אבלים: בנה: ישראל קריסטל ובני ביתו, בנה: יצחק קריסטל ובני ביתו, בתה: גב' שכטר ובני ביתה, נכדיה, ניניה ובת נינה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 17.02.17, בית עלמין כפר סבא, חלקת שומרי שבת.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת שכטר, רחוב קהילות יעקב 20, בני ברק.
המנוחה הייתה תושבת לודז', כפר סבא ובני ברק, בתו של דוד שלמה ז"ל, אלמנתו של צבי אריה ז"ל.

אבלים: משפחות: שרייבר, בלעך, אורזל, שוירץ, מייטלס, רומפלער, רובינפלד, שכטר והניג.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 19.02.17, בשעה 13.00, מבית הלוויות שמגר, תעבור דרך בית המדרש נחלת עקיבא, רחוב תכלת מרדכי 6, ירושלים, בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ברחוב ירמיהו 44, גני גאולה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00. הבן אברהם והבנות אורזל ומייטלס והאחות גב' הניג ישבו בכתובת הנ"ל עד יום ג' ה- 21.02.17 ולאחר מכן בלונדון.
המנוחה הייתה תושבת לונדון, אלמנתו של הרב עקיבא שרייבער, בתו של ישראל אלימלך רומפלער.

בית המדרש הגדול והיכלי התורה והתפילה היכל מהרי"ץ דושינסקיא, ההנהלה, הרבנים, התלמידים והגבאים אבלים ומנחמים את בנו שמעון ווערנער על פטירת אביו.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 16.02.17, בית עלמין צפת.

בית המדרש שארית אברהם לינז אבל ומנחם את בנה, רב בית המדרש, אחיו והמשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה נפטרה בארה"ב ביום ד' ה- 15.02.17. הלוויתה התקיימה בבית עלמין סגולה פתח תקווה, חלקת ספינקא.
יושבים שבעה עד יום ד' ה- 22.02.17 בבקר, בבית רב בית המדרש, רחוב שאדיקר 6, נווה יעקב, ירושלים, בין השעות 11.00 – 14.00, 17.00 – 21.00. בנה, משה מרדכי, ישב ממוצ"ש ה- 18.02.17 בביתו, רחוב אלקנה 11, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה ומעריב – 18.20.
המנוחה הייתה בתו של הרב פינחס וויעדער ז"ל.

אבלים: משפחות: זילברשטיין, מנלה, וינרייך, גליקסון, אירנשטיין וקמינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 13.02.17, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רב חסדא 13, אשדוד. אחותו, צפורה קמינסקי, תשב בביתה, רחוב זיו 7, ירושלים.
המנוח היה בנו של זאב ואווע ז"ל, חתנו של מרדכי מנצ'יק ז"ל, ראש כולל דגור בחיפה ובאשדוד.

כולל דחסידי גור, ראשי המגמות, ההנהלה והאברכים אבלים ומנחמים את בניו הרב מאיר זילברשטיין והרב יצחק זילברשטיין, את אלמנתו ומשפחתו על פטירת יקירם, מייסד הכולל ומי שעמד בראשו.
המנוח נמנה על חסידי גור.

רשת מוסדות החינוך והחסד דחסידי גור, מאיר שלמה גרינברג, מנכ"ל המוסדות, הצוות החינוכי, תלמידי תלמוד התורה וצוות המשרד מנחמים את הרב משה זילברשטיין, מנהל תלמוד התורה, אמו הרבנית, הרבנים רבי מאיר ורבי יצחק והמשפחה על פטירת יקירם.

בית החסידים דגור רב חיסדא אשדוד, הגבאים והמתפללים אבלים ומנחמים את אלמנתו, בניו וחתניו על פטירת יקירם, ממתפללי בית החסידים.

