אבלים: משפחות: גוטליב, שטיין, פרל, וייס וגליק.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 19.03.18, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הצבעוני 14/8, קומה ג', אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה ראש כולל ש"ס אהל משה באשדוד, בנו של דוד ז"ל וחתנו של משה הלוי מונדרי שליט"א.

עיריית בית שמש, לשכת הדובר, משה אבוטבול, ראש עיריית בית שמש וסגן יו"ר מרכז השלטון המקומי, חברי מועצת העיר, ישעיהו ארנרייך, ממונה החינוך ומי שמש ומרדכי דירנפלד, ממונה הכספים, אבלים ומנחמים את בנו רבי ברוך שמשון, אדמו"ר וויזניץ מאנסי בית שמש, המשפחה והקהילה על פטירת יקירם.

עיריית ביתר, מאיר רובינשטיין, ראש העיר, ממלא מקומו, סגני ראש העיר וחברי המועצה אבלים על פטירתו.
המנוח היה בנו של מרן בעל "אמרי חיים" מויז'ניץ ז"ל, אחיו של מרן בעל "ישיעות משה" מויז'ניץ ז"ל.

מרכז מוסדות סערט ויז'ניץ, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את בניו, משפחתו ועדתו על פטירת יקירם.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, ממלא מקום ראש העיר, מנחם מנדל אייזנברג, סגן ראש העיר, ישראל אברהם שכטר ועזרא אברהם גרין, חברי המועצה, חברי מועצת העיר והתושבים אבלים ומנחמים את בניו, משפחתו, תלמידיו וחסידיו על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: רוזנצויג, מנדלוביץ, לוברבום, ברנד, רוזובסקי ודייטש.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבנו גרשום 3, קומה ב', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי צאנז והיה בנו של רבי ישראל הלוי ז"ל.

עיריית בית שמש, לשכת הדובר, סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ותושבי העיר מנחמים את הרב משה אבוטבול, ראש העיר, אמו ורדה והמשפחה על פטירת אחיו.
יושבים שבעה בבית המנוח בבאר שבע. ראש העיר ישב במרכז התורני לתורה ולתפילה ממזרח שמש, רחוב שפת אמת 5, במוצ"ש ה- 17.03.18, בין השעות 20.00 – 24.00 וביום א' ה- 18.03.18, בין השעות 09.00 – 14.00.

שיח סוד, רשת מוסדות חינוך ורווחה, הרב שמעון לוי, מנכ"ל וצוות שיח סוד בית שמש מנחמים את הרב משה אבוטבול, ראש עיריית בית שמש ומשפחתו על פטירת אחיו.

אבלים: משפחות: לב, שיינר, הרשקוביץ, ברסקי, קרול, הרשקוביץ, הוכהייזר ובירנאק.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 12.03.18, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אדוניהו הכהן 44, ירושלים, פקס: 0722-766282, 0722-820876, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של יוחנן הוכהייזר ז"ל, אלמנתו של יוסף משה לב ז"ל.

אבלים: משפחות: רז'ז'ק, יוסקוביץ, אספיס ופלאי.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 11.03.18, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בתו משפחת יוסקוביץ, רחוב הדף היומי 15, קומה ב', תל אביב, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של יצחק ז"ל.

אבלים: משפחות: קירשנבוים, הורביץ, יוספוביץ, מרקוביץ, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 11.03.18, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית בנה, אברהם צבי, רחוב סוקולוב 21, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. ביום ה' ה- 15.03.18 אחה"צ ישב הבן מרדכי שלמה בביתו בקרית צאנז, נתניה והבן משה בביתו, רחוב עזרת תורה 32, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 17.30.
המנוחה הייתה בתו של מרדכי שלמה ז"ל, אלמנתו של בן ציון זאב יצחק ז"ל, תושבת בני ברק וקרית צאנז, נתניה.

רשת מעונות עלה מנחמים את הרב משה קירשנבוים ומשפחתו על פטירת אמו.

אבלים: משפחות: איזנשטיין, פישמן וויסנשטרן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 25.02.18, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי עקיבא 40/14 ביתר עילית, עד יום ד' ה- 28.02.18 בשעה 15.00.
המנוח היה בנו של יצחק פנחס איזנשטיין שליט"א, חתנו של שמעון ויסנשטרן ז"ל.

