אבלים: הבעל: עו"ד משה ל. מרון, הבן: גבריאל ואהובה מרון, הבת: אורנה קינן ושאול פרידלנדר, הנכד: אסף ואלכסנדרה מרון, הנכדה: אורטל מרון, הנכד: גיל ואלייזה קינן, הנכד: אמיר קינן, הנינים: טל, יונתן, אונה ואנה.
ההלוויה תתקיים ביום ו' ה- 15.06.18, בשעה 11.00, בית עלמין ירקון שער החסד.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב יונה 16, רמת גן, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 20.00.
המנוחה הייתה בתו של בן ציון, בת 91 במותה.

עיריית רמת גן, ישראל זינגר, ראש העיר וחברי מועצת העיר מנחמים את עו"ד משה ל. מרון, יו"ר קרן רמת גן ויקיר העיר, ומשפחתו על מות אשתו.

המרכז האזרחי לתרבות, חברה וכלכלה, המדרשה הליברלית בישראל ע"ש פרץ ברנשטיין ז"ל והמכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש יוסף ספיר ז"ל מנחמים את עו"ד משה מרון, חבר הנהלת המוסדות, על מות רעייתו.

אבלים: עו"ד אלי קולס והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 09.10.16, בשעה 16.00, בית עלמין נשר.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב משמר העמק 15, קריית חיים מערבית.

חברת היי סנטר, מועצת המנהלים, ההנהלה, העובדים והיזמים מנחמים את אלי קולס, יו"ר החברה לשעבר, והמשפחה על פטירת יקירתם.

המדרשה הליברלית בישראל ע"ש פרץ ברנשטיין ז"ל מנחמת את עו"ד אלי קולס, חברה הנהלת המדרשה, על מות רעייתו.

אבלים: ילדיו: עו"ד יהושע (שוקי) וניצה ננר, נאוה (ננר) ואבי כהן, עפר וטל ננר, נכדיו: אייל, יפעת ואיתמר, ליאור, קרין, עדן, דרור ויובל, הנינים: עמית ויעל.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 29.04.12, בשעה 16.30, בית ההספד קהילת ירושלים הר המנוחות גבעת שאול ירושלים.
יושבים שבעה בככר מגנס 6, ירושלים.
המנוח היה יקיר העיר ירושלים, ממייסדי לשכת עורכי הדין בישראל ונשא תפקידים בכירים בארגוני עורכי דין ומשפטנים בארץ ובעולם.

רשות השידור מנחמת את נאוה ננר כהן על מות אביה.

יעקב ועופר נמרודי וחברת הכשרת הישוב מנחמים את עו"ד יהושע ננר ומשפחת ננר על מות יקירם.
המנוח היה עורך הדין של חברת הכשרת הישוב בישראל.

חברת אל על מנחמת את עפר ננר על מות אביו.

המדרשה הליברלית בישראל ע"ש פרץ ברנשטיין, המכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש יוסף ספיר, המרכז האזרחי לתרבות, חברה וכלכלה מנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח היה יו"ר המדרשה הליברלית בישראל ונשיא כבוד של הארגון העולמי של המשפטנים.

לשכת עורכי הדין בישראל מנחמת את המשפחה על מות יקירם.
המנוח היה יושב ראש המועצה הארצית בית השנים 1972 – 1987 ויושב ראש ועד מחוז ירושלים בין השנים 1965 – 1971.

התנועה הליברלית בישראל ו- The Israel Liberal Group מנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח היה מראשי המפלגה הליברלית בישראל לשעבר, יו"ר ה- Israel Liberal Group וסגן נשיא האינטרנציונל הליברלי.

לשכת עורכי הדין מחוז ירושלים והקהילה המשפטית בירושלים מנחמים את המשפחה על מות יקירם.
המנוח היה יקיר לשכת עורכי הדין בירושלים.

הארגון העולמי של עורכי דין ומשפטנים יהודים, עירית קאהן, נשיאת הארגון, מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממייסדי הארגון.