כולל יגדיל תורה דחיסידי גור, ההנהלה והאברכים אבלים ומנחמים את רעייתו הרבנית, בניו ואחריו הרב מאיר והרב יצחק על פטירת יקירם, מורה בכולל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 12.02.17.
יושבים שבעה בבית בנו, נפתלי יצחק לוברט, רחוב הצנחנים 22, קרית הרי"מ לוין, תל אביב, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 21.30.
המנוח היה בנו של יעקב זלמן ז"ל, יליד קוטנא פולין תר"פ, ניצול שואה, נמנה על חסידי גור.

עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו, חברי מועצת העיר ועובדי העירייה מנחמים את הרב נפתלי יצחק לוברט, סגן ראש העירייה, על פטירת אביו.

היכלי דרכי איש, מתפללי בית החסידים היכל מזרח, מתפללי בית החסידים היכל מערב ומתפללי בית החסדים היכל צעירים אבלים ומנחמים את נפתלי לוברט, סגן ראש עיריית תל אביב ונציג סיעת יהדות התורה, על פטירת אביו.

קרית ישיבת חידושי הרי"מ, בית המדרש הגדול בית ישראל, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים מנחמים את נפתלי יצחק לוברט, סגן ראש העיר תל אביב יפו, על פטירת אביו.

הסתדרות אגודת ישראל באר"י תל אביב, הרב שבתי שיינפלד, יו"ר ההנהלה, וועד החינוך שעל יד אגודת ישראל תל אביב, הרב אברהם מרדכי מנלה, ממלא מקום ראש המועה"ד, ההנהלה, העובדים והפעילים מנחמים את נפתלי לוברט, נציג יהדות התורה והשבת בעיריית תל אביב יפו, על פטירת אביו.

ארגון זק"א מחוז תל אביב, הרב יעקב נריה, רב הארגון, חיים נוגלבלט, מפקד זק"א, צבי חסיד, מנכ"ל, רבני היחידה, ראשיה והמתנדבים מנחמים את נפתלי לוברט, נציג היהדות הנאמנה בעיריית תל אביב יפו, על פטירת אביו.

סמינר למורות ולגננות בית יעקב תל אביב מנחם את נפתלי לוברט, סגן ראש העיר, על פטירת אביו.

תיכון בית יעקב תל אביב, ישראל זייברט, מנהל, צוות ההוראה והתלמידות אבלים ומנחמים את נפתלי לוברט, סגן ראש העיר תל אביב יפו על פטירת אביו.

המנהלים, התלמידים, וצוותי ההוראה בבתי הספר של מרכז החינוך העצמאי בתל אביב, תלמוד תורה שמחת תורה, תלמוד תורה יסודי התורה צפון, תלמוד תורה בעלז, תלמוד תורה קהילות יעקב אביר יעקב, תלמוד תורה וב"י יחד תל אביב, בית יעקב בית הילד, בית יעקב גור, בית יעקב אור ישראל, בית ספר שובו, בית יעקב אוליפנט ובית יעקב קהילות יעקב שערי ציון מנחמים את נפתלי לוברט, סגן ראש העיר תל אביב על פטירת אביו.

אבלים: משפחות: הופר, טיגרמן ומאיר.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 09.02.17, בית עלמין קרית שאול תל אביב.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי עקיבא 70, כניסה ב', בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של בנימין דוידזון ז"ל מחסידי מודזיץ, בתו של צבי מאיר ז"ל ממייסדי העיר בני ברק.

אבלים: משפחות: אסחייק, שוחט, שאול, דיוויד, מוסאיוף ודביר, בניה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 11.02.17, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז'.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב לנדא 5, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 -22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 17.00, ערבית – 18.15.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי סלמן ז"ל, בתם של אליהו ורחל שוחט ז"ל.

