אהרן מאיר ניימן ז"ל

אבלים: משפחות: ניימן ואפטר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 28.06.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גשר החיים 14, כניסה א', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30 ומשעה 17.00.
המנוח היה בנו של יחיאל יצחק ז"ל, חתנו של הרב הלל ליברמן ז"ל, נמנה על חסידי גור.

מרכז בית יעקב, רשת בתי ספר תיכוניים וסמינרים למורות, מנחם את משפחת ניימן על פטירת ראש המשפחה.
המנוח היה ניצול שואה, מזכיר הנהלת המרכז.

חיה פראדל ראכמאן ז"ל

מוסדות בית לפליטות, קרית בנות, בית החלמה ליולדות, ההנהלה, הצוות והתלמידות מנחמים את חנה ראזנפעלד, אשת מנהל המוסדות, הרב משה יונה, על פטירת אמה.

הרב מרדכי מאיר מכלוביץ מזלאטשוב ז"ל

מרכז מוסדות זלאטשוב בארץ הקודש אבל על פטירת הרב.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 25.06.16, בית עלמין שיכון וותיקים נתניה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קוטלר 17, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.30. אחיו, האדמו"ר מזלאטשוב, ישב ביום ו' ה- 01.07.16, בביתו, רחוב פתח תקווה 62, נתניה, טלפון 054-8498074.
המנוח היה בנו של הרב יחיאל מיכל ז"ל.

הרב ז"ל של חסידי באסטאן

בית המדרש דחסידי באסטאן אבל על פטירת רב בית המדרש.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 26.06.16, בשעה 19.00, מבית המדרש ברחוב נחל שורק 21, בית שמש, תעבור דרך בית המדרש קאפיטשניץ, רחוב עזרת תורה 33, ירושלים, בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המדרש, רחוב נחל שורק 21, בית שמש.

שרה רוזה שוירץ ז"ל

אבלים: משפחות: שוירץ, מונדרי, שיקמן, הולצמן, פרקל, שטרן, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 25.06.16, בית עלמין חוף הכרמל, חיפה הישן.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב הרצוג 16, חיפה.
המנוחה הייתה אלמנתו של חיים יצחק ז"ל .

יעקב ויזל ז"ל

אבלים: משפחות: ויזל, סגל וגולדשמיד.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 23.06.16, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אהבת שלום 2, קרית ויז'ניץ, בני ברק.
המנוח היה בנו של עוזיאל ז"ל, תושב רחובות וקרית ויז'ניץ, בני ברק.

יוסף יצחק בלוי ז"ל

אבלים: משפחות: בלוי, פריד, לוינזון, גרינולד וקניג.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 23.06.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב נחל אלכסנדר 4, רמת בית שמש א', בין השעות 10.30 – 13.30, 17.00 – 23.00.
המנוח היה תושב בית וגן, כרם אברהם ובית שמש, בנו של יחיאל ז"ל.

יהודית וואלעס ז"ל

מוסדות בית לפליטות, קרית בנות ובית החלמה ליולדות, ההנהלה, הצוות והתלמידות מנחמים את הרב שלמה פפנהיים, ממייסדי ומנהלי המוסדות, והמשפחה על פטירת אחותו.

מלכה גולדקנופף ז"ל

חברה קדישא גחש"א חסידים מנחמת את יצחק גולדקנופף, חבר הנהלת החברה קדישא, והמשפחה על פטירת אמו.

משרד רודניק ורצל ושות', רואי חשבון, שמחה רודניק, משה וורצל והעובדים מנחמים את הרב יצחק גולדקנופף, מנכ"ל רשת החינוך גני ילדים ומעונות יום בית יעקב ומשפחתו על פטירת יקירתם, נשיאת הרשת.
המנוחה הייתה אלמנתו של הרב יהודה אריה גולדקנופף ממייסדי רשת החינוך.

חברי וועדת הרבנים למען קדושת השבת בארץ ישראל מנחמים את יצחק גולדקנופף, מזכיר הוועדה ומשפחתו על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה בתו של הרב משה מרדכי מרגליות ז"ל.

כולל לאברכים מצוינים שתילי אריה, הרמי"ם והתלמידים מנחמים את יצחק גולדקנופף, פטרון הכולל, על פטירת האם.
המנוחה הייתה נשיאת רשת מעונותיום בית יעקב ושתילי אריה.

