אבלים: משפחות: רוזנבוים, אורלנסקי, בריזל, ברויאר, סבו, כץ, שלאס ושרייבר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 22.04.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עמוס 5, ירושלים.
המנוח נמנה על חסידי קרלין סטולין, היה בנו של בנימין בינוש ז"ל, חתנו של דוד אליהו גרינוואלד ז"ל.

הנהלת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב ומוסדות לחינוך מיוחד ויצחק גולדקנופף, המנהל הכללי, מנחמים את יוסי רוזנבוים והמשפחה על פטירת יקירם.

אגף השיווק של עיתון המודיע מנחם את יוסי רוזנבוים, מנכ"ל חברת רוזנבוים יח"צ ואסטרטגיה ציבורית, וגב' מ. רוזנבוים, עובדת לשעבר באגף השיווק, על פטירת אביהם.

אבלים: משפחות: בוקשפן, ליהמן, דונט, רוטה, כהנא, קופילוביץ, טאומן, פריזנד, ליפשיץ ורוזן.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 12.03.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אשלג 21, ירושלים.
המנוח היה בנו של משה אהרן ז"ל, נמנה על חסידי קרלין סטולין.

גני ילדים מעונות יום בית יעקב, הרב יצחק גולדקנופף, מנכ"ל, ההנהלה, הפיקוח, העובדים והעובדות מנחמים את טויבה רוטה, מפקחת ברשת גני הילדים בית יעקב, והמשפחה על פטירת האב.

אבלים: משפחות: שור, צוובנר, גוטליב, הלפרין וכהן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 06.03.16, בית עלמין טבריה העתיק.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת גוטליב, רחוב ברוכים 7, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוחה הייתה תושבת טבריה וירושלים, בתו של חיים רוזנשטיין ז"ל מחסידי באיאן, אלמנתו של מנחם מנדל ברנדויין ז"ל מחסידי סטולין קרלין.

אבלים: משפחות: זאלץ ופישמן.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 22.02.16.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב עזרת תורה 10, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 20.00. אחותה, מרת פישמן, תשב בביתה החל מיום ה' ה- 25.01.16, רחוב צפניה 46, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של יוסף משה שלום זאלץ ז"ל מחסידי קרלין סטולין טבריה ובתו של יחיאל יעקב ליכטנשטיין ז"ל.

אבלים: אשתו, בניו, בתו, נכדיו וניניו, משפחות: מרגליות וכהן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 24.01.16, בית עלמין הר המנוחות, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, רחוב מלכי ישראל 36, ירושלים, בין השעות 09.00 – 13.00, 15.00 – 21.30.
המנוח היה בנו של הרב משה מרדכי מרגליות ונמנה על חסידי קרלין.

הנהלת מוסדות קרלין סטולין בני ברק מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת מנהל המוסדות, תתקיים עצרת זכרון לעילוי נשמתו במוצ"ש ה- 16.01.16, בשעה 20.30, באולם בסמינר גור, רחוב חזון איש, פינת רחוב נחמיה, בני ברק

אבלים: משפחות: פוטש, סיגל, רוזנטל, שור, שפירא, וינגרטן, רובינשטיין ואייזנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 11.11.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב האתרוג 85, גבעת זאב, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של יעקב ז"ל, חתנו של אהרן ליב קרמר ז"ל, נמנה על חסידי סטאלין קארלין.

אבלים: משפחות: אייזין, רוזנטל, גוטליב, הלר, מנדלזון וקרוק.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 24.09.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב שמואל הנביא 54 א', ירושלים, עד ערב חג הסוכות, יום א' ה- 27.09.15.
המנוחה הייתה אשתו של מאיר ליב הלוי שליט"א מחסידי קרלין סטולין, בתו של ישראל אהרן הלר ז"ל.

אבלים: משפחות: גוטליב, מיליקובסקי, גוטליב, פריימן, שפירא וברנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 21.12.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנה, ר' אברהם, רחוב ברוכים 7, גוש 80, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 18.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ר' אהרן גוטליב שליט"א מחסידי קרלין סטאלין, בתו של ר' שמעון זיידל שפירא ז"ל.

אבלים: משפחות: צוובנר, פרוש, פרידמן, גוטליב, גולדברג וביננפלד.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 26.08.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, נוף רמות 71/4, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.30.
המנוח היה מחסידי קרלין סטולין, בנו של ר' רפאל חיים אשר זעליג ז"ל, חתנו של ר' מנחם מנדל ברנדוויין ז"ל.

אבלים: משפחות אוירבך, חפץ, לוין וערמון. ההלוויה התקיימה ביום ב' ה-31.1.11 בהר המנוחות. יושבים שבעה בבית האחות, משפחת ערמון, רחוב אידלסון 10, רמות ג'. זמני ניחום אבלים: 10:00-13:00, 16:00-22:00. המנוח, מחסידי סטולין קרלין, היה בנו של ר' רפאל איתמר משולם זוסיא ז"ל.

אבלים: משפחות: קלפהולץ, פריזנט, פוטש וזיגלמן. ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 22.12.10. יושבים שבעה ברחוב יואל 3, ירושלים, מהשעה 10.00-13.00 ומהשעה 16.00-22.00. המנוח היה בנו של חיים יעקב ז"ל וחתנו של פנחס בריזל ז"ל ומחסידי קרלין-סטולין.