אבלים: משפחות: הערשקאוויטש, פייג, מייעס, אונסדארפער וזילבערמאן.
ארונו יגיע ביום ב' ה- 29.05.17, בשעה 12.45, בטיסת אל על 002.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 29.05.17, בשעה 14.15, מבית המדרש צאנז קלויזענבורג, רחוב הרב כהנמן 70, בני ברק ובשעה 17.00 מהיכל המתיבתא בקרית צאנז נתניה, בדרכה אל בית עלמין שיכון וותיקים נתניה. עדכונים בטלפון: 073-7963411.
הסעות ללוויה בקרית צאנז יצאו בשעה 14.30, מרחוב שמגר (מול רב שפע), ירושלים.
יושבים שבעה: הבנים רבי שלמה ממאנסי, רבי דוד יהודה מנתניה ורבי אברהם יהושע מירושלים בבית משפחת הרשקוביץ, רחוב האדמו"ר מגורליץ 8, קרית צאנז, נתניה, עד כניסת חג השבועות ביום ג' ה- 30.05.17. הבן אברהם יהושע ישב ביום ג' ה- 30.05.17 עד כניסת החג, בביתו, רחוב אלקנה 14 א', כניסה ב', ירושלים.
המנוח היה גאב"ד האליין וחבר הביד"צ צאנז קלויזנבורג בארה"ב, בנו של רבי שלמה ז"ל.

אגודת חסידי צאנז אבלים על פטירת גאב"ד האליין ודיין הקהילה בארה"ב.

מוסדות וקהילה קדושה צאנז קלויזענבורג והנהלת המוסדות אבלים על פטירתו של גאב"ד האליין וחבר ביד"צ הקהילה קרוב ל- 70 שנים.

אבלים: משפחות: רושגולד, פריי, ארליך וקמינר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 28.05.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רשב"י 23/1, אשדוד עד ערב חג השבועות יום ג' ה- 30.05.17. אחותו, גב' קמינר, תשב ביום ב' ה- 29.05.17 בביתה, רחוב האדמו"ר מגור 22, בני ברק.
המנוח היה תושב בני ברק ואשדוד, מראשי השו"בים בתל אביב, בנו של משה יצחק ז"ל, חתנו של משה מרדכי מרגליות ז"ל.

אבלים: משפחות: גומבו, טורק, ויטריאול, וולף, זמורה, גודלבסקי, קובלסקי, בלוי, הרשקוביץ, מאירוביץ, קטינא, אילינברג, גרינבוים ולוריא.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 24.05.17, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז'.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב דונולו 4, בני ברק, האחים: אליעזר ודב ישבו ביום א' ה- 28.05.17, בבית משפחת טורק, רחוב הרב משה חגיז 3, ירושלים.
המנוחה הייתה מחנכת, אשתו של צבי גומבו שליט"א, בתו של משה טורק שליט"א.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 26.05.17, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה עד כניסת חג השבועות – יום ג' ה- 30.05.16, בבית בנה, רחוב דברי חיים 19, קרית בעלזא, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של שלמה קעניג ז"ל, אלמנתו של שלמה זלמן קוט ז"ל מחסידי בעלזא, תושבת מושב קוממיות וירושלים.

אבלים: אחיו: רבי אליעזר, רבי מרדכי ורבי יהודה אריה.
יושבים שבעה בבית רבי אליעזר הלוי דינר, רחוב צאנז 5, בני ברק עד יום ג' ה- 30.05.17.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 13.15, ערבית – 20.30.
המנוח היה בנו של מהרי"צ הלוי דינר ז"ל.

אבלים: משפחות: קרנביסר, סמסון, מאנדל, אולבסקי, גולדברג והגר.
ארונו יגיע ביום ה' ה- 25.05.17, בשעה 12.10, בטיסת אל על מס' 002.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 25.05.17, בשעה 15.00 מישיבת חידושי הרי"מ רחוב נמירובר 24 תל אביב, תעבור בשעה 16.00 בבית החסידים דגור רחוב מהרש"ל 13 בני ברק, תעבור דרך בית המנוח רחוב בעש"ט 32, בדרכה אל בית עלמין פוניבז'.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בעש"ט 32, בני ברק, עד יום ג' ה- 30.05.17, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של רבי ישראל משה ז"ל, חתנו של מיכל אהרן וינברג ז"ל, מראשי ישיבת חידושי הרי"מ שנים רבות.