אבלים: משפחות: מנלה, קליין, אלתר ורוזנבוים.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 24.02.18, בית עלמין קרית שאול, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב יונה הנביא 24, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00, פקס: 0722-989196.
המנוח היה בנו של אברהם דוד ז"ל, תושב סוסונוביץ, תל אביב ובני ברק, נמנה על חסידי גור, היה ר"מ ומשגיח רוחני בישיבת חידושי הרי"מ כ- 65 שנים.

הנהלת בתי הדין הרבניים, הדיינים והעובדים בבתי הדין הרבניים מנחמים את הרב משה מנלה, עובד בית הדין הרבני באר שבע, על פטירת אביו.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 25.02.18, בשעה 11.00, מהישיבה הגדולה מעלות התורה, בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות ירושלים, חלקת קברי אבות המשפחה.

הישיבה הגדולה מעלות התורה אבלה על פטירת ראש הישבה.
המנוח היה בנו של רבי שלמה זלמן אויערבאך ז"ל.

מועצת גדולי התורה אבלה על פטירתו.

הישיבה הגדולה באר ישראל, ראש הישיבה, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.

רשת הכוללים באר שלמה אלישבע, ראש הישיבה, ההנהלה, הרבנים, התלמידים ורבני בתי ההוראה אבלים על פטירתו.

הישיבה לצעירים נועם התלמוד אבלה על פטירתו של ראש הישיבה.

קופת צדקה חסדי שלום אבלה על פטירתו.

עמותת עוצמה לתורה וחסד אבלה על פטירתו.

עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי מועצת העיר אבלים ומנחמים את רבי מאיר שמחה אויערבאך, חבר בד"צ ביתר ורב שכונת הדקל, על פטירת אביו, ראש ישיבת מעלות התורה וחבר מועצת גדולי התורה.

הישיבה הגדולה באר ישראל אבלה על פטירתו.
הספדים לזכרו ינשאו ביום ג' ה- 27.02.18, בשעה 18.30, בהיכל הישיבה הגדולה באר ישראל לאחר תפילת ערבית. ישאו הספדים: ראש הישיבה, רבי אשר דויטש, מראשי ישיבת פוניבז', רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות, רבי יהושע ארנברג, ראש ישיבת כנסת יצחק חדרה, רבי זבולון שוב, ראש ישיבת דברי אמת, רבי טוביה נוביק, מנהלה הרוחני של ישיבת כנסת יצחק חדרה, רבי ברוך מרדכי אטינגר, ראש ישיבת כנסת יחזקאל אלעד ורבי יעקב ונדרולדה, מראשי ישיבת גרודנא אשדוד.
הכניסה לנשים מרחוב ז'בוטינסקי 164.

סמינר בית יעקב בנות חיל, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת אביר יעקב, ראש ישיבת הליכות שלמה תל אביב ונשיא המרכז הארצי לטהרת המשפחה והמשפחה על פטירת יקירם, נשיא הסמינר.

מרכז שולחן שלמה להוראה אבל על פטירתו.

חברה קדישא גחש"א תל אביב יפו והמחוז, אלדד מזרחי, יו"ר ההנהלה, ואברהם מ. מנלה, מנכ"ל,  מנחמים את רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת אביר יעקב והמשפחה על פטירת יקירם, ראש ישיבת מעלות התורה.

עיריית אשדוד, תושבי אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי, ראש העיר, ממלא מקומו, סגניו וחברי מועצת העיר אבלים ומנחמים את המשפחה ותלמידיו על פטירת יקירם, ראש ישיבת מעלות התורה וחבר מועצת גדולי התורה.

תלמוד תורה קהילת יעקב – אביר יעקב תל אביב, ההנהלה, המלמדים והתלמידים אבלים ומנחמים את רבי מרדכי אויערבאך, נשיא התלמוד תורה, על פטירת אחיו.

הסתדרות אגודת ישראל סניף תל אביב וועד החינוך אגודת ישראל תל אביב מנחמים את רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת אביר יעקב וראש ישיבת הליכות שלמה והמשפחה על פטירת יקירם.

