אבלים: משפחות: נודל, לוונשטיין, ריינר, גריידינגר, גריינימן, גוטשטיין וגורדון.
ארונו יגיע לנתב"ג מניו יורק ביום ב' ה- 01.08.16, בשעה 20.00, בטיסת אל על 012.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 01.08.16, בשעה 22.00, בית עלמין אשדוד. פרטים נוספים בטלפון: 052-7133629.
יושבים שבעה בבית משפחת ריינר, רחוב רבא 9/16, רובע ז', אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 21.00. בתו דבורה גריינמן תשב ביום א' ה- 07.08.16 בביתה, רחוב משך חכמה 58, מודיעין עילית.
המנוח היה תושב ניו יורק, בני ברק ופיטסברג, בנו של הרב אהרן צבי נודל שליט"א.

אבלים: משפחות לב, קליינלרר, וקסלמן, טייטל, מינץ, קוזק ומורגנשטרן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 17.07.16, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב רבא 15, רובע ז', אשדוד, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של יהודה אריה שליט"א, בתו של יהושע דב קליינלרר שליט"א.

בית החסידים דגור בית וורשא, אברכי החבורה: ש.ב.כ, ש.ב.נ, מ.ר.פ, י.צ. ו- ש.ב.ש. ואברכי בית החסידים מנחמים את שמעון לב והמשפחה על פטירת אמם.

החברים מתפללי בית החסידים דגור נר יהודה מנחמים את הרב מנחם מנדל לב והמשפחה על פטירת אמם.

מתפללי בית החסידים דגור רב חיסדא אשדוד מנחמים את בעלה יהודה לב, ראש כולל ש"ס ופוסקים אהל משה, אביה יהושע קליינלרר והמשפחה על פטירת יקירתם.

י.ד.ק, א.ק., ח.א.ג, ע.ל, מ.ז.א., ש.ב.ב. ו-י.ק. מנחמים את שמעון לב והמשפחה על פטירת האם.

בית החסידים דגור מקלט הישיבה, המתפללים והגבאים מנחמים את בנה שמחה בונם לב, בעלה יהודה אריה והמשפחה על פטירת יקירתם.

אברכי בית החסדים האר"י מחצור הגלילית מנחמים את בנה אברהם חיים דוד לב, ר"מ ישיבת שפתי צדיק, בעלה יהודה אריה, ראש הכולל באשדוד, אביה יהושע קליינלרר והמשפחה על פטירת יקירתם.

סמינר גור אשדוד, המנהלת, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את הוריה משפחת קליינלרר, אחיותיה בוגרות הסמינר ר. וקסלמן, א. טייטל וש. מינץ, תלמידות הסמינר צירי ושרי והמשפחה על פטירת יקירתם.

בית הספר בית יעקב גור, ההנהלה, המורות והתלמידות מנחמות את בעלה, הוריה, אחיותיה: י. קוזק, ד. מורגנשטרן, בנותיה בוגרות בית הספר: ר. וקסלמן, א. טייטל, ש. מינץ צירי ושרי, תלמידת בית הספר מירי, משפחת קלינלרר והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

אבלים: ילדיה, נכדיה ומשפחתה.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 28.02.16, בשעה 14.00, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב כנרת 100, דירה 5, אשדוד.

עוה"ד אביב פיני, עוה"ד בן יצחק גיתית, עוה"ד דיבון עידו, עוה"ד ורד קינן טלי, עוה"ד כהן שלום, עוה"ד מדג'ר רינת, עוה"ד מורן שמואל, עוה"ד מנדלסון יוסי, עוה"ד נחושתן יורי, עוה"ד סגל חגית, עוה"ד סיון שי, עוה"ד ספרן גבי, עוה"ד ענבר שרון, עוה"ד פיין מיכל, עוה"ד פרס נאוה, עוה"ד פשה אלון זהר, עוה"ד קניר פסח ויהונתן, עוה"ד שינקמן לירון, עוה"ד שממה רמי, עוה"ד שפיצר בבי ועוה"ד שפיצר קורן גלית מנחמים את יואב, אמיר ונועה על מות אמם.

