ועד החברה הישראלית לרפואת שריר-שלד מנחמת את ד"ר יונתן קנט ומשפחתו על פטירת אם המשפחה.

The Board of the Israeli Society of Musculoskeletal Medicine extends its condolences to  Dr. Jonathan Kent and his family on the loss of his mother.