המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, העובדים וההנהלה אבלים ומנחמים את רעייתו, בניו ובנותיו על פטירת יקירם, מפקח המקומות הקדושים אזור ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קצנלבוגן 78, הר נוף, ירושלים.

אבלים: משפחות זייברט ופדר.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 20.03.17, בית עלמין קרית שאול, תל אביב.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, חדרים 6-9, רחוב מלכי ישראל, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00,
המנוח היה בנו של נתן יהודה אריה ז"ל, חתנו של מרדכי מנצ'יק ז"ל, נמנה על חסידי גור.

אבלים: אשתו: רחל, ילדיו: אדם ואיתמר ובני ביתם, אחיו: גדעון, עודד וג'ימי ובני ביתם.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 21.03.17, בשעה 15.00, בית עלמין קרית שאול.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צבי שפירא 6, תל אביב, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 21.00. אחיו גדעון ועודד ישבו ביום ו' ה- 24.03.17 ברחוב שערי תורה 15, בית וגן ובמוצ"ש ה- 25.03.17, ברחוב בצלאל 3, ירושלים, טלפון – 052-7626692.
המנוח היה בנו של אברהם יוסף.

מרכז סוזן דלל, היו"ר וההנהלה מנחמים את המשפחה על מות יקירם, חבר העמותה.

פסטיבל ישראל אבל ומנחם את רחל, אדם ואיתמר על פטירת יקירם.

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, הוועד המנהל, ההנהלה והסגל האקדמי אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם, חבר בחבר הנאמנים של בצלאל.

בועז, אילן, מורן, אייל וצוות משרד ייצוג 1 אבלים ומנחמים את רחל, הילדים, הנכדים והמשפחה על פטירת יקירם הבמאי.

אבלים: משפחות: אספיס, הרשקוביץ, קליין, פסרמן, המר, פרידמן גולדווסר.
פרטים על ההלוויה בטלפונים: 050-4112864, 050-4191862, 053-3142085.
יושבים שבעה בבית משפחת הרשקוביץ, רחוב מעון 15/6, ערד. אחיותיה: המר, פרידמן וגולדווסר יושבות בבית משפחת גולדווסר, רחוב עזרא 47, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00,  עד יום ו' ה- 24.03.17 בצהריים. ביום ה' ה- 23.03.17, השכנה והבנות הרשקוביץ מערד וקליין מבני ברק תשבנה אף הן בבית משפחת גולדווסר.
המנוחה הייתה אשתו של אברהם יעקב, בתו של אברהם אבא פסרמן ז"ל, תושבת בני ברק וערד.

אבלים: משפחות: סורסקי, אידלשטיין, גוטמן, פישר, אשכנזי, שלומוביץ, ברנשטיין, קעניג, לויפר, טננבוים ושטוב.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 14.03.17, בית עלמין הר הזיתים, חלקת חסידי סלונים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב כהנמן 61, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. הבנים והבת גב' ברנשטיין ישבו במוצ"ש ה- 18.03.17 ברחוב פישל 9, ירושלים, בין השעות 20.00 – 23.00. הבנות גב' פישר וגב' שלומוביץ תשבנה ביום ה' ה- 16.03.17, ברחוב אריאלי 4/6, ביתר עילית, בין השעות 18.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של חנוך העניך ז"ל, חתנו של יחזקאל משה שטרנברג ז"ל.

אבלים: משפחות: קורניק, נוסבוים, פשנדזה, נייהוז ושטיצברג, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 13.03.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אמרי חיים 9, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של יהודה אריה לייב ז"ל, חתנו של ישראל יהושע ברלינר ז"ל.

מוסדות צהר הלב, ההנהלה, הצוות והתלמידים מנחמים את הרב ישראל קורניק, מנכ"ל ומייסד מוסדות צוהר הלב, גב' א. פשנדזה, עובדת בצוהר הלב סניף בית שמש, והמשפחה על פטירת יקירם.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 09.03.17.
יושבים שבעה בבית משפחת רובין, רחוב יונה 4, ירושלים עד יום ד' ה- 15.03.17, בבקר, ניחום אבלים ביום ג' ה- 14.03.17, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה ילידת ירושלים, בתו של דוד ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקים ביום ו' ה- 10.03.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הפסגה 25, בית וגן, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00, טלפון: 052-7653678.
המנוח היה בנו של יצחק דוד לידר ז"ל.

