אבלים: משפחות: אוסיבל, פרישמן, זינגר, אייכלר, פרנקל, בעק ורוט.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 28.05.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב זוננפלד 6, בני ברק.
המנוח היה מחסידי בעלזא, תושב בני ברק, בנו של ר' שלום ז"ל, חתנו של ר' ברוך שוורץ ז"ל מכפר אתא.

אבלים: משפחות: ברסלואר, פרידמן, אבוביץ, וויינגרטן והרשקוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 08.04.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד ביום ב', ערב חג הפסח, ה-14.04.14, בבית חתנו, משפחת פרידמן, רחוב רבא 3/1, אשדוד.
המנוח היה מחסידי בעלזא אשדוד, בנו של ר' דוד שאול ז"ל, חתנו של ר' ישראל גרוס ז"ל מיסודות.

בית המדרש דחסידי בעלזא, בית דוד שאול, המתפללים, הלומדים וגבאי בית המדרש מנחמים את ר' פנחס ברסלואר ומשפחתו על פטירת אחיו.

אבלים: משפחות: רוט, פריד ובן חיים, הנכדים, הנינים, בני הנינים והמשפחה.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 07.04.14.
יושבים שבעה בבית הבן, משפחת רוט, רחוב טל חיים 8, קרית ויזניץ, בני ברק.
המנוח היה מחסידי בעלזא, בנו של ר' דוד שו"ב ז"ל.

עיריית חיפה ויונה יהב, ראש העיר, מנחמים את משפחת רוט ומתנדבי אגודת אחיסמך על פטירת יקירם.
המנוח היה יקיר העיר חיפה, יו"ר ומייסד אגודת אחיסמך.

פרופ' רפי ביאר, מנהל המרכז הרפואי רמב"ם, פרופ' אמנון רופא, מנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון, הרב מנחם רוזנברג, הרב הראשי של שירותי בריאות כללית, פרופ' עמוס גילהר, מנהל המרכז השיקומי ע"ש פלדמן מנחמים את משפחת רוט על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: שפרינצלס, ברנשטיין, כ"ץ, קליין, וינד, ברקוביץ וגרין.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 21.03.14, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה עד יום ה' ה- 27.03.14 בבקר, בבית המנוח, רחוב מנחת יצחק 10, ירושלים.
המנוח היה מחסידי בעלזא, בנו של הר יצחק צבי שליט"א, רב שכונת גבעת רוקח בני ברק, וחתנו של ר' שמואל לוי גרינוולד ז"ל.

אבלים: משפחות: לנדאו, פרלמוטר, גליק ופולק.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 19.03.14, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב זוננפלד 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
תפילת שחרית בשעה 07.30.
המנוח היה בנו של ר' אליהו, מחסידי בעלזא, תושב כפר גדעון ובני ברק.

אבלים: משפחות: גרוסמן, אייזנבאך, מאן, ויזל, רוטנר, דוידוביץ ופיליפ.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 11.02.14, בית עלמין הר תמיר, חלקת קהל מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרי"ם לוין 9, קומה א', אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה מחסידי בעלזא, תושב ירושלים ואשדוד, בנו של ר' חיים (סוניקער) ז"ל.

אבלים: משפחות: מנדל, בוטניק, כהנא, בוקשפן, טויסיג, קליין ורוזנבלט.
ההלוויה יצאה ביום ג' ה- 31.01.12 מבית הלוויות סנהדריה ועברה דרך בית המדרש הגדול בקרית בעלזא לחלקת קהל מחזיקי הדת בבית העלמין בהר תמיר.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב סורוצקין 37 ב', ירושלים. בניה: ר' שמואל אביגדור ור' שלום יושבים בניו ג'רזי, ארה"ב, טלפון: 00-1908-220-5812.
המנוחה הייתה בתו של ר' מנחם נחום שווארץ ז"ל, אלמנת הרב ר' ישי ז"ל מחסידי בעלזא.

