רותי ושמואל שמיר אבלים ומנחמים את אחותם רחל והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח נפטר ביום א' ה- 16.08.20 בקיבוץ עין צורים.

רחל ומשפחת בר מנחמים את רחל ומשפחת שפט על פטירת יקירם ממייסדי ביריה וגוש עציון.

יושב ראש הכנסת, חברי הכנסת, חברי הכנסת לשעבר ועובדי הכנסת אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, חבר כנסת לשעבר.

קיבוץ עין צורים אבל ומנחם את בעלה: יהודה, ילדיה: רונן ותמר, אחיה, אחיותיה ומשפחותיהם על פטירת יקירתם, חברת הקיבוץ.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 14.11.16, בשעה 14.45, בית עלמין קיבוץ עין צורים.
יושבים שבעה בבית המשפחה בקיבוץ.

קיבוץ עין צורים אבל ומנחם את אשתו: אסתר, אחיו: מאיר ויונה, איילת ודוכי ושמואל וחנה, בניו ובנותיו: גילי וינקוש, אשר ונאוה, איילת ואורן, שני ויורם וזאב וורד, נכדיו וניניו.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 29.03.15, בשעה 15.30, בית עלמין קיבוץ עין צורים.
יושבים שבעה בבית המשפחה בקיבוץ עין צורים.
המנוח היה חבר הקיבוץ.

"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו"
הוא הלך בשדות מעמק זבולון לגוש עציון, משדות עין צורים ושפיר להר חברון ויער יתיר
אסתרק׳ה, משפחת מבצרי ובית עין צורים, אתכם באבל הכבד על מותו של
דוד מבצרי ("מושבניק")
איש הרוח, החזון והעשייה
בבנין הארץ וירושלים תנוחמו
החברים במעון, כרמל, בית-יתיר וגד"ש הר חברון

מודעת השתתפות ישראל היום 30.3.15

ההנהלה והעובדים ביקב יתיר וביקבי כרמל אבלים ומנחמים את משפחת מבצרי על פטירת יקירם.

תנועת ההתיישבות אמנה וזאב (זמביש) חבר אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממייסדי קיבוץ עין צורים, רכז החקלאות וותיק עובדי אמנה.

קיבוץ עין צורים אבל ומנחם את אשתו: עליזה, בניו: חיימקה, חנן, יובל ואריאל, כלותיו, נכדיו וניניו על פטירת יקירם.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 10.03.15, בשעה 15.30, בית עלמין קיבוץ עין צורים.
יושבים שבעה בבית המשפחה.
המנוח היה חבר קיבוץ עין צורים.

קיבוץ עין צורים אבל ומנחם את אשתו, אחיו, ילדיו, נכדיו ומשפחותיהם על פטירת יקירם.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 30.06.13, בשעה 17.30, בית עלמין קיבוץ עין צורים.
יושבים שבעה בבית המשפחה בקיבוץ עין צורים.
המנוח היה חבר הקיבוץ.

אבנר קופל, יו"ר איגוד הכדורסל, יעקב בן שושן, מנכ"ל איגוד הכדורסל, הנהלת איגוד הכדורסל והעובדים מנחמים את אילנה שריד והמשפחה על מות יקירם.

קיבוץ עין צורים אבל ומנחם את הרעיה: אילנה, טליה ומוטי, אסנת ואבי, דגנית ואלדד, אביבית ושגיא והנכדים על מות יקירם.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 07.04.13.
יושבים שבעה בבית משפחת שריד בקיבוץ עין צורים.
המנוח היה חבר הקיבוץ.

מרכז אליצור. צבי הרשקוביץ, יו"ר, מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה חברת הנהלת מרכז אליצור.

קיבוץ עין צורים מנחם את המשפחה על פטירת יקירם.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 05.06.12.
יושבים שבעה בבית המשפחה בקיבוץ עין צורים.
המנוח היה חבר הקיבוץ.

פורום י"ב בחשוון ותנועת י"ב בחשוון מנחמים את משפחת אחיטוב, קיבוץ עין צורים ומרכז יעקב הרצוג על פטירת יקירם.
המנוח היה מורה ומחנך.

אבלים: אישתו: חיה האח: עזריאל בן דב ובני ביתו, חנה ויוסי בן שוען ובני ביתם, ערן והלית בן דב ובני ביתם, חגי ורחל בן דב ובני ביתם, עידו ורחל בן דב ובני ביתם, מנחם בן דב וקיבוץ עין צורים.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 28.05.12, בשעה 17.00, בית עלמין קיבוץ עין צורים.
יושבים שבעה בבית המשפחה בקיבוץ עין צורים.
המנוח היה חבר הקיבוץ.

קיבוץ עין צורים מנחם את אשתו: שילה, ילדיו: מלכה, יאיר, יוסי, עמוס ובני ביתם, אחיו ובני ביתם: אריה ושרה נשר ודינה ויצחק ויטקין על פטירתו. ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 06.10.11, בשעה 15.00, בבית העלמין בקיבוץ עין צורים. המנוח היה חבר הקיבוץ.

חברת רפאל מנחמת את מלכה נשר שפיר, עובדת החברה, על מות אביה.

חברת HP Software & Solutions מנחמת את עמוס נשר על מות אביו.