אבלים: משפחות: אירנשטיין, פישר, קירשבוים, קונופניצקי וינקלביץ, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 12.02.17, בשעה 13.00, מבית המנוחה, רחוב רמח"ל 12, פינת רבי יהושע 21, בני ברק, תעבור דרך בית החסידים דגור ברחוב רבי יהושע, בדרכה אל בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה.
המנוחה הייתה אלמנתו של משה אליהו אירנשטיין ז"ל, בתו של שלמה זלמן ינקלביץ ז"ל.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, ממלא מקום ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי המועצה, העובדים והתושבים אבלים ומנחמים את בניה ומשפחתה על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: כרמל, ליהמן וטרופר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 04.02.16, בית עלמין שומרי שבת בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתה, רחוב רשב"ם 10, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של משה העניך רעכלזון ז"ל, אלמנתו של רבי ישראל יוסף כרמל ז"ל, תושבת אוסטרובה, נווה אליעזר ובני ברק.

אבלים: משפחות: לוריא, אקשטיין, וייס, ברנדוויין, ויינברגר, פרנקל, שרף לייפער, וייס וברגר, הנכדים, הנינים ובני הנינים.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 05.02.16, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גבעת פנחס 12, קרית ויז'ניץ, בני ברק, עד יום א' ה- 13.02.16.
המנוח היה בנו של רבי אהרן יוסף ז"ל, רב ודומ"ץ קהילת ויז'ניץ למעלה מ- 50 שנים.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 05.02.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב החיד"א 26, שכונת בית וגן, ירושלים. בנו, הרב עקיבא, ישב ביום ו' ה- 10.02.16 בביתו, רחוב אבטיליון 15, בני ברק.
המנוח היה בנו של דוד ז"ל, חתנו של אהרן ליפשיץ ז"ל.

אבלים: משפחות: יעקובוביץ, טננבוים, כהנא וקרוניק.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 02.02.17, בית עלמין צפת.
יושבים שבעה בבית המנוח, הקריה החסידית חצור הגלילית, עד יום ה' ה- 09.02.17 בבקר. אחיו, יהודה אריה, ישב בביתו, רחוב שדה חמד 12, קרית ספר, אחותו, גב' קורניק, תשב בביתה, רחוב בעש"ט 24, בני ברק, אחיו חיים ויהודה אריה ישבו ביום ג' ה- 07.02.17 לפנה"צ בבית האחות בבני ברק.
המנוח היה בנו של מרדכי ז"ל, חתנו של זכריה בלפלד ז"ל, נמנה על חסידי גור, היה תושב שוויץ, בני ברק וחצור הגלילית.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 01.02.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנה, משה שפירא, רחוב חתם סופר 20, בני ברק. בתה, חנה רפול, תשב במוצ"ש ה- 04.02.17 בביתה, רחוב פנים מאירים 16, ביתר עילית.
המנוחה הייתה אלמנתו של דוב ברצ'י שפירא ז"ל, בתו של נתן הלוי גאסבויער ז"ל.

אבלים: משפחות מיצנר, ליפקה, הוניג, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 30.01.17, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מיצרי טיראן 26, גבעת המבתר, עד יום א' ה- 05.01.17 בבקר.
המנוח היה ניצול שואה, תושב גדוב, ניו יורק וירושלים.

אבלים: משפחות: שטראוס, אדלר, גוט, פריד ופלק.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 31.01.17.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב סורוצקין 9 ב', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00. בנו, הרב יהודה שטראוס, ישב ביום ה' בערב וביום ו' ה- 02-03.02.17, בביתו, רחוב בעלי התוספות 8, אלעד.
המנוח היה תושב ירושלים, בנו של רבי חיים.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 31.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 52, ירושלים, בין השעות 16.00 – 20.00.
זמני תפילות: מנחה – 17.00, מעריב – במועד.
המנוח היה בנו של אפריים וייץ ז"ל, חתנו של אריה לייב קנובלוביץ ז"ל.

בית הספר בית יעקב גור, ההנהלה, המורות, המזכירות, ההורים והתלמידות אבלים ומנחמים את בעלה מנדל, בנותיה בוגרות בית הספר: מ. שיינר, ר. קמינר, ש. וקסלמן, פ. קרנבייסר, טאבי והמשפחה על פטירת יקירתם, מורה בבית הספר.

כולל הוראה לאברכים מצוינים, הרבנים והתלמידים מנחמים את נתן דריימן והמשפחה על פטירת אמו.