אבלים: משפחות: ברגמן, ברלינר וסרצוג.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 01.02.16, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רב חסדא 23, אשדוד, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ישראל ברגמן שליט"א מחסידי גור, בתו של משה יוסף ברלינר ז"ל.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את אמה גב' א. ברלינר, אחותה גב' ל. וסרצוג, בתה יהודית, תלמידת הסמינר, והמשפחה על פטירת יקירתם.

בית הספר בית יעקב גור אשדוד, ההנהלה המורות והתלמידות מנחמים את בעלה, אמה, בתה יהודית, בוגרת בית הספר, ובנותיה רבקי ויוטי, תלמידות בית הספר, והמשפחה על פטירת יקירתם.

קרית ישיבת חידושי הרי"מ, הישיבה הקטנה, הישיבה הגדולה, כולל האברכים, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את בנה, שמחה בונים, תלמיד הישיבה, אחיה: מתתיהו, אברהם מרדכי וישראל, בוגרי הישיבה והמשפחה על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: קופמן, שיינברג, קליין, פסטג, לנצ'בסקי וזייברט.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 06.01.16, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הצבעוני 13, קומה ד', אשדוד. אחותו, גב' זייברט, תשב ביום ו' ה- 08.01.16, בביתה, רחוב רוזובסקי 5, בני ברק, בין השעות 09.00 – 12.00.
המנוח היה בנו של מרדכי ז"ל, חתנו של מנחם אריה מרדכי וינשטוק ז"ל, מחסידי גור ותושב אשדוד.

בית החסדים דגור נר אברהם והחברים מתפללי בית החסידים  מנחמים את ישראל קופמן והמשפחה על פטירת אביו.

בית החסידים דחסידי גור האר"י חצור הגלילית, הגבאי והחברים מתפללי בית החסידים מנחמים את שלמה קופמן והמשפחה על פטירת אביו.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות מנחמים את בנותיו גב' ח. שיינברג, בוגרת הסמינר, אסתי, תלמידת הסמינר, והמשפחה על פטירת האב.

בית החסידים דחסידי גור "דרכי איש" אשדוד, הגבאי ומתפללי השטיבל מנחמים את אברהם דוד קופמן והמשפחה על פטירת האב.

הידידים מבית שמש: ע. אורזל, א. איזיקוביץ, ב. בלום, מ.י. גולדנברג, י. ויידסלבסקי, מ. זעלמן, ד. ינקלביץ, י. כץ, יש'. כץ, נ. לב, מ.פ. ליזרוביץ, מ. פלדמן, א. פלקסר, ח. פרקל, י. רבינוביץ, ש.א. רוזנבוים, י. רוזנצוויג י. שיקמן מנחמים את אברהם דוד קופמן ומשפחתו על פטירת אביו.

אבלים: משפחות: קונופניצקי, רוזנברג, מוזס, אורבך, לנדוי, ליכטנשטיין, אירנשטיין, הנדלסמן וזלמן, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 18.12.15, בית עלמין אשדוד, חלקת חסידים.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת מוזס, רחוב האר"י הקדוש 15, אשדוד, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.00 – 22.00. אחיו, משה יוסף, ישב בימים א' ו-ב' ה- 20-21.12.15, בביתו, רחוב עובדיה 30, ירושלים, אחיו זאב, ישב בימים ג' ו-ד' ה- 22-23.12.15, בביתו, רחוב רשב"ם 13, בני ברק.
המנוח היה בנו של שמואל דוד קונופניצקי ז"ל חתנו של זאב שפץ ז"ל, תושב ראשון לציון ואשדוד.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 17.12.15, בית עלמין אשדוד, חלקת חסידים.
יושבים שבעה בבית הוריו, רחוב הצבעוני 13/13, קומה א', אשדוד.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 16.15, מעריב – 19.00.
המנוח היה בנו של שמעון שליט"א, למד בישיבת נזר ישראל, ראשון לציון.

בית החסידים דגור ע"ש הרה"ח יצחק פרלמן ז"ל, הגבאים והמתפללים אבלים ומנחמים את אביו שמעון, סבו מנחם קלופמן, ממתפללי בית החסידים, והמשפחה על פטירת יקירם.