אבלים: משפחות: היינה, קאהן וגלובינסקי.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 11.03.17, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מנחת יצחק 9, קומה 3, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של יצחק פישל אהרן היינה שליט"א, בתו של יחיאל מיכל לנדאו ז"ל.

הנהלת יד ושם והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם, חברת צוות בית הספר הבינלאומי להוראת השואה.

אבלים: משפחות: שווארץ, רייכמן, אייזנברג ובניש, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ארונה יגיע ביום א' ה- 12.03.17, בשעה 17.00, בטיסת אל על מספר 008 מארה"ב.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 12.03.17, בשעה 21.00, בית עלמין הר המנוחות .
יושבים שבעה בארץ עד יום ב' ה- 13.03.17 בערב, טלפונים: 053-3110166, 052-7633284.
המנוחה הייתה בתו של הרב אריה לייב מנדלקר ז"ל, אלמנתו של שמעון יהודה בניש ז"ל, תושבת קראקוב, ניו יורק ובני ברק.

אבלים: משפחות: פריימן, טסלר, לוברבום, רוזנפלד, ציינוירט, שיינברגר, קלפהולץ, כהן ואוירבך.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 05.03.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 68, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. בנו בנימין ישב בביתו, רחוב זוננפלד 18, בני ברק, ביום ה' ה- 09.03.17 בין השעות 19.00 – 23.00 וביום ו' ה- 10.03.17, בין השעות 10.00 – 14.00.
המנוח כיהן כראש כולל מאור התורה, נמנה על חסידי זוועהיל, היה בנו של רבי אברהם מנחם מנדל ז"ל, חתנו של רבי יואל יעקב רוטמן ז"ל.

אבלים: משפחות: רבינוביץ, שובקס, פרוש ודייטש.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 28.02.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עזרא 9, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 17.30, מעריב – במועד.
המנוח נמנה על חסידי באיאן, היה בנו של רבי חנניא יוסף רבינוביץ ז"ל, חתנו של רבי חיים אורי רוזנברג ז"ל.

בית חינוך עיוורים ירושלים, הרב יהושע פולק, יו"ר, חיים רשלבך, מנכ"ל, ההנהלה, העובדים והחניכים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, חבר הוועד המנהל וגזבר לשעבר של בית החינוך.

אבלים: משפחות: וייזר, וולפא והולנדר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 27.02.17, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בית הלל 18, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של משה וייזר ז"ל, חתנו של משה קורמן ז"ל.

ארגון פעילים יד לאחים והנהלת הארגון אבלים ומנחמים את אחיו הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז', והמשפחה על פטירת יקירם, רב רמת השרון וקהילת נאות יוסף בבני ברק.

מרכז התורה וועד הישיבות בארץ ישראל אבלים ומנחמים את רבי י. גרשון אדלשטיין, מרן ראש ישיבת פוניבז', חבר נשיאות מרכז התורה וועד הישיבות בארץ ישראל, והמשפחה על פטירת יקירם, רב ואב"ד רמת השרון.

אבלים: משפחות: סאמעט, סאקס ופרושנובסקי.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 26.02.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית הוריו, רחוב מהרי"ט אלגזי 18, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30- 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של אהרן סאמעט שליט"א.

אבלים: משפחות: בנדה, ליטמן, פלבינסקי וזולדן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 26.02.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 51, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית- 08.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוח נמנה על חסידי גור, היה בנו של דוד ז"ל, חתנו של הרב יהודה צבי בלוי ז"ל.

הישיבה הגדולה עץ חיים ד'באבוב, ההנהלה, הרבנים, התלמידים וועד הידידים בארה"ב אבלים ומנחמים את בנה יחיאל ממקימי הישיבה והמשפחה על פטירת יקירתם.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 21.02.17, בשעה 15.00, מרחבת בית המדרש הגדול בקרית צאנז נתניה בדרכה אל בית עלמין שיכון וותיקים, חלקת צאנז.
המנוחה הייתה אשתו של אברהם ישי רוזנברג שליט"א.

קרית צאנז טבריה, מוסדותיה וההנהלה אבלים ומנחמים את בעלה רבי אברהם ישי ראזנבערג ממונטיראול קנדה , מקים המרכז הגדול לתורה בקרית צאנז טבריה, בניה יחיאל מיכל ראזנבערג ושמואל ברוך ראזנבערג על פטירת יקירתם.
בנה יחיאל מיכל ישב שבעה ביום ג' ה- 21.02.17 עד השעה 22.00, ברחוב דברי חיים 1, קרית צאנז, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של יחזקאל שרגא ז"ל.

