Mourned by: his family and ArtScroll/Mesorah Publications.
The funeral will take place on Monday 26/06/17 at 14.45, at Eretz HaChaim Cemetery, Beit Shemesh. Telephones for exact hour: 058-3257298, 058-3281573, 054-4401067.
The Shiva will take place at 2114 Ave. K, Brooklyn, N.Y. Telephone: 718-338-3077, Fax: 718-680-1875, E-mail: gedaliah@artscroll.com. His son Yisrael (Ira) Zlotowitz will be sitting at Klugman's home, 50/25 Arzei HaBirah St., Jerusalem, on Monday 26/06/17 until 22.00.
The deceased was founder of ArtScroll/Mesorah Publications.

אבלים: משפחות: זלוטוביץ, דיקער, פערלוויץ, מורגנשטרן ומונק.
ארונו יגיע ארצה ביום ב' ה- 26.06.17, בשעה 12.40, בטיסת אלעל 002.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 26.06.17, בית עלמין ארץ החיים, בית שמש, כשעתיים לאחר נחיתת הארון. טלפונים לבירורים: 058-3281573, 058-3257298.
יושבים שבעה בארה"ב. בנו ישראל ישב ביום ב' ה- 26.06.17, עד השעה 22.00, בבית משפחת קלוגמאן, רחוב ארזי הבירה 52, דירה 25, ירושלים.
המנוח ייסד את הוצאת הספרים התורנית ארטסקרול/מסורה והיה בנו של רבי אהרן זלוטוביץ ז"ל.

אבלים: משפחות: שכטר, ברויאר, רובינשטיין, גלעד, וייס והס.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 19.06.17, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב השלושה 18, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00. אחיה, מנחם ברויאר, ישב ביום ו' ובמוצ"ש ה- 23-24.06.17 בביתו, רחוב חתם סופר 28, עמנואל.
זמני תפילות: שחרית – 07.15, מנחה – 19.15, מעריב – במועד.
המנוחה הייתה בתו של הרב שלמה ברויאר ז"ל, אשתו של נפתלי שליט"א.

אבלים: אשתו וילדיו: דניאלה וכסלר, גבי ואילן קון, יוני וניקול וכסלר, אריאל וכסלר ואורן, מיכאל וכסלר, אחיו: מנחם רון ודינה וכסלר, אורה ומיכאל זק, בנימין זאב ורותי וכסלר, נכדיו: עידן, שירה, דוד, ערן, ארי ואדם, אחייניו והמשפחה.
יושבים שבעה ברחוב ש"י עגנון 11, ירושלים, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.00 – 21.00, ביום ו' בין השעות 09.30 – 14.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב – 19.30.
המנוח היה בן ירושלים ומבוניה.

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים אבלה על פטירתו של מייסד המכללה, יזם ובונה ירושלים.
ההלוויה תתקים ביום ג' ה- 20.06.17, בשעה 10.30, בית עלמין גבעת שאול.

קרן גבריאל שרובר אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם, יו"ר הקרן.

קרן עזריאלי, דנה עזריאלי ומנחם עינן מנחמים את משפחת וכסלר ועזריאלי – המכללה האקדמית להנדסה ירושלים על פטירת יקירם, מייסד המכללה.

תיאטרון ירושלים מתחם תרבות אבל על פטירתו של יו"ר הנהלת התיאטרון ואחד מבוני ירושלים.

חברת ג.ט.י, גנים טכנולוגיים ירושלים, מנחמת את משפחת וכסלר על פטירת יקירם, בונה ירושלים.

קרן מנדל אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

הקרן לירושלים אבלה על מותו.

פסטיבל ישראל אבל ומנחם את המשפחה על מות יקירם, ידיד הפסטיבל ויו"ר קרן גבריאל שרובר.

רשות מקרקעי ישראל, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, מנהל מינהל מקרקעי ישראל לשעבר.

הרשות לפיתוח ירושלים, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, ממייסדי הרשות, יו"ר הרשות לשעבר ויקיר העיר ירושלים.

דבי ואראל מרגלית מנחמים את דניאלה, גבריאלה, יונתן, מיכאל ואריאל וכסלר על מות יקירם, בונה ירושלים כיד ימינו של טדי קולק.

