אבלים: משפחות: שרייבר, בלעך, אורזל, שוירץ, מייטלס, רומפלער, רובינפלד, שכטר והניג.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 19.02.17, בשעה 13.00, מבית הלוויות שמגר, תעבור דרך בית המדרש נחלת עקיבא, רחוב תכלת מרדכי 6, ירושלים, בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ברחוב ירמיהו 44, גני גאולה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00. הבן אברהם והבנות אורזל ומייטלס והאחות גב' הניג ישבו בכתובת הנ"ל עד יום ג' ה- 21.02.17 ולאחר מכן בלונדון.
המנוחה הייתה תושבת לונדון, אלמנתו של הרב עקיבא שרייבער, בתו של ישראל אלימלך רומפלער.

אבלים: ילדיו: סיון, עובדיה, נורי וטהיר, אחיו: אוהד ואמתי והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 19.02.17, בשעה 16.00, בית עלמין הר המנוחות ירושלים. בית ההספד קהילת ירושלים.
יושבים שבעה בימים ב-ג' ה- 20-21.02.17 בביתו של נורי, רחוב עירית 21, דירה 6, יפו, ובימים ד'-ה' ה- 22-23.02.17 בביתו של אמתי, רחוב שניר 132, כפר ורדים.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 12.02.17, בשעה 14.00, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים. בית ההספד קהילת ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב חן 5, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 15.00 – 21.00.

האוניברסיטה העברית בירושלים והפקולטה למדעי הרוח אבלות ומנחמות את המשפחה על מות יקירם.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 12.02.17, בשעה 11.00, מבית ההספד קהילת ירושלים בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה בבית בנה, שמואל פלג, רחוב מירון 34, מבשרת ציון, עד יום ד' ה- 15.02.17.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 05.02.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב החיד"א 26, שכונת בית וגן, ירושלים. בנו, הרב עקיבא, ישב ביום ו' ה- 10.02.16 בביתו, רחוב אבטיליון 15, בני ברק.
המנוח היה בנו של דוד ז"ל, חתנו של אהרן ליפשיץ ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 06.02.17, בשעה 15.00, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים (בית ההספד קהילות ירושלים).
יושבים שבעה באחוזת רובינשטיין ירושלים, רחוב אביזוהר 8, דירה 495, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 21.00.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ו' ה- 03.02.17, בשעה 11.00, בית עלמין הר המנוחות, בית ההספד קהילת ירושלים.
יושבים שבעה במועדון, רחוב בר כוכבא 68, הגבעה הצרפתית, ירושלים, בימים א',ב',ד ה- 05-06.02.17 וה- 08.02.17, בין השעות 10.00 – 19.00, וביום ג' ה- 07.02.17, בין השעות 10.00 – 16.30.
המנוח היה בעבר עיתונאי ב"למרחב" וב"קול ישראל".

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 01.02.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנה, משה שפירא, רחוב חתם סופר 20, בני ברק. בתה, חנה רפול, תשב במוצ"ש ה- 04.02.17 בביתה, רחוב פנים מאירים 16, ביתר עילית.
המנוחה הייתה אלמנתו של דוב ברצ'י שפירא ז"ל, בתו של נתן הלוי גאסבויער ז"ל.

אבלים: משפחות מיצנר, ליפקה, הוניג, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 30.01.17, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מיצרי טיראן 26, גבעת המבתר, עד יום א' ה- 05.01.17 בבקר.
המנוח היה ניצול שואה, תושב גדוב, ניו יורק וירושלים.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 31.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 52, ירושלים, בין השעות 16.00 – 20.00.
זמני תפילות: מנחה – 17.00, מעריב – במועד.
המנוח היה בנו של אפריים וייץ ז"ל, חתנו של אריה לייב קנובלוביץ ז"ל.

אבלים: משפחות: אברמצ'יק וכץ, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 28.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב בית וגן 80, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 21.30. בנה, נח נתן, ישב ביום ה' ה- 02.02.17, בביתו, רחוב גבעת משה 6, קומה ג', ירושלים, בין השעות 11.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 16.45, מעריב – במועד.
המנוחה הייתה אלמנתו של צבי אלימלך אברמצ'יק ז"ל, בתו של נתן אהרן ליבוביץ ז"ל, תושבת ציריך ובית וגן, ירושלים.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 30.01.17, בשעה 14.00, מבית הלוויות הספרדי בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב צביה ויצחק 46, שכונת גילה, ירושלים.

החברים: דרורה וגדעון יגר, רותי וצבי ברנדס, שרה אבני ויצחק בלט אבלים ומנחמים את אורי על פטירת יקירתו.