 

אבלים: משפחות: קינד, גרוס ומרקוביץ.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 22.02.18, בשעה 11.30 מבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ, בני ברק, תעבור בשעה 13.30 בבית המדרש מאור חיים, סנהדריה מורחבת, בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית הוריו, רחוב עוזיאל 36, בני ברק.
המנוח היה בנו של יהודה צבי שליט"א, חתנו של משה ברקוביץ ז"ל, תושב ירושלים ומאנסי, נמנה על חסידי ויז'ניץ.

המרכז הרפואי מעייני הישועה, הדריקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את הרב משה רוטשילד, מייסד ונשיא המרכז הרפואי מעייני הישועה ומרכז בריאות הנפש מרבה דעת ומשפחתו על פטירת אחיו.
יושבים שבעה בבית משפחת רוטשילד, רחוב רשב"ם 15, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00. האח רבי דוד משוויץ ישב בימים ב'-ג' ה- 19-20.02.18 בבני ברק. האחים: הרב בנימין ורות אלינסון יושבים ברחוב מסילת יוסף 17, מודיעין עילית, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.

חברת ברודווי, ההנהלה והעובדים מנחמים את חיים רוזן, מנכ"ל רשת ההלבשה החסידית ברודווי, על פטירת אביו.

בית החסידים דגור קול הדף בני ברק, הגבאים והאברכים מנחמים את עזריאל מאיר רוזן ומשפחתו על פטירת אביו ראש המשפחה.

בית החסידים יחיאל'ס שטיבל בני ברק, הגבאים והמתפללים מנחמים את אברהם משה רוזן ומשפחתו על פטירת ראש המשפחה.

מתפללי ובאי בית החסדים דאברכי חסידי גור מנחמים את אריה רוזן, גבאי בית החסידים ומשפחתו על פטירת אביו, ראש המשפחה.

מתפללי ובאי בית החסידים דגור בית רדזינר בית שמש מנחמים את חיים רוזן על פטירת אביו.

אבלים: משפחות: ליפשיץ, מאיר, רובינשטיין וזילברברג.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 13.02.18, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הושע 4, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של רבי שמואל שמלקא ז"ל, חתנו של משה יהושע אבוביץ מחסידי גור ז"ל.

בית החסידים דגור היכלי דרכי איש, היכל מזרח, היכל מערב היכל צעירים ואברכי בית החסידים מנחמים את ישראל ליפשיץ,משה יוסף ליפשיץ, ממתפללי בית החסדים והמשפחה על פטירת יקירם.

אב"ד בני ברק מודיעים כי ביום השנה לפטירת מורם ורבם תתקיים סעודת סיום הש"ס, במוצ"ש ה- 10.02.18, בשעה 20.00, בבית הכנסת המרכזי בית יעקב, רחוב יחזקאל 3.

אבלים: משפחות: גולדפינגר, מיץ  וסלי.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 07.02.18.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב פישמן מימון 18, תל אביב.
המנוח היה בנו של יעקב ז"ל, יקיר העיר תל אביב.

עיתון בשבע מנחם את נתן ורבקי גולדפינגר ומשפחת גולדפינגר על פטירת ראש המשפחה.

אבלים: משפחות: לנציצקי, טורובר וקרלנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 05.02.18, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עוזיאל 91, בית וגן, ירושלים. אחיו מנחם ואחותו דבורה קרלנשטיין ישבו במוצ"ש ה- 10.02.18 ברחוב רב אמי 7, בני ברק.
המנוח נמנה על חסידי אלכסנדר, היה בנו של רבי אברהם יצחק לנציצקי ז"ל, חתנו של רבי מאיר צבי הרשלר ז"ל.

הנהלת מוסדות גור בארץ ישראל מנחמת את מרדכי שרייבר על פטירת אמו..
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 05.02.18, בשעה 09.30, מבית הלוויות שמגר, בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ברחוב דניאל 13, בני ברק. בנה מרדכי ישב ביום ו' ובמוצ"ש ה- 09-10.02.18 בביתו, רחוב השופט בנימין 13, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של יונה שליט"א, בתו של יוסף וייס ז"ל, תושבת אנטוורפן בלגיה.

