אבלים: משפחות: פרידמן, מילר וישראלי.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 01.11.14, בית עלמין אשדוד, חלקת חסידי ויז'ניץ.
יושבים שבעה עד יום ו' ה- 07.11.14, בבית המנוח, רחוב היסמין 4, אשדוד.
המנוח היה מחסידי ויז'ניץ אשדוד, בנו של ר' יצחק אייזיק שליט"א מבני ברק, חתנו של ר' מרדכי פישר שליט"א מסאן פאולו.

עיתון המודיע מנחם את ר' הלל פרידמן, מנהל מחלקת המודעות והמשפחה על פטירת יקירם.

בית ספר בית יעקב אהל אסתר ויז'ניץ אשדוד, תיכון וסמינר בית יעקב ויז'ניץ אשדוד, ההנהלה, המורות, המזכירות והתלמידות מנחמים את מלכי ושיינדי, תלמידות בית יעקב והמשפחה על פטירת יקירם.

משרד פרסום מימד מנחם את הלל פרידמן, מנהל מחלקת מודעות המודיע, על פטירת יקירו.

אבלים: משפחות: דרייפוס, שפיגעל, געלבוואקס, רוזנבוים וניימן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 07.09.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בארץ ביום ב' ה- 08.09.14, עד השעה 13.00, בבית בנה, רחוב רבי יוחנן בן זכאי 12, בית שמש, ומשעה 14.00 בבית בנה, ר' יעקב דרייפוס שליט"א, רחוב תכלת מרדכי 2/61, ירושלים. אחר כך יושבים בבית המנוחה בניו יורק.
המנוחה הייתה אשתו של רבי מיכאל שליט"א מבורו פארק, בתו של רבי ישראל רוזנבוים ז"ל.

מוסדות נצח ישראל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את בנה רבי יואל דויד שפיגעל שליט"א, ראש המוסדות והמשפחה על פטירת אמו.

בית הכנסת נתיבות שלום דחסידי סלונים באלעד, ארגון החסד חסדי בינה והמתפללים אבלים ומנחמים את בנה ר' דוד שפיגל שליט"א, רב קהילת נצח ישראל בבית שמש, והמשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה ייסדה את ארגון חסדי בינה.

הנהלת סמינר בית יעקב חסידי שבילי בינה אבלה על פטירתה.
המנוחה ייסדה את סמינר שבילי בינה.

אבלים: משפחות: אירנשטיין, פישר, קירשבוים, קונופניצקי, ריגל וליפשיץ.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 31.08.14, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רמח"ל 12, פינת רבי יהושע 21, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. אחיו, ר' מנחם אירנשטיין, ישב ביום ו' ה- 05.09.14, בביתו, רחוב הישיבה 10, קומה ב', ירושלים, טלפון: 052-7128125.
המנוח היה בנו של ר' חנון העניך ז"ל, חתנו של ר' זלמן ינקלביץ ז"ל, חסיד גור, ראש עיריית בני ברק לשעבר וסגן יו"ר המרכז הארצי של אגודת ישראל.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, מ"מ ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי המועצה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל, המרכז הארצי אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

סמינר חסידי בית יעקב גור ומרכז השתלמויות, ההנהלה, הצוות והתלמידות אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו עלייה לקברו והקמת מצבה ביום ב' ה- 29.09.14, בשעה 17.00, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.

אבלים: משפחות: לוברט, נוסבוים וליברמן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 17.08.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית אביו, רחוב הצנחנים 22, קרית הרי"מ לוין, תל אביב. ביום ג' ה- 19.08.14 בין השעות 17.00 – 22.00 וביום ד' ה- 19.08.14, ישבו בבית המנוח, רחוב בן קיסמא 31, בית שמש.
המנוח היה בנו של הרב נפתלי יצחק שליט"א, חתנו של ר' אביגדור מאיר רובינשטיין שליט"א, חסיד גור מבית שמש.

ניחום אבלים בבית משפחת לוברט, רחוב בן קיסמא 31, בית שמש, ביום ג' ה- 19.08.14, בין השעות 17.00 – 21.30, ביום ד' ה- 20.08.14, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 19.00, מעריב – 20.00.

עיריית תל אביב יפו, מנחם לייבה, מנכ"ל העירייה והעובדים, רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו וחברי מועצת העיר מנחמים את הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר, על פטירת בנו.

הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל, סניף תל אביב, הרב שבתאי שינפלד, יו"ר וההנהלה מנחמים את רבי נפתלי לוברט שליט"א, נציג יהדות התורה והשבת בתל-אביב יפו ואת רבי אביגדור רובנישטיין, ראש ישיבת מאור ישראל ואת המשפחה על פטירת יקירם.

חברה קדישא גחש"א תל אביב יפו והמחוז, עו"ד יעקב שינברג, יו"ר, אברהם מנלה, המנהל הכללי מנחמים את ר' נפתלי יצחק לוברט שליט"א, סגן ראש העיר תל אביב יפו, ואת ר' אביגדור רובינשטיין שליט"א, ראש ישיבת מאור ישראל ואת המשפחה על פטירת יקירם.

בית חסידים דגור בית שמש ומתפללי בית החסידים אבלים ומנחמים את אלמנתו, ילדיו, אביו, חותנו והמשפחה על פטירת יקירם.

סמינר למורות ולגננות בית יעקב תל אביב מנחם את ר' נפתלי לוברט, סגן ראש העיר, האחיות בוגרות הסמינר גב ר. נוסבוים וגב' א. ליברמן והמשפחה על פטירת יקירם.

קרית ישיבת חידושי הרי"מ, הרבנים, התלמידים וההנהלה מנחמים את הרב נפתלי לוברט, סגן ראש העיר תל אביב, ומשפחתו על פטירת בנם.

ת"ת אביר יעקב, ת"ת אמרי דוד – שערי ציון, ת"ת בעלזא, ת"ת יחד בנים, ת"ת יסודי בתורה, ת"ת קהילות יעקב, ת"ת שילה – אריאל יפו, ת"ת שמחת תורה, בית יעקב המרכז – אוליפנט, בית יעקב אור ישראל, בית יעקב בית הילד, בי"ס יחד בנות, בית יעקב גור – קרית הרי"מ לוין, בית יעקב קהילות יעקב, בי"ס שובו, בית יעקב תפארת יוסף – שערי ציון, המנהלים, צוות ההוראה, ההורים והתלמידים מנחמים את ר' נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר תל אביב יפו, והמשפחה על פטירת בנם.

רשת מוסדות חינוך יחד, שע"י מרכז החינוך העצמאי בא"י, בתי ספר, חט"ב וגני ילדים, רשת הכוללים זכר שלמה תל אביב, המורים, העובדים, התלמידים, ההורים, הבוגרים, ההנהלה וצוות המשרד מנחמים את רבי נפתלי לוברט שליט"א והמשפחה על פטירת יקירם.

ח"כ הרב יעקב ליצמן, הרב חנוך זייברט, ראש העיר בני ברק, הרב מרדכי ליברמן מאשדוד, הרב ישעיהו ארנרייך מבית שמש, הרב שמחה שטיצברג מבני ברק, הרב ישראל הפטקה מבני ברק, הרב אריה בליטנטל מחיפה, הרב יוסף ביננפלד מחצור הגלילית, הרב יוחנן ויצמן מירושלים, הרב משה קבס מערד, הרב יצחק מאיר וייס מערד, הרב אברהם מרדכי ארנרייך מערד, הרב ברוך שמחה שלסר מערד והרב ישראל פרידמן מפתח תקווה מנחמים את הרב נפתלי לוברט, סגן ראש העיר תל אביב, והמשפחה על פטירת בנם.

כוללי הוראה דחסידי גור בית שמש ובני ברק, ראש הכוללים, האברכים, הנהלת המוסדות ואפרים הכט מלונדון מנחמים את ר' נפתלי לוברט שליט"א ואת רבי אביגדור מאיר הלוי רובנישטיין, ראש ישיבת מאור ישראל, על פטירת יקירם.

בית החסידים דגור דרכי אי"ש, הגבאים, המתפללים ותושבי קריית הרי"ם לוין תל אביב מנחמים את ר' נפתלי לוברט, סגן ראש העיר תל אביב יפו, והמשפחה על פטירת בנם.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, מ"מ ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי המועצה מנחמים את ר' נפתלי יצחק לוברט, שליט"א, סגן ראש עיריית תל אביב ובעבר מבכירי עיריית בני ברק, ואת רבי אביגדור מאיר רובנישטיין שליט"א, ראש הישיבה הגבוהה מאיר ישראל ואת המשפחה על פטירת יקירם.

