אבלים: משפחות: ברוכמן, וינגרטן, הורביץ, כהן וקובלסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 15.06.17, בית עלמין הר תמיר הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב שאולזון 14, הר נוף, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של יוסף ברוכמן ז"ל, בתו של יעקב צבי זמודיאק ז"ל.

אבלים: משפחות דובינקי ומן.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 24.04.17, בשעה 09.00, מבית בנו, רחוב אבני נזר 7, ובשעה 09.30 מבית המדרש קהל חסידים רמת אהרון בני ברק, בדרכה אל בית עלמין הר תמיר, ירושלים.
יושבים שבעה בבית בנו, אבני נזר 7, רמת אהרון, בני ברק.
המנוח היה בנו של רבי נחמן דוד דובינקי ז"ל.

אבלים: משפחות: ווילליגער, דיימאנד ורויזמאן.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 09.10.16, בשעה 19.00, מבית המדרש הגדול קרית צאנז נתניה ובשעה 21.00 מבית המדרש מונקאטש, רחוב יואל, ירושלים  בדרכה אל בית עלמין הר תמיר, ירושלים.
יושבים שבעה עד הערב, בבית משפחת רויזמאן, מנחת יצחק 19, ירושלים, טלפונים: 050-4142265, 050-4112205, 02-5375322.
המנוח היה תושב מונקאטש וניו יורק, בנו של רבי מרדכי ז"ל, חתנו של רבי אליעזר פאשקעס ז"ל.

אבלים: ילדיו: אירנה וניסים כהן, טרי וליביו פלר, נכדיו: טליה ושרב כהן, ענת ואמרי כהן, גל, שני ורומי פלר, מטפליו: אוולין ופרס.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 03.04.16, בשעה 16.00, בית עלמין הר תמיר, גבעת שאול, ירושלים.
יושבים שבעה ברחוב יפה נוף 11/6, ירושלים.

האוניברסיטה העברית בירושלים והפקולטה למשפטים אבלות ומנחמות את המשפחה על מות יקירם.
המנוח חקר את המשפט הפלילי בישראל, היה חתן פרס ישראל ודיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בין השנים 1971 – 1974.

יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב משמר העם 11, קטמון, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
זמני כניסת נסים לאהל שבחצר ישיבת שפת אמת: יום ד' ה- 24.02.16, בין השעות 20.15 – 21.15, ביום ה' ה- 25.02.16, בין העותת 07.15 – 08.30, 13.30 – 14.45, 16.45 – 17.30.

הישיבה הגדולה אהל שמעון ערלוי, בני הישיבה, הרבנים, התלמידים והרמי"ם אבלים על פטירתו.

מכון חתם סופר אבל על פטירתו.
המנוח היה ממשיך השושלת של חתם סופר.

מועצת גדולי התורה בארץ ישראל אבלה על פטירתו.
המנוח היה חבר נשיאות מועצת גדולי התורה.

רשת יש חסד אבלה ומנחמת את בנו ממשיך דרכו, בניו ומשפחתו על פטירת יקירם.

מוסדות ערלוי בארץ הקודש, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 22.02.16, בית עלמין הר תמיר, חלקת ערלוי.

מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל והנהלת החינוך העצמאי בארץ ישראל אבלים על פטירתו.

עיריית צפת, אילן שוחט, ראש העיר ונחמן גלבך, נציג אגודת ישראל במועצת העיר אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו, בנו, שמעון סופר, רב דק"ק תורת משה בעיר צפת ובניו על פטירת אביהם.

עיריית ביתר, מאיר רובינשטיין, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הסגנים וחברי המועצה אבלים על פטירתו.

ארגון טהרת הבית, חברי ועדת הרבנים וההנהלה אבלים על פטירתו.

עיריית אלעד, ישראל פרוש, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הסגנים וחברי מועצת העיר אבלים על פטירתו.
המנוח היה זקן האדמו"רים.

חברת מיה אבלה ומנחמת את קהילת ערלוי בארץ על פטירת יקירם.

