אבלים: משפחות: גרינבלט, סלומיאנסקי ופרידמן.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 24.01.17, בית עלמין שומרי שבת (הלפרין), בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי יוסי 8, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של אפרים זינדל ז"ל, בתו של יהודה צבי גלבמן ז"ל, תושבת בני ברק.

אבלים: משפחות: פרידמן, קראוס, קומר, שנקר, לופטגלאס וכהן.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 23.01.17, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 10, ירושלים, עד שעה 13.00 ובין השעות 16.00 – 21.00.
המנוח היה בנו של מנחם מנדל פרידמן ז"ל, חתנו של נפתלי פרוידיגר ז"ל.

אבלים: משפחות: קלינמן והורוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 22.01.17, בית עלמין טבריה.
יושבים שבעה בבית משפחת קלינמן, רחוב השלושה 17, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 18.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של אברהם יוסף חנוך קלינמן ז"ל, בתו של אברהם חיים ז"ל, תושבת כפר גדעון ובני ברק.

אבלים: משפחות: אפטר, חסקל ופלדמן, ילדיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 22.01.17, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית בנה, משפחת אפטר, רחוב הרב שר 17, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה – 16.30, ערבית – 18.00.
המנוחה הייתה בתו של שמואל ז"ל, אלמנתו של משה צבי ז"ל.

אבלים: משפחות: וורטהיימר, וינברג, רבינוביץ, גולדברג, בידרמן, ציינוירט, עקשטיין, קליין, גרומן, רבינוביץ, קליין, פרוש וקסטלניץ.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 20.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב משה חגיז 13, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב משה נתנאל ז"ל, נמנה על חסידי באיאן, עבד כגבאי הקלויז הגדול של חסידי באיאן בירושלים.

בתי חינוך לבנות בית חוה רוז'ין, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את אלמנתו והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: רייכמן וקויפמאן.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 19.01.17, בשעה 14.30, מבית הלוויות שמגר בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים, חלקת הנביאים, מול מקום המקדש. טלפון לברורים – 0799-106-106 שלוחה 1.
יושבים שבעה ברחוב ירמיהו 60, כניסה ב', קומה 5, עד יום ה' ה- 19.01.17, בשעה 21.00 ואחר כך בניו יורק. בנה, עזריאל, ישב בכתובת הנ"ל עד מוצ"ש ה- 22.01.17 בשעה 21.30, ואחר כך בניו יורק.
המנוחה הייתה אלמנתו של יצחק ז"ל, בתו של אברהם מאניס ז"ל, תושבת פיעטריקוב, בית וגן וניו יורק.

אבלים: בניה, בנותיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה, משפחות: דרברמדיקר, קופטייל, שפירא ופריד.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 17.01.17.
יושבים שבעה בבית בנה, הרב אברהם דרברמדיקר, רחוב אבינדב 8, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. בנה הרב שמואל ובתה מרת קופטייל ישבו במוצ"ש ה- 22.01.17, ברחוב רבי מאיר 5, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי זאב דרברמדיקר מחסידי באיאן, בתו של רבי משולם זושא פריד.

אבלים: משפחות: אייכלר, פולק, אלבוים, הוכהייזר, פריד, הולצמן ורובין.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 16.01.17, בית עלמין הר המנוחות, חלקת קהל מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שאול המלך 45, ירושלים.

יושב ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין, חברי הכנסת, עובדי הכנסת ומשמר הכנסת מנחמים את חבר הכנסת ישראל אייכלר והמשפחה על מות אביו.

החברים בערוץ הכנסת 99 מנחמים את יעקב אייכלר על מות אביו.

אבלים: משפחות: לב טוב ולוריא.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 14.01.17.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב השילוח – ברכת משה 21, חיפה. בתה, רחל לוריא, תשב בימים ה' ו- ו' ה- 19-20.01.17 בביתה, רחוב ישא ברכה 23 ב', ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של אברהם ניסן ז"ל, בתו של יצחק פסח זלמן ז"ל.

אבלים: משפחות: אשלג, קרנבייסר והיינה, אחיה ואחיותיה: משפחות: פרייברג, בליזנסקי, בהגן וליכטשטיין, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 15.01.17, בשעה 10.30, מבית המנוחה, רחוב חזון איש 24, פינת רחוב ברטנורא, בני ברק, ובשעה 12.30 מבית הלוויות שמגר בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חזון איש 24, בני ברק. אחיותיה לאה בהגן ורבקה ליכטשיין יושבות בבתיהן בירושלים, בין השעות 10.30 – 13.00, 17.00 – 20.00. לאה בהגן תשב ביום ג' ה- 17.01.17 בבית המנוחה בבני ברק.
המנוחה הייתה בתו של הרב יעקב משה פרייברג, אשתו של משה אהרן מנחם הלוי אשלג ז"ל, תלמידתה של מייסדת בית יעקב שרה שנירר ז"ל.

