אבלים: משפחות: רוטלוי, ברודבקר, כץ, שווירץ, טראובה, הרשקוביץ ואורנבך.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 15.02.15, בית עלמין צפת.
יושבים שבעה בבית המנוח.
המנוח היה בנו של ר' דב יונה הכהן ז"ל, חתנו של ר' יוסף דזלובסקי שליט"א.

הידידים בישיבת בית ישראל אשדוד והתלמידים מנחמים את שמחה בונם שליט"א והמשפחה על פטירת אביו.

בית החסידים דחסידי גור אשדוד, הידידים מתפללי בית החסידים מנחמים את ר' שלמה שמאי הכהן רוטלוי על פטירת אביו.

בית החסידים דגור חיפה והמתפללים מנחמים את ר' אלימלך ור' חיים ממתפללי בית החסידים והמשפחה על פטירת יקירם.

אברכי בית החסידים דגור בני ברק מנחמים את ר' אליהו ראובן רוטלוי והמשפחה על פטירת יקירם.

סמינר באר מרים, ההנהלה, המנהלת, הצוות והתלמידות מנחמים את מרת מ. רוטלוי, רכזת פרח בסמינר, בנותיה, בוגרות הסמינר והמשפחה על פטירת יקירם.

בית החסידות "דברי אמת" מחצור הגלילית מנחם את המשפחה על פטירת יקירם.

המרכז העולמי להפצת התורה, הרבנים והתלמידים מנחמים את רעייתו והמשפחה על פטירת יקירם.

ברוך אדלר מצפת אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה בנו של ר' שמואל יצחק ז"ל.

אבלים: משפחות: פינגרהוט, ידוואב, זיידמן, וינגורט, גשייד, ברסקי, טייטל, רובינשטיין, מינץ ווייס.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 05.02.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, עד השעה 13.30 ובין השעות 16.00 – 21.30.
המנוח היה בנו של ר' ישראל יצחק ז"ל, חתנו של ר' פרץ גולדשטיין יבדל"א.

בית החסידים דברי אמת דגור, הגבאי, המתפללים וחברי השטיבל אבלים ומנחמים את ר' יהודה אריה יבדל"א, מתפלל בשטיבל, והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממתתפללי השטיבל, ייסד את קופת החסד עזרת אחים.

סמינר בית יעקב גור ירושלים וההנהלה אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
אבי המנוח, ר' ישראל יצחק פינגרהוט, ניהל את סמינר בית יעקב באר מרים בקרייה החסידית בחצור הגלילית.

בית חסידים צעירים חצור והמתפללים מנחמים את גיסו: ר' יהודה וויס, חתניו: ר' ישראל הכהן ידוואב, ר' שמואל אלחנן זיידמן, ממתפפלי בית החסידים, והמשפחה על פטירת יקירם.

סמינר באר מרים קריה חסידית חצור הגלילית, ההנהלה, המורות, צוות המשרד והתלמידות אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

איגוד מנהלי הסמינרים בית יעקב בארץ ישראל ע"ר וההנהלה אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

מיקי וגבי דגמפור מנחמים את משפחת פינגרהוט על פטירת יקירם.

מוסדות שפתי צדיק חצור הגלילית, הנהלת הישיבה, הרמי"ם והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

אבל יחיד עשי לך
נפלה עטרת ראשנו
בלב קרוע ומורתח הננו המומים ומזועזעים
עם פטירתו בחתף של מנהלנו
אהובנו וידיד נפשנו אשר קידש שם שמים
במשאו ובמתנו ובכול הליכותיו
ושימש לכולנו דמות מופת פלא, ליושר ואמונה
הרה״ח ר׳ אשר מנחם הכהן פינגרהוט זצ״ל
נשגר כוס תנחומים לאלמנתו תחי' ולכל בני המשפחה
בתפילה שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו
צוות עובדי קניון רפאלי חצור-צפת

מודעת השתתפות המודיע 11.12.14

סמינר גור אור ברכה וההנהלה מנחמים את אם משפחת פינגרהוט, רעייתו: רחל, בוגרת הסמינר, והמשפחה על פטירת יקירם.

סמינר באר מרים מודיע כי במלאות שנה לפטירתו, תתקיים התכנסות לזכרו ביום ד' ה- 13.07.11, בשעה 16.15, באולם המתנ"ס "אהל משה" בחצור הגלילית. ישאו דברים: ר' משה חיים לאו, הרב הראשי של נתניה, הרב אביגדור רובינשטיין, ראש ישיבת מאור ישראל, נציג המשפחה ונציג הסמינר. הרשמה להסעה בטל. 04-6938516 עד יום ג' ה- 12.07.11 בשעה 22.00.