אבלים: משפחות: בן יוסף, כשאי, ברושי וטקוני.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 30.01.17, בשעה 13.00, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.

חברת אגד וארגון גמלאי אגד אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם, גמלאית החברה מבית אגד אזור דרום.

אבלים: משפחות: פרידמן, קראוס, קומר, שנקר, לופטגלאס וכהן.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 23.01.17, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 10, ירושלים, עד שעה 13.00 ובין השעות 16.00 – 21.00.
המנוח היה בנו של מנחם מנדל פרידמן ז"ל, חתנו של נפתלי פרוידיגר ז"ל.

אבלים: משפחות: וורטהיימר, וינברג, רבינוביץ, גולדברג, בידרמן, ציינוירט, עקשטיין, קליין, גרומן, רבינוביץ, קליין, פרוש וקסטלניץ.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 20.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב משה חגיז 13, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב משה נתנאל ז"ל, נמנה על חסידי באיאן, עבד כגבאי הקלויז הגדול של חסידי באיאן בירושלים.

בתי חינוך לבנות בית חוה רוז'ין, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את אלמנתו והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: נעמה ומנחם גרנית, אלחנן והילרי שמידע, נכדיה וניניה.
ההלוויה תתקיים ביום ו' ה- 20.01.17, בשעה 10.00, בית עלמין הר המנוחות גבעת שאול, קהילת ירושלים.
יושבים שבעה במוצ"ש ה- 22.01.17 בעפרה ובעיר דוד ומיום א' ה- 22.01.17 בנווה עמית, רחוב פארן 10, רמת אשכול, ירושלים.

אבלים: משפחות: אייכלר, פולק, אלבוים, הוכהייזר, פריד, הולצמן ורובין.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 16.01.17, בית עלמין הר המנוחות, חלקת קהל מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שאול המלך 45, ירושלים.

יושב ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין, חברי הכנסת, עובדי הכנסת ומשמר הכנסת מנחמים את חבר הכנסת ישראל אייכלר והמשפחה על מות אביו.

החברים בערוץ הכנסת 99 מנחמים את יעקב אייכלר על מות אביו.

אבלים: משפחות: אשלג, קרנבייסר והיינה, אחיה ואחיותיה: משפחות: פרייברג, בליזנסקי, בהגן וליכטשטיין, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 15.01.17, בשעה 10.30, מבית המנוחה, רחוב חזון איש 24, פינת רחוב ברטנורא, בני ברק, ובשעה 12.30 מבית הלוויות שמגר בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חזון איש 24, בני ברק. אחיותיה לאה בהגן ורבקה ליכטשיין יושבות בבתיהן בירושלים, בין השעות 10.30 – 13.00, 17.00 – 20.00. לאה בהגן תשב ביום ג' ה- 17.01.17 בבית המנוחה בבני ברק.
המנוחה הייתה בתו של הרב יעקב משה פרייברג, אשתו של משה אהרן מנחם הלוי אשלג ז"ל, תלמידתה של מייסדת בית יעקב שרה שנירר ז"ל.

מוסדות התורה, החינוך והחסד אור בית שמש, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את רבי יהושע אשלג והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

אבלים: משפחות: ברגמן, ברגר, גרוסמן, רכניצר, קורלנסקי ווינגורט.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 11.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית אחותו, משפחת וינגורט, רחוב אריאל 3, ירושלים (על ידי שיכון הרבנים), בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 21.30. הבנות ישבו ביום ו' ומוצ"ש ה-13-14.01.17, בבית משפחת ברגר, רחוב חזון איש 35, בית שמש.
המנוח נמנה על חסידי גור והיה בנו של שלום מנחם ז"ל.

עיתון המודיע אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם, מוותיקי העורכים של עיתון המודיע.

אבלים: משפחות: שטרפנלד והירשלר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 08.01.17, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב פרנק 11, בית וגן, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של יהודה לייב ז"ל.

אבלים: משפחות: ויספיש, בנזימן, קרוק וקובנר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הארז 2, ירושלים, סוף רחוב התבור, על יד שכונת כנסת א'.
המנוח היה בנו של רבי צבי הירש וויספיש ז"ל.

בית הכנסת הגדול ישמח משה והקהילה אבלים ומנחמים את בנו רבי צבי וויספיש, ראש ישיבת הר"ן, בנו יוסף וחתנו לוי קרוק, ממתפללי בית הכנסת, על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: קליין, גרנדש, שפירא וראב.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 06.01.17, בית עלמין הר המנוחות, חלקת מחזיקי הדת.
יושבים שבעה ברחוב יוסף גבאי 12, קרית מטרסדורף, ירושלים.
המנוח נמנה על חסידי בעלזא והיה מעסקני החסידות, בנו של יוסף יונה ז"ל.

