חיים גבריאלי, יו"ר, אייל מליס, מנכ"ל וקבוצת תנובה מנחמים את זקי ומשפחת שלום על מות יקירתם.

חברת שניב, פסח ברנט, מנכ"ל, הדירקטוריון וההנהלה מנחמים את זכי ומשפחת שלום על פטירת יקירתם.

חברת גידרון תעשיות בע"מ מנחמת את זכי שלום ומשפחתו על מות אמו.

עיתון מעריב מנחם את זקי שלום על מות אמו

ההנהלה והעובדים בישובי חבל מעון מנחמים את ז'קי ומשפחת שלום על מות האם.

חברת סנו, מפעלי ברונוס בע"מ, מנחמת את זאכי שלום ומשפחתו על מות האם.

משרד BDO זיו האפט, השותפים והעובדים מנחמים את ז'קי ומשפחת שלום על פטירת האם.

חברת טחנות ישראליות בע"מ, קובי פולטורק, מנכ"ל, ההנהלה והעובדים מנחמים את זכי שלום ומשפחתו וחברת חצי חינם על פטירת האם.

אבלים: משפחות: שרון, הלר, אורבך ובודה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 10.06.17.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב שילה 15, רמת גן, עד השעה 13.00 ומהשעה 16.00. בנו נתן ישב בביתו, רחוב מיכלין 23, ירושלים, ביום ד' ה- 14.06.17, בין השעות 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של נתן ז"ל.

חברת שילה סחר וקירור בע"מ אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם, שותף בחברה.

חברת תעשיות תפוגן בע"מ מנחמת את משפחת שרון על פטירת יקירם.

הנהלת ישובי חבל מעון והעובדים מנחמים את משפחת שרון וחברת יבולים על מות האב.

חברת קלקליף בשער הנגב מנחמת את משפחת שרון על פטירת האב.

חברת ביכורי השדה וחברת ביכורי קדש מנחמות את זויה, רונית ומקסים על פטירת יקירם.

חברת ענבי טלי והחברים במושב לכיש מנחמים את משפחת ביילין על פטירת יקירם.

הנהלת ישובי חבל מעון והעובדים מנחמים את המשפחה ואת חברת ביכורי השקמה על מות יקירם.

אבלים: אשתו: רחל קסל, בנו: רונן קסל ומשפחתו, בתו: עמית ברנאי ומשפחתה, אחותו: שרה רוזניק ומשפחתה, נכדיו: שיר, סער, עידו, ליאור ורועי.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 24.03.13, בשעה 15.30, מבית המנוח, רחוב אליהו שמיר 13, מושב משמר השבעה לבית עלמין מושב אחיעזר.
יושבים שבעה בבית המנוח במושב משמר השבעה.

ישובי חבל מעון, ההנהלה והעובדים מנחמים את משפחת קסל על מות יקירם.

אבלים: המשפחה וקיבוץ נירים.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 15.07.12, בשעה 17.00, בית עלמין קיבוץ נירים. נפגשים בכניסה לבית העלמין.
המנוח היה מוותיקי הקיבוץ.

הנהלת ועובדי חבל מעון מנחמים את דרור, משפחת תנורי וקיבוץ נירים על מות האב.

חברת ביכורי שדה מנחמת את דרור תנורי על מות אביו.

אבלים: אשתו: שרה, ילדיו: ורד, ניר ודרור, אחיו: מנחם, נכדיו והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 07.12.11, שעה 13.00, בבית העלמין ברחובות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב איזנברג 27, דירה 5, רחובות.

רוני מרציפרו והנהלת חברת תנובות שדה ומטע בע"מ מנחמים את משפחת הררי ומועצת אגוזי אדמה על פטירתו.

מועצת אגוזי אדמה, היו"ר, חברי הועד הפועל והעובדים מנחמים את המשפחה על פטירתו.
המנוח היה מנכ"ל מועצת אגוזי אדמה.

מועצת אגוזי אדמה מנחמת על פטירתו.

ישובי חבל מעון, ההנהלה והעובדים מנחמים את משפחת הררי ומועצת אגוא"ד על מותו.

החברים בארגון מגדלי הירקות מנחמים את משפחת הררי ומועצת אגוזי אדמה על מותו.

שיקרצי תעשיות בע"מ, ההנהלה והעובדים מנחמים את משפחת הררי ומועצת אגוא"ד על מותו.

המנהלים והעובדים באורשר ברותים מנחמים את מנחם הררי על מות אחיו.

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, דקאן הפקולטה, החוג לאמנות התאטרון, החוג לקולנוע וטלוויזיה, התכנית הבינתחומית, המורים, התלמידים והעובדים מנחמים את ד"ר דרור הררי על מות אביו.

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירם יתקיימו עלייה לקברו והתייחדות עם זכרו ביום ו' ה- 23.11.12, בשעה 10.30, בית עלמין רחובות. נפגשים ליד השער.

החברים בארגון מגדלי הירקות מנחמים את משפחת פלג על מותו. המנוח היה מזכיר ארגון מגדלי הירקות בעבר.

גד"ש חלוצה מנחמים את חוה, המשפחה וקיבוץ גבולות על פטירתו. המנוח היה בעבר מנכ"ל ויו"ר גד"ש חלוצה.

קיבוץ סופה מנחם את משפחת פלג וקיבוץ גבולות על מותו.

ארגון משקי הנגב וארגון עובדי הפלחה מנחמים את משפחת פלג וקיבוץ גבולות על מותו.

ישובי חבל מעון, ההנהלה והעובדים מנחמים את חווה, המשפחה וקיבוץ גבולות על מותו.

המשפחה וקיבוץ גבולות מודיעים כי במלאות שלושים לפטירתו יתקיימו עלייה לקברו וגילוי מצבה ביום א' ה- 16.10.11, בשעה 16.00, לאחר מכן יתקיים מפגש חברים במועדון לחבר.