דירה להשכיר, החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ, מנחמת את אריאל והמשפחה על מות יקירם.

חברת הגיחון בע"מ, מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ, זהר ינון, מנכ"ל חברת הגיחון ואבי בלשניקוב, יו"ר דירקטוריון חברת הגיחון ומבט"י אבלים ומנחמים את המשפחה על פטרית יקירם, יקיר ירושלים ויו"ר ומייסד חברת הגיחון.

מוזיאון ישראל, ירושלים, מועצת המנהלים והעובדים אבלים ומנחמים את דניאלה והמשפחה על פטירת יקירם, עמית כבוד וחבר מועצת המנהלים של המוזיאון.

גן החיות התנ"כי, ההנהלה, העובדים ואגודת ידידי גן החיות אבלים ומנחמים את דניאלה, הילדים, הנכדים ומשפחת וכסלר על מות יקירם, מבוני גן החיות וחברת מועצת המנהלים.

עו"ד אופיר כץ, עו"ד יאיר זלנפרוינד ועו"ד מנחם לם מנחמים את דניאלה והמשפחה על מות יקירם, יו"ר המכללה האקדמית עזריאלי.

בצלאל, מכללה לאמנות ועיצוב, ירושלים, חבר הנאמנים, הוועד המנהל וההנהלה אבלים ומנחמים את דניאלה והמשפחה על מות יקירם.

הנהלת פסטיבל אבו גוש מנחמת את משפחת וכסלר על פטירת יקירם, ידיד הפסטיבל.

תנועת ערכים, המרצים, הפעילים והצוות אבלים ומנחמים את הרב יוסף וליס, יו"ר תנועת ערכים העולמית והמשפחה על פטירת אמו.
יושבים שבעה ברחוב הגליל 58, רעננה, עד יום ה' ה- 22.06.17 בבקר.
המנוחה הייתה ניצולת שואה, אלמנתו של יהודה אריה ז"ל, בתו של הרב שרגא פייבל וינקלר ז"ל.

הנהלת ארגון הידברות מנחמת את הרב יוסף וליס, יו"ר ארגון ערכים, והמשפחה על פטירת אמו, ניצולת השואה.

אבלים: משפחות: ברוכמן, וינגרטן, הורביץ, כהן וקובלסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 15.06.17, בית עלמין הר תמיר הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב שאולזון 14, הר נוף, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של יוסף ברוכמן ז"ל, בתו של יעקב צבי זמודיאק ז"ל.

אבלים: משפחות: ויז'ניצר, ברקוביץ, ברים, ראזנבערג, ברוס, הירש וניימאן.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 12.06.17, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבינא 18, קרית ויז'ניץ, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00. בתה, גב' ברים, תשב ביום ד' ה- 14.06.17 בביתה, רחוב ר' אלעזר המודעי 13, ביתר עילית, בין השעות 16.00 – 22.00, טלפון: 03-6779392.
המנוחה הייתה בתו של יצחק גדלוביץ ז"ל, אלמנתו של רבי יעקב דוד ויז'ניצר ז"ל.

אבלים: משפחות: דזלובסקי, טורנהיים, בנדיקט, שכטר, לייזר, קופולביץ וקליר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 13.06.17, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז', בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הר סיני 11, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של יצחק שכטר ז"ל, אשתו של רפאל שלום שליט"א.

חגית והעובדות בחברת BIANCO NERO אבלות ומנחמות את רפאל על פטירת אשתו, עובדת החברה.

ישיבה גדולה שערי תורה, הנהלת הישיבה, הרבנים, התלמידים ואיגוד הבוגרים מנחמים את ישעיהו דזלובסקי, מרבני הישיבה, והמשפחה על פטירת אמו.

בית החסידים דגור אשדוד, המתפללים וועד קרן הבנין מנחמים את אפרים שכטר והמשפחה על פטירת אחותו.

אבלים: משפחות: וסר ופרנק, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 13.06.17, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז'.
יושבים שבעה בבית בנה, משפחת וסר, רחוב האדמו"ר מסדיגורה 1, דירה 2, רמת שלמה, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של יצחק גדלוביץ ז"ל, אלמנתו של ישעיהו ז"ל.

