אבלים: משפחות: קלינמן והורוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 22.01.17, בית עלמין טבריה.
יושבים שבעה בבית משפחת קלינמן, רחוב השלושה 17, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 18.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של אברהם יוסף חנוך קלינמן ז"ל, בתו של אברהם חיים ז"ל, תושבת כפר גדעון ובני ברק.

אבלים: משפחות: שכטר, מילגרום, אבלס ורובינשטיין, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 20.06.16, בית עלמין סגולה פתח תקווה.
יושבים שבעה בבית בתה משפחת אבלס, רחוב סוקולוב 36 א', בני ברק, בתה גב' מילגרום תשב ביום ו' ובמוצ"ש ה- 24-25.06.16, בביתה, רחוב נחמיה 14, ירושלים, בתה גב' רובינשטיין, תשב במוצ"ש ה- 25.06.16, בביתה, רחוב עזרא 37, רחובות.
המנוחה הייתה אלמנתו של דב ז"ל, בתו של משולם ז"ל, תושבת כפר גדעון ובני ברק.

אבלים: משפחות: לנדאו, פרלמוטר, גליק ופולק.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 19.03.14, בית עלמין הר המנוחות ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב זוננפלד 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
תפילת שחרית בשעה 07.30.
המנוח היה בנו של ר' אליהו, מחסידי בעלזא, תושב כפר גדעון ובני ברק.

מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל, בתי הספר היסודיים, המפקחים, המפקחות, המנהלים והמנהלות בבתי הספר באיזורי ירושלים, ביתר, בית שמש, אגן האיילות ותל ציון מנחמים את גב' א. קופשיץ, מנהלת אגף הרווחה בחינוך העצמאי על פטירת אמה.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר' אהרן טויסיג ז"ל מחסידי קארלין טבריה.

ת"ת תורה תמימה קרית אתא, ת"ת תורת אמת חיפה, ת"ת בית יוסף טבריה, ת"ת כפר גדעון, ת"ת נתיבות משה נהריה, ת"ת תורה ודעת כרמיאל, ת"ת מסורת ישראל גור חיפה, ת"ת אור חדש יסודי תורני רכסים, ת"ת יסודי התורה עכו, ת"ת שערי תורה חיפה, ת"ת ובי"ע קול מנחם חצור, ת"ת ובי"ס נתיבות משה קרית שמואל, חטיבת ביניים אור חדש רכסים, ת"ת ובי"ע תהילת אדיר בית שאן, בי"ע מאור חיים צפת, בי"ס צמרת שובו חדרה, בי"ע מרכז חיפה, בי"ע רכסים, בי"ע קרית אתא, עמיחי כרמיאל, בי"ע שערי שמחה נהריה, בית יוסף טבריה עילית, תיכון תהילה חיפה ובי"ע אלשיך צפת מנחמים את גב' א. קופשיץ, מנהלת מחלקת הרווחה בחינוך העצמאי, על פטירת אמה.

בי"ע אוהל אסתר ויז'ניץ אשדוד, בי"ע גור אידיש אשדוד, בי"ע גור רובע ז' אשדוד, בי"ע האיחוד החסידי אשדוד, בי"ע החדש אשדוד, בי"ע ורשביאק גור ח' אשדוד, בי"ע חורב אשדוד ובי"ס עילית שובו אשדוד מנחמים את גב' א. קופשיץ, מנהלת מחלקת הרווחה במרכז החינוך העצמאי, על פטירת אמה.

אבלים: משפחות: שמרלר, וינברג, רייכמן, גוטליב ושוורץ.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 19.02.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב זית רענן 2, כניסה א', קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר' משה מאיר ז"ל, בתו של ר' חיים יוסף גוטליב ז"ל.

ת"ת תורה תמימה קרית אתא, ת"ת תורת אמת חיפה, ת"ת בית יוסף טבריה, ת"ת כפר גדעון, ת"ת נתיבות משה נהריה, ת"ת תורה ודעת כרמיאל, ת"ת מסורת ישראל גור חיפה, ת"ת יסודי התורה עכו, ת"ת שערי תורה חיפה, ת"ת ובי"ע קול מנחם חצור, ת"ת ובי"ס נתיבות משה קרית שמואל, ת"ת אור חדש יסודי תורני רכסים, בי"ע מרכז חיפה, בי"ע רכסים, בי"ע קרית אתא, עמיחי כרמיאל, בי"ע מאור חיים צפת, בי"ע שערי שמחה נהריה ובית יוסף טבריה עילית מנחמים את ברינדה וינברג, מנהלת מחלקת ארגון ותקן בחינוך העצמאי, על פטירת אמה.

מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל, בתי הספר היסודיים, המפקחים, המפקחות, המנהלים והמנהלות בבתי הספר באיזורי ירושלים, ביתר, בית שמש, אגן האיילות ותל ציון מנחמים את גב' ב. ויינברג, מנהלת אגף כח אדם בהוראה בחנהע"צ, על פטירת אמה.

בי"ע אוהל אסתר ויז'ניץ אשדוד, בי"ע גור אידיש אשדוד, בי"ע גור רובע ז' אשדוד, בי"ע האיחוד החסידי אשדוד, בי"ע החדש אשדוד, בי"ע ורשביאק גור ח' אשדוד, בי"ע חורב אשדוד ובי"ס עילית שובו אשדוד מנחמים את גב' ב. וינברג, מנהלת מחלקת ארגון ותקן במרכז החינוך העצמאי, על פטירת אמה.

מנחמים: ת"ת "תורה תמימה" – קרית אתא, ת"ת "תורת אמת" – חיפה, בית יעקב "מסורת אבות" טירת הכרמל, "נתיבות משה, קרית שמואל,  "אור חדש" יסודי תורני – רכסים, ת"ת "שערי תורה" – חיפה, ת"ת "קול תורה" – חצור, ת"ת  "בית יוסף" – טבריה, ת"ת כפר גדעון, ת"ת "נתיבות משה" – נהריה, ת"ת "יסודי התורה" – עכו, ת"ת "חוות דעת" – כרמיאל, ופיקוח מחוז צפון.

צוות רשת "ספרי אור החיים" מנחם את הרב מרדכי בלוי והמשפחה על פטירת אביו ז"ל.

הנהלת החינוך העצמאי, ציבור העובדים וצוות הפיקוח בבית החינוך העצמאי מנחמים את המשפחה על פטירתו של המחנך והמפקח דוד נחמן בלוי ז"ל.

כפר גדעון, מועצה איזורית עמק יזרעאל, אייל בצר, ראש המועצה, הועד המקומי והתושבים מנחמים את ר' אברהם הלוי ליפשיץ על מות אימו ואת ר' יעקב הלוי ליפשיץ על מות רעייתו. ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 25.12.10, בהר המנוחות ירושלים. יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב בני ברית 14, ירושלים.

כפר גדעון, מושב דתי חקלאי בעמק יזרעאל מנחם את הרב אברהם הלוי ליפשיץ על מות אימו.