אבלים: משפחות: וואלדמאן, פיליפ, רוזנברג, איינהורן ושווימר.
ארונה יגיע ביום ה' ה- 15.12.11, בשעה 21.00, בטיסת אל על מס' 316 מלונדון.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 15.12.11, בשעה 22.45, מבית הלוויות שמגר, דרך בית המדרש הגדול קרית בעלזא, ירושלים, לחלקת הרבנים בבית העלמין בהר המנוחות. טלפון לבירורים: 052-7658947.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב קדושת אהרון 10, קרית בעלזא, ירושלים. בניה: ר' יהודה ור' יהושע ממנשסטר ובנותיה ישבו במנשסטר, טלפון 0044-161-7951236, פקס: 004-161-7924000.
המנוחה הייתה בתו של ר' יהושע קורנבלי ז"ל, אלמנתו של ר' ישכר דוב וואלדמן ז"ל, מחסידי בעלזא, מקים עולה של תורה במנשסטר ותושבת מאלנצהוט ומנשטסר.

אבלים: משפחות: בעק, שמרלר, שטיין, שיף, קוט, גרינפלד ומנצר.
ההלוויה יצאה ביום ג' ה- 13.12.11, מבית המדרש המרכזי דחסדי בעלזא בבני ברק לחלקת מחזיקי הדת בבית העלמין בהר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב זכריה 11, בני ברק, בין השעות 09.00 – 14.00, 16.00 – 22.00. הוריו, אחותו, מרת שמרלר, אחיו, ר' אפרים ור' לייבל, יישבו במוצ"ש ה- 16.12.11, בבית טובי העיר, רחוב מלכי ישראל, חדר 64, ירושלים.
המנוח היה מחסידי בעלזא, בן ר' יעקב נטע מציריך.

אבלים: משפחות: ברגר ופוקס.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 13.12.11, בשעה 10.00, מבית המנוחה, רחוב שפת אמת 9, בני ברק, תעבור דרך בית המדרש המרכזי דחסידי בעלזא, רחוב האדמו"ר מבעלזא 5, בני ברק, בשעה 12.00, תעבור דרך רחבת בית המדרש הגדול בקרית בעלזא, ירושלים ותתקיים בחלקת מחזיקי הדת בבית העלמין בהר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב שפת אמת 9, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ר' מרדכי ז"ל, אשתו של ר' שמואל ארי' ברגר מחסידי בעלזא.

אבלים: משפחות: קליין, ברנשטיין ופריינד.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 04.12.11, בבית העלמין בהר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב קוק 16, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ר' לוי צבי פריינד ז"ל ואלמנתו של ר' חיים קליין ז"ל מחסידי בעלזא.

אבלים: משפחות: שפיצר, מליק ושפירא, נכדיו וניניו. ההלוויה יצאה ביום ב' ה- 24.10.11 מבית המנוח, עברה דרך בית המדרש בעלזא, רחוב בעלזא 5 ודרך בית המדרש ספינקא, רחוב יהושע 9, לבית העלמין קרית שאול חלקת החרדים. יושבים שבעה בבית המנוח, שדרות ויז'ניץ 22, בני ברק. המנוח היה בנו של ר' בן ציון ז"ל, מחסידי בעלזא וספינקא, מטומשוב ולובעלסקי.

אבלים: משפחות: אולמן, קורנבלי, פריד, מאירוביץ ורוזנפלד. ארונו יגיע ביום ג' ה- 11.10.11, בשעה 05.15, בטיסת אל על מס' 318. ההלוויה תצא ביום ג' ה- 11.10.11, בשעה 09.00, מרחבת בית המדרש הגדול בקרית בעלזא ירושלים לחלקת מחזיקי הדת בבית העלמין בהר המנוחות. יושבים שבעה עד יום ד' ה- 12.10.11, ערב חג, בבית אחיו, משפחת אולמן, רחוב אהל יהושע 3, ירושלים. פרטים נוספים בטלפון: 057-3183451. המנוח היה בנו של הרב אברהם הכהן אולמן וחתנו של הרב שמשון קורנבלי, מחסידי בעלזא, תושב לונדון.