חברי כולל חושן משפט (שפרנוביץ) אשדוד, הרב ישראל שפרנוביץ, ראש הכולל, הרבנים והתלמידים מנחמים את הרב שמעון פרלייגר, אברך בית ישראל דחסידי גור, והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: אשתו: ציפורה הבר, בתו: תמי ומוטי ברגר, בתו: גלית ואהרון שמואל, בנו: משה ואירית הבר, נכדיו: ליעד, טל, שני, שגיא, עמית, אסף, עדן, אלון ואורן, גיסו: אבי טימור.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 20.12.15, בית עלמין אשדוד. בירור שעת הלוויה בטלפונים: 052-2428566, 050-6619827.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרי שומרון 7/42, אשדוד.
המנוח היה ניצול שואה, מילדי אוניית המעפילים אקסודוס.

אבלים: משפחות: אספיס, טאוב, שטאובר ומינצר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 29.11.15, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרותם 27/13, קומה א', אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.30, 15.50 – 22.00.
המנוחה היתה בתו של אברהם ז"ל, אשתו של שרגא יאיר שליט"א.

מוסד רפואה וישועה למען הילד המיוחד, ההנהלה, הרכזות והמתנדבות מנחמות את משפחת אספיס, בעלה: שרגא יאיר, בניה ובנותיה ואחיה: גבריאל שטאובר, על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה פעילה במועדוניות המוסד.

החברים והידידים מישיבת בית ישראל אשדוד: ש.ב.ב., י.ז., ש.ב.ד., י.ט., מ.י.פ., י.ד.ג., ש.ב.ר., ש.ה., י.ג. מנחמים את חיים אלימלך אספיס והמשפחה על פטירת האם.

אברכי בית החסידים דגור נר יהודה פא"י מבני ברק מנחמים את מ. אליעזר אספיס והמשפחה על פטירת האם.

ישיבה גדולה בית ישראל אשדוד, הצוות, התלמידים והבוגרים מנחמים את חיים אלימלך אספיס, תלמיד בישיבה, והמשפחה על פטירת האם.

בית החסידים דגור שיח יצחק מאשדוד, הגבאים והמתפללים מנחמים את בעלה: שרגא יאיר אספיס, בניה: נתן ירחמיאל, ישראל יעקב, מ. אליעזר, שמחה בונם, חיים אלימלך ופנחס מנחם, בנותיה והמשפחה על פטירת יקירתם.

צוות עובדי האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מנחם את הרב גבריאל שטאובר על פטירת אחותו.

אברכי בית החסידים דגור מבית שמש מנחמים את שמחה בונם, אברך בבית החסידים, והמשפחה על פטירת יקירתם.

הידידים: ו. הרשברג, י. פרידמן, ש.ב. טאוב, ח. שיינר, ש.ב. רוזנבוים, ש.ב. קורנפלד, ש.ב. ברסקי, ש.ב. רוזנטל, א. כהן, ש.ב. חסיד, ש.ב. ארשטיין, מיילך גולדבר ונ. מונדרי מנחמים את חיים אלימלך אספיס והמשפחה על פטירת אמו.

מוסדות חסידי מודזיץ, המתפללים ובני החבורה מנחמים את ישראל אספיס על פטירת אמו.

ישיבת האחים חנצ'ינסקי דחסידי גור אשדוד, ההנהלה, הרבנים והמתפללים מנחמים את שרגא יאיר אספיס ובנו פנחס מנחם, תלמיד הישיבה, והמשפחה על פטירת יקירתם.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את בנותיה ל. טאוב, עדינה, יוטי וטובי, תלמידות הסמינר, והמשפחה על פטירת יקירתם.

קרית חינוך מגן הלב אשדוד, ההנהלה, הצוות, ההורים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה ניהלה את קריית החינוך.

המשפחה מבקשת מכל מי שהמנוחה חייבת לו כספים או שנותר חייב לה לפנות לטלפון 052-7170380.
וכן כל מי שיש בידו חומר על חיי המנוחה ופועלה מתבקש לשלוח לכתובת: רחוב הרותם 27/13, אשדוד, פקס: 15388550729, או מייל: e0527170380@gmail.com

אבלים: משפחות: רוזנברג, רוזנבוים, רייכברד, שיינשניידר, קורן ויודקביץ.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 15.11.15, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מבצע חורב 2, כניסה ב', קומה ד', אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ישראל רוזנברג שליט"א מחסידי גור, בתו של נפתלי חיים רוזנבוים שליט"א.