אבלים: משפחות: ויזל, צין, ויז'ניצר, כץ, אשר, כהן, פריד, רוטנר ווידר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 11.06.17, בית עלמין פוניבז'.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אמרי חיים 12, בני ברק, עד כניסת השבת, יום ו' ה- 16.06.17.
המנוחה הייתה בתו של חיים מאיר פריד ז"ל, אשתו של דוד הלוי ויזל שליט"א.

אבלים: משפחות: שרון, הלר, אורבך ובודה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 10.06.17.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שילה 15, רמת גן, עד השעה 13.00 ומהשעה 16.00. בנו נתן ישב בביתו, רחוב מיכלין 23, ירושלים, ביום ד' ה- 14.06.17, בין השעות 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של נתן ז"ל.

חברת שילה סחר וקירור בע"מ אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם, שותף בחברה.

חברת תעשיות תפוגן בע"מ מנחמת את משפחת שרון על פטירת יקירם.

הנהלת ישובי חבל מעון והעובדים מנחמים את משפחת שרון וחברת יבולים על מות האב.

חברת קלקליף בשער הנגב מנחמת את משפחת שרון על פטירת האב.

הנהלת מוסדות קאזניץ והמוסדות אבלים על פטירתה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 08.06.17, בית עלמין סנהדריה ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב ויצמן 71, תל אביב, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 22.00, במוצ"ש ה- 10.06.17, בין השעות 21.30 – 23.15.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי שלמה אריה שטרנברג ז"ל ובתו של רבי ישראל אלעזר ז"ל.

מוסדות בית לפליטות קרית בנות מודיעים כי במלאות שלושים לפטירתו של מנהל המוסדות יתקיים טקס זכרון והתעוררות לנשים ביום ד' ה- 21.06.17, בשעה 18.00, באולם המוסדות, רחוב בהר"ן 1 (הכניסה מרחוב חיי אדם 30).
ישאו דברים: מנהלי המוסדות, בתו הרבנית יורוביץ, אסתר מלכה מועלם, אסתר ווייסנשטרן ונעמי יפרח ותוצג מצגת היסטורית של המוסדות.

אבלים: משפחות: וואלדמאן, שימאנוויטש ושפוטץ.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 31.05.17, בית עלמין שיכון וותיקים נתניה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ירמיהו 48, ירושלים. הבנים מארה"ב ישבו מיום ג' ה- 06.06.17 בבקר. הבנות: גב' שימאנוויטש וגב' שפוטץ ישבו בכתובת הנ"ל מיום ב' ה- 05.06.17 בערב.
המנוח היה בנו של שמעון ז"ל, יליד קראסנא, תושב ניו יורק וירושלים.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 04.06.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנו, יוסף יצחק, רחוב אחינועם 8, סנהדריה, ירושלים.
המנוח נמנה על חסידי באיאן, היה בנו של מאיר שלום רבינוביץ ז"ל, חתנו של ישראל הכהן רוזובסקי ז"ל.

אבלים: משפחות: זיגלבוים, קונפניצקי, רוזנבוים, אלבוים והרשנבוים.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 01.06.17, בית עלמין ירקון, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית אחותה משפחת אלבוים, רחוב אמרי ברוך 1 א' בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00. בתה, גב' רוזנבוים, תשב ביתה, רחוב גשר החיים 12 ג', ירושלים. אחיה קאפל הרשנבוים ישב ברחוב עלי הכהן 26, ירושלים, עד יום ב' ה- 05.06.17 אחר הצהריים.
המנוחה הייתה בתו של יוסף יצחק הרשנבוים ז"ל.

אבלים: משפחות: הרציג, מנדלוביץ, פש, ויינר, דומב ופולק.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 01.06.17, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אמרי בינה 18, קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי בעלזא, היה בנו של רבי שמואל משה ז"ל, חתנו של רבי יוסף קנדלר ז"ל.

עיתון המודיע אגף השיווק מנחם את יהודה הרציג, מנכ"ל חברת הרציג נדל"ן על פטירת אביו.

