עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, ראש העיר וחברי וחברות מועצת העיר מנחמים את תצ"צ בדימוס אלברט אוחיון, מנהל אגף שפ"ע, ומשפחתו על פטירת בנו.

איגוד ערים דן לתברואה, נתן וולך, יו"ר האיגוד, הנהלת האיגוד והעובדים מנחמים את אלברט אוחיון, חבר מועצת האיגוד, ומשפחתו על מות יקירם.

Mourned by: Dalia, ma'ayan, Tamar and the family.
The funeral will take place on Tuesday, 03.01.17, at 14.30, at Sde Warburg cemetery.
The Shiva will take place at the family's home, Derch Ha'hadarim 64 d, Sde Warburg, between 10.00 – 13.00, 16.30 – 19.30.

אבלים: דליה, מעיין, תמר והמשפחה.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 02.01.17, בשעה 14.30, בית עלמין מושב שדה וורבורג.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב דרך ההדרים 64 ד', מושב שדה וורבורג, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 19.30.

איגוד ערים דן לתברואה, עו"ד דורון ספיר, יו"ר האיגוד, חברי המועצה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם, מהנדס האיגוד לשעבר.

איגוד ערים דן לתברואה, חברי מועצת האיגוד, ההנהלה והעובדים מנחמים את דורון ספיר, יו"ר איגוד ערים דן לתברואה, מ"מ וסגן ראש עיריית תל אביב יפו על מות אמו.

עיריית תל אביב, מנחם לייבה, מנכ"ל העירייה והעובדים, רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו וחברי מועצת העיר מנחמים את עו"ד דורון ספיר, מ"מ וסגן ראש העיר, על מות אמו.

הנהלת היכל התרבות, המנכ"ל והעובדים מנחמים את דורון ספיר על מות אמו.

חברת נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ מנחמת את דורון ומשפחת ספיר על פטירת אם המשפחה.

חברת חץ אקולוגיה והנדסה מנחמת את דורון ספיר, יו"ר איגוד ערים דן לתברואה, מ"מ וסגן ראש עיריית תל אביב יפו, על מות אמו.

קבוצת ואוליה ישראל, אורי שטרקמן, יו"ר, ההנהלה והעובדים מנחמים את עו"ד דורון ספיר, יו"ר איגוד ערים דן לתברואה, מ"מ וסגן ראש עיריית תל אביב יפו על מות אמו.

חברת איילון ביוגז מנחמת את דורון ספיר, יו"ר איגוד דן לתברואה, מ"מ וסגן ראש עיריית תל אביב יפו, ומשפחתו על מות אמו.

ההנהלה והעובדים בחברת איגודן מנחמים את ארנון גלעדי, המשנה לראש עיריית תל אביב יפו ויו"ר איגודן לתשתיות איכות הסביבה, על מות אמו.

קרן קיימת לישראל, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את ארנון גלעדי, חברה הדירקטוריון, על פטירת אמו.

איגוד ערים דן לתברואה, דורון ספיר, יו"ר, וחברי המועצה מנחמים את ארנון גלעדי, חברת מועצת האיגוד, על מות האם.

המשפחה אבלה. ההלוויה תצא ביום ו' ה- 24.06.11, בשעה 10.00, מבית המנוח, רחוב השיטה 3, פתח תקווה ותתקיים בשעה 11.30 בבית העלמין סגולה, פתח תקווה. יושבים שבעה בבית המנוח. המנוח היה בנם של שרה וסלמן ז"ל. (24.06.11)

איגוד ערים דן לתברואה, דורון ספיר, יו"ר האיגוד והעובדים מנחמים את המשפחה על מותו. (27.06.11)

"צוות" ארגון גימלאי צה"ל (ע.ר.) מנחם את המשפחה על מותו. המנוח בדרגת אל"מ היה תושב פתח תקווה. (28.06.11)

המשפחה מודיעה כי במלאות שנתיים לפטירת יקירם תתקיים עלייה לקברו ביום א' ה- 23.06.13, בשעה 18.00, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
לאחר מכן התכנסות בבית משפחת גור.

אבלים: רעייתו: צופיה דניאלי גבעול, בנותיו: גילה ומידד מדינה, אראלה ויקי שלו, משפחות: דניאלי, בילצקי, נכדיו וניניו. ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 17.4.11, בשעה 14:00, באדמת העמק בבית העלמין בקיבוץ דגניה א', אוטובוס ייצא מ"הבית", רח' הנצח 23, רמת-השרון בשעה 11:30, יושבים שבעה ברח' הנצח 23, רמת השרון. המנוח היה יקיר העיר תל אביב-יפו. (17.4.11)

דורון ספיר – יו"ר איגוד ערים דן לתברואה וצוות העובדים מנחמים את המשפחה על מות המנוח. המנוח היה בעבר יו"ר האיגוד. (18.4.11)

רון חולדאי, ראש עיריית תל-אביב-יפו, וחברי מועצת העיר מנחמים. המנוח היה חבר מועצת העיר בשנים 1983 – 1993. (18.4.11)

מטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) מנחמים את אראלה שלו על מות אביה.(20.4.11)