מרכז איגוד התתי"ם, ההנהלה, מועצת המנהלים והעובדים מנחמים את הרב יצחק גולדקנופף, המנהל הכללי של מרכז איגוד התתי"ם, ומשפחתו על פטירת יקירתם.

מגדל חברה לביטוח בע"מ מנחמת את הרב יצחק גולדקנופף על מות אמו.

פתחיה, מוסדות לחינוך מיוחד, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את בנה יצחק גולדקנופף, יו"ר פתחיה, והמשפחה על פטירת יקירתם.

מרכז פדגוגי שתילי אריה, ההנהלה וצוות המרכז מנחמים את הרב יצחק גולדקנופף ומשפחת גולדקנופף על פטירת יקירתם.

חברת מישו"ר חשבות וייעוץ עסקי בע"מ ומשרד אביגיל שקוביצקי רואי חשבון מנחמים את הרב יצחק גולדקנופף, מנכ"ל רשת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, על פטירת אמו.

גני ילדים ומעונות יום בית יעקב והמשפחה מודיעים כי במלאות שלושים לפטירת יקירתם תתקיים עלייה לקברה להקמת מצבה ביום ד' ה- 20.07.16, בשעה 17.15, בית עלמין הר המנוחות, חלקת החסידים.
תחבורה תצא בשעה 17.00 מרחוב תכלת מרדכי 8, טלפון: 02-6268860.

שרה פייגל (ציפורה) ברנדויין ז"ל

אבלים: משפחות: ברנדויין, שלומוביץ, הורביץ, אייזנבך וברנד.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 22.06.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה ברחוב אלישע 37, פינת רחוב חבקוק, בני ברק, בין השעות 10.30 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של יהושע חיים ברנדויין ז"ל, בתו של זכריה אהרן אייזנבאך ז"ל, תושבת קרית באבוב, בני ברק.

חיה רחל שכטר ז"ל

אבלים: משפחות: שכטר, מילגרום, אבלס ורובינשטיין, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 20.06.16, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית בתה משפחת אבלס, רחוב סוקולוב 36 א', בני ברק, בתה גב' מילגרום תשב ביום ו' ובמוצ"ש ה- 24-25.06.16, בביתה, רחוב נחמיה 14, ירושלים, בתה גב' רובינשטיין, תשב במוצ"ש ה- 25.06.16, בביתה, רחוב עזרא 37, רחובות.
המנוחה הייתה אלמנתו של דב ז"ל, בתו של משולם ז"ל, תושבת כפר גדעון ובני ברק.

הרב אהרון כהן ז"ל

מרכז רבני אירופה, חברי הנשיאות, מועצת רבני אירופה, ההנהלה, העובדים, הנהלת כשרות EK והמשגיחים אבלים ומנחמים את בנו הרב ירמיה מנחם כהן שליט"א, ראב"ד פריז, חבר נשיאות מרכז רבני אירופה ורב פוסק בכשרות EK, ואת הוריו ומשפחתו על פטירת יקירם.
המנוח היה רב בית המדרש מוריה טערליסט באנטוורפן ור"מ ישיבה לצעירים בעלזא.

הרב אברהם מרדכי אלברט ז"ל

אבלים: משפחות: אלברט, קנובלוביץ, רוזנבוים ובורנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 20.06.16, בית עלמין אשדוד.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב חטיבת הנגב 23 ג', אשדוד.
המנוח היה בנו של יהודא אריה ז"ל.

מרת דינה ברסלאור (ברסלויער) ז"ל

אמנו, סבתנו, סבתא רבתא שלנו
מרת דינה ברסלאור (ברסלויער)
נפטרה בשיבה טובה בביתה
ההלוויה נערכה ביום א', 19.6.16
נפרדים באהבה, ילדיה: יהושע ושרה בר-סלע
אשרה ונתן רגנסבורגר
שלמה וליאורה בר-סלע
ביתיה שלו וירון תלמי
הנכדים, הנינים והחימשים
אחיה: בצלאל וברכה גילאי
יושבים שבעה בימים א'-ד' ברח' התאנה 4, אלון-שבות, גוש עציון, בימים ה'-ו' בבית בר-סלע ברח' יאנוש קורצא'ק 14, רעננה

מודעת אבל ידיעות אחרונות והארץ 20.6.16

מודעת אבל המודיע 20.6.16

שמואל ב"ר מנחם דראך ז"ל

אבלים: משפחות: דראך, וייס, פיינמן, בנו, בנותיו, חתניו, כלתו, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 17.06.16, בית עלמין שיכון וותיקים חלקת צאנז.
יושבים שבעה בבית הבת, משפחת וייס, רחוב צירלזון 13, בני ברק.
המנוח נמנה על זקני עסקני היהדות החרדית בנתניה וחברת הנהלת בית החולים לניאדו.

