אבלים: משפחות: פרידמן, מילר וישראלי.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 01.11.14, בית עלמין אשדוד, חלקת חסידי ויז'ניץ.
יושבים שבעה עד יום ו' ה- 07.11.14, בבית המנוח, רחוב היסמין 4, אשדוד.
המנוח היה מחסידי ויז'ניץ אשדוד, בנו של ר' יצחק אייזיק שליט"א מבני ברק, חתנו של ר' מרדכי פישר שליט"א מסאן פאולו.

עיתון המודיע מנחם את ר' הלל פרידמן, מנהל מחלקת המודעות והמשפחה על פטירת יקירם.

בית ספר בית יעקב אהל אסתר ויז'ניץ אשדוד, תיכון וסמינר בית יעקב ויז'ניץ אשדוד, ההנהלה, המורות, המזכירות והתלמידות מנחמים את מלכי ושיינדי, תלמידות בית יעקב והמשפחה על פטירת יקירם.

משרד פרסום מימד מנחם את הלל פרידמן, מנהל מחלקת מודעות המודיע, על פטירת יקירו.

החברים במשרד אדלר חומסקי מנחמים את שגיא, מאיה, נועה ועידו על פטירת יקירתם.

החברים מחברת מקאן תל אביב מנחמים את שגיא ומשפחתו על מות יקירתם.

אורן אלימלך ופרסום גל אורן BSD אבלים ומנחמים את בעלה שגיא, ילדיה והמשפחה על פטירת יקירתם.
המנוחה ניהלה צוות פרסום במחלקת שיווק ופרסום בנק הפועלים.

עיתון המודיע, אגף השיווק, מנחם את משפחת ולנשטיין וצוות אגף שיווק בנק הפועלים על מות יקירתם.

אבלים: משפחות: גפנר, בסר, קרויס, באב"ד, בוימגולד ומילקובסקי.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 08.06.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הקבלן 67, הר נוף, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר' ישראל צבי ז"ל, חתנו של ר' נחמן אלבוים שליט"א מניו יורק.

עיתון המודיע, אגף השיווק, מנחם את ר' ראובן גפנר והמשפחה על פטירת אביו.

אבלים: משפחות: וינשטיין, וידיסלבסקי, וקס, וינד וברלינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 21.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 28, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה מחסידי גור, בן של ר' שלמה מרדכי אפרים ז"ל, חתנו של ר' יחיאל בוקצ'ין ז"ל.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות, המזכירות והתלמידות מנחמים את הגב' מ. וידיסלבסקי והמשפחה על פטירת אב המשפחה.

עיתון המודיע מנחם את ר' מאיר וויינשטיין והמשפחה על פטירת אחיו.

אבלים: משפחות: הנדלר, אשר, דסקל, גריברגר ושלאס.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 19.05.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הישיבה 3, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר' נתן נטע ז"ל, חתנו של ר' אברהם הכט ז"ל.

עיתון המודיע מנחם את ר' אליהו צבי הנדלר שליט"א, סמנכ"ל שיווק של העיתון והמשפחה על פטירת אחיו.

הרב אברהם קלוגר, יו"ר וארגון חזקו, המשפחה להורים שכולים, מנחמים את ר' אליהו צבי הנדלר שליט"א והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: גנזלר, קאהן, גליק ופישמן.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 02.05.14, בית עלמין שדה יהושע כפר סמיר שער תמר.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מקור ברוך 14, רמת ויז'ניץ, חיפה, עד יום ה' ה- 08.05.14, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר' אברהם הלוי ז"ל.

מערכת עיתון המודיע מנחמת את גב' מ. גליק ומשפחתה על פטירת ראש המשפחה.
המנוח היה מחסידי סערט, ויז'ניץ.

קבוצת אפיקים מנחמת את גב' מ. קדר והמשפחה על פטירת בנם.

עיתון המודיע, אגף השיווק מנחמים את גב' מ' קדר, מנהלת שיווק מגזר חרדי במאוחדת ומשפחתה על פטירת בנם.

אורן אלימלך וצוות פרסום גל אורן מנחמים את מאשה קדר, מנהלת שיווק מגזר חרדי במאוחדת, בעלה שמעון והמשפחה על פטירת בנם.

אברהם איסר בריסק וחברת בולטון פוטנציאל מנחמים את ניסים דיין, מנהל אגף השיווק בבנק מרכנתיל, על פטירת אביו.

עיתון המודיע, אגף השיווק, מנחם את ניסים דיין, מנהל אגף השיווק של בנק מרכנתיל, על פטירת אביו.

אבלים: משפחות: הורן, ארזון ומילשטיין, הנכדים והנינים.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 22.03.14, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אהבת שלום 9 א', בני ברק, בין השעות 09.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר' צבי ז"ל, חתנו של ר' יעקב כץ ז"ל, תושב פתח תקווה ובני ברק.

משרד קליעה למטרה, ישראל קלוגמן וצוות המשרד מנחמים את ר' אברהם מרדכי הורן והמשפחה על פטירת אבי המשפחה.
המנוח היה מחסידי גור.

משפחות פוס והוכשטיין מנחמות את הרב אבהם מרדכי הורן על פטירת אביו.

סמינר גור אור ברכה, המנהלת, הסגנית, המורות, המזכירות והתלמידות מנחמים את המחנכת רחל ארזון והמשפחה על פטירת אביה.

עיתון המודיע, אגף השיווק, מנחם את ר' אברהם מרדכי הואן על פטירת אביו.

גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, הרב יצחק גולדקנופף, המנהל הכללי, הגננות, המפקחות והילדים מנחמים את הרב אברהם רוזנטל, ראש המועצה קרית יערים טלז סטון, והמשפחה על פטירת אחותו.

מועצה מקומית קרית יערים טלז סטון, חברי המועצה והעובדים מנחמים את הרב אברהם רוזנטל, ראש המועצה, על פטירת אחותו.
יושבים שבעה בבית משפחת רוזנטל, רחוב אמרי בינה 30, ירושלים עד יום א' ה- 23.06.14, בין השעות 09.00 – 13.30, 17.00 – 21.30.
ראש המועצה ישב בביתו, רחוב בלוך 4, טלז סטון, בימים ה-ו' ה- 20-21.03.14 ובמוצ"ש ה- 22.03.14.

עיתון המודיע, אגף השיווק, מנחמים את ר' אברהם רוזנטל, ראש מועצת קרית יעארים טלז סטון על פטירת אחותו.

אבלים: משפחות: בליז'ינסקי, ברלינר, זיידמן, וידיסלבסקי, כהן, שינפלד והלוי.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 05.02.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת כהן, רחוב עמי 6, כניסה ב' (ליד רחוב טבריא), בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00 ו- 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של ר' זאב שינפלד ז"ל, אלמנתו של ר' מאיר שלום בליז'ינסקי ז"ל.

משפחות: שינפלד, פסח וסגל אבלות ומנחמות את הרב משה חיים שינפלד, בניה, בנותיה,אחיה ואחותה על פטירת יקירתם.

שינפלד חברה לבנין והשקעות בע"מ וחברת יפת השמש בע"מ אבלות ומנחמות את בניה, בנותיה, אחיה ואחותה על פטירת יקירתם.
משרדי החברות יהיו סגורים עד תום השבעה.

מרכז סיעוד ובית הורים ויז'ניץ אבל ומנחם את הרב צבי אברהם שינפלד שליט"א והמשפחה על פטירת יקירתם

חברת שינפלד מנחמת את הרב צבי אברהם שינפלד, מנכ"ל החברה, על פטירת אחותו.

ביהח"ס דגור אור החיים, המתפללים והגבאים מנחמים את משה חיים שיינפלד ומשפחתו על פטירת אחותו.

מערכת עיתון המודיע מנחמת את הרב משה חיים שינפלד והמשפחה על פטירת אחותו.

החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את הרב שלמה אטיאס, מנכ"ל החברה, והמשפחה על פטירת אמו.

עיתון המודיע מנחם את ר' שלמה אטיאס, מנכ"ל החברה לפיתוח הרובע היהודי, על פטירת אמו.

אבלים: אמו, אשתו, אחיו, אחותו, בניו ובנותיו, משפחות: הורביץ, גריינמן, וינבך, רוזובסקי, גנוט, מונק, לוי ווינברג.
ההלוויה תצא ביום ו' ה- 27.01.12, בשעה 12.00, מבית המדרש הגדול "אהבת תורה", רחוב תורת חסד 1, קרית צאנז, ירושלים לבית העלמין בהר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דברי חיים 1, קריית צאנז, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר' יוסף ז"ל וחתנו של הרב אליעזר רקובסקי ז"ל, משגיח הישיבה הגדולה ביתר עלית.

עיתון המודיע מנחם את ת. הורביץ, בעלת משרד פרסום תור, והמשפחה על פטירתו.

אבלים: משפחות: ברוינר, לוי, גמליאל, קסירר ופיירמן. ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 17.10.11 בבית העלמין בהר המנוחות ירושלים. יושבים שבעה ממוצ"ש ה- 22.10.11 עד יום ה' ה – 27.10.11, בבית משפחת ברונר, רחוב עלי הכהן 24, קומה ג', ירושלים. המנוחה הייתה בתו של ר' ישראל שמעון גילרנטר ז"ל.

עיתון המודיע מנחם את הרב יוסף הלוי והמשפחה על פטירת אמם.

09.01.11 – אבלים: משפחות: זריצקי, וינשטיין, פורטנוי ובלוך. ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 07.01.11, בהר הזיתים. יושבים שבעה בבית ביתה, משפחת פורטנוי, רחוב סורוצקין 2/א' ירושלים. המנוחה היתה ביתו של ר' יוסף ארלנגר ז"ל מלוצרן, שוויץ.

11.01.11 – עיתון המודיע מנחם את ש. ויינשטיין, עורכת "הבית שלנו" והמשפחה, על מות אימה. המנוחה הייתה אלמנתו של ר' דוד זריצקי ז"ל.

12.01.11 – נשי אגודת ישראל ירושלים מנחמות את המשפחה על מותה. המנוחה היתה יו"ר נשי אגודת ישראל.

12.12.10 – אבלים: משפחות: לנדוי, דייטש, שמעיה, בורד, לייטנר ושוורץ. ההלוויה התקיימה במוצאי שבת ה- 11.11.0, בהר הזיתים. יושבים שבעה בבית משפחת לנדוי, רחוב הרב בלוי 12, כניסה ד', סנהדריה, ירושלים. המנוחה הייתה אלמנתו של ר' בצלאל ז"ל, ביתו של ר' משה שמעיה ז"ל מחסידי צאנז.

12.12.10 – עיתון המודיע מנחם את בניה, הרב יעקב אהרן, הרב אברהם ישעיהו וביתה, הגב' דייטש ואת המשפחה על מותה.