הנהלת חברת שח"מ מקורות ביצוע, העובדים והגמלאים מנחמים את משפחת מונין על פטירת יקירם, גמלאי החברה.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם תתקיים עליה לקברו לגילוי מצבה ביום ה' ה- 08.08.19, בשעה 18.00, בית עלמין חולון, השער הישן, סוף רחוב עדן. הכניסה ממחלף ראשון לציון.

אבלים: בתה וחתנה: לילי ואמנון אבירי, בנה וכלתה: אבי ויפה גרודר, נכדותיה, נכדיה, בני ובנות זוגם וניניה.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 08.07.19, בשעה 18.00, בית עלמין חולון, השער הראשי.
יושבים שבעה ברחוב המצביאים 38, צהלה, תל אביב, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 21.00.
המנוחה הייתה בתו של משה.

חברת דלתות תבור מנחמת את אבי גרודר ומשפחתו על מות יקירתם.

אבלים: בתה: אילנה וישראל גיל רן, בתה: טלי ויובל בן ארי, נכדיה, ניניה והמטפלת Ma.Fe (מריה).
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 04.07.19, בשעה 15.00, בית עלמין חולון.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב ביאליק 62, קומה 1, דירה 4, רמת גן.
המנוחה הייתה בתו של דב.

ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 03.07.19, בשעה 11.00, בית עלמין חולון.
שם האב: איזידור.

החברה לאוטומציה החדשה, עדי אייל, יו"ר הדירקטוריון, ששי שילה, מנכ"ל, הנהלת החברה והעובדים מנחמים את שוקי ירושלמי ומשפחתו על מות האם.

ארגון נשי חרות בישראל, יעל שמרגד, מנכ"ל העמותה, ההנהלה, החברות והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם, חברת הארגון ויו"ר הנהלת העמותה.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 01.07.19, בשעה 11.00, בית עלמין חולון. התכנסות ויציאה מהשער המזרחי.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב ליפסקי 7/2. משפחת גולן עגנון תשב בביתה בירושלים החל מיום ד' ה- 03.07.19.
המנוחה הייתה בתו של מרקו.

צוות ארגון אדם טבע ודין אבל על פטירתה של חברת הארגון, אשת חינוך ויושבת ראש ארגון אדם וטבע ודין לשעבר.