, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית משפחת ברזילי, רחוב לואי מרשל 29, תל אביב.

אבלים: משפחות: ברוז'יקובסקי וגרף.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 31.07.17, בשעה 12.00, מבית המנוחה, רחוב החרצית 4, אשדוד, בדרכה אל בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב החרצית 4, אשדוד.
המנוחה הייתה בתו של צבי משה הלוי לוי ז"ל, אשתו של יצחק מאיר פלטיאל שליט"א.

אבלים: משפחות: אייזן, איזנברג, שיף, גרינבלט ופרנקנטהל.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 28.07.17, בית עלמין אשדוד, חלקת חסידים.
יושבים שבעה בבית המשפחה במושב קוממיות.
המנוח היה בנו של יהודה ז"ל, חתנו של ישראל וולף ז"ל, תושב לודז' ומושב קוממיות, נמנה על חסידי גור.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 20.06.17, בשעה 16.00, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב נחל איילון 17, אשדוד.

חברת אגד וארגון גמלאי אגד אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, גמלאי החברה מסניף אשדוד.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם תתקיים עלייה לקברו לאזכרה וגילוי מצבה ביום ג' ה- 18.07.17, בשעה 18.30, בית עלמין אשדוד.
המשפחה מודה לכל המנחמים.

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירם יתקיימו התייחדות עם זכרו ואזכרה ביום ו' ה- 08.06.18, בשעה 12.30, בית עלמין אשדוד, חלקה 91.

אבלים: משפחות: זילברשטיין, מנלה, וינרייך, גליקסון, אירנשטיין וקמינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 13.02.17, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רב חסדא 13, אשדוד. אחותו, צפורה קמינסקי, תשב בביתה, רחוב זיו 7, ירושלים.
המנוח היה בנו של זאב ואווע ז"ל, חתנו של מרדכי מנצ'יק ז"ל, ראש כולל דגור בחיפה ובאשדוד.

כולל דחסידי גור, ראשי המגמות, ההנהלה והאברכים אבלים ומנחמים את בניו הרב מאיר זילברשטיין והרב יצחק זילברשטיין, את אלמנתו ומשפחתו על פטירת יקירם, מייסד הכולל ומי שעמד בראשו.
המנוח נמנה על חסידי גור.

רשת מוסדות החינוך והחסד דחסידי גור, מאיר שלמה גרינברג, מנכ"ל המוסדות, הצוות החינוכי, תלמידי תלמוד התורה וצוות המשרד מנחמים את הרב משה זילברשטיין, מנהל תלמוד התורה, אמו הרבנית, הרבנים רבי מאיר ורבי יצחק והמשפחה על פטירת יקירם.

בית החסידים דגור רב חיסדא אשדוד, הגבאים והמתפללים אבלים ומנחמים את אלמנתו, בניו וחתניו על פטירת יקירם, ממתפללי בית החסידים.

כולל יגדיל תורה דחיסידי גור, ההנהלה והאברכים אבלים ומנחמים את רעייתו הרבנית, בניו ואחריו הרב מאיר והרב יצחק על פטירת יקירם, מורה בכולל.

אבלים: משפחות: ינקלביץ, מרקוביץ, מרגליות, קרויזר, פליישמן, גולדווסר, הרץ, דז'לוב ופשנובק, נכדיו וניניו
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.01.17, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חלפתא 4/1, אשדוד. האח יוסף, ישב ביום ה' ה- 12.01.17, ברחוב וינברג 18, בני ברק והאח יעקב ישב ביום ה' ה- 12.01.17 ברחוב גבעת שאול 24, ירושלים.
המנוח היה בנו של אברהם אליהו ז"ל, חתנו של שלמה כתריאל קוזלובסקי ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 20.11.16, בשעה 10.45, בית עלמין אשדוד, שדרות משה סנה.
יושבים שבעה ברחוב בן אליעזר 19/20, אשדוד.