מתפללי בית החסידים בית ברלינר אשדוד מנחמים את בעלה: ישראל רוזנברג וילדיה: עקיבא, יצחק ופנחס מנחם על פטירת האשה והאם.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלות ומנחמות את משפחתה, הוריה ואחיותיה בוגרות הסמינר על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה בוגרת הסמינר.

בצער רב ובלב כאוב אנו מודיעים על פטירתו של אבינו ובעלי היקר
חיים פרקש ז"ל
ההלוויה תתקיים ביום א', 25.10.15, בשעה 15:00, בבית העלמין באשדוד
יושבים שבעה ברח' נעמי 11, אשדוד
המשפחה האבלה

מודעת אבל ישראל היום 25.10.15

חברת הגביע מוצרי וופלים בע"מ, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח ניהל את החברה.

ההלוויה התקיימה היום, יום חמישי בשעה 12:00, בבית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב ארלוזורוב 5, אשדוד

חברת אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ מנחמת את מישל והמשפחה על מות האם.

אדוארדו אלשטיין, יו"ר הדירקטוריון, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים בחברות השקעות דיסקונט ואי.די.בי בע"מ מנחמים את מישל על מות אמו.

משרד גולדפרב זליגמן ושות', השותפים והעובדים מנחמים את מישל דהן ומשפחתו על פטירת אם המשפחה.

נציב בתי הסוהר וסגל שב"ס מודיעים כי במלאות 30 לפטירתו תתקיים אזכרה ביום ה' ה- 16.07.15, בשעה 16.00, בית עלמין אשדוד.
בשעה 18.00 יתקיימו תפילת מנחה וסעודת מצווה בבית הכנסת "חולוס", רחוב מפרץ שלמה 100, קרית שרת, חולון.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 04.03.15, בשעה 10.00, בית עלמין אשדוד השער הראשי.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הצוללים 8/17, קומה ה', אשדוד.

חברת גזית גלוב מנחמת את רועי יקיר והמשפחה על מות האם.

פיני כהן, רן שלח, גיל-עד בושביץ וצוות קרן נוי מנחמים את רועי יקיר על מות אמו.

העובדים והמנהלים בקבוצת גמא ניהול וסליקה בע"מ מנחמים את רועי יקיר ומשפחת יקיר על פטירת אם המשפחה.

אליעזר פישמן וקבוצת פישמן מנחמים את רועי יקיר והמשפחה על מות האם.

אבלים: משפחות: רוטמן, ווייס, אדלר, זילברשלג, ליפשיץ, שטיינהרטר ויפה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 03.01.15, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב לוין 21, אשדוד, בין השעות 10.30 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר' נחום שליט"א, חתנו של ר' אברהם קליין שליט"א.

נציב בתי הסוהר וסגל שב"ס מודיעים כי במלאות 30 לפטירתו תתקיים אזכרה ביום א' ה- 04.01.15, בשעה 14.00, בית עלמין אשדוד.
לאחר מכן תתקיים סעודה בבית כנסת "סוכת שלום", רחוב חיים חורי 7, אשדוד.
המנוח היה גמלאי השב"ס.

אבלים: משפחות: פרידמן, מילר וישראלי.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 01.11.14, בית עלמין אשדוד, חלקת חסידי ויז'ניץ.
יושבים שבעה עד יום ו' ה- 07.11.14, בבית המנוח, רחוב היסמין 4, אשדוד.
המנוח היה מחסידי ויז'ניץ אשדוד, בנו של ר' יצחק אייזיק שליט"א מבני ברק, חתנו של ר' מרדכי פישר שליט"א מסאן פאולו.

עיתון המודיע מנחם את ר' הלל פרידמן, מנהל מחלקת המודעות והמשפחה על פטירת יקירם.

בית ספר בית יעקב אהל אסתר ויז'ניץ אשדוד, תיכון וסמינר בית יעקב ויז'ניץ אשדוד, ההנהלה, המורות, המזכירות והתלמידות מנחמים את מלכי ושיינדי, תלמידות בית יעקב והמשפחה על פטירת יקירם.