חברת אושר עד מנחמת את מנדל דריימן והמשפחה על פטירת יקירתם.

רבי שמואל דוד הכהן גרוס, רב חסידי גור אשדוד, אברהם נחמן גוטרמן, ברוך וידיסלבסקי, אברהם מרדכי מרקסון וגבאי בתי החסידים: גדליה פרידמן מאהל רחל אברבנאל, נחמן בורנשטיין ברחוב האדמו"ר מגור, אברהם ישעיה קוז'ליק מאהל יצחק, אליהו דז'לאובסקי מאש הדת, ישראל גוטסמן מבית ברלינר, ישראל הרשקוביץ מבית דוד, אלחנן סלומיאנסקי מבית לפה, ישראל וולקוביץ מדרכי אי"ש, שלמה לוי מרחוב האדמו"ר מויז'ניץ, ישראל בצלאל בורז'יקובסקי מהאחים חנצ'ינסקי, אפרים וקסשטוק מהיכל דב, שמואל קלופמן מאהלי יששכר, ישעיהו רוזן מרחוב הפרחים, משה גולדברג ממנחת ישראל, אפרים לוי מע"ש רוטה, משה דב רוזנברג מעטרת שלמה, דוד בנימין פומרנץ מרחוב עקביא בן מהללאל, יחיאל דוד רייפין מע"ש פרלמן, שמחה בונם זייברט מצעירים רובע ו', אפרים בקר מצעירים רובע ח', נתן וינברגר מרחוב רבי יהודה הנשיא, אליעזר שרייבר מרחוב רבי עקיבא, מרדכי יוסף גרינבוים מרחוב ר"ש בן שטח, משה דוד אשכנזי מרחוב רב חיסדא, ישראל קורנגוט מרחוב רבי טרפון, אורי אייכנטל משיח יצחק, אברהם קיהן מרחוב שלמה בן יוסף, שמואל מרדכי מלבסקי משערי תפילה ויצחק ישראל יאלאס מתודות יוסף צבי מנחמים את מנחם מנדל דריימן, גבאי מפעל חסד אשדוד, והמשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה בתו של מרדכי חיים מונטג ז"ל.

בית החסידים דגור בני ברק, הידידים אברכי בית החסידים מנחמים את נתן דריימן והמשפחה על פטירת האם.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את בעלה: מ.מ. דריימן, בנותיה בוגרות הסמינר: מרת מ. שיינר, מרת ר. קמינר, מרת ש. וקסלמן ומרת פ. קרנבייסר ובתה טאבי תלמידת הסמינר והמשפחה על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: אברמצ'יק וכץ, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 28.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב בית וגן 80, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 21.30. בנה, נח נתן, ישב ביום ה' ה- 02.02.17, בביתו, רחוב גבעת משה 6, קומה ג', ירושלים, בין השעות 11.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 16.45, מעריב – במועד.
המנוחה הייתה אלמנתו של צבי אלימלך אברמצ'יק ז"ל, בתו של נתן אהרן ליבוביץ ז"ל, תושבת ציריך ובית וגן, ירושלים.

אבלים: משפחות: גרינבלט, סלומיאנסקי ופרידמן.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 24.01.17, בית עלמין שומרי שבת (הלפרין), בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי יוסי 8, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של אפרים זינדל ז"ל, בתו של יהודה צבי גלבמן ז"ל, תושבת בני ברק.

אבלים: משפחות: פרידמן, קראוס, קומר, שנקר, לופטגלאס וכהן.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 23.01.17, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 10, ירושלים, עד שעה 13.00 ובין השעות 16.00 – 21.00.
המנוח היה בנו של מנחם מנדל פרידמן ז"ל, חתנו של נפתלי פרוידיגר ז"ל.

אבלים: משפחות: קלינמן והורוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 22.01.17, בית עלמין טבריה.
יושבים שבעה בבית משפחת קלינמן, רחוב השלושה 17, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 18.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של אברהם יוסף חנוך קלינמן ז"ל, בתו של אברהם חיים ז"ל, תושבת כפר גדעון ובני ברק.

