אבלים: משפחות: וינברג, הייזלר, סלובטיצקי, דרבקין, חדש ורוזנבליט.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 24.04.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מינץ 1, רמות ד', ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.30.
המנוחה הייתה אשתו של רבי יוסף הלל וינברג שליט"א, בתו של רבי נח הייזלר שליט"א.

אבלים: משפחות: ברון, פינגרהוט, מרגליות, שיקמן וזילברמן.
יושבים שבעה בבית הוריה, רחוב בית יוסף 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 18.55, מעריב – במועד.
המנוחה הייתה בתו של צבי שליט"א.

אבלים: משפחות דובינקי ומן.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 24.04.17, בשעה 09.00, מבית בנו, רחוב אבני נזר 7, ובשעה 09.30 מבית המדרש קהל חסידים רמת אהרון בני ברק, בדרכה אל בית עלמין הר תמיר, ירושלים.
יושבים שבעה בבית בנו, אבני נזר 7, רמת אהרון, בני ברק.
המנוח היה בנו של רבי נחמן דוד דובינקי ז"ל.

אבלים: משפחות: נויגרעשל, רייכער ופריינד.
ההלוויה התקימה ביום ב' ה- 17.04.17.
יושבים שבעה באנטווערפען, בלגיה, טלפון: 003232301116, פקס: 003232301115.
המנוח היה בנו של מרדכי דוד, תושב פרעשוב, מונקאטש ואנטווערפען, חבר ועד קהילת מחזיקי הדת באנטווערפען ויו"ר ועד ההנהלה של כולל שומרי החומות צדקת רמבה"ן זי"ע באנטווערפען.

כולל שומרי החומות, ההנהלה בארץ ובאנטוורפן, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, יו"ר הנהלת הכולל באנטוורפן.

בית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור אבלים ומנחמים את עקיבא גולדמן, אהרן גולדמן והמשפחה על פטירת יקירתם.

הידידים: חנוך גלובינסקי, זאב טינקלרויט, אברהם דוב גרינבוים, א.מ. מנדלזון ונחמן לורנץ מנחמים את הרב עקיבא גולדמן והמשפחה על פטירת בתם.

חברת mu-tag מנחמת את יהודית יפרח, בעלת משרד פרסום מותג ויעל פינטו, עובדת המשרד, על פטירת אביהן.

אגף השיווק של עיתון המודיע מנחם את גב' י. יפרח מבעלי משרד הפרסום מותג והמשפחה על פטירת ראש המשפחה.

עיתון בשבע מנחם את יהודית יפרח ויעל פינטו על פטירת אביהן.

חברת כרמי הנדיב, עו"ד שלום ורסטייל, יו"ר חברת ציפחה אינטרנשיונל, אבישי בן חיים, מנכ"ל חברת רוטשטיין והעובדים מנחמים את יהודית יפרח, משרד מותג פרסום והמשפחה על פטירת האב.

ישיבת ישועות משה ויזניץ, הרב יוסף אהרן ויזניצער, ראש הישיבה, הרב אשר אנשיל ויזניצער, משגיח הישיבה, חיים מאיר ויזל, מנהל הישיבה, הר"מים והתלמידים מנחמים את אביו רבי חיים משה שליט"א, מקים הישיבה, רעייתו, בנו, תלמיד הישיבה והמשפחה על פטירת יקירם.

מוסדות התורה והחינוך צמח צדיק ויזניץ אלעד, ההנהלה, חיים מאיר כץ, מנכ"ל, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אביו, רבי חיים משה פעלדמאן, אלמנתו, בניו, בנותיו ומשפחתו על פטירת יקירם.

מוסדות ויזניץ אשדוד, ההנהלה, גדליה דוד זלצר, מנהל המוסדות, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אביו רבי חיים משה שליט"א, אלמנתו ומשפחתו על פטירת יקירם.

מוסדות רוזי'ן סאדיגורה, הרבנים, התלמידים והנהלת המוסדות אבלים ומנחמים את אביו רבי חיים משה, אחותו הרבנית והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: זוננפלד, פנט, צימרמן, חדש, בארון, זולדן, ברודי, וינדיש, ויס, גרוס וליבוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 17.04.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב בלוי 31, סנהדריה, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של יוסף חיים זוננפלד שליט"א, בתו של רבי אברהם יהושע העשיל באראן ז"ל.

