אבלים: ילדיה: חדווה סוקניק ומשפחתה, בני ברץ ומשפחתו וירון ברץ ומשפחתו.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 09.10.16.
יושבים שבעה בבית משפחת ברץ, רחוב פנקס 66, דירה 274, תל אביב.

קבוצת ברנד תעשיות בע"מ מנחמת את בני ברץ והמשפחה על פטירת האם.

השותפים והעובדים במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, בארץ ובחו"ל מנחמים את בני, יעל ומשפחת ברץ על פטירת יקירתם.

הדירקטוריון, ההנהלה והצוות בחברת אמריקה ישראל להשקעות בע"מ מנחמים את עו"ד בני ברץ ומשפחתו על מות האם.