מועצה אזורית גן רווה, שלמה אלימלך, ראש המועצה, חברי מליאת המועצה ועובדי המועצה מנחמים את אריאל עשירי והמשפחה על מות האח.

אבלים: משפחות: סקולסקי, שוירץ, פומרנץ, ארבוס, לרנר, בינקה, רפאלוביץ וגלובינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 15.11.16, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סוקולוב 8, בני ברק. אחיותיו, גבק בינקה וגב' לובינסקי יושבות בימים ו' ה- 18.11.16, בין השעות 10.00 – 13.30 ובמוצ"ש ה- 19.11.16, ברחוב עמוס 1, קומה ד', ירושלים. אחותו, גב' רפאלוביץ, תשב בימים ראשון ושני ה- 20-21.11.16 בביתה בחצור.
המנוח נמנה על חסידי גור, היה בנו של יוסף דוב ז"ל, חתנו של אלחנן דוב מרגלית ז"ל.

אבלים: בת זוגו: דבורה מרסל זיו, בתו: בתיה גדימוב קציר, בתו: שולי ורענן כהן, נכדיו: איתי, נעם, מאיה, ניצן ושירי.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 13.11.16, בשעה 14.30, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה ברחוב המפרש 5, אשדוד.

אבלים: משפחות: כהן, ברלינר, רובינשטיין, לב ולוינטל.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 06.11.16, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב נחמיה 24, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.30.
המנוח היה בנו של כתריאל יחזקאל שליט"א, חתנו של אברהם אריה לוי ז"ל, נמנה על חסידי גור בני ברק.

חברי השיעור בבית החסידים ברחוב שמעון בן שטח, אשדוד: משה אברמוביץ, פנחס אדלר, בנימין גוטליב, יצחק מנדל גוטרמן, אברהם גולדווסר, אברהם גולדשמיד, אברהם חרש, שמואל יודקביץ, שאול סולניק, ישראל פרידלנדר, יוסף צישינסקי, אברהם מרדכי קליין, ישראל שטיפנהולץ והמג"ש ישראל מנלה מנחמים את יהודה אריה לייב כהן ומשפחתו על פטירת יקירם.

מוסדות התורה והחסד, מאור ישראל, דחסידי גור בני ברק, הישיבה הקטנה, הישיבה הגבוהה, הישיבה הגדולה, כוללי האברכים, הנהלת הישיבה, המנהלים הרוחניים, צוותי הר"מים, התלמידים והאברכים מנחמים את יעקב כהן והמשפחה על פטירת יקירם.

קבוצת טללים, שלמה טייטל, יו"ר, יהודה א. הרשברג, מנכ"ל, הנציגות וצוות הניהול מנחמים את ישראל יצחק כהן והמשפחה על פטירת יקירם.

החברים מתפללי בית החסידים דגור אשדוד מנחמים את שמואל כהן והמשפחה על פטירת ראש המשפחה.

אבלים: משפחות: פלד, בניש, ליזרוביץ, ןיצמן וקלארק, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 01.11.16, בית עלמין אשדוד חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רשב"ם 20, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי גור, היה בנו של שלמה ז"ל, חתנו של דוד קופמן ז"ל.

אבלים: משפחות: אסא, מוסקונה ושואף.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 25.08.16, בשעה 09.30, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית משפחת שואף, רחוב הגפן 204, מושב בית עזרא.

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, הדקאן, הסגל האקדמי והסגל המינהלי מנחמים את אביבה מוסקונה, עובדת הפקולטה, והמשפחה על פטירת אביה.

אבלים: משפחות: נודל, לוונשטיין, ריינר, גריידינגר, גריינימן, גוטשטיין וגורדון.
ארונו יגיע לנתב"ג מניו יורק ביום ב' ה- 01.08.16, בשעה 20.00, בטיסת אל על 012.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 01.08.16, בשעה 22.00, בית עלמין אשדוד. פרטים נוספים בטלפון: 052-7133629.
יושבים שבעה בבית משפחת ריינר, רחוב רבא 9/16, רובע ז', אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 21.00. בתו דבורה גריינמן תשב ביום א' ה- 07.08.16 בביתה, רחוב משך חכמה 58, מודיעין עילית.
המנוח היה תושב ניו יורק, בני ברק ופיטסברג, בנו של הרב אהרן צבי נודל שליט"א.