אבלים: משפחות: ליפשיץ, ביינברכר, אנגל, וייטמן, רובינשטיין וזילברברג.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 09.04.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אלעזר המכבי 6, מקור ברוך, ירושלים.
המנוח נמנה על חסידי גור, היה בנו של שמואל שמלקא ליפשיץ ז"ל, חתנו של מרדכי גוטרמן ז"ל.

אבלים: משפחות: הר זהב, חן ג'מאל, מייזליש, סלמון ואברמסון.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 07.04.17, בית עלמין ירקון, חקלת חסידים.
יושבים שבעה עד יום ב' ה- 10.04.17, בבית המנוח, רחוב יחזקאל 6, בני ברק, טלפון: 053-3193388.
המנוח היה בנו של יששכר דב ז"ל, ממתפללי בית החסידים דגור, שדרות נורדאו 65, תל אביב.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 01.04.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנו, משפחת הלפרין, רחוב הקבלן 47, ירושלים.
המנוח היה בנו של הרב אברהם משה ז"ל, תושב פולין, צרפת וירושלים, כיהן כראש מוסדות אור יוסף נובהרדוק.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 03.04.17, בית עלמין ויז'ניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב וילקומירר 3, בני ברק.
המנוח היה בנו של רבי שלמה הרשלר ז"ל, חתנו של רבי חיים ברלין ז"ל, כיהן כר"מ ישיבת בית מתתיהו מיום היווסדה.

בית הספר החסידי בית יעקב ירושלים ובית פסיה טננבוים ז"ל, הסגניות, המורות, המזכירות, התלמידות וההורים מנחמים את תחיה וייס, מנהלת בית הספר, בתה: אסתר מרקסון, מורה בבית הספר והמשפחה על פטירת יקירם, ראש המשפחה.

בני החבורה מבית החסידים דגור צעירים ירושלים מנחמים את יוסף דב וייס על פטירת אביו, מאנ"ש ירושלים.

מתפללי בית החסידים דגור, בית ישראל חיים, מנחמים את ישראל וייס על פטירת אביו.

בתי הספר והסמינרים של גור מנחמים את תחיה וייס והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: שמידט, שיף ואלתר, בניה, בנותיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 31.03.17, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מוהליבר 9, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של דוב בער שלייכער ז"ל, אלמנתו של אפרים שמידט ז"ל, תושבת אנטוורפן ובני ברק.

בית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור אבלים ומנחמים את בניה צבי יהודה, ממייסדי בית המדרש, יוסף דניאל ויעקב דוד, בנותיה: משפחת שיף ומשפחת אלתר והמשפחה על פטירת יקירם.

בתה: לאה קלמרסקי אבלה.
יושבים שבעה בשדרות הרב לוין 21, דירה 4, רובע ז', אשדוד, החל מיום ב' ה- 03.04.17, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00, טלפונים: 08-8557166, 050-4128817.

אבלים: משפחות: רוזנטל, קורמן, הייזלר, כהנמן, צוובנר, ברלין, פראג ומייבסקי.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 01.04.17, בית עלמין פוניבז', בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הבעש"ט 19, בני ברק. אחיו ואחותו ישבו כל אחד בביתו.
המנוח היה בנו של רבי אברהם דוד ז"ל, רב שכונת שערי חסד, חתנו של רבי מתתיהו זאב שטיגל, מייסד ישיבת בית יוסף, נמנה על רבני כולל חזון איש ומח"ס מטה אהרן.

המשפחה אבלה.
ארונו יגיע ביום ד' ה- 29.03.17, בשעה 17.00, בטיסת אל על 008 מניו יורק.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 29.03.17, בשעה 19.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה ביום ד' ה- 29.03.17, עד השעה 22.45, במלון מצודת דוד, רחוב המלך דוד 7, ירושלים ולאחר מכן בניו יורק, טלפונים: 052-7144282, 054-8464799, 050-4171610.
המנוח היה בנו של משה אהרן ז"ל, תושב לורנס, ניו יורק.

