ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 10.07.16, בשעה 15.00, בית עלמין ירקון שער החסד.
שם האב: יצחק.

לאילנה גולן, משתתפים בצערך עם מותה בטרם עת של אחותך
אירית סינטר ז"ל
מהחברים במשרד חן, יערי, רוזן-עוזר ושות'

מודעת השתתפות הארץ 10.7.16

בצער רב אנחנו מודיעים כי יקירנו
גיל שפאק
הלך מאיתנו
ההלוויה תתקיים ביום שישי, 20.2.15, בשעה 9:30, בבית העלמין מנוחה נכונה כפר סבא
יושבים שבעה ברח' גולומב 14, הרצליה
המשפחה האבלה

מודעת אבל הארץ 19.2.15, 20.2.15

החברים במשרד חן, יערי, רוזן-עוזר ושות' מנחמים את עו"ד יעל שגיב שפאק ומשפחתה על מות אביה.

אבלים: מאירה רוזן, דפנה ואחי רודמן ובני ביתם, מיכל ואייל רוזן עוזר ובני ביתם ואריק ואיילת רוזן.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 13.08.13, בשעה 17.45, בית עלמין קרית שאול.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב תבואות הארץ 30, תל אביב.
המנוח היה מדען, לוחם ותעשיין.

החברים במשרד חן, יערי, רוזן-עוזר ושות' מנחמים את מיכל רוזן-עוזר על מות אביה.

שאול ושולמית זמיר מנחמים את מאירה רוזן, דפנה, מיכל, אריק ובני ביתם על מות יקירם.