נחמיה שינגוט ז"ל

אבלים: בתו, חתנו, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 17.06.16, בית עלמין נציבי ישיבת פוניבז'.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת שיינבך, רחוב חזו"א 13, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 23.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.15, מנחה – 19.30, מעריב – 21.15.
המנוח היה בנו של מרדכי צבי ז"ל מחסידי באבוב.

מרים שרה פולק ז"ל

אבלים: משפחות: פולק, ליבוביץ, ויס, גלבר, מגיד, רוטנר, כהנא, ברגר ושטסל.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 17.06.16, בית עלמין רחובות.
יושבים שבעה עד יום ה' ה- 23.06.16 בבקר, בבית המנוחה, קרית ויז'ניץ, רחובות, בין השעות 10.00 – 3.00, 17.00 – 23.00, בנה מנחם מנדל ישב ביום ג' ה- 21.06.16, בין השעות 17.00 – 23.00 בביתו, רחוב הרי"מ לוין 1, אשדוד, בנה מרדכי ישב ביום ג' ה- 21.06.16, בין השעות 17.00 – 23.00, בביתו, רחוב יהודה הנשיא 65, אלעד.
המנוחה הייתה בתו של מאיר מגיד ז"ל, אשתו של ברוך פולק שליט"א.

בית המדרש אהבת ישראל, הנהלת הקהילה, גבאי בית המדרש, הרבנים והתלמידים מנחמים את ברוך פולק, בונה ומקים קהילת ויזניץ רחובות וראש הקהילה, ומשפחתו על פטירת יקירתם.

חוה חיה שרה פרידלנדר ז"ל

משפחת פרידלנדר מסאו פאולו – ברזיל אבלה.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 16.06.16, בשעה 10.00, מבית הלוויות שמגר בדרכה כל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה במלון לאונרדו פלזה ירושלים, בין השעות 09.30 – 13.00, 16.30 – 21.30.
המנוחה הייתה אלמנתו של נפתלי צבי נח ז"ל.

הנהלת מוסדות בית לפליטות, קרית בנות ובית החלמה ליולדות אבלה ומנחמת את נטע אריה יהודה והמשפחה על פטירת יקירתם.

משה שרון ז"ל – ט׳ בסיון תשע״ו

אבלים: משפחות: שרון, אורבך ובודה.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 14.06.16.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שמעון הצדיק 6, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו אזכרה והקמת מצבה ביום ד' ה- 13.07.16, בשעה 18.30, בית עלמין זכרון מאיר בני ברק.

אסתר לנדאו ז"ל

הנהלת מוסדות מאקאווא מנחמת את הרב ישראל לנדאו, ראש ישיבת היכל יצחק ואביו הרב קלמן, מראשי ישיבת טשעבין, על פטירת האם והרעיה.
המנוחה הייתה בתו של אברהם טרגר ז"ל.

הרב משה מייבסקי ז"ל

ראש המועצה הראשון באופקים ולאחריו בקרית ארבע.
פעל וסייע רבות לבנין ארץ ישראל ועולם הישיבות.
נפטר ביום שישי ד' סיון תשע"ו (2016 יוני 10) ונטמן באותו היום בהר הזיתים.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 10.06.16, בית עלמין הר הזיתים, חלקת סלונים.

לאה הוכוולד ז"ל

אבלים: משפחות: הוכוולד, רוזנפלד, קירשנבוים, ברנהולץ, הלפרין ויברוב.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 12.06.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב כתב סופר 20 ב', כניסה ג', גבעת שאול, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.30 – 21.30.
המנוחה הייתה אשתו של מנחם שליט"א, בתו של אברהם משה קירשנבוים ז"ל.