אבלים: משפחות לב, קליינלרר, וקסלמן, טייטל, מינץ, קוזק ומורגנשטרן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 17.07.16, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב רבא 15, רובע ז', אשדוד, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של יהודה אריה שליט"א, בתו של יהושע דב קליינלרר שליט"א.

בית החסידים דגור בית וורשא, אברכי החבורה: ש.ב.כ, ש.ב.נ, מ.ר.פ, י.צ. ו- ש.ב.ש. ואברכי בית החסידים מנחמים את שמעון לב והמשפחה על פטירת אמם.

החברים מתפללי בית החסידים דגור נר יהודה מנחמים את הרב מנחם מנדל לב והמשפחה על פטירת אמם.

מתפללי בית החסידים דגור רב חיסדא אשדוד מנחמים את בעלה יהודה לב, ראש כולל ש"ס ופוסקים אהל משה, אביה יהושע קליינלרר והמשפחה על פטירת יקירתם.

י.ד.ק, א.ק., ח.א.ג, ע.ל, מ.ז.א., ש.ב.ב. ו-י.ק. מנחמים את שמעון לב והמשפחה על פטירת האם.

בית החסידים דגור מקלט הישיבה, המתפללים והגבאים מנחמים את בנה שמחה בונם לב, בעלה יהודה אריה והמשפחה על פטירת יקירתם.

אברכי בית החסדים האר"י מחצור הגלילית מנחמים את בנה אברהם חיים דוד לב, ר"מ ישיבת שפתי צדיק, בעלה יהודה אריה, ראש הכולל באשדוד, אביה יהושע קליינלרר והמשפחה על פטירת יקירתם.

סמינר גור אשדוד, המנהלת, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את הוריה משפחת קליינלרר, אחיותיה בוגרות הסמינר ר. וקסלמן, א. טייטל וש. מינץ, תלמידות הסמינר צירי ושרי והמשפחה על פטירת יקירתם.

בית הספר בית יעקב גור, ההנהלה, המורות והתלמידות מנחמות את בעלה, הוריה, אחיותיה: י. קוזק, ד. מורגנשטרן, בנותיה בוגרות בית הספר: ר. וקסלמן, א. טייטל, ש. מינץ צירי ושרי, תלמידת בית הספר מירי, משפחת קלינלרר והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

אבלים: ילדיה, נכדיה ומשפחתה.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 28.02.16, בשעה 14.00, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב כנרת 100, דירה 5, אשדוד.

עוה"ד אביב פיני, עוה"ד בן יצחק גיתית, עוה"ד דיבון עידו, עוה"ד ורד קינן טלי, עוה"ד כהן שלום, עוה"ד מדג'ר רינת, עוה"ד מורן שמואל, עוה"ד מנדלסון יוסי, עוה"ד נחושתן יורי, עוה"ד סגל חגית, עוה"ד סיון שי, עוה"ד ספרן גבי, עוה"ד ענבר שרון, עוה"ד פיין מיכל, עוה"ד פרס נאוה, עוה"ד פשה אלון זהר, עוה"ד קניר פסח ויהונתן, עוה"ד שינקמן לירון, עוה"ד שממה רמי, עוה"ד שפיצר בבי ועוה"ד שפיצר קורן גלית מנחמים את יואב, אמיר ונועה על מות אמם.

אבלים: משפחות: ברגמן, ברלינר וסרצוג.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 01.02.16, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רב חסדא 23, אשדוד, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ישראל ברגמן שליט"א מחסידי גור, בתו של משה יוסף ברלינר ז"ל.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את אמה גב' א. ברלינר, אחותה גב' ל. וסרצוג, בתה יהודית, תלמידת הסמינר, והמשפחה על פטירת יקירתם.