אבלים: משפחות: פרענקל, וידער, הלברשטאם, ווייס, טויסיג, ליפשיץ, אנגלרד, דייטש, פייפער, אויש-טעמפלער, אונגר וובער.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 03.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עלי הכהן 26, גוש שמונים, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00. אחותו, הרבנית וובער, תשב בביתה, רחוב רבי עקיבא 85, בני ברק, מיום ו' ה- 06.01.17 ועד יום א' ה- 08.01.17.
המנוח היה חבר בית דין העדה החרדית, רב בית המדרש אהל ישראל, בנו של רבי יהושע ז"ל, חתנו של רבי יששכר דוב גולדשטיין ז"ל.

בית המדרש פרעשבורג, המתפללים והאברכים אבלים על פטירת חברת בית הדין של העדה החרדית ורה"כ בית המדרש.

רשת כוללי אמרי אמונה, כולל יששכר באהליך, האברכים, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את רבי אהרן שמואל, ראש הכולל בשיכון ה', רבי יוסף צבי, ראש כולל פרשבורג והמשפחה על פטירת יקירם, גאב"ד חוג חתם סופר ובעל ה"אמרי בינה".

אבלים: בעלה: אודי, בנותיה: עיינה וברקת, אמה: עמיה, אביה: יוסף, אחיה: עמוס, גילי, שירה ומשפחותיהם וכל אוהביה.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 03.01.17, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה בבית משפחת חורב, רחוב החלוץ 55 ג', בית הכרם, ירושלים, בין השעות 09.00 – 14.00, 16.00 – 19.30.

אבלים: משפחות: זייבאלד, רבינוביץ, לייפער ופרקל.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 03.01.17, בשעה 11.00, מבית המנוח, רחוב יהודה הלוי 13, בני ברק, ובשעה 13.00 מבית הלוויות שמגר בירושלים בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות.
המנוח היה בנו של שלמה צדוק ז"ל, חתנו של האדמו"ר יהושע אייכנשטיין ז"ל.

מוסדות חסידי זידיטשוב, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה ותלמידיו על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: אלבוים, גפנר ובנדיקט.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 02.01.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00. אחיו, אהרן, ישב בארה"ב, טלפון: 718-851-8522.
המנוח היה בנו של יצחק אייזיק הלוי ז"ל, חתנו של זאב דב לודמיר ז"ל, תושב וורשא, ירושלים וניו יורק, נמנה על חסידי גור.

אבלים: אשתו: צביה שחר, בתו: גליה ועמוס אריאלי, בנו: רמי ואביגיל שחר, נכדיו: תמר, שקד, יזהר, הגר וכרמל, ניניו: זוהר, ניר, אמיר, טל ועמרי.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 03.01.17, בשעה 15.00, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בימים ג'-ד' ה- 03-04.01.17, באחוזת בית הכרם דירה 325, בימים ה'-ו' ה- 05-06.01.17, ברחוב כליל 19, מכון ויצמן, במוצ"ש וביום א' ה- 07-08.01.17 בדרך מול הים 20, מושב כפר ויתקין.
המנוח היה בן 92 במותו.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 30.12.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב פנינה 6, כניסה ב', ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 21.30. בארה"ב יושבים בבית משפחת Wolf, Cleveland Phio.
זמני תפילות: שחרית – 07.30.
המנוח היה בנו של מאיר אליהו ז"ל.

אבלים: משפחות: שטייף, זליגמן, קרויזר, קליין, פרייא ובלייר.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 30.12.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב קניבסקי 8, בית"ר עילית, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 21.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.15, מנחה – 16.30, מעריב – במועד.
המנוחה הייתה אשתו של יצחק אייזיק יבדל"א, בתו של מיכאל הופמן ז"ל, תושבת באר שבע, ירושלים ובית"ר.

אבלים: הבנים: יוסי, נועם ורונן קרנדל ומשפחותיהם.
ההלוויה תצא ביום ד' ה- 28.12.16, בשעה 12.00, מבית ההספד קהילת ירושלים בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ו' ה- 30.12.16, בבית המנוחה, רחוב עובד 4, שכונת אבו טור, ירושלים ומיום א' ה- 01.01.17 בבית משפחת קרנדל במושב עין יהב.

