The Feuerstein Institute, leadership and staff, Rabbi Rafi Feuerstein, Chairman, and Orna Segal, CEO, mourn his passing and extend their condolences to his children Rosalind (Rachel) Leneman, Jordan and Don Deitcher.
The funeral took place on Friday 26.10.18 .
The Shiva took place in Montreal, Canada.
The deceased was friend and supporter of the Institute.

אוניברסיטת בר אילן, הנשיא, הרקטור, הנהלת בית הספר לחינוך, הסגל האקדמי והסגל המינהלי מנחמים את משפחת רנד על מות יקירם.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 21.07.16.
יושבים שבעה בבית משפחת רנד, רחוב חברון 1, בני ברק.
המנוח היה ראש בית הספר לחינוך לשעבר וחתן פרס ישראל.

המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, פרופ' נחום רקובר, נשיא המכללה, בנימין בהגון, ראש המכללה, ד"ר דניאל ורמוס, יו"ר העמותה, רו"ח קותי אורן, מנכ"ל המכללה, עמותת שוחרי תלפיות, סגל המרצים וההוראה, עובדי המינהל והסטודנטים מנחמים את משפחת רנד על פטירת ראש המשפחה.
המנוח היה רקטור המכללה שנים רבות וחתן פרס ישראל.

מכון פוירשטיין, אורנה סגל, מנכ"ל, הרב רפי פוירשטיין, נשיא, וסגל המכון אבלים על פטירתו.
המנוח היה ממייסדי המכון.

אוניברסיטת בר אילן, נשיא האוניברסיטה, הרקטור, המנכ"ל, הסגל האקדמי, הסגל המינהלי והסטודנטים אבלים על מותה.
יושבים שבעה ברחוב יוני נתניהו 18, גבעת שמואל.
המנוחה הייתה חברת סגל בית הספר לחינוך של האוניברסיטה, כלת פרס ישראל לחינוך וחוקרת בתחום הגיל הרך.

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב, חברות וחברי מל"ג ות"ת והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה חברת מל"ג לשעבר.

נשיא בית המשפט העליון, מנהל בתי המשפט, השופטים והעובדים במערכת בתי המשפט מנחמים את אפרת לקסר, נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, והמשפחה על מות אחותה.

אלי אסקוזידו, ראש המועצה האזורית נחל שורק, עובדי המועצה והתושבים מנחמים את נאוה נמיר והמשפחה במושב בני ראם ואת משפחות קליין על פטירת יקירתם.

מכון פוירשטיין, הרב רפאל פוירשטיין, נשיא המכון והסגל אבלים על פטירתה.
המנוחה הייתה ממשיכת דרכו של פרופ' ראובן פוירשטיין ז"ל.

אוניברסיטת בר אילן והפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן מנחמות את ד"ר אברהם קליין על פטירת רעייתו.

בתדהמה וביגון אנו מודיעים על פטירתו של
פרופ' ראובן צבי פוירשטיין
חתן פרס ישראל, יקיר ירושלים
נשיא מכון פוירשטיין ומייסד שיטת פוירשטיין
ענק הרוח ואיש שכולו חסד
שהלך לעולמו בירושלים בשנתו ה- 93.
עם ישראל והעולם כולו איבדו איש שהאמין באדם וביכולתו
שאלפים רבים חבים לו את חייהם
ההלוויה תצא היום בשעה 14:00, ממכון פוירשטיין, מרדכי נרקיס 47, ירושלים
השבעה ברחוב בזל 20, קרית משה, ירושלים
הנהלה ועובדי מכון פוירשטיין

מודעת אבל ידיעות אחרונות 30.4.14

אבלים: בעלה: יהודה שפירא, ילדיה: חמוטל, אסנת, איתי, נכדיה: כרם, נור, אסיף וגיא, אחיה: יוחנן קראוס ובני ביתו.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 02.04.13, בשעה 16.30, מבית ההספד קהילת ירושלים גבעת שאול (מול בית החולים הרצוג).
יושבים שבעה בבית שפירא, ברחוב ששת הימים 33, ירושלים, בין השעות 09.00 – 13.00, 16.00 – 21.00.

אבלים: אחיה וגיסתה: יוחנן וישראלה קראוס, אחייניה: הילה ואלדד רוקח, ספי ואליה קראוס וילדיהם.

המשרד לביטחון הפנים, השר, המנהל הכללי והעובדים מנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה גמלאית המשרד.

צוות והנהלת מכון פוירשטיין מנחם את פרופ' יהודה שפירא ובנו איתי שפירא, עובדי המכון, על מות הרעיה והאם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירתם תתקיים עלייה לקברה ביום ג' ה- 22.04.14, בשעה 12.00, בית עלמין גבעת שאול, גוש מ"ו, חלקה י', ירושלים.
בשעה 13.30 יתקיימו קונצרט בנגינת טריו עטר וארוחה קלה בבית המשפחה, רחוב ששת הימים 33.

אבלים: ד"ר יצחק פוני טוכמן, אירית קריגר טוכמן, נכדיה: טל, רן ושיר טוכמן, נעמי, איתמר ואביהוא קריגר.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 14.03.13, בשעה 14.00, בית ההספד קהילת ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב תבור 10, מבשרת ציון.

הנהלת מכון פוירשטיין אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה אלמנתו של שמעון טוכמן ז"ל ממייסדי המכון.