חברת אוירם וחברת דיוכר מנחמות את אורן, עובד החברות, על פטירת רעייתו.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 27.04.21.
יושבים שבעה ברחוב דניה 76, חיפה.

אנו משתתפים
באבלו הכבד של הגמלאי
שמואל נוימן
אזור צפון
במות הבת
ומשתתפים באבלה הכבד של המשפחה.
משפחת "אגד".

חברות אוירם ודויכר מנחמות את המשפחה על פטירת יקירם, עובד החברות.
ההלוויה תתקיים ביום ו' ה- 12.01.18, בשעה 10.00, בית עלמין מנוחה נכונה כפר סבא, רחוב משק האוצר 1.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב כצנלסון 45/4, כפר סבא