חברת איקאה ישראל אבלה ומנחמת את בנו ממלא מקומו, משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם.

חברת שניב, תעשיות נייר בע"מ, אברהם ברנט, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את בניו, משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם.

רשת פאר לי, שיווק פירות וירקות, אבלה ומנחמת את משפחתו על פטירת יקירם.

רוני ועמיר בירם אבלים על פטירתו.

חברת טעמן נדל"ן ושלום חיים, יו"ר, אבלים על פטירתו.

עיריית ירושלים, ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, סגניו, חברי מועצת העיר ותושבי ירושלים אבלים ומנחמים את משפחתו ותלמידו על פטירת יקירם.
המנוח התגורר ופעל בירושלים שנים רבות.

בד"ץ שע"י קהילות החרדים בארץ הקודש, הרבנים, השוחטים, המשגיחים, חברי הבד"ץ וההנהלה אבלים ומנחמים את משה, בנו ממשיך דרכו, בניו, המשפחה וקהל חסידי ערלוי בארץ ובתפוצות על פטירת יקירם.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובנישטיין, ממלא מקום ראש העיר, פרץ אברמוביץ, חבר מועצת העיר ומנכ"ל מוסדות ערלוי בארץ הקודש, סגני ראש העיר וחברי המועצה אבלים ומנחמים את בנו ממשיך דרכו, בנו רב קהילת ערלוי בבני ברק ובניו הרבנים על פטירת יקירם.

מפעל הש"ס העולמי, ההנהלה הרוחנית וההנהלה הכללית אבלים ומנחמים את בנו ממשיך דרכו ובניו הרבנים על פטירת יקירם.
המנוח ישב בנשיאות מפעל הש"ס העולמי מאז יסודו.

ארגון אגודים למהדרין והנהלת הארגון אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו, בניו ועדת ערלוי על פטירת יקירם.

הסתדרות אגודת ישראל העולמית והועד הפועל אבלים על פטירתו.
המנוח היה מראשי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל העולמית.

אגודת ישראל בארץ ישראל אבלה על פטירתו.

מרכז התורה וועד הישיבות בארץ ישראל, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
המנוח ייסד את רישת מתיבתא רבתי אהל שמעון.

הנהלת פאגי הבנק הבינלאומי אבלה על פטירתו.

הנהלת ארגון פעילים יד לאחים אבלה ומנחמת את בניו ואחיו על פטירת יקירם.

חברת רוזנר'ס פיש אבלה ומנחמת את בנו ממשיך דרכו, בניו, המשפחה וקהל בית ערלוי על פטירת יקירם.

קבוצת שטראוס, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה, חסידיו ומעריציו על פטירת יקירם.

חברת סנו מפעלי ברונוס בע"מ אבלה ומנחמת את בניו, חתניו והמשפחה על פטירת יקירם.

הנהלת חברת רזיט שיווק בע"מ אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

חברת ש. שסטוביץ בע"מ, יוסי שסטוביץ, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה וקהל תלמידי וחסידי ערלוי על פטירת יקירם.

חברת כרמית אבלה ומנחמת את משפחתו על פטירת יקירם.

הנהלת יקבי כרמל אבלה ומנחמת את בנו ממלא מקומו והמשפחה על פטירת יקירם.

קהל מחזיקי הדת בארץ ישראל, הרבנים והתלמידים חסידי בעלזא אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו הרב משה, בנו הרב יעקב, רב קהילת ערלוי בביתר עילית, בנו הרב אברהם שמואל בנימין, ראש ישיבת אהל שמעון ערלוי, בנו הרב שמעון, רב בית המדרש תורת משה בצפת, בנו הרב עקיבא מנחם, רב קהילת ערלוי בני ברק, בנו הרב זלמן ישעיה דוד, רב קהילת ערלוי בורו פארק, בנו הרב אהרן, רב קהילת ערלוי אלעד, תלמידיו וקהילתו על פטירת יקירם.

חברת תנובה אבלה ומנחמת את בניו הרבנים, משפחתו, תלמידיו ועדת חסידי ערלוי על פטירת יקירם.

