הנהלת כולל חבת ירושלים, הרבנים והתלמידים מנחמים את נטע ליפשיץ, חבר הנהלת הכולל ומשפחתו על פטירת רעייתו.
המנוחה הייתה בתו של שמואל ברוך פרידמן ז"ל.

בית יתומים דיסקין ומוסדות דיסקין מנחמים את רבי נטע ליפשיץ ומשפחתו על פטירת אם המשפחה.

אבלים: משפחות: שמרלר, ווייס, פלדמן, אייזנבלט, גרינצווייג, פדר, ברנשטיין, גרטנהויז, אינגבר ווינברג.
ההלוויה תצא ביום ד' ה- 19.07.17, בשעה 17.30, מהיכל ישיבת טשבין, רחוב חנה, בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב סרוצקין 25, ירושלים.
המנוח היה רב קהל מחזיקי הדת בציריך, בנו של רבי נפתלי צבי ז"ל.

כולל חבת ירושלים, ההנהלה והגבאים בארץ ובחו"ל אבלים ומנחמים את אלמנתו, בנו נפתלי צבי, ממלא מקומו, בנו יוסף, ראש כולל מחשבת חיים, חתניו והמשפחה על פטירת יקירם, גאב"ד מחזיקי הדת ציריך.

ק"ק מחזיקי הדת ציריך ואיחוד יוצאי הקהילה בארץ הקודש מודיעים כי במלאות שנה לפטירת מורם ורבם התקיימו סיום הש"ס, סעודת מצווה ועצרת זכרון, ביום ה' ה- 05.07.18 באולם תמיר (העגול), כביש רמות ירושלים.
עליה לקברו התקיימה ביום ו' ה- 06.07.18, בית עלמין הר המנוחות.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 15.09.16, בשעה 15.00, מבית המדרש נאראל, רחוב רש"י 4, בני ברק, תעבור דרך בית המדרש הגדול בקרית בעלזא ירושלים, בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית האדמו"ר מנאראל, רחוב רש"י 4, בני ברק עד השעה 13.30 בצהריים ובין השעות 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של האדמו"ר מנאראל שליט"א.

מוסדות נאראל, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתה.
המנוחה הייתה בתו של רבי משה רוקח מקאזלאוו ז"ל.

הנהלת כולל חבת ירושלים אבלה ומנחמת את בעלה, ראש הנהלת הכולל בארה"ב, בניה: רבי אהרון שפירא, רב בית הדין נאראל בבני ברק, רבי משולם זלמן יוסף שפירא, ראש הכוללים דנאראל, רבי אברהם יהושע העשיל שפירא, חבר ועד גבאי הכולל בארה"ב, רבי אשר ישעיהו שפירא מלונדון, בנותיה: הרבנית שרה רובין מקאזינץ סיגעיט, הרבנית אשתו של האדמו"ר מקוידינוב והרבנית אשתו של האדמור מבראד מאנסי, על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: פרוכטהנדלר, רובין, וולף ווינטרוב.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 29.10.15, בית עלמין הר הזיתים, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב עמוס 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.30.
המנוחה הייתה אלמנתו של משה יששכר ז"ל, בתו של אברהם וולף ז"ל, תושבת מאדען ובני ברק.

כולל חבת ירושלים לעדת גאליציע, הנהלת הכולל בארץ ובחו"ל, העובדים ובני הכולל בארץ מנחמים את שלמה פרוכטהנדלר, מנהל הכולל והמשפחה על פטירת אמו.

אבלים: משפחות: פרידמן, שטרולי, ווגשל, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 22.07.15, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית בנה, משה פרידמן יבדל"א, רחוב יהושע 35, קומה ב', דירה 10, בני ברק. האחים ישראל יוסף ווגשל ויצחק צבי ווגשל ישבו מיום א' ה- 26.07.15 בערב, בבית יוסף ווגשל, רחוב מנחת יצחק 6, דירה 3, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של שמחה פרידמן יבדל"א מתל אביב, בתו של החסיד רבי שמואל אהרן ווגשל ז"ל.

כולל חבת ירושלים, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את בעלה שמחה פרידמן, חבר הנהלת הכולל, בתה, בניה ואחיה על פטירת יקירתם.

אבלים: כולל חברת ירושלים, צדקת רבי מאיר בעל הנס וההנהלה.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 05.07.15, בשעה 19.00, מבניין כולל חבת ירושלים, רחוב מאה שערים 120, בדרכה לבית עלמין הר הזיתים, חלקת כולל חבת ירושלים.
טלפון לבירורים: 02-6288016.
המנוח היה נשיא הכבוד של הכולל בארצות הברית.

כולל חבת ירושלים, צדקת רבי מאיר בעל הנס לעדת גאליציע, והנהלת הכולל אבלים ומנחמים את אשתו: הרבנית אסתר, בניו: ר' משה, ר' אשר זעליג, ר' פסח, בנותיו, חתניו ואחיותיו על פטירת יקירם.
המנוח היה בנו של ר' פסח ז"ל, תושב לאנצוט וניו ארק.