אבלים: משפחות: אפטר, חסקל ופלדמן, ילדיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 22.01.17, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית בנה, משפחת אפטר, רחוב הרב שר 17, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה – 16.30, ערבית – 18.00.
המנוחה הייתה בתו של שמואל ז"ל, אלמנתו של משה צבי ז"ל.

אבלים: משפחות: וורטהיימר, וינברג, רבינוביץ, גולדברג, בידרמן, ציינוירט, עקשטיין, קליין, גרומן, רבינוביץ, קליין, פרוש וקסטלניץ.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 20.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב משה חגיז 13, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב משה נתנאל ז"ל, נמנה על חסידי באיאן, עבד כגבאי הקלויז הגדול של חסידי באיאן בירושלים.

בתי חינוך לבנות בית חוה רוז'ין, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את אלמנתו והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: רייכמן וקויפמאן.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 19.01.17, בשעה 14.30, מבית הלוויות שמגר בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים, חלקת הנביאים, מול מקום המקדש. טלפון לברורים – 0799-106-106 שלוחה 1.
יושבים שבעה ברחוב ירמיהו 60, כניסה ב', קומה 5, עד יום ה' ה- 19.01.17, בשעה 21.00 ואחר כך בניו יורק. בנה, עזריאל, ישב בכתובת הנ"ל עד מוצ"ש ה- 22.01.17 בשעה 21.30, ואחר כך בניו יורק.
המנוחה הייתה אלמנתו של יצחק ז"ל, בתו של אברהם מאניס ז"ל, תושבת פיעטריקוב, בית וגן וניו יורק.

אבלים: בניה, בנותיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה, משפחות: דרברמדיקר, קופטייל, שפירא ופריד.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 17.01.17.
יושבים שבעה בבית בנה, הרב אברהם דרברמדיקר, רחוב אבינדב 8, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. בנה הרב שמואל ובתה מרת קופטייל ישבו במוצ"ש ה- 22.01.17, ברחוב רבי מאיר 5, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי זאב דרברמדיקר מחסידי באיאן, בתו של רבי משולם זושא פריד.

אבלים: משפחות: אייכלר, פולק, אלבוים, הוכהייזר, פריד, הולצמן ורובין.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 16.01.17, בית עלמין הר המנוחות, חלקת קהל מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שאול המלך 45, ירושלים.

יושב ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין, חברי הכנסת, עובדי הכנסת ומשמר הכנסת מנחמים את חבר הכנסת ישראל אייכלר והמשפחה על מות אביו.

החברים בערוץ הכנסת 99 מנחמים את יעקב אייכלר על מות אביו.

אבלים: משפחות: לב טוב ולוריא.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 14.01.17.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב השילוח – ברכת משה 21, חיפה. בתה, רחל לוריא, תשב בימים ה' ו- ו' ה- 19-20.01.17 בביתה, רחוב ישא ברכה 23 ב', ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של אברהם ניסן ז"ל, בתו של יצחק פסח זלמן ז"ל.

אבלים: משפחות: אשלג, קרנבייסר והיינה, אחיה ואחיותיה: משפחות: פרייברג, בליזנסקי, בהגן וליכטשטיין, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 15.01.17, בשעה 10.30, מבית המנוחה, רחוב חזון איש 24, פינת רחוב ברטנורא, בני ברק, ובשעה 12.30 מבית הלוויות שמגר בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חזון איש 24, בני ברק. אחיותיה לאה בהגן ורבקה ליכטשיין יושבות בבתיהן בירושלים, בין השעות 10.30 – 13.00, 17.00 – 20.00. לאה בהגן תשב ביום ג' ה- 17.01.17 בבית המנוחה בבני ברק.
המנוחה הייתה בתו של הרב יעקב משה פרייברג, אשתו של משה אהרן מנחם הלוי אשלג ז"ל, תלמידתה של מייסדת בית יעקב שרה שנירר ז"ל.

