אבלים: הבעל: אורי כהן, הילדים: אודי ומאיה כהן, נחום ואילנה כהן, הנכדים והנינים.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 19.04.17, בית עלמין אלקנה.
יושבים שבעה בבית משפחת המנוחה, רחוב שיר השירים 228, אלקנה, עד יום ב' ה- 24.04.17 בערב.

אבלים: אשתו: נעמי נוי, בנותיו: דורית גוטמן ובני ביתה, עירית נוי אברהמס ובני ביתה, שרון סקורניק ובני ביתה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 11.11.16, בית עלמין אלקנה.
יושבים שבעה ברחוב צרור המור 17, אלקנה.