אבלים: משפחות: אלתר, ברין, בורז'יקובסקי, יוסקוביץ וגרינבוים.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 05.02.18, בשעה 12.30, מבית המנוחה, רחוב מנחת יצחק 19, ירושלים, תעבור דרך סמינר גור ובית המדרש גור ברחוב ירמיהו, בדרכה אל בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מנחת יצחק 19, קומה ג', בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של רבי דניאל חיים שליט"א, בתו של רבי שאול בורז'יקובסקי שליט"א.

סמינר בית יעקב גור ירושלים, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את בנותיה בוגרות הסמינר, אסתר, רבקה ושרה תלמידות הסמינר, חמותה הרבנית ציפורה אלתר, אמה מאשר בורז'יקובסקי ומשפחתה על פטירת יקירתם, מחנכת בסמינר.

כולל גדיל תורה אשדוד, ראש הכולל ואברכי הכולל אבלים ומנחמים את בנה אברהם מרדכי, מורה בבית המדרש, את בעלה דניאל חיים ואת משפחתה על פטירת יקירתם.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל ובית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור אבלים ומנחמים את חמותה הרבנית צפורה אלתר, בעלה רבי דניאל חיים אלתר, בניה אברהם מרדכי ויהודה אריה לייב, אביה שאול בורזיקובסקי והמשפחה, על פטירת יקירתם.

בית המדרש הגדול קהל חסידים, המתפללים והלומדים מנחמים את רבי דניאל חיים אלתר, מורה ורב בבית המדרש ומשפחתו על פטירת רעייתו.

בית החסידים דגור אור ישראל וחברי השטיבל מנחמים את הרב דניאל חיים אלתר ומשפחתו על פטירת יקירתם.

סמינר בית יעקב גור ירושלים מודיע כי במלאות שבעה לפטירת יקירתם, מחנכת בסמינר, יתקיים כנס התעוררות ביום ב' ה- 12.02.18, בשעה 20.00, באולם הסמינר, רחוב ירמיהו 24, ירושלים. ישאו דברים: נציגי המשפחה ונציגי הסמינר.

בית דין צדק ובית הוראה לדיני ממונות הישר והטוב, אבות בין הדין, הדיינים ומשפחת קליין מנחמים את רבי משה בצלאל בורז'יקובסקי על פטירת בתו ואת רבי דניאל חיים אלתר על פטירת רעייתו ואת המשפחה על פטירת יקירתם.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את חמותה הרבנית ציפורה אלתר, את אמה המחנכת גב' בורז'יקובסקי, אחיותיה והמשפחה על פטירת יקירתם.

מתפללי בית החסידים דגור אשדוד מנחמים את רבי דניאל חיים אלתר, מורה בבית החסידים, בנו אברהם מרדכי אלתר, ממתפללי בית החסידים והמשפחה על פטירת יקירתם.

הידידים מתפללי בית החסידים דגור מלבורן מנחמים את רבי דניאל חיים אלתר ומשפחתו על פטירת הרעיה והאם ומנחמים  את אבי המנוחה שאול בורז'יקובסקי ומשפחתו על פטירת בתו.

תנועת היכלי ענ"ג, ההנהלה, הרכזות, המדריכות והחניכות מהסניפים אשדוד רובע ז', אשדוד רובע ח', אידיש, בית שמש, בית שמש אידיש, בני ברק, חיפה, חצור, ירושלים, דרום, פתח תקווה, קריית גת, רמות ותל אביב מנחמות את המחנכת מאשה בורז'יקובסקי, מזכ"ל תנועת היכלי ענ"ג, ומשפחתה על פטירת בתה.

בית הספר החסידי בית יעקב, ההנהלה, המורות, המזכירות והבוגרות מנחמים את חמותה הרבנית ציפורה אלתר, אמה מאשר בורז'יקובסקי, בנותיה שבי, תלמידת הסמינר, אסתי, רבקי ושרי, בוגרות הסמינר, והמשפחה על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: שטוקהמר, ברנט, גרינברג ומליק.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 02.02.18, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אמרי ברוך 8, קרית ויז'ניץ, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.30.
המנוחה הייתה בתו של יעקב ירוחם רובין ז"ל, אשתו של אברהם מרדכי מליק ז"ל.