בית הספר בית יעקב גור אשדוד, ההנהלה המורות והתלמידות מנחמים את בעלה, אמה, בתה יהודית, בוגרת בית הספר, ובנותיה רבקי ויוטי, תלמידות בית הספר, והמשפחה על פטירת יקירתם.

קרית ישיבת חידושי הרי"מ, הישיבה הקטנה, הישיבה הגדולה, כולל האברכים, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את בנה, שמחה בונים, תלמיד הישיבה, אחיה: מתתיהו, אברהם מרדכי וישראל, בוגרי הישיבה והמשפחה על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: קופמן, שיינברג, קליין, פסטג, לנצ'בסקי וזייברט.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 06.01.16, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הצבעוני 13, קומה ד', אשדוד. אחותו, גב' זייברט, תשב ביום ו' ה- 08.01.16, בביתה, רחוב רוזובסקי 5, בני ברק, בין השעות 09.00 – 12.00.
המנוח היה בנו של מרדכי ז"ל, חתנו של מנחם אריה מרדכי וינשטוק ז"ל, מחסידי גור ותושב אשדוד.

בית החסדים דגור נר אברהם והחברים מתפללי בית החסידים  מנחמים את ישראל קופמן והמשפחה על פטירת אביו.

בית החסידים דחסידי גור האר"י חצור הגלילית, הגבאי והחברים מתפללי בית החסידים מנחמים את שלמה קופמן והמשפחה על פטירת אביו.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות מנחמים את בנותיו גב' ח. שיינברג, בוגרת הסמינר, אסתי, תלמידת הסמינר, והמשפחה על פטירת האב.

בית החסידים דחסידי גור "דרכי איש" אשדוד, הגבאי ומתפללי השטיבל מנחמים את אברהם דוד קופמן והמשפחה על פטירת האב.

הידידים מבית שמש: ע. אורזל, א. איזיקוביץ, ב. בלום, מ.י. גולדנברג, י. ויידסלבסקי, מ. זעלמן, ד. ינקלביץ, י. כץ, יש'. כץ, נ. לב, מ.פ. ליזרוביץ, מ. פלדמן, א. פלקסר, ח. פרקל, י. רבינוביץ, ש.א. רוזנבוים, י. רוזנצוויג י. שיקמן מנחמים את אברהם דוד קופמן ומשפחתו על פטירת אביו.

אבלים: משפחות: קונופניצקי, רוזנברג, מוזס, אורבך, לנדוי, ליכטנשטיין, אירנשטיין, הנדלסמן וזלמן, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 18.12.15, בית עלמין אשדוד, חלקת חסידים.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת מוזס, רחוב האר"י הקדוש 15, אשדוד, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.00 – 22.00. אחיו, משה יוסף, ישב בימים א' ו-ב' ה- 20-21.12.15, בביתו, רחוב עובדיה 30, ירושלים, אחיו זאב, ישב בימים ג' ו-ד' ה- 22-23.12.15, בביתו, רחוב רשב"ם 13, בני ברק.
המנוח היה בנו של שמואל דוד קונופניצקי ז"ל חתנו של זאב שפץ ז"ל, תושב ראשון לציון ואשדוד.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 17.12.15, בית עלמין אשדוד, חלקת חסידים.
יושבים שבעה בבית הוריו, רחוב הצבעוני 13/13, קומה א', אשדוד.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 16.15, מעריב – 19.00.
המנוח היה בנו של שמעון שליט"א, למד בישיבת נזר ישראל, ראשון לציון.

בית החסידים דגור ע"ש הרה"ח יצחק פרלמן ז"ל, הגבאים והמתפללים אבלים ומנחמים את אביו שמעון, סבו מנחם קלופמן, ממתפללי בית החסידים, והמשפחה על פטירת יקירם.

