המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 07.08.18, בשעה 17.30, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול.
יושבים שבעה בבית המנוח, שד' ש"י עגנון 12, ירושלים.
המנוח הקדיש את חייו לחינוך בישראל.

מכון הנרייטה סאלד, האסיפה הכללית, הוועד המנהל, הנהלת המכון והעובדים אבלים על פטירתו של יו"ר הוועד המנהל של המכון.

אגודת אכסניות נוער בישראל (אנ"א) אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם, יו"ר הנהלת העמותה בשנים 1987 – 2017.

האגודה לקידום החינוך, ירושלים, הוועד המנהל, הצוותים החינוכיים, התלמידים, החניכים והחניכות, יוסי אשכנזי, יו"ר הוועד המנהל, ואיתן מורן, מנכ"ל, אבלים מנחמים את משפחתו על פטירת יקירם, מייסד האגודה לקידום החינוך.

המרכז לטכנולוגיה חינוכית וחברי מועצת המנהלים אבלים על מותו של חבר מועצת המנהלים משנת 1976.

נגידת האוניברסיטה הפתוחה, יו"ר הוועד המנהל, נשיא האוניברסיטה, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, עמית כבוד של האוניברסיטה הפתוחה וחבר מועצת האוניברסיטה מיום היווסדה.

עמותת הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור (ע"ר) אבלה ומנחמת את המשפחה על מות יקירם, יו"ר העמותה שנים רבות.

תיאטרון החאן אבל ומנחם את המשפחה על מות יקירם, איש חינוך ותרבות, חבר האסיפה הכללית של התיאטרון.

שר החינוך, סגן השר, מנכ"ל משרד החינוך, הנהלת המשרד והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם, מנכ"ל המשרד בשנים 1976 – 1987, מורה ומחנך.

קבוצת אפיק הירדן ויאיר ושלמה עייני מנחמים את משפחת שמואלי על מות יקירם.

הבלט הישראלי, חברי האסיפה הכללית, ההנהלה, העובדים והרקדנים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, חבר הוועד המנהל של הבלט עשרות שנים.

משרד יגאל ארנון ושות' מנחם את עו"ד חגי שמואלי, שותף במשרד, ומשפחתו על פטירת יקירם.

הרצל עוזר, יו"ר חבר הנאמנים, אבי בלשניקוב, יו"ר הדירקטוריון, פרופ' אורן קפלן, נשיא, רפי גמיש, מנכ"ל, חבר הנאמנים, הדירקטוריון וההנהלה במסלול האקדמי המכללה למינהל מנחמים את משפחת שמואלי על מות יקירם, ממייסדי המסלול האקדמי המכללה למינהל.

המפעל להכשרת ילדי ישראל אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם, יו"ר המפעל לשעבר.

עמותת יד ביד מנחמת את חגי שמואלי, חבר העמותה, על מות אביו.

אבלים: הילדים: נועה, אהוד ושלומית, הנכדים: רועי, הגר, שירה, גילי, נועם ויולי.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 12.07.17, בשעה 16.30, בית עלמין מושב שורש.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב אפרתה 15, ירושלים, בין השעות 09.00 – 13.00, 16.00 – 21.00, עד יום ג' ה- 18.07.17.
המנוח היה בנה של שולמית לבית וייסמן.

החברים בחבורת הרוקדים הירושלמית אבלים ומנחמים את נועה, אהוד, שלומית ומשפחת סיון על פטירת יקירם.

עמותת הארכיון והמוזיאון לתאטרון ע"ש ישראל גור (ע"ר) אבלה ומנחמת את המשפחה על מות יקירם, חבר הוועד המנהל וחבר העמותה.

האקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים אבלה ומנחמת את המשפחה על מות יקירם השופט בדימוס, חבר בחבר הנאמנים ובוועדת הביקורת של האקדמיה.

אבלים: בניה: ארי, דורי ועמוס, נכדותיה, נכדיה והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 16.10.12, בשעה 15.00, בית ההספד קהילת ירושלים גבעת שאול ירושלים.
יושבים שבעה בבית משפחת גיל, רחוב המשוררת רחל 12, שכונת בית הכרם.

האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הטבע, המכון למדעי החיים, המחלקה לכימיה ביולוגית מנחמים את המשפחה על מות יקירתם.
המנוחה הייתה גמלאית המחלקה לכימיה ביולוגית.

הנהלת הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור, ירושלים, העובדים והמתנדבות מנחמים את המשפחה על מות יקירתם.
המנוחה הייתה ספרנית בארכיון ובמוזיאון.