אבלים: משפחות: רוזנפלד, רויטמן והירש. ההלוויה יצאה ביום ד' ה- 10.08.11 מרחבת בית המדרש דחסידי בעלזא בבני ברק, עברה דרך בית המדרש הגדול בקרית בעלזא, ירושלים, לבית העלמין בהר המנוחות. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב האדמו"ר מבעלזא 7, בני ברק. המנוח היה בנו של ר' חנניא יו"ט ליפא ז"ל מחסידי בעלזא.

אבלים: בניו, בנותיו, חתניו, כלותיו, אחיו, אחותו, נכדיו וניניו, משפחות: הרשלר, לנציצקי, אשלג וקרפמן. ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 24.07.11 בבית העלמין הר המנוחות, ירושלים. יושבים שבעה בבית בנו, הרב אהרן הרשלר, רחוב הרב שר 17, פינת רחוב פרל 12, בני ברק. בנו, הרב שלמה, ישב שבעה בביתו, רחוב בלוי 2, ירושלים, מיום ה' בשעה 17.00 ועד חצי שעה לפני כניסת השבת. המנוח היה בנו של הרב יוסף משה ז"ל, חתנו של ר' ירחמיאל משה פינקלשטיין ז"ל ומחסידי בעלזא.

משפחות: שוורץ, מאירוביץ, גליק, סלומינסקי ושטוקמן. ההלוויה התקיימה ביום ג' ה-12.04.11. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב משקולב 6, שכונת הר נוף, ירושלים, עד שעה 13.00 ומ- 17.00-22.00. המנוח, מחסידי בעלזא, היה בנו של ר' שמואל ז"ל.

אבלים: משפחות: פריעדמאן, בערקאוויטש, קאהן, מייזליש, מאסקאוויטש ושטיינמעץ. ההלוויה תצא ביום ו' ה- 14.01,11, בשעה 11.30, מבית הלוויות סנהדריה, דרך בית המדרש הגדול קריית בעליזא ירושלים לחלקת "קהל מחזיקי הדת" בהר המנוחות. טל. לבירורים: 050-4110520, 057-3196200. יושבים שבעה בבית משפחת נוסבוים, רחוב ירמיהו 46, שכונת גני גאולה, ירושלים. המנוח היה ראש הכולל "קהלת יעקב" בארה"ב, מחסידי בעלזא, בנו של הרב חיים יחזקאל הכהן ז"ל וחתנו של הרב שלמה גפן ז"ל.

המשפחה אבלה. ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 05.01.11 בהר המנוחות. המנוח היה בן הר' מאיר דב ז"ל ונכדו של מסטרליסק זיע"א מזקני וחשובי חסידי בעלזא.

אבלים: משפחות סגלשטיין וויינבך. ההלוויה יצאה ביום ד' ה- 05.01.11, מבית המדרש הגדול דחסידי בעלזא להר המנוחות.
יושבים שבעה בבית ביתו, משפחת ויינבך, רחוב ההגנה 35, קריית קרעטשניף, רחובות, הבן, ר' מאיר דב, ישב במוצ"ש בביתו, רחוב רשב"ם 24, בני ברק. המנוח היה בן ר' מאיר דב ז"ל ונכדו של השרף מסטרליסק ז"ל, מזקני וחשובי חסידי בעלזא.

אבלים: משפחות: רובינשטיין וקליין. ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 28.12.10, בחלקת "קהל מחזיקי הדת", בהר תמיר. יושבים שבעה בבית בנו, ר' מנחם הלל, רחוב בינת יששכר 3, קריית בעלזא, ירושלים, ביתו, גב' קליין, תשב במוצ"ש בביתה, רחוב עובדיה 4, ירושלים. המנוח היה בן הרב דוד מוואדקערט ירושלים, ומחסידי בעלזא.