חברת גרפצ'יק בע"מ, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את בניו, המשפחה ועדת ערלוי על פטירת יקירם.

חברת אמונה וחסד דפוס וכריכיה בע"מ ואהרן רוזנטל אבלים ומנחמים את בניו על פטירת יקירם.

בנק מרכנתיל, יאיר ברוכיאן, מנהל סניף גאולה, שוקי בורשטיין, מנכ"ל, חיים הולצברג, מנהל המרכז למוסדות ועסקים אבלים ומנחמים את בניו, המשפחה, הנהלת מוסדות ערלוי וקהל עדת ערלוי על פטירת יקירם.

חברת ציון תורג'מן אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

במלאות שלושים לפטירת האדמו"ר יתקיים טקס הקמת מצבה על קברו ביום ד' ה- 16.03.16, בשעה 17.00, בית עלמין הר תמיר ירושלים, חלקת ערלוי.
לאחר מכן, בשעה 18.30, תתקיים עצרת מספד והתעוררות בהיכל בית המדרש הגדול, רחוב יותם 1, קטמון. ישאו דברים: אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, הרב יעקב יחזקיהו סופר, גאב"ד טאראנטא, הרב אליעזר דוד פרידמן, רב בית המדרש מכנובקה בעלזא בלונדון, הרב יהושע אייכנשטיין, ראש ישיבת יד אהרן בקטמון והרב שמחה הכהן קוק, רב העיר רחובות.

מוסדות ערלוי מודיעים כי במלאות שנה לפטירת האדמו"ר יתקיימו עצרות מספר והתעוררות ביום ג' ה- 07.02.17 בבתי המדרש:
בשעה 21.00 – בהיכל בית המדרש הגדול בקטמון.
בשעה 20.15 – ברחוב מהרש"ל 12, בני ברק
בשעה 21.15 – ברחוב ברטנורא 2, אלעד
בשעה 21.00 – ברחוב האדמו"ר מגור 2, אשדוד
בשעה 20.00 – ברחוב התעוררות תשובה 2, ביתר
בשעה 20.30 – ברחוב המגיד ממעזריטש 39, ביתר
בשעה 21.30 – ברחוב יל"ג 11, חיפה.
עליה לקברו תתקיים ביום ד' ה- 08.02.17, בשעה 16.00, בית עלמין הר תמיר, חלקת ערלוי, ירושלים.

אבלים: משפחות: ברנט, הרשקוביץ ובורנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 05.05.14, בית עלמין הר תמיר.
יושבים שבעה בבית הוריה, רחוב מעון 15/6, ערד, טלפונים: 08-9958571, 052-7616571, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 21.00.
המנוחה הייתה אשתו של האברך ר' שמחה בונם ברנט יבדל"א ובתו של ר' מאיר יוסף הרשקוביץ יבדל"א מערד.

בית החסידים דגור ערד ומתפללי בית החסידים מנחמים את ר' שמחה בונים ברנט על פטירת יקירתו.

בית החסידים דגור ירושלים והחברים מתפללי בית החסידים מנחמים את ר' ישראל הרשקוביץ, ממתפללי בית החסידים, ואת ר' מאיר יוסף והמשפחה  על פטירת יקירתם.

קבוצת טללים, הנציגות וההנהלה מנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: גרוסמן, אייזנבאך, מאן, ויזל, רוטנר, דוידוביץ ופיליפ.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 11.02.14, בית עלמין הר תמיר, חלקת קהל מחזיקי הדת.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרי"ם לוין 9, קומה א', אשדוד, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה מחסידי בעלזא, תושב ירושלים ואשדוד, בנו של ר' חיים (סוניקער) ז"ל.

העיתונים מעריב ומקור ראשון מנחמים את אראלה לוי על מות אביה.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 31.01.13, בשעה 13.00, בית ההספדים הספרדי גבעת שאול ירושלים.