חברי כולל חושן משפט (שפרנוביץ) אשדוד, הרב ישראל שפרנוביץ, ראש הכולל, הרבנים והתלמידים מנחמים את הרב שמעון פרלייגר, אברך בית ישראל דחסידי גור, והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: אשתו: ציפורה הבר, בתו: תמי ומוטי ברגר, בתו: גלית ואהרון שמואל, בנו: משה ואירית הבר, נכדיו: ליעד, טל, שני, שגיא, עמית, אסף, עדן, אלון ואורן, גיסו: אבי טימור.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 20.12.15, בית עלמין אשדוד. בירור שעת הלוויה בטלפונים: 052-2428566, 050-6619827.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרי שומרון 7/42, אשדוד.
המנוח היה ניצול שואה, מילדי אוניית המעפילים אקסודוס.

אבלים: משפחות: אספיס, טאוב, שטאובר ומינצר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 29.11.15, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרותם 27/13, קומה א', אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.30, 15.50 – 22.00.
המנוחה היתה בתו של אברהם ז"ל, אשתו של שרגא יאיר שליט"א.

מוסד רפואה וישועה למען הילד המיוחד, ההנהלה, הרכזות והמתנדבות מנחמות את משפחת אספיס, בעלה: שרגא יאיר, בניה ובנותיה ואחיה: גבריאל שטאובר, על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה פעילה במועדוניות המוסד.

החברים והידידים מישיבת בית ישראל אשדוד: ש.ב.ב., י.ז., ש.ב.ד., י.ט., מ.י.פ., י.ד.ג., ש.ב.ר., ש.ה., י.ג. מנחמים את חיים אלימלך אספיס והמשפחה על פטירת האם.

אברכי בית החסידים דגור נר יהודה פא"י מבני ברק מנחמים את מ. אליעזר אספיס והמשפחה על פטירת האם.

ישיבה גדולה בית ישראל אשדוד, הצוות, התלמידים והבוגרים מנחמים את חיים אלימלך אספיס, תלמיד בישיבה, והמשפחה על פטירת האם.

בית החסידים דגור שיח יצחק מאשדוד, הגבאים והמתפללים מנחמים את בעלה: שרגא יאיר אספיס, בניה: נתן ירחמיאל, ישראל יעקב, מ. אליעזר, שמחה בונם, חיים אלימלך ופנחס מנחם, בנותיה והמשפחה על פטירת יקירתם.

צוות עובדי האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מנחם את הרב גבריאל שטאובר על פטירת אחותו.

אברכי בית החסידים דגור מבית שמש מנחמים את שמחה בונם, אברך בבית החסידים, והמשפחה על פטירת יקירתם.

הידידים: ו. הרשברג, י. פרידמן, ש.ב. טאוב, ח. שיינר, ש.ב. רוזנבוים, ש.ב. קורנפלד, ש.ב. ברסקי, ש.ב. רוזנטל, א. כהן, ש.ב. חסיד, ש.ב. ארשטיין, מיילך גולדבר ונ. מונדרי מנחמים את חיים אלימלך אספיס והמשפחה על פטירת אמו.

מוסדות חסידי מודזיץ, המתפללים ובני החבורה מנחמים את ישראל אספיס על פטירת אמו.

ישיבת האחים חנצ'ינסקי דחסידי גור אשדוד, ההנהלה, הרבנים והמתפללים מנחמים את שרגא יאיר אספיס ובנו פנחס מנחם, תלמיד הישיבה, והמשפחה על פטירת יקירתם.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את בנותיה ל. טאוב, עדינה, יוטי וטובי, תלמידות הסמינר, והמשפחה על פטירת יקירתם.

קרית חינוך מגן הלב אשדוד, ההנהלה, הצוות, ההורים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה ניהלה את קריית החינוך.

המשפחה מבקשת מכל מי שהמנוחה חייבת לו כספים או שנותר חייב לה לפנות לטלפון 052-7170380.
וכן כל מי שיש בידו חומר על חיי המנוחה ופועלה מתבקש לשלוח לכתובת: רחוב הרותם 27/13, אשדוד, פקס: 15388550729, או מייל: e0527170380@gmail.com