אבלים: משפחות: קופרמאן, ערליך, עלפער, בר חורין וראזען.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 27.03.17, בשעה 13.30, מבית המדרש הגדול ד'אחמיסטיווקא, רחוב גבעת משה 10, ירושלים, בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחובות הבוכרים (דוד) 31, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של אלחנן ז"ל, חתנו של יצחק זאב הלוי וואלעס שליט"א.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 24.03.16.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מיכלין 9, בית וגן, עד יום ה' ה- 30.03.17.
המנוחה הייתה בתו של ראובן יוסף ז"ל, אשתו של יהושע אייבשיץ שליט"א.

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, העובדים וההנהלה אבלים ומנחמים את רעייתו, בניו ובנותיו על פטירת יקירם, מפקח המקומות הקדושים אזור ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קצנלבוגן 78, הר נוף, ירושלים.

אבלים: משפחות זייברט ופדר.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 20.03.17, בית עלמין קרית שאול, תל אביב.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, חדרים 6-9, רחוב מלכי ישראל, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00,
המנוח היה בנו של נתן יהודה אריה ז"ל, חתנו של מרדכי מנצ'יק ז"ל, נמנה על חסידי גור.

אבלים: אשתו: רחל, ילדיו: אדם ואיתמר ובני ביתם, אחיו: גדעון, עודד וג'ימי ובני ביתם.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 21.03.17, בשעה 15.00, בית עלמין קרית שאול.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צבי שפירא 6, תל אביב, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 21.00. אחיו גדעון ועודד ישבו ביום ו' ה- 24.03.17 ברחוב שערי תורה 15, בית וגן ובמוצ"ש ה- 25.03.17, ברחוב בצלאל 3, ירושלים, טלפון – 052-7626692.
המנוח היה בנו של אברהם יוסף.

מרכז סוזן דלל, היו"ר וההנהלה מנחמים את המשפחה על מות יקירם, חבר העמותה.

פסטיבל ישראל אבל ומנחם את רחל, אדם ואיתמר על פטירת יקירם.

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, הוועד המנהל, ההנהלה והסגל האקדמי אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם, חבר בחבר הנאמנים של בצלאל.

בועז, אילן, מורן, אייל וצוות משרד ייצוג 1 אבלים ומנחמים את רחל, הילדים, הנכדים והמשפחה על פטירת יקירם הבמאי.

אבלים: משפחות: אספיס, הרשקוביץ, קליין, פסרמן, המר, פרידמן גולדווסר.
פרטים על ההלוויה בטלפונים: 050-4112864, 050-4191862, 053-3142085.
יושבים שבעה בבית משפחת הרשקוביץ, רחוב מעון 15/6, ערד. אחיותיה: המר, פרידמן וגולדווסר יושבות בבית משפחת גולדווסר, רחוב עזרא 47, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00,  עד יום ו' ה- 24.03.17 בצהריים. ביום ה' ה- 23.03.17, השכנה והבנות הרשקוביץ מערד וקליין מבני ברק תשבנה אף הן בבית משפחת גולדווסר.
המנוחה הייתה אשתו של אברהם יעקב, בתו של אברהם אבא פסרמן ז"ל, תושבת בני ברק וערד.

אבלים: משפחות: סורסקי, אידלשטיין, גוטמן, פישר, אשכנזי, שלומוביץ, ברנשטיין, קעניג, לויפר, טננבוים ושטוב.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 14.03.17, בית עלמין הר הזיתים, חלקת חסידי סלונים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב כהנמן 61, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. הבנים והבת גב' ברנשטיין ישבו במוצ"ש ה- 18.03.17 ברחוב פישל 9, ירושלים, בין השעות 20.00 – 23.00. הבנות גב' פישר וגב' שלומוביץ תשבנה ביום ה' ה- 16.03.17, ברחוב אריאלי 4/6, ביתר עילית, בין השעות 18.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של חנוך העניך ז"ל, חתנו של יחזקאל משה שטרנברג ז"ל.