ארגון זק"א מחוז תל אביב, הרב יעקב רוז'ה, רב זק"א תל אביב, חיים נוגלבלט, מפקד זק"א תל אביב, צבי חסיד, מנכ"ל, רבני היחידה, ראשי היחידה והמתנדבים מנחמים את ר' נפתלי לוברט, נציג היהדות בעיריית תל אביב, על פטירת בנו.

אבלים: משפחות: קופילוביץ, רובינשטיין, נייהוז, בוים, וקס ולב.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.06.14, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אור החיים 25, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר' אליעזר יהודה שליט"א, חתנו של ר' צבי הרש הכהן קירשנבוים מחסדי גור.

תלמוד תורה ר' עקיבא מרכז, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את הרב אליעזר יהודה קופילוביץ, מורה בתלמוד תורה, על פטירת בנו.

רשת מוסדות החינוך והחסד דחסידי גור קרית גת, תלמוד תורה, מתיבתא לב אריה, כולל אברכים בית יעקב בית יוכבד, גני ילדים, מעונות יום אהלי יעקב, הנהלת המוסדות, המורות, המזכירות והתלמידות מנחמים את גב' א. רובינשטיין והמשפחה על פטירת אביה.

המשפחה אבלה.
הלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 03.05.14.
יושבים שבעה בבית הרב טולידנו, רחוב יעלים 7, גבעת זאב, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
המנוחה הייתה אשתו של ר' יוסף טולידנו שליט"א, בתו של האדמו"ר רבי מאיר אבו חצירא ז"ל.

גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, הרב יצחק גולדקנופף, מנהל כללי, ההנהלה, הפיקוח והעובדים מנחמים את שמחה מלכה, רכזת ומנהלת איזורית של רשת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב בגבעת זאב, ואת יוסף טולידאנו, רבה של גבעת זאב, ואת האחים: ר' דוד, ר' יקותיאל, ר' רפאל ור' ישועה ורחמים והמשפחה על פטירת יקירתם.

המשפחה מודיעה כי עם תום השבעה לפטירת יקירתם תתקיים עצרת מספד  והתעוררות ביום ה' ה- 08.05.14, בשעה 18.30, בחצר בית המשפחה, רחוב יעלים 7, גבעת זאב, במעמד גדולי התורה והחסידות.
עלייה לקברה תתקיים ביום א' ה- 11.05.14, בשעה 09.00, בית עלמין הר הזיתים, חלקת האדמו"ר הבבא מאיר ז"ל.

אבלים: משפחות: חסידה, נוסבוים, רוזנוולד, ליברמן, ינקלביץ, רובינשטיין, בנט ורפפורט.
הלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 05.04.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סורוצקין 53, קומה ד', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה מחסידי סטריקוב ירושלים, בנו של ר' זלמן משה חסידה ז"ל, חתנו של ר' יוסף חיים גולדברג ז"ל.

יושבים שבעה: אחיו, ר' אלימלך יושב בביתו, רחוב ניסנבוים 8, בני ברק וביום ה' ה- 10.04.14, ישב בירושלים בבית האבלים.
בנותיו: גב' נוסנבוים, גב' ליברמן, גב' ינקלביץ וגב' רובינשטיין ישבו ביום ג' ה- 08.04.14, ברחוב בן קיסמא 27, בית שמש, בין השעות 11.00 – 14.00 ו- 17.00 – 22.00.

בית הספר בית יעקב גור בית שמש, ההנהלה, המורות והתלמידות מנחמים את גב' מ. נוסבוים והמשפחה על פטירת אבי המשפחה.

בית המדרש צלותא דאברהם והגבאים מודיעים כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו הספד ועצרת התעוררות ביום ב' ה- 05.05.14, לאחר תפילת המנחה שתתקיים בשעה 19, בבית המדרש, רחוב צפניה 24, ירושלים.
בעצרת ישאו דברים: ר' משה שמואל שטרן, רב ור"מ בית המדרש בבני ברק, ר' אברהם יצחק ערנברג מרבני אנ"ש ור' אביגדור רובינשטיין, ראש ישיבת מאור ישראל ומחותנו של המנוח.
הקמת מצבה תתקיים ביום ב' ה- 05.05.14, בשעה 17.30, בית עלמין הר המנוחות.

גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, הרב יצחק גולדקנופף, המנהל הכללי, הגננות, המפקחות והילדים מנחמים את הרב אברהם רוזנטל, ראש המועצה קרית יערים טלז סטון, והמשפחה על פטירת אחותו.

מועצה מקומית קרית יערים טלז סטון, חברי המועצה והעובדים מנחמים את הרב אברהם רוזנטל, ראש המועצה, על פטירת אחותו.
יושבים שבעה בבית משפחת רוזנטל, רחוב אמרי בינה 30, ירושלים עד יום א' ה- 23.06.14, בין השעות 09.00 – 13.30, 17.00 – 21.30.
ראש המועצה ישב בביתו, רחוב בלוך 4, טלז סטון, בימים ה-ו' ה- 20-21.03.14 ובמוצ"ש ה- 22.03.14.

עיתון המודיע, אגף השיווק, מנחמים את ר' אברהם רוזנטל, ראש מועצת קרית יעארים טלז סטון על פטירת אחותו.

אבלים: אשתו: י. פרידמן משערי חסד, בנו: ר' יונה מברכפלד, בנו: ר' צבי מברוקלין, בתו: ח. נחמן מירושלים, בתו: ז. קוט מברוקלין, בתו: מ. אסטרייכר מבית שמש.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 19.03.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב השל"ה 3, שערי חסד, ירושלים.
המנוח היה מחסידי בעלז, בנו של ר' יונה ז"ל.

גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, הרב יצחק גולדקנופף, המנהל הכללי, ההנהלה, הפיקוח וצוות הגננות מנחמים את חנה נחמן, מפקחת חינוכית ברשת גני הילדים בית יעקב, והמשפחה על פטירת אביה.

אבלים: משפחות: שינפלד, רובינשטיין וכץ.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 17.02.14, בשעה 10.15, מבית המנוחה, רחוב בילו 51, תל אביב לבית עלמין קרית שאול, חלקת חסידים, תל אביב.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב בילו 51, תל אביב.
המנוחה הייתה בתו של ר' יצחק מאיר הכהן לוין ז"ל, אשתו של ר' משה זאב הלוי שליט"א ונכדתו של מרן האמרי אמת מגור ז"ל.

סמינר למורות ולגננות בית יעקב תל אביב מנחם את רבי משה זאב שינפלד שליט"א, בניו: ר' שבתאי, ר' אברהם מרדכי ובנותיו: גב' רובינשטיין וגב' כץ על פטירת אם המשפחה.

תנועת אגודת ישראל מנחמת את ר' משה זאב הלוי שיינפלד, ר' שבתאי הלוי, ר' אברהם מרדכי הלוי ומשפחות רובינשטיין וכץ על פטירת אם המשפחה.
אבי המנוחה, ר' יצחק מאיר הכהן לוין ז"ל היה נשיא אגודת ישראל העולמית.

אגודת בית המדרש דחסידי גור, בית המדרש רחוב רלב"ח, בית המדרש החדש רח' ירמיהו, וועד בית המדרש והמתפללים מנחמים את הרב משה זאב הלוי שיינפלד ומשפחתו על מות יקירתם.

מוסדות נזר ישראל ע"ש כ"ק מרן אדמו"ר ה"בית ישראל" ז"ל דחסידי גור ראשון לציון, קרית בית אשר מיסודה של הסתדרות פא"י בארץ ישראל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את ר' משה זאב הלוי שנייפלד, ר' שבתאי, חבר ההנהלה, ר' אברהם מרדכי והמשפחה על מות יקירתם.

ברוך אדלר מצפת אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה בנו של ר' שמואל יצחק ז"ל.

אבלים: משפחות: פינגרהוט, ידוואב, זיידמן, וינגורט, גשייד, ברסקי, טייטל, רובינשטיין, מינץ ווייס.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 05.02.14, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, עד השעה 13.30 ובין השעות 16.00 – 21.30.
המנוח היה בנו של ר' ישראל יצחק ז"ל, חתנו של ר' פרץ גולדשטיין יבדל"א.

בית החסידים דברי אמת דגור, הגבאי, המתפללים וחברי השטיבל אבלים ומנחמים את ר' יהודה אריה יבדל"א, מתפלל בשטיבל, והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממתתפללי השטיבל, ייסד את קופת החסד עזרת אחים.

