ראש הממשלה, ממשלת ישראל והעם בישראל אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירתם.
המנוחה נרצחה בפיגוע דקירה ביישוב בית חורון.

מועצה אזורית בקעת הירדן, דוד אלחייני, ראש המועצה, חברי המליאה ועובדי המועצה אבלים ומנחמים את משפחת קריגמן ומושב שדמות מחולה על רצח יקירתם.
יושבים שבעה בבית משפחת קריגמן במושב שדמות מחולה.

יצחק ואבי מ.ד. רמת הגולן, חיה מ.ד. שדה יעקב ועמק יזרעאל, נחמיה ונעמה מ.ד. כפר פינס מנשה, יאיר ואיילת מ.ד. עמק חפר מנחמים את נעמה, צחי, הילדים ומשפחת קריגמן על רצח בתם.

המועצה הדתית בקעת הירדן, שלום קופרמן, יו"ר, חברי המליאה, הרבנים והעובדים אבלים ומנחמים את נעמה קריגמן, מזכירת המעוצה הדתית בקעת הירדן והמשפחה על רצח בתה.

מושב שדמות מחולה אבל ומנחם את משפחת קריגמן, צחי, נעמה והילדים על רצח יקירתם.
המנוחה הייתה בת המושב.

מועצה אזורית מטה בנימין, אבי רואה, ראש המועצה, העובדים והתושבים אבלים מנחמים את משפחת קריגמן והיישובים בית חורון ושדמות מחולה על רצח יקירתם.

משרד הביטחון, אגף משפחות והנצחה, היחידה להנצחת החייל, עמותת סיירת "חרוב" ומדור נפגעים כפיר מודיעים כי טקס התייחדות עם זכרם יתקיים במועצה האזורית בקעת הירדן, ביום ב' ה- 11.04.11, בשעה 14.00 – התכנסות, בשעה 15.00 – תחילת הטקס. טל. לבירורים: 054-2655633, 03-6753552, 057-8185599.

משרד הביטחון, אגף משפחות והנצחה, היחידה להנצחת החייל, עמותת סיירת "חרוב" ומדור נפגעים כפיר מודיעים כי טקס התייחדות עם זכרם יתקיים במועצה האזורית בקעת הירדן, ביום ב' ה- 12.03.12, בשעה 14.00 – התכנסות, בשעה 15.00 – תחילת הטקס.
טל. לבירורים: 054-2655633, 03-6753552, 057-8120021.