ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 19.11.20, בית עלמין חולון.
המנוח היה בנם של חביב וחדוה.

אנו מודיעים בצער רב על
פטירתו של הגמלאי
יוסף חביב ז"ל
(סניף חולון)
ומשתתפים באבלה הכבד של המשפחה.
משפחת "אגד".

אבלים: אשתו: ד"ר לורטה, בתו: דנה ואחיו: חנן.
ההלוויה תתקיים בחוג המשפחה, ביום ו' ה- 20.11.20, בית עלמין ירקון שער החסד.
המשפחה מבקשת להימנע מביקורי ניחומים.
המנוח היה בנם של יזו ומדי.

אבלים: אשתו: צביה ביתן, בנו: ברוך ביתן, בתו: אסתי שליט, בתו: שרית ומישל נסילסקי, נכדיו, ניניו ומשפחתו.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 16.11.20, בשעה 15.00, בית עלמין קרית שאול.
ביקורי ניחומים בתיאום מראש.
המנוח היה בנם של ברוך ואסתר.