בית החסידים דגור בני ברק, המתפללים, אברכי הכולל והגבאים אבלים על פטירתו של אחד מראשי ישיבת חידושי הרי"מ.

קרית ישיבת חידושי הרי"מ, בית המדרש הגדול בית ישראל, הרבנים, התלמידים והנהלת הישיבה אבלים ומנחמים את אלמנתו, בנו: הרב אברהם מרדכי, מורה בישיבה, חתניו ובנותיו משפחות: סמסון, מאנדל, אולבסקי וגולדברג, אחיו: יהושע והמשפחה  על פטירתו יקירם, מראשי הישיבה.

מפעלי גבורה שבחסד וההנהלה מנחמים את אלמנתו, בנו אברהם מרדכי, בנותיו משפחות סאמסאן, מאנדל, אולבסקי וגולדברג, אחיו יהושע והמשפחה על פטירת יקירם, מראשי ישיבת חידושי הרי"מ.

סמינר בית יעקב גור "אור ברכה" אבל ומנחם את אם המשפחה, בנותיו המורות צ. סאמסון וח. גולדברג והמשפחה על פטירת יקירם ממקימי הסמינר.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, מ"מ ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי המועצה אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, מראשי ישיבת חידושי הרי"מ.

מתפללי בית החסידים דגור בני ברק אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, מראשי ישיבת חידושי הרי"מ ומתיבתא דחסידי גור בבורו פארק.

כולל אברכים ע"ש הרב צבי קופרברג ז"ל, ראש הכולל והאברכים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, מייסד הכולל.

אבלים: בניה: אליהו, ראובן ואהרן, משפחות: פרנקל, גלב ומנדלוביץ, כלותיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 23.05.17, בית עלמין סגולה, פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי יהושע 11, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של חיים גלב ז"ל, אלמנתו של חיים יוסף ז"ל.

אבלים: משפחות: מלר, רוטלוי, שטרן, בודנשטיין, קשש, טאובר וקריגר.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 22.05.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סורוצקין 23, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.30.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 13.30, מעריב – 20.30.
המנוח היה בנו של רבי אלימלך מלר ז"ל, חתנו של יואל שיף שליט"א.

יושב ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין, חברי הכנסת, עובדי הכנסת ומשמר הכנסת מנחמים את סגן השר משולם נהרי והמשפחה על מות אביו.

שר הפנים, מנכ"ל משרד הפנים ועובדי משרד הפנים מנחמים את הרב משולם נהרי, סגן שר הפנים, על פטירת אביו.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב הקבלן 59, שכונת הר נוף, ירושלים.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, המנהל הכללי, הנהלת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והעובדים מנחמים את חבר הכנסת הרב משולם נהרי, סגן שר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, על פטירת אביו.

שר הפנים, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ועובדי הרשות מנחמים את משולם נהרי, סגן שר הפנים, על פטירת אביו.

המרכז לחינוך מקצועי, הרב שמואל הלפרט, ההנהלה והעובדים מנחמים את הרב משולם נהרי, חבר כנסת וסגן שר, והמשפחה על פטירת אביו.

רשת שמע מישראל לחינוך יהודי במדינות חבר העמים ויששכר דב (אלברט) רייכמאן, נשיא מטארנטא קנדה, מנחמים את הרב משולם נהרי, סגן שר הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל, את אמו והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: ריס, ברזל, רוזנבלט, שפיגל, ברנשטיין, רוזנפלד, לדרר-ליבני, קולר וקריצלר.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 17.05.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אלעזר המכבי 4, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00, עד יום ג' ה- 23.05.17 בבקר.
המנוחה הייתה אשתו של הרב חיים ריס שליט"א, בתו של הרב יצחק הייזלבק ז"ל, תושבת לוצרן שוויץ ובית וגן.