אבלים: בנה: ישראל קריסטל ובני ביתו, בנה: יצחק קריסטל ובני ביתו, בתה: גב' שכטר ובני ביתה, נכדיה, ניניה ובת נינה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 17.02.17, בית עלמין כפר סבא, חלקת שומרי שבת.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת שכטר, רחוב קהילות יעקב 20, בני ברק.
המנוחה הייתה תושבת לודז', כפר סבא ובני ברק, בתו של דוד שלמה ז"ל, אלמנתו של צבי אריה ז"ל.

אבלים: משפחות: שרייבר, בלעך, אורזל, שוירץ, מייטלס, רומפלער, רובינפלד, שכטר והניג.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 19.02.17, בשעה 13.00, מבית הלוויות שמגר, תעבור דרך בית המדרש נחלת עקיבא, רחוב תכלת מרדכי 6, ירושלים, בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בניה מרדכי צבי ופנחס אליהו והאח שמאול פנחס רומפלער יושבים ברחוב ירמיהו 44, קומת כניסה, גני גאולה, ירושלים עד יום ו' ה- 24.02.17 בבקר. אחיה יושב ברחוב יצחק נפחא 16, ירושלים, בנה אברהם, אחותה גב' הניג, בנותיה בלעך, שוירץ, אורזל ומייטלס יושבות ברחוב ירמיהו 44, גני גאולה, ירושלים עד יום ג' ה- 21.02.17 בלילה ואחר כך בלונדון, טלפון: 0044208-8004140, פקס 0044208-8002881, פקס בארץ: 02-6710578. אחותה גב' רובינפלד יושבתל ברחוב תכלת מרדכי 7/18, ירושלים בימים ד'-ה' ה- 22-23.02.17, בין השעות 18.00 – 23.00, טלפון: 02-6241412. אחותה גב' שכטר יושבת בביתה, רחוב האדמו"ר מגור 22, בני ברק בימים ד'-ה' ה- 22-23.02.17, בין השעות 10.00 14.00, 17.00 – 22.00, וביום ו' ה- 24.02.17, בין השעות 10.00 – 13.00.
המנוחה הייתה תושבת לונדון, אלמנתו של הרב עקיבא שרייבער, בתו של ישראל אלימלך רומפלער.

משפחות שרייבר, אדלער, שאנפלד, קורנגוט, ווייטמן, רוזנבוים, לאזענגא, שושיצקי, מילר, לב וגרוסברגר אבלות על מות אשת דודם עקיבא ז"ל מחסידי גור ומנחמות את בניה מרדכי צבי, פנחס אליהו, אברהם, בנותיה, חתניה והמשפחה על פטירת יקירם.

בית המדרש הגדול והיכלי התורה והתפילה היכל מהרי"ץ דושינסקיא, ההנהלה, הרבנים, התלמידים והגבאים אבלים ומנחמים את בנו שמעון ווערנער על פטירת אביו.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 16.02.17, בית עלמין צפת.

בית המדרש שארית אברהם לינז אבל ומנחם את בנה, רב בית המדרש, אחיו והמשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה נפטרה בארה"ב ביום ד' ה- 15.02.17. הלוויתה התקיימה בבית עלמין סגולה פתח תקווה, חלקת ספינקא.
יושבים שבעה עד יום ד' ה- 22.02.17 בבקר, בבית רב בית המדרש, רחוב שאדיקר 6, נווה יעקב, ירושלים, בין השעות 11.00 – 14.00, 17.00 – 21.00. בנה, משה מרדכי, ישב ממוצ"ש ה- 18.02.17 בביתו, רחוב אלקנה 11, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה ומעריב – 18.20.
המנוחה הייתה בתו של הרב פינחס וויעדער ז"ל.

אבלים: משפחות: זילברשטיין, מנלה, וינרייך, גליקסון, אירנשטיין וקמינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 13.02.17, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רב חסדא 13, אשדוד. אחותו, צפורה קמינסקי, תשב בביתה, רחוב זיו 7, ירושלים.
המנוח היה בנו של זאב ואווע ז"ל, חתנו של מרדכי מנצ'יק ז"ל, ראש כולל דגור בחיפה ובאשדוד.