אבלים: משפחות: הרמן וקליין והאחות פדר מניו יורק.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 03.02.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בנה משה, רחוב אודם 2, הר שמואל, גבעת זאב, בין השעות 09.00 -13.00, 16.00 – 22.00. בתה לביאה הרמן ובנה אריה ישבו מיום ד' ה- 07.02.18 בבית הבת, רחוב מינץ 29, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של אברהם קליין ז"ל, בתו של אריה ז"ל.ע

אבלים: משפחות: זייבלד, טננבוים ופקשר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 30.01.18, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מנחת יצחק 7, ירושלים. בנו צבי אריה ישב במוצ"ש ה- 03.02.18 בביתו, רחוב אלעזר המודעי 12, ביתר עילית, בנו שמואל דוד ישב במוצ"ש ה- 03.02.18 בביתו, רחוב ברטנורא 20, אלעד, החל משעה וחצי אחרי יציאת השבת.
המנוח היה בנו של רבי יעקב ז"ל, חתנו של רבי אברהם אבא חזן ז"ל.

אבלים: משפחות: רייס, ינקלביץ, שטרנשוס, לודמיר, נוסבוים ווסרמן, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 25.01.18, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שמאי 16, אשדוד, עד יום ה' ה- 01.02.18, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00. האחים והאחות ישבו ביום ב' ה- 29.01.18 אחר הצהריים בבית משפחת וסרמן, רחוב יצחק מאיר הכהן 5, בני ברק.
המנוח ניהל את סמינר שצ'רנסקי בתל אביב והיה בנו של פנחס מנחם ז"ל.

עיתון המודיע אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם אשר העשיר את התוספת התורנית של העיתון שנים רבות.

סמינר למורות ולגננות בית יעקב ע"ש הרב מאיר שצ'רנסקי אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם, מנהל הסמינר.

סמינר למורות וגננות בית יעקב מודיע כי במלאות שבעה לפטירת מנהל הסמינר תתקיים עצרת התעוררות, תפילה וזכרון ביום א' ה- 04.02.18, בין השעות 08.00 – 13.00, באולם הפיס, רחוב רבינוב, בני ברק.
ישמיעו דברים: רבנים, מנהלי הסמינר, בוגרות הסמינר ונציג המשפחה.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 25.01.18, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית הוריה, רחוב הורקנוס 8, אשדוד.
המנוחה הייתה בתו של מאיר שליט"א.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלות ומנחמות את הוריה ואחיותיה, תלמידות הסמינר, על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: קליין, פקשר ושר.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 25.01.18, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב תכלת מרדכי 19/2, קרית בעלזא, ירושלים עד יום א' ה- 28.01.18 בערב ומיום ב' ה- 29.01.18 בארה"ב. אחיותיה תשבנה ברחוב רבי מאיר 9, כניסה ב', קומה א', קרית צאנז, נתניה, עד יום ד' ה- 31.01.18.
המנוחה הייתה בתו של שרגא צבי הולצר ז"ל, אשתו של יעקב הלוי קליין שליט"א מחסידי בעלזא בורו פארק.

אבלים: משפחות: רייניץ, ארנפלד, וידר, יוזשעף, שימון ופולק.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 25.01.18, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סנהדריה מורחבת 116, כניסה ה', בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של רבי שמואל דוד רייניץ ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 24.01.18.
יושבים שבעה בבית בנו, הרב הלל, רחוב רבי חייא 9, בני ברק. בנו הרב פרץ ישב במוצ"ש וביום א' ה- 27-28.01.18 בביתו, רחוב מנחם בגין 80, קרית הבעש"ט, פתח תקווה.
המנוח היה בנו של הלל ז"ל, תלמיד ישיבת סעקלהיד פתח תקווה.

חברת אושר עד מנחמת את הרב משה חיים ורטהיימר, מייסד שיעורים וחברותות בחניות החברה וממנהלי ארגון שיעורי תורה בעסקים אחיעזר, על פטירת אביו.

