הסתדרות פועלי אגודת ישראל אבלה על פטירתו.

הנהלת ארגון פעילים יד לאחים אבלה על פטירתו של ראש הישיבה.

עיריית צפת, אילן שוחט, ראש העיר ונחמן גלבך, יו"ר אגודת ישראל בצפת אבלים ומנחמים את משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם.

מפעל הש"ס העולמי, ההנהלה הרוחנית וההנהלה הכללית אבלים ומנחמים את בניו, משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם, נשיא מפעל ש"ס העולמי.

הקריה החרדית תל ציון, בתי אמנה, חברת ש.א.ג בניה ופיתוח בע"מ וחברת חלק ונחלה בע"מ אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

ועידת רבני אירופה, הרב חנוך הכהן ארנטרוי, אב"ד אירופה, הרב פנחס גולדשמידט, נשיא, הרב מנחם געללי, יו"ר הוועדה המתמדת והרב משה לבל, המנהל הרבני, אבלים ומנחמים את בניו ומשפחתו על פטירת יקירם.

ד"ר יחיאל לסרי, ראש העיר אשדוד, הנהלת העירייה, עובדי העירייה ותושבי העיר אבלים על פטירתו.

חברת אריאל יזמות, המנהלים והעובדים אבלים ומנחמים את בניו, חתניו ומשפחתו על פטירת יקירם.

עיריית חיפה, יונה יהב, ראש העיר חיפה, סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ותושבי העיר חיפה אבלים ומנחמים את בניו, משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם, נשיא מועצת גדולי התורה.

משרד רב העיר בני ברק אבל ומנחם את בניו, חתניו ומשפחתו על פטירת יקירם, בעל אילת השחר.

ארגון טהרת הבית, ההנהלה, המפקחים והרבנים אבלים על פטירתו.

אבלים: משפחות וינברג, פקשר ומלוביצקי.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 11.12.17, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית ההורים, רחוב סורוצקין 6, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.30 – 21.00.
המנוחה הייתה בתו של מרדכי שלמה וינברג שליט"א.

אבלים: בניה, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 09.12.17.
יושבים שבעה בבית בנה, אפרים רובינשטיין, רחוב יצחק מאיר הכהן 1, רמת אהרן, בני ברק. בנה, חנן יצחק רובינשטיין ישב מיום ג' ה- 12.12.17 בביתו, רחוב זבולון 15, חיפה
המנוחה הייתה אלמנתו של אברהם רובינשטיין ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 09.12.17.
יושבים שבעה בבית אחותה, מרת אברמוביץ, רחוב חזון איש 68 א', בני ברק. בניה ישבו בימים ב'-ד' ה- 11-13.12.17 ו- ו' ה- 15.12.17, במבוא השקמה 10, גבעת זאב.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי יחזקאל שרגא פרנקל ז"ל, בתו של רבי יהושע מנחם אהרנברג ז"ל.

אבלים: משפחות: רוטלוי, קוליץ וולף.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 09.12.17, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גוטליב 3. בנו הרב משה ישב בביתו, רחוב הקבלן 33 ירושלים, החל מיום ה' ה- 14.12.17 בשעה 18.00.
המנוח היה בנו של חיים ז"ל.

אבלים: משפחות: קוזלובסקי ופרייברג.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 09.12.17, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חזון איש 41, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00. אחיו מנחם ישב בבית המנוח אחר הצהריים.
המנוח היה בנו של ישראל דוד ז"ל, חתנו של לייבל בריקמן ז"ל, נמנה על חסידי גור.

חברת כובעי פרסטר, יצחק מאיר פרסטר והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

הנהלת קרן השביעית אבלה ומנחמת את בנו רבי יהושע מרדכי, יו"ר קרן השביעית בארה"ב, ומשפחתו על פטירת יקירם.
ארונו יגיע ביום ו' ה- 08.12.17, בטיסות אל על 002.
ההלוויה תתקיים ביום ו' ה- 08.12.17, בשעה 14.30, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית משפחת כהן, רחוב יהודה הנשיא 32, מודיעין עילית, במוצ"ש ה- 09.12.17, עד שעה 22.00.
המנוח היה תושב פלטבוש, ניו יורק.