שר התיירות, המנהל הכללי, ההנהלה, העובדים וועד העובדים במשרד התיירות מנחמים את רקפת לוי, עובדת המשרד, והמשפחה על פטירת אביה.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים יום לפטירת יקירם יתקיימו עלייה לקברו והתייחדות עם זכרו ביום ו' ה- 01.03.13, בשעה 09.30, בית עלמין הר תמיר גבעת שאול ירושלים.

אבלים: משפחות: מנדל, בוטניק, כהנא, בוקשפן, טויסיג, קליין ורוזנבלט.
ההלוויה יצאה ביום ג' ה- 31.01.12 מבית הלוויות סנהדריה ועברה דרך בית המדרש הגדול בקרית בעלזא לחלקת קהל מחזיקי הדת בבית העלמין בהר תמיר.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב סורוצקין 37 ב', ירושלים. בניה: ר' שמואל אביגדור ור' שלום יושבים בניו ג'רזי, ארה"ב, טלפון: 00-1908-220-5812.
המנוחה הייתה בתו של ר' מנחם נחום שווארץ ז"ל, אלמנת הרב ר' ישי ז"ל מחסידי בעלזא.

אבלים: משפחות: מנדלזון, הלפרין, ברים, גרוסמן, ולס ופרנקל. ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 17.11.11, בבית העלמין בהר תמיר. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קצנלבוגן 28, הר נוף, ירושלים. המנוח היה בנו של רבי פנחס צבי ז"ל משערי חסד וחתנו של ר' ישראל אהרן הלר ז"ל.

המשפחה אבלה. ארונו יגיע ביום ב' ה- 10.10.11. ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 10.10.11, בשעה 13.00, בחלקת חסידי ויז'ניץ, גוש ט"ו, בבית העלמין בהר תמיר שבהר המנוחות. בנותיו: חיה גוטמן ורבקה רובין יושבים שבעה בבית המנוח, בורו פארק, ניו יורק, טלפונים: 718-438-0363, 646-623-8291, אחותו, פייגא פרנקל יושבת שבעה בביתה, רחוב בן אליעזר 7, שכונת הבעש"ט, פתח תקוה, אחיו, ר' מנחם מרגושעס, יושב שבעה ברחוב הרצל 47 ט', זכרון יעקב, טלפון: 04-6397537. המנוח היה בנו של ר' אלעזר ניסן ז"ל, חתנו של ר' חנוך העניק פרנקל מדורוהוי ז"ל, נפטר ביום הכיפורים ה- 08.10.11 בארה"ב.

אבלים: בעלה: הרב שאול הירשקוביץ מתל אביב ונתניה, אחיה: דוד ישי ומשפחתו מתל אביב, בניה: חנוך ונחמן ומשפחותיהם מירושלים ונתניה, בתה: מרים פרידמן ומשפחתה ממודיעין עילית. ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 28.08.11, בבית העלמין בהר תמיר, ירושלים. יושבים שבעה ברחוב גבע 14, נתניה. המנוחה הייתה אשתו של הרב שאול, תושבת תל אביב ונתניה.

אבלים: משפחות: וילהלם, בוקיעט, לנדא, ליכטנשטיין, זלץ ופישמן. ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 20.08.11, בבית העלמין בהר תמיר, חלקת החסידים. יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חזנוביץ 3, כניסה ב', ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00. זמני תפילות: שחרית – מנין ראשון: 08.00, מניין שני: 09.00, מנחה ומעריב במועד. המנוחה הייתה אלמנתו של ר' אשר ז"ל מחסידי חב"ד בקרתא דשופריא, בתו של ר' יחיאל יעקב ליכטנשטיין ז"ל ונינתם של ר' הלל ליכטנשטיין ז"ל מקולומיא ור' עקיבא יוסף שלזינגר ז"ל.

אבלים: משפחות: שטוב, פנט, הראל ואלפסי. ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 12.03.11 בבית העלמין בהר תמיר. יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אברבנל 25, ירושלים. המנוחה הייתה ביתו של ר' ישראל אלפסי ז"ל ואלמנתו של ר' רפאל שטוב ז"ל.