בית המדרש דחסידי ביאלא, הרבנים, התלמידים והמתפללים אבלים ומנחמים את רעיתו, בניו, חתניו ובנותיו על פטירת יקירם.

ארגון איחוד והצלה, אלי ביר, נשיא, משה טייטלבוים, מנכ"ל, אפי פלדמן, ראש סניף בני ברק, ועד ההלכה והמתנדבים אבלים ומנחמים את רבי מרדכי דוד ברזילי, נשיא איחוד והצלה בני ברק והמשפחה על פטירת רעייתו.
המנוחה הייתה בתו של שמואל אשכנזי שליט"א.

מגדל חברה לביטוח בע"מ מנחמת את  אסתר לבקוביץ על מות אמה.

אבלים: משפחות: מוזסון, קופר, לובארט, שאהן, גרינפעלד, נאדל וסאלאף.
ההלוויה התקיימה במוצאי חג השבועות יום ד' ה- 31.05.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרותם 41, אשדוד.
המנוח היה בנו של מרדכי ז"ל, תושב ירושלים ואשדוד.

אבלים: משפחות: זיידה, רובינשטיין, ריגל, קליין, פפר, מורנשטיין וקלפהולץ.
ההלוויה התקיימה במוצאי חג השבועות יום ד' ה- 31.05.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גשר החיים 12 א', ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. אחיו דוד ישב ביום ו' ובמוצ"ש ה- 02-03.06.17 בביתו, רחוב אמרי חיים 3, קריית ויז'ניץ, רחובות.
המנוח היה בנו של שלמה ז"ל, חתנו של ישראל חיים רוגוז'ינסקי ז"ל ונמנה על חסידי גור.

אבלים: משפחות: הערשקאוויטש, פייג, מייעס, אונסדארפער וזילבערמאן.
ארונו יגיע ביום ב' ה- 29.05.17, בשעה 12.45, בטיסת אל על 002.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 29.05.17, בשעה 14.15, מבית המדרש צאנז קלויזענבורג, רחוב הרב כהנמן 70, בני ברק ובשעה 17.00 מהיכל המתיבתא בקרית צאנז נתניה, בדרכה אל בית עלמין שיכון וותיקים נתניה. עדכונים בטלפון: 073-7963411.
הסעות ללוויה בקרית צאנז יצאו בשעה 14.30, מרחוב שמגר (מול רב שפע), ירושלים.
יושבים שבעה: הבנים רבי שלמה ממאנסי, רבי דוד יהודה מנתניה ורבי אברהם יהושע מירושלים בבית משפחת הרשקוביץ, רחוב האדמו"ר מגורליץ 8, קרית צאנז, נתניה, עד כניסת חג השבועות ביום ג' ה- 30.05.17. הבן אברהם יהושע ישב ביום ג' ה- 30.05.17 עד כניסת החג, בביתו, רחוב אלקנה 14 א', כניסה ב', ירושלים.
המנוח היה גאב"ד האליין וחבר הביד"צ צאנז קלויזנבורג בארה"ב, בנו של רבי שלמה ז"ל.

אגודת חסידי צאנז אבלים על פטירת גאב"ד האליין ודיין הקהילה בארה"ב.

מוסדות וקהילה קדושה צאנז קלויזענבורג והנהלת המוסדות אבלים על פטירתו של גאב"ד האליין וחבר ביד"צ הקהילה קרוב ל- 70 שנים.

אבלים: משפחות: רושגולד, פריי, ארליך וקמינר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 28.05.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רשב"י 23/1, אשדוד עד ערב חג השבועות יום ג' ה- 30.05.17. אחותו, גב' קמינר, תשב ביום ב' ה- 29.05.17 בביתה, רחוב האדמו"ר מגור 22, בני ברק.
המנוח היה תושב בני ברק ואשדוד, מראשי השו"בים בתל אביב, בנו של משה יצחק ז"ל, חתנו של משה מרדכי מרגליות ז"ל.