אבלים: משפחות: שטרנפלד ורוטנברג.
ההלוויה תצא ביום ו' ה- 08.12.17, בשעה 09.30 מבית המנוחה, רחוב אלקלעי 4, בני ברק, ותתקיים בשעה 11.00, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה. בנה הרב מיכאל ישב ביום ו' ובמוצ"ש ה- 08-09.12.17 בביתו, רחוב הפסגה 69, ירושלים. בנה הרב אליעזר ישב ביום ו' ובמוצ"ש ה- 08-09.12.17 בביתו, רחוב אמרי בינה 12, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של הרב יוסף יצחק רוטנברג ז"ל, אלמנתו של גבריאל ז"ל, תושבת תל אביב ובני ברק.

אברכי בית החסידים דגור בית אברהם יוסף דריימן מנחמים את יצחק אריה הכהן מוסבכר, ממתפללי בית החסידים, ילדיו צבי, דוד חיים ויששכר, בנותיו ומשפחתו על פטירת יקירם.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 04.12.17, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בן איש חי 11/2, בית שמש, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה וערבית במועד.

אבלים: משפחות: הרשלר, אורדמן, שפירא, פרדמן, היישריק וקצנלנבוגן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 03.12.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מישקלוב 9, הר נוף, בין השעות 09.00 – 13.30, 16.00 – 22.30.
המנוח היה בנו של רבי משה הרשלר ז"ל, חתנו של רבי חנוך העניך פישמן ז"ל.

אבלים: משפחות: מנדלסון, גולדברג וקריימן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 03.12.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בארה"ב, טלפונים: 718-8533707, 3476230216, 718-5105048. בתה דבורה מנדלסון תשב מיום ה' ה- 07.12.17 בשעה 16.00 ועד יום ו' ה- 08.12.17 בביתה, רחוב שרי ישראל 9, קומה ד', ירושלים, טלפון 02-6235284.
המנוחה הייתה בתו של יצחק הכהן אהרונוביץ ז"ל, אלמנתו של יצחק שרגא ז"ל מחסידי גור ניו יורק.

אבלים: משפחות: ברלין, סולומונס, ארנטרוי, סגל, קלופט, פייבלזון ושולמן.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 02.12.17, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב זוננפלד 22, בני ברק.
המנוחה הייתה אשתו של רבי מנחם צבי שליט"א, בתו של רבי יואל קלופט ז"ל.

ישיבת חיים עוזר, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את רבי מנחם צבי ברלין, ראש הישיבה, והמשפחה על פטירת רעייתו.

מרכז מוסדות זוועהיל, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים על פטירת יקירם.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 02.12.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, בנין הישיבה, רחוב האדמו"ר רבי שלמה מזוועהיל, שכונת בית ישראל, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.

אבלים: משפחות: ויצהנלדר, שיף, רכטשפר, פרידמן, סין, הרשקו, קולסקי ווילהלם.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 01.12.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אדוניהו הכהן 24 א', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של שמעון דב ויצהנדלר שליט"א מחסידי ברסלב, בתו של יעקב סין הרשקו ז"ל מבאר יעקב.

אבלים: משפחות: חסידה, הורוביץ, מליק, זינגר, לוי, חמינצקי וקאפמן.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 29.11.17, בית עלמין רחובות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עזרא 25, רחובות. אחותו, גב' חמינצקי תשב ברחוב רש"י 99, פינת גשר החיים 3, ירושלים.
המנוח היה בנו של שאול יהודה ז"ל.

ארגון מגן דוד אדום, ההנהלה, העובדים והמתנדבים מנחמים את משפחת וינרוט על פטירת יקירתם.