משרד פרסום מימד מנחם את הלל פרידמן, מנהל מחלקת מודעות המודיע, על פטירת יקירו.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ו' ה- 24.10.14, בשעה 09.30, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה ברחוב רוגוזין 13 א', אשדוד.
המנוח היה בן 82 במותו.

עיתון ידיעות אחרונות מנחם את תמר קפלנסקי על מות אביה.

רכבת ישראל, הדירקטוריון, מנכ"ל רכבת ישראל בע"מ, ההנהלה והעובדים מנחמים את אודי קפלינסקי על מות אביו.

עמותת גמלאי בזק וארגון גמלאי בזק מנחמים את משפחת בן הדר על מות יקירם.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 29.10.13, בשעה 10.00, בית עלמין אשדוד.
פרטים על השבעה אצל הבת רותי בטלפונים: 08-8643077, 054-8812068.
המנוח היה גמלאי חברת בזק.

אמו ז”ל של מתן וייס
דירקטוריון חברת נמל אשדוד, הנהלת החברה וציבור העובדים מנחמים את מתן וייס על מות האם.
ההלוייה התקיימה היום יום שני א’ אדר תשע”ג 11.2.13 בבית העלמין באשדוד.
יושבים שבעה ברח’ רוגוזין 62/8 אשדוד.

היחידה להנצחת החייל, באגף משפחות והנצחה של משרד הביטחון, מודיעה על טקסי אזכרה לנופלים במלחמת יום הכיפורים.
ביום ה’ ה-27.9.12, בשעה 16:00, יתקיימו טקסים בית עלמין צבאי נתניה, קרית טבעון, פתח תקווה, אשדוד, צפת, קרית שאול, חיפה, חולון, רחובות ואילת.
ביום ג’ ה-9.10.12, בשעה 16:00, יתקיימו טקסים בית עלמין צבאי נהריה.
הטקסים ייערכו באחריות ארגון יד לבנים.
מספר טלפון לבירורים: 03-5629351.

אבלים: אשתו עדנה, בניו רועי ואורן-צבי, בתו חמוטל והנכדים.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה-20.9.12, בשעה 10:30, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית אחיו של המנוח, רחוב הר נבו 1, אשדוד.

החברים לעבודה בחברת איירתור מנחמים את חמוטל פרידמן ומשפחתה על מות האב.

דפוס אילן וצוות העובדים מנחמים את אורן, אילן, זהר ובני ביתם על מות יקירם.

אבלים: בעלה: אילן פרידמן, בתה: יפעת רייקמנס ובני ביתה, בנה: ערן פרידמן ובני ביתו, בנה: ארנון פרידמן, אחיה: אריק הלר ובני ביתו, אחותה: חדוה צבעוני ובני ביתה ומשפחת פרידמן.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 17.04.12, בשעה 13.00, בבית העלמין באשדוד (בכניסה הצפונית לאשדוד).
יושבים שבעה בבית משפחת פרידמן, רחוב הר נבו 5, אשדוד, טלפון: 08-8551163.

דפוס אילן והעובדים מנחמים את אילן, ערן ובני ביתם על מות הרעיה, האם והסבתא.

שרגא ויריב ברוש והעובדים במפעל י. ברוש שיווק ושירותים בע"מ מנחמים את אריק הלר ומשפחתו על מות האחות.

אבלים: הילדים: אביבה ומאיר דורי, צבי וצילה שובל, אורנה ואיציק וסנר, אחיותיה: רחל וזיגי פולק ובני ביתם, שולה ומנחם שיף ובני ביתם, נכדיה וניניה.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 22.03.12, בשעה 14.00, בבית העלמין באשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הזית 7, אשדוד.
המנוחה הייתה אלמנתו של אליהו שידלובסקי ז"ל.

אבלים: אשתו: ברוריה, בנו: איתן, בנותיו: מיכל ונאוה ומשפחותיהם.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 29.01.12, בשעה 13.45, בבית העלמין באשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רוגוזין 25, דירה 11, אשדוד.

מכון ויצמן למדע מנחם את פרופ' איתן ביבי על מות אביו.
יושבים שבעה ברחוב רוגוזין 25/11, אשדוד.