אבלים: משפחות: גומבו, טורק, ויטריאול, וולף, זמורה, גודלבסקי, קובלסקי, בלוי, הרשקוביץ, מאירוביץ, קטינא, אילינברג, גרינבוים ולוריא.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 24.05.17, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז'.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב דונולו 4, בני ברק, האחים: אליעזר ודב ישבו ביום א' ה- 28.05.17, בבית משפחת טורק, רחוב הרב משה חגיז 3, ירושלים.
המנוחה הייתה מחנכת, אשתו של צבי גומבו שליט"א, בתו של משה טורק שליט"א.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 26.05.17, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה עד כניסת חג השבועות – יום ג' ה- 30.05.16, בבית בנה, רחוב דברי חיים 19, קרית בעלזא, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של שלמה קעניג ז"ל, אלמנתו של שלמה זלמן קוט ז"ל מחסידי בעלזא, תושבת מושב קוממיות וירושלים.

אבלים: אחיו: רבי אליעזר, רבי מרדכי ורבי יהודה אריה.
יושבים שבעה בבית רבי אליעזר הלוי דינר, רחוב צאנז 5, בני ברק עד יום ג' ה- 30.05.17.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 13.15, ערבית – 20.30.
המנוח היה בנו של מהרי"צ הלוי דינר ז"ל.

אבלים: משפחות: קרנביסר, סמסון, מאנדל, אולבסקי, גולדברג והגר.
ארונו יגיע ביום ה' ה- 25.05.17, בשעה 12.10, בטיסת אל על מס' 002.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 25.05.17, בשעה 15.00 מישיבת חידושי הרי"מ רחוב נמירובר 24 תל אביב, תעבור בשעה 16.00 בבית החסידים דגור רחוב מהרש"ל 13 בני ברק, תעבור דרך בית המנוח רחוב בעש"ט 32, בדרכה אל בית עלמין פוניבז'.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בעש"ט 32, בני ברק, עד יום ג' ה- 30.05.17, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של רבי ישראל משה ז"ל, חתנו של מיכל אהרן וינברג ז"ל, מראשי ישיבת חידושי הרי"מ שנים רבות.

בית החסידים דגור בני ברק, המתפללים, אברכי הכולל והגבאים אבלים על פטירתו של אחד מראשי ישיבת חידושי הרי"מ.

קרית ישיבת חידושי הרי"מ, בית המדרש הגדול בית ישראל, הרבנים, התלמידים והנהלת הישיבה אבלים ומנחמים את אלמנתו, בנו: הרב אברהם מרדכי, מורה בישיבה, חתניו ובנותיו משפחות: סמסון, מאנדל, אולבסקי וגולדברג, אחיו: יהושע והמשפחה  על פטירתו יקירם, מראשי הישיבה.

מפעלי גבורה שבחסד וההנהלה מנחמים את אלמנתו, בנו אברהם מרדכי, בנותיו משפחות סאמסאן, מאנדל, אולבסקי וגולדברג, אחיו יהושע והמשפחה על פטירת יקירם, מראשי ישיבת חידושי הרי"מ.

סמינר בית יעקב גור "אור ברכה" אבל ומנחם את אם המשפחה, בנותיו המורות צ. סאמסון וח. גולדברג והמשפחה על פטירת יקירם ממקימי הסמינר.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, מ"מ ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי המועצה אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, מראשי ישיבת חידושי הרי"מ.

מתפללי בית החסידים דגור בני ברק אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, מראשי ישיבת חידושי הרי"מ ומתיבתא דחסידי גור בבורו פארק.

כולל אברכים ע"ש הרב צבי קופרברג ז"ל, ראש הכולל והאברכים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, מייסד הכולל.

אבלים: בניה: אליהו, ראובן ואהרן, משפחות: פרנקל, גלב ומנדלוביץ, כלותיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 23.05.17, בית עלמין סגולה, פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי יהושע 11, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של חיים גלב ז"ל, אלמנתו של חיים יוסף ז"ל.

אבלים: משפחות: מלר, רוטלוי, שטרן, בודנשטיין, קשש, טאובר וקריגר.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 22.05.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סורוצקין 23, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.30.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 13.30, מעריב – 20.30.
המנוח היה בנו של רבי אלימלך מלר ז"ל, חתנו של יואל שיף שליט"א.