משרד פרסום גל אורן מנחם אחותה גב' א' מצנר ומשפחות פיינבלט ווינרוט על פטירת יקירתם.

עיתון המודיע אגף השיווק מנחם את גב' א. מצנר, סופרוויזרית במשרד הפרסום גל אורן BSD, והמשפחה על פטירת האחות.

צוות משרד ד"ר י. וינרוט ושות' אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירתם.

המשפחה אבלה.
הלוויה התקיימה ביום ג' ה- 28.11.17, בית עלמין פוניבז', בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב האדמו"ר מגור 3 ב', בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 13.10, מעריב – 17.30.
המנוח היה בנו של חיים יהודה ז"ל.

אבלים: משפחות: צינוירט, דניאלצ'יק, אייזן, זילברשלג, סגל, סביר, אלבוים ופרנקל.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 27.11.17, בית עלמין ויז'ניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתו משפ' זילברשלג, רחוב שח"ל 17, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 21.30. אחותו, הרבנית א. פרנקל, יושבת בביתה, רחוב פנים מאירות 14, קרית מטרסדורף, ירושלים, עד יום א' ה- 03.12.17 בבקר.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוח נמנה על חסידי גור, היה בנו של רבי משה יהודה לייב ז"ל, חתנו של מאיר וקס ז"ל.

בית החסידים שם משמעון סקרנביץ, הגבאים, ההנהלה והמתפללים אבלים ומנחמים את בנו, בנותיו והמשפחה על פטירת יקירם.

צוות ארגון עזרה ואחווה מנחם את בנותיו גב' ש. סגל וגב' פ. צינוירט, חברות צוות הארגון, בתו גב' ר. דניאלציק והמשפחה על פטירת יקירם.

ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 28.11.17, בשעה 14.30, בית עלמין חולון.
שם האב: שמואל.

בנה, איתן אשכנזי, אבל.
יושבים שבעה ברחוב הדף היומי 6, תל אביב, עד יום ב' ה- 04.12.17 בבקר, טלפון: 050-4111946.
המנוחה הייתה אלמנתו של דוד ז"ל בתו של שמואל אשכנזי ז"ל.

אבלים: משפחות: היינה, ורדיגר, גורט, גולד, אלתר, בסר ופרבשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 24.11.17, בית עלמין בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, סמטת אפרים 3, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00. אחותו הרבנית רות אלתר תשב בביתה, רחוב עלי הכהן 6, ירושלים, אחותו הרבנית אסתר פרבשטיין תשב בימים ב'-ג' ה- 27-28.11.19 בבית אחותה הרבנית אלתר. זמני ניחומים בירושלים 10.00 – 12.00, 17.00 – 21.00.
המנוח היה בנו של יהודה לייב ז"ל, חתנו של רבי יהושע פריד ז"ל.

אבלים: משפחות: קיסטר, קוסובסקי-שחור ומרצבך.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 25.11.17, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז'.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סוקולוב 9 א', בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב ד"ר יצחק קיסטר ז"ל, חתנו של רבי דוד שניאור וואלט.

אבלים: משפחות: רוטבלט, פרידמן, ליטווין, בלז וזלושינסקי.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 21.11.17, מבית הלוויות שמגר. פרטים נוספים בטלפונים: 052-7647450, 053-3145731.
יושבים שבעה בבית בתה משפחת ליטווין, רחוב רות 1, רמה ג', בית שמש, עד יום ו' ה- 24.11.17, וממוצ"ש ה- 25.11.17 בבית בתה משפחת פרידמן, רחוב קדושת אהרון 1, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של שלמה יהודה רוטבלט ז"ל, בתו של שמואל אהרן וובר (שזורי) ז"ל.

אבלים: משפחות: רצרסדורפר והרצליך.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 18.11.17, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית משפחת הרצליך, רחוב מקובר 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של יעקב ז"ל, תושב אנטוורפן בלגיה ובני ברק.