סמינר בית יעקב גור ירושלים וההנהלה אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
אבי המנוח, ר' ישראל יצחק פינגרהוט, ניהל את סמינר בית יעקב באר מרים בקרייה החסידית בחצור הגלילית.

בית חסידים צעירים חצור והמתפללים מנחמים את גיסו: ר' יהודה וויס, חתניו: ר' ישראל הכהן ידוואב, ר' שמואל אלחנן זיידמן, ממתפפלי בית החסידים, והמשפחה על פטירת יקירם.

סמינר באר מרים קריה חסידית חצור הגלילית, ההנהלה, המורות, צוות המשרד והתלמידות אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

איגוד מנהלי הסמינרים בית יעקב בארץ ישראל ע"ר וההנהלה אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

מיקי וגבי דגמפור מנחמים את משפחת פינגרהוט על פטירת יקירם.

מוסדות שפתי צדיק חצור הגלילית, הנהלת הישיבה, הרמי"ם והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

אבל יחיד עשי לך
נפלה עטרת ראשנו
בלב קרוע ומורתח הננו המומים ומזועזעים
עם פטירתו בחתף של מנהלנו
אהובנו וידיד נפשנו אשר קידש שם שמים
במשאו ובמתנו ובכול הליכותיו
ושימש לכולנו דמות מופת פלא, ליושר ואמונה
הרה״ח ר׳ אשר מנחם הכהן פינגרהוט זצ״ל
נשגר כוס תנחומים לאלמנתו תחי' ולכל בני המשפחה
בתפילה שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו
צוות עובדי קניון רפאלי חצור-צפת

מודעת השתתפות המודיע 11.12.14

סמינר גור אור ברכה וההנהלה מנחמים את אם משפחת פינגרהוט, רעייתו: רחל, בוגרת הסמינר, והמשפחה על פטירת יקירם.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 30.01.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גבעת שאול 26/12, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של יוסף שלום אלישיב ז"ל וחתנו של זיידיל זלמן הייזלר ז"ל.

מרכז החינוך העצמאי, בית יעקב, גבעת שאול, ירושלים, המורות, צוות בית הספר, ההורים והתלמידות אבלים ומנחמים את רעייתו הרבנית יוכבד אלישיב, מנהלת בית הספר, בניו ובנותיו על פטירת יקירם.

המשפחה מודיעה כי עם תום השבעה יתקיים מספד לזכרו ביום ד' ה- 05.02.14, בשעה 20.30, בבית הכנסת משכן באב"ד, רחוב בעל השאילתות 23, ירושלים.
יספדו למנוח: ר' יעקב טננבוים, רב בית הכנסת, ר' בנימין רימר, ראש ישיבת קרית מלך, ר' מאיר הייזלר, ראש ישיבת עמק התלמוד, ר' צבי ווייספיש, ראש ישיבת הר"ן ואחד מבני המשפחה.
עליה לקברו תתקיים ביום ד' ה- 05.02.14, בשעה 09.00, בית עלמין הר המנוחות.

ועד, תלמידות, סגל המורות והצוות של תיכון וסמינר "בית יעקב חסידי" בבני ברק מנחמים את גב' בראנדר על פטירת אמה ז"ל.

סמינר למורות ולגננות בית יעקב תל אביב מודיע כי במלאות שלושים לפטירתה יתקיים ערב זכרון והתעוררות לזכרה ביום א' ה- 29.01.12, בשעה 19.00, באולם הכינוסים ברחוב רבי עקיבא 64, בני ברק.
המנוחה הייתה מחנכת בסמינר במשך כ- 50 שנים.

מנחמים: ת"ת "תורה תמימה" – קרית אתא, ת"ת "תורת אמת" – חיפה, בית יעקב "מסורת אבות" טירת הכרמל, "נתיבות משה, קרית שמואל,  "אור חדש" יסודי תורני – רכסים, ת"ת "שערי תורה" – חיפה, ת"ת "קול תורה" – חצור, ת"ת  "בית יוסף" – טבריה, ת"ת כפר גדעון, ת"ת "נתיבות משה" – נהריה, ת"ת "יסודי התורה" – עכו, ת"ת "חוות דעת" – כרמיאל, ופיקוח מחוז צפון.