מרדכי מילר ז"ל

אבלים: בנו, בנותיו, נכדיו, נינו ובני נינו, משפחות: מילר, ויסנשטרן ואנסבכר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 07.06.16, בית עלמין מושב יסודות.
יושבים שבעה בבית המנוח במושב יסודות עד יום ו' ה- 10.06.16.
המנוח היה ממקימי המושב.

הרב יעקב יחיאל מיכל הפטלר ז"ל

ארגון איחוד והצלה, ההנהלה, וועדת ההלכה והמתנדבים אבלים ומנחמים את אלי ביר, נשיא הארגון ומשפחתו על פטירת חמיו.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 07.06.16, בית עלמין ארץ החיים בית שמש.

הרבנית חנה ברגמן ז"ל

אבלים: משפחות: ברגמן, קעס, מושקוביץ, נכדיה, נינה ובני נינה.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 07.06.16, בשעה 14.30, בית עלמין סגולה פתח תקווה, חלקת ספינקא.
יושבים שבעה בבית גב' מושקוביץ בירושלים, טלפונים: 053-3113506, 053-3101901, בנה הרב מאיר ברגמן ואחיותיה הרבנית קעס והרבנית מושקוביץ ישבו בבית המנוחה, 441 West End Ave NY, ארה"ב.
המנוחה הייתה בתו של הרב נפתלי צבי מבילקא ז"ל, אלמנתו של הרב ישכר דב ז"ל.

מוסדות חסידי ספינקא בארץ הקודש אבלים ומנחמים את משפחות ברגמן, קעס ומושקוביץ על פטירת יקירתם.

רעכיל איצקוביץ ז"ל

אבלים: משפחות: איצקוביץ, גרוס וישראלי.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 06.06.16, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית בנה, הרב אברהם זאב איצקוביץ, רחוב חזון איש 45, קומה א', בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של אברהם זאב ז"ל, אלמנתו של צבי ז"ל, ניצולת שואה.

יהודית קלאר ז"ל

אבלים: משפחות: קלאר, קרויזר, וינגוט, זילברשטיין, גולדברג ואורלנצ'יק.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 03.06.16, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב ברסלב 16, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של יוסף שרגא זילברשטיין ז"ל מירושלים, אשתו של אהרן קלאר שליט"א.

אליעזר רוט ז"ל

בורסת היהלומים הישראלית בע"מ, יורם דבש, נשיא, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את משפחת רוט על פטירת ראש המשפחה.
המנוח היה חבר בבורסת היהלומים.

הרב יהושע העשיל צבי הלוי ויזל ז"ל

אבלים: משפחות: ויזל, גרין, גרינוולד, הורוביץ, מרמור, שפיץ, פרידמן ופוקס.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 04.06.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אבינדב 3/7, ירושלים, אמו ואחיותיו ישבו ברחוב סורוצקין 29, קומת קרקע, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.30, אחיו אברהם חיים ואחותו גב' מרמור ישבו ביום ג' ה- 07.06.16, ברחוב דמשק אליעזר 19, בני ברק בין השעות 17.00 – 22.00, אחותו גב' פרידמן תשב ביום ג' ה- 07.06.16 בביתה, רחוב רשב"י 43/18, מודיעין עילית, בין השעות 18.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של יצחק אייזיק אריה לייב הלוי ז"ל, חתנו של הרב חיים אלעזר קליין שליט"א.

אברהם משה פשיגורסקי ז"ל

אבלים: משפחות: פשיגורסקי וליכטנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 31.05.16, בית עלמין קרית שאול תל אביב.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קוטלר 12, תל אביב, בין השעות 09.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה תושב וולאצלבק, תל אביב ובני ברק, בנו של יהודה אריה לייב ז"ל ונמנה על חסידי גור.

בית החסידים דגור בני ברק, חברי השטיבל, המתפללים והלומדים מנחמים את יצחק פשיגורסקי, גבאי בית החסידים, והמשפחה על פטירת אביו.

מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, ישיבת בני עקיבא אדר"ת בת ים, הרב ישי בן נחום, ראש ישיבת אדר"ת, הרב חיים דרוקמן, ראש מרכז ישיבות בני עקיבא ואלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות בני עקיבא מנחמים את משפחת פשיגורסקי על פטירת אבי המשפחה, מנהל ישיבת בני עקיבא אדר"ת.

שרה אפרתי ז"ל

אבלים: משפחות: אפרתי, בין וגרוס.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 28.05.16.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חזון איש 43, רמת שלמה.
המנוחה הייתה אשתו של הרב יעקב אליהו שליט"א, בתו של ישראל אהרן ז"ל.