אבלים: משפחות: ברלינסקי, וקסלמן, ליזרוביץ, מלבסקי, ניימן, ברוינר ושרייבר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 18.11.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אליעזרוב 5, גוש 80, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של זלמן יעקב קורלנסקי ז"ל, אשתו של מאיר צבי ברלינסקי יבדל"א.

אבלים: משפחות: לב, אירנשטיין, גליקסברג, קופרמן, אברמצ'יק, לבקוביץ, שוורץ, מנלה, וידיסלבסקי, ברוינר ורוזמרין.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 18.11.17, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב היסמין 10/17, אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.15 – 21.30.
המנוחה היתה אשתו של יצחק מאיר לב שליט"א, בתו של מנחם מרדכי אירנשטיין שליט"א.

הבנק הבינלאומי, ההנהלה והעובדים מנחמים את משפחת לב על מות יקירתם.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות והתלמידות מנחמות את י. מנור, תלמידת הסמינר, הגברות גליקסברג, קופרמן, אברמצ'יק, לבקוביץ ושוורץ, בוגרות הסמינר, הוריה, אחיותיה והמשפחה על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: קלאר, שולמן, טאובר, פריינד, קעניג, שיינברגר, גוטליב, צישינסקי וקליין.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 18.11.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב זוננפלד 44, ירושלים. האחים מבני ברק והאחיות גוטליב וצישינסקי ישבו בבית משפחת קלאר, רחוב חזון איש 62, בני ברק, החל מיום ה' ה- 23.11.17 אחה"צ.
המנוח נמנה על חסידי אשלג, היה בנו של מרדכי ז"ל, חתנו של ישראל מרדכי שטרן ז"ל.

אבלים: משפחות: פוגל, מילר, רייניץ, מרגליות, קופמן, פרוכטר, בינט, שוורץ, איזנברג, כהן וגולדברגר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 12.11.17, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז'.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ראב"ד 14, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של מנחם צבי ז"ל.

תלמוד תורה באבוב, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים על פטירתו של מייסד תלמוד התורה.

אבלים: משפחות: אלטמן, יערי, גולדיס ושכטר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 11.11.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב אדמור"י אלכסנדר (מימון 15), בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00. בתה, גב' גולדיס, תשב ביום א' ה- 12.11.17, בביתה, רחוב עזרת תורה 8, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של רבי יוסף מאיר ליבוביץ ז"ל, אשתו של רבי שרגא צבי אלטמן ז"ל.

אבלים: משפחות: גולדפריינד, שיליץ ופרוינד.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 10.11.17, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הושע 16, בני ברק, עד יום ה' ה- 16.11.17. אחיה, שמואל פרוינד, ישב בביתו בארה"ב, טלפון: 1917-4161927.
המנוחה הייתה בתו של נפתלי חיים פרוינד ז"ל, אלמנתו של חיים גולפריינד ז"ל.

מועצה מקומית רכסים ויצחק רייך ראש המועצה אבלים על פטירתו ומנחמים את רעייתו הרבנית והמשפחה על פטירת יקירם, מנהלה הרוחני של ישיבת כנסת חזקיהו וחבר מועצת גדולי התורה.

אחיו: מנחם שטארק אבל.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הלפרין 8, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.00, עד ביום ב' ה- 13.11.17 בבוקר.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה – 13.45, מעריב – 19.00.
המנוח היה בנו של אלכסנדר דוד ז"ל.

אבלים: משפחות: אדלר וויינרייך.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 06.11.17, בית עלמין מושב כפר חסידים.
יושבים שבעה בבית ההורים, רחוב נריה 8 א', בני ברק, החל מיום ה' ה- 09.11.17 אחה"צ ועד מוצ"ש ה- 11.11.17. האחות, גב' ויינרייך תשב בבית ההורים בימים ה'-ו' ה- 09-10.11.17.
המנוח היה בנו של הרב אברהם שליט"א.