צוות רשת "ספרי אור החיים" מנחם את הרב מרדכי בלוי והמשפחה על פטירת אביו ז"ל.

הנהלת החינוך העצמאי, ציבור העובדים וצוות הפיקוח בבית החינוך העצמאי מנחמים את המשפחה על פטירתו של המחנך והמפקח דוד נחמן בלוי ז"ל.

אבלים: משפחות: ולדר, שטיין, פישר, רוטנברג, לבנון, מלצר, מנדלוביץ ופרנקל.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 24.11.11.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חבקוק 15, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר' משה אלתר ז"ל.

הנהלת פאקא והעובדים מנחמים את משפחת ולדר על פטירת ראש המשפחה.

סמינר בית יעקב חסידי בני ברק, וועד ההנהלה, צוות המנהלת, המחנכות והמורות מנחמים את נחום ולדר והמשפחה על מות אביו.

אבלים: משפחות: מנדלזון, הלברשטאם, לעמברגר, לובינסקי, איבנבוים וזילברברג.
ההלוויה יצאה ביום ה' ה- 24.11.11 מבית המדרש הגדול במושב קוממיות לבית המדרש הגדול קרית בעלזא, ירושלים, דרך בית המדרש גור, רחוב רלב"ח, לבית העלמין בהר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח במושב קוממיות.
המנוח היה רב ואב"ד מושב קוממיות, בנו של רבי בנימין ז"ל וחתנה של הרבנית תליט"א מבעלזא.

מושב קוממיות, המזכירות והתושבים מנחמים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 24.11.11 בבית העלמין בהר המנוחות.
המנוח היה בנו של רבי בנימין מנדלזון ז"ל.

קרן השביעית, המרכז הארצי לחקלאים שומרי שביעית, מנחמת על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 24.11.11, בבית העלמין בהר המנוחות.
המנוח היה בנו של רבי בנימין ז"ל, רב ואב"ד מושב קוממיות ונשיא קרן השביעית.

אגודת ישראל בארץ ישראל, המרכז הארצי, מנחמים את משפחתו על פטירתו.
המנוח היה בנו של רבי בנימין ז"ל וגאב"ד מושב קוממיות.

איילת השחר, הנהלת הארגון, הרבנים והתלמידים בפרוייקט חברותא מנחמים את המשפחה על פטירתו.

הסעה לקוממיות לניחום אבלים תצא כל ערב בשעה 19.30 מ"דרך החיים" בירושלים.
הרשמה בטלפון: 02-5382564 ו – 057-3194194.

בית ספר בית יעקב קוממיות, הרב א. קלירס, מנהל, המנהלת, המורות, ההורים והתלמידות מנחמים את בנותיו, בוגרות בית הספר, נכדותיו והמשפחה על פטירתו.

ישיבה גדולה טשארנאביל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים על פטירתו.
המנוח היה רב ואב"ד קוממיות.

תורה ויהדות העם, המרכז להפצת התורה וערכי היהדות, ההנהלה וצוות המשרד, המגידים ומשתתפי השיעורים מנחמים את רבי ישראל יצחק מנדלזון והמשפחה על מות האח.

בית המדרש להלכה בהתיישבות, המכון לחקר החקלאות על פי התורה, הנהלת בית המדרש, הנהלת המכון, הרבנים והתלמידים מנחמים את אחיו רבי ישראל יצחק, בניו וקהילת קוממיות על פטירתו.

בית חסידים דגור הר נוף, מתפללי בית החסידים מנחמים את הרב משה יוסף מאיר מנדלזון, מו"צ בית החסידים והמשפחה על פטירת אביו.

אבלים: משפחות: פרלברגר, זילברשטיין, וייטמן, רוזמרין ושלאף. ארונה יגיע ביום א' ה- 20.11.11 מלונדון, בטיסת אל על מס' 316. ההלוויה תצא ביום א' ה- 20.11.11, בשעה 23.00, מבית הלוויות שמגר לבית העלמין בהר המנוחות. יושבים שבעה עד יום ב' ה- 22.11.11, בשעה 12.00, בבית משפחת רוזמרין, רחוב מנחת יצחק 19, ירושלים. לאחר מכן יושבים שבעה בלונדון. טלפונים לברורים: 02-5001089, 052-7657089, 4420-8806-3883, 447940-22-44-11, 447813-015590, 447977-126511, פקס: 443084427778. המנוחה הייתה אשתו של ר' שרגא פייבל פרלברגר ז"ל ובתו של הרב נחום שלאף ז"ל מלונדון.

