החברים במשרד דובצקי, זקס, אוברוצקי מנחמים את ירדן פלד ומשפחתו על מות האב.

המחלקה המסחרית של עיתון גלובס מנחמת את ירדן פלד על מות אביו.

The Jerusalem Post Commercial Division extends its condolences to Yarden Peled on the death of his father.

אבלים: בעלה: עו"ד יעקב גורטלר, אחיה: יוסי גולדמן ובני ביתו, בנה וכלתה: ירון ורינת גורטלר, בנה וכלתה: אופיר ושמרית גורטלר, בנה: מתן גורטלר, נכדיה: רז, רוני, שירה ונוגה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 04.12.11, בבית העלמין בחיפה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב דישראלי 28, חיפה.

החברים בדובצקי, זקס, אוברוצקי מנחמים את ירון גורטלר והמשפחה על מות האם.

חברת UMI מנחמת את ירון גורטלר והמשפחה על פטירת אמו.

עיתון הארץ מנחם את ירון גורטלר על מות אמו.