אבלים: משפחות: פינקלשטיין, שווירץ, בציא וגוטרמן, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה תצא ביום ד' ה- 08.11.17, מבית בנה מנחם פינקלשטיין, רחוב מלצר 19, בני ברק בדרכה אל בית עלמין קרית שאול, חלקת החסידים. פרטים על מועד ההלוויה בטלפונים: 053-3139898, 050-4185665, 052-7606203.
יושבים שבעה בבית משפחת פינקלשטיין, רחוב מלצר 19, בני ברק, עד וכולל מוצ"ש ה- 11.11.17, ומיום א' ה- 12.11.17 ועד יום ג' ה- 14.11.17 בבקר, בבית משפחת שוירץ, רחוב אביי 12, אשדוד. אחותה, גב' גוטרמן, תשב בביתה, רחוב רשב"ם 18, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 20.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 16.20, מעריב – במועד.
המנוחה הייתה אלמנתו של מרדכי ז"ל, בתו של שמואל יעקב איידלס, תושבת תל אביב ובני ברק.

אבלים: משפחות: קוזק וסנקביץ, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 06.11.17, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית משפחת קוזק, רחוב שמאי 6/12, אשדוד, טלפון: 08-6752729. גב' סנקביץ יושבת בבית משפחת אלתר, רחוב ברסלב 8, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של מנחם מנדל פומרנץ ז"ל, אלמנתו של ישראל יצחק קוזק ז"ל.

אבלים: משפחות: שוארץ, אורי, שפירא, ארלנגר, יגלניק, פרוש, ארלנגר, כהן, גוטמן, סופר, שפרנוביץ ואספיס.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 02.11.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב דברי חיים 1, כניסה א', קומה ד', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 21.30.
המנוחה הייתה אשתו של אליעזר מנחם מנדל שליט"א, בתו של ישעיהו זאב שיינברגר ז"ל.

אבלים: משפחות: הערץ, זילביגער, ולודרסקי, קראוס, רייסנר, סאלאוויציק וגולדברג.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 01.11.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, רחוב מלכי ישראל 36, קומה ב', חדר 245, פקס 02-5000689. גב' רייסנר תשב ביום ו' ה- 03.11.17 בביתה, רחוב לנדא 4, בני ברק.
המנוח היה תושב לוצרן שוויץ וירושלים, בנו של הרב מנחם ז"ל, חתנו של רבי מרדכי יעקב ברייש ז"ל.

אבלים: משפחות: ברוידא, סילבר, נוישטט, נורמן וענגלארד, הנכדים והנינים.
ארונה יגיע ביום ה' ה- 02.11.17, בשעה 12.30, בטיסת 002 של אל על.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 02.11.17, בית עלמין ארץ החיים , בית שמש. פרטים על מועד ההלוויה בטלפונים: 053-3116056, 052-7181092.
יושבים שבעה בבית בנה, יצחק ברוידא, רחוב עזרת תורה 23, ירושלים, פקס: 02-5370510, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.00 – 22.30. בתה, גב' סילבר תשב ממוצ"ש ה- 04.11.17 בביתה, רחוב קצנלבוגן 76, הר נוף, ירושלים.
המנוחה הייתה תושבת ברוקלין ולייקווד, בתו של משה ענגלארד ז"ל, אלמנתו של מרדכי ברוידא ז"ל.

אבלים: משפחות: הרמן, קליין ובנט.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 31.10.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בנו משה, רחוב אודם 2, הר שמואל, גבעת זאב, בין השעות 09.00 – 13.00, 16.00 – 22.00. אחיו אריה ואחותו מרת לביאה ישבו מיום ו' ועד יום א' ה- 03-05.11.17, בבית האחות, רחוב הרב מינץ 29, בני ברק.
המנוח נמנה על חסידי ערלוי, היה בו של משה ז"ל, תושב פאפא, ירושלים וקטמון.