לחברנו ניב זורדה ומשפחות זורדה ווילאגוס
עצובים וכואבים עמכם את פטירתה בטרם עת של
עידית וילאגוס ז"ל
מי יתן ולא תדעו עוד צער
סולאיר ישראל בע"מ

מודעת השתתפות ידיעות אחרונות 25.2.15

מועצה אזורית הגליל העליון, גיורא זלץ, ראש המועצה והעובדים אבלים ומנחמים את ישראל, גיל, נמרוד, יאיר, הילה והמשפחה על מות יקירתם.
המנוחה הייתה מנהלת מחלקת תרבות במועצה.

מרכז מיג"ל אבל ומנחם את המשפחה על מות יקירם.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 23.04.13, בית עלמין תמרת.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב השיטה 10, תמרת.
המנוח היה מנכ"ל מכון מיג"ל – מכון למחקר מדעי בגליל.

פרדי זינגר ועמותת מת"ת מנחמים את משפחת רובינשטיין על פטירת יקירם.

שר המדע, הטכנולוגיה והחלל, המנהל הכללי והעובדים מנחמים את המשפחה על מות יקירם.

מועצה אזורית הגליל העליון, גיורא זלץ, ראש המועצה ועובדי המועצה מנחמים את המשפחה על מות יקירם.

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב, יו"ר המועצה להשכלה גבוהה וחברי המועצה, יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב וחברי הות"ת, מנכ"לית מל"ג/ות"ת והעובדים מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

יוסי סמולר וצוות מינהלת תכנית החממות הטכנולוגיות אבלים ומנחמים על מותו.
המנוח היה מנהל החממה הטכנולוגית מיט"ב בתל חי לשעבר.

אבלים: ילדיה: משפחת אדם ברוך רוזנבלום, זרח רוזנבלום ומשפחתו, שמואל רוזנבלום ומשפחתו, נכדותיה, נכדיה, ניניה, אחיה ואחותה. ההלוויה תצא ביום ד' ה- 05.01.11, בשעה 12.00 מבית ההלוויות שמגר בירושלים להר הזיתים, אוטובוס יצא בשעה 10.00 מרחוב שרת 19, רמת גן. יושבים שבעה ברחוב שרת 19, רמת גן. המנוחה הייתה אלמנתו של עו"ד אשר רוזנבלום ז"ל.

פרופ' בולק גולדמן, נשיא, הסגל האקדמי, והעובדים במרכז ללימודים אקדמיים מנחמים את שמוליק ומשפחת רוזנבלום על מות אם המשפחה.

מועצה אזורית הגליל העליון, אהרון ולנסי, ראש המועצה והעובדים מנחמים את עו"ד זרח רוזנבלום על מות אימו.