המשפחה אבלה.
ארונו יגיע ביום ד' ה- 21.12.16, בשעה 12.00, בטיסה מספר 002. טלפון לבירורים: 050-4188911.
ההלוויה תצא ביום ד' ה- 21.12.16, בשעה 14.30, מבית הלוויות שמגר בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח במאנסי. בנו אלימלך ישב ביום ד' ה- 21.12.16, בבית המנוח, רחוב מנחת יצחק 9, ירושלים וביום ה' ה- 22.12.16, בביתו, רחוב אור החיים 9, בני ברק, עד השעה 21.45, ומיום ו' ה- 23.12.16 במאנסי.

אבלים: משפחות: וואלף סחייווסחורדר ונאטאן.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 20.12.16, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ירמיהו 48, קומה 4, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב אליעזר ז"ל, תושב קלן, לוצרן שוויץ וירושלים

בצער רב אנו מודיעים על פטירת בעלי, אבינו, סבנו
פרופ' דניאל זהרי
ההלוויה תצא ביום א', 18.12.16, בשעה 11:00, מבית ההספד קהילת ירושלים בהר המנוחות
יושבים שבעה ברח' ניות 34, ירושלים, 02-6792927
ילדיו: תמר, רות, אהוד וב"ב
אשתו: לילי זהרי וילדיה

מודעת אבל הארץ 18.12.16

האוניברסיטה העברית בירושלים, מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח, הנהלת המרכז, החברים והעובדים מנחמים את פרופ' אהוד זהרי על מות אביו, הבוטנאי והחוקר.

אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למדעי היהדות, בית הספר ללימודי יסוד ביהדות ע"ש שולמן, המחלקה לתלמוד ע"ש נפתלי יפה, הסגל המינהלי, הסגל האקדמי והסטודנטים מנחמים את ד"ר אהרן ארנד על פטירת אמו.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 14.12.16, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבע ברחוב דרך חברון 56, ירושלים.

משרד עו"ד שפאר, סיטון, הניג והעובדים מנחמים את אביבה והילדים על מות יקירם.
יושבים שבעה ברחוב פרחי חן 11, יפה נוף, ירושלים.

צוות מכון רישוי טסט ליין אבל על פטירת בעל המכון.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 14.12.16.

המשפחה וחבריו מודיעים כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו תפילות ערבית, מנחה וסעודת מצווה ביום ד' ה- 11.01.17 בבית הכנסת בית לוי, רחוב יוסף חכמי 49, ירושלים (מול מלון שלום).
ביום ה' ה- 12.01.17, בשעה 10.00, תתקיים עלייה לקברו לגילוי מצבה, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.

אבלים: משפחות: בלוי, פריד, בנדה, שלזינגר והייזלר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 13.12.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אבינדב 18, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה אלמנתו של צבי יהודה ז"ל, בתו של ברוך יעקב הייזלר ז"ל.

אבלים: משפחות: פוגל, בלוך, בייגל וגנז.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 12.12.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת גנז, רחוב קצנלבוגן 68, הר נוף, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב – במועד.
המנוח היה בנו של רבי צבי מאיר ז"ל מסיטשעל, נמנה על חסידי ויזניץ ירושלים.

אבלים: משפחות: לוי, ווסנר, אלבוים, וייס, הירשמן, טעפ, לוין, שיף, כהן והירשמן.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 10.12.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גולדקנופף 1, רמת שלמה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 21.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – 16.20, מעריב – במועד.
המנוח נמנה על חסידי באיאן, בנו של יהושע ברוך לוי ז"ל, חתנו של יוסף דב רוזנשטיין ז"ל.

הנהלת המרכז הארצי למען טהרת המשפחה מנחמת את אלמנתו והמשפחה על פטירת יקירם.

המשפחה אבלה.
המנוחה נפטרה ביום ה' ה- 08.12.16 והובאה למנוחות בירושלים בחוג המשפחה.
על מועד גילוי המצבה תפורסם הודעה.
פרטים בטלפונים: איתן – 052-3492933, קובי – 052-2840930.
המנוחה הייתה אלמנתו של ד"ר דוד שערי ז"ל.

המשפחה מודיעה כי ביום ו' ה- 27.01.17, בשעה 12.00, תתקיים עלייה לקברה להתייחדות עם זכרה וגילוי מצבה, בית עלמין הר המנוחות, גבעת שאול, ירושלים.
נפגשים ברחבה המרכזית לפני הכניסה לבית העלמין.

אבלים: משפחות: רוזנבלט, וינגרטן וצישינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 05.12.16, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית הוריו, רחוב וולפסון 14, קומה א', בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי גור, היה בנו של שלמה יצחק שליט"א.