משה מרדכי מאיר הלוי סג"ל ז"ל

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 28.05.16, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רד"ק 6, אלעד, בין השעות 11.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של חיים יעקב הלוי ז"ל, חתנו של יחיאל מיכל איינהורן יבדל"א, כיהן כדיין, מו"צ וראש כולל.

נח אברהם גרשון גרשוני ז"ל

אבלים: משפחות: גרשוני, מנדלוביץ וגרז.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 29.05.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה ברחוב ניסנבוים 8, בני ברק, בנו הרב יצחק ישב ביום ו' ה- 03.06.16 עד כניסת השבת בביתו, רחוב חזו"א 51, ירושלים, בתו, הרבנית רחל מנדלוביץ, תשב ביום ו' ה- 03.06.16 עד כניסת השבת, בביתה, רחוב זית רענן 4, ירושלים.
המנוח היה בנו של אליהו ז"ל.

בילא רבקה ווייס ז"ל

אבלים: משפחות: ווייס, ברוין, גרינוולד, פויגל, נוישטאט, רוזנפלד, כהן, קלוגר וברס.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 24.05.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב זית רענן 4/4, קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00, ביום ו' ה- 27.05.16 בין השעות 10.00 – 14.00, ישבו הבנות בביתן: גב' גרינוולד, רחוב ישמח משה 15 א', בני ברק, גב' פויגל, רחוב גני גד 9, בני ברק וגב' נוישטאט, רחוב יהודה הנשיא 65, אלעד.
המנוחה הייתה אשתו של הרב שלמה, יבדל"א, בתו של אליהו כהן שליט"א.

יעקב אהרן לנדוי ז"ל

אבלים: משפחות: לנדוי, נוסבוים, ולס, פריד ודייטש.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 24.05.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב בלוי 12, כניסה ד', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי סלונים, היה בנו של בצלאל לנדוי ז"ל, חתנו של יחיאל גוטליב ז"ל.

עיתון המודיע אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח נמנה על סופרי העיתון הוותיקים.

מכון דרכי נעם אבל ומנחם את משפחתו על פטירת יקירם.
המנוח היה ממייסדי המכון.

בית המדרש נתיבות שלום דחסידי סלונים אבל ומנחם את משפחתו על פטירת יקירם.

ברכה אהובה גרנביץ ז"ל

מרכז הכשרה והשתלמות מורות סמינר חסידי גור בני ברק, הצוות והמשתלמות אבלים ומנחמים את משפחתה על פטירת יקירתם.
המנוחה עבדה במרכז ההשתלמות.

קרית ישיבת חידושי הרי"מ, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל אברכים, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את בעלה צבי נחמיה, בנה פנחס מנחם, תלמיד הישיבה, אחיה ישראל, בוגר הישיבה ומשפחתה על פטירת יקירתם.

הידידים והחברים מתפללי בית החסידים נר יהודה מנחמים את ישראל רומנוב על פטירת אחותו.

אברכי בית החסידים דגור, בית ישראל חיים בני ברק, מנחמים את בעלה צבי נחמיה, מבאי בית החסידים, בניה מרדכי דוד ופנחס מנחם מהשטיבל ובנה לייבי, תלמיד תלמוד התורה פני מנחם, על פטירת יקירתם.

ישיבת אמרי אמת דחסידי גור בני ברק, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את מרדכי דוד גרנביץ, תלמיד הישיבה, אביו צבי נחמיה והמשפחה על פטירת יקירתם.

גבריאל צבי קליין ז"ל

אבלים: משפחות: קליין, סגל, זילברשלג, נייהוז, ולצר, שמעון, קטינא, לוי, גנץ, קוט ובלס.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 23.05.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, סנהדריה מורחבת 117, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00, אחיו אליהו קליין ואחותו מרת גנץ ישבו ביום ו' ה- 27.05.16, ברחוב רבינא 3, בני ברק.
המנוח היה בנו של אריה ז"ל, חתנו של יוסף מאיר מרגליות ז"ל, גבאי בית המדרש מאור חיים ויז'ניץ ירושלים.

חברת שמיכות פריד, ההנהלה והעובדים מנחמים את משפחת קליין על פטירת ראש המשפחה.