המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 10.11.19, בשעה 14.30, בית עלמין נס ציונה, רחוב עדן.
יושבים שבעה ברחוב דפנה 14 א', נס ציונה, עד השעה 20.00.

אנו מודיעים בצער רב על
פטירתו של הגמלאי
סימנסקי אפרים ז"ל
(ראשל"צ)
ומשתתפים באבלה הכבד של המשפחה.
משפחת "אגד"
ארגון גמלאי "אגד".

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של הגמלאית
יונה טייבר ז"ל (סניף צפון השרון)
ומשתתפים בצערם של
ישעיהו טייבר וישראל טייבר (צפון השרון)
במות האם.
משפחת "אגד"
וארגון גמלאי "אגד".

אנו משתתפים באבלם הכבד של
החבר ישעיהו טייבר (צפון השרון)
והגמלאי ישראל טייבר (צפון השרון)
במות האם
ומשתתפים באבלה של המשפחה.
משפחת "אגד"
וארגון גמלאי "אגד".

אבלים: הבן: שמעון ברזילי, הבן: אורי ובלה ברזילי, הבת: ליאורה, הנכד: ערן ברזילי, משפחות: שדה, ברנר, גור, להב, כהן ונאור, הנכדים והנינים.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 31.10.19.
המשפחה מבקשת להימנע מביקורי ניחומים.
המנוחה הייתה בת 98 במותה.

אנו משתתפים בצער של חברנו
אורי ברזילי
במות האם
ובאבלה הכבד של המשפחה.
משפחת "אגד".

משפחות לוי וסמלת מנחמות את שמעון ברזילי והמשפחה על מות יקירתם.

אבלים: סימה ושי שמואלי, רונית ועמי מירון, הנכדים והנינים.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 28.10.19, בחוג המשפחה.
יושבים שבעה ברחוב בני אפריים 238, תל אביב.

אנו מודיעים בצער רב על
פטירתו של הגמלאי
יחזקאל מנדלר ז"ל
(בית אגד)
ומשתתפים באבלה הכבד של המשפחה.
משפחת "אגד"
ארגון גמלאי "אגד".

אנו משתתפים באבלו הכבד של הגמלאי
עמירם אדמסקי (מסניף דרום השרון)
במות הרעיה
וזאב אדמסקי (מסניף דרום השרון)
במות האם
ומשתתפים באבלה של המשפחה.
משפחת "אגד"
וארגון גמלאי "אגד".