כולל דחסידי גור, ראשי המגמות, ההנהלה והאברכים אבלים ומנחמים את בניו הרב מאיר זילברשטיין והרב יצחק זילברשטיין, את אלמנתו ומשפחתו על פטירת יקירם, מייסד הכולל ומי שעמד בראשו.
המנוח נמנה על חסידי גור.

רשת מוסדות החינוך והחסד דחסידי גור, מאיר שלמה גרינברג, מנכ"ל המוסדות, הצוות החינוכי, תלמידי תלמוד התורה וצוות המשרד מנחמים את הרב משה זילברשטיין, מנהל תלמוד התורה, אמו הרבנית, הרבנים רבי מאיר ורבי יצחק והמשפחה על פטירת יקירם.

בית החסידים דגור רב חיסדא אשדוד, הגבאים והמתפללים אבלים ומנחמים את אלמנתו, בניו וחתניו על פטירת יקירם, ממתפללי בית החסידים.

כולל יגדיל תורה דחיסידי גור, ההנהלה והאברכים אבלים ומנחמים את רעייתו הרבנית, בניו ואחריו הרב מאיר והרב יצחק על פטירת יקירם, מורה בכולל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 12.02.17.
יושבים שבעה בבית בנו, נפתלי יצחק לוברט, רחוב הצנחנים 22, קרית הרי"מ לוין, תל אביב, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 21.30.
המנוח היה בנו של יעקב זלמן ז"ל, יליד קוטנא פולין תר"פ, ניצול שואה, נמנה על חסידי גור.

עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו, חברי מועצת העיר ועובדי העירייה מנחמים את הרב נפתלי יצחק לוברט, סגן ראש העירייה, על פטירת אביו.

היכלי דרכי איש, מתפללי בית החסידים היכל מזרח, מתפללי בית החסידים היכל מערב ומתפללי בית החסדים היכל צעירים אבלים ומנחמים את נפתלי לוברט, סגן ראש עיריית תל אביב ונציג סיעת יהדות התורה, על פטירת אביו.

קרית ישיבת חידושי הרי"מ, בית המדרש הגדול בית ישראל, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים מנחמים את נפתלי יצחק לוברט, סגן ראש העיר תל אביב יפו, על פטירת אביו.

הסתדרות אגודת ישראל באר"י תל אביב, הרב שבתי שיינפלד, יו"ר ההנהלה, וועד החינוך שעל יד אגודת ישראל תל אביב, הרב אברהם מרדכי מנלה, ממלא מקום ראש המועה"ד, ההנהלה, העובדים והפעילים מנחמים את נפתלי לוברט, נציג יהדות התורה והשבת בעיריית תל אביב יפו, על פטירת אביו.

ארגון זק"א מחוז תל אביב, הרב יעקב נריה, רב הארגון, חיים נוגלבלט, מפקד זק"א, צבי חסיד, מנכ"ל, רבני היחידה, ראשיה והמתנדבים מנחמים את נפתלי לוברט, נציג היהדות הנאמנה בעיריית תל אביב יפו, על פטירת אביו.

סמינר למורות ולגננות בית יעקב תל אביב מנחם את נפתלי לוברט, סגן ראש העיר, על פטירת אביו.

תיכון בית יעקב תל אביב, ישראל זייברט, מנהל, צוות ההוראה והתלמידות אבלים ומנחמים את נפתלי לוברט, סגן ראש העיר תל אביב יפו על פטירת אביו.

המנהלים, התלמידים, וצוותי ההוראה בבתי הספר של מרכז החינוך העצמאי בתל אביב, תלמוד תורה שמחת תורה, תלמוד תורה יסודי התורה צפון, תלמוד תורה בעלז, תלמוד תורה קהילות יעקב אביר יעקב, תלמוד תורה וב"י יחד תל אביב, בית יעקב בית הילד, בית יעקב גור, בית יעקב אור ישראל, בית ספר שובו, בית יעקב אוליפנט ובית יעקב קהילות יעקב שערי ציון מנחמים את נפתלי לוברט, סגן ראש העיר תל אביב על פטירת אביו.

אבלים: משפחות: הופר, טיגרמן ומאיר.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 09.02.17, בית עלמין קרית שאול תל אביב.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי עקיבא 70, כניסה ב', בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של בנימין דוידזון ז"ל מחסידי מודזיץ, בתו של צבי מאיר ז"ל ממייסדי העיר בני ברק.