יהודית ואוריאל לין מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: בעלה: עו"ד יצחק ננר, ילדיה: עו"ד יהושע (שוקי) וניצה ננר, נאווה ננר ואבי כהן, עפר וטל ננר, נכדיה: אייל, יפעת ואיתמר, ליאור, קרין, עדן, דרור ויובל, ניניה: עמית ויעל. ההלוויה התקיימה ביוםב' ה- 01.08.11. יושבים שבעה בככר מגנס 6, קומה ב', ירושלים. (02.08.11)

יעקב ועופר נמרודי וחברת הכשרת הישוב מנחמים את עו"ד יצחק ויהושע ננר והמשפחה על פטירת הרעייה והאם. (02.08.11)

חברת אל על מנחמת את הקברניט עפר ננר על מות אמו. (02.08.11)

רשות השידור מנחמת את נאוה ננר כהן על מות אמה. (02.08.11)

המרכז האזרחי לתרבות, חברה וכלכלה, המדרשה הליברלית בישראל ע"ש פרץ ברנשטיין, המכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש יוסף ספיר והתנועה הליברלית בישראל מנחמים את עו"ד יצחק ננר, יו"ר הנהלת המדרשה הליברלית בישראל, על מות רעייתו. (03.08.11)

דינה אתינגר, שולה אגמי, נעמי בלומנטל, רחל בן-עזר, חנה'לה ואשר גרטלר, שרה וולף, מינה ויוסף זילברמינץ, סוניה טופל, בקי יודסין, אביבה ואייב יורה, שולמית כהן, משפחת לווינשטיין, יוטה מור, מיקי ויעקב מזר, יצחק פדרמן, צילה פוצר, מרגוט קולודני, חסיה קריצמן, חיה שנבל, צלינה שתיל מנחמים את אהרון, גיא ורון ומשפחותיהם על מותה.

ראש הממשלה וממשלת ישראל מנחמים את המשפחה על מותה של השרה לשעבר בממשלות ישראל.

המרכז האזרחי לתרבות, חברה וכלכלה, המדרשה הליברלית בישראל ע"ש פרץ ברנשטיין והתנועה הליברלית בישראל מנחמים על מותה של שרה בישראל, ממנהיגי המפלגה הליברלית והליכוד ומראשי המוסדות המנחמים.

רון חולדאי ראש עיריית תל-אביב-יפו וחברי מועצת העיר מנחמים על מותה של חברת הכנסת מן הכנסת ה- 9 ועד ל – 12 וחברת מועצת העיר תל-אביב-יפו בשנים 1962-1977 ויקירת העיר.

עובדי בית בלב, ראובן נחליאלי יו"ר הדירקטוריון, יעקב סלע, מנכ"ל מנחמים את המשפחה על מותה של נשיאת הכבוד של מכבי שירותי בריאות ויו"ר ההנהלה לשעבר.

יושב ראש הכנסת, ראובן (רובי) ריבלין, חברי הכנסת, חברי הכנסת לשעבר ועובדי הכנסת מנחמים את המשפחה על מותה של שרה וחברת הכנסת לשעבר.

עובדי מכבי שירותי בריאות מנחמים על מותה של נשיאת הכבוד של מכבי שירותי בריאות ולשעבר יו"ר ההנהלה.

תנועת הליכוד מנחמת את משפחת דורון על מותה של יו"ר קופת חולים מכבי, חברת כנסת ושרה לשעבר.

מצות אביב בע"מ ומשפחת וולף מנחמים את אהרון, רון, גיא ומשפחותיהם על מותה.

הכללית, אלי אדמוני, יו"ר המועצה והדירקטוריון, אלי דפס, מנכ"ל מנחמים את המשפחה על מותה של יו"ר דירקטוריון מכבי שירותי בריאות לשעבר.

ארגון הרופאים העצמאיים של מכבי שירותי בריאות מנחמים את משפחת דורון על מותה של נשיאת הכבוד של מכבי שירותי בריאות.

יו"ר וחברי הנהלת קרן מכבבי מנחמים את המשפחה על מותה של יו"ר הנהלת מכבי שירותי בריאות וחברת האסיפה הכללית של קרן מכבי.

היו"ר וחברי הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים של אסותא מרכזים רפאויים בע"מ, מנחמים את המשפחה על מותה של חברת דירקטוריון אסותא.

הרב ירחמיאל בויאר, יו"ר הדירקטוריון ושמואל מועלם המנהל הכללי של מאוחדת, מנחמים את המשפחה על מותה של יו"ר דירקטוריון מכביש שירותי בריאות, לשעבר.

התנועה הליברלית בישראל, המרכז האזרחי לתרבות, חברה וכלכלה, המדרשה הליברלית בישראל ע"ש פרץ ברנשטיין ז"ל מודיעים על קיומו של ערב לזכרה, ביום ה' ה- 16.12.10, בשעה 06.30 בערב, באולם "מירנבורג", רחוב אבן גבירול 68, קומה 4, תל-אביב.