ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 22.01.17, בשעה 15.30, בית עלמין ירקון שער החסד.
שם האב: יצחק.

ארגוני המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, המוסדות והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם, חבר הנהלה ומוסדות הארגונים.

חברת מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ מנחמות את המשפחה על מות יקירם, חבר הדירקטוריון בשנים 2012 – 2016.

אבלים: ילדיה: נאוה כהנא, שלומית גרמן, גיא גרמן והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 04.12.14, בשעה 15.00, בית עלמין ירקון שער החסד.

ארגוני המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, מוסדותיהם ועובדיהם אבלים ומנחמים את שלומית גרמן על מות האם.

חברת RAD מנחמת את גיא גרמן על מות אמו.

הסתדרות המהנדסים ולשכת המהנדסים מנחמות את אהוד נוף, סגן ומ"מ היו"ר, ומשפחתו על מות האב. (27.06.11)

סיעת עוז בהסתדרות מנחמת את אהוד נוף על מות אביו. (27.06.11)

אבלים: אישתו: יונה, בנותיו: ציפי, רותי ודפנה ובני ביתן, אחיו: עמנואל-צבי ליבן ובני ביתו. ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 12.04.11. יושבים שבעה ברחוב הבנים 8/29, קומה 8, אשדוד.

לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל (ע.ר.), נשיאות הלשכה, הנהלתה, מוסדותיה ועובדיה מנחמים את עמנואל ליבן, יו"ר אגודת מהנדסי המכונות, על מות אחיו.

אבלים: אישתו: רחל, ביתו וחתנו: עידית וגדי, נכדיו: ליאור, יניב ונטלי, גיסו: אלי רבינוביץ והמשפחה. ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 17.02.11, בשעה 15.00, בבית העלמין בקריית שאול, תל אביב. יושבים שבעה בבית המנוח, רח' המשנה 9, קומה ב', דירה 6, שיכון בבלי, תל-אביב. המנוח היה בנם של יצחק ואדל סויפר ז"ל.

לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל (ע"ר), נשיאות הלשכה, ההנהלה, המוסדות והעובדים מנחמים את המשפחה על מותו. המנוח היה מנהל סניף ת"א של הלשכה בשנים 2002-2009.

הסתדרות המהנדסים בישראל, ההנהלה, המוסדות והעובדים מנחמים את המשפחה על מותו. המנוח היה סגן יו"ר של ההסתדרות בשנים 1998-2009.

קרן ידע הנדסי-אקדמי, מועצת הקרן, ההנהלה והעובדים מנחמים את המשפחה על מותו. המנוח היה יו"ר הקרן בשנים 1998-2009.

יניר קופת גמל למהנדסים, שחר חברה לניהול קופת גמל מפעלית למהנדסים, דירקטוריון החברה וההנהלה מנחמים את המשפחה על מותו. המנוח היה יו"ר הדירקטוריון בשנים 1996-2009.

קבוצת תהל, תהל מהנדסים יועצים בע"מ, תכנון המים לישראל בע"מ, ההנהלה והעובדים מנחמים את המשפחה על מותו.

אבלים: בניה: דוד, יואב ויוסף, כלותיה, נכדיה וניניה. ההלוויה התקיימה ביום ב' ה-  01.11.10. יושבים שבעה בבית בנה, רח' תבואות הארץ 10, שיכון דן, תל-אביב.

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה ע"ש סקאלר, הדקאן, חברי הסגל האקדמי, הסגל המינהלי והסטודנטים מנחמים את פרופ' יוסף סרנה על מות אימו.

לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל (ע"ר), הנהלת הלשכה, מוסדותיה ועובדיה מנחמים את נשיא הלשכה, ד"ר יואב סרנה, על מות אימו.

שפיר הנדסה, ההנהלה והעובדים מנחמים את יואב סרנה ובני ביתו על מות האם.

איגוד המהנדסים, דני מריאן, יו"ר האיגוד, מנהלת האיגוד וצוות העובדים, חברי ההנהלה והועד ובשם מהנדסי הבנייה והתשתיות בישראל מנחמים את דוד ויואב סרנה על מות אימם.

עובדי א. אפשטיין ובניו בע"מ מנחמים את יואב סרנה על מות אימו.