יושב ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין, חברי הכנסת, עובדי הכנסת ומשמר הכנסת מנחמים את סגן השר משולם נהרי והמשפחה על מות אביו.

שר הפנים, מנכ"ל משרד הפנים ועובדי משרד הפנים מנחמים את הרב משולם נהרי, סגן שר הפנים, על פטירת אביו.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב הקבלן 59, שכונת הר נוף, ירושלים.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, המנהל הכללי, הנהלת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והעובדים מנחמים את חבר הכנסת הרב משולם נהרי, סגן שר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, על פטירת אביו.

שר הפנים, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ועובדי הרשות מנחמים את משולם נהרי, סגן שר הפנים, על פטירת אביו.

המרכז לחינוך מקצועי, הרב שמואל הלפרט, ההנהלה והעובדים מנחמים את הרב משולם נהרי, חבר כנסת וסגן שר, והמשפחה על פטירת אביו.

רשת שמע מישראל לחינוך יהודי במדינות חבר העמים ויששכר דב (אלברט) רייכמאן, נשיא מטארנטא קנדה, מנחמים את הרב משולם נהרי, סגן שר הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל, את אמו והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: ריס, ברזל, רוזנבלט, שפיגל, ברנשטיין, רוזנפלד, לדרר-ליבני, קולר וקריצלר.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 17.05.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אלעזר המכבי 4, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00, עד יום ג' ה- 23.05.17 בבקר.
המנוחה הייתה אשתו של הרב חיים ריס שליט"א, בתו של הרב יצחק הייזלבק ז"ל, תושבת לוצרן שוויץ ובית וגן.

אבלים: משפחות: פרידמן, ונקרט, ורטהיימר והנדלמן.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 16.05.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אמרי בינה 12, קומה תחתונה, קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי אריה לייב פרידמן ז"ל, בתו של הרב יעקב שלום שטרסברג ז"ל.

אבלים: משפחות: טרגר, לורינץ, גרילק, רוזנגרטן, שרייבר, רייכנבך, רייז, אויערבאך, גולדברג ובורודיאנסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 15.05.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, רחוב מלכי ישראל 36, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 -22, דוא"ל: nichumtreger@gmail.com.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי יהודה אריה טרגר ז"ל, ראש ישיבת אנטוורפן בלגיה, בתו של רבי שלמה זלמן אויערבאך ז"ל.

חברת עוף טוב, הדירקטוריון, ההנהלה, הנהלת המשחטה והצוות מנחמים את הרב אברהם דב אויערבאך, ראש הכשרות במפעל, והמשפחה על פטירת אחותו.

חברה קדישא גחש"א תל אביב יפו והמחוז, עו"ד יעקב שיינברג, יו"ר ההנהלה, אברהם מ. מנלה, מנכ"ל, ומיכאל פנחסי, מ"מ יו"ר ההנהלה, מנחמים את רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת אביר יעקב, והמשפחה על פטירת אחותו.

אבלים: משפחות: שפיגל, מנדלבאום, שלנגר, רבינוביץ, זילברמן וגינצבורג.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 12.05.17, בחיפה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חרמון 22, חיפה, הבן והבת מאשדוד ישבו ביום ב' ה- 15.05.17, בין השעות 21.00 – 23.00, בבית משפחת רבינוביץ, רחוב רבא 5, אשדוד.
המנוחה הייתה בתו של אברהם יעקב ז"ל.

החברים מתפללי בית החסידים דגור היכל דב אשדוד מנחמים את הרב בנימין והמשפחה על פטירת בנו.

בית יעקב ורשביאק, ההנהלה, צוות בית הספר והתלמידות מנחמים את המורה ד. קמינר והמשפחה על פטירת הבן.