אבלים: משפחות: פרידמן, ונקרט, ורטהיימר והנדלמן.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 16.05.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אמרי בינה 12, קומה תחתונה, קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי אריה לייב פרידמן ז"ל, בתו של הרב יעקב שלום שטרסברג ז"ל.

אבלים: משפחות: טרגר, לורינץ, גרילק, רוזנגרטן, שרייבר, רייכנבך, רייז, אויערבאך, גולדברג ובורודיאנסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 15.05.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, רחוב מלכי ישראל 36, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 -22, דוא"ל: nichumtreger@gmail.com.
המנוחה הייתה אלמנתו של רבי יהודה אריה טרגר ז"ל, ראש ישיבת אנטוורפן בלגיה, בתו של רבי שלמה זלמן אויערבאך ז"ל.

חברת עוף טוב, הדירקטוריון, ההנהלה, הנהלת המשחטה והצוות מנחמים את הרב אברהם דב אויערבאך, ראש הכשרות במפעל, והמשפחה על פטירת אחותו.

חברה קדישא גחש"א תל אביב יפו והמחוז, עו"ד יעקב שיינברג, יו"ר ההנהלה, אברהם מ. מנלה, מנכ"ל, ומיכאל פנחסי, מ"מ יו"ר ההנהלה, מנחמים את רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת אביר יעקב, והמשפחה על פטירת אחותו.

אבלים: משפחות: שפיגל, מנדלבאום, שלנגר, רבינוביץ, זילברמן וגינצבורג.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 12.05.17, בחיפה.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חרמון 22, חיפה, הבן והבת מאשדוד ישבו ביום ב' ה- 15.05.17, בין השעות 21.00 – 23.00, בבית משפחת רבינוביץ, רחוב רבא 5, אשדוד.
המנוחה הייתה בתו של אברהם יעקב ז"ל.

החברים מתפללי בית החסידים דגור היכל דב אשדוד מנחמים את הרב בנימין והמשפחה על פטירת בנו.

בית יעקב ורשביאק, ההנהלה, צוות בית הספר והתלמידות מנחמים את המורה ד. קמינר והמשפחה על פטירת הבן.

המשפחה אבלה.
יושבים שבעה בבניין ישיבת פרשבורג, רחוב גבעת שאול 5, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00 וביום ו' בין השעות 10.00 – 13.00. אחותו, הרבנית שפירא, יושבת בביתה, רחוב שטריקר 20, תל אביב, בימים ג'-ה' ה- 09-11.05.17, בין השעות 18.00 – 20.00 וביום ו' ה- 12.05.17, בין השעות 10.00 – 12.00. אחותו הרבנית לודמיר יושבת בביתה, רחוב יונה הנביא 7, בני ברק, בימים ג'-ד' ה- 09-10.05.17, בין השעות 10.30 – 13.00, 17.30 – 20.00, ובימים ה'-ו' ה- 11-12.05.17 בבניין ישיבת פרשבורג ירושלים.
המנוח היה גאב"ד פרשבורג.

מכון דעת סופר, ההנהלה והעורכים אבלים ומנחמים את רעייתו, בניו, בתו הרבנית שיפר, אחותו הרבנית שפירא ואחותו הרבנית לודמיר על פטירת יקירם, גאב"ד ור"מ פרשבורג ונשיא מכון דעת סופר.

בית החסידים היכלי דרכי איש, הרב, הגבאים והמתפללים מנחמים את טובה שפירא על פטירת אחיה.

אבלים: משפחות: פרידמן, יעקובזון, קופילוביץ, בליז'ינסקי, בלוי, חשין וברנשטיין, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 05.05.17, בית עלמין הר הזיתים ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חידושי הרי"מ 5, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה זקן חסידי באיאן, בנו של אברהם ז"ל.

אבלים: משפחות: קליין, רבינוביץ, קליין, שישא, בריזל, כהן ווינגרטן.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 03.05.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ג' ה- 09.05.17 בבקר, ברחוב עמוס 24, ירושלים, בין השעות 10.30 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של משה צבי ז"ל, חתנו של זעליג לייב לווין ז"ל.