אבלים: משפחות: קורניק, נוסבוים, פשנדזה, נייהוז ושטיצברג, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 13.03.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אמרי חיים 9, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של יהודה אריה לייב ז"ל, חתנו של ישראל יהושע ברלינר ז"ל.

מוסדות צהר הלב, ההנהלה, הצוות והתלמידים מנחמים את הרב ישראל קורניק, מנכ"ל ומייסד מוסדות צוהר הלב, גב' א. פשנדזה, עובדת בצוהר הלב סניף בית שמש, והמשפחה על פטירת יקירם.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 09.03.17.
יושבים שבעה בבית משפחת רובין, רחוב יונה 4, ירושלים עד יום ד' ה- 15.03.17, בבקר, ניחום אבלים ביום ג' ה- 14.03.17, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה ילידת ירושלים, בתו של דוד ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקים ביום ו' ה- 10.03.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הפסגה 25, בית וגן, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00, טלפון: 052-7653678.
המנוח היה בנו של יצחק דוד לידר ז"ל.

אבלים: משפחות: היינה, קאהן וגלובינסקי.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 11.03.17, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מנחת יצחק 9, קומה 3, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של יצחק פישל אהרן היינה שליט"א, בתו של יחיאל מיכל לנדאו ז"ל.

הנהלת יד ושם והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם, חברת צוות בית הספר הבינלאומי להוראת השואה.

אבלים: משפחות: שווארץ, רייכמן, אייזנברג ובניש, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ארונה יגיע ביום א' ה- 12.03.17, בשעה 17.00, בטיסת אל על מספר 008 מארה"ב.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 12.03.17, בשעה 21.00, בית עלמין הר המנוחות .
יושבים שבעה בארץ עד יום ב' ה- 13.03.17 בערב, טלפונים: 053-3110166, 052-7633284.
המנוחה הייתה בתו של הרב אריה לייב מנדלקר ז"ל, אלמנתו של שמעון יהודה בניש ז"ל, תושבת קראקוב, ניו יורק ובני ברק.

אבלים: משפחות: פריימן, טסלר, לוברבום, רוזנפלד, ציינוירט, שיינברגר, קלפהולץ, כהן ואוירבך.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 05.03.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 68, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. בנו בנימין ישב בביתו, רחוב זוננפלד 18, בני ברק, ביום ה' ה- 09.03.17 בין השעות 19.00 – 23.00 וביום ו' ה- 10.03.17, בין השעות 10.00 – 14.00.
המנוח כיהן כראש כולל מאור התורה, נמנה על חסידי זוועהיל, היה בנו של רבי אברהם מנחם מנדל ז"ל, חתנו של רבי יואל יעקב רוטמן ז"ל.

אבלים: משפחות: רבינוביץ, שובקס, פרוש ודייטש.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 28.02.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עזרא 9, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 17.30, מעריב – במועד.
המנוח נמנה על חסידי באיאן, היה בנו של רבי חנניא יוסף רבינוביץ ז"ל, חתנו של רבי חיים אורי רוזנברג ז"ל.

בית חינוך עיוורים ירושלים, הרב יהושע פולק, יו"ר, חיים רשלבך, מנכ"ל, ההנהלה, העובדים והחניכים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, חבר הוועד המנהל וגזבר לשעבר של בית החינוך.

אבלים: משפחות: וייזר, וולפא והולנדר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 27.02.17, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בית הלל 18, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של משה וייזר ז"ל, חתנו של משה קורמן ז"ל.

ארגון פעילים יד לאחים והנהלת הארגון אבלים ומנחמים את אחיו הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז', והמשפחה על פטירת יקירם, רב רמת השרון וקהילת נאות יוסף בבני ברק.

מרכז התורה וועד הישיבות בארץ ישראל אבלים ומנחמים את רבי י. גרשון אדלשטיין, מרן ראש ישיבת פוניבז', חבר נשיאות מרכז התורה וועד הישיבות בארץ ישראל, והמשפחה על פטירת יקירם, רב ואב"ד רמת השרון.

אבלים: משפחות: סאמעט, סאקס ופרושנובסקי.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 26.02.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית הוריו, רחוב מהרי"ט אלגזי 18, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30- 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של אהרן סאמעט שליט"א.