אבלים: משפחות: וינברג, קופילוביץ, כץ וברזובסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 12.04.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב יונה 8, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב מרדכי שלמה ז"ל, חתנו של הרב חיים אלעזר וקסלשטיין ז"ל.

הקדש קאצק, בית המדרש "מדרש יחיאל" קאצק, מתפללי בית המדרש, נאמני ההקדש והגבאים מנחמים את הרב משה וינברג, נאמן ההקדש, והמשפחה על פטירת האב.

אבלים: משפחות: דריימן, פלינקר, פלדינגר, פלד, גרוסמן, בוים, גינזבורג, שטאובר, וינברגר וברלינסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 22.04.15, בית עלמין בית שמש.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בן קיסמא 27, בית שמש, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר' יצחק ז"ל, חתנו של ר' משה יהודה פרייא ז"ל, מחסידי גור, תושב בני ברק ובית שמש.

אברכי בית המדרש קאצק לאמז' מנחמים את חברם מאיר דריימן ומשפחתו על פטירת ראש המשפחה.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל, קופת עזר נישואין דחסידי גור בארץ ישראל, הנהלת איחוד המוסדות, מפעל ותלמודו בידו, הנהלת קופת העזר, חברי הנשיאות וועד הידידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח ייסד את מפעל ותלמודו בידו ואת קרן כתר בית ישראל.

ארגון מודעות, ההנהלה ואברכי הכולל מנחמים את מאיר דריימן והמשפחה על פטירת האב.

אברכי בית החסידים דגור בית שמש אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם תתקיים הקמת מצבה על קברו ביום ה' ה- 21.05.15, בשעה 16.45, בית עלמין בית שמש.

בית החסידים דגור בית שמש, הגבאים וחברי השטיבל מודיעים כי במלאות שלושים לפטירתו יתקיימו מעמד שתיית לחיים וקריאת השם של בית החסידים ביום ה' ה- 21.05.15, בשעה 17.45, בבית החסידים.

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירם תתקיים עלייה לקברו ביום ד' ה- 11.05.16, בשעה 18.00, בית עלמין בית שמש.
בשעה 19.00 תתקיים סעודת יארצייט בשטיבל בית אברהם יוסף דריימן, רחוב בן קיסמא 33, בית שמש.

אבלים: משפחות: כהן, לב, רובינשטיין, לוינטל ומילשטיין.
המנוחה נפטרה ביום שבת ה- 07.06.14.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.06.14, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב נחמיה 17, בני ברק.
המנוחה הייתה אשתו של ר' יחזקאל שליט"א, בתו של ר' דוד יוסף הלוי מונצ'נג ז"ל.

בית המדרש יביע אומר, הרב יגאל כהן, המתפללים והאברכים מנחמים את הרב יעקב כהן שליט"א ומשפחת כהן על פטירת יקירתם.

בית מדרש יחיאל קאצק, נאמני ההקדש, המתפללים ולומדי הכולל בהשכמה מנחמים את ר' יחזקאל כהן, ר' מאיר דוב כהן, מייסד הכולל בהשכמה, והמשפחה על פטירת יקירתם.

מכירות החסד איש את רעהו בני ברק, המארגנים והמתנדבים מנחמים את ר' יעקב כהן על פטירת אמו.

מוסדות התורה והחסד מאור ישראל דחסידי גור, ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, הכוללים והאברכים, הנהלת המוסדות, הרבנים, התלמידים, הנהלת הישיבה, הרמ"ים, המשגיחים, אברכי הכוללים, תלמידי הישיבה הקטנה ותלמידי הישיבה הגדולה מנחמים את הרב יעקב כהן, מנהל המוסדות, ר' יחזקאל כהן והמשפחה על פטירת יקירתם.

ישעיה מורגנשטרן ואברכי הכולל לפנה"צ, אחה"צ וכולל ערב מנחמים את ר' יעקב כהן שליט"א והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

כולל אברכים למצויינים, אברכי הכולל, הרב בן ציון בבצ'יק ונתן דריימן מנחמים את ר' יעקב כהן שליט"א והמשפחה על פטירת האם.

כולל אברכים מצויינים שתילי אריה, פטרוני הכולל, ראשי הכולל ולומדי הכולל מנחמים את ר' יעקב כהן שליט"א, ר' יחזקאל שליט"א והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

פורום מנהלים מנחם את ר' יעקב הכהן, מנכ"ל מוסדות מאור ישראל בני ברק, והמשפחה על פטירת אמו.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 03.04.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנו, הרב אהרן יצחק לובלינג, רחוב נחל רביבים 20/3, בית שמש.
המנוח היה יליד זבריצה פולין, נכדו של בעל "הכתב והקבלה", מחסידי קאצק, סוקולוב ואלכסנדר, תלמיד ישיבת כתר תורה ראדמוסק בטשנסטחוב.