בית המדרש וכולל בילאווע האברכים וראשי הכולל מנחמים את רבי יחזקאל דוד הכהן שלאף, ראש כולל בילאווע לונדון ונשיא רשת הכוללים בילאווע בארץ ישראל ובעולם על פטירת אחותו.
המנוחה הייתה אשתו של שרגא פייביל ז"ל ובתו של רבי נחום הכהן שלאף ז"ל.

סמינר בית יעקב גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות מנחמות את ח. וייטמן, מנהלת הסמינר, ח. זילברשטיין, מורה בסמינר ומשפחת פרלברגר על פטירת אם המשפחה.

סמינר גור בני ברק, סמינר גור ירושלים, סמינר גור חצור וסמינר גור ערד מנחמים את ח. ויטמן, מנהלת סמינר בית יעקב גור באשדוד על מות אמה.
המנוחה הייתה אשתו של רבי שרגא פייבל פרלברגר ז"ל.

בית חסידים דגור, המתפללים בעבר ובהווה, בארץ ובחו"ל מנחמים את ר' מרדכי חיים ור' ישראל נחום על מות אמם.

אבלים: משפחות: קורנפלד, וקס, זיידמן ואנגלנדר. ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 14.11.11 בקריית גת ובבית העלמין בהר המנוחות ירושלים. יושבים שבעה ביום ג' ה- 15.11.11 בבית המנוח, רחוב רמות דוד 18, קרית גת והחל מיום ד' ה- 16.11.11 בבית הוריו, רחוב הרי"ם לוין 29/3, אשדוד. המנוח היה בנו של ר' יהודה אריה.

רשת מוסדות החינוך והחסד דחסידי גור קרית גת, מתיבתא לב אריה, תלמוד תורה בית רוזנקרנץ, בית יעקב, בית יוכבד, גני ילדים ומעונות יום אהלי יעקב, מאיר שלמה גרינברג מנכ"ל והנהלת המוסדות מנחמים את רעיתו, את בתו, תלמידת בית יעקב, את אביו ואת המשפחה על פטירתו.

מכון בית יעקב למורות ירושלים מודיע כי במלאות שנתיים לפטירתה תתקיים עלייה לקברה ביום א' ה- 09.10.11, בשעה 10.00, בבית העלמין בסנהדריה. המנוחה הייתה אלמנתו של ר' פנחס י. הכהן לוין ז"ל, מנהל המכון.

רשת מעונות עלה בישראל מנחמת את שמעון רבינוביץ, הלל רבינוביץ והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

אבלים: משפחות: רבינוביץ, סופר, הורביץ, שטרובך, פרידמן, הלפרין ושפיצר. ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 08.08.11 בבית העלמין בהר הזיתים. יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חנה 17, ירושלים. המנוחה היתה בתו של הרב אשר סופר ז"ל מטבריה ואשתו של ר' הלל רבינוביץ מחסידי חב"ד.

כפר חב"ד בארץ הקודש, בנימין ליפשיץ, יו"ר ועד כבפר חב"ד מנחמים את ר' שמעון רבינוביץ, חבר ועד כפר חב"ד, על פטירת אמו.

סמינר בית יעקב "גור" מנחם את חנה שטרנבך ומשפחת רבינוביץ על פטירת אמם.

מוסדות התורה והחינוך קרית הרי"מ לוין תל אביב, כולל אברכים מצוינים להוראה, ת"ת "שמחת תורה", בית יעקב גור, גני הילדים ובתי החסידים בקרית הרי"מ לוין מנחמים את החסיד רבי נפתלי פייגנבוים שליט"א על מות אחיו. הרב יושב שבעה בבית אחיו, רח' הרצל 70, פתח תקוה, בין השעות: 10-2 לפנה"צ, 5-8 אחה"צ. ביום ג' ה- 31.5.11: בביתו, רח' הדף היומי 4, ת"א, בין השעות: 5-10 בערב. המנוח עבר את מאורעות השואה והציל יהודים מהמחנות.