מוסדות התורה, החינוך והחסד אור בית שמש, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את רבי יהושע אשלג והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

אבלים: בניה, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 11.01.17, בית עלמין קרית שאול.
יושבים שבעה בבית בנה, יהודה, רחוב ינאי 14, אשדוד, עד יום ג' ה- 17.01.17.
המנוחה הייתה אלמנתו של משה הרצוג ז"ל, בתו של נחום מרדכי פרוס ז"ל.

אבלים: משפחות: ברגמן, ברגר, גרוסמן, רכניצר, קורלנסקי ווינגורט.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 11.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית אחותו, משפחת וינגורט, רחוב אריאל 3, ירושלים (על ידי שיכון הרבנים), בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 21.30. הבנות ישבו ביום ו' ומוצ"ש ה-13-14.01.17, בבית משפחת ברגר, רחוב חזון איש 35, בית שמש.
המנוח נמנה על חסידי גור והיה בנו של שלום מנחם ז"ל.

עיתון המודיע אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם, מוותיקי העורכים של עיתון המודיע.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 12.01.17, בשעה 11.00, מבית המנוח, רחוב חזון איש 64 א', בני ברק, תעבור דרך בית המדרש אשלג חזון איש ובית המדרש חב"ד, רחוב רש"י 26, ותצא בשעה 14.00 מבית הלוויות שמגר ירושלים בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חזון איש 64 א', בני ברק.
המנוח היה מגדולי הפוסקים באירופה מעל 50 שנים וראב"ד ליובאוויטש צרפת.

בית הכנסת חב"ד ליובאויטש "בית מנחם", הגבאים והמתפללים מנחמים את הרב יוסף יצחק בלינוב שליט"א, רב מרכז בני ברק ורב קהילת אנ"ש ובית הכנסת, והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: זלץ, שפר, אריאל, שפיגל, רייך, מובשוביץ ועין, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 10.01.17, בית עלמין הרצליה הישן.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מגיני נגבה 9, הרצליה, עד יום ב' ה- 16.01.17 בבקר.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב – במועד.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי יצחק זאב זלץ ז"ל, בתו של הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ ז"ל.

אבלים: משפחות: שפיץ, שקובצקי, רייכמן, פארהאנד, שטרנבוך ופאלער.
ארונה יגיע ביום ד' ה- 11.01.17, בשעה 12.00, בטיסת אל על 002.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 11.01.17, בשעה 14.00, בית עלמין ויזניץ שער פוניבז', בני ברק. טלפון לבירורים: 052-7147330.
יושבים שבעה בבית המנוחה בארה"ב. בנה מאיר שלום ישב אחרי ההלוויה ועד השעה 21.30 ברחוב מנחת יצחק 9, קומה ד', ירושלים. בנה שלמה זלמן ישב עד יום ה' ה- 12.01.17, בשעה 21.30, ברחוב מנחת יצחק 9, קומה ד', ירושלים. אחותה, חוה שקוביצקי, תשב בביתה, רחוב זכריה 11, בני ברק, בשעות אחר הצהריים.
המנוחה הייתה תושבת ניו יורק, אשתו של חיים אריה יבדל"א, בתו של יוסף אריה פלדמן ז"ל.

אבלים: משפחות: שטיינמץ, גולדשטיין ולוי.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 09.01.17, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ארלוזורוב 6 א', קריית אתא. אחותו, גב' לוי, תשב בביתה, רחוב ברנשטטר 6, בני ברק.
המנוח היה בנו של יוסף ז"ל, חתנו של אברהם חיים שמידוב ז"ל, תושב כפר אתא.

אבלים: משפחות: נאה, לוין, שטרן, שטיינמץ וגלדציילר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.01.17, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב צמח צדיק 12, קרית ויז'ניץ, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.15 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של יעקב יוסף נאה ז"ל, אלמנתו של יצחק דוד נאה ז"ל.

אבלים: משפחות: שטרפנלד והירשלר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 08.01.17, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב פרנק 11, בית וגן, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של יהודה לייב ז"ל.

אבלים: משפחות: פריימן, אדלר, הרשברג וגלז, אחיה ואחיותיה, נכדיה, ניניה, בני ניניה והמשפחה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 06.01.17, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב השומר 57, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של מרדכי פריימן ז"ל, בתו של משה אהרן בורנשטיין ז"ל.