מוסדות התורה, החינוך והחסד אור בית שמש, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את רבי יהושע אשלג והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

אבלים: בניה, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 11.01.17, בית עלמין קרית שאול.
יושבים שבעה בבית בנה, יהודה, רחוב ינאי 14, אשדוד, עד יום ג' ה- 17.01.17.
המנוחה הייתה אלמנתו של משה הרצוג ז"ל, בתו של נחום מרדכי פרוס ז"ל.

אבלים: משפחות: ברגמן, ברגר, גרוסמן, רכניצר, קורלנסקי ווינגורט.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 11.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית אחותו, משפחת וינגורט, רחוב אריאל 3, ירושלים (על ידי שיכון הרבנים), בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 21.30. הבנות ישבו ביום ו' ומוצ"ש ה-13-14.01.17, בבית משפחת ברגר, רחוב חזון איש 35, בית שמש.
המנוח נמנה על חסידי גור והיה בנו של שלום מנחם ז"ל.

עיתון המודיע אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם, מוותיקי העורכים של עיתון המודיע.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 12.01.17, בשעה 11.00, מבית המנוח, רחוב חזון איש 64 א', בני ברק, תעבור דרך בית המדרש אשלג חזון איש ובית המדרש חב"ד, רחוב רש"י 26, ותצא בשעה 14.00 מבית הלוויות שמגר ירושלים בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חזון איש 64 א', בני ברק.
המנוח היה מגדולי הפוסקים באירופה מעל 50 שנים וראב"ד ליובאוויטש צרפת.

בית הכנסת חב"ד ליובאויטש "בית מנחם", הגבאים והמתפללים מנחמים את הרב יוסף יצחק בלינוב שליט"א, רב מרכז בני ברק ורב קהילת אנ"ש ובית הכנסת, והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: זלץ, שפר, אריאל, שפיגל, רייך, מובשוביץ ועין, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 10.01.17, בית עלמין הרצליה הישן.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מגיני נגבה 9, הרצליה, עד יום ב' ה- 16.01.17 בבקר.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב – במועד.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי יצחק זאב זלץ ז"ל, בתו של הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ ז"ל.

אבלים: משפחות: שפיץ, שקובצקי, רייכמן, פארהאנד, שטרנבוך ופאלער.
ארונה יגיע ביום ד' ה- 11.01.17, בשעה 12.00, בטיסת אל על 002.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 11.01.17, בשעה 14.00, בית עלמין ויזניץ שער פוניבז', בני ברק. טלפון לבירורים: 052-7147330.
יושבים שבעה בבית המנוחה בארה"ב. בנה מאיר שלום ישב אחרי ההלוויה ועד השעה 21.30 ברחוב מנחת יצחק 9, קומה ד', ירושלים. בנה שלמה זלמן ישב עד יום ה' ה- 12.01.17, בשעה 21.30, ברחוב מנחת יצחק 9, קומה ד', ירושלים. אחותה, חוה שקוביצקי, תשב בביתה, רחוב זכריה 11, בני ברק, בשעות אחר הצהריים.
המנוחה הייתה תושבת ניו יורק, אשתו של חיים אריה יבדל"א, בתו של יוסף אריה פלדמן ז"ל.

אבלים: משפחות: שטיינמץ, גולדשטיין ולוי.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 09.01.17, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ארלוזורוב 6 א', קריית אתא. אחותו, גב' לוי, תשב בביתה, רחוב ברנשטטר 6, בני ברק.
המנוח היה בנו של יוסף ז"ל, חתנו של אברהם חיים שמידוב ז"ל, תושב כפר אתא.

אבלים: משפחות: נאה, לוין, שטרן, שטיינמץ וגלדציילר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.01.17, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב צמח צדיק 12, קרית ויז'ניץ, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.15 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של יעקב יוסף נאה ז"ל, אלמנתו של יצחק דוד נאה ז"ל.