משרד הפנים, סגן השר, המנהל הכללי, הנהלת המשרד והעובדים מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על פטירת אמו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 05.05.17, בית עלמין גבעת שאול הספרדי.
יושבים שבעה באולם בית הכנסת יחוה דעת, רחוב אגסי 1, הר נוף, ירושלים.

מרכז השלטון המקומי בישראל, שלמה דולברג, מנהל כללי, וחיים ביבס, ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי, אבלים ומנחמים את אריה מכלוף דרעי, שר הפנים ומשפחתו על מות אמו.

סגן שר הפנים, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ועובדי הרשות מנחמים את אריה דרעי, שר הפנים, על פטירת אמו.

יושב ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין, חברי הכנסת, חברי הכנסת לשעבר, עובדי הכנסת ואנשי משמר הכנסת מנחמים את השר אריה מכלוף דרעי והמשפחה על מות אמו.

 הקרן הקיימת לישראל, דני עטר, יושב ראש הדירקטוריון, חברי הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלמה דרעי, סגן יו"ר הדרקטוריון, על מות אמו.

עיריית מעלה אדומים, בני כשריאל, ראש העיר, סגניו, חברי מועצת העיר, הנהלת העיריה והתושבים אבלים ומנחמים את אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על מות אמו.

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, המנהל הכללי, הנהלת המשרד והעובדים מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, על פטירת אמו.

תנועת ש"ס העולמית, חברי הכנסת, המנכ"ל, נציגי התנועה והפעילים מנחמים את הרב אריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, על פטירת אמו.

עיריית חיפה, יונה יהב, ראש העיר וחברי מועצת העיר מנחמים את הרב אריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, ומשפחתו על פטירת האם.

מועצת חכמי התורה בארץ ישראל מנחמים את הרב אריה דרעי על פטירת אמו.

העיר אלעד, ישראל פרוש, ראש העיר, צוריאל קריספל, סגן ראש העיר וחברי מועצת העיר מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, והמשפחה על פטירת האם.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, ממלא מקום ראש העיר, אליהו דדון, סגן ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי המועצה מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ויו"ר תנועת ש"ס העולמית, על פטירת אמו.

עיריית בית שמש, לשכת הדובר, משה אבוטבול, ראש העירייה וסגן יו"ר מרכז השלטון המקומי, מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה על פטירת אמו.

ארגון אחוד הצלה, משה טייטלבוים, מנכ"ל, אלי ביר, נשיא, ועדת ההלכה והמתנדבים אבלים ומנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, יו"ר תנועת ש"ס ושר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ואת רבי יהודה דרעי, רב העיר באר שבע, על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה אלמנתו של אליהו דרעי ז"ל.

מרכז המועצות האזוריות, עמיר ריטוב, יו"ר, וראשי המועצות האזוריות בישראל מנחמים את שר הפנים אריה מכלוף דרעי על מות אמו.

ראש הממשלה וממשלת ישראל מנחמים את אריה מכלוף דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב והגליל, והמשפחה על מות אמו.

המועצה האזורית גזר, פטר וייס, ראש המועצה, נבחריה ועובדיה מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על מות אמו.

עיריית אופקים, איציק דנינו, ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי המועצה ותושבי אופקים מנחמים את חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על מות אמו.

פורום ה- 15, רון חולדאי, יו"ר הפורום וראש עיריית תל אביב יפו, עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל הפורום וראשי הערים חברי הפורום מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, ומשפחתו על פטירת אמו.

מועצה אזורית תמר ודב ליטבינוף, ראש המועצה, מנחמים את אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על מות אמו.

מבצר התורה, רשת כוללי האברכים דחסידי צאנז, הרבנים, התלמידים, ההנהלה ואהרן הופמן מנחמים את רבי נסים דרעי, רב שכונת בית וגן, ראש כולל ומכון ראש פינה והרב אריה דרעי ומשפחתם על פטירת אם המשפחה.

עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין, ראש העיר, יהודה עוביידי, סגן ראש העיר ויו"ר סיעת ש"ס, ממלא מקום ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי המועצה מנחמים את הרב אריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס העולמית, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, והמשפחה על פטירת האם.

קהילת קודש שובו בנים נחמת ציון דחסידי ברסלב, הרבנים, התלמידים, הנהלת המוסדות, כוללי האברכים, הישיבות, תלמוד התורה נחמת ציון, בתי המדרש, בית דין צדק, היכל הוראה, מפעלי חסד ובית ספר וסמינר לבנות מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ויו"ר תנועת ש"ס העולמית ואת הרב יהודה דרעי, הרב הראשי של העיר באר שבע והמשפחה על פטירת האם.

העיר רחובות, רחמים מלול וחברי מועצת העיר מנחמים את רבי אריה דרעי, שר הפנים, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ויו"ר תנועת ש"ס העולמית על פטירת אמו.

המועצה הדתית והרבנות הראשית באשדוד, הרבנים הראשיים: הרב יוסף שיינין והרב חיים פינטו, רבני השכונות, הרב עובדיה דהן, יו"ר המועצה הדתית וחברי המועצה, ההנהלה והעובדים מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, והמשפחה על פטירת אמו.

הנהלת רשת יש חסד מנחמת את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, ומשפחתו על פטירת אמו.

עיריית מודיעין עילית ויעקב גוטרמן, ראש עיריית מודיעין עילית, מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, יו"ר תנועת ש"ס, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה והגליל על פטירת אמו.

ארגון בית חם, אריה מונק, מנכ"ל, המטפלים והעובדים מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה על פטירת אמו.

עיריית קרית גת, אבירם דהרי, ראש העיר, חברי מועצת העיר, רבני העיר והתושבים מנחמים את הרב אריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס העולמית, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, והמשפחה על פטירת האם.

חברה קדישא גחש"א תל אביב יפו והמחוז, עו"ד יעקב שינברג, יו"ר ההנהלה, אברהם מנלה, מנכ"ל ומיכאל פנחסי, מ"מ יו"ר ההנהלה מנחמים את הרב אריה דרעי והמשפחה על פטירת האם.

החברה למשק וכלכלה, אביקם בלר, מנכ"ל, חיים ביבס, יו"ר הדירקטוריון, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש העיר מודיעין מכבים רעות, הנהלת החברה למשק וכלכלה והעובדים מנחמים את שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, הרב אריה דרעי ומשפחתו על מות האם.

מרים פיירברג איכר, ראש העיר נתניה, סגניה, חברי מועצת העיר, עובדי העירייה ותושבי העיר נתניה מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, על פטירת אם המשפחה.

אבלים: משפחות: שיינברגר ורוזנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 01.05.17, בית עלמין סגולה, פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית הורי המנוחה, רחוב הלל 32, אלעד, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ברוך שיינברגר שליט"א, בתו של יהושע אפרים רוזנשטיין שליט"א.

אבלים: משפחות: סבערסקי, דנציגער, וולך, בלוך, רוטשילד, זעקבאך ורויטנבארג.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 02.05.17, בבית שמש.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אור שמח 30/1, בית שמש, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00, פקס מספר 153-2650-8704.
המנוחה הייתה אשתו של הרב שלמה סבערסקי שליט"א, בתו של יוסף וולך ז"ל.

מתפללי בית החסידים דגור ע"ש הרה"ח ר' סנדר ברגמן ז"ל אבלים ומנחמים את רבי שלמה סערסקי והמשפחה על פטירת רעייתו.

ישיבת לב שמחה לונדון, תלמוד תורה דחסידי גור לונדון ובתי החסידים בלונדון מנחמים את שלמה סבערסקי והמשפחה על פטירת רעייתו.

אבלים: משפחות: רוזנבוים, אורלנסקי, בריזל, ברויאר, סבו, כץ, שלאס ושרייבר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 22.04.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עמוס 5, ירושלים.
המנוח נמנה על חסידי קרלין סטולין, היה בנו של בנימין בינוש ז"ל, חתנו של דוד אליהו גרינוואלד ז"ל.