הנהלת איחוד מוסדות גור בארץ ישראל מנחמת את ירמיהו אריה גאלדשמידט, חבר מועצת הנשיאות העולמית ומשפחתו, על פטירת אמו, בתו של יוסף הכהן אדלר ז"ל, אשתו של בנימין גאלדשמידט ז"ל, תושבת ברלין ומלבורן אוסטרליה.

ישיבת חיי משה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל אברכים, רבני הישיבה, הנהלת הישיבה, התלמידים והבוגרים מנחמים את ירמיהו אריה גאלדשמידט על פטירת אמו.

הנהלת איחוד מוסדות גור בארץ ישראל מנחמת את מנדל זילברברג, חבר מועצת הנשיאות העולמית ומשפחתו על פטירת האם.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 19.01.18, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה במלון המלך דוד בירושלים עד יום ד' ה- 24.01.18 בלילה, טלפונים: 052-7194083, 1-929-235-1921, פקס: 02-5380170..
המנוחה הייתה בתו של הרב מנחם מנדל אייכנשטיין ז"ל, אשתו של רבי עקיבא זילברברג ז"ל.

אבלים: משפחות: בראון, אלתר וגולדבלט.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 20.01.18, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית משפחת אלתר, רחוב הרב פלדמן 8, בני ברק.
המנוח היה בנו של אהרן זאב ז"ל.

בית המדרש שם משמעון מנחם את אהרון זאב בראון על פטירת אביו שנמנה על חסידי גור.

קרית ישיבת חידושי הרי"מ, בית המדרש הגדול בית ישראל, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים ומנחמים את בניו בוגרי הישיבה, אהרן זאב, נציב יום בישיבה ומשה מרדכי, ר"מ בישיבה, חתניו ומשפחתו על פטירת יקירם.

בית החסידים דגור רבי יהושע 2 בני ברק, הגבאים, המתפללים והתלמידים מנחמים את רבי משה אהרן בראון ומשפחתו על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: הרשקוביץ, וייס, פינקלשטיין, רוזנברג, גולדהירש, וואלך ובדנר.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 17.01.18, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית משפ' פינקלשטיין, רחוב תורה מציון 14 ב', ירושלים, טלפונים: 02-5389350, 053-3122383, פקס: 03-5426054.
המנוחה הייתה אלמנתו של חיים לייב הרשקוביץ ז"ל, בתו של חיים יעקב וייס ז"ל, תושבת ניו יורק, חצור הגלילית וירושלים.

אבלים: משפחות: הניג, גולדקלנג, הורביץ, דנציגר, לנדא, גרינוואלד, הופמן, טאגער, בריזל, וינברגר, ווייס והלפרין.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 18.01.18, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב יואל 11, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.00. בנה יוחנן מלוס אנג'לס ישב בארץ עד יום ב' ה- 22.01.18. אחיה ואחיותיה ישבו בביתם.
המנוחה הייתה אשתו של יעקב הניג שליט"א, בתו של שלמה זלמן בריזל ז"ל.

אבלים: משפחות: גרוסמן, וקספרס, שטרן, שקולניק ומשי, אחיה ואחיותיה: משפחות: גרוסמן, קרויזר, לב, אייכלר, אדלשטיין, וינד, קצבורג והייזלר.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 15.01.18, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב ברסלב 8, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00, עד יום ב' ה- 22.01.18. אחיה ואחיותיה מירושלים והרב שלמה זלמן גרוסמן מאלעד ישבו בימים ה'-ו' ה- 18-19.01.18 בבית משפחת קרויזר, רחוב נחום 7, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של שלום מאיר גרוסמן שליט"א, בתו של נתן אליעזר גרוסמן ז"ל.

אגף השיווק של עיתון המודיע מנחם את גב' מ. שטרן, סמנכ"ל הקריאיטיב במשרד פרסום מימד, על פטירת אמה.

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ מנחמת את גב' מ. שטרן, סמנכ"ל הקריאטיב במשרד פרסום מימד, על פטירת אמה.

רשת מוסדות לחינוך מיוחד צהר הלב, ההנהלה, הצוות והתלמידים מנחמים את גב' ח. משי, מנהלת תלמוד תורה וגני ילדים חכמת ישראל ברכסים, על פטירת אמה.