במלאת שלושים יום למותה מודיע מרכז הכשרה והשתלמות "בית המורה – בית יעקב" תל אביב – בני ברק קיומה של עצרת זכרון ביום א' ה- 15.5.11, בשעה 20:15 באולם הכינוסים של המרכז, רחוב ר' עקיבא 64, בני ברק. (כניסה גם מרחוב ר' טרפון 1). ישאו דברים: הרב משה רייס שליט"א- מנהל הסמינר, הרב יחיאל יעקובזון שליט"א, הרב ברוך מרדכי שנקר שליט"א- בן המנוחה, נציגות מצוות חינוך מיוחד ומהבוגרות. דברי פתיחה: הרב מנחם שצ'רנסקי- מנהל המרכז. המנוחה הייתה מורה רבת פעלים למען ילדי החינוך המיוחד.

רשת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, מוסדות לחינוך מיוחד, שתילי אריה, סגל הפיקוח, עובדי המינהל והאחזקה וצוות ההוראה מנחמים את מלכה גולדקנופף, נשיאת הרשת, ומשפחתה על מות אחיה. המנוח היה בנו של ר' משה מרדכי מרגליות ז"ל.

אבלים: משפחות: פריד, רובינשטיין, ליברמן, ניימן, וינבגר ופלר. ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 12.02.11, בהר המנוחות. יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב כנרת 11, ירושלים. בניה וביתה יושבים בבית משפחת רובינשטיין, רחוב יואל 15, בני ברק, אחיה, הרב ישעיה ליברמן ואחיותיה: שושנה ניימן, רחל וינברג וזהבה פלר, יושבים בבית משפחת הרב וינברג, רחוב גבעת שאול 26, ירושלים. ניחום אבלים בין השעות 10.00-13.30, 16.30-22.30. המנוחה הייתה אלמנתו של ר' אלחנן ז"ל וביתו של ר' הלל ליברמן ז"ל.

רשת בתי"ס תיכוניים וסימינרים למורים מרכז בית יעקב, ההנהלה, המורים, ההורים והתלמידות מנחמים את הרב ישעיהו ליברמן, מנכ"ל מרכז בית יעקב בא"י, אחיותיו והמשפחה על מות יקירתם. המנוחה הייתה אלמנתו של ר' אלחנן פריד ז"ל וביתו של הרב הלל ליברמן ז"ל, מייסד ומנהל תנועת בית יעקב בא"י.

תנועת בנות בית יעקב בתיה, ההנהלה, מרכזות הסניפים, צוות מרכז ההדרכה, צוות המנהלת, סניפי תנו לי צ'אנס ורכזות מפעל אתנחתא מנחמים את הרב ישעיהו ליברמן, מנכ"ל תנועת בנות בית יעקב בתיה וראש מפעל החופש "אתנחתא", ואת אחיותיו: שושנה ניימן, רחל וינברג וזהבה פלר ואת ביתה: ברכה רובינשטיין, רכזת הדרכה בתנועת "היכלי עונג" ואת משפחת פריד על מות האחות והאם.

תנועת נער היכלי ענג, הנהלת התנועה, צוות מרכז ההדרכה, רכזות הסניפים והמדריכות מנחמים את ברכה רוניבשטיין ומשפחות פריד, ליברמן, ניימן, וינברג ופלר על מות אם המשפחה.

סמינר בית יעקב "גור", המנהלת, הסגנית, המורות, המזכירות והתלמידות מנחמות את ברכה רובינשטיין ומשפחת פריד על מות האם.

מכון בית יעקב למורות ירושלים, ההנהלה, המורות, המחנכות, המזכירות והתלמידות מנחמות את הבנים, הבת והמשפחה על מותה. המנוחה היתה ביתו של רבי הלל ליברמן ממייסי המכון.

בית הספר בית יעקב בית ישראל, ירושלים, הצוות, האמהות והתלמידות מנחמות את שושנה ניימן על מות אחותה.

07.01.11 – אבלים: משפחות שכטר ולידר. ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 06.01.11, בהר המנוחות. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב פישל 17, ירושלים, בין השעות 10.00-13.30, 16.00-22.00. המנוח היה בן ר' ישראל אברהם ז"ל וחתנו של משה אדלר ז"ל.

10.01.11 – בית ספר "בית יעקב", צוות ההוראה, צוות העובדים והתלמידות מנחמים את ר' ישראל א. שכטר על מות אביו.