הנהלת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב ומוסדות לחינוך מיוחד ויצחק גולדקנופף, המנהל הכללי, מנחמים את יוסי רוזנבוים והמשפחה על פטירת יקירם.

אגף השיווק של עיתון המודיע מנחם את יוסי רוזנבוים, מנכ"ל חברת רוזנבוים יח"צ ואסטרטגיה ציבורית, וגב' מ. רוזנבוים, עובדת לשעבר באגף השיווק, על פטירת אביהם.

אבלים: משפחות: וינברג, הייזלר, סלובטיצקי, דרבקין, חדש ורוזנבליט.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 24.04.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מינץ 1, רמות ד', ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.30.
המנוחה הייתה אשתו של רבי יוסף הלל וינברג שליט"א, בתו של רבי נח הייזלר שליט"א.

אבלים: משפחות: ברון, פינגרהוט, מרגליות, שיקמן וזילברמן.
יושבים שבעה בבית הוריה, רחוב בית יוסף 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 18.55, מעריב – במועד.
המנוחה הייתה בתו של צבי שליט"א.

אבלים: משפחות דובינקי ומן.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 24.04.17, בשעה 09.00, מבית בנו, רחוב אבני נזר 7, ובשעה 09.30 מבית המדרש קהל חסידים רמת אהרון בני ברק, בדרכה אל בית עלמין הר תמיר, ירושלים.
יושבים שבעה בבית בנו, אבני נזר 7, רמת אהרון, בני ברק.
המנוח היה בנו של רבי נחמן דוד דובינקי ז"ל.

אבלים: משפחות: נויגרעשל, רייכער ופריינד.
ההלוויה התקימה ביום ב' ה- 17.04.17.
יושבים שבעה באנטווערפען, בלגיה, טלפון: 003232301116, פקס: 003232301115.
המנוח היה בנו של מרדכי דוד, תושב פרעשוב, מונקאטש ואנטווערפען, חבר ועד קהילת מחזיקי הדת באנטווערפען ויו"ר ועד ההנהלה של כולל שומרי החומות צדקת רמבה"ן זי"ע באנטווערפען.

כולל שומרי החומות, ההנהלה בארץ ובאנטוורפן, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, יו"ר הנהלת הכולל באנטוורפן.

בית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור אבלים ומנחמים את עקיבא גולדמן, אהרן גולדמן והמשפחה על פטירת יקירתם.

הידידים: חנוך גלובינסקי, זאב טינקלרויט, אברהם דוב גרינבוים, א.מ. מנדלזון ונחמן לורנץ מנחמים את הרב עקיבא גולדמן והמשפחה על פטירת בתם.

חברת mu-tag מנחמת את יהודית יפרח, בעלת משרד פרסום מותג ויעל פינטו, עובדת המשרד, על פטירת אביהן.

אגף השיווק של עיתון המודיע מנחם את גב' י. יפרח מבעלי משרד הפרסום מותג והמשפחה על פטירת ראש המשפחה.

עיתון בשבע מנחם את יהודית יפרח ויעל פינטו על פטירת אביהן.

חברת כרמי הנדיב, עו"ד שלום ורסטייל, יו"ר חברת ציפחה אינטרנשיונל, אבישי בן חיים, מנכ"ל חברת רוטשטיין והעובדים מנחמים את יהודית יפרח, משרד מותג פרסום והמשפחה על פטירת האב.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו אזכרה ועצרת חיזוק ביום ג' ה- 16.05.17, בשעה 18.00, באולם בית הכנסת בני הרמה, רחוב ישראל זרחי 22, רמות ג', ירושלים.
ישאו דברים: הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו וראב"ד ירושלים הרב ישראל יפרח.

ישיבת ישועות משה ויזניץ, הרב יוסף אהרן ויזניצער, ראש הישיבה, הרב אשר אנשיל ויזניצער, משגיח הישיבה, חיים מאיר ויזל, מנהל הישיבה, הר"מים והתלמידים מנחמים את אביו רבי חיים משה שליט"א, מקים הישיבה, רעייתו, בנו, תלמיד הישיבה והמשפחה על פטירת יקירם.