אבלים: משפחות: ויספיש, בנזימן, קרוק וקובנר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הארז 2, ירושלים, סוף רחוב התבור, על יד שכונת כנסת א'.
המנוח היה בנו של רבי צבי הירש וויספיש ז"ל.

בית הכנסת הגדול ישמח משה והקהילה אבלים ומנחמים את בנו רבי צבי וויספיש, ראש ישיבת הר"ן, בנו יוסף וחתנו לוי קרוק, ממתפללי בית הכנסת, על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: פרידלאנדר, ליווי ושטרנברג.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 06.01.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אגרות משה 9, רמת שלמה, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00 והנשים משעה 18.00.
המנוח היה רב קרית שומרי החומות רמת שלמה, מו"צ העדה החרדית, ראש ישיבת אור חדש טלז סטון, בנו של רבי שלמה ז"ל, חתנו של רבי דוד לאבל ז"ל.

אבלים: משפחות: ינקלביץ, מרקוביץ, מרגליות, קרויזר, פליישמן, גולדווסר, הרץ, דז'לוב ופשנובק, נכדיו וניניו
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.01.17, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חלפתא 4/1, אשדוד. האח יוסף, ישב ביום ה' ה- 12.01.17, ברחוב וינברג 18, בני ברק והאח יעקב ישב ביום ה' ה- 12.01.17 ברחוב גבעת שאול 24, ירושלים.
המנוח היה בנו של אברהם אליהו ז"ל, חתנו של שלמה כתריאל קוזלובסקי ז"ל.

אבלים: משפחות: קליין, גרנדש, שפירא וראב.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 06.01.17, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה ברחוב יוסף גבאי 12, קרית מטרסדורף, ירושלים.
המנוח נמנה על חסידי בעלזא והיה מעסקני החסידות, בנו של יוסף יונה ז"ל.

אבלים: משפחות: פרענקל, וידער, הלברשטאם, ווייס, טויסיג, ליפשיץ, אנגלרד, דייטש, פייפער, אויש-טעמפלער, אונגר וובער.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 03.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עלי הכהן 26, גוש שמונים, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00. אחותו, הרבנית וובער, תשב בביתה, רחוב רבי עקיבא 85, בני ברק, מיום ו' ה- 06.01.17 ועד יום א' ה- 08.01.17.
המנוח היה חבר בית דין העדה החרדית, רב בית המדרש אהל ישראל, בנו של רבי יהושע ז"ל, חתנו של רבי יששכר דוב גולדשטיין ז"ל.

בית המדרש פרעשבורג, המתפללים והאברכים אבלים על פטירת חברת בית הדין של העדה החרדית ורה"כ בית המדרש.

רשת כוללי אמרי אמונה, כולל יששכר באהליך, האברכים, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את רבי אהרן שמואל, ראש הכולל בשיכון ה', רבי יוסף צבי, ראש כולל פרשבורג והמשפחה על פטירת יקירם, גאב"ד חוג חתם סופר ובעל ה"אמרי בינה".

אבלים: משפחות: זייבאלד, רבינוביץ, לייפער ופרקל.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 03.01.17, בשעה 11.00, מבית המנוח, רחוב יהודה הלוי 13, בני ברק, ובשעה 13.00 מבית הלוויות שמגר בירושלים בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות.
המנוח היה בנו של שלמה צדוק ז"ל, חתנו של האדמו"ר יהושע אייכנשטיין ז"ל.

מוסדות חסידי זידיטשוב, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה ותלמידיו על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: אלבוים, גפנר ובנדיקט.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 02.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00. אחיו, אהרן, ישב בארה"ב, טלפון: 718-851-8522.
המנוח היה בנו של יצחק אייזיק הלוי ז"ל, חתנו של זאב דב לודמיר ז"ל, תושב וורשא, ירושלים וניו יורק, נמנה על חסידי גור.

אבלים: משפחות: רקובסי, בומוזה וחן מרחובות, ישר מעכו, נכטשטרן מפתח תקווה וגרוס מוינה.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 02.01.17, בשעה 12.00, בית עלמין סנהדריה, ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב גבעת שאול 17 א', קומה 4, דירה 15, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי יעקב רפאל מן ז"ל, בתו של רבי ישראל כהן ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 30.12.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב פנינה 6, כניסה ב', ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 21.30. בארה"ב יושבים בבית משפחת Wolf, Cleveland Phio.
זמני תפילות: שחרית – 07.30.
המנוח היה בנו של מאיר אליהו ז"ל.