אבלים: משפחות: אסחייק, שוחט, שאול, דיוויד, מוסאיוף ודביר, בניה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 11.02.17, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז'.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב לנדא 5, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 -22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 17.00, ערבית – 18.15.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי סלמן ז"ל, בתם של אליהו ורחל שוחט ז"ל.

אבלים: משפחות: אירנשטיין, פישר, קירשבוים, קונופניצקי וינקלביץ, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 12.02.17, בשעה 13.00, מבית המנוחה, רחוב רמח"ל 12, פינת רבי יהושע 21, בני ברק, תעבור דרך בית החסידים דגור ברחוב רבי יהושע, בדרכה אל בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה.
המנוחה הייתה אלמנתו של משה אליהו אירנשטיין ז"ל, בתו של שלמה זלמן ינקלביץ ז"ל.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, ממלא מקום ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי המועצה, העובדים והתושבים אבלים ומנחמים את בניה ומשפחתה על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: כרמל, ליהמן וטרופר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 04.02.16, בית עלמין שומרי שבת בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתה, רחוב רשב"ם 10, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של משה העניך רעכלזון ז"ל, אלמנתו של רבי ישראל יוסף כרמל ז"ל, תושבת אוסטרובה, נווה אליעזר ובני ברק.

אבלים: משפחות: לוריא, אקשטיין, וייס, ברנדוויין, ויינברגר, פרנקל, שרף לייפער, וייס וברגר, הנכדים, הנינים ובני הנינים.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 05.02.16, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גבעת פנחס 12, קרית ויז'ניץ, בני ברק, עד יום א' ה- 13.02.16.
המנוח היה בנו של רבי אהרן יוסף ז"ל, רב ודומ"ץ קהילת ויז'ניץ למעלה מ- 50 שנים.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 05.02.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב החיד"א 26, שכונת בית וגן, ירושלים. בנו, הרב עקיבא, ישב ביום ו' ה- 10.02.16 בביתו, רחוב אבטיליון 15, בני ברק.
המנוח היה בנו של דוד ז"ל, חתנו של אהרן ליפשיץ ז"ל.

אבלים: משפחות: יעקובוביץ, טננבוים, כהנא וקרוניק.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 02.02.17, בית עלמין צפת.
יושבים שבעה בבית המנוח, הקריה החסידית חצור הגלילית, עד יום ה' ה- 09.02.17 בבקר. אחיו, יהודה אריה, ישב בביתו, רחוב שדה חמד 12, קרית ספר, אחותו, גב' קורניק, תשב בביתה, רחוב בעש"ט 24, בני ברק, אחיו חיים ויהודה אריה ישבו ביום ג' ה- 07.02.17 לפנה"צ בבית האחות בבני ברק.
המנוח היה בנו של מרדכי ז"ל, חתנו של זכריה בלפלד ז"ל, נמנה על חסידי גור, היה תושב שוויץ, בני ברק וחצור הגלילית.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 01.02.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנה, משה שפירא, רחוב חתם סופר 20, בני ברק. בתה, חנה רפול, תשב במוצ"ש ה- 04.02.17 בביתה, רחוב פנים מאירים 16, ביתר עילית.
המנוחה הייתה אלמנתו של דוב ברצ'י שפירא ז"ל, בתו של נתן הלוי גאסבויער ז"ל.

אבלים: משפחות מיצנר, ליפקה, הוניג, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 30.01.17, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מיצרי טיראן 26, גבעת המבתר, עד יום א' ה- 05.01.17 בבקר.
המנוח היה ניצול שואה, תושב גדוב, ניו יורק וירושלים.

אבלים: משפחות: שטראוס, אדלר, גוט, פריד ופלק.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 31.01.17.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב סורוצקין 9 ב', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00. בנו, הרב יהודה שטראוס, ישב ביום ה' בערב וביום ו' ה- 02-03.02.17, בביתו, רחוב בעלי התוספות 8, אלעד.
המנוח היה תושב ירושלים, בנו של רבי חיים.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 31.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 52, ירושלים, בין השעות 16.00 – 20.00.
זמני תפילות: מנחה – 17.00, מעריב – במועד.
המנוח היה בנו של אפריים וייץ ז"ל, חתנו של אריה לייב קנובלוביץ ז"ל.