מוסדות התורה והחינוך צמח צדיק ויזניץ אלעד, ההנהלה, חיים מאיר כץ, מנכ"ל, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אביו, רבי חיים משה פעלדמאן, אלמנתו, בניו, בנותיו ומשפחתו על פטירת יקירם.

מוסדות ויזניץ אשדוד, ההנהלה, גדליה דוד זלצר, מנהל המוסדות, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אביו רבי חיים משה שליט"א, אלמנתו ומשפחתו על פטירת יקירם.

מוסדות רוזי'ן סאדיגורה, הרבנים, התלמידים והנהלת המוסדות אבלים ומנחמים את אביו רבי חיים משה, אחותו הרבנית והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: זוננפלד, פנט, צימרמן, חדש, בארון, זולדן, ברודי, וינדיש, ויס, גרוס וליבוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 17.04.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב בלוי 31, סנהדריה, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של יוסף חיים זוננפלד שליט"א, בתו של רבי אברהם יהושע העשיל באראן ז"ל.

אבלים: משפחות: ליפשיץ, ביינברכר, אנגל, וייטמן, רובינשטיין וזילברברג.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 09.04.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אלעזר המכבי 6, מקור ברוך, ירושלים.
המנוח נמנה על חסידי גור, היה בנו של שמואל שמלקא ליפשיץ ז"ל, חתנו של מרדכי גוטרמן ז"ל.

אבלים: משפחות: הר זהב, חן ג'מאל, מייזליש, סלמון ואברמסון.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 07.04.17, בית עלמין ירקון, חקלת חסידים.
יושבים שבעה עד יום ב' ה- 10.04.17, בבית המנוח, רחוב יחזקאל 6, בני ברק, טלפון: 053-3193388.
המנוח היה בנו של יששכר דב ז"ל, ממתפללי בית החסידים דגור, שדרות נורדאו 65, תל אביב.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 01.04.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנו, משפחת הלפרין, רחוב הקבלן 47, ירושלים.
המנוח היה בנו של הרב אברהם משה ז"ל, תושב פולין, צרפת וירושלים, כיהן כראש מוסדות אור יוסף נובהרדוק.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 03.04.17, בית עלמין ויז'ניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב וילקומירר 3, בני ברק.
המנוח היה בנו של רבי שלמה הרשלר ז"ל, חתנו של רבי חיים ברלין ז"ל, כיהן כר"מ ישיבת בית מתתיהו מיום היווסדה.

בית הספר החסידי בית יעקב ירושלים ובית פסיה טננבוים ז"ל, הסגניות, המורות, המזכירות, התלמידות וההורים מנחמים את תחיה וייס, מנהלת בית הספר, בתה: אסתר מרקסון, מורה בבית הספר והמשפחה על פטירת יקירם, ראש המשפחה.

בני החבורה מבית החסידים דגור צעירים ירושלים מנחמים את יוסף דב וייס על פטירת אביו, מאנ"ש ירושלים.

מתפללי בית החסידים דגור, בית ישראל חיים, מנחמים את ישראל וייס על פטירת אביו.

בתי הספר והסמינרים של גור מנחמים את תחיה וייס והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: שמידט, שיף ואלתר, בניה, בנותיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 31.03.17, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מוהליבר 9, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של דוב בער שלייכער ז"ל, אלמנתו של אפרים שמידט ז"ל, תושבת אנטוורפן ובני ברק.

בית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור אבלים ומנחמים את בניה צבי יהודה, ממייסדי בית המדרש, יוסף דניאל ויעקב דוד, בנותיה: משפחת שיף ומשפחת אלתר והמשפחה על פטירת יקירם.

בתה: לאה קלמרסקי אבלה.
יושבים שבעה בשדרות הרב לוין 21, דירה 4, רובע ז', אשדוד, החל מיום ב' ה- 03.04.17, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00, טלפונים: 08-8557166, 050-4128817.