ארגון עזרת תורה דאמריקה בישראל אבל.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 09.03.15, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר' אהרן ז"ל, חתנו של ר' נפתלי צבי יהודה ריף ז"ל, רב בית הכנסת Young Israel of West Side NY ונשיא עזרת תורה "מנח יומא".

10.01.11- אבלים: משפחות: גריינימן, דרוק, שחור, זוקובסקי, שפירא, מרקוביץ, רוטברד, גולדברג, קפלן. ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 09.01.11. יושבים שבעה בבית המנוח, סנהדריה מורחבת 135 ב', ירושלים, בין השעות 10.00-13.00, 16.00-22.00. המנוח היה בן הרב פנחס דוד ז"ל, מנהל "עזרת תורה" דאמריקה בארץ הקודש.

10.01.11 – עזרת תורה דאמריקה ישראל, ההנהלה והעובדים בארץ ישראל ובארה"ב מנחמים את המשפחה על מותו. ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 09.01.11 בהר המנוחות. המנוח היה מנהל עזרת התורה ובנו של הרב פנחס דוד גריינימן ז"ל.

12.01.11 – קופת חולים מאוחדת, הרב ירחמיאל בויאר, יו"ר ההנהלה, הנהלת המאוחדת, והעובדים מנחמים את אימו, רעייתו והמשפחה על מותו. המנוח היה חברת הנהלת קופת חולים מאוחדת.