אבלים: משפחות: גליק, אפל ולוי.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 01.01.17, בית עלמין רחובות.
יושבים שבעה בבית המנוח. בנו, יעקב שלום, ישב בביתו באנטוורפן.
המנוח היה בנו של צבי, תושב האלמין, גמזו, קרית באבוב בת ים ובני ברק.

אבלים: משפחות: גליק, אפל, לוי ומנהיים.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 01.01.17, בשעה 10.30, מרחוב הרב לנדא 10, בני ברק, תעבור דרך קרית באבוב בת ים, בדרכה אל בית עלמין רחובות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב לנדא 10, בני ברק. בנה, יעקב שלום, ישב בביתו באנטוורפן.
המנוחה הייתה אשתו של יוסף אייזיק גליק יבדל"א, בתו של חנוך זונדל הרשקו ז"ל, תושבת קהילת באבוב בת ים ובני ברק.

אבלים: משפחות: שטייף, זליגמן, קרויזר, קליין, פרייא ובלייר.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 30.12.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב קניבסקי 8, בית"ר עילית, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 21.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.15, מנחה – 16.30, מעריב – במועד.
המנוחה הייתה אשתו של יצחק אייזיק יבדל"א, בתו של מיכאל הופמן ז"ל, תושבת באר שבע, ירושלים ובית"ר.

אבלים: משפחות: גליקסברג ופלד, בניה, בתה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 31.12.16, בית עלמין קרית שאול תל אביב.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מיכה 5, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של משה בונם ז"ל, בתו של יצחק מאיר דז'ובס ז"ל.

אבלים: משפחות: פריימן, אדלר, הרשברג וגלז, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 30.12.16, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת הרשברג, סמטת מנשה 3, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של אברהם מנחם מנדל פריימן ז"ל, חתנו של הרב משה אהרן בורנשטיין ז"ל.

בורסת היהלומים הישראלית, יורם דבש, נשיא, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את משפחת פריימן על פטירת ראש המשפחה, חברה הבורסה.

אבלים: משפחות: גולינסקי, וינברג, קירשטיין, כץ, בראון, וקסלשטיין, הלפרין, קליינר וזייבלד.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 28.12.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בר גיורא 10, שכונת מקור ברוך, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.30. אחותו, גב' הלפרין, תשב ביום ב' ה- 02.01.17 בביתה בעפרה, אחיו, אליעזר, ישב בביתו בחיפה.
המנוח נמנה על חסידי סלונים, היה בנו של רבי שלמה זאב ז"ל, חתנו של רבי לוי יצחק לנדוי ז"ל.

אבלים: משפחות: שטמר ולנציצקי.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 28.12.16, בית עלמין נתניה, חלקת צאנז.
יושבים שבעה עד יום א' ה- 01.01.17, בבית משפחת לנציצקי, רחוב אברהם בן דוד 18, בני ברק ובימים ב'-ג' ה- 02-03.01.17, בבית משפחת שטמר, רחוב רבי מאיר 6, קרית צאנז, נתניה.
המנוחה הייתה בתו של אלימלך גוטהיינר ז"ל, אשתו של צבי שטמר ז"ל.

לר' ישראל שפיצר
יו"ר הנהלת הלוואה וחסכון ירושלים
הננו משתתפים בצערך הכבד על מות רעייתך המנוחה
מרים ע"ה
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד
הלואה וחסכון ירושלים בע"מ, ההנהלה, המועצה, ועדת הביקורת, העובדים וחיים פרנקל מנכ"ל

מודעת השתתפות המודיע 28.12.16

אבלים: משפחות: וינברג, קופלוביץ, כץ, וקסלשטיין, וינגרטן ושפירא.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 26.12.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב יונה 8, ירושלים, בין השעות 10.30 – 13.30, 16.30 – 22.00. בתה: הרבנית ר. קופלוביץ תשב ביום ה' ה- 29.12.16, בין השעות 10.00 – 16.00, בביתה, רחוב אבן גבירול 13/7, אלעד. בתה: הרבנית ח. כץ, תשב ביום א' ה- 01.01.17, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00, בביתה, רחוב הגלבוע 19, חיפה.
המנוח הייתה אלמנתו של רבי נח וינברג ז"ל, בתו של רבי חיים אלעזר וקסלשטיין ז"ל ומחנכת בתנועת בית יעקב בישראל.

מכון בית יעקב למורות ירושלים, הצוות החינוכי, ההנהלה, התלמידות והבוגרות אבלות ומנחמות את כלתה הרבנית מרים מלכה וינברג, חברה בסגל הבכיר של המכון, והמשפחה על פטירת יקירתם, המרכזת החינוכית של המכון עשרות שנים.