המשפחה אבלה.
יושבים שבעה בבניין ישיבת פרשבורג, רחוב גבעת שאול 5, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00 וביום ו' בין השעות 10.00 – 13.00. אחותו, הרבנית שפירא, יושבת בביתה, רחוב שטריקר 20, תל אביב, בימים ג'-ה' ה- 09-11.05.17, בין השעות 18.00 – 20.00 וביום ו' ה- 12.05.17, בין השעות 10.00 – 12.00. אחותו הרבנית לודמיר יושבת בביתה, רחוב יונה הנביא 7, בני ברק, בימים ג'-ד' ה- 09-10.05.17, בין השעות 10.30 – 13.00, 17.30 – 20.00, ובימים ה'-ו' ה- 11-12.05.17 בבניין ישיבת פרשבורג ירושלים.
המנוח היה גאב"ד פרשבורג.

מכון דעת סופר, ההנהלה והעורכים אבלים ומנחמים את רעייתו, בניו, בתו הרבנית שיפר, אחותו הרבנית שפירא ואחותו הרבנית לודמיר על פטירת יקירם, גאב"ד ור"מ פרשבורג ונשיא מכון דעת סופר.

בית החסידים היכלי דרכי איש, הרב, הגבאים והמתפללים מנחמים את טובה שפירא על פטירת אחיה.

אבלים: משפחות: פרידמן, יעקובזון, קופילוביץ, בליז'ינסקי, בלוי, חשין וברנשטיין, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 05.05.17, בית עלמין הר הזיתים ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חידושי הרי"מ 5, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה זקן חסידי באיאן, בנו של אברהם ז"ל.

אבלים: משפחות: קליין, רבינוביץ, קליין, שישא, בריזל, כהן ווינגרטן.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 03.05.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ג' ה- 09.05.17 בבקר, ברחוב עמוס 24, ירושלים, בין השעות 10.30 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של משה צבי ז"ל, חתנו של זעליג לייב לווין ז"ל.

משרד הפנים, סגן השר, המנהל הכללי, הנהלת המשרד והעובדים מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על פטירת אמו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 05.05.17, בית עלמין גבעת שאול הספרדי.
יושבים שבעה באולם בית הכנסת יחוה דעת, רחוב אגסי 1, הר נוף, ירושלים.

מרכז השלטון המקומי בישראל, שלמה דולברג, מנהל כללי, וחיים ביבס, ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי, אבלים ומנחמים את אריה מכלוף דרעי, שר הפנים ומשפחתו על מות אמו.

סגן שר הפנים, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ועובדי הרשות מנחמים את אריה דרעי, שר הפנים, על פטירת אמו.

יושב ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין, חברי הכנסת, חברי הכנסת לשעבר, עובדי הכנסת ואנשי משמר הכנסת מנחמים את השר אריה מכלוף דרעי והמשפחה על מות אמו.

 הקרן הקיימת לישראל, דני עטר, יושב ראש הדירקטוריון, חברי הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלמה דרעי, סגן יו"ר הדרקטוריון, על מות אמו.

עיריית מעלה אדומים, בני כשריאל, ראש העיר, סגניו, חברי מועצת העיר, הנהלת העיריה והתושבים אבלים ומנחמים את אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על מות אמו.

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, המנהל הכללי, הנהלת המשרד והעובדים מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, על פטירת אמו.

תנועת ש"ס העולמית, חברי הכנסת, המנכ"ל, נציגי התנועה והפעילים מנחמים את הרב אריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, על פטירת אמו.

עיריית חיפה, יונה יהב, ראש העיר וחברי מועצת העיר מנחמים את הרב אריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, ומשפחתו על פטירת האם.

מועצת חכמי התורה בארץ ישראל מנחמים את הרב אריה דרעי על פטירת אמו.

העיר אלעד, ישראל פרוש, ראש העיר, צוריאל קריספל, סגן ראש העיר וחברי מועצת העיר מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, והמשפחה על פטירת האם.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, ממלא מקום ראש העיר, אליהו דדון, סגן ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי המועצה מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ויו"ר תנועת ש"ס העולמית, על פטירת אמו.

עיריית בית שמש, לשכת הדובר, משה אבוטבול, ראש העירייה וסגן יו"ר מרכז השלטון המקומי, מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה על פטירת אמו.

ארגון אחוד הצלה, משה טייטלבוים, מנכ"ל, אלי ביר, נשיא, ועדת ההלכה והמתנדבים אבלים ומנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, יו"ר תנועת ש"ס ושר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ואת רבי יהודה דרעי, רב העיר באר שבע, על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה אלמנתו של אליהו דרעי ז"ל.

מרכז המועצות האזוריות, עמיר ריטוב, יו"ר, וראשי המועצות האזוריות בישראל מנחמים את שר הפנים אריה מכלוף דרעי על מות אמו.

ראש הממשלה וממשלת ישראל מנחמים את אריה מכלוף דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב והגליל, והמשפחה על מות אמו.

המועצה האזורית גזר, פטר וייס, ראש המועצה, נבחריה ועובדיה מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על מות אמו.

עיריית אופקים, איציק דנינו, ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי המועצה ותושבי אופקים מנחמים את חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על מות אמו.

פורום ה- 15, רון חולדאי, יו"ר הפורום וראש עיריית תל אביב יפו, עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל הפורום וראשי הערים חברי הפורום מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, ומשפחתו על פטירת אמו.

מועצה אזורית תמר ודב ליטבינוף, ראש המועצה, מנחמים את אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על מות אמו.

מבצר התורה, רשת כוללי האברכים דחסידי צאנז, הרבנים, התלמידים, ההנהלה ואהרן הופמן מנחמים את רבי נסים דרעי, רב שכונת בית וגן, ראש כולל ומכון ראש פינה והרב אריה דרעי ומשפחתם על פטירת אם המשפחה.

עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין, ראש העיר, יהודה עוביידי, סגן ראש העיר ויו"ר סיעת ש"ס, ממלא מקום ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי המועצה מנחמים את הרב אריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס העולמית, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, והמשפחה על פטירת האם.

קהילת קודש שובו בנים נחמת ציון דחסידי ברסלב, הרבנים, התלמידים, הנהלת המוסדות, כוללי האברכים, הישיבות, תלמוד התורה נחמת ציון, בתי המדרש, בית דין צדק, היכל הוראה, מפעלי חסד ובית ספר וסמינר לבנות מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ויו"ר תנועת ש"ס העולמית ואת הרב יהודה דרעי, הרב הראשי של העיר באר שבע והמשפחה על פטירת האם.

העיר רחובות, רחמים מלול וחברי מועצת העיר מנחמים את רבי אריה דרעי, שר הפנים, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ויו"ר תנועת ש"ס העולמית על פטירת אמו.

המועצה הדתית והרבנות הראשית באשדוד, הרבנים הראשיים: הרב יוסף שיינין והרב חיים פינטו, רבני השכונות, הרב עובדיה דהן, יו"ר המועצה הדתית וחברי המועצה, ההנהלה והעובדים מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, והמשפחה על פטירת אמו.

הנהלת רשת יש חסד מנחמת את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, ומשפחתו על פטירת אמו.

עיריית מודיעין עילית ויעקב גוטרמן, ראש עיריית מודיעין עילית, מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, יו"ר תנועת ש"ס, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה והגליל על פטירת אמו.

ארגון בית חם, אריה מונק, מנכ"ל, המטפלים והעובדים מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה על פטירת אמו.

עיריית קרית גת, אבירם דהרי, ראש העיר, חברי מועצת העיר, רבני העיר והתושבים מנחמים את הרב אריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס העולמית, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, והמשפחה על פטירת האם.

חברה קדישא גחש"א תל אביב יפו והמחוז, עו"ד יעקב שינברג, יו"ר ההנהלה, אברהם מנלה, מנכ"ל ומיכאל פנחסי, מ"מ יו"ר ההנהלה מנחמים את הרב אריה דרעי והמשפחה על פטירת האם.

החברה למשק וכלכלה, אביקם בלר, מנכ"ל, חיים ביבס, יו"ר הדירקטוריון, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש העיר מודיעין מכבים רעות, הנהלת החברה למשק וכלכלה והעובדים מנחמים את שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, הרב אריה דרעי ומשפחתו על מות האם.

מרים פיירברג איכר, ראש העיר נתניה, סגניה, חברי מועצת העיר, עובדי העירייה ותושבי העיר נתניה מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, על פטירת אם המשפחה.