אבלים: אחיה אילה, ישראל ברימן ורעייתו, בניו: גיל, יאיר וערן, כלותיהם וילדיהם.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב המאה ואחד 3, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 20.00.

ההתאחדות הישראלית לכלבנות אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירתם, ממקימות ההתאחדות.

ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 11.11.12, בשעה 14.00, בית עלמין קרית שאול תל אביב.
שם האב: אריה.

המשפחה אבלה.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב דרך הים 26, קומה 14, דירה 56, גני תקווה.

ההתאחדות